Система передачі даних з множинним доступом і тимчасовим поділом каналів

 

Винахід відноситься до техніки зв'язку і може бути використано в системах передачі даних з множинним доступом і тимчасовим поділом каналів.

Відома система множинного доступу з тимчасовим поділом каналів, описана в книзі [1], яка містить передавачі земних станцій і ретранслятор, аналогічні запропонованій системі. При цьому у відомій системі кожен кореспондент передає свій інформаційний сигнал у спеціально відведений для нього інтервал часу роботи системи.

Недоліками цієї системи множинного доступу з тимчасовим поділом каналів є труднощі її модернізації, наприклад введення нових режимів модуляції і кодування, так як її вузли виконані апаратно, і відсутність властивостей адаптації, так як вона не може працювати в мережах радіозв'язку з іншими видами модуляції і кодування.

Відома система передачі даних з множинним доступом з тимчасовим поділом кореспондентів за патентом [2], яка містить N передавальних частин абонентських станцій (АС), кожна з яких містить джерело інформації, формувач четверично-кодованих послідовностей, передавач, передавальну антену, хронизатор, тактовий генераторанних радіосигналів, приймач інформації, аналогічні запропонованій системі. При цьому у відомій системі використовуються для передачі інформації четверично-кодовані послідовності (E-коди, коди Велти), не мають бічних викидів в апериодической автокореляційної функції (АКФ).

Недоліками даної системи передачі даних з множинним доступом і тимчасовим поділом кореспондентів є труднощі її модернізації, наприклад введення нових режимів модуляції і кодування, так як її вузли виконані апаратно, і відсутність властивостей адаптації, так як вона не може працювати в мережах радіозв'язку з іншими видами модуляції і кодування.

Відома система передачі даних з множинним доступом і тимчасовим поділом каналів [3], яка містить N передавальних частин абонентських станцій, кожна з яких містить генератор тактових імпульсів, хронизатор, джерело інформації, формувач інформаційного сигналу, формувач кодованого сигналу, формувач сигналів дворазової частотної маніпуляції, модулятор, передавач, передавальну антену, синтезатор частот, генератор псевдовипадкових чисел і приймальну частину центральної станції, яка містить приймальну антену, демодуанний фільтр, перший вичитатель, перший приймач інформації, синтезатор частот, генератор псевдовипадкових чисел і генератор тактових імпульсів.

У кожної передавальної частини абонентської станції послідовно з'єднані джерело інформації, формувач інформаційного сигналу, формувач кодованого сигналу, формувач сигналів дворазової частотної маніпуляції, модулятор, передавач і передавальна антена. Вихід генератора тактових імпульсів спільно підключений до тактових входів хронізатора, формувача інформаційного сигналу, формувача кодованого сигналу, формувача сигналів дворазової частотної маніпуляції, генератора псевдовипадкових чисел і синтезатора частот. Вихід хронізатора спільно підключений до керуючого входу формувача інформаційного сигналу і тактовому входу джерела інформації. При цьому n керуючих виходів генератора псевдовипадкових чисел підключені до відповідних n керуючих входів синтезатора частот, вихід якого підключений до модулюючій входу модулятора. Приймальна частина центральної станції, містить приймальну антену, вихід якого підключений до інформаційного входу демодулятора. Вихід демодулятора підключений до входу сіно до першого, другому, третьому і четвертому інформаційних входів блоку виділення додаткових послідовностей. Перший і другий інформаційні виходи блоку виділення додаткових послідовностей підключені відповідно до першого й другого інформаційних входів двоканального узгодженого фільтра, перший і другий інформаційні виходи якого підключені відповідно до першого й другого інформаційних входів від'ємника. Вихід від'ємника підключений до входу приймача інформації. Вихід генератора тактових імпульсів спільно підключений до тактових входів синтезатора частот і генератора псевдовипадкових чисел. При цьому n керуючих виходів генератора псевдовипадкових чисел підключені до відповідних n керуючих входів синтезатора частот, вихід якого підключений до модулюючій входу демодулятора.

Система передачі даних з множинним доступом і тимчасовим поділом каналів - аналог - використовує для передачі інформаційного сигналу четверично-кодовані послідовності (E-коди, коди Велти) з дворазовою частотною маніпуляцією і ППРЧ, де непарні елементи четверично-кодованої послідовності передаються на частотах f3+fППРЧ або f4+fППРЧ, а четниенал частоти визначає номер додаткової послідовності в четверично-кодованому радиосигнале.

Недоліком даної системи передачі даних з множинним доступом і тимчасовим поділом каналів є неефективність використання частотного ресурсу і відсутність властивостей адаптації.

Найбільш близьким за технічною суттю та виконуваними функціями до заявленої системі передавання даних з множинним доступом і тимчасовим поділом каналів аналогом (прототипом) є система передачі даних з множинним доступом і тимчасовим поділом каналів, що містить N передавальних частин абонентських станцій і приймальну частину центральної станції, яка прийнята за прототип [4]. При цьому кожна передавальна частина абонентської станції містить генератор тактових імпульсів, вихід якого спільно підключений до тактових входів формувача інформаційного сигналу, першого каналу формування четверично-кодованих сигналів, синтезатора частот, генератора псевдовипадкових чисел і хронізатора. Вихід хронізатора спільно підключений до керуючого входу формувача інформаційного сигналу на тактовому входу джерела інформації. Вихід джерела інформації підключений до інформаційного входу формувача інформаційного сигналу, вихід якого підключений до входу�ора псевдовипадкових чисел підключені до відповідних n керуючих входів синтезатора частот, вихід якого підключений до модулюючій входу модулятора. Приймальна частина центральної станції містить приймальну антену, вихід якого підключений до інформаційного входу демодулятора. Вихід демодулятора підключений до входу селектора сигналів, перший, другий, третій і четвертий інформаційні виходи якого підключені відповідно до першого, другого, третього і четвертого інформаційних входів блоку виділення додаткових послідовностей. Перший і другий інформаційні виходи блоку виділення додаткових послідовностей підключені відповідно до першого й другого інформаційних входів першого каналу обробки четверично-кодованих сигналів. Вихід генератора тактових імпульсів спільно підключений до тактових входів синтезатора частот і генератора псевдовипадкових чисел, n керуючих виходів якого підключені до відповідних n керуючих входів синтезатора частот, вихід синтезатора частот підключений до модулюючій входу демодулятора.

У кожну передавальну частина абонентської станції блоку формування субпотоков, ідентичний першому другого каналу формування четверично-кодованих сигналів і суматора, а в приймальну частину центральної станції�і це в адміністратора частини вихід формувача інформаційного сигналу підключений до інформаційного входу блоку формування субпотоков, перший і другий інформаційні виходи якого підключені відповідно до інформаційних входів першого і другого каналів формування четверично-кодованих сигналів. Вихід генератора тактових імпульсів також спільно підключений до тактових входів блоку формування субпотоков і другого каналу формування четверично-кодованих сигналів. Виходи першого і другого каналів формування четверично-кодованих сигналів підключені відповідно до першого й другого інформаційних входів суматора, вихід якого підключений до інформаційного входу модулятора. При цьому перший і другий інформаційні виходи блоку виділення додаткових послідовностей також підключені відповідно до першого й другого інформаційних входів другого каналу обробки четверично-кодованих сигналів, N інформаційних виходів якого підключені до відповідних з N+1-го по 2N-й інформаційних входів пристрою об'єднання, а N інформаційних виходів першого каналу обробки четверично-кодованих сигналів підключені до відповідних з 1-го по N-й інформаційних входів пристрою об'єднання, N інформаційних виходів пристрою об'єднання є N інформаційними виходами �вання субпотоков, другого каналу формування четверично-кодованих сигналів і суматор, ідентичні першому каналу, а в приймальній частині центральної станції - другий канал обробки четверично-кодованих сигналів і об'єднувач, ідентичні першому каналу. При цьому в приймальні частини вихід формувача інформаційного сигналу підключений до інформаційного входу блоку формування субпотоков, перший і другий інформаційні виходи якого підключені відповідно до інформаційних входів першого і другого каналів формування четверично-кодованих сигналів. Вихід генератора тактових імпульсів також спільно підключений до тактових входів блоку формування субпотоков і другого каналу формування четверично-кодованих сигналів. Виходи першого і другого каналів формування четверично-кодованих сигналів підключені відповідно до першого й другого інформаційних входів суматора, вихід якого підключений до інформаційного входу модулятора. При цьому перший і другий інформаційні виходи блоку виділення додаткових послідовностей також підключені відповідно до першого й другого інформаційних входів другого каналу обробки четверично-кодованих сигналів, N инфъединения, а N інформаційних виходів першого каналу обробки четверично-кодованих сигналів підключені до відповідних з 1-го по N-й інформаційних входів пристрою об'єднання, N інформаційних виходів пристрою об'єднання є N інформаційними виходами адміністратора частині центральної станції.

Недоліками цієї системи передачі даних з множинним доступом з тимчасовим поділом кореспондентів є:

- наявність тільки передавальної частини абонентських станцій і адміністратора частині центральної станції, тому вона не може працювати в дуплексному або симплексному режимах;

- ускладнена тимчасова синхронізація обладнання рознесених у просторі центральної і абонентських станцій з-за можливих розбіжностей часових шкал генератори тактових імпульсів абонентських станцій і центральної станції, що обмежує число обслуговуваних АС;

- обладнання системи важко піддається модернізації, наприклад введення нових режимів модуляції і кодування, так як її вузли виконані апаратно.

Завданням, на вирішення якої спрямовано заявляється винахід, є розширення функціональних можливостей системи, а саме:

- забезпечення двостороннього обміну дан�нхронизации) у системі дозволить підвищити достовірність і швидкість передачі інформації в системі за рахунок прив'язки слотів до точного світового часу і в зв'язку з цим зменшення захисних інтервалів у кожному слоті;

- побудова апаратури на засадах цифрової обробки сигналів та програмного виконання основних функцій у вузлах системи;

- збільшення кількості обслуговуваних АС;

- наявність бази даних про поточні характеристики абонентів системи з можливістю поточного оновлення масивів;

- можливість модернізації устаткування системи, наприклад введення нових режимів модуляції, кодування, перемежування та інших функцій за допомогою перепрограмування обчислювальних засобів.

Технічним результатом винаходу є:

- програмна реалізація обладнання АС і ЦС, що спрощує введення відомих нових і реалізацію існуючих режимів двостороннього обміну даними за рахунок автоматичної зміни програмного забезпечення;

- динамічна перебудова не тільки робочих частот, але і технології радіодоступу;

- ефективне використання виділеного частотного спектру радіодіапазону.

Зазначений технічний результат досягається тим, що у відомій системі передавання даних з множинним доступом і тимчасовим поділом каналів, яка містить N абонентських станцій (АС) і центральну станцію (ЦС), при цьому кожна абонентська станція, як і центральна станцияеля інформаційного сигналу, синтезатора частот і хронізатора, вихід якого спільно підключений до керуючого входу формувача інформаційного сигналу на тактовому входу джерела інформації АС з входом даних кожної АС, вихід якого підключений до інформаційного входу формувача інформаційного сигналу, передавач, вихід якого підключений до входу передавальної антени, приймальну антену, а центральна станція містить також пристрій об'єднання ЦС, N інформаційних виходів якого є N інформаційними виходами центральної станції, у кожної абонентської станції, як і в центральній станції, вихід приймальної антени через послідовно з'єднані фильтросогласующее пристрій, широкосмуговий підсилювач, аналогово-цифровий перетворювач (АЦП) підключений до інформаційного входу першого сигнального процесора, вихід формувача інформаційного сигналу через послідовно з'єднані другий сигнальний процесор, цифроаналоговий перетворювач (ЦАП), фільтр підключений до входу передавача, синхровход генератора тактових імпульсів з'єднаний з виходом приймача сигналів глобальних навігаційних супутникових систем з антеною, відповідні виходи хронізатора з'єднані з синхро�одключени до синхровходам АЦП і ЦАП, перша шина управління введеного центрального процесора з зовнішнім входом/виходом підключена до відповідних входів/виходів фильтросогласующего пристрою, широкосмугового підсилювача, аналого-цифрового перетворювача, першого сигнального процесора, друга шина управління центрального процесора з зовнішнім входом/виходом підключена до відповідних входів/виходів формувача інформаційного сигналу, другого сигнального процесора, ЦАП, фільтра, передавача, синтезатора, виходи хронізатора підключені до відповідних входів АЦП, ЦАП і центрального процесора з зовнішнім входом/виходом, а також інформаційний вихід першого сигнального процесора кожної абонентської станції підключений до пристрою об'єднання АС, синхронизируемого імпульсами з відповідного виходу хронізатора, вихід пристрою об'єднання є виходом АС, N інформаційних входів є входами ЦС і джерела інформації ЦС, вихід якого підключений до входу формувача інформаційного сигналу на ЦС, а синхровход - до відповідного виходу хронізатора на ЦС, перша шина управління центрального процесора АС з зовнішнім входом/виходом підключена до відповідного входу/виходу устройст�відповідного входу/виходу пристрою об'єднання ЦС, передавальні антени кожної АС по радіоефіру з'єднані з приймальною антеною ЦС, а передавальна антена ЦС - з приймальною антеною кожної АС.

Структурна схема заявляється системи радіозв'язку з рухомими об'єктами, представлена на кресленні, де позначено:

1 - абонентська станція (АС) в кількості N штук;

2 - центральна станція (ЦС);

3 - генератор тактових імпульсів;

4 - формувач інформаційного сигналу;

5 - синтезатор частот;

6 - хронизатор;

7 - джерело інформації АС з входом даних кожної АС;

8 - передавач;

9 - передавальна антена;

10 - приймальна антена;

11 - пристрій об'єднання ЦС, N інформаційних виходів якого є N інформаційними виходами центральної станції;

12 - фильтросогласующее пристрій;

13 - широкосмуговий підсилювач;

14 - аналогово-цифровий перетворювач (АЦП);

15 - перший сигнальний процесор;

16 - другий сигнальний процесор;

17 - цифроаналоговий перетворювач (ЦАП);

18 - фільтр;

19 - приймач сигналів глобальних навігаційних супутникових систем з антеною;

20 - перша шина управління центрального процесора 21 із зовнішнім входом/виходом 22;

23 - друга шина управління центрального процесора з внеледующим чином. При організації обміну даними між будь АС і ЦС в центральному процесорі 21 із зовнішнім входом/виходом 22 визначається наявність вибраної АС у зоні обслуговування за присутності відповідного сигналу заданої частоти в певному інтервалі часу. Якщо наявність сигналу підтверджується, то надійшла інформація на вхід ЦС для відповідної АС 1 передається у виділений (заздалегідь відомому для всіх АС) діапазоні і робочої частоті. У цьому разі наявності відповідних даних безпосередньо з джерела 25 інформації ЦС 2, наприклад сигналів мовленнєвої зв'язку або даних на відповідному вході ЦС 2, на виході формувача 4 інформаційного сигналу, пов'язаному з шиною 23, з виходу центрального процесора 21 по шині 23 на ЦС 2 надсилаються відповідні керуючі сигнали на вузли 16, 18 5, 8 і через вузол 5 на сайт 17, і з допомогою отриманих даних формується повідомлення, яке містить адресу одержувача, наприклад, за номером слоти, а також адресу відправника, наприклад, за номером каналу на вході джерела 25 інформації ЦС (при необхідності). На АС приймається радіосигнал, що випромінюється з ЦС 2 з допомогою передавальної антени 9, і при отриманні керуючих сигналів з виходу центрального процесора 21 по шині�стройстве 24 об'єднання АС і надходить на вихід абонентської станції 1.

При наявності інформації на вході джерела інформації 7 АС 1, наприклад, мовний зв'язку або даних на виході формувача 4 інформаційного сигналу (шині 23) з виходу центрального процесора 21 по шині 23 на АС 1 надсилаються відповідні керуючі сигнали на вузли 16, 5 і через нього на 17, 18, 8, і з допомогою отриманих даних формується повідомлення, яке містить адресу одержувача в заданому часовому інтервалі (слоті). При прийомі на ЦС 2 здійснюються операції, аналогічні зазначеним вище при описі виконуваних функцій на АС 1. Відмінність полягає лише в тому, що в пристрої 11 об'єднання ЦС в доповнення до відновлення формату даних здійснюються операції маршрутизації повідомлень необхідному користувачеві по одному з N інформаційних виходів центральної станції 2. Крім того, джерело 7 інформації АС 1 призначений для перетворення вхідного інформаційного повідомлення в посилку тривалістю, менше заданого інтервалу часу для кожної конкретної абонентської станції за цикл роботи системи.

Контроль працездатності віддалених АС 1 на центральній станції 2 здійснюється за наявності інформації у відповідних слотах і формованого другим сигнальним процесором 17 контрольного�сутствует, то з ЦС 2 надсилається запросное повідомлення про стан АС 1. Відсутність відповіді протягом заданого часу характеризує непрацездатний або вимкнений стан конкретної АС 1. При надходженні даних для такої АС 1 вони зберігаються в пам'яті центрального процесора 21 ЦС 2 і при відновленні працездатності абонентської станції 1 передаються на неї. Якщо АС 1 не відновлюється протягом тривалого часу, то застарілі дані стираються, а на їх місце записуються нові повідомлення.

Вузол 4 призначений для формування дискретного повідомлення з виходу джерела інформації 7 у відповідному слоті таким чином, щоб його тривалість розміщувалася у цьому слоті з урахуванням захисних інтервалів і узгоджувалася з вимогами до параметрів вхідних сигналів другого сигнального процесора 16. Передавальна антена 9 призначена для перетворення енергії високочастотних струмів в антенно-фидерном тракті в енергію вільно розповсюджуються електромагнітних хвиль, а приймальна антена 10 - для перетворення енергії вільно розповсюджуються електромагнітних хвиль в енергію високочастотних струмів. Вихідні сигнали синтезатора частот 5, тактируемого хронизатором 6 і керованого центрав в аналогові в ЦАП 17.

Хронизатор 6 всіх N абонентських станцій 1 видає дозволяють імпульси, в тому числі імпульси, що характеризують початок кожного циклу і слота, на тактові входи джерел 7 інформації, вузлів 4, 16 і 17, вузлів 14, 15 і 24 в задані для конкретної абонентської станції інтервали часу з періодом, рівним одному циклу обміну. Хронизатор 6 ЦС 2 формує дозволяють імпульси на тактові входи джерела 25 інформації ЦС 2, вузлів 4, 16 і 17, вузлів 14, 15 і 24 у всіх слотах протягом циклу обміну системи передачі з множинним доступом і тимчасовим поділом каналів. У пристрої 11 об'єднання ЦС 2 виділені у першому сигнальному процесорі 15 інформаційні імпульси перетворюються на повідомлення необхідного формату і надходять на вихід центральної станції.

У центральних процесорах 21 згідно з інформацією, закладеною через зовнішній вхід/вихід 22, формуються керуючі сигнали для реалізації протоколів фізичного, канального і мережевого рівня еталонної моделі взаємодії відкритих систем у відповідних вузлах АС і ЦС для організації обміну даними з допомогою відомих операцій, наприклад, [5]:

- кодування і декодування даних у сигнальних процесорах 15 і 16 для корекції помилок;

- пер�х перешкод;

- скремблювання даних в сигнальних процесорах 15 і 16 для вирівнювання спектру переданого сигналу;

- формування в сигнальних процесорах 15 і 16 ключовий синхронізуючої послідовності і преамбули, яка містить відому послідовність для реалізації адаптивних методів прийому повідомлення;

- формування у фільтрах 18 заданої форми огинаючої кожного символу типу піднесеного косинуса для забезпечення заданої спектральної маски випромінюваного сигналу.

Сформований для передачі радіосигналу з виходу фільтра 18 подають на вхід передавача 8, в якому за допомогою керуючих впливів центрального процесора 21 підготовлені умови для формування сигналу, випромінюваного через відповідну передавальну антену 9, вхідний опір якої погоджено з вихідним опором на робочій частоті: необхідний рівень потужності, робоча частота. Потім посилений радіосигнал передається по радіоканалу. При необхідності для збільшення енергетичного потенціалу (підвищення достовірності передачі інформації) одночасно можуть бути використані, наприклад, декілька паралельно працюючих передавачів, що працюють на відповідну кількість сектою антени 10, узгодженої у вузлі 12 з вхідним опором широкосмугового підсилювача 13, радіосигнал фільтрується від перешкод сусідніх діапазонів також у вузлі 12, квантується по амплітуді і дискретизируется у часі в АЦП 14 і надходить у перший сигнальний процесор 15, де у відповідності з відомими процедурами його демодулируют, дескремблируют, деперемежают, декодують з корекцією помилок, перевіряють на наявність не виправлених помилок декодером і в разі відсутності помилок формують з нього у вузлах 11 або 24 необхідне користувачеві повідомлення, наприклад, у відповідності з ISO 8208, призначений для передачі даних по протоколу X. 25. Для захисту від завмирань сигналу (підвищення достовірності передачі інформації) одночасно можуть бути використані, наприклад, декілька паралельно працюючих приймальних антен, рознесених в просторі.

У центральному процесорі 21 зберігається повна інформації про власних обчислювальних, апаратних можливості і характеристики ЦС 2 і всіх АС 1, що обслуговуються системою, поточний стан ефіру та алгоритми дій, які можуть виконувати абоненти системи.

При наявності в ефірі перешкод з допомогою ЦС 2 забезпечуються: автоматичний вибір робочої частоти �упа з тимчасовим поділом, передача на всі АС 1 дані про призначається нової робочої частоті.

При передачі з ЦС 2 пріоритетних повідомлень для АС 1 у відповідності з прийнятими в системі категоріями терміновості в джерелі 25 інформації ЦС в заголовку повідомлення формується код заборони передачі даних.

Завдяки цифровій обробці сигналів у вузлах 14, 15, 16, 17 і фільтра 18 в системі гарантуються кожної зареєстрованої АС 1 необхідні характеристики радіолінії зв'язку, а саме ймовірність своєчасної доставки повідомлення з заданою достовірністю і необхідною швидкістю потоку повідомлень. Число N залежить від заданої тривалості повідомлень, швидкість передачі даних в каналі поширення радіохвиль, тривалості захисних інтервалів, що запобігають накладання інформації в сусідніх слотах. Чим менше величина захисного інтервалу, тим вища швидкість передачі інформації і її вірогідність. Тому синхронізація роботи всіх вузлів системи здійснюється на основі використання ЦС 2 і всіма АС 1 єдиного глобального всесвітнього координованого часу (UTC), одержуваного від існуючих об'єктів глобальної навігаційної супутникової системи [5, 6]. Технологія організації точної синхронної тимчасової шкали на ЦС�З 1. Ці імпульси використовуються в хронизаторе 6 для формування часових шкал в кожному циклі роботи системи для цифрової обробки сигналів, в тому числі і слотів, для вузлів 4, 5, 11, 14, 17, 21, 25 на ЦС 2 і вузлів для 4, 5, 7, 14, 17, 21, 24 на АС 1. Точна синхронізація слотів, що використовуються для обміну даними між абонентами системи, та їх заплановане використання для передачі і прийому відомо кожному користувачеві.

За рахунок введення в систему цифрової обробки сигналу забезпечується виконання наступних операцій:

- формуються радіоканали зв'язку;

- обробляються і формуються сигнали (здійснюються операції: вибір слоти, кодування/декодування, модуляція/демодуляція та перемежування/деперемежение, в тому числі операції формування четверично-кодованих сигналів, дворазової частотної маніпуляції і їм зворотні);

- виконуються функції частотного перетворення і фільтрації радіосигналів;

- здійснюється управління параметрами двостороннього обміну даними (встановлюється режим зв'язку, розподіл АС 1 по слотам, вид модуляції і частота передачі, ширина смуги частот тощо);

- здійснюється узгодження вихідного опору модуля передавача і вхідного сопроти�На момент подачі заявки розроблені алгоритми функціонування. Вузли 1-11 однакові з прототипом.

Вузли можуть бути виконані: вузол 21 - на процесорній платі 5066-586-133MHz-1MB, 2 MB Flash CPU Card фірми Octagon Systems, вузли 8, 9, 10, 13 - на серійно випускаються вироби, вузли 7, 11, 24, 25 - на базі, наприклад, матриці шлюзів, програмованих полями (FPGA - Field Programmable Gate Array) по технології PCI (VME), сигнальні процесори 15, 16 - на ІМС типу DSP ADSP-21060 (фірми Analog Devices), сайти 3, 4, 5, 6, 12, 18 - на базі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС) EPF10K50 (фірми Altera), контролерів AVR ATmega16 (фірми Atmel) для контролю і управління процесом цифрової обробки сигналів (для модемів-кодеків, фільтрів), АЦП 14 - на базі ІМС фірми Linear Technology LTC2208 (16 біт, 130 МГц), ЦАП - на базі ІМС DAC-16FP.

Заявляється винахід має наступні переваги:

- за рахунок застосування цифрової обробки спільно з фільтрацією зберігається ідентичність фазових і амплітудних співвідношень між квадратурними сигналами I і Q, здійснюється автоматична корекція амплітуди і фази сигналів I і Q, що забезпечує придушення спектральних складових в робочій смузі до рівня мінус 90 дБ [5];

- інформація про власних обчислювальних (програмних), апаратних можливості і характеристики інших абонентів, поточний стан ефіру і алгориѽие конфігурації, здійснити швидкий перехід з обробки одного виду сигналів на інші зі зміною видів модуляції, кодування та перемежування в залежності від параметрів радіоканалу зв'язку та існуючої завадовій ситуації, ввести програмним способом через зовнішній інтерфейс 22 нових режиму роботи ЦС 2 та АС 1;

- організація єдиної синхронізації в радіомережі, наявність бази даних про поточні характеристики абонентів системи з входом для поточного оновлення масивів і побудова апаратури на принципах програмного виконання основних функцій дозволяє збільшити число абонентських станцій;

- побудова апаратури на принципах програмного виконання основних функцій у вузлах системи дозволяє здійснити модернізацію устаткування системи, в тому числі введення нових режимів модуляції, кодування, перемежування, псевдовипадковою перебудови робочої частоти в межах виділеного частотного ресурсу та інших функцій за допомогою перепрограмування центральних процесорів.

В ході проведення аналізу рівня сучасної техніки, що включає пошук по патентних і науково-технічних джерел інформації і виявлення джерел, що містять відомості про аналоги заявленого винаходу, не бизобретения. Вибір з переліку виявлених аналогів найбільш близького за сукупністю суттєвих ознак прототипу дозволив виявити сукупність істотних по відношенню до пропонованого технічного рішення відмінних ознак, наведених у формулі винаходу. Отже, заявлений винахід відповідає критерію "новизна".

Для перевірки відповідності заявленого винаходу критерію "винахідницький рівень" був проведений додатковий пошук відомих технічних рішень, щоб виявити ознаки, що збігаються з відмінними від прототипу ознаками заявленого винаходу. Результати пошуку показали, що для фахівця в області радіотехніки заявлений винахід не випливає явно з відомого рівня техніки. Не виявлені технічні рішення, які мають ознаки, що збігаються з відмінними ознаками заявленого винаходу. Отже, заявлений винахід відповідає критерію "винахідницький рівень".

Вищевикладені відомості свідчать про виконання при використанні заявленої системи наступної сукупності умов:

- засіб, що втілює заявлену систему при його здійсненні, призначене для використання в сист�пистеми в тому вигляді, як вона охарактеризований у формулі винаходу, підтверджена можливість його здійснення за допомогою описаних у заявці або відомих до дати пріоритету засобів і методів;

- засіб, що втілює заявлену систему при його здійсненні, здатне забезпечити досягнення запропонованого заявником технічного результату.

Таким чином, заявлений винахід відповідає критерію "промислова придатність".

Література

1. Борисов Ст. А. «Радіотехнічні системи передачі інформації». - М: Радіо і зв'язок, 1990, с. 227-232.

2. Патент РФ №2012143, МПК 7 H04B 7/12, 1994.

3. Патент РФ №2240653, МПК 7 H04B 7/12, 2004.

4. Патент РФ №2315428, МПК H04B 7/212, 2008 (прототип).

5. Кейстович А. В., Комяков А. В. Системи і техніка радіозв'язку в авіації: учеб. посібник - Нижній Новгород: НГТУ, 2012, 236 с.

6. GPS - глобальна система позиціонування. - М.: ПРИНЦИПИ, 1994, 76 с.

Система передачі даних з множинним доступом і тимчасовим поділом каналів містить N абонентських станцій (АС) і центральну станцію (ЦС), при цьому кожна абонентська станція, як і центральна станція, містить генератор тактових імпульсів, вихід якого одночасно підключений до тактових входів формувача інформаційного сигналу, синтезатора ча�игнала і до тактовому входу джерела інформації АС з входом даних кожної АС, вихід якого підключений до інформаційного входу формувача інформаційного сигналу, передавач, вихід якого підключений до входу передавальної антени, приймальну антену, а центральна станція містить також пристрій об'єднання ЦС, N інформаційних виходів якого є N інформаційними виходами центральної станції, що відрізняється тим, що в кожної абонентської станції, як і в центральній станції, вихід приймальної антени через послідовно з'єднані фильтросогласующее пристрій, широкосмуговий підсилювач, аналогово-цифровий перетворювач (АЦП) підключений до інформаційного входу першого сигнального процесора, вихід формувача інформаційного сигналу через послідовно з'єднані другий сигнальний процесор, цифроаналоговий перетворювач (ЦАП), фільтр підключений до входу передавача, синхровход генератора тактових імпульсів з'єднаний з виходом приймача сигналів глобальних навігаційних супутникових систем з антеною, відповідні виходи хронізатора з'єднані з синхровходами першої та другої сигнальних процесорів і синтезатора частот, відповідні виходи синтезатора підключені до синхровходам АЦП і ЦАП, перша шина управління введеного �ующего пристрою, широкосмугового підсилювача, аналого-цифрового перетворювача, першого сигнального процесора, друга шина управління центрального процесора з зовнішнім входом/виходом підключена до відповідних входів/виходів формувача інформаційного сигналу, другого сигнального процесора, ЦАП, фільтра, передавача, синтезатора, виходи хронізатора підключені до відповідних входів АЦП, ЦАП і центрального процесора з зовнішнім входом/виходом, а також інформаційний вихід першого сигнального процесора кожної абонентської станції підключений до пристрою об'єднання АС зовнішньої пошти, який синхронізуватиметься імпульсами з відповідного виходу хронізатора, вихід пристрою об'єднання є виходом АС, N інформаційних входів є входами ЦС і джерела інформації ЦС, вихід якого підключений до входу формувача інформаційного сигналу на ЦС, а синхровход - до відповідного виходу хронізатора на ЦС, перша шина управління центрального процесора АС з зовнішнім входом/виходом підключена до відповідного входу/виходу пристрою об'єднання АС, а перша шина управління центрального процесора ЦС з зовнішнім входом/виходом підключена до відповідного входу/виходу пристрою объединенияриемной антеною кожної АС. 

Схожі патенти:

Система передачі даних з множинним доступом і тимчасовим поділом каналів

Винахід відноситься до техніки зв'язку і може бути використано в системах передачі даних з множинним доступом і тимчасовим поділом каналів

Спосіб і мобільна станція для управління зв'язком по лінії радіозв'язку

Винахід відноситься до галузі мобільного радіозв'язку

Способи і пристрій зв'язку, засновані на ортогональних послідовностей адамара, мають вибрані кореляційні властивості

Винахід відноситься до електрозв'язку, і більш конкретно до синхронізації приймачів різних користувачів, для синхронізації, заснованої на ортогональних послідовностей, що мають оптимізовані кореляційні властивості

Спосіб, пристрій і мережа зв'язку для усунення накладення сигналів при проведенні радіозв'язку

Винахід відноситься до способу, улаштування та телекомунікаційної мережі для усунення накладення сигналів при проведенні двостороннього зв'язку з тимчасовим поділом, коли повідомлення передаються в першому напрямку зв'язку в першому часовому сегменті і в другому напрямку зв'язку в другому часовому сегменті

Пристрій зв'язку

Винахід відноситься до пристрою зв'язку з множинним доступом з тимчасовим ущільненням (МДВУ), зокрема до пристрою зв'язку для демодуляций і обробки сигналу МДВУ з мінливими часовими інтервалами
Up!