Пробоотборное пристрій


G01N1/10 - Дослідження або аналіз матеріалів шляхом визначення їх хімічних або фізичних властивостей (поділ матеріалів взагалі B01D,B01J,B03,B07; апарати, повністю охоплюються яким-небудь підкласом, див. у відповідному підкласі, наприклад B01L; вимірювання або випробування з допомогою ферментів або мікроорганізмів C12M,C12Q; дослідження ґрунту основи на будмайданчику E02D 1/00;моніторингові або діагностичні пристрої для устаткування для обробки вихлопних газів F01N 11/00; визначення змін вологості при компенсаційних вимірах інших змінних величин або для корекції показань приладів при зміні вологості, див. G01D або відповідний підклас, що відноситься до вимірюваної величини; випробування

 

Винахід відноситься до видобутку, збору, підготовки і транспорту рідких і газових продуктів і може бути використане на нафтогазовидобувних підприємствах, де проводяться роботи з відбору проб рідини із трубопроводів.

Відомо пробоотборное пристрій (патент UA №2298096, МПК Е21В 49/08, G01N 1/10, опубл. у бюл. №12 від 27.04.2007 р.), що містить основний трубопровід, пробоотборную секцію, закріплену з основним трубопроводом з можливістю відбору проби з охопленням поперечного перерізу потоку рідини, добірний кран, манометр, що відрізняється тим, що пробоотборная секція на вході потоку рідини всередині основного трубопроводу забезпечена патрубком з радіальними отворами, розміщеними проти потоку рідини, зі скошеним верхнім кінцем, при цьому зріз скошеного верхнього кінця розміщений з протилежного радіальних отворів боку патрубка, причому за патрубком в основному трубопроводі встановлено пристрій, що звужує потік, а добірний кран виконаний у вигляді підпружиненого щодо пробоотборной секції шибера-сердечника, корпусу із зливним отвором і котушкою, причому шибер-сердечник герметично встановлений усередині корпусу, виконаного з діелектричного матеріалу, а котушка розташування� під дією електромагнітного поля, створюється котушкою при подачі на нього електричного струму, має можливість осьового переміщення всередині корпусу, стискаючи пружину і відкриваючи зливний отвір корпусу.

Недоліками цього пристрою є:

- по-перше, низька якість відібраних проб, які не дозволяють достовірно визначити обводненість продукції, так як відбір проб відбувається через скошений верхній кінець патрубка, який не може забезпечити повне охоплення по всьому периметру поперечного перерізу розшарованого потоку рідини в трубопроводі, через що через скошений верхній кінець патрубка в пробоотборную секцію не потрапляють фракції, розташовані на периферії основного трубопроводу і, як результат, спотворені об'ємною витратою часток фаз (води, нафти) у потоці;

- по-друге, низька надійність добірного крана в роботі, пов'язана з високою ймовірністю відмови шибера-сердечника, срабативаемого під дією електромагнітного поля, що створюється котушкою при подачі на нього електричного струму;

- по-третє, низька ступінь коректності визначаються технологічних параметрів (пластовий тиск, вибійне тиск, коефіцієнт продуктивності) свердловин і пластів за аналізів відібраних проб;

естно пробоотборное пристрій (патент UA на корисну модель №40391 МПК 7 E21B 49/08, F17D 3/10, опубл. у бюл. №25 від 10.09.2004 р.), змонтоване на основному трубопроводі і виконане у вигляді двох секцій, закріплених з основним трубопроводом за допомогою фланцевих з'єднань, і оснащений регульованими триходовими кульовими засувками, добірним краном і манометром, при цьому триходові засувки кульові з'єднані валом з важелем управління з можливістю поперемінно відсікати одну з секцій, кожна з секцій виконана з можливістю пропуску всього потоку рідини, причому одна з секцій є байпасній, а інша - пробоотборной (мірної) з можливістю відбору проби з охопленням поперечного перерізу потоку рідини без втрат.

Недоліками цього пристрою є:

- по-перше, складність конструкції, обумовлена великою кількістю вузлів і деталей, а також громіздкість і металоємність;

- по-друге, при частому відборі проб деталі добірного крана зношуються і він втрачає герметичність, у зв'язку з чим знижується термін служби пристрою в цілому і потрібно ревізія ущільнювальних елементів добірного крана або повна його заміна;

- по-третє, низька якість відібраних проб, які не дозволяють достовірно визначити обводненість продукції;

- по-четверте, н коефіцієнт продуктивності) свердловин і пластів за аналізів відібраних проб.

Найбільш близьким по технічній сутності і досягається результату є пробоотборное пристрій (патент UA №2292514, МПК F17D 3/10, опубл. у бюл. №3 від 27.01.2007 р.), що містить основний трубопровід, пробоотборную секцію, закріплену з основним трубопроводом з можливістю відбору проби з охопленням поперечного перерізу потоку рідини, добірний кран, манометр, при цьому пробоотборная секція на вході потоку рідини всередині основного трубопроводу забезпечена патрубком з радіальними отворами, розміщеними проти потоку рідини, зі скошеним верхнім кінцем, при цьому зріз скошеного верхнього кінця розміщений з протилежного радіальних отворів боку патрубка, причому за патрубком в основному трубопроводі встановлено пристрій, що звужує потік, а добірний кран виконаний у вигляді втулки, жорстко з'єднаної з рукояткою і герметично встановленої всередині корпусу, забезпеченого наскрізним горизонтальним пазом, через який пропущений вищезгадана рукоятка, при цьому у вихідному положенні втулка перекриває зливний отвір корпусу, а рукоятка допомогою опорного кільця подпружінена відносно корпусу і має можливість осьового переміщення спільно з втулкою, відкриваючи зливний отверстибранних проб, які не дозволяють достовірно визначити обводненість продукції, так як відбір проб відбувається через скошений верхній кінець патрубка, який не може забезпечити повне охоплення по всьому периметру поперечного перерізу розшарованого потоку рідини в трубопроводі, через що через скошений верхній кінець патрубка в пробоотборную секцію не потрапляють фракції, розташовані на периферії основного трубопроводу і, як результат, спотворені об'ємною витратою часток фаз (води, нафти) у потоці;

- по-друге, низька надійність добірного крана в роботі, пов'язана з високою ймовірністю поломки пружини стиснення при знакозмінних навантаженнях (відкриття і закриття добірного крана);

- по-третє, низька ступінь коректності визначаються технологічних параметрів (пластовий тиск, вибійне тиск, коефіцієнт продуктивності) свердловин і пластів за аналізів відібраних проб.

Технічною задачею пропозиції є підвищення якості відібраних проб рідини, підвищення надійності добірного крана в роботі та підвищення ступеня коректності визначаються технологічних параметрів свердловин і пластів за аналізів відібраних проб.

Поставлена технічна задача вирішується пробоотб�одом з можливістю відбору проби з охопленням поперечного перерізу потоку рідини, добірний кран і манометр, причому пробоотборная секція на вході потоку рідини всередині основного трубопроводу забезпечена патрубком, при цьому манометр встановлений на патрубку перед відбірним краном, а за патрубком в основному трубопроводі встановлено пристрій, що звужує потік, добірний кран виконаний у вигляді корпусу і втулки, жорстко з'єднаної з рукояткою, при цьому у вихідному положенні втулка перекриває зливний отвір корпусу, а рукоятка має можливість переміщення спільно з втулкою, відкриваючи зливний отвір корпусу в робочому положенні.

Новим є те, що в основному трубопроводі встановлено порожнистий циліндр з центральним каналом, причому порожнистий циліндр з боку руху потоку рідини оснащений вхідним конусом звуження потік, і вихідним конусом, розширюючи потік з іншого боку порожнього циліндра, при цьому в центральний канал порожнистого циліндра з боку вхідного конуса встановлений завихритель, забезпечений всередині тангенціальними каналами, при цьому завихритель навпаки вхідного конуса заглушений і забезпечений радіальними пазами, а в центральному каналі порожнистого циліндра за завихрювач розміщений патрубок пробоотборной секції для входу потоку рідини, що сполучається з добірним крможность обмеженого осьового переміщення відносно корпусу, при цьому корпус оснащений першої та другої зовнішніми циліндричними проточками, а втулка оснащена внутрішньої кільцевої вибіркою, в якому розміщено разрезное стопорне кільце пружинне, причому у вихідному положенні разрезное стопорне кільце пружинне зафіксовано в першій зовнішньої циліндричної проточці корпусу і має можливість стиснення розрізного пружинного стопорного кільця у внутрішній кільцевий вибірці втулки при осьовому переміщенні втулки відносно корпусу і фіксації розрізного пружинного стопорного кільця в другій зовнішньої циліндричної проточці корпусу в робочому положенні.

На малюнку 1 зображено пропоноване пробоотборное пристрій.

На малюнку 2 зображено переріз А-А пропонованого пробоотборного пристрою.

Пробоотборное пристрій містить основний трубопровід 1 (див. фіг. 1), пробоотборную секцію 2, закріплену з основним трубопроводом 1 з можливістю відбору проби з охопленням поперечного перерізу потоку рідини, добірний кран 3 і манометр 4.

Пробоотборная секція 2 на вході потоку рідини всередині основного трубопроводу 1 забезпечена патрубком 5.

Манометр 4 встановлений на патрубку 2 перед відбірним краном 3, а за патрубком 2 в основному трубопро� з'єднаної з рукояткою 9. У вихідному положенні втулка 8 перекриває зливний отвір 10 корпусу 7, а рукоятка 9 має можливість переміщення спільно з втулкою 8, відкриваючи зливний отвір 10 корпусу 7 в робочому положенні.

В основному трубопроводі 1 встановлений порожнистий циліндр 11 із центральним каналом 12. Порожнистий циліндр 11 із боку руху потоку рідини оснащений вхідним конусом 13 звуження потік, і вихідним конусом 14, розширюючи потік з іншого боку полого циліндра 11.

В центральний канал 12 полого циліндра 11 з боку вхідного конуса 13 встановлено завихритель 15 (див. фіг 1 і 2), забезпечений всередині тангенціальними каналами 16. Наприклад, завихритель 15 виконаний у вигляді склянки, в якому розміщені тангенціальні канали 16, виконані у вигляді шнека з тангенціальними лопатками.

Завихритель 15 навпаки вхідного конуса 13 заглушений і забезпечений радіальними пазами 17. В центральному каналі 9 (див. фіг. 1) полого циліндра 8 за вихрителем 15 розміщений патрубок 5 пробоотборной секції 2 для входу потоку рідини, що сполучається з добірним краном 3.

Втулка 8 добірного крана 3 герметично допомогою ущільнювальних кілець 18 охоплює зовні корпус 7 із зливним отвором 10 і має можливість обмеженого осьового переміщення относенно, а втулка 8 оснащена внутрішньої кільцевої вибіркою 21, в якому розміщено разрезное стопорне кільце пружинне 22, наприклад, круглого перетину.

У вихідному положенні разрезное стопорне кільце пружинне 22 зафіксовано в першій зовнішньої циліндричної проточці 19 корпусу 7 і має можливість стиснення розрізного пружинного стопорного кільця 22 у внутрішній кільцевий вибірку 21 втулки 8 при осьовому переміщенні втулки 8 щодо корпусу 7 і фіксації розрізного пружинного стопорного кільця 22, у другій зовнішньої циліндричної проточці 20 корпусу 7 в робочому положенні.

Пробоотборное пристрій працює наступним чином.

У процесі руху основного трубопроводу 1 (див. фіг. 1 і 2) потік рідини, досягнувши полого циліндра 11, по вхідному конусу 13 звужується і прямує до завихрителю 15. Потік рідини через радіальні пази 17 завихрювача 15 потрапляє тангенціальні канали 16, де закручується. В результаті створюється турбулентність потоку рідини і за рахунок відцентрової сили змішана рідка фаза рухається по периферійній частині центрального каналу 12 полого циліндра 11 через завихрювач 15. В центральному каналі 12 (див. фіг. 1) полого циліндра 11 через завихрювач 15 потік рідини перемеш� центрального каналу 12 полого циліндра 11 через вихідний конус 14 потік рідини розширюється і надходить спочатку в основний трубопровід 1, а потім в пристрій, що звужує потік, 6 і далі знову в основний трубопровід 1 за пробоотборной секцією 2;

- друге, по патрубку 5 потік рідини, що стікає вниз і потрапляє в пробоотборную секцію 2, де, заповнюючи її внутрішній простір потік рідини і по патрубку 5 за добірним краном 3, знову витікає в основний трубопровід 1 за пристроєм звуження потік, 6 і з'єднується з потоком, що рухається в першому напрямку.

При постійно працюючому основному трубопроводі 1 рух потоку рідини відбувається з охопленням всього його поперечного перерізу в двох напрямках і пробоотборная секція 2 постійно заповнена пробою рідини зі складом, відповідним часу і умов відбору без утворення застійних зон.

Манометр 4 встановлено в пробоотборной секції 2 з метою контролю тиску при експлуатації і відборі проб.

Відбір проби відбувається наступним чином.

Відкривають добірний кран 3 шляхом фізичного впливу на рукоятку 9 в другий бік зовнішньої циліндричної протоки 20 корпусу 7, при цьому разрезное стопорне кільце пружинне 22, що знаходиться у вихідному положенні в зачепленні з першої зовнішньої циліндричної проточкою 19 корпусу 7, стискається у внутрішній кільцевий вибЃ 9 переміщують втулку 8 щодо нерухомого корпуса 7 до тих пір, поки разрезное стопорне кільце пружинне 22 радіально розтисне і увійде в зачеплення з другої зовнішньої циліндричної проточкою 20 корпусу 7, в якій разрезное стопорне кільце пружинне 22 фіксується, займаючи робочому положення.

У певний момент, у процесі переміщення втулки 8 щодо нерухомого корпуса 7 відкривається зливний отвір 10 корпусу 7 добірного крана 3, при цьому відбувається зниження тиску за пристроєм звуження потік, 6, внаслідок виникнення розрідження з відкриттям зливного отвору 10 корпусу 7 добірного крана 3. У результаті весь потік рідини з центрального каналу 12 порожнистої втулки 11 спрямовується в другому напрямку, тобто потік рідини спрямовується тільки в пробоотборную секцію 2 по патрубку 5 і корпусу 7 добірного крана 3 і через зливний отвір 10 корпусу 7 добірного крана 3 зливається в контейнер (на фіг. 1 і 2 не показано), призначений для відбору проб.

Расслоенная рідка фаза, що рухається по всьому поперечному перерізу основного трубопроводу 1 (див. фіг. 1), внаслідок наявності відцентрової сили (тангенціальних каналів 16 в завихрителе 15) змішується в центральному каналі 12 полого циліндра 11 і через завихрювач 15 і рухається по периферійній 2 в контейнер для відбору проб потрапляє змішана рідина, а не расслоенная рідка фаза, як описано в прототипі, що дозволяє мати високу ступінь ідентифікації відібраних проб з реальним об'ємною витратою часток фаз (води, нафти) у потоці.

За результатами аналізу відібраних проб за допомогою пропонованого пробоотборного пристрою підвищується коректність визначаються технологічних параметрів (пластовий тиск, вибійне тиск, коефіцієнт продуктивності) свердловин і пластів.

Набравши необхідний об'єм проби, закривають добірний кран 3. Для цього здійснюють фізичний вплив на рукоятку 9 у бік першої зовнішньої циліндричної проточки 19 корпусу 7, при цьому разрезное стопорне кільце пружинне 22, що знаходиться в робочому положенні в зачепленні з другої зовнішньої циліндричної проточкою 20 корпусу 7, стискається у внутрішній кільцевий вибірці 21 втулки 8 і виходить із зачеплення з другої зовнішньої циліндричної проточкою 20 корпусу 7.

За рукоятку 9 переміщують втулку 8 щодо нерухомого корпуса 7 до тих пір, поки разрезное стопорне кільце пружинне 22 радіально розтисне і увійде в зачеплення з першою зовнішньої циліндричної проточкою 19 корпусу 7, займаючи початкове положення, в якому добірний кран 3 закритий.

ОѾтборного крана 3 і виходу його з ладу, у зв'язку з чим підвищується надійність добірного крана в роботі.

Пропоноване пристрій дозволяє підвищити якість відібраних проб рідини, підвищити надійність добірного крана в роботу і підвищити ступінь коректності визначаються технологічних параметрів свердловин і пластів за аналізів відібраних проб.

Пробоотборное пристрій, що містить основний трубопровід, пробоотборную секцію, закріплену з основним трубопроводом з можливістю відбору проби з охопленням поперечного перерізу потоку рідини, добірний кран і манометр, причому пробоотборная секція на вході потоку рідини всередині основного трубопроводу забезпечена патрубком, при цьому манометр встановлений на патрубку перед відбірним краном, за патрубком в основному трубопроводі встановлено, що звужує потік пристрій, а добірний кран виконаний у вигляді корпусу і втулки, жорстко з'єднаної з рукояткою, при цьому у вихідному положенні втулка перекриває зливний отвір корпусу, а рукоятка має можливість переміщення спільно з втулкою, відкриваючи зливний отвір корпусу в робочому положенні, яке відрізняється тим, що в основному трубопроводі встановлено порожнистий циліндр з центральним каналом, причому порожнистий циліндр з боку руху�дкости з іншого боку порожнього циліндра, при цьому в центральний канал порожнистого циліндра з боку вхідного конуса встановлений завихритель, забезпечений всередині тангенціальними каналами, при цьому завихритель навпаки вхідного конуса заглушений і забезпечений радіальними пазами, а в центральному каналі порожнистого циліндра за завихрювач розміщений патрубок пробоотборной секції для входу потоку рідини, що сполучається з добірним краном, причому втулка добірного крана герметично зовні охоплює корпус із зливним отвором і має можливість обмеженого осьового переміщення щодо згаданого корпусу, при цьому корпус добірного крана оснащений першої та другої зовнішніми циліндричними проточками і в ньому розміщено разрезное стопорне кільце пружинне, а втулка оснащена внутрішньої кільцевої вибіркою, причому у вихідному положенні разрезное стопорне кільце пружинне зафіксовано в першій зовнішньої циліндричної проточці корпусу добірного крана і має можливість стиснення розрізного пружинного стопорного кільця у внутрішній кільцевий вибірці втулки при осьовому переміщенні втулки щодо згаданого корпусу і фіксації розрізного пружинного стопорного кільця в другій зовнішньої циліндричної проточці корпусу отборн�

 

Схожі патенти:
Винахід відноситься до області гельминтологии і стосується способу збору запліднених яєць (in vitro) від збудника Fasciola hepatica за життя. Охарактеризований спосіб включає стадії: відбір з жовчних протоків печінки заражених фасциолами домашніх та/або диких тварин тільки живих статевозрілих F. hepatica. Приміщення їх в окремі пробірки з відфільтрованої і отцентрифугированной жовчю, розведеній ізотонічним розчином натрію хлориду 1:1. Експозицію пробірок при t=38-39°С, якщо F. hepatica від великої рогатої худоби, і при t=39-40°C, якщо F. hepatica від овець та/або кіз, в умовах термостата протягом 5 годин. Подальше відмивання яєць в ізотонічному розчині хлориду натрію. Представлене винахід дозволяє отримати до 100% запліднених яєц фасціол виду Fasciola hepatica і може бути використано для досліджень в умовах лабораторії та/або польових експериментів, при вирішенні фундаментальних і прикладних наукових завдань в області епізоотології, терапії та профілактики фасциолеза домашніх і диких тварин. 2 пр.

Пристрій для відбору проб подрібненої соломи від зернозбиральних комбайнів

Винахід відноситься до галузі сільськогосподарського машинобудування. Пристрій для відбору проб подрібненої соломи від зернозбиральних комбайнів містить збірники, фіксатор, кронштейн і важіль управління. Збірники розташовані рядами, кількість яких у поперечному напрямку визначено шириною захвату жатки і обраним числом досліджуваних зон, а в поздовжньому - повторністю відбору проб. Збірники в поздовжніх рядах з'єднані між собою за допомогою рівних за величиною гнучких зв'язків так, що загальна довжина ряду не перевищує відстані до зони сходження подрібненої маси на стерню. Перші збірки в кожному поздовжньому ряду мають легкознімні з'єднання по отворам в штанзі-волокуше, розташованої перпендикулярно відносно напрямку руху комбайна і утримуваної фіксатором, що приводиться в рух важелем управління. Винахід забезпечує граничну поділ порівнянних областей при відборі проб і зниження ймовірності відмов експериментального обладнання. 1 з.п. ф - ли, 1 іл.

Спосіб аналізу безлічі феромагнітних частинок

Винахід відноситься до способу аналізу безлічі феромагнітних частинок. Спосіб характеризується тим, що вирівнюють частинки згаданого безлічі таким чином, що кожна з цих частинок орієнтована практично в одному і тому ж напрямку. Потім фіксують частинки згаданого множини в цьому вирівнюванні і оголюють внутрішні області згаданих частинок, вирівняних таким чином. Після визначають природу сплаву, що становить кожну із згаданих частинок, групують згадані частки за категоріями залежно від їх природи і визначають у кожній категорії металургійну структуру і хімічний склад однієї або більше з цих частинок. Досягається при цьому технічний результат полягає в підвищенні точності і надійності аналізу феромагнітних частинок. 13 з.п. ф-ли, 6 іл.
Винахід відноситься до галузі прогнозування процесів старіння синтетичних полімерних матеріалів (СПМ) в залежності від тривалості їх експлуатації або зберігання. Аналіз летких органічних сполук (ЛОС), мігруючих з СПМ, проводять шляхом активного відбору проб на сорбент, з наступною термічною десорбцією і газохроматографічної аналізом. Прогнозування процесів старіння матеріалів і оцінку токсичності газовиділення проводять по динаміці якісного та кількісного складу компонентів газовиділення у вихідному стані СПМ і в процесі штучного кліматичного термовлажностного старіння. Аналіз динаміки сумарного газовиділення (ΣT) з кожного матеріалу проводять для всіх речовин, мігруючих з досліджених СПМ. Оцінку зміни токсичності та прогнозування процесів старіння матеріалів проводять за розробленими показниками сумарного газовиділення (ΣT) і по гігієнічному показником Р=(ΣTисх/ΣTn)/V, де Тисх і Tn - показники токсичності газовиділення кожної речовини у вихідному і зістареному станах відповідно, а ΣТисх і ΣTn - сумарний показник токсичності газовиділення, що входять до складу зразка СПМ у вихідному і зістарена детектування кількісного і якісного складу в ЛОС газовиделении в процесі старіння матеріалів і відтворюваності результатів аналізу. 3 табл.

Обробка зразка сфокусоване звуковою енергією

Група винаходів відноситься до пристрою для опромінення зразка сфокусоване звуковою енергією, що входить до складу даного пристрою приладу, картриджу для зазначеного приладу, а також до способу опромінення зразка сфокусоване звуковою енергією. Пристрій містить прилад, картридж, повністю твердотільний з'єднувач і джерело для генерації звукової енергії. При цьому картридж має камеру для прийому зразка, а повністю твердотільний з'єднувач забезпечує повністю суху зв'язок звукової енергії між джерелом і картриджем. Причому прилад і картридж пристосовані для вставки картриджа, що містить зразок, в прилад і є разделимими, а фокусована звукова енергія є сфокусованим ультразвуком високої інтенсивності. Прилад містить джерело для генерації звукової енергії, а картридж містить камеру для прийому зразка. Досягається при цьому технічний результат полягає в забезпеченні поліпшеної обробки зразків. 4 н. і 13 з.п. ф-ли, 24 іл.

Пристрій для моделювання процесів розкладання мастил в компресорах авіаційних газотурбінних двигунів

Винахід відноситься до техніки моделювання процесів розкладання мастил в газотурбінних двигунах для проведення досліджень по токсичності продуктів розкладання мастил і для скорочення кількості польотних проб повітря кабін літальних апаратів при дослідженні ступеня забруднення повітря шкідливими речовинами, які надходять разом з повітрям у систему кондиціонування повітря, визначення складу шкідливих домішок, небезпечних концентрацій у повітрі газів і парів, підвищення чутливості їх визначення. Пристрій для моделювання містить дозатор масла, камеру розпилення і розкладання мастильних масел (1). На виході потоку повітря з камери розташовано дифузор (2). На камері розміщено нагрівач (3) з термопарою (4) і термореле (5). Пристрій включає повітровід (6), підвідний перекачує гаряче повітря в камеру розкладання мастильних масел, підключений через манометр (7) до повітряного компресора (8). Пристрій містить балон (13), заповнений азотом особливої чистоти, з'єднану з ним газопроводом через регулятор (12), перехідник (11) і накидні гайки (23, 24) герметичну мірну ємність з повітряною порожниною, з маслом і кришкою для затоки масла, з маслопроводів.�охолодження (16) з циркулюючою водою через термостат з насосом (18) і радіаторами, прикріпленому до камери розкладання за допомогою накидної гайки (22) і конуса ущільнення (25). Також пристрій включає додаткову камеру (26), привинченную до основної камері розкладання (1) співвісно і герметизированную прокладкою (27), з встановленим всередині неї штоком з маховиком (17), з нарізаною і не нарізаною частинами. При цьому нарізна частина виконана з можливістю переміщення у внутрішній шайбі з різьбою (28) для регулювання об'єму камери розкладання і зміни умов моделювання концентрації олії, а не нарізана частина герметизована в сальнику з графітовим ущільненням (29). Технічний результат, на досягнення якого спрямовано винахід, полягає в підвищенні точності моделювання складу продуктів розкладання масла в авіаційних газотурбінних двигунах. 1 іл.

Пристрій для відбору проби повітря в кабіні літального апарату

Винахід відноситься до техніки відбору зразків повітря кабін літальних апаратів (ЛА), концентрування домішок в пробах повітря кабін ЛА для дослідження ступеня забруднення повітря шкідливими речовинами, які надходять разом з повітрям у систему кондиціонування повітря, а також визначення складу шкідливих домішок, небезпечних концентрацій у повітрі газів і парів. Пристрій для відбору проби містить вакуумовану ємність як побудник витрати повітря, поглотительний патрон з сорбентом-концентратором, виконаний з загостреною сталевої трубки з заглушками з скловати на кінцях трубки, з боковим отвором в трубці, заповненій сорбентом і скловатою. Вакуумована ємність виконана у вигляді циліндричного корпусу з вхідним і вихідним патрубками, встановленими в його торцях. Вихідний патрубок забезпечений трубкою з вакуумної гуми і вводиться металевою заглушкою в вільний кінець трубки після вакуумування. Вхідний патрубок приварений до торця корпусу, виконаний з внутрішнім діаметром більшим, ніж діаметр входу в корпус, і з внутрішньою різьбою. Поглотительний патрон з сорбентом-концентратором встановлений у вхідному патрубку і частково у вакуумовану ємності, Ђройство у вигляді трубки з вхідним отвором для проходу проби повітря ввернуто до щільного притиснення її через герметизуючі кільце до горловини поверхні вакуумованої ємності. До запірного пристрою співвісно прикріплена кришка з ребрами жорсткості і гумовою прокладкою, з протилежного від кріплення кришки боку на пристрої шарнірно встановлений важіль з трикутним ексцентриком на кінці, виконаний з можливістю при зрушуванні важеля піднімати кришку, разгерметизируя систему та здійснюючи відбір повітря. Важіль і кришка закріплені і виконані з можливістю обертання в одній площині щодо осі обертання і кріплення, між ними розташовані пружини, прикріплені з одного боку до корпусу запірного пристрою, а з іншого боку - до ребер жорсткості кришки, забезпечуючи при опущеному важелі, коли кришка лежить на зовнішньому катете ексцентрика важеля, положення - кришка закрита, і - кришка відкрита, коли піднята і лежить з технологічним зазором на внутрішньому катете ексцентрика. При зрушуванні важеля кришка піднімається, разгерметизируя систему та здійснюючи відбір повітря. Технічний результат полягає в підвищенні чутливості визначення небезпечних концентрацій у повітрі газів і парів, точності аналізу за рахунок зменшення фонового забруднення, зменшення часу наземного і льотного експерименту з оцінки чистоти повітря кабін ЛА. 3 іл.

Комплекс для відбору проб газу

Винахід відноситься до гидрогеохимическим досліджень свердловин і призначений для відбору спонтанного і розчиненого у воді газу, що виділяється в різних генетично різнорідних шарах торфу з різних фіксованих по глибині горизонтів торф'яної поклади. Технічним результатом є спрощення конструкції. Комплекс містить обсадну трубу свердловину, циліндричний пробовідбірник, що складається з трьох основних частин, верхня частина - камера-колектор, середня - сполучна муфта з внутрішньою різьбою і проточкою, що з'єднує нижню і верхню частини, нижня частина - камера-приймач для накопичення в ній газу, що надходить через бічні отвори обсадної труби свердловини, камери приймача і колектора закриті кришками, зверху сполучної муфти розташована нагнітальна трубка, знизу - приймальна трубка, над якою розміщено кулька-клапан, верхня нагнітальна трубка проходить через камеру-колектор, кришку і виведена назовні, на ній розташовані впускний ніпель-клапан для нагнітання повітря в камеру - колектор і запобіжний ніпель-клапан для скидання надлишкового тиску повітря, пневматичні камери розташовані одна вище, інша нижче приймальних отворів в корпус�го кількості труб, з'єднаних між собою зовнішніми різьбовими муфтами в одну, з бічними отворами однакового діаметра, рівномірно розташованими по довжині обсадної труби свердловини. 3 іл.

Розчин для фіксації біологічних клітин

Винахід відноситься до розчину для фіксації біологічних клітин. Фіксуючий розчин призначений для збереження in vitro цитологічного зразка, що містить ядерні клітини і еритроцити. Він містить від 80% до 95% за обсягом суміші: 590 мл фізрозчину, 10 мл поліетилен гліколь (Carbowax®), 203 мл ізопропілового спирту, 193 мл чистого етанолу, 0,01% за обсягом азиду натрію, і від 20% до 5% за обсягом забуференного 4% формаліну, pH фіксуючого розчину знаходиться в діапазоні від 6,4 до 7,4. Винахід дозволяє забезпечити хорошу збереження цілісності ядерних клітин. 1 з.п. ф-ли, 2 іл., 1 пр.

Спосіб оцінки якості пошарового ущільнення зведених земляних насипів автомобільних, залізниць і дамб гідротехнічних споруд

Винахід відноситься до гідротехнічному, меліоративного, дорожньому та інших видів будівництва, де необхідно оцінити якість насипів і штучних підстав. При реалізації способу попередньо проводять статичне, динамічне або вібраційне зондування в обраних точках на глибину від 1 м відносно верху насипу. Одночасно відбирають зразки ущільненого ґрунту непорушеної структури для визначення вологості і щільності скелета зазначеного грунту з декількох пробурених свердловин в точках на відстані не більше 1 метра в плані від точок зондування. На відібраних зразках грунтів з тіла ущільненої насипу проводять лабораторні дослідження стандартного ущільнення з визначенням коефіцієнта ущільнення в залежності від щільності скелета ґрунту. Виконують побудова кореляційної залежності між вказаними значеннями коефіцієнта ущільнення і значеннями опору проникненню стандартного конуса в грунт при зондуванні з урахуванням раніше виконаних в лабораторії визначень з подальшою оцінкою якості ущільнення виконаної земляного насипу. Технічний результат полягає в підвищенні точності визначення і виявлення зон недоуплотне

Пробоотборное пристрій

Винахід відноситься до галузі відбору проб рідини і може бути використане на нафтогазовидобувних комплексах, системах, що транспортують нафту і газ, нафтогазопереробних заводах та інших підприємствах, на яких існує необхідність відбору проб з трубопроводів та технологічних апаратів. Технічним результатом є спрощення конструкції пробоотборного пристрою, зниження витрат на його виготовлення, а також забезпечення безперервності технологічного процесу. Пристрій містить пробоотборную і байпасні секції, змонтовані на основному трубопроводі за допомогою фланцевих з'єднань, і забезпечений системою відсікання потоку рідини із загальним валом і важелем управління, добірним краном і манометром. При цьому система відсікання потоку рідини виконана у вигляді трьох двоходові кульових кранів, сполучених між собою загальною системою управління, з можливістю поперемінного відсікання однієї з секцій, а пробоотборная секція виконана знімною з можливістю підключення технологічного обладнання без зміни режиму роботи трубопроводу. 2 іл.

Кріостат

Кріостат // 2482381
Винахід відноситься до пристроїв для охолодження із застосуванням зріджених газів і може бути використана при проведенні низькотемпературних досліджень

Пробоотборное пристрій

Винахід відноситься до видобутку, збору, підготовки і транспорту рідких і газових продуктів і може бути використане на нафтогазовидобувних, нафтогазопереробних і нафтотранспортних підприємствах
Up!