Спосіб корекції функціонального стану людини-оператора і пристрій для його здійснення

 

Винахід відноситься до області ергатичних систем і може бути використане для визначення та корекції функціонального стану оператора человекомашинних систем. Спосіб, реалізований в пристрої, що забезпечує підвищення ефективності корекції та запобігання погіршення стану людини-оператора до того, як виникне момент, коли він не зможе виконувати покладені на нього функції.

Відомий спосіб підтримки працездатності водія транспортного засобу [1], в якому здійснюється пред'явлення випробуваному стимулу, реєстрація відповідної реакції на стимул, оцінка стану випробуваного, залежно від ступеня задовільності оцінки випробуваному пропонується самостійно вжити заходів для відновлення працездатності шляхом активізації уваги людини-оператора переважно мовними стимулами, або в критичній ситуації, коли рівень оцінки занадто низький, включаться одна наперед задана програма з подолання критичної ситуації (в даному випадку - екстрене гальмування транспортного засобу). Недоліком способу є його вузьке застосування тільки в області контролю стану водіїв транспортних засобів, а такжечевие і зорові стимули, які включаються в результаті отримання незадовільної оцінки стану випробуваного, фактично лише побічно впливають на функціональний стан випробуваного й спрямовані, головним чином, на отримання уточнених оцінок, за рівнем яких визначається, чи здатен водій далі самостійно продовжувати керувати транспортним засобом або необхідне втручання ззовні.

У тому ж патенті описано систему для здійснення способу підтримки працездатності водія транспортного засобу, яка включає підключені до процесора блоки формування та подання стимулів (звукових і зорових), блоки прийому та реєстрації реакції на стимули, блок порівняння та прийняття рішення, пристрій відображення (дисплей). Недоліками системи є її вузьке призначення для використання на транспортних засобах, а також те, що вона дозволяє виконувати корекцію стану водія тільки у формі активізації його уваги шляхом сигналізації водієві про його незадовільний стан і спонукання до активізації уваги для продовження виконання функцій.

Найбільш близьким до пропонованого способу (прототипом) є спосіб, що включає пред'явлення стимулів ч�реакції і стимулювання людини-оператора, в якості стимулів для корекції стану використовують енергетичні стимули, спрямовані на зміну функціонального стану людини-оператора і послідовність яких сформовані програми енергетичної стимуляції, кожна з яких спрямована на корекцію певного поточного стану людини-оператора, яке оцінюють за ступенем відмінності показників поточного стану від індивідуальних показників, які визначають стан людини-оператора як хороше, при цьому в якості відповідної реакції на запропоновані стимули використовують сенсомоторную реакцію, а в якості показників стану використовують функціональний рівень центральної нервової системи, стійкість реакції та рівень функціональних можливостей, які розраховуються за значенням сенсомоторної реакції [2].

Недоліки даного способу.

1. Спосіб не підходить для багатьох видів діяльності, оскільки людині-оператору доводиться відволікатися на запропоновані стимули для визначення його стану.

2. Для діяльності, пов'язаної з високим рівнем психоемоційного впливу, більш ефективною для корекції стану було б використання нейросенсорної терапії, позволярие різні (протилежні) стану можуть давати однакові середні часи реакції.

Пропонований спосіб корекції функціонального стану людини-оператора дозволяє усунути зазначені недоліки прототипу.

Суть запропонованого способу полягає в наступному.

Проводять оцінку стану людини-оператора при відмінності показників поточного стану від індивідуальних показників, які визначають стан людини-оператора як хороше, пред'являють енергетичні стимули, спрямовані на зміну його функціонального стану. В якості показників стану використовують значення частоти серцевих скорочень ЧСС і для кожної людини-оператора задають граничні значення діапазону хорошого стану ЧССminі ЧССmax. В якості енергетичних стимулів використовують світлові імпульси і бінауральні впливу, частота f яких визначається у відповідності з виразом

У пропонованому способі при корекції використовуються одні і ті ж стимули, але з різною частотою. Якщо ЧСС знаходиться в діапазоні [ЧССmin; ЧССmax], то коригуючий вплив не виявляється.

Завдання корекції функціонального стану людини-оператора може бути вирішена за допомогою нейросенсорної терапії, у�х методик ABC не зачіпає вищі психічні процеси, а лише створює умови для здійснення усвідомленого вибору оптимальної поведінкової реакції і полегшення довільної регуляції психічних функцій і вегетативних реакцій завдяки оптимізації нервових процесів у корі головного мозку та усунення передумов для функціонування генератора патологічно посиленого збудження. Володіючи такими можливостями, ABC може використовуватися в якості профілактичного засобу, що забезпечує підвищення адаптаційного резерву механізмів захисту внутрішніх органів від емоційних і психосоціальних навантажень, а також оптимізації адаптивних реакцій безпосередньо в процесі екстремальних впливів. Для проведення ABC використовуються прилади, що генерують світлові і звукові сигнали, які впливають через зоровий та слуховий аналізатори, з залученням в процес кіркових, лімбічних структур ретикулярної формації головного мозку, що побічно впливає на нейрогуморальну регуляцію людини [3].

Для здійснення візуальних впливів зазвичай використовуються світлові стимули з частотою від 0,5 до 50 Гц. У таблиці 1 наведено зведені дані щодо впливу різних частот на функціональний стан людини. Частота подачі зі використовується співвідношення 50/50, а також розраховане за правилом «золотого перетину» - 12,8/87,2; 37,6/62,4, і навпаки. Короткі імпульси надають більш збудливу дію, довгі - більш гальмівне.

У поняття частоти звукової стимуляції закладається два значення:

- несуча частота - звуковий тон (безперервний звуковий сигнал),

- модулююча частота - збігається з частотою подачі світлових стимулів (переривчастий звуковий сигнал).

Зазвичай використовується несуча частота від 50 до 2000 Гц. Найбільш часто використовуваний діапазон від 60 до 400 Гц. Підбір тону провадиться, виходячи з психо-акустичних ефектів різних звукових тонів. Можливо також проведення многотонального впливу за рахунок генерації сигналів спеціальної форми. Діапазон частот до 150 Гц включає в себе резонансні частоти внутрішніх органів, тому бінауральні биття в дельта-діапазоні, організовані на несучих до 150 Гц, можуть пригнічувати метаболічні процеси. Бінауральні биття в дельта-діапазоні, організовані на несучих від 150 до 500 Гц, можуть пригнічувати ментальні функції. Відповідно бінауральні биття в бета-діапазоні на тих же несучих будуть прискорювати метаболічні процеси і активувати сознателѽию цих тонів виникає відчуття звукових з частотою пульсацій, дорівнює різниці частоти звуку в правому і лівому навушнику. Наприклад, якщо в ліве вухо подавати тон з частотою 200 Гц, а в праве - 208 Гц, то людина чує звуковий тон з частотою (200+208)/2=204 Гц з відчуттям модульованих звукових пульсацій з частотою 208-200=8 Гц [4].

Частоти таблиці 1 лягли в основу формування виразу (1). З даних хвиль для стимуляції людини-оператора при стані сильного розслаблення, при якій ЧСС<ЧССmin, були обрані частоти стимулюючих імпульсів від 12 до 40 Гц, а при стані сильного напруги, при якій ЧСС>ЧССmax- від 3 до 15 Гц. Причому передбачається зміна частоти стимуляції при зміні частоти серцевих скорочень. Вираз (1) можна проілюструвати фіг. 1.

Запропонований спосіб дозволяє в порівнянні з відомим способом (прототипом) підвищити ефективність корекції, що дозволяє запобігти погіршення стану людини-оператора до того, як виникне момент, коли він не зможе виконувати покладені на нього функції. Підвищення ефективності корекції досягається за рахунок того, що при діагностиці стану оператору не доводиться відволікатися на запропоновані стимули, використання поточного значення ЧСС людини-оператора по�ecc, і використання комбінації світлових і бінауральних впливів здатне знизити емоційні і психологічні навантаження і підвищити рівень активації організму людини-оператора при монотонии. При цьому зміна частоти корекції здійснюється плавно пропорційно зміні стану.

Сутність винаходу і можливий варіант реалізації запропонованого способу пояснюється наступним графічним матеріалом:

- фіг. 1 - графік залежності частоти стимуляції від частоти серцевих скорочень;

- фіг. 2 - функціональна схема пристрою.

Для досягнення технічного результату, що полягає в підвищенні ефективність корекції, що дозволяє запобігти погіршення стану людини-оператора до того, як виникне момент, коли він не зможе виконувати покладені на нього функції, що містить центральний блок управління, до якого підключені блок пам'яті, блок формування стимулів і блок аналізу, блок формування стимулів з'єднаний з блоком стимуляції, вихід блоку аналізу підключений до центрального блоку управління, додатково введено блок знімання та обробки электрокардиосигнала, блок визначення частоти серцевих скорочень, причому вихід блоку знімання і обрао підключений до блоку аналізу.

Пристрій складається (фіг. 2) з блоку 1 знімання та обробки электрокардиосигнала, блоку 2 визначення частоти серцевих скорочень, блоку 3 аналізу, центрального блоку 4 управління, блоку 5 пам'яті, блоку 6 формування стимулів, блоку 7 стимуляції.

Пристрій корекції функціонального стану людини-оператора містить центральний блок 4 управління, до якого підключені блок 5 пам'яті, блок 6 формування стимулів, і блок аналізу 3, блок 6 формування стимулів з'єднаний з блоком 7 стимуляції, блок 3 аналізу підключений до центрального блоку 4 управління. Вихід блоку 1 знімання та обробки электрокардиосигнала з'єднаний з входом блоку 2 визначення частоти серцевих скорочень, вихід якого підключений до блоку 3 аналізу.

Пропоноване пристрій корекції функціонального стану людини-оператора працює наступним чином. При включенні пристрою для з'ясування необхідності проведення корекції функціонального стану людини-оператора блоком 1 здійснюється збір і обробка электрокардиосигнала. Блок 2 здійснює визначення значення частоти серцевих скорочень, яке передається в блок 3 аналізу. У блоці 3 відбувається аналіз значення частоти серцевих скорочень н хорошого стану, в залежності від якого з блоку 5 пам'яті в центральний блок 4 управління вилучаються і передаються значення ЧССminі ЧССmax. Ці значення використовуються для розрахунку частоти енергетичних імпульсів в центральному блоці 4 управління за формулою (1), яка передається в блок 6 формування стимулів. Блок 6 керує блоком 7 стимуляції, що надають впливу на людину-оператора світловими імпульсами і бінауральнимі впливами.

Техніко-економічний ефект запропонованого способу та пристрою для його здійснення полягає у підвищенні ефективності корекції стану людини-оператора, що дозволяє завчасно і оперативно шляхом застосування енергетичної стимуляції запобігти перевтома людини-оператора перш, ніж він досягне стану, що не дозволяє йому завершити виконання покладених на нього функцій. Підвищення ефективності корекції досягається за рахунок того, що при діагностиці стану оператору не доводиться відволікатися на запропоновані стимули, використання поточного значення ЧСС людини-оператора дозволяє легко і достовірно розпізнати такі стани як монотония, психоемоційна напруженість і стрес, і вико�агрузки і підвищити рівень активації організму людини-оператора при монотонии. При цьому зміна частоти корекції здійснюється плавно пропорційно зміні стану.

Література

1. Патент UA 2111134 С1, 6 В60К 28/06, 1998.

2. Патент РФ №2370212. Спосіб корекції функціонального стану людини-оператора і пристрій для його здійснення.

3. Голуб Я. В., Жирів В. М. Медико-психологічні аспекти застосування світлозвуковою стимуляції і біологічно зворотного зв'язку, СПб: КЕРІ, 2007.

4. Рибніков В. Ю., Бобрищев А. А., Голуб Я. В. Аудіовізуальна корекція функціонального стану спортсменів: теорія і практика. Монографія. СПб.: Політехніка-сервіс, 2009.

1. Спосіб корекції функціонального стану людини-оператора, який полягає в тому, що виробляють оцінку стану людини-оператора, при відмінності показників поточного стану від індивідуальних показників, які визначають стан людини-оператора як хороше, пред'являють енергетичні стимули, спрямовані на зміну його функціонального стану, який відрізняється тим, що в якості показників стану використовують значення частоти серцевих скорочень ЧСС і для кожної людини-оператора задають граничні значення діапазону хорошого стану ЧССminі ЧССmaxпри виході ЧСС за гр�я, частота f яких визначається у відповідності з виразом

2. Пристрій корекції функціонального стану людини-оператора за п. 1, що містить центральний блок управління, до якого підключені блок пам'яті, блок формування стимулів і блок аналізу, блок формування стимулів з'єднаний з блоком стимуляції, вихід блоку аналізу підключений до центрального блоку управління, що відрізняється тим, що пристрій додатково введено блок знімання та обробки электрокардиосигнала, блок визначення частоти серцевих скорочень, причому вихід блоку знімання та обробки электрокардиосигнала з'єднаний з входом блоку визначення частоти серцевих скорочень, вихід якого підключений до блоку аналізу. 

Схожі патенти:
Винахід відноситься до галузі медицини і направлено на лікування заїкання як під керівництвом фахівця, так і самостійно. Лікування проводять в три етапи: підготовчого, відновного та фіксуючого. На підготовчому етапі виявляють «псевдозаикание» на відміну від «дійсного» заїкання і звільняють від «псевдозаикания», забезпечують повноцінне надходження білка до м'язів організму шляхом корекції харчування з урахуванням групи крові пацієнта. Усувають десинхроноз шляхом синхронізації біоритмів організму пацієнта за рахунок узгодження частоти ударів пульсу за хвилину і ритмічності мовленнєвого видиху з виконанням у кратному співвідношенні до даної частоті ритму роботи кулаком: розтиснення і стискання пальців рук у кулак і ритму ходьби. Виконують логопедичні вправи, спрямовані на розвиток плавності мови, вправи на координацію між розумової і рухової здатністю. На відновлювальному етапі послідовно усувають причини «істинного» заїкання шляхом активізації дихальних, гортанних і артикуляційних м'язів: усувають заїкання у місцях локалізації спазмів дихальних черевним пресом. Усувають заїкання у місцях локалізації гортанних спазмів, подключаѾтание слини, спів, розмова, читання вголос; далі усувають заїкання у місцях локалізації артикуляційних спазмів, додаючи до попередніх вправ вправи на м'язи артикуляційного апарату з виконанням масажу лицьових м'язів, виконанням мімічних вправ, спрямованих на рухливість рото - і носоглоткових м'язів. На фіксуючому етапі закріплюють вироблені навички мовлення до природної мови, продовжуючи виконувати прийоми відновного етапу. Спосіб дозволяє усунути причини заїкання без рецидиву, в будь-якому віці, при різному ступені заїкання тонічних або клонічних судом м'язів мовного апарату, незалежно від виду як невротичного, так і неврозоподібного, за рахунок безмедикаментозной терапії корекційно-компенсаторного характеру. 4 пр.

Спосіб оптимізації оцінки больового синдрому

Винахід відноситься до медицини і може бути використане для оцінки інтенсивності больового синдрому. Визначають час прийому й кількість знеболюючих засобів в залежності від піків максимальних проявів больового синдрому, які визначаються шляхом оцінки інтенсивності больового синдрому протягом доби за шкалою з 12 тимчасовими інтервалами. Пацієнт протягом доби заповнює бланк з часовими інтервалами: 1-3; 3-5; 5-7; 7-9; 9-11; 11-13; 13-15; 15-17; 17-19; 19-21; 21-23; 23-1, відзначаючи кожні дві години інтенсивність больових відчуттів. При цьому напроти кожного тимчасового інтервалу розташована модифікована візуально-аналогова шкала, яка поєднує елементи вербальної характеристики больового синдрому і розбита на чотири подшкали, що відповідають таким оцінками болю, як «слабка», «помірна», «виражена» і «сильна», початок шкали відповідає визначенню «немає болю», закінчення шкали - «нестерпний біль». Спосіб дозволяє скоригувати час прийому знеболюючих засобів і проведення процедур протибольовий електростимуляції, що підвищить ефективність анталгической терапії за рахунок визначення інтенсивності больового синдрому протягом доби за 12-інтервального шкалою. 7 іл., 1 пр.

Спосіб виявлення феномену колективно-когнітивного несвідомого сприйняття

Винахід відноситься до галузі психології, експериментальної психології, фізіології, екології людини і може бути використане в когнітивної науці, квантової психології, нейронауці, психо - і нейрофизологии для виявлення особливостей сприйняття в сучасному техногенному середовищі проживання. Застосовують зорову систему сприйняття образів 2D-зображень з ефектами глибини, реєстрації руху очей на бінокулярному айтрекере, визначають напрям погляду правого і лівого очей. На першому етапі: вибирають зображення Іо, на якому випробуваний суб'єктивно сприймає ефекти рельєфності-глибини образів. Виводять Іо на екран монітора бінокулярного айтрекера, розташовують на відстані 0Н від очей за час вимірювання T реєструють масив Х-координат напрямку погляду зіниць правого (Ra) і лівого (Le) очей. Обчислюють різницю координат ΔХ=LeX-RaX, будують контур гістограми різниці координат, що визначають місце розташування максимуму контуру гістограми різниці як максимуму щільності площин фокусування очей, діапазон меж контуру, площин фокусування. Обчислюють відстані до максимуму контуру гістограми різниці maxH, на лівій лН і правою прН межах контуру, якщо maxH≠0Н, то знаходячи�від думки випробуваного параметри, реєстровані на бінокулярному айтрекере. Зіставляють їх з аналогом рельєфності - глибиною сприйняття 3D-растрового зображення 3DИо. Обчислюють різницю координат 3DΔХ, будують контур гістограми різниці, визначають місце розташування максимуму контуру гістограми різниці, як максимуму щільності площині фокусування очей, межі контуру, знаходять відстань до місця розташування максимуму контуру 3DmaxH і площини фокусування очей, його межі. У тому випадку якщо відстані 3DmaxH, 3DΔН знаходяться в інтервалі відстані ΔН=лН-прН≠0, при maxH≠0Н, то фіксують загальні об'єктивні фізіологічні закономірності сприйняття ефекту рельєфності і сприйняття глибини растрових зображень між 3DИо і Іо. Відносять їх до контрольних площинним зображенням ІК, які характеризують місце розташування площин фокусування правого і лівого очей в інтервалі відстаней ΔН=лН-прН≠0, при maxH≠0Н. На другому етапі складають незалежні вибірки випробовуваних, яким демонструють контрольні площинні зображення ІК, отримані на першому етапі. Отримують показники виникнення рельєфності на образах ІК, будують статистичні діаграми спостереження рельєфності на досліджуваних образах. Зіставляють сприйняття площинних зображень. Спосіб дозволяє виявити закономірності несвідомого сприйняття рельєфності площинного зображення за рахунок реєстрації руху очей на бінокулярному айтрекере. 5 іл., 1 пр.

Спосіб оцінки психологічного профілю особистості

Винахід відноситься до галузі медицини, зокрема до психології, і може бути використане для індивідуальних і масових досліджень у сфері соціології та менеджменту. Випробуваному особі пред'являють набір картин для вибору. Картини складені таким чином, що на кожній картині міститься зображення, на якому поєднані два архетипу відповідно фігура-фон. Випробуваному пропонується зробити з представленого кількості картин, найбільш відповідних його особистісної оцінки, вибірку. Після чого випробуваному пропонується присвоїти кожної обраної картині бальну оцінку. Числова обробка результатів включає в себе підсумовування присвоєних випробуваним балів, що належать одному архетипу. Кількість картин може становити 20, причому в кожній картині представлені два суміщених зображення при загальній кількості архетипів, що дорівнює 10. Кількість балів розподіляють від 1 до 8, а максимальне діагностичне число встановлюється рівним 10, при перевищенні якого робиться висновок про архетипній ідентичності. Спосіб дозволяє здійснити оцінку архетипній ідентичності, наявності невротичних рис і внутрішньоособистісних конфліктів за рахунок аналізу психологічного пр�
Винахід відноситься до медицини, зокрема до гігієни праці, профпатології та алергології. Визначають анамнестичні дані, клінічні ознаки, стаж роботи в умовах аллергоопасних виробничих факторів, «симптом елімінації», наявність симптомів захворювання безпосередньо в період роботи і погіршення стану після повернення до шкідливі умови, концентрацію загального IgE в сироватці крові. Оцінюють кожну ознаку в балах. Отримані бали підсумовують і в залежності від отриманої суми балів прогнозують низьку ступінь ризику розвитку професійних алергодерматозів, середню ступінь ризику або високий ступінь ризику. Спосіб підвищує точність прогнозу за рахунок оцінки значимих показників. 3 табл., 3 пр.

Спосіб оцінки просторової орієнтування і когнітивних порушень у експериментальних тварин

Винахід відноситься до галузі медицини, а саме до фізіології поведінки тварин. Орієнтовно-дослідницька і рухове поведінку щурів досліджують на тлі вироблення пищедобивательного навички допомогою диференціації траєкторії руху тварин в Ж-подібному лабіринті. Оцінку здійснюють за такими формами рухових дій: руху до локусами лабіринту без харчового підкріплення; цілеспрямовані руху до локусу з харчовим підкріпленням; дослідницькі обходи усіх майданчиків лабіринту; руху до локусу, дзеркально протилежній локусу з харчовим підкріпленням; багаторазово повторювані рухи між двома локусами лабіринту; завмирання на стартовому майданчику. Спосіб дозволяє підвищити достовірність дослідження, що досягається за рахунок багатофакторної оцінки функцій центральної нервової системи. 1 з.п. ф-ли, 1 табл., 1 пр., 6 іл.

Спосіб оцінки психоемоційного рівня дітей та підлітків за допомогою проективного тесту казкових персонажів

Винахід відноситься до психології і призначене для діагностики психоемоційного рівня дітей і підлітків. Проводять оцінку психоемоційного рівня дітей та підлітків за допомогою проективного тесту казкових персонажів шляхом пред'явлення картин казкових персонажів випробуваним. Пропоновані картини містять серію зображень казкових персонажів, згрупованих за архетипній приналежності. Досліджуваному пропонують вибрати першу міні-серію персонажів з найбільш суб'єктивно позитивною характеристикою, а також обрати другу міні-серію персонажів з найбільш суб'єктивно негативною характеристикою, що залишилися. Кількість персонажів обох міні-серій менше загальної кількості персонажів. Причому персонажам, обраним в обох серіях першими, присвоюється найбільший бал, персонажам, обраним згодом, присвоюються спадні бали відповідно до черговості вибору. Математична обробка являє собою додавання балів, присвоєних персонажам, які належать до однієї архетипній приналежності, і на підставі отриманої суми балів, що належать до однієї архетипній приналежності, роблять висновок про характер особистості. Спосіб поостков і дітей за рахунок використання проективного методу. 4 з.п. ф-ли, 4 іл., 10 табл., 1 пр.

Спосіб визначення типу психіки індивідуума

Винахід відноситься до області психології і медицини і може бути використане для визначення типу психіки індивідуума з більш високою надійністю визначення їх результатів. Формують вибірку індивідуумів з різними відомими типами психіки. Вибирають і вимірюють зовнішні параметри досліджуваного індивідуума і індивідуумів вибірки. Порівнюють виділені та виміряні зовнішні параметри досліджуваного індивідуума з такими ж зовнішніми параметрами індивідуумів вибірки і відносять тип психіки досліджуваного індивідуума до типу психіки індивідуума з вибірки, що має найбільшу схожість за зовнішнім параметрам. При цьому вибірка індивідуумів може бути з різними відомими типами психіки, визначеними на основі характеристик етика-логіка, інтуїція-сенсорика, екстраверсія-інтроверсія, раціональність-ірраціональність або визначеними на основі характеристик етика-логіка, інтуїція-сенсорика, екстраверсія-інтроверсія, раціональність-ірраціональність, і типу темпераменту. Спосіб дозволяє забезпечити більш високу надійність одержуваних результатів при визначенні типу психіки індивіда за рахунок визначення значущого схожості зовнішніх параметрів індивідуумів з близькою псі�
Винахід відноситься до областей, де потрібна оцінка рухових здібностей людини, і може знайти застосування у фізіологічній, медичної, психологічної, транспортної, авіаційно-космічної, спортивної і в інших галузях науки і практики. На горизонтальній майданчику оптичним способом створюють світлові смуги довільної форми і ширини, випадковим чином переміщуються по майданчику, проходячи через її центр. Випробуваний розміщується в центрі майданчика, оцінює переміщення світлових смуг і перестрибує через них таким чином, щоб точки відриву і точки приземлення були як можна ближче до відповідним кордонів перепригиваемих світлових смуг. Переміщення світлових смуг і випробуваного фіксують. Визначають відстані від точок відриву і точок приземлення випробуваного до відповідних меж перепригнутих світлових смуг. Обчислюють середньоарифметичні значення та середньоквадратичні відхилення відстаней від точок відриву і точок приземлення випробуваного до відповідних меж перепригнутих світлових смуг. За величиною обчислених середньоарифметичних значень середньоквадратичних відхилень судять про рухових здібностях випробуваного і їх точності. �

Спосіб виявлення схильності людини до споживання алкоголю

Винахід відноситься до психофізіології, а конкретно до психодіагностики, виявлення схильності людини до споживання алкоголю. Виявляють поріг больової чутливості, визначають психоемоційну реакцію людини на перше споживання алкоголю або відсутність досвіду споживання, а також ставлення членів батьківської родини до споживання алкоголю. В залежності від значень отриманого поєднання комплексного визначення психофізіологічного та психосоціального статусу виявляють ступінь схильності людини до споживання алкоголю як: виражений ризик алкоголізації, помірно-виражений ризик або відсутність ризику. Спосіб дозволяє підвищити точність виявлення ступеня ризику схильності людини до споживання алкоголю за рахунок комплексного визначення психофізіологічного та психосоціального статусу та їх поєднання. 4 іл., 3 пр.

Спосіб і система для виконання фотоплетизмографии

Група винаходів відноситься до медицини. Спосіб фотоплетизмографии містить етап, на якому обробляють сигнал, заснований на щонайменше одному сигналі з щонайменше одного датчика, виконаного з можливістю захоплення світла від живого об'єкта, щоб виділяти інформацію про характеристику періодичного біологічного явища. Щонайменше, один із сигналів з щонайменше одного датчика отримують з використанням щонайменше одного з джерела світла і фільтра, встановленого перед щонайменше одним датчиком, налаштованим на максимум у спектрі поглинання води. Група винаходів дозволяє підвищити вірогідність виділення щодо чіткого біометричного сигналу. 2 н. і 8 з.п. ф-ли, 6 іл.

Пристрій для вимірювання частоти серцебиття

Група винаходів відноситься до медицини. Спосіб для вимірювання частоти серцебиття і/або варіабельності частоти серцебиття суб'єкта реалізують пристроєм і використовують для моніторингу та/або для визначення випадків серцевої недостатності. При встановленні серцевої недостатності пристрій генерує тривожний сигнал. Пристрій містить тримач для розміщення ділянки частини тіла суб'єкта і функціонально пов'язаний з держателем датчик руху. Тримач виконаний з можливістю переміщення в горизонтальному напрямку щодо заснування. Датчик руху виконаний з можливістю вимірювання сигналу руху суб'єкта в горизонтальному напрямку. Датчик руху відповідає електричного датчика руху і містить конденсатор з электроемкостью, сформованої між першим і другим електродами. Перший електрод зафіксований щодо заснування, а другий електрод - щодо держателя. При цьому вимірюють сигнал руху суб'єкта в горизонтальному напрямку щодо заснування. При цьому ділянка частини тіла суб'єкта лежить на власнику або спирається на нього. Сигнал вимірюють з допомогою ємності конденсатора. Застосування групи винаходів дозволить зм�користування датчиків, прикріплених до тіла суб'єкта або розташованих поруч з тілом суб'єкта. 3 н. і 9 з.п. ф-ли, 2 іл.

Спосіб і пристрій для розпізнавання рухомих анатомічних структур з використанням ультразвуку

Винахід відноситься до медичної техніки, а саме до засобів розпізнавання рухомих анатомічних структур, зокрема, для виявлення серцевих скорочень плода. Спосіб розпізнавання включає етапи отримання ультразвукових даних, що містять інформацію про доплерівському зсуву щонайменше однієї анатомічної структури, розподілу ультразвукових даних на ряд тимчасових інтервалів, конструювання вектора ознак для кожного з часових інтервалів, присвоєння класифікації кожного тимчасового інтервалу з використанням інформації про доплерівському зсуву шляхом розпізнавання, з використанням модуля розпізнавання патернів, щонайменше однієї анатомічної структури з використанням класифікації кожного тимчасового інтервалу. Спосіб здійснюється системою розпізнавання, що містить мікропроцесор, включеної в монітор плоду, що містить ультразвукову систему з використанням ультразвукового перетворювача. Використання винаходу дозволяє знизити ризики помилкового розпізнавання рухомих анатомічних структур всередині суб'єкта. 3 н. і 10 з.п. ф-ли, 5 іл.

Система і спосіб вимірювання артеріального тиску за його ефектам

Група винаходів відноситься до медицини. Система вимірювання артеріального тиску з використанням непрямого способу містить пристрій програми зовнішнього контактного зусилля до вимірюваної артерії, датчик артеріальних виражених ознак і пристрій виміру і реєстрації для визначення систолічного і діастолічного періодів артеріального циклу на підставі значень, записаних датчиком. Пристрій виміру і реєстрації вимірює діастолічний тиск під час діастоли періоду, до того як артерію повністю окклюдируют, і вимірює систолічний тиск під час систолічного періоду, коли артерія окклюдирована. Датчик записує виражені ознаки до, під час і після отримання зовнішнього зусилля. При вимірюванні артеріального тиску за допомогою облітерації отримують артеріальний цикл допомогою розрізнення систолічного і діастолічного періодів без впливу на кровотік і артеріальну стінку зовнішніми зусиллями. Докладають зовнішнє зусилля до артерії і записують артеріальний виражений ознака з кожного періоду. Збільшують зовнішнє зусилля до його зрівняння з артеріальним тиском підлягає вимірюванню період. Вимірюють заданий кровян�ического або діастолічного періодів. При вимірюванні діастолічного артеріального тиску за допомогою звільнення докладають зовнішнє зусилля до артерії до її оклюзії. Послаблюють зовнішнє зусилля до його зрівняння з артеріальним тиском у діастолічному періоді. Вимірюють діастолічний тиск при реєстрації артеріального вираженої ознаки в момент часу, коли з'являється артеріальний виражений ознака з діастолічного періоду артеріального циклу. Застосування групи винаходів дозволить підвищити точність вимірювання артеріального тиску непрямим способом. 3 н. і 29 з.п. ф-ли, 13 іл.

Аналізатор пульсової хвилі і спосіб аналізу пульсової хвилі

Винахід відноситься до медицини. Спосіб аналізу пульсової хвилі здійснюють за допомогою аналізатора пульсової хвилі. При цьому отримують форму сигналу пульсової хвилі одного серцевого скорочення допомогою датчика тиску. Перетворять отриманий сигнал у цифровий сигнал за допомогою блоку цифрового перетворення. Отримують форму сигналу похідної четвертого порядку від вихідної форми сигналу на основі перетвореного цифрового сигналу за допомогою дифференцирующего фільтра четвертого порядку. За допомогою обчислювального пристрою обчислюють точку екстремуму форми сигналу похідної четвертого порядку, секционируют форму сигналу пульсової хвилі на зону відбитої хвилі та зону відсутність відбитої хвилі і виділяють характеристичну точку зони відбитої хвилі. При цьому виділяють початкову точку зони відбитої хвилі на основі точки екстремуму форми сигналу похідної четвертого порядку, виділяють кінцеву точку зони відбитої хвилі на основі амплітуди форми сигналу похідної четвертого порядку і обчислюють час сходження відбитої хвилі в якості індексу. Застосування винаходу дозволить підвищити точність визначення часу сходження відбитої хвиль

Пристрій для виміру інформації артеріального тиску, призначений для вимірювання швидкості розповсюдження пульсової хвилі в якості інформації артеріального тиску

Винахід відноситься до медичної техніки. Пристрій для виміру інформації артеріального тиску містить першу пневматичну камеру в першій манжеті для накладення на плече, другу пневматичну камеру у другій манжеті для накладання на нижню кінцівку, вимірювальний блок для синхронного виміру зміни внутрішнього тиску в першій і другій пневматичної камері, блок визначення для отримання першої та другої інформації артеріального тиску з зміни внутрішнього тиску в першій і другій пневматичної камері відповідно і обчислювальний блок. Обчислювальний блок виконує першу обчислювальну процедуру обчислення першої швидкості поширення пульсової хвилі на підставі першої та другої інформації артеріального тиску та процедуру визначення для визначення придатності першій швидкості поширення пульсової хвилі з використанням першої та/або другої інформації артеріального тиску. Застосування винаходу дозволить підвищити точність вимірювання артеріального тиску при артеріосклерозі. 6 з.п. ф-ли, 10 іл.

Спосіб визначення швидкості поширення пульсової хвилі артеріального тиску крові і пристрій для його здійснення

Група винаходів відноситься до медицини. При здійсненні способу одночасно реєструють дві диференціальні пульсограмми з двох пульсуючих ділянок поверхні тіла над обстежуваними артеріями. Визначають відстані L між цими ділянками. Визначають час Δt пробігу пульсової хвилі між ними по зсуву графіків кардіоциклу двох пульсограмм. Обчислюють швидкість V поширення пульсової хвилі по формулі V=L/T. Пристрій містить два пьезодатчика, пристрій сполучення, ЕОМ і монітор. При цьому пристрій сполучення включає в себе два підсилювача, аналого-цифровий перетворювач (АЦП), блок гальванічної розв'язки, блок перетворення, блок узгодження і джерело опорної напруги. Група винаходів дозволяє спростити спосіб за рахунок виключення необхідності реєстрації ЕКГ та підвищити точність визначення швидкості поширення пульсової хвилі тиску крові в аорті і великих артеріальним судинам. 2 н. і 1 з.п. ф-ли, 5 іл., 1 табл., 2 пр.

Безконтактне спостереження дихання у пацієнта і оптичний датчик для вимірювання методом фотоплетизмографии

Винахід відноситься до медицини. Портативний пристрій для безконтактної вибіркової перевірки життєвих показників пацієнта містить: датчик відстані для послідовного виявлення змін відстані в часі відносно грудної клітки пацієнта, калькулятор частоти дихання для визначення дихальної активності на основі виявлених змін відстані у часі. Крім того, пристрій містить дві ручки, пристосовані для того, щоб пацієнт тримав пристрій обома руками так, щоб датчик відстані був спрямований на грудну клітку пацієнта. Причому ручки містять електроди для реєстрації ЕКГ. При цьому пристрій містить оптичний датчик для вимірювання методом фотоплетизмографии, який розташований так, щоб коли тримають пристрій, палець пацієнта автоматично лягав на оптичний датчик. Винахід дозволяє підвищити зручність і простоту вибіркової перевірки дихального акту пацієнта за рахунок забезпечення спрямування датчика відстані на груди пацієнта обома руками. 13 з. п. ф-ли, 6 іл.

Пристрій вимірювання інформації про кров'яному тиску, здатне отримувати показник для визначення ступеня артеріосклерозу

Група винаходів відноситься до медицини. Варіанти пристрою для виміру інформації про кров'яному тиску містять дві оболонки з текучою середовищем і два датчики для вимірювання внутрішніх тисків оболонок з текучою середовищем, блок регулювання внутрішнього тиску другий оболонки з текучою середовищем і блок управління для керування обчисленням для обчислення показника для визначення ступеня артеріосклерозу та регулювання першого блоку регулювання. При цьому згаданий блок управління виконує етапи способу отримання показника для отримання для визначення ступеня артеріосклерозу з пульсової хвилі. При здійсненні способу підвищують тиск другий оболонки до рівня, який вище систолічного кров'яного тиску. Детектують першу пульсову хвилю вимірюваної частини на підставі зміни внутрішнього тиску першої оболонки з текучою середовищем. Обчислюють показник з першої пульсової хвилі. Знижують внутрішній тиск другий оболонки з текучою середовищем нижче систолічного тиску у разі, коли згаданий показник не обчислюється з першої пульсової хвилі. Детектують другу пульсову хвилю вимірюваної частини. Обчислюють показник з другої пульсової хвилі. Груп� кров'яному тиску. 3 н. і 5 з.п. ф-ли, 27 іл., 4 пр.

Інтерактивна пляшечка для годування дитини

Винахід відноситься до медицини. Інтерактивна дитяча пляшечка виготовлена з електронним пристроєм, що має датчик, сконфігурований для вимірювання частоти биття серця, і виконавчий механізм, сконфігурований для передачі виміряної частоти биття серця дитині. Виконавчий механізм містить одне з безлічі елементів вібрації, сконфігурованих для створення тактильного відчуття виміряного серцебиття, і одного або більше динаміків, розташованих на інтерактивної дитячої пляшечки і сконфігурованих для забезпечення акустичного зворотного зв'язку в режимі реального часу для передачі виміряного серцебиття дитини. Елемент вібрації вбудований в соску або розташований відповідним чином на інтерактивної дитячої пляшечки для передачі виміряного серцебиття через соску дитині. Винахід полегшує процес пиття, тому що дозволяє створити відчуття зв'язності між дитиною і людиною, що годують дитину з пляшечки, наближаючись тим самим до грудного годування. 12 з.п. ф-ли, 6 іл.
Up!