Світлодіодна лампа


 

- Область техніки.

Рішення відноситься до світлотехніці і може бути використане при виготовленні джерел світла, що використовуються у складі світлотехнічного обладнання для загального та місцевого зовнішнього та внутрішнього освітлення.

- Рівень техніки.

Відома світлодіодна лампа, що містить послідовно розміщені вздовж осі лампи сферообразний розсіювач, плату зі світлодіодами, встановлену з можливістю теплообміну на торці полого радіатора і засіб з'єднання з ланцюгом електроживлення (патент EP 2077415, МПК F21V 29/00, опублікований 08.07.2009).

Недоліком відомого рішення є

послідовне розміщення фунциональних вузлів уздовж осі лампи. Таке виконання спричиняє залежність габаритів лампи від розмірів функціональних частин, особливо у разі використання потужних світлодіодів, для охолодження яких потрібна велика поверхня теплообміну.

Відома світлодіодна лампа, що містить послідовно розміщені сферичний розсіювач, плату зі світлодіодами, встановлену з можливістю теплообміну на торці першого порожнього радіатора, і другий порожнистий радіатор, в порожнині якого з можливістю теплообміну встановлений цоколь (патент CN 201487857 (U), МПК F21V 1рабочую температуру світлодіодів, але збільшує поперечні габарити лампи і не зменшує її осьову довжину.

Відомий світлодіодний комплекс, що містить опуклий розсіювач, плату зі світлодіодами, встановлену з можливістю теплообміну на торці полого радіатора, і засіб з'єднання з ланцюгом електроживлення, розміщений в порожнині радіатора (WO 2013048277, МПК F21S 8/00, опубліковано 04. 04.2013).

Найближчим аналогом заявленого рішення є світлодіодний комплекс по міжнародній заявці WO 2013048277.

Технічним результатом заявленого рішення є зменшення осьових габаритів лампи та поліпшення умов теплообміну між платою світлодіодів і навколишнім середовищем.

- Розкриття сутності технічного рішення.

Рішення характеризується такою сукупністю суттєвих ознак:

Світлодіодна лампа, що містить опуклий розсіювач, плату зі світлодіодами, встановлену з можливістю теплообміну з торцевого боку полого радіатора, і засіб з'єднання з ланцюгом електроживлення, розміщений в порожнині радіатора, відрізняється тим, що в порожнині радіатора розміщений тонкостінний циліндр, виконаний з теплопровідного електроізоляційного матеріалу, а між платою і згаданим циліндром встановлена мо�нено засіб з'єднання з ланцюгом електроживлення.

Зазначена сукупність ознак світлодіодної лампи може бути охарактеризована наступними уточнюючими і розвиваючими ознаки:

- зовнішня поверхня тонкостінного циліндра має поздовжні виступи, кожен з яких розміщено у відповідних пазах радіатора. Допуски розмірів сполучуваних деталей - тонкостінного циліндра і радіатора - повинні забезпечувати теплообмін. Дрібні повітряні порожнини між деталями можуть бути заповнені теплопровідною пастою;

- засіб з'єднання з ланцюгом електроживлення виконано у вигляді, наприклад, різьбового цоколя, який не має гальванічної зв'язку з дифрагмой;

- плата світлодіодів з'єднана з діафрагмою за допомогою порожнистої фіксуючої засувки, забезпеченою пружним елементом, що забезпечує постійний натяг в кріпленні плати до діафрагми.

- Перелік графічних матеріалів.

Рішення ілюструється наступними графічними матеріалами:

на фіг.1 показано об'ємне зображення загального виду світлодіодної лампи в розборі;

на фіг.2 зображено осьовий переріз світлодіодної лампи, показаної на фіг.1, в зборі.

- Детальний опис рішення.

Світлодіодна лампа (фіг.1) містить опуклий розсіювач 1, плату 2 зі св�про 8 сполуки лампи з ланцюгом електроживлення, у вигляді, наприклад, різьбового цоколя. Фіксуюча засувка 9 з'єднує плату 2 з діафрагмою 4. При цьому діафрагма 4 обрамлена неэлектропроводним ущільнюючим кільцем 10, на якому кріпиться розсіювач 1. Кільце 10 забезпечує притиск плати 2 до діафрагми 4, а його кріплення до радіатора 5 забезпечується засобами 11 крізь отвори в діафрагмі 4. Циліндричний хвостовик 12 тонкостінного циліндра 6 пристосований для закріплення цоколя 8.

- Можливість промислового застосування

Наведені в описі варіанти виконання елементів і вузлів світлодіодної лампи не є вичерпними. Вони можуть бути адаптовані для реалізації конкретних цілей освітлення. Елементи конструкції світлодіодної лампи мають прості технологічні форми, які можуть бути виготовлені з використанням відомого обладнання, що має високу продуктивність і автоматизоване управління.

1. Світлодіодна лампа, що містить опуклий розсіювач, плату зі світлодіодами, встановлену з торцевого боку полого радіатора, і засіб з'єднання з ланцюгом електроживлення, розміщений в порожнині радіатора, відрізняється тим, що в порожнині радіатора розміщений тонкостінний циліндр, виконаний з теплопровід�тствующих пазах радіатора, а між платою і тонкостінних циліндром встановлена металева діафрагма з можливістю теплообміну, при цьому на нижньому підставі тонкостінного циліндра закріплено засіб з'єднання з ланцюгом електроживлення.

2. Світлодіодна лампа з п. 1, яка відрізняється тим, що плата світлодіодів з'єднана з діафрагмою за допомогою порожнистої фіксуючої засувки, забезпеченою пружним елементом.

3. Світлодіодна лампа з п. 1, яка відрізняється тим, що засіб з'єднання з ланцюгом електроживлення виконано у вигляді різьбового цоколя. 

Схожі патенти:

Освітлювальний пристрій

Винахід відноситься до осветительному пристрою, який містить матеріал (2) для перетворення первинного світла (4) у вторинний світло (5), при цьому матеріал (2) для перетворення містить перетворює фотолюминесцентний матеріал (15), який деградує до непреобразующего фотолюминесцентного матеріалу з часом, коли матеріал (2) для перетворення висвітлюється первинним світлом (4). Матеріал (2) для перетворення пристосований так, що, коли матеріал (2) для перетворення висвітлюється первинним світлом (4), відносне зниження концентрації перетворюючого фотолюминесцентного матеріалу (15) в матеріалі (2) для перетворення більше, ніж відносне зниження інтенсивності вторинного світла (5). Це дозволяє осветительному пристрою забезпечувати лише трохи знижену поглощательную здатність для первинного світла, навіть якщо більша частина фотолюминесцентного матеріалу обесцветилась, і, отже, більш тривалий термін експлуатації, при одній і тій же чи трохи зниженій інтенсивності вторинного світу. 3 н. і 12 з.п. ф-ли, 18 іл.

Світлодіод і спосіб його виготовлення

Світлодіод містить підкладку, світловипромінювальну структуру, перший електрод, другий електрод. На підкладці виконаний електропровідний, прозорий для випромінюваного світла U-подібний підвіс для світловипромінюючий структури. Підвіс лежить на підкладці однією гілкою і жорстко пов'язаний з нею. Між гілками в напрямку від підкладки виконана жорстко пов'язана з гілками послідовність елементів. Елементи - ізолюючий шар, перший електрод, шар, що виконує функцію дзеркала і тепловідведення, светоизлучающая структура. Виготовляють світлодіод наступним чином. На підкладці формують багатошаровий плівковий елемент. При цьому використовують матеріали, геометрію його верств і вбудовані механічні напруги, що забезпечують отримання світловипромінюючий структури та електропровідного, прозорого для випромінюваного світла U-образного підвісу. На стадії формування плівкового елемента виготовляють послідовно шарової ансамбль з вбудованими механічними напруженнями, ансамбль шарів світловипромінюючий структури. Щодо останнього формують дві ділянки, розташовані один щодо одного із зазором глибиною до шарового ансамблю з вбудованими механічними напруженнями. Отримують ділянки полон�відповідної структурою, і відповідний петлі. На ділянці плівкового елемента, відповідному лежить на підкладці гілки, формують ізолюючий шар, на якому виготовляють перший електрод. На ділянці плівкового елемента, відповідному гілки, пов'язаної з світловипромінюючий структурою, виготовляють шар, що виконує функцію дзеркала і тепловідведення. Потім плівковий елемент частково відділяють від підкладки, залишаючи його зв'язаним на ділянці плівкового елемента, відповідному лежить на підкладці гілки. Виробляють трансформацію під дією вбудованих механічних напруг шарового ансамблю з вбудованими механічними напруженнями в U-образний підвіс з петлею і розташуванням одержуваної світловипромінюючий структури між гілками. При відділенні здійснюють переворот ансамблю шарів світловипромінюючий структури з шаром, що виконує функцію дзеркала і тепловідводу, і розміщення останнього в контакті з першим електродом з утворенням жорсткої зв'язку. Винахід забезпечує підвищення ефективності перетворення електричної енергії в світлову і тепловідведення, можливість зниження розмірів світлодіодів і інтеграції з іншими оптоелектронним приладами на одній підкладці. 2 н. і 19 з.п. ф-ли, 6 іл.

Світлодіод високої яскравості з шорстким активним шаром і відповідним за формою покриттям

У винаході розкрито светоизлучающее пристрій і спосіб його виготовлення. Светоизлучающее пристрій містить перший шар, що має верхню і нижню поверхні, при цьому згадана верхня поверхня містить перший матеріал з першим типом провідності і має безліч заглиблень у по суті плоскій поверхні, причому згадані верхня і нижня поверхні характеризуються відстанню між ними, що є меншим у цих заглибленнях, ніж в областях поза згаданих заглиблень; активний шар, що лежить над згаданої верхньою поверхнею згаданого першого шару, при цьому згаданий активний шар здатний генерувати світло, що характеризується довжиною хвилі, коли в ньому дірки і електрони рекомбінують; другий шар, містить другий матеріал з другим типом провідності, причому згаданий другий шар містить шар покриття, що має верхню поверхню і нижню поверхню, при цьому згадана нижня поверхня лежить над згаданим активним шаром і відповідає за формою згаданого активного шару, а у згаданій верхній поверхні є виїмки, які заходять у згадані поглиблення; і підкладку, на якій сформовано згаданий перший шар, при цьому упомянутки згаданого першого матеріалу, щоб викликати утворення дислокацій в згаданому першому шарі, причому згадані поглиблення характеризуються нижньою точкою, яка найбільш близька до згаданої підкладці, при цьому згадані поглиблення розташовані так, що згадана нижня точка кожного із згаданих заглиблень лежить на різній із згаданих дислокацій. Винахід забезпечує підвищення ефективності випромінювання. 2 н. і 15 з.п. ф-ли, 5 іл.

Светоизлучающее пристрій і спосіб виготовлення світло випромінюючого пристрої

Запропоновано светоизлучающее пристрій, здатне знизити загасання світла в елементі і має високу світлову віддачу, і спосіб виготовлення світло випромінюючого пристрою. Светоизлучающее пристрій містить світловипромінюючий елемент, що має светопроводящий елемент і багатошарову напівпровідникову частина, електроди, розташовані на багатошаровій напівпровідникової частини цього порядку. Світловипромінюючий елемент містить область першу і другу область з боку светопроводящего елемента. Светопроводящий елемент містить третю область і четверту область з боку світло випромінюючого елемента. Перша область має нерівномірне розташування атомів у порівнянні з другою областю. Третя область має нерівномірне розташування атомів у порівнянні з четвертою областю. Перша область безпосередньо з'єднана з третьою областю. 3 н. і 13 з.п. ф-ли, 3 іл.

Напівпровідниковий світловипромінюючий діод з конверсією довжини хвилі

Напівпровідникове светоизлучающее пристрій містить напівпровідникову структуру, що містить світловипромінюючий шар; люмінесцентний матеріал, розміщений на шляху світла, випромінюваного светоизлучающим шаром; і термоконтактний матеріал, розміщений у прозорому матеріалі; причому термоконтактний матеріал не виробляє конверсії довжини хвилі світла, випромінюваного светоизлучающим шаром; термоконтактний матеріал має більшу теплопровідність, ніж теплопровідність прозорого матеріалу; термоконтактний матеріал розміщено для розсіювання теплоти від люмінесцентного матеріалу; термоконтактний матеріал має медіанний розмір частинок більше ніж 10 мкм; і коефіцієнт заломлення термоконтактного матеріалу відрізняється від коефіцієнта заломлення прозорого матеріалу менше ніж на 10% . Винахід забезпечує виключення можливості небажаного зміщення колірного тону і зниження світлового виходу. 2 н. і 18 з.п.ф-ли, 6 іл.

Спосіб візуалізації двухмикронного лазерного випромінювання в видиме світло

Винахід відноситься до галузі оптики і стосується способу візуалізації двухмикронного лазерного випромінювання. Візуалізація здійснюється шляхом опромінення двухмикронним лазерним випромінюванням зразка, що має спектральну смугу поглинання, близьку до спектральній смузі лазерного випромінювання. В якості зразка використовують порошок з розмеленої монокристала СаF2:Але. Порошок наносять за допомогою сполучного матеріалу на плоску поверхню, яка відображає двухмикронное випромінювання. Технічний результат полягає в спрощенні способу та забезпеченні високого контрасту і роздільної здатності в широкому діапазоні щільності потужності випромінювання. 1 іл.

Світловипромінюючий діод

Винахід відноситься до светоизлучающим діоди, що містить епітаксіальні структури на основі нітридних сполук металів III групи. Світловипромінюючий діод містить эпитаксиальную структуру на основі твердих розчинів нітридів металів третьої групи, що включає розташовані послідовно у напрямку епітаксійного росту шар n-типу провідності, активний шар з p-n-переходом, шар p-типу провідності, а також металеві контактні площадки до шару n-типу провідності, розміщені в поглибленнях, сформованих у эпитаксиальной структурі на рівні шару n-типу провідності, при цьому світловипромінюючий діод містить металевий p-контактний шар, призначений для використання його в якості позитивного електрода, нанесений поверх шару p-типу провідності, ізоляційний шар, що покриває металевий p-контактний шар і внутрішню бічну поверхню заглиблень, сформованих у эпитаксиальной структурі, і металевий p-контактний шар, призначений для використання його в якості негативного електрода, що покриває ізоляційний шар і контактує з кожної металевої контактної майданчиком до шару p-типу провідності, згідно винаходу металлдиода мають вигляд двох вузьких довгих смуг, кожна з яких розташована на периферії однієї з половин зазначеного перетину і проходить уздовж більшої частини її кордону з відступом від неї, перший і другий кінцеві ділянки однієї смуги розташовані з зазором відповідно щодо першого і другого кінцевого ділянки другої смуги, при цьому зазначені смуги утворюють фігуру, конфігурація якої відповідає конфігурації периметра світло випромінюючого діода, що має розрив в серединній частині. Винахід забезпечує підвищення однорідності щільності струму в активній області світлодіода і послідовного зменшення електричного опору. 1 з.п. ф-ли, 4 іл.

Світлодіод білого світіння і світлодіодна гетероструктура на основі напівпровідникових твердих розчинів gapasn на підкладках gap і si

Світлодіод білого світіння згідно винаходу містить шар напівпровідника n-типу, сформований з напівпровідникового твердого розчину GaP1-x-yAsxNy (0.3>x>0, 0.030>>0.004), гетероструктур з власним типом провідності, сформовану з шарів напівпровідникових твердих розчинів GaP1-x-yAsxNy (0.3>x>0, 0.030>y>0.004), сформовану поверх шару напівпровідника n-типу, шар напівпровідника GaP1-x-yAsxNy (0.3>x>0, 0.030>y>0.004) p-типу, сформований на гетероструктурі GaP1-x-yAsxNy (0.3>x>0, 0.030>y>0.004) з власним типом провідності, завершальний тонкий метаморфний шар напівпровідника InGaAs p-типу, де значення мольних часток азоту, y, і миш'яку, x, плавно або різко змінюються, одночасно або окремо, у діапазонах 0.3>x>0 і 0.030>y>0.004, формуючи тим самим варизонний напівпровідниковий матеріал. Також запропоновано світлодіодна гетероструктура, що випромінює білий світ. Технічний результат цього винаходу - підвищення ефективності використання бічного випромінювання p-n-переходів кристалів і створення на цій основі світловипромінюючих пристроїв зі збільшеним світловим потоком і підвищеною потужністю випромінювання. 2 н і 13 з.п. ф-ли, 4 іл.
Винахід відноситься до способів отримання емісійних верств, зокрема для органічних світловипромінювальних діодів. Спосіб нанесення емісійного шару органічного світло випромінюючого діода на підкладку зі скла або полімеру, покриту шаром анода, включає отримання розчину, що містить люминофорсодержащее з'єднання і провідний матеріал, і нанесення тонкої плівки з отриманого розчину на згадану підкладку. Згадану плівку піддають термічній обробці при температурі вище 100°C і нижче температури стабільності емісійного шару, при цьому в якості люминофорсодержащего з'єднання використовують розчинне разнолигандное координаційна сполука, яка при термічній обробці розкладається на люмінофор і нейтральний ліганд, повністю видаляється з тонкої плівки, при цьому термічну обробку згаданої плівки проводять при температурі вище температури видалення ліганду. За допомогою вказаного способу одержують емісійний шар органічного світло випромінюючого діода, який містить шар анода, емісійний шар і шар катода. В окремих випадках здійснення винаходу використовують розчинне разнолигандное координаційна сполука у вигляді комплексу феноксионоата європію з моноглимом. При виготовленні цього діода на шар анода додатково наносять шар диркопроводящего та/або электронблокирующего матеріалів, а поверх емісійного шару наносять электронпроводящий та/або диркоблокирующий шар. Як диркоблокирующего шару використовують 2,9-диметил-4,7-дифеніл-1,10-фенантролин або 3-(4-біфеніл)-4-феніл-5-трет-бутил-феніл-1,2,4-триазол. Забезпечується поліпшення характеристик емісійного шару та отримання емісійних шарів на основі нерозчинних і нелетких сполук. 2 н. і 4 з.п. ф-ли, 1табл., 6 пр.

Освітлювальний пристрій з білим зовнішнім виглядом у вимкненому стані

Винахід відноситься до освітлювальних пристроїв, що включає в себе білі світловипромінюючі діоди (СІД) на основі люмінофорів. Технічний результат - створення освітлювального пристрою, що характеризується білим зовнішнім виглядом у вимкненому стані. Освітлювальний пристрій (400) включає в себе джерело світла (403), має білий вигляд у включеному стані та кольоровий зовнішній вигляд у вимкненому стані, перемикається оптичний елемент (404). Кольоровий зовнішній вид джерела світла викликаний фотолюминесцентним матеріалом джерела світла. Перемикається оптичний елемент має провідний стан і стан, що відбиває в діапазоні довжин хвиль, в якому джерело світла поглинає світло. Це призводить до білого зовнішнім виглядом освітлювального пристрою, коли джерело світла знаходиться у вимкненому стані, а перемикається оптичний елемент знаходиться в відображає стан. Освітлювальний пристрій виконано у вигляді світильника, що включає в себе оптичне поглиблення (401), в якому розташоване джерело світла, і вікно (402), забезпечене перемиканим оптичним елементом (404). 10 з.п. ф-ли, 6 іл.
Винахід відноситься до способів одержання фотолюминофоров і може бути використане при виготовленні світлодіодів білого світла. Змішують компоненти суміші, подрібнюють в планетарній млині з прискоренням 20 G протягом не менш 25 хв. Отриманий порошок прожарюють і піддають ультразвукової обробки шляхом різкого охолодження в ультразвуковій ванні з наступним відмиванням і прецизійним просевом через сито з розміром вічка 15-20 мкм. Отриманий люмінофор має середній розмір частинок не більше 4 мкм, максимум смуги люмінесценції при λ=545-565 нм. Зменшується тривалість процесу отримання люмінесцентного матеріалу, збільшується яскравість люмінесценції. 4 пр.

Універсальне освітлювальний пристрій з твердотільними джерелами світла

Винахід відноситься до галузі світлотехніки. Технічним результатом є розширення арсеналу технічних засобів. Освітлювальний пристрій 1100 містить колбу 18, корпус 16, з'єднаний з колбою 18, і цоколь 14, з'єднаний з колбою 18, і першу друковану плату 30, розташовану всередині корпусу 16. На першій друкованій платі 30 розташовані джерела 32 світла. З джерелами 32 світла термічно пов'язано теплопоглинальне пристрій 210. Теплопоглинальне пристрій 210 містить рознесені пластини 1140, що мають зовнішні краї і наскрізні отвори. Кожен із зовнішніх країв 1144 знаходиться в контакті з корпусом 16. Освітлювальний пристрій містить також подовжений вузол 1110 друкованої плати схеми управління, електрично з'єднаний з джерелами 32 світла першої друкованої плати 30 і з цоколем 14. Друкована плата 1110 схеми управління проходить через отвори 1170. На друкованій платі 1110 схеми управління розташовані електричні компоненти 1112 для управління джерелами 32 світла. 10 н. і 172 з.п. ф-ли, 28 іл.

Гудзик

Гудзик // 2546428
Винахід відноситься до виробництва фурнітури. Ґудзик містить роз'ємний корпус, що має порожнину і складається з двох частин з елементом кріплення на одній з них і з встановленим на іншій частині, щонайменше, одним світлодіодом, сполученим провідниками з джерелом постійного електричного струму, розташованим в порожнині. У частині, що має елемент кріплення, виконано отвір для виштовхування з неї джерела постійного електричного струму. Забезпечується використання гудзики в якості сигнального пристрою, наприклад, слабозрячим людиною при перетині вулиці, підвищення безпеки користувача. 4 іл.

Збірне освітлювальний пристрій на основі сід для загального освітлення

Винахід відноситься до галузі світлотехніки. Технічним результатом є збільшення ефективності освітлення. Освітлювальний пристрій містить корпус з неелектропровідного матеріалу, розташовані в ньому джерело світла на основі світлодіодів, що містить принаймні один перший світлодіод, що генерує перше випромінювання, має перший спектр, і принаймні другий світлодіод, що генерує друге випромінювання з другим спектром, відмінним від першого, оптику, з'єднану з джерелом світла, теплопоглинальне пристрій, а також базу для з'єднання із гніздом і електричну схему з перетворювачем потужності. Технічний результат досягається за рахунок того, що воно забезпечений датчиком температури, розташованим у безпосередній близькості до джерела світла, а перетворювач потужності є перемикаючим джерелом живлення, отримують температурний сигнал для керування струмами, що протікають через перший і/або щонайменше один другий світлодіод так, що перший струм може відрізнятися від другого. 9 з.п. ф-ли, 22 іл., 2 табл.

Світлодіодний світильник

Винахід відноситься до світлотехніці, зокрема до енергозберігаючих освітлювальних пристроїв без сліпучої дії, створеним на основі потужних світлодіодів з великим терміном експлуатації. Світлодіодний світильник містить блок живлення, корпус, кришку-розсіювач, плату, на якій встановлені світлодіоди, і кілька пластин-відбивачів, виконаних у вигляді частково відображають пластин. Частково відображають пластини встановлені одночасно нормально до січної площини, що проходить перпендикулярно платі і площини корпусу, і похило до корпусу під різними кутами в просторі між корпусом і кришкою-розсіювачем. Світлодіодний світильник може бути забезпечений торцевій відбивною пластиною, встановленої похило до корпусу між корпусом і кришкою-розсіювачем за останньої за рахунком частково відбивною пластиною, а також особовий відбивною пластиною, встановленої між частково відбивають пластинами і корпусом. Торцева і лицьова відображають пластини мають високий коефіцієнт відбиття світла. Частково відображають пластини можуть бути виконані у вигляді оптично прозорих пластин. Технічним результатом є усунення сліпучої дії і спрощення констру�

Люмінесцентні речовини, що містять силікатні люмінофори, леговані eu2+

Винаходу відносяться до хімічної промисловості та світлотехніці і можуть бути використані в світлодіодах для емісії пофарбованого або білого світла. Люмінесцентне речовина з силікатними люмінофорами, легованими Eu2+, містить тверді розчини змішаних фаз оксиортосиликатов лужноземельних та рідкісноземельних металів, представленими, наприклад, формулою (1-х)MII 3SiO5·x SE2SiO5:Eu, де 0 < х≤0,2; МІІ являє собою іони двовалентного металу, містять щонайменше один іон, обраний із групи, що складається з стронцію і барію, і SE - рідкісноземельні метали з групи, що включає Y, La, Gd. Люмінофор може додатково містити іони двовалентного металу із групи, що включає Ca, Cu, а також Ce3+ в якості додаткового активатора. Збільшений термін служби люмінофорів у світлодіодах за рахунок підвищення стійкості до атмосферної вологості. 2 н. і 9 з.п. ф-ли, 2 іл., 2 табл., 4 пр.

Лампа з функцією стеження і камерою

Лампа включає нижній корпус, друковану плату, верхній корпус, втулку, кришку датчика і камеру. Нижній корпус забезпечений частиною з електричними контактами на його дні. Друкована плата встановлена в нижній корпус і забезпечена світловипромінюючі елементами і інфрачервоним датчиком. Верхній корпус встановлений на верхню кромку нижнього корпусу і має отвір в його центрі. Втулка встановлена на нижній корпус і підігнана до отвору верхнього корпусу. Кришка датчика встановлена на верх втулки. Камера встановлена між верхнім і нижнім корпусом і розташована поруч з інфрачервоним датчиком. Коли джерело інфрачервоного випромінювання входить у простір стеження інфрачервоного датчика, камера включається, щоб отримувати зображення, і світловипромінюючі елементи включаються для освітлення. Забезпечується здійснення більш ефективного спостереження за зловмисником при прихованому характері лампи. 2 з.п. ф-ли, 5 іл.

Світлодіодна лампа

Винахід відноситься до галузі напівпровідникової світлотехніки, а саме до світлодіодним лампам. Світлодіодна лампа містить колбу з прозорого матеріалу, змінний випромінюючий елемент і засіб фіксації у вигляді электропатрона. Засіб фіксації включає в себе корпус і щонайменше одну пару пружинних контактів, виконаних з можливістю підключення до джерела живлення. Змінний випромінюючий елемент має центральний радіатор охолодження, який з трьох сторін покриває гнучка друкована плата. Плата має доріжки, при цьому на верхній стороні встановлений щонайменше один світлодіод. Дві бокові сторони друкованої плати стикаються з пружинними контактами з утворенням струмопровідного з'єднання між пружинними контактами і доріжками друкованої плати. Лампа містить щонайменше два бічних радіатора охолодження, які з'єднані з одного боку з колбою, а з іншого боку з корпусом. Дві бокові сторони центрального радіатора охолодження і покривають їх бічні сторони друкованої плати затиснуті між двома бічними радіаторами охолодження з утворенням теплового контакту друкованої плати з центральним і з бічними радіаторами охолодження. Забезпечується поліпшення тепло�

Освітлювальний пристрій, що включає в себе кілька джерел світла і одну відбивну систему, і блок відбивача

Винахід відноситься до галузі світлотехніки. Технічним результатом є підвищення потужності. Освітлювальний пристрій (1) включає в себе кілька джерел (4) світла і одну відбивну систему, при цьому джерела (4) світла розташовані перед відбивною поверхнею відбивальної системи і включають в себе кілька засобів освітлення, які розташовані навколо вихідного отвору (10) відбивальної системи. Промінь світла від джерел (4) за рахунок відбиття світла відхиляється в основному напрямку випромінювання освітлювального пристрою (1) за допомогою відбивальної системи. Освітлювальний пристрій забезпечений першим відбивним ділянкою (2) і виконаним опуклим другим відбивним ділянкою (5), перший і другий відбивні ділянки погоджені один з одним таким чином, що основний світловий промінь може створюватися за рахунок того, що світло від джерел (4) світла спочатку падає на другий відбивачем ділянку (5), а потім на перший відбивачем ділянку (2) і виходить з освітлювального пристрою в основному напрямку випромінювання. 4 н. і 22 з.п. ф-ли, 13 іл.

Електрична лампа

Винахід відноситься до галузі світлотехніки. Технічним результатом є підвищення ефективності освітлення шляхом розподілу світла у вигляді подвійного пучка або однорідного всеспрямованого розподілу світла. Електрична лампа (1) містить цоколь (2), колбу (4) лампи, встановлену на цоколь, в якій розташований щонайменше один напівпровідниковий джерело (5) світла. Кошти (6) охолодження містять щонайменше два звернених один до одного ребра (7, 8) охолодження, які розділені по меншій мірі одним проміжком (9), що розділяє колбу лампи на щонайменше дві розрізняються частини колби. Згаданий проміжок відкритий в навколишнє середовище і проходить від центру колби лампи до зовнішньої поверхні колби. Лампа включає в себе світлопропускаючих стінку (13) для перерозподілу світу. Світлопроникна стінка (13) може містити дві окремі частини (14, 15) стінки для перерозподілу світла під час роботи. Кожна помітна частина колби може бути виконана у формі поверхні половини витягнутого або половини сплющенного еліпса. 15 з.п. ф-ли, 18 іл.

Освітлювальна система з охолоджуючою установкою

Винахід надає освітлювальну систему для регулювання росту рослин, при цьому система містить: групу твердотільних джерел світла, виконаних з можливістю випромінювання світла попередньо заданої довжини хвилі або діапазону довжин хвиль; і охолоджувальну установку, що містить трубку, яка має щонайменше один впускний отвір для отримання газоподібного охолоджуючої середовища і безліч випускних отворів для вивільнення зазначеної газоподібної охолоджуючої середовища з вказаної охолоджувальної установки, причому охолоджувальна установка перебуває в механічному і тепловому контакті з зазначеними джерелами світла. Винахід також надає спосіб регулювання росту рослини в теплиці або ростовій камері. Винахід надає можливість сприяння фотосинтезу рослини допомогою зміни умов (інтенсивність світла, температура, концентрація CO2) локально навколо рослини. 2 н і 13 з.п. ф-ли, 4 іл.
Up!