Спосіб ранньої ентеральної терапії і нутриційної підтримки хворих після панкреатодуоденальної резекції

 

Винахід відноситься до медицини, зокрема до ранньої ентеральної терапії, і може бути використане для лікування хворих після панткреатодуоденальной резекції.

Відомо, що хворим після перенесеного хірургічного втручання на органах черевної порожнини слід призначати раннє ентеральне харчування в поступово зростаючому режимі інтестинального інфузій послідовності: глюкозо-сольова мономерна суміш - полуэлементная суміш - полімерна суміш, при якому підставою для переходу є достатнє засвоєння попередньої суміші, що дозволяє відновити гомеостазирующую функцію тонкої кишки та процес травлення в цілому [Луфт В. М. та ін Клінічне харчування інтенсивної медицини: Практичне керівництво, Санкт-Петербург, 2002]. Проте в даній методиці не враховуються особливості хворих з пухлинною кишковою непрохідністю: наявність у них вихідної білково-енергетичної та кишкової недостатності, що призводить до обмеження результативності лікування.

Відомий спосіб лікування хворих пухлинної кишковою непрохідністю в интраоперационном і післяопераційному періоді шляхом застосування ранньої ентеральної терапії і нутриційної підтримки, включно якому энтеральную терапію починають інтраопераційно, мінімальне раннє ентеральне харчування призначають на першу добу післяопераційного періоду і в подальшому, при гарній переносимості хворими зондового харчування і наявності мінімального скидання, проводять послідовну зміну різних сумішей для ентерального харчування: в першу добу післяопераційного періоду вводять мономерную суміш з додаванням 200 мл 20% Нутриэн-Стихійна, на другу добу вводять Нутриэн-Стихійна в обсязі, відповідному 10 ккал/кг, на третю добу вводять Нутрізон-Стандарт в обсязі, відповідному 15 ккал/кг, на четверту добу вводять суміш Нутрізон-Енергія з харчовими волокнами в обсязі, відповідному 20 ккал/кг, і на п'яту добу, після вилучення назоинтестинального зонда і при наявності самостійного стільця, призначають лікувальний раціон №1 за Певзнером, який доповнюють введенням суміші Нутрізон-Енергія з харчовими волокнами методом сипинга (патент РФ №2457003, А61М 25/00, А61К 31/7004, А61К 38/01, А61К 31/715, А61Р 3/02, A23L 1/29, опубл. 27.07.2012).

Зазначені вище методики ентерального харчування мають певний спектр застосування і не призначені для хворих після перенесеної ПДР. Крім того, в них не враховуються особливості трофологического статусу хворих даного профілю. Пропон�го трофологического статусу.

В основу винаходу покладено завдання створення способу ранньої ентеральної терапії і нутриційної підтримки хворих після панткреатодуоденальной резекції, результатом застосування якого в комплексному периоперационном лікуванні пацієнтів, які перенесли ПДР, є поліпшення показників трофологического статусу, зниження кількості післяопераційних ускладнень, летальності та термінів стаціонарного лікування.

Рішення поставленого завдання забезпечується тим, що в способі ранньої ентеральної терапії і нутриційної підтримки хворих після панткреатодуоденальной резекції, що включає в себе ентеральне харчування, энтеральную терапію починають інтраопераційно за допомогою встановленого за гастроэнтеро - або дуоденоэнтероанастомоз силіконового зонда в обсязі 100 мл глюкозо-електролітної суміші, в першу добу післяопераційного періоду збільшують обсяг фракційного введення ГЕС зі швидкістю 60 мл/годину в обсязі 300,0 мл з подальшим пасивним відтоком кишкового вмісту; при нормальному відновлення кишкової перистальтики з другої доби післяопераційного періоду в нутриетивную зондовую терапію додають 498 мл изокалорической суміші Нутрізон Эдванст Диазон, що соответствуеѾ зонду становить понад 50% введеного за 1 годину обсягу живильної суміші, то зберігають колишній темп інтестинального інфузій в режимі лаважу; потім при засвоєнні живильної суміші на наступну добу кількість введеної изокалорической суміші Нутрізон Эдванст Диазон збільшують до 700-800 мл/добу; потім при компенсованому глікемічному профілі і при засвоєнні живильної суміші на 4 добу післяопераційного періоду обсяг зондового харчування збільшують в обсязі до 1398 мл Нутрізон Стандарт, відповідному 15,0 ккал/кг, з одночасним підвищенням швидкості інфузії до 90 мл/год; на п'яту добу післяопераційного періоду при гарній переносимості зондового харчування переходять на введення гиперкалорической гипернитрогенной полімерної живильної суміші Нутрізон Енергія з харчовими волокнами в обсязі 1000,0 мл, що відповідає 20,0 ккал/кг із збереженням колишньої швидкості інфузії; на шосту добу пацієнта переводять на самостійне ентеральне харчування з нитриетивной підтримкою гиперкалорической живильною сумішшю Нутридринк по 200,0 мл 2-3 рази на добу методом сипинга.

В клініці Військово-Морської хірургії Військово-медичної академії та її клінічних базах в період з 2005 по 2013 рік виконано 84 панкреатодуоденальних резекцій з приводу пухлин гепатопанкреатодуоденальной зони 30 пацієнтів, яким периоперационном періоді проводилася нутриционная підтримка. Чоловіків було 17 (56,6%), жінок - 13 (43,4%). Середній вік склав 52,1±3,7 року.

В контрольній групі з 30 пацієнтів раннє ентеральне харчування не проводилося. Чоловіків було 14 (46,6%), жінок - 16 (53,4%). Середній вік склав 57±3,1 років (табл. 1).

Для отримання об'єктивних даних про стан трофологического статусу проведено аналіз даних соматометрических і лабораторних досліджень. Встановлено, що переважна більшість хворих, які перенесли ПДР (66,6%) мають білково-енергетичну недостатність (БЕН) різного ступеня вираженості. Эйтрофичний статус живлення в основній групі було виявлено у 9 хворих (30%), в контрольній - у 11 хворих (36,6%) (табл. 2).

Контрольна та основна групи хворих, які перенесли ПДР, були співставні за основними показниками і порівняння цих груп коректно.

При аналізі результатів лікування встановлено, що переважна більшість післяопераційних ускладнень (72,5%) у хворих, які перенесли ПДР, пов'язані з розвитком в післяопераційному періоді панкреатичної фістули та інфекційно-запального проц�ложнений в післяопераційному періоді послужили підставою для розробки методики ранньої ентеральної терапії і нутриційної підтримки.

Энтеральная терапія починалася інтраопераційно за допомогою встановленого за гастроэнтеро - або дуоденоэнтероанастомоз силіконового зонда в обсязі 100 мл глюкозо-електролітної суміші (ГЕС).

У першу добу післяопераційного періоду збільшувався обсяг фракційного (краплинного) введення ГЕС зі швидкістю 60 мл/годину в обсязі 300,0 мл з подальшим пасивним відтоком кишкового вмісту. При нормальному відновлення кишкової перистальтики з другої доби післяопераційного періоду в нутриционную зондовую терапію додавали 598 мл изокалорической суміші Нутрізон Эдванст Диазон, що відповідало 10 ккал/кг. Вибір даної поживної суміші визначався порушенням толерантності до глюкози в ранньому післяопераційному періоді у більшості пацієнтів, які перенесли ПДР. Інфузія здійснювалася в зонд для ентерального харчування зі швидкістю 60 мл/год, з наступним пасивним відтоком кишкового вмісту. Контроль засвоєння живильної суміші проводився за визначенням залишкового обсягу. У разі якщо скидання по зонду становив більше 50% введеного за 1 годину обсягу живильної суміші, зберігався колишній темп інтестинального інфузій в режимі лаважу. При засвоєнні живильної суміші (скидання менше 50%), �то сооответсвовало 10,0 ккал/кг. При компенсованому глікемічному профілі і при засвоєнні живильної суміші на 4 добу післяопераційного періоду обсяг зондового харчування збільшували до 1398 мл суміші Нутрізон Стандарт, відповідному 15,0 ккал/кг, з одночасним збільшенням швидкості інфузії до 90 мл/год. При цьому обсяг субстратного забезпечення хворих становив 50-60% від розрахункової величини. На п'яту добу післяопераційного періоду при гарній переносимості зондового харчування переходили на введення гиперкалорической гипернитрогенной полімерної живильної суміші Нутрізон Енергія з харчовими волокнами в обсязі 1000,0 мл, що відповідає 20,0 ккал/кг, зі збереженням колишньої швидкості інфузії. Обсяг субстратного забезпечення при цьому, як правило, досягав 70-80% від розрахункової величини. На шосту добу, як правило, пацієнт переводився на самостійне ентеральне харчування з нитриетивной підтримкою гиперкалорической живильною сумішшю Нутридринк по 200,0 мл 2-3 рази на добу методом сипинга. Обсяг субстратного забезпечення при цьому у більшості хворих практично досягав 100% від розрахункової величини.

Ефективність методики оцінювалась на підставі порівняння показників трофологического статусу,�ьности і середньої тривалості перебування хворих у стаціонарі.

В післяопераційному періоді ускладнення виникли у 49 (81%) пацієнтів. Від різних причин померло 4 (6,6%) хворих. Середні терміни стаціонарного лікування в основній групі склали 15 доби, в контрольній - 18 діб. Структура ускладнень представлена в табл. 3.

При порівнянні показників трофологического статусу виявлено, що зниження соматометрических показників у ході лікування визначалось у хворих обох груп. Однак у хворих основної групи зниження цих показників було менш значним, ніж у хворих контрольної групи. Так середня втрата маси тіла за період лікування у хворих основної групи склала 1,3±0,2 кг, а у хворих контрольної групи 3,4±0,9 кг. Відмінності статистично достовірні (р < 0,05).

В післяопераційному періоді відзначалося погіршення і лабораторних показників у хворих обох груп, що пов'язано з закономірною реакцією організму на операційну травму, крововтрату. Надалі на тлі проведеної терапії відзначався закономірне зростання рівня загального білка та альбуміну. Однак у хворих основної групи цей процес відбувався значно швидше, і до моменту виписки їх лабораторні показники не відрізняв�3" />

Таким чином, у хворих, які перенесли ПДР, в післяопераційному періоді відбувається виснаження як соматичного, так і вісцерального пулу білків, проявляючись наростаючою гіпопротеїнемією і гіпоальбумінемією. Застосування ранньої ентеральної терапії і нутриційної підтримки у хворих основної групи дозволило достовірно підвищити у них вміст в крові альбуміну та загального білку. При дослідженні динаміки змін азотистого балансу виявлено, що у всіх після виконання ПДР при вступі зазначається катаболическая стадія метаболізму. При цьому у хворих основної групи, на відміну від контрольної, відбувається більш швидке відновлення анаболической спрямованості метаболізму, відповідно, на 7 і 10 добу післяопераційного періоду.

Таким чином, застосування ранньої ентеральної терапії і нутриційної підтримки дозволяє зменшити вираженість і тривалість гиперкатаболического синдрому (табл. 5).

При аналізі результатів лікування встановлено, що у хворих, які отримували ранню энтеральную терапію і нутриционную підтримку, відбувається зниження частоти таких ускладнень, як нагноєння післяопераційної рани (з 14,3% до 9,6%), внутрибрюш�ється на частоті формування панкреатичної фістули - частота розвитку фістули зменшилася з 33% до 26%. Застосування розробленої методики дозволяє знизити частоту післяопераційних ускладнень з 80% до 76%. Проведений аналіз показав доцільність застосування даної методики з метою ранньої стабілізації основних показників їх трофологического статусу. Таким чином, включення раннього ентерального харчування у комплексну периоперационную терапію пацієнтів, які перенесли ПДР, дозволяє зменшити кількість гнійно-запальних ускладнень і частоти формування панкреатичної фістули і поліпшити безпосередні результати даної категорії хворих.

Спосіб ранньої ентеральної терапії і нутриційної підтримки хворих після панкреатодуоденальної резекції, що включає в себе ентеральне харчування, відрізняється тим, що энтеральную терапію починають інтраопераційно за допомогою встановленого за гастроэнтеро - або дуоденоэнтероанастомоз силіконового зонда в обсязі 100 мл глюкозо-електролітної суміші, в першу добу післяопераційного періоду збільшують обсяг фракційного введення ГЕС зі швидкістю 60 мл/годину в обсязі 300,0 мл з подальшим�струм післяопераційного періоду в нутритивну зондовую терапію додають 498 мл изокалорической суміші Нутрізон Эдванст Диазон, що відповідає 10,0 ккал/кг, зі швидкістю 60 мл/год, з наступним пасивним відтоком кишкового вмісту, при цьому якщо скидання по зонду становить понад 50% введеного за 1 годину обсягу живильної суміші, то зберігають колишній темп інтестинального інфузій в режимі лаважу; потім при засвоєнні живильної суміші на наступну добу кількість введеної изокалорической суміші Нутрізон Эдванст Диазон збільшують до 700-800 мл/добу; потім при компенсованому глікемічному профілі і при засвоєнні живильної суміші на 4 добу післяопераційного періоду обсяг зондового харчування збільшують в обсязі до 1398 мл суміші Нутрізон Стандарт, відповідному 15,0 ккал/кг, з одночасним підвищенням швидкості інфузії до 90 мл/годину; на п'яту добу післяопераційного періоду при гарній переносимості зондового харчування переходять на введення гиперкалорической гипернитрогенной полімерної живильної суміші Нутрізон Енергія з харчовими волокнами в обсязі 1000,0 мл, що відповідає 20,0 ккал/кг із збереженням колишньої швидкості інфузії; на шосту добу пацієнта переводять на самостійне ентеральне харчування з нутриційної підтримкою гиперкалорической живильною сумішшю Нутридринк по 200,0 мл 2-3 рази на добу методом сипинга.

 

Схожі патенти:

Збагачені омега-3 рибні парентеральні поживні емульсії типу олія у воді

Винахід відноситься до медицини і являє собою емульсію для профілактики або лікування синдрому системної запальної відповіді та інших захворювань. Емульсія містить масляний компонент і водний компонент, причому масляний компонент містить тригліцериди риб'ячого жиру і среднецепочечний тригліцерид. Зазначені тригліцериди риб'ячого жиру, що містить омега-3 жирні кислоти у кількості щонайменше 60% в розрахунку на загальну масу жирних кислот, тригліцеридів риб'ячого жиру, при цьому загальна кількість ЕПК і ДГК становить щонайменше 45% в розрахунку на загальну масу жирних кислот, тригліцеридів риб'ячого жиру. Варіанти емульсії містять рослинну олію в кількості до 10% у розрахунку на масу масляного компонента. Емульсія є стабільною, надає концентрований джерело енергії і калорій, знижує цитотоксичність ліків. 7 н. і 19 з.п. ф-ли, 6 табл.

Комбінація джерела лейцину і джерела омега-3 ненасиченої жирної кислоти для лікування гіперкальціємії

Винахід відноситься до фармацевтичної промисловості і являє собою комбінацію джерела лейцину і джерела ω-3 полиненасищенной жирної кислоти для застосування при терапевтичному або профілактичному лікуванні гіперкальціємії. Винахід забезпечує розширення арсеналу засобів, застосовуваних при терапевтичному або профілактичному лікуванні гіперкальціємії. 2 н. і 17 з.п. ф-ли, 8 іл., 2 табл., 4 пр.

Спосіб одержання мінерального комплексу з допомогою этилендиаминдиянтарной кислоти

Винахід відноситься до фармацевтичної промисловості, а саме до способу отримання біологічно активної речовини, що містить комплекс макро - і мікроелементів яєчної шкаралупи у вигляді комплесонатов, яке може бути використано у фармакології, ветеринарії, медицині і харчовій промисловості в якості лікарського засобу та/або біологічно активної добавки. Спосіб одержання мінерального комплексу полягає в тому, що висушену і подрібнену яєчну шкаралупу до дисперсності не більше 0,09 мм змішують протягом 20 хвилин з 9-10-кратним надлишком води, нагрітої до 90°C і додають этилендиаминдиянтарную кислоту у співвідношенні яєчна шкаралупа:этилендиаминдиянтарная кислота 3,6:1. Потім до розчину додають надлишок води з температурою 20°C, після розчинення суміш очищають фільтруванням, фільтрат випарюють і отриманий сухий залишок висушують до постійної маси при 100°C і подрібнюють. Винахід забезпечує одержання мінерального комплексу з підвищеною біологічною цінністю та біодоступність. 1 табл., 1 пр.

Жирова емульсія для штучного харчування тяжкохворих, які потребують інтенсивної терапії

Винахід відноситься до галузі медицини і призначений для профілактики або лікування полінейропатії критичних станів (CIP) і/або міопатії критичних станів (CIM). Запропоновано фармацевтична композиція, що включає жирову емульсію, містить, щонайменше, один тригліцерид, в якому, щонайменше, один із залишків являє собою алканоил з непарним числом атомів вуглецю в інтервалі від 5 до 15. Винахід забезпечує ефективну профілактику та лікування ускладнень, пов'язаних з інтенсивною терапією, завдяки введення жирової емульсії, що містить тригліцериди жирних кислот з непарним числом атомів вуглецю. 9 з. п. ф-ли, 1 табл., 7 прим.
Винахід відноситься до медицини, а саме до ендокринології, і може бути використано для корекції ожиріння абдомінального типу. Спосіб включає вплив на пацієнта з боку особи полноспектральним природним або штучним світлом з інтенсивністю освітлення не менше 2000 люкс протягом 1-2 годин в день одночасно або по черзі з фізичними навантаженнями. Додатково визначають тип порушення харчової поведінки і здійснюють його психофізіологічну корекцію. Калорійність дієти встановлюють шляхом зниження звичної середньодобової енергетичної потреби пацієнта на відсоток, рівний величині індексу маси тіла пацієнта з обмеженням жирів до 40-60 г/добу на період до 6 місяців з розвантажувальними днями 1 раз в 1-2 тижні. Фізичні навантаження проводять в аеробному дозованому режимі без обтяження і опорів на м'язові групи верхньої половини тіла і талії, з силовими навантаженнями на м'язові групи нижньої частини тіла до стомлення м'язів в 2-3 підходи з відпочинком. Одночасно або після їх закінчення проводять пролонговані фізичні навантаження не менше 4 днів на тиждень тривалістю 40-60 хв в аеробному режимі з 2-3 епізодами прискорення по 3-5 хвилин. Одночасно прово�ередней черевної стінки і боків, великих груп м'язів верхньої половини тіла. При відсутності у пацієнта синдрому інсулінорезистентності або рівні цукру в крові менше або дорівнює 6,1 ммоль/л вводять препарати або біологічно активні добавки до їжі, що містять тиоктовую кислоту, вітамін B1. При наявності синдрому інсулінорезистентності та/або при рівні глюкози натще більше 6,1 ммоль/л додатково вводять медикаментозні засоби з класу бигуанидов, що містять метформін. При наявності похибок у дієті призначають медикаментозні засоби, які належать до групи інгібіторів ліпаз, що містять орлістат. Спосіб забезпечує підвищення ефективності лікування з урахуванням ступеня ожиріння при зниженні побічних ефектів терапії. 8 з.п. ф-ли, 6 табл., 3 пр.
Винахід відноситься до біотехнології і може бути використано для підвищення продуктивності курчат-бройлерів. Спосіб передбачає згодовування комбікорму з кормовою добавкою, що містить селен з розміром частинок 20-60 нм, солюбілізатор Solutol HS 15 вітаміну Е і воду в заданому співвідношенні, яку вводять разом з питною водою безперервно в період з 15 по 42 день відгодівлі бройлерів при дозі 0,125 мас.% селена і 3,8 мас% вітаміну Е на літр питної води. При цьому кормова добавка є водним розчином стабілізованих частинок селену розміром 20-60 нм, вітаміну Е і солюбилизатора Solutol HS 15. Винахід дозволяє нормалізувати обмінні процеси, активізувати системи антиоксидантного захисту організму, збільшити показники конверсії корму та підвищити приріст живої маси. 2 табл., 1 пр.
Винахід відноситься до медицини, а саме до онкології, і може бути використане для визначення прогресії раку органів черевної порожнини. Для цього здійснюють динамічне обстеження хворого після хірургічного лікування. На тлі нутритивно-метаболічної терапії 1 раз не менш ніж в 28-30 днів визначають зміну складу тіла хворого з допомогою биоимпедансного аналізу. При цьому оцінюють масу тіла, індекс маси тіла, жирову масу, а також масу позаклітинної рідини. При зменшенні маси тіла, індексу маси тіла та/або зменшення жирової маси з одночасним збільшенням маси позаклітинної рідини у порівнянні з попередніми результатами биоимпедансного аналізу у хворого визначають прогресію раку органів черевної порожнини. Спосіб забезпечує 100% точність раннього визначення прогресії пухлини у пацієнтів до рентгенологічної маніфестації, що дає можливість раніше почати химиолучевую терапію і продовжити термін життя пацієнта. 2 табл., 2 пр.
Винахід відноситься до медицини, а саме до спортивної медицини, і може бути використано для корекції тиреоїдного статусу і рівня здоров'я спортсменів високої кваліфікації, порушених інтенсивними фізичними навантаженнями циклічної спрямованості
Винахід відноситься до фармацевтичної промисловості і являє собою вітамінну добавку, що містить вітамін В1, вітамін В2, нікотинову кислоту, вітамін В6, біотин і пантотенову кислоту; і де масове відношення біотину до вітаміну В1 складає від 1:20 до 1:25; де масове відношення біотину до вітаміну В2 становить від 1:25 до 1:30; де масове відношення до біотину нікотиновій кислоті становить від 1:310 до 1:330; де масове відношення біотину до вітаміну В6 становить від 1:30 до 1:35; де масове ставлення до біотину пантотеновій кислоті складає від 1:110 до 1:130

Фармацевтична композиція, що має гепатопротекторну, гіполіпідемічну, імуностимулюючу і нормалізує діяльність нирок дією, і спосіб її отримання

Винахід відноситься до галузі медицини, а саме до фармацевтичної промисловості, і стосується твердої фармацевтичної композиції, що має високу фізичну міцність, яка володіє відмінними властивостями вивільнення лікарського засобу і засвоюваності при застосуванні

Спосіб катетеризації коронарних артерій і катетер для його реалізації

Група винаходів відноситься до медицини, а саме до серцево-судинної хірургії. Катетер для катетеризації коронарних артерій, складається з виконаних як одне ціле частин: проксимальній (IV), дистальної (I-II) з наконечником і проміжної (III) частини, розташованої між ними. У катетера для катетеризації лівої коронарної артерії місце з'єднання проксимальній (IV) і проміжної (III) частин утворює проксимальний вигин. Дистальна (I-II) частину вигнута таким чином, щоб забезпечити розташування кінчика катетера в устя коронарної артерії. Причому вигин дистальної частини (I-II) і проксимальний вигин виконані в одну сторону і знаходяться з одного боку від проміжної частини (III). Вигин між дистальною (I-II) і проміжної (III) частинами протилежний їм. У катетера для катетеризації правої коронарної артерії при цьому місце з'єднання проксимальній (IV) і проміжної (III) частин утворює проксимальний вигин. Дистальна (I-II) частину вигнута таким чином, щоб забезпечити розташування кінчика катетера в устя коронарної артерії, причому вигин дистальної частини (I-II) і проксимальний вигин виконані в одну сторону і знаходяться з різних сторін від проміжної частини (III). Вигин між дистЏется за рахунок заявлених катетерів. Група винаходів дозволяє здійснити катетеризацію коронарних артерій венозним доступом, при неможливості проведення катетера через артерію, за рахунок оригінального будови катетерів. 4 н. і 7 з.п. ф-ли, 17 іл., 2 табл.

Світиться зонд

Винахід відноситься до медичної техніки, зокрема до зондовому та ендоскопічному інструменту, і може бути використане для безперервного просвічування тканин і стінок порожнистих органів. Світиться зонд забезпечений робочою частиною, виконаною цілком з оптично прозорого матеріалу, порожнистої еластичною грушею, приєднаної герметично до роз'єму на дистальному кінці зонда, порожнина якої з'єднана з порожниною каналів і оливи, а джерелом світла є заповнює собою утворену ними спільну закриту порожнину двокомпонентний хемілюмінесцентний розчин, компоненти якого розділені один від одного кранами, встановленими поблизу груші. Використання зонда розширює сферу застосування, що підвищує автономність і безпека за рахунок виконання його робочої частини цілком оптично прозорою самосвітними властивостями, що забезпечують освітленість тканин по всій площі і довжині робочої частини зонда без його поступально-вікового переміщення і механічного місцевого подразнення та ушкодження тканин. 1 іл.
Винахід відноситься до галузі медицини, а саме до хірургії, зокрема до серцево-судинної хірургії. Виконують пункцію стегнової артерії праворуч з установкою в ній інтродьюсера. Пунктирують променеву артерію для підключення перистальтичного насосу для забору артеріальної крові. Здійснюють пункцію підключичної або внутрішньої яремної вени для доступу до коронарного синуса з подальшою установкою ретроперфузионного балона. При цьому ретроперфузионний балон вводять в проксимальний відділ великої або середньої кардіальної вени. Після чого роздувають балон і проводять ретроперфузию зі швидкістю 20 мл/хв під час балонної ангіопластики та/або імплантації стента. Потім балон здувають після відновлення антеградного кровотоку. Спосіб дозволяє скоротити ризик виникнення інтраопераційних та післяопераційних ускладнень, знизити ризик розвитку кровотечі, тромбозів та ішемії кінцівки, за рахунок пункції променевої артерії. 2 пр.
Винахід відноситься до медицини, а саме до гінекології, акушерства та ендоваскулярної хірургії. Проводять пункцію правої або лівої променевої артерії. Потім по провіднику заводять провідниковий катетер Jadkins right 6F довжиною 110 см низхідний відділ аорти нижче відходження устя ниркових артерій. Після цього через просвіт провідникового катетера заводять по провіднику ангиографический катетер No-taper angle 4F довжиною 150 див. Потім через шахту катетера проводять ангиографический гідрофільний провідник у дистальні відділи маткової артерії, після чого проводять катетер в маткову артерію і виконують емболізацію маткової артерії через шахту катетера. Аналогічно виконують емболізацію на контрлатеральній стороні. В окремому випадку використовують ангіографічні гідрофільні провідники з «J» кінчиком діаметрами 0,018 і 0,035 дюйма, а в якості эмболизирующих частинок вводять Biosphere Medical 300-500 mic. Використання винаходу забезпечує ранню активацію пацієнтки, профілактику спазму цільової артерії, відсутність ризику виникнення ускладнень, пов'язаних з трансфеморальним доступом, таких як заочеревинна гематома, помилкова аневризма, артеріо-венозна фістула. 2 з.п. ф-ли, 2 ін.
Винахід відноситься до медицини, а саме хірургії, і може бути використано для посилення гемоциркуляції в шовній смузі межкишечного анастомозу в експерименті. Для цього після резекції тонкої кишки в умовах перитоніту у собак в брижу кишки в зоні анастомозу вводять 0,25% розчин тримекаина в дозі 400-800 мл на добу. При цьому в розчин тримекаина додатково додають 500 МО гепарину і добову дозу антибіотика. Спосіб забезпечує посилення гемоциркуляції в шовних смугах межкишечного анастомозу за рахунок підвищення інтрамурального тиску. 2 табл.
Винахід відноситься медицині. Попередньо вимірюють температуру тіла постраждалого. Наповнюють шлунок водою з даною температурою. Вводять у шлунок зонд під контролем УЗД. Під контролем УЗД виявляють предмети, схожі на таблетки. Промивають шлунок після повного руйнування таблеток п'єзоелектричним скалером з частотою 25-30 кГц. В якості промивної рідини використовують розчин 1,8% натрію хлориду з температурою тіла потерпілого. Спосіб забезпечує при гострих отруєннях ефективне і повне видалення прийнятих всередину твердих лікарських форм шляхом подрібнення в умовах, що виключають надмірне місцеве подразнюючу дію, або при шлунковій кровотечі. 1 пр.

Пристрій для вимірювання даних окремого сільськогосподарського тварини

Винахід відноситься до засобів діагностики. Запропоноване вимірювальний пристрій 3 призначений для вимірювання, щонайменше, одного фізіологічного параметра і може бути розміщено в шлунково-кишковому тракті сільськогосподарського тварини. Воно містить корпус 4 і розташовані в ньому, щонайменше, один датчик для вимірювання, щонайменше, одного фізіологічного параметра сільськогосподарського тварини, щонайменше, один передавач з антеною 10 для бездротової передачі інформації і, щонайменше, один блок керування для управління вимірювальним пристроєм 3 і, принаймні, один пристрій 11 подачі електроенергії для вимірювального пристрою 3. При цьому всередині корпусу 4 розташований порожнистий захисний кожух 12, який закриває, щонайменше, блок постачання електроенергією для того, щоб захистити його від механічного впливу. Винахід забезпечує захист від механічного впливу, оптимальне позиціювання пристрою в шлунково-кишковому тракті тварини, можливість поліпшення електромагнітних умов для пристрою. 2 н. і 11 з.п. ф-ли, 6 іл.

Катетер для ін'єкцій, що використовується для подачі терапевтичного засобу в субстрат

Винахід відноситься до медичної техніки, а саме до катетерам для ін'єкцій, і зокрема, до катетерам для ін'єкцій, що використовується для подачі терапевтичного засобу в субстрат. Катетер для ін'єкцій, що використовується для подачі терапевтичного засобу в субстрат, що містить щонайменше одну порожнину, має відкритий дистальний кінець, і вигнутий подає елемент, виконаний з можливістю подовження всередині субстрату. Зазначена щонайменше одна порожнина виконана з можливістю її використання в якості направляючого кошти для вигнутого подає елемента при розміщенні поза субстрату. Подаючий елемент містить порожню трубку з дистальним отвором і має щонайменше два отвори, розташовані на його дистальному кінчику. Дистальний кінчик містить дистальну область і проксимальну область. Питома поверхня отворів в дистальній ділянці дистального кінчика вигнутого подає елемента більше, ніж питома поверхня зазначених отворів в проксимальній ділянці дистального кінчика вигнутого подає елемента. Подаючий елемент приймає свою вигнуту форму при розміщенні в субстраті. Глибина проникнення вигнутого подає елемента в суб�ляющим від 60 градусів до 120 градусів, між поздовжньою віссю, що проходить через центр зазначеної порожнини при розташуванні зазначеного катетера для ін'єкцій на використовуваному субстраті, і поздовжньою віссю, що проходить через центр дистального отвори після розміщення вигнутого подає елемента в субстраті. Винахід здатне подавати терапевтичний засіб в субстрат по мірі розповсюдження зазначеного терапевтичного засобу в зазначеному субстраті; здатне мінімізувати втрати зазначеного терапевтичного засобу при видаленні голки катетера і мінімізувати ризик перфорації зазначеного субстрату при одночасній максимізації утримання зазначеного терапевтичного засобу в субстраті; а також, здатне подавати терапевтичний засіб в субстрат при обмеженні ризику появи набряку в місці ін'єкції. 2 н. і 15 з.п. ф-ли, 10 іл., 1 табл.

Трубка з властивостями, що перешкоджають звуженню

Винахід відноситься до медичної техніки і може виступати в якості пристрою для розміщення в тілі пацієнта медичних діагностичних пристроїв або пристроїв для лікування. Трубчаста структура, що має подовжню вісь, містить намотування, щонайменше, з однієї плівки, яка розташована під першим рогом «X» намотування, і намотування, щонайменше, з однієї плівки, яка розташована під другим кутом «Y» намотування. Напрямок обох намоток збігається. Кут «X» і кут «Y» лежать у межах від 0 до 90 градусів відносно осі трубчастої структури. Кут «X» відрізняється від кута «Y», і вони орієнтовані так, що внутрішній кут між ними є гострим. Коли до трубчастої структурі прикладають спрямований по осі зусилля, кут «X» і кут «Y» зменшуються відносно поздовжньої осі, а гострий внутрішній кут між «X» та «Y» збільшується. Винахід може бути використаний для того, щоб уникнути проблем, пов'язаних з «звуженням», що мають місце у багатьох трубчастих пристроях, відповідних рівню техніки, і для того, щоб забезпечити додаткові переваги, які можуть гарантувати збільшення трубки в діаметрі при осьовому подовженні. В силу цього винахід може бути корисно в каоставке медичних пристроїв) і в інших додатках, де може бути корисно легке зняття трубчастої оболонки. 8 з.п. ф-ли, 11 іл.

Пристрій для катетеризації

Винахід відноситься до медичної техніки, а саме до пристрою і пов'язаному з ним способу для сечовий катетеризації і розширення структури сечовипускального каналу. Пристрій для катетеризації сечового включає катетер і провідник. Катетер має видовжене тіло з дистальним кінцем і проксимальним кінцем, дренажний канал і окремий провідниковий канал, що проходять через нього. Провідник проходить через провідниковий канал і служить для спрямування катетера при його введенні. На проксимальному кінці подовженого тіла або поблизу нього виконаний мастильний порт. Мастильний порт включає бічну гілку для комунікації рідини з провідникові каналом для введення рідкого мастила провідника в провідниковий канал. Спосіб катетеризації сечового включає мастило вищевказаного провідника, розташованого в проводниковом каналі, що проходить через вищевказаний катетер; введення дистального кінця провідника в уретру і спрямоване проведення провідника по уретрі у сечовий міхур; просування катетера поверх провідника аж до потрапляння дистального кінця катетера в сечовий міхур; і витяг провідника з уретри і катетера. Набір для катетеризації сечового включає вищевказаний ка�його впорснути мастильну рідину провідника через мастильний порт для змащування провідника в проводниковом каналі, через який проходить провідник, і тієї частини провідника, яка виходить за дистальний кінець катетера. Винахід підвищує безпеку процедур, спрощує і прискорює введення пристроїв. 3 н. і 22 з.п. ф-ли, 5 іл.
Винахід відноситься до ветеринарії. Заспокійлива композиція з понижуючим статеве збудження дією для собак і кішок містить в одній дозі на 10 кг маси тіла тварини: теанін - від 5 до 100 мг, триптофан - від 2 до 16 мг. Композиція нормалізує поведінку тварин протягом 30 хвилин - 1 години після застосування. 6 пр.
Up!