Штам культивованих гібридних клітин тваринного mus musculus bpm vd-9 - продуцент моноклонального антитіла 5с2/f10/c9до антигену 200 kda збудника меліоїдоза

 

Винахід відноситься до біотехнології отримання гібридом-продуцентів моноклональних антитіл (МКА) заданої специфічності. Штам-продуцент моноклональних антитіл до антигенів 200 kDa названий Bpm Vd-9 (5C2/F10/C9). Штам депонований у Державну колекцію патогенних мікроорганізмів та клітинних культур «ГКПМ-ОБОЛЕНСК» під номером Н-31.

Винахід може бути використано в науково-дослідній роботі, а також при створенні наборів реагентів для імуноферментного виявлення антигену 200 kDa Burkholderia pseudomallei. Згідно з прийнятою в нашій країні класифікації, збудник меліоїдоза є мікроорганізмами II групи патогенності для людини [6]. Всі етапи роботи з живими культурами цього мікроорганізму виконують в спеціалізованих боксах згідно "СП 1.3.1285-03 "Безпека роботи з мікроорганізмами I-II груп патогенності (небезпеки)" [7].

З 2007 року мелиоидоз внесено в перелік міжнародних медико-санітарних правил (ММСП) в якості інфекції, що потребує постійного нагляду в зв'язку з розширенням зон ендемічного поширення збудника цієї інфекції, відсутністю зареєстрованих засобів діагностики і специфічної профілактики, а також ефективних схем л� збудником меліоїдоза і його антигенами, схеми індикації та ідентифікації Ст. pseudomallei викладені в ряді документів [3, 4]. Згідно з цим посібникам одним із способів виявлення збудника меліоїдоза та його антигенів на етапі експрес-аналізу є ТИФМ.

В даний час експериментально доведені переваги використання моноклональних антитіл (МКА) для виготовлення компонентів імуноферментних тест-систем [3, 8]. Перехід на моноклональне сировину дозволяє підвищити чутливість та специфічність тест-систем за рахунок наявності постійного джерела гомогенних за складом і властивостями антитіл, які є сировиною для їх виготовлення.

За даними літератури, зарубіжними дослідниками отримані і апробовані в різних цілях експериментальні зразки моноклональних імуноглобулінів до антигену 200 kDa збудника меліоїдоза [12, 13].

Мета винаходу - одержання штаму гибридоми-продуцента високоспецифічних МКА, придатних до застосування в якості детектуючих антитіл, мічених пероксидазою хрону, у складі тест-системи імуноферментної для виявлення глікопротеїну 200 kDa Ст. pseudomallei в різних пробах.

Отримання гибридоми досягається гібридизацією двох типів клітин: спленоцитов інбредної миші лінії BALB/c, имму�ub>2/F10/C9отримана злиттям спленоцитов імунної миші лінії BALB/c з клітинами мишачої мієломи Р3-X63.Ag8.653 у присутності конъюгирующего агента - поліетиленгліколю (ПЕГ-4000), подальшого розсіву суспензії клітин в лунки 96-лункових культуральних пластин, вирощування в селективних середовищах протягом трьох тижнів з поступовим переходом на повну середовище культивування гібридних клітин, відбору первинного клону за показником продукції специфічних антитіл, дізнаються антиген 200 kDa збудника меліоїдоза, його клонування і реклонирования методом лімітуючих розведенні. Штам названий Bpm Vd-9 (5C2/F10/C9), депонований у Державну колекцію патогенних мікроорганізмів та клітинних культур «ГКПМ-ОБОЛЕНСК» під номером М-31, характеризується наступними ознаками.

Культуральні ознаки. Клітини культивують in vitro при 37°C в атмосфері 5-7% CO2і вологості 70-80%. Для культивування гибридоми використовують середовище RPMI-1640 з 15% ембріональної телячої сироватки (ЕТС), 2 мм L-глютамина, 10 мм Hepes, 4 mM пірувату натрію. Характер росту культури полусуспензионний. Пересеви роблять кожні 3-4 добу, інтенсивність росту популяції клітин контролюють щодня при перегляді лунок пластин в інверта�лення асциту in vivo клітини гибридоми вводять внутрішньочеревно попередньо праймированним мишей лінії BALB/c, 2·106- 4·106клітин миші. Прививаемость гібридних клітин в черевній порожнині сягає 88%. Асцит утворюється через 2-4 тижні.

Продуктивність штаму. Продукція МКА в середовищі культивування становить 0,61 мкг/мл, в асцитичної рідини - 26-27 мг/мл Обсяги асцитичної рідини в середньому дорівнюють 3-4 мл

Характеристика одержуваного продукту. Антитіла належать до класу IgM. Вони специфічно взаємодіють з антигеном 200 kDa збудника меліоїдоза. Специфічність взаємодії визначають за допомогою твердофазного імуноферментного методу (ТИФМ).

Кріоконсервування. Поза періоду експериментів по накопиченню препаративних кількостей МКА 5C2/F10/C9клітини гибридоми зберігають у криоконсервированном стані. Для переведення їх у такий стан суспензію клітин гибридоми в кількості 4·106клітин в 1 мл захисної середовища, що складається з середовища RPMI-1640 з 20% ЕТС і 7% диметилсульфоксиду, переносять в пластикові ампули. Ампули поміщають в апарат для кріоконсервування біологічного матеріалу. Використовують режим поступового програмованого пониження температури протягом 20 хвилин - зниження температури зразка до 0°C, далі зі швидкістю 1°с в хвилину до температури міну� і зберігають до моменту використання. Розморожування проводять при 37°с на водяній бані протягом 2-3 хвилин. Життєздатність клітин після розморожування становить 80% і більше.

Приклад 1. Отримання антигену.

Джерелом виділення глікопротеїну збудника меліоїдоза є знезаражені ацетоном і висушені клітини штаму В. pseudomallei 100.

Екстракцію глікопротеїну з клітин Ст. pseudomallei 100 здійснюють формамидом за методом Фуллера в модифікації Півня Н.Н., полягає у зміні температурного режиму екстрагування біополімеру: етап необхідно проводити при більш м'яких температурних умовах (екстракція при 20°C, замість 150°C, рекомендованих Фуллером) [5]. В антигенному препараті визначають вміст білка (спектрофотометрично), полісахаридів [14].

Приклад 2. Одержання штаму гибридоми-продуцента. Всі маніпуляції виконують в ламінарному потоковому шафі I класу захисту з горизонтальним потоком повітря (тип "захист продукту").

Клітинами-партнерами при соматичній гібридизації клітинних ліній з метою отримання гібридом-продуцентів МКА є В-лімфоцити миші лінії BALB/c, імунізованої антигеном 200 kDa, і клітини мишачої мієломи P3-X63.Ag8.653.

1. Підготовка спленоцитов. Імунізацію В-лімфоцитів миші-дон�сумарно не більше 100-105 мкг) протягом відносно короткого проміжку часу (1,5 місяці), описаному в Патенті на винахід №2371196 від 27.10.2009.

2. Підготовка мієломних клітин. Як злоякісного партнера в дослідах по гібридизації клітинних ліній використовують клітини однією з найбільш поширених мишачих мієломних ліній Р3-Х63-Ag 8.653.

Клітини мієломи починають готувати за 4 тижні до досвіду по гібридизації, дотримуючись загальноприйняті вимоги: культивування в середовищі з 8-азагуанином протягом 2 тижнів і наступних 2 тижнів в основний середовищі культивування з 10% ембріональної телячої сироватки. Зміну середовищ і розсів клітин здійснюють кожні 3-4 діб. До моменту початку досвіду клітини повинні досягти експоненційної фази росту.

3. Гібридизація спленоцитов і клітин мишачої мієломи. Процедуру соматичної гібридизації спленоцитов і клітин мієломи виконують в присутності конъюгирующего агента - поліетиленгліколю (ПЕГ) з м. м 1500-4000.

Суспензія імунних спленоцитов (1·108клітин) і мієломних клітин (1·107) вносять у скляний круглодонний стакан діаметром 3-5 див Суміш клітин центрифугують при 800-1000 об/хв протягом 10 хв Надосадову середу декантирують. Осад обережно розмішують запаяним кінцем пастерівської піпетки.

До осаду клітин дуже повільно, тече�ие 2 хв, не припиняючи обертання, вносять 1, 2, 4 і 8 мл бессивороточной середовища. Після завершення даної маніпуляції клітинну суспензію центрифугують, надосадову рідину декантирують, осад клітин ресуспендують в 20 мл селективної НАТ-середовища з 15% ембріональної телячої сироватки. По 2 краплі суспензії розносять по лунках двох 96-лункових пластин з попередньо підготовленим шаром фідерних клітин.

Всі етапи подальшого культивування гібридних клітин, відбору зростаючих клонів, що секретують специфічні імуноглобуліни, клонування, тиражування культур і накопичення МКА in vivo виконують згідно традиційного протоколу [12].

Приклад 3. Накопичення МКА в препаративних кількостях in vivo.

Тиражування клітин гибридоми in vivo здійснюють в черевній порожнині сингенного тварини. Тваринам попередньо внутрішньочеревно вводять по 0,4 мл стерильного мінерального масла, пристана - 2,6,10,14-тетраметил-пентадекана. Через 5-7 діб мишам внутрішньочеревно вводять по 2·106- 4·106клітин гибридоми. Після накопичення асцитичної рідини її збирають, клітини осаджують центрифугуванням, надосадову рідину відділяють і використовують для виділення антитіл методом сульфатного триразового перео�трически при довжині хвилі 280 нм. Отриманий розчин моноклональних імуноглобулінів стерилізують методом мембранної фільтрації, ампулируют і зберігають при мінус 20°C до моменту використання.

Специфічну активність МКА визначають з допомогою ТИФМ. Постановка реакції проводиться за загальноприйнятою методикою [1].

МКА 5C2/F10/C9, що виділяються з асцитичної рідини, активні в розведеннях 1:105- 3:105.

Середній обсяг асцитичної рідини, одержуваний від однієї миші при культивуванні гибридоми Bpm Vd-9 (5C2/F10/C9) in vivo, - 3-4 мл, концентрація МКА - 26-27 мг/мл

Приклад 4. Одержання експериментальних зразків МКА, мічених пероксидазою хрону (ПХ).

Мітку МКА ферментом проводять за методом Nakane [13], використовуючи ПХ з RZ не менше 3,0. Очищення ІПК від несвязавшихся компонентів виконують за допомогою методу гель-хроматографії на колонці з сефадексом G-100 0,1 М фосфатним буфером, рн 7,5. Фракції з спектрофотометричними показниками ВП403/ВП280, рівними 0,4-0,6, об'єднують. Об'єднаний зразок змішують з гліцерином 1:1 за об'ємом і зберігають при мінус 8-10°C. Робоче розведення ІПК визначають методом шахового титрування двокомпонентної реакції: гомологичний AT+МКА, мічені ферментом. Графік про�го кон'югату. Після об'єднання фракцій першого піку визначають робоче розведення готового ІПК за методикою шахового титрування ТИФМ. Параметри якості трьох різних ІПК, отриманих на основі індивідуальних зразків МКА, представлені в таблиці 1.

Приклад 5. Підбір компонентів для експериментальної тест-системи.

Експериментальна тест-система являє собою сендвіч-варіант ТИФМ в наступній схемою: АТ(1)+АГ+ІПК.

В якості антитіл першого порядку АТ(1), сорбіруємості на твердій фазі, найбільш ефективною є суміш МКА 3C6+5C2+2A6, яка виконує функцію «захоплення» антигену 200 kDa збудника меліоїдоза. Індекси адитивності пар МКА 3C6і 5C2, 3C6і 2A6, 5C2і 2A6мають значення 100%, 72% і 100% відповідно [11]. Константи афінності МКА 3C6, 5C2, 2A6складають 9-10, 2-10, 8-10 М-1відповідно [10]. Білкове навантаження суміші МКА на пластини становить 20 мкг/мл

Другий компонент тест-системи - АГ - це стандартний зразок антигену 200 kDa. Він містить 1,68 мг/мл (за спектрофотометру) і 37,5 мг/мл ПС [14].

ІПК 5C2/F10/C9використовується для детекції імуноферментної реакції, був відібраний після оцінки специфічної актии тест-системи при виявленні контрольного антигену в залежності від вибору ІПК представлений в таблиці 2. Найбільш активним ІПК є кон'югат на основі 5C2/F10/C9.

Короткий опис креслення.

На малюнку представлений графік очищення кон'югату. Фракції I піку - квоти імуноглобулінів, кон'юговані з ПХ, контрольовані за показником RZ=ВП403/ВП280, II пік - вільна ПХ.

Представлені вище властивості гибридоми-продуцента МКА 5C2/F10/C9дозволили зробити висновок про те, що штам культивованих гібридних клітин тваринного Mus musculus (авторська назва клітинної лінії Bpm Vd-9) призначений для отримання моноклонального антитіла 5C2/F10/C9, використовуваного в якості детектуючих антитіл, мічених пероксидазою хрону, у складі тест-системи імуноферментної для виявлення глікопротеїну 200 kDa Ст. pseudomallei в різних пробах.

Джерела інформації

1. Антитіла. Методи. Пер. з англ./Під ред. Д. Кетті. - М: Світ, 1991. - 384 с.

2. Лабораторна діагностика меліоїдоза (МУ 4.2.2787-10.4.2) / Дьоміна Ю. В., Пакскина Н.Д., Ілюхін В. І., Алексєєв Ст. Ст., Храпова Н.П. та ін // Видані ФЦГиЭ. - 2011.

3. Лабораторна діагностика небезпечних інфекційних хвороб: Практичне керівництво / Під редакцією академіка РАМН Р. Р. Онищенко, академіка РАМН Ст. Ст. Кутирьова. Изд. 2-емический склад поверхневого полісахаридного антигенного комплексу збудника меліоїдоза// Особливо небезпечні інфекційні захворювання: діагностика, профілактика та біологічні властивості збудників. Вип.4 / Волгоградський науково-дослідний протичумний інститут, 1990. - С. 111-117.

5. Санітарні правила «Санітарна охорона територій держав - учасників Співдружності Незалежних Держав» (затверджені Рішенням Ради по співробітництву в галузі охорони здоров'я СНД від 3 червня 2005 р.).

6. Санітарні правила 1.3.1285-03 "Безпека роботи з мікроорганізмами 1-11 груп патогенності (небезпеки)" (затверджені Головним державним санітарним лікарем РФ від 12 березня 2003 р.).

7. Храпова Н.П., Півень Н.Н., Корсакова В. І. та ін. Перспективи створення діагностичних засобів індикації та ідентифікації вірулентних штамів збудника меліоїдоза// Матер, наук.-практич. конф. «Сучас. аспекти епідеміологічного нагляду за особливо небезпечними інфекційними захворюваннями на півдні Росії» (21-22.03.07). - Ставрополь, 2007. - 4.2. - С. 155-156.

8. Beatty J. D., Beatty B. C., Vlahos W. G. Measurement of monoclonal antibody affinity by non-competitive enzyme immunoassay // J. Immunol. Methods. - 1987. - V. 100. - P. 173-179.

9. Friguet Ст., Djavadi-Ohaniance L., Pages J. et al. A convenient enzyme-linked immunosorbent assay for testing whether monoclonal antibodies recognize the same antigenic site. Application to hybridomas specific for the 2 subunit of Esche-richia coli tryptophan synthase // J. Immunol. Methods. - 1983. - V. 60. - P. 351-358.

10. Goding J. W. Monoclonal Antibodies: Principles and Practice // Academic Press Incumett W. Determination of protein bound carbohydrate in serum modified by anthrone method // Analyt. Chem.- 1960. - V. 32. P. 885-886.

13. Recent developments in diagnosis of laboratory melioidosis / Sirisinha S., Anuntagool N., Dharakul T. et al. // Acta Tropica. - 2000. - №74. - P. 235-245.

14. Relationship between antigenicity and pathogenicity for Burkholderia pseudo-mallei and Burkholderia mallei revealed by a large panel of mouse MAbs / Zou N., Tsai S., Feng S. H. et al. // Hybridoma (Larchmt). - 2008. - №27 (4). - P. 231-240.

Таблиця 1
Параметри якості моноклональних ІПК
Найменування ІПКОб'єм об'єднаної фракції I пікуRZ об'єднаної фракції I пікуРобоче розведення ІПК
5C2/F10/C93,90,391:160
6A11/E8/A24,50,461:80
6E7/G2/B23,50,411:80
Примітка - вс�"0" cellspacing="0" frame="all">
Таблиця 2
Порівняльний аналіз чутливості тест-системи при виявленні контрольного антигену в залежності від вибору ІПК
Найменування ІПКЧутливість ТИФМ (мкг/мл)
3C6+5C2+2A620 мкг/мл
5C22,5
6A115
6E710
Примітка - навантаження на тверду фазу 20 мкг/мл по білку.

Штам культивованих гібридних клітин тваринногоMus musculusBpm Vd-9, депонований у Державну колекцію патогенних мікроорганізмів та клітинних культур «ГКПМ-ОБОЛЕНСК» під номером М-31, є продуцентом моноклонального антитіла 5C2/F10/C9до антигену 200 kDa збудника меліоїдоза, придатного до застосування в якості антитіла другого порядку («детектирующего антитіла»), міченого пероксидазою хрону у складі тест-системи для імуноферментної

 

Схожі патенти:
Винахід відноситься до біотехнології. Запропоновано штам культивованих гібридних клітин тваринного Mus musculus Bpm Vd-8, депонований у Державну колекцію патогенних мікроорганізмів та клітинних культур «ГКПМ-ОБОЛЕНСК» під номером М-30. Даний штам є продуцентом моноклонального антитіла 3С6/А9 до глікопротеїну 200 kDa збудника меліоїдоза. Антитіло, що продукується клітинами штаму по справжньому винаходу, може знайти застосування в якості одного з компонентів суміші антитіл першого порядку, адсорбованих на твердій фазі і здійснюють функцію захоплення антигену, у складі тест-системи, призначеної для виявлення антигенів патогенних буркхольдерий. 2 табл., 5 пр.

Специфічні відносно бета-амілоїду (а бета) 1-42 моноклональні антитіла, що володіють терапевтичними властивостями

Даний винахід відноситься до галузі біотехнології та імунології. Запропоновано гибридомная клітинна лінія FP12H3-C2, депонована під номером DSM ACC2750, яка продукує антитіло проти бета-амілоїду. Розглянуто способи отримання антитіла, в тому числі гуманизированного антитіла, з використанням гібридомної лінії по винаходу, а також способи діагностики асоційованого з бета-амілоїд захворювання або порушення у пацієнта або схильність до такого захворювання або порушення, спосіб визначення ступеня ураження тканини амилоидогенними бляшками, спосіб моніторингу мінімальних залишкових ознак захворювання у пацієнта після лікування антитілом або його активним фрагментом, спосіб прогнозування чутливості пацієнта, який отримує лікування антитілом або його активним фрагментом. Даний винахід може знайти подальше застосування у діагностиці та терапії пов'язаних з бета-амілоїд хвороб, таких як хвороба Альцгеймера. 8 н. і 1 з.п. ф-ли, 4 іл., 5 табл., 17 пр.
Винахід відноситься до біотехнології. Описується штам культивованих гібридних клітин тваринного Mus musculus L. CCHFV Vd-1. Одержання штаму досягається гібридизацією двох типів клітин: спленоцитов інбредної миші лінії BALB/c, імунізованої антигеном вірусу ККГЛ, і клітин мишачої мієломи Sp 2/0. Штам-продуцент МКА IgG1 до вірусу ККГЛ названий CCHFV Vd-1 (4G4/B6). Штам депонований у Державну колекцію патогенних мікроорганізмів та клітинних культур «ГКПМ-ОБОЛЕНСК» під номером М-25. Штам є продуцентом сировини для виготовлення діагностичного препарату для методу флуоресціюючих антитіл, а також джерелом отримання одного з компонентів набору моноклональних реагентів для імуноферментного виявлення антигенів вірусу ККГЛ. Винахід може бути використано в медичній практиці для виявлення вірусу Крим-Конго геморагічної лихоманки (ККГЛ) у клінічних або секційних зразках для уточнення діагнозу, а також для вирішення науково-дослідних завдань з вивчення властивостей вірусу ККГЛ, створення діагностичних препаратів проти Кримської геморагічної лихоманки. 1 табл., 4 пр.

Спосіб отримання моноклональних антитіл до білка р30 вірусу африканської чуми свиней з використанням рекомбінантних конструкцій

Винахід відноситься до області биотехнологиии і може бути використане в гібридомної технології для отримання заданої специфічності антитіл проти рекомбінантних антигенів, експресованих в клітинах миші. Винахід полягає в праймировании мишей плазмідної ДНК, що кодує ген білка, що цікавить дослідника, яке забезпечує експресію in vivo, процесинг, відповідну посттрансляционную 3D конформацію і індукує імунну відповідь, подібний сироваткового на інфекційний агент. Синергізм праймування ДНК плазміди і бустер ефекту введення рекомбінантного білка в розчинній формі забезпечують високу авідність CD4+ і CD8+ T-клітин і, як наслідок, афінність та авідність отриманих моноклональних антитіл. Підвищується вихід гібридом продукують МКА до шуканого антигену і зменшується час отримання донорів імунних лімфоцитів і ліній гібридом, що продукують специфічні МКА. Застосування методу ДНК-імунізації та подальшого введення рекомбінантного білка розширює арсенал способів отримання гібридом, що продукують специфічні МКА до різних антигенів. Спосіб апробований при отриманні моноклональних антитіл до епітопів фосфопрротеина vp30 вірусу африка�анти фосфопрротеина vp30 вірусу африканської чуми свиней з перехресною иммунореактивностью до рекомбинантному білку, продуцируемому у E. coli клоном PTT9/ASFVp30/2. 2 іл., 2 табл., 3 пр.

Антагоністи pcsk9

Даний винахід відноситься до імунології та біотехнології. Запропоновано: ізольоване антитіло або його варіант, специфічно розпізнають PCSK9, і фармацевтична композиція для зниження рівня холестерину-LDL на їх основі. Описані: застосування для зниження рівня холестерину та/або LDL крові; зниження захворюваності та/або виправлення порушених рівнів холестерину та/або LDL; застосування при отриманні лікарського засобу для зниження рівня холестерину та/або LDL крові; зниження захворюваності та/або виправлення порушених рівнів холестерину та/або LDL на їх основі. Розкрито варіанти клітинних ліній, що продукують антитіло проти PCSK9 або його антигенсвязивающую частина і депоновані в колекції АТСС під номерами РОТА-8986, АТСС РОТА-8984, АТСС РОТА-8983, відповідно. Описана кодує нуклеїнова кислота і клітина-господар для продукування антитіла на її основі. Винахід забезпечує антагоністичні антитіла проти PCSK9, що може знайти застосування в медицині для зниження рівня холестерину. 12 н. і 6 з.п. ф-ли, 24 іл., 9 табл., 9 пр.

Нові анти-il 13 антитіла та їх використання

Винахід відноситься до імунології

Спосіб in vitro-діагностики хвороби альцгеймера за допомогою моноклонального антитіла

Винахід відноситься до галузі біотехнології та імунології
Винахід відноситься до біотехнології. Запропоновано штам культивованих гібридних клітин тваринного Mus musculus Bpm Vd-8, депонований у Державну колекцію патогенних мікроорганізмів та клітинних культур «ГКПМ-ОБОЛЕНСК» під номером М-30. Даний штам є продуцентом моноклонального антитіла 3С6/А9 до глікопротеїну 200 kDa збудника меліоїдоза. Антитіло, що продукується клітинами штаму по справжньому винаходу, може знайти застосування в якості одного з компонентів суміші антитіл першого порядку, адсорбованих на твердій фазі і здійснюють функцію захоплення антигену, у складі тест-системи, призначеної для виявлення антигенів патогенних буркхольдерий. 2 табл., 5 пр.

Нелипидизированние варіанти антигенів neisseria meningitidis orf2086

Група винаходів відноситься до галузі біохімії, зокрема до имунногенной композиції, яка індукує перехресні бактеріальні антитіла до ряду штамів Neisseria meningitidis серотипу Ст. Иммуногенная композиція містить в якості активного компонента варіанти нефункционализированного піровиноградної кислоти, нелипидизированного поліпептиду ORF2086 і складається з амінокислотної послідовності, обраної з групи SEQ ID NO:12, SEQ ID NO:13, SEQ ID NO:14, SEQ ID NO:15, SEQ ID NO:16, SEQ ID NO:17, SEQ ID NO:18, SEQ ID NO:19, SEQ ID NO: 20 і SEQ ID NO: 21, де поліпептид включає делецию N-термінального Cys порівняно з відповідним нелипидизированним поліпептидом ORF2086 дикого типу. Також розкрито плазміда, яка экспресирует нефункционализированний піровиноградної кислоти, нелипидизированний поліпептид ORF2086. Розкрито спосіб продукування бактерицидних антитіл, специфічних до ORF2086 підродини серогрупи В Neisseria meningitidis у ссавців. Розкрито спосіб отримання нефункционализированного піровиноградної кислоти, нелипидизированного поліпептиду ORF2086. Винахід дозволяє ефективно індукувати перехресні бактеріальні антитіла до Neisseria meningitidis серотипу 15 Ст. н. і 17 з.п. ф-ли, 8 іл., 14 табл., 13 пр.

Профілактика, лікування та діагностика інфекції, викликаної бактеріями p. gingivalis

Винахід відноситься до галузі біохімії, зокрема до химерною або гібридним білків для індукування імунної відповіді проти P. gingivalis. Розкрито композиція для індукування імунної відповіді проти P. gingivalis, містить ефективний кількість одного з вищевказаних химерних або гібридних білків, спосіб профілактики стану або захворювання, пов'язаного з P. Gingivalis, і спосіб зниження частоти або тяжкості стану або захворювання, пов'язаного з P. gingivalis з їх використанням. Також розкрито застосування вищевказаних химерних або гібридних білків для визначення антитіл до Н. gingivalis в біологічному зразку. Винахід дозволяє ефективно індукувати імунну відповідь проти P. gingivalis. 7 н. і 9 з.п. ф-ли, 7 іл., 4 табл., 22 пр.

Моноклональне антитіло людини проти альфа-токсину з s. aureus та його застосування в лікуванні або запобіганні утворення абсцесу

Винахід відноситься до біохімії, зокрема до моноклональному антителу людини, специфічному до альфа-токсину S. aureus. Додатково даний винахід відноситься до фармацевтичних композицій для лікування або запобігання утворення абсцесу в органі, що містить принаймні одне антитіло або одну нуклеїнову кислоту, що кодує зазначене антитіло. Винахід дозволяє розширити асортимент антитіл, специфічних до альфа-токсину S. aureus.10 н. і 13 з.п. ф-ли, 7 іл., 4 табл., 6 пр.

Вакцини та компоненти вакцин для придушення мікробних клітин

Винахід відноситься до галузі біохімії, зокрема до виділеного поліпептиду, який є біологічною мішенню для інгібування клітини-метанопродуцента, а також до виділеного полинуклеотиду, який кодує цей поліпептид. Розкрито вектор експресії і клонирующий вектор, що містять цей полинуклеотид, і клітини-господарі, які містять вказаний вектор експресії. Описані молекула-кон'югат або злита молекула для інгібування клітини-метанопродуцента, а також антитіло або його функціональний фрагмент, яке пов'язується з вищевказаним поліпептидом. Винахід також охоплює фармацевтичну композицію і способи інгібування та ідентифікації клітини-метанопродуцента з використанням описаних молекули-кон'югату або злитої молекули антитіла або його фрагменту. Винахід дозволяє ефективно інгібувати клітини-метанопродуценти. 13 н. і 6 з.п. ф-ли, 9 іл., 6 пр.

Иммуногенная композиція для застосування в вакцинації проти стафілококів

Винахід відноситься до області імунології, молекулярної біології і генетичної інженерії. Запропоновано иммуногенная композиція, що містить суміш стафілококових білків, і включає стафілококовий білок, що зв'язує позаклітинний компонент, і стафілококовий транспортний білок, або стафілококовий білок, що зв'язує позаклітинний компонент, і стафілококовий регулятор вірулентності або токсин, або стафілококовий транспортний білок і стафілококовий регулятор вірулентності або токсин. Також запропоновані вакцини, способи лікування, застосування і способи отримання стафілококової вакцини. Винахід може бути використаний в медицині для лікування та попередження стафілококової інфекції. 10 н. і 13 з. п. ф-ли, 8 табл., 7 іл., 8 пр.
Винахід відноситься до ветеринарії, зокрема, ветеринарної мікробіології, і може бути використане при виробництві сироватки для діагностики сибірки
Up!