Реанімаційний комплекс для новонароджених

 

Винахід відноситься до медицини, зокрема до неонатології, і призначене для проведення заходів по відновленню життєво важливих функцій новонароджених.

Прототипом винаходу є неонатологічний реанімаційний комплекс [1], що містить стіл з інкубатором, які мають подвійні стінки і бічну кришку, в якому розміщений протипролежневий матрац з високотеплопроводного матеріалу, осередки якої заповнені гелем з високим коефіцієнтом теплопровідності. Кожна з осередків знаходиться в тепловому контакті з робочими спаями термоелектричної батареї, другі спаї якої пов'язані з єдиним повітряним радіатором. До блоку управління і контролю підключений датчик температури, встановлений на поверхні протипролежневих матраців. В інкубаторі, забезпеченому верхній відкидною кришкою, розташоване також пристрій для гіпотермії голови, виконане у вигляді циліндричного склянки, перебуває в контакті з робочими спаями термоелектричного модуля, другі спаї якого контактують з рідинним теплообмінником.

Недоліком даного реанімаційного комплексу є відносно невисока ефективність відведення теплоти від других спаїв термоелектричної батЀедлагаемого винаходу є підвищення інтенсивності відведення теплоти від других спаїв термоелектричної батареї і поліпшення надійності роботи неонатологічного комплексу.

Технічний результат досягається тим, що другі спаї термоелектричної батареї і термоелектричного модуля перебувають у тепловому контакті з системою випарного охолодження, яка є єдиною для термоелектричної батареї і термоелектричного модуля.

Структурна схема запропонованого пристрою наведена на фіг.1.

Реанімаційний комплекс для новонароджених містить пересувний стіл 1 з інкубатором 2 з подвійними стінками і верхній відкидний 3 і бічній висувний 4 кришками. На дні інкубатора 2 є гелевий протипролежневий матрац 5 з високотеплопроводного матеріалу, клітинки 6 якого заповнені гелем 7 з високим коефіцієнтом теплопровідності. Кожна з комірок 6 гелевого протипролежневих матраців 5 знаходиться в тепловому контакті з робочими спаями 8 термоелектричної батареї 9. Всередині інкубатора розташований пристрій для гіпотермії голови 10, що представляє собою циліндричний стакан 11 зі сферичною внутрішньою порожниною 12 і гелевою прошарком 13, що знаходиться у контакті з робочими спаями 14 термоелектричного модуля 15. Другі спаї 16 термоелектричної батареї 9 і термоелектричного модуля 15 перебувають у тепловому контакті з системою випарного охо�атурой тіла новонародженого здійснюється за допомогою розташованих на поверхні протипролежневих матраців 5 і гелевою прошарку 13 пристрої для гіпотермії голови 10 датчиків температури 18, підключених до блоку управління 19.

Принцип роботи запропонованого пристрою наступний. Новонародженого пацієнта укладають в інкубатор 2, а голову при необхідності поміщають в сферичну внутрішню порожнину 12 пристрої для гіпотермії голови 10. Для контролю за температурою тіла новонародженого встановлюються відповідні датчики, після чого включають харчування термоелектричної батареї 9 і термоелектричного модуля 15.

Залежно від обраної методики впливу на блоці управління 19 задають необхідний рівень температурного впливу. Зміна струму живлення термоелектричної батареї 9 і термоелектричного модуля 15 дозволить плавно регулювати температуру гелевого протипролежневих матраців 5, а реверс струму живлення дозволить перейти з режиму охолодження в режим нагрівання. Одночасно проводиться знімання тепла з других спаїв термоелектричної батареї 9 і термоелектричного модуля 15 допомогою системи випарного охолодження 17.

Даний комплекс більш ефективний у порівнянні з аналогом, оскільки дозволяє працювати в різних температурних режимах, при цьому мала інерційність термоелектричної батареї і термоелектричного модуля 15 позволяе. �еонатологический реанімаційний комплекс // Ісмаїлов Т. А., Рагімова Т. А., Хазамова М. А. // БІ №24 від 27.08.2008 р.

Реанімаційний комплекс для новонароджених, що містить стіл з інкубатором, які мають подвійні стінки і бічну кришку, в якому розміщений протипролежневий матрац з високотеплопроводного матеріалу, осередки якої заповнені гелем з високим коефіцієнтом теплопровідності, причому кожна з комірок приведена до тепловий контакт з робочими спаями термоелектричної батареї, пристрій для гіпотермії голови, виконане у вигляді циліндричного склянки, перебуває в контакті з робочими спаями термоелектричного модуля, причому внутрішня порожнина пристрої для гіпотермії голови є сферичної і забезпечена гелевою прошарком, в якій встановлено датчик температури, підключений до блоку управління, який відрізняється тим, другі спаї термоелектричної батареї і термоелектричного модуля перебувають у тепловому контакті з системою випарного охолодження, яка є єдиною для термоелектричної батареї і термоелектричного модуля. 

Схожі патенти:

Реанімаційний комплекс для новонароджених

Винахід відноситься до медицини, зокрема до неонатології, і призначене для проведення заходів по відновленню життєво важливих функцій новонароджених. Реанімаційний комплекс для новонароджених містить стіл з інкубатором, які мають подвійні стінки і бічну кришку, в якому розміщений протипролежневий матрац з високотеплопроводного матеріалу, осередки якої заповнені гелем з високим коефіцієнтом теплопровідності, причому кожна з комірок наведена в тепловий контакт з робочими спаями термоелектричної батареї, пристрій для гіпотермії голови, виконане у вигляді циліндричного склянки, перебуває в контакті з робочими спаями термоелектричного модуля. Внутрішня порожнина пристрої для гіпотермії голови є сферичної і забезпечена гелевою прошарком, в якій встановлено датчик температури, підключений до блоку управління. Другі спаї термоелектричної батареї і термоелектричного модуля перебувають у тепловому контакті з рідинним теплообмінним апаратом, який є єдиним для термоелектричної батареї і термоелектричного модуля. Використання винаходу дозволяє підвищити інтенсивність відводу тепла від других спаїв термоелектричної

Термоелектричний пристрій для лікування кисті

Винахід відноситься до медицини і медичної техніки і призначене для температурного впливу при лікуванні гнійно-запальних та післятравматичних захворювань пальців кисті. Пристрій містить корпус з виточеними з боків отворами для проходження потоків повітря. У корпусі передбачені ємність для лікувального розчину, підставка під кисть пацієнта у формі «грибка», встановлена з можливістю регулювання висоти ніжки, і вентилятор. Також передбачено п'ять металевих склянок, розташованих симетрично щодо осі симетрії корпусу. При цьому стакан для великого пальця розташований на осі симетрії навпаки інших. До зовнішньої поверхні кожного з металевих склянок приєднані з можливістю забезпечення теплового контакту термоелектричні модулі. Ємність для лікувального розчину з'єднана трубками з усіма склянками. Підставка під кисть являє собою малогабаритний масажер, на зовнішній поверхні якого є масажні виступи, розташовані по сфері «грибка» із забезпеченням теплового контакту з робочими спаями термоелектричних модулів масажера, опорні спаї яких перебувають у тепловому контакті з повітряним радиатбразом, щоб забезпечити охолодження потоками повітря повітряних радіаторів і виведення потоку повітря назовні через бічні отвори корпусу. Використання винаходу дозволить підвищити ефективність впливу на серединне ладонное простір за рахунок комбінованого механічного і термоконтрастного впливів. 2 іл.

Напівпровідникове термоелектричний пристрій для температурного впливу на нігтьові пластини

Винахід відноситься до галузі медицини, може бути використане в фізіотерапії та косметології

Напівпровідникове термоелектричний пристрій для температурного впливу на нігтьові пластини

Винахід відноситься до галузі медицини, може бути використане в фізіотерапії, косметології для лікувального і оздоровчого впливу на нігтьові пластини

Компактні високоефективні термоелектричні системи

Винахід відноситься до конструкцій твердотільних систем охолодження, нагрівання і вироблення електроенергії

Термоелектричне напівпровідниковий пристрій для локальної гіпотермії порожнинних органів

Винахід відноситься до медичної техніки і може бути використане для лікування порожнинних органів, зокрема, в гінекології, оториноларингології, проктології, косметології

Неонатологічний реанімаційний комплекс

Винахід відноситься до галузі медицини, може бути використане в неонатології для проведення заходів по відновленню життєво важливих функцій новонароджених

Термоелектричний пристрій для лікування захворювань пальців кисті

Винахід відноситься до медицини і призначене для температурного впливу при лікуванні гнійно-запальних і після травматичних захворювань пальців кисті

Термоелектричний пристрій для офтальмологічних зрошень

Винахід відноситься до медицини, зокрема до офтальмології

Система локального кондиціонування салону автомобіля

Винахід відноситься до засобів кондиціонування повітря, переважно до кондиціонерів салонів транспортних засобів

Реанімаційний комплекс для новонароджених

Винахід відноситься до медицини, зокрема до неонатології, і призначене для проведення заходів по відновленню життєво важливих функцій новонароджених. Реанімаційний комплекс для новонароджених містить стіл з інкубатором, які мають подвійні стінки і бічну кришку, в якому розміщений протипролежневий матрац з високотеплопроводного матеріалу, осередки якої заповнені гелем з високим коефіцієнтом теплопровідності, причому кожна з комірок наведена в тепловий контакт з робочими спаями термоелектричної батареї, пристрій для гіпотермії голови, виконане у вигляді циліндричного склянки, перебуває в контакті з робочими спаями термоелектричного модуля. Внутрішня порожнина пристрої для гіпотермії голови є сферичної і забезпечена гелевою прошарком, в якій встановлено датчик температури, підключений до блоку управління. Другі спаї термоелектричної батареї і термоелектричного модуля перебувають у тепловому контакті з рідинним теплообмінним апаратом, який є єдиним для термоелектричної батареї і термоелектричного модуля. Використання винаходу дозволяє підвищити інтенсивність відводу тепла від других спаїв термоелектричної

Інкубатор

Інкубатор // 2556578
Винахід відноситься до медичної техніки і призначене для використання в неонатології для інтенсивної терапії новонароджених, можливо недоношених. Інкубатор містить камеру, утворену нижньою частиною і верхнім покриттям, що покриває область ліжка нижній частині, і пристрій обробки і циркуляції повітря в камері, що містить вентилятор. Пристрій обробки і циркуляції повітря з'єднане з впускними отворами камери, які розташовані вздовж однієї або більше сторін ліжка, дозволяючи очищеного повітря текти від пристрою обробки і циркуляції в камеру. Пристрій обробки і циркуляції повітря додатково з'єднане з принаймні одним випускним отвором камери, дозволяючи повітрю випливати з камери до пристрою обробки і циркуляції повітря. Зазначена область ліжка має головний кінець і ножний кінець, дві поздовжні сторони, що проходять між головним кінцем і ножним кінцем, і поперечну сторону на головному кінці і поперечну сторону на ножному кінці, а також центральну частину, утворену перетином поздовжніх і поперечних центральних ліній, в якому на кожній з поздовжніх сторін розташоване одне або більше впускний отвір камери. Впуѹ лінії і поперечної центральної лінії. Пристрій обробки і циркуляції повітря має впускний повітряний канал, розташований між випускним отвором камери і вентилятором, а звукопоглинальний вузол розташований у впускному повітряному каналі. Винахід дозволяє зменшити шум, створюваний вентилятором. 23 з.п. ф-ли, 4 іл.

Реанімаційний комплекс для новонароджених

Винахід відноситься до медицини, зокрема до неонатології, і призначене для проведення заходів по відновленню життєво важливих функцій новонароджених. Технічним результатом є підвищення ефективності проведення відновлювальних процедур новонародженого за рахунок забезпечення його оптимального температурного режиму, а також зниження енергоспоживання комплексу. Комплекс містить пересувний стіл з інкубатором з подвійними стінками і верхній відкидної і бічній висувний кришками. На дні інкубатора є гелевий протипролежневий матрац з високотеплопроводного матеріалу, осередки якої заповнені гелем з високим коефіцієнтом теплопровідності. Кожна з осередків гелевого протипролежневих матраців знаходиться в тепловому контакті з робочими спаями термоелектричної батареї, другі спаї якої пов'язані з єдиним повітряним радіатором. Термоелектрична батарея розділена на секції з можливістю їх послідовного підключення у відповідності з сигналами, які надходять з датчиків температури, розташованих в різних точках протипролежневих матраців. 1 іл.

Термостат для зберігання і транспортування біологічних субстанцій

Винахід відноситься до медичної техніки, зокрема до конструкцій портативних медичних термостатів

Пристрій для виходжування недоношених новонароджених

Винахід відноситься до медицини, акушерства, перинатології, неонатології та педіатрії

Неонатальна ліжечко

Винахід відноситься до медичного обладнання, а саме до пристроїв неонатологічного профілю для виходжування новонароджених дітей

Неонатологічний реанімаційний комплекс

Винахід відноситься до галузі медицини, може бути використане в неонатології для проведення заходів по відновленню життєво важливих функцій новонароджених

Реанімаційний комплекс для новонароджених

Винахід відноситься до медицини, зокрема до неонатології, і призначене для проведення заходів по відновленню життєво важливих функцій новонароджених. Реанімаційний комплекс для новонароджених містить стіл з інкубатором, які мають подвійні стінки і бічну кришку, в якому розміщений протипролежневий матрац з високотеплопроводного матеріалу, осередки якої заповнені гелем з високим коефіцієнтом теплопровідності, причому кожна з комірок наведена в тепловий контакт з робочими спаями термоелектричної батареї, пристрій для гіпотермії голови, виконане у вигляді циліндричного склянки, перебуває в контакті з робочими спаями термоелектричного модуля. Внутрішня порожнина пристрої для гіпотермії голови є сферичної і забезпечена гелевою прошарком, в якій встановлено датчик температури, підключений до блоку управління. Другі спаї термоелектричної батареї і термоелектричного модуля перебувають у тепловому контакті з рідинним теплообмінним апаратом, який є єдиним для термоелектричної батареї і термоелектричного модуля. Використання винаходу дозволяє підвищити інтенсивність відводу тепла від других спаїв термоелектричної
Up!