Спосіб інтраопераційної оцінки неспроможності коронарних шунтів

 

Винахід відноситься до медицини, а саме до кардіохірургії, і може бути використане для інтраопераційної діагностики неспроможності коронарних шунтів.

За даними багатьох авторів оклюзія шунтів може виникнути ще під час операції у 4-12% пацієнтів [1, 2, 3]. На момент виписки з стаціонару цей показник досягає 5-20% і зростає до 30% протягом першого року [4]. Порушення функції шунтів в свою чергу призводить до ранніх післяопераційних ускладнень, таких як рецидив стенокардії, інфаркт міокарда, злоякісні аритмії [5]. У багатьох випадках неспроможність шунтів є наслідком помилок у хірургічній техніці, відповідно ці цифри можуть бути скорочені шляхом поліпшення контролю якості коронарного шунтування.

Відомі способи інтраопераційної оцінки функції шунта, такі як ехокардіографія і коронарна ангіографія. Інтраопераційну черезстравохідна ехокардіографію використовують для виявлення зон порушення локальної скоротливості міокарда, які побічно свідчать про неспроможність шунта. Недоліком методу є його низька інформативність при наявності вихідного кардіосклерозу в зоні відповідальності шунта або при використанні эрафия є «золотим стандартом» для оцінки коронарних шунтів [6, 7]. Даний метод забезпечує візуалізацію потоку крові всередині шунта, дозволяє оцінити кровоток у руслі шунтированной артерії, тим самим відображає якість сформованого анастомозу. Однак інтраопераційне використання ангіографії обмежено у зв'язку з необхідністю організації обладнана гібридною лабораторії. Крім того, можливий розвиток ускладнень, пов'язаних з інвазивної технікою і використанням контрастних нефротоксичних речовин [8, 9].

З відомих найбільш близьким за технічною сутністю є спосіб інтраопераційного дослідження коронарних шунтів (патент №2481059, опублікований 10.05.2013 р.). Як і пропонований нами спосіб інтраопераційного дослідження коронарних шунтів полягає в ультразвуковому скануванні трансплантатів. Однак даний спосіб застосовується виключно після завершення основного етапу операції, припинення штучного кровообігу, в умовах стабільної гемодинаміки і присоблюдении строгих правил вимірювання (розташування датчика під кутом 45° до осі шунта на відстані не більше 10-15 мм, обмеження рухливості шунта, наявність рідини в порожнині перикарда).

Технічним результатом запропонованого способу є можливість �s.

Сутність запропонованого способу полягає в тому, що ультразвукову оцінку коронарних шунтів, відповідно до пропонованого винаходу, проводять в умовах штучного кровообігу і перев'язаною аорті, при цьому в разі секвенційного шунтування проводять послідовну оцінку кожного анастомозу, при аутовенозном шунтування вимірювання здійснюють після підключення аутовенозного шунта до контуру апарата штучного кровообігу з допомогою системи для внутрішньовенної інфузії.

Таке поєднання нових ознак дозволить скоротити кількість ранніх післяопераційних ускладнень у вигляді повторних інфарктів міокарда, рецидивів стенокардії, аритмії.

Спосіб здійснюється наступним чином.

Вимірювання проводять за допомогою флоуметра VeryQ MediStim®(Осло, Норвегія) після формування кожного анастомозу датчиками 1,5-3 мм (частота 3,7 MHz). У разі секвенційного шунтування кондуїт потер дистальніше анастомозу зажимом Дебейкі. При аутовенозном шунтування вимірювання проводять після формування дистального анастомозу та підключення аутовенозного шунта до контуру апарату штучного кровообігу. Для цих цілей використовують систему для внутрішньовенної инѾй інфузії відокремлюють повітряний фільтр, зберігаючи частину трубки з канюлею. Вільний від канюлі кінець трубки приєднують до трехходовому крану артеріальної канюлі. З профілактикою повітряної емболії з'єднують трубку з голкою Дебейкі, здійснюють короткочасний пуск кровотоку по шунту. Під час пуску кровотоку проводять вимірювання параметрів гемодинаміки в аутовенозном кондуите.

Контрольне вимірювання здійснюють після закінчення ІК та інактивації антикоагулянтів, при систолічному тиску 100-110 мм рт.ст.

Для опису параметрів кровотоку використовують наступні показники:

1) середня об'ємна швидкість кровотоку (Qmean) - усереднена величина всіх середніх значень за один серцевий цикл у певному проміжку часу (на спектрі програма відображає ці величини у вигляді поперечної лінії червоного кольору);

2) індекс пульсації (PI) - відображає стан периферійних сегментів коронарного русла, рівень периферичного опору потоку;

3) DF («predominantly diastolic flow») - частка діастолічного об'ємного кровотоку в загальному об'ємного кровотоку за один серцевий цикл, виражена у відсотках.

Приклад виконання способу

Хворий N., 56 років. Проведена ревізія анастомозу «кінець у бік» між ЛВГА і ПНА. Виявлено расслоени� повторного формування анастомозу «кінець у бік».

На фіг.1, 2 і 3 зображено графіки флоуметрических кривих для даного шунта.

На фіг.1 показано зниження об'ємної швидкості кровотоку (Qmean=4 мл в хв-1), підвищення індексу периферичного опору (PI=4) та появою діастолічної фази кровонаповнення кондуита (DF=70%).

При ревізії анастомозу виявлено розшарування дистальної частини ЛВГА. Після висічення расслоившегося фрагмента артерії і повторного формування анастомозу отримані задовільні параметри кровотоку. На фіг.2 показана флоуграмма шунта ЛВГА - ПНА після ревізії анастомозу: Qmean=84 мл в хв-1; P=0,2; діастолічна фаза кровонаповнення відсутня.

На фіг.3 показана фоуграмма шунта ЛВГА - ПНА після зупинки штучного кровообігу: Qmean=83 мл в хв-1; PI=1,6; DF=75%.

Джерела інформації

1. Alderman, E. L. Analyses of coronary graft patency after aprotinin use: results from the International Multicenter Aprotinin Graft Patency Experience (IMAGE) trial / E. L. Alderman, J. H. Levy, J. B. Rich // The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery - 1998. - №116. - P. 716-730.

2. Goldman, S. Department of Veterans Affairs Cooperative Study Group. Starting aspirin therapy after operation. Effects on early graft patency / S. Goldman, J. Copeland, T Moritz // Circulation - 1991. - №84. - P. 520-526.

3. Poirier, N. C. Quantitative angiographic assessment of coronary anastomoses performed without cardiopulmonary bypass // N. C. Poirier, M. Carrier, J. Lesperance // The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery-aft surgery: PREVENT IV: a randomized controlled trial / J. H. Alexander, G. Hafley, R. A. Harrington, et al. // Journal of the American Medical Association - 2005. - №294. - P. 2446-2454.

5. Taggart, D. P. Біохімічний assessment of myocardial injury after cardiac surgery: effects of a platelet activating factor antagonist, bilateral internal thoracic artery grafts, and coronary endarterectomy / D. P. Taggart // The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery - 2000. - №120. - P. 651-659.

6. Leacche, M. Intraoperative grafts assessment / M. Leacche, J. M. Balaguer, J. G. Byrne // Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery - 2009. - №21. - P. 207-212.

7. Mack, M. J. Intraoperative coronary graft assessment / M. J. Mack // Current Opinion in Cardiology - 2008. - №23. - P. 568-572.

8. Zhao, D. X. Routine intraoperative completion angiography after coronary artery bypass grafting and 1-stop hybrid revascularization results from a fully integrated hybrid catheterization laboratory/operating room / D. Zhao X., M. Leacche, J. M. Balaguer, K. D. Boudoulas, et al. // Journal of the American Collage of Cardiology - 2009. - №.53. - P. 232-241.

9. Hol, P. K. Intraoperative angiography leads to graft revision in coronary artery bypass surgery / P. K. Hol, P. S. Lingaas, R. Lundblad, et al. // The Annals of Thoracic Surgery - 2004. - №.78. - P. 502-505.

Спосіб інтраопераційної оцінки неспроможності коронарних шунтів, що полягає в ультразвуковому дослідженні трансплантатів, відрізняється тим, що оцінку кровотоку в шунтах проводять в умовах штучного кровообігу і перев'язаною аорті, для чого після формування дистального анастомозу підключають шунт до контуру апарата штучного кровообігу з допомогою системи для внутрішньовенної інфузії, при необхідності проводять послідовну оце�

 

Схожі патенти:
Група винаходів відноситься до медицини. Пристрій, що використовується у групі винаходів, містить вхідний інтерфейс, призначений для надання сигналів щонайменше від двох датчиків щонайменше для двох положень суб'єкта, включаючи сигнали, що залежать від наявності крові, від першого датчика, коли суб'єкт знаходиться в першому положенні; сигнали, що залежать від наявності крові, від першого датчика, коли суб'єкт знаходиться у другому положенні; сигнали, що залежать від наявності крові, від другого датчика, коли суб'єкт знаходиться в першому положенні; і сигнали, що залежать від наявності крові, від другого датчика, коли суб'єкт знаходиться у другому положенні; а також обробну схему, призначену для визначення і виведення метрики шляхом об'єднання наданих сигналів згідно з заздалегідь заданим калібрувальним даними. Група винаходів дозволяє обчислювати метрику на основі експериментальних випробувань. 4 н. і 18 з.п. ф-ли, 5 іл., 2 табл.

Спосіб визначення прихованої церебральної венозної недостатності у дітей

Група винаходів відноситься до медицини, а саме до функціональної діагностики. Дітям у віці від 3 до 7 років проводять ультразвукову доплерографію через трансокципитальний доступ - на 1 см вище зовнішнього потиличного виступу і визначають максимальну систолическую швидкість кровотоку у вені Галена в спокої і при антиортостатической навантажувальній пробі в положенні лежачи на животі з кутом нахилу тулуба -20 - (-30°) відносно поздовжньої осі тіла з упором лоба на складені долоні. Потім розраховують індекс реактивності (ІР) за оригінальною формулою. І при показнику ІР більш 50% судять про прихованої церебральної венозної недостатності. Дітям у віці від 8 до 18 років проводять ультразвукову доплерографію через трансокципитальний доступ - на 1 см вище зовнішнього потиличного виступу, визначають максимальну систолическую швидкість кровотоку у вені Галена в спокої і при пробі Вальсальви при затримці дихання на видиху протягом 10 сек в положенні досліджуваного в горизонтальному положенні лежачи на животі, в прямому положенні голови з упором лоба на складені долоні. Потім розраховують індекс реактивності (ІР) за оригінальною формулою. І при показнику ІР більш 50% у дітей від 8 до 13 років або більше 34% віком�приховану церебральну венозну недостатність у дітей різного віку за допомогою транскраніальної ультразвукової допплерографії при проведенні навантажувальних проб за рахунок визначення швидкості кровотоку по глибоких венах мозку. 2 н. п. ф-ли, 6 іл., 3 табл., 2 пр.
Винахід відноситься до медицини, а саме до інфектології, і може бути використане для діагностики значення об'ємної швидкості мозкового кровообігу у хворих на грип. Для цього враховують термін спостереження за хворим і значення ристоміцин-агрегації тромбоцитів у сироватці крові в секундах. Отримані дані підставляють у формулу ПП=-675,66-А*63,94+В*172,66, де: ПП - прогностичний показник значення об'ємної швидкості мозкового кровообігу у хворих на грип; -675,66 - константа математичних розрахунків для діагностики значення об'ємної швидкості мозкового кровообігу у хворих на грип; А - термін спостереження; В - значення ристоміцин-агрегації тромбоцитів у сироватці крові в секундах. При цьому, якщо термін спостереження 1-3 день хвороби, у формулу підставляють цифру 1, якщо - 4-5 день хвороби - цифру 2; якщо - 6-8 день - цифру 3; якщо - 9-14 день від початку захворювання - цифру 4; і один місяць від початку захворювання - цифру 5. За величиною ПП діагностують значення об'ємної швидкості мозкового кровообігу. Спосіб дає можливість лікарю-спеціалісту вживати комплекс заходів, спрямованих на своєчасне виявлення і запобігання змін об'ємної швидкості мозкового кровообігу у хворих на грип

Спосіб візуалізації коливань шкірного кровотоку в кінцівках

Винахід відноситься до медицини, а саме до функціональної діагностики, і може бути використане для визначення коливань шкірного кровотоку в кінцівках. За допомогою тепловізійної камери визначають розподіл температури шкіри та її динаміку в часі. Коливання температури, визначені в кожній точці термограми кінцівки, розкладають на спектральні складові з використанням математичного вейвлет-перетворення. Виконують зсув кожної спектральної складової частоти f до попереднього моменту часу на інтервал Δt, визначається формулою Δ t PHASE ( f i , z ) = z / ( 2 ⋅ π ⋅ λ c ⋅ ρ ⋅ f i ) , де z - товщина шару біотканини, λ - коефіцієнт теплопровідності шкіри, з - питома теплоємність шкіри, ρ - щільність шкіри, fi - частота i-ої спектральної складової. Амплітуду кожної спектральної складової множать на коефіцієнт, що визначається формулою C AMP ( f i , z ) = exp ( z ⋅ π ⋅ c ⋅ ρ λ ⋅ f i ) . Виконують зворотне вейвлет-перетворення спектральних складових в кожній точці термограми і отримують результуючий масив даних, що представляє собою розподіл коливань шкірного кровотоку. Спосіб забезпечує збільшення досліджуваної площі поверхні об'єкта і підвищення точності визначення�спространения температурного сигналу в біологічній тканині і візуалізації просторових змін коливань кровотоку. 1 з.п. ф-ли, 6 іл., 1 табл.

Спосіб оцінки легеневого кровотоку

Група винаходів відноситься до медицини, а саме до пульмонології, кардіології, геронтології і спортивній медицині, і може бути використана для оцінки легеневого кровотоку шляхом дослідження капілярного кровотоку легень і внутрішньолегеневих вено-артеріальних шунтів. Для цього вимірюють ЧСС в хв, концентрацію гемоглобіну (Hb г/л), загальне споживання кисню організмом (ПО2(ЗАГ) мл/хв), насичення киснем артеріальної крові (SART % або у десяткових частках 1) і насичення змішаної венозної крові у великому колі кровообігу (БК) (Sv% або у десяткових частках 1). Обчислюють МОК (л/хв) за виміряними значеннями Hb, ПО2, SART, SV. Потім за певним математичним формулам розраховують величину капілярного кровотоку легень і величини внутрішньолегеневих вено-артеріальних шунтів. Запропоновані варіанти способу дозволяють точно визначити вентилляционно-перфузійні відносини у легенях, а також виключити складні прямі інструментальні способи вимірювання капілярного кровотоку в легенях. 2 н. п. ф-ли, 2 табл., 1 пр.
Винахід відноситься до медицини і призначене для визначення мікроциркуляторних розладів після перенесених інфекційних васкулітів. За допомогою лазерно-доплерівської флоуметрии вимірюють показники потоку еритроцитів з допомогою датчиків, встановлених на тильній стороні стопи хворого. При середніх показниках М більше 3-4 прф.од. і СКО більше 0,25-0,36 прф.од. встановлюють порушення венозного відтоку. Спосіб підвищує достовірність результатів діагностики, скорочує тривалість проведення дослідження та робить можливим його використання в педіатрії за рахунок відсутності необхідності в проведенні термопроби. 2 табл., 2 пр.
Винахід відноситься до медицини, а саме до хірургії, і може бути використане для прогнозування розвитку гострого панкреатиту після операцій на органах черевної порожнини. Спосіб включає вивчення динаміки интрапанкреатического питомої тканинного кровотоку методом полярографії за воднем. Кровотік визначають двічі, до і після виконання основного етапу операції. Високий ризик розвитку гострого післяопераційного панкреатиту встановлюють при зниженні питомої тканинного кровотоку більш ніж на 15% від вихідного. Спосіб забезпечує прогноз захворювання до його клінічної та біохімічної маніфестації в 90,9% випадків, що дозволяє своєчасно провести необхідний обсяг заходів, спрямованих на профілактику гострого панкреатиту після операції. 1 пр.

Спосіб вимірювання швидкості кровотоку в судинах мікроциркуляторного русла людини

Винахід відноситься до медицини, а саме до функціональної діагностики кровообігу. З допомогою щілинної лампи та відеокамери реєструють фрагменти судинного русла. Потім отримані відеоролики вводять в програму для перегляду зображень, у вікні якої генерують рухомий об'єкт із заданими швидкістю і напрямком руху. Після чого значення швидкості кровотоку при видеобиомикроскопии судин кон'юнктиви визначають з моменту візуального збігу швидкості і напряму руху крові в посудині з рухається з відомою швидкістю і в тому ж напрямку об'єктом. Спосіб дозволяє оцінити кількісно швидкість кровотоку в мм/с незалежно від структури та ступеня внутрішньосудинної агрегації крові за рахунок підвищення об'єктивності вимірювань. 2 іл.
Винахід відноситься до медицини, а саме до пульмонології, бальнеотерапії, мануальної терапії. Спосіб включає попереднє визначення з допомогою велоергометрії толерантності до фізичного навантаження за тестом PWC170, хвилинної вентиляції легень (МВЛ) з допомогою пневмотахографии та насичення артеріальної крові киснем за допомогою вушного датчика оксигемографа. При цьому при зниженні толерантності до фізичного навантаження при потужності менше 1 Вт/кг протягом 2 хвилин, підвищення МВЛ понад 350% від вихідних величин, із зростанням насишения артеріальної крові киснем понад 98% спочатку проводять мануальну терапію на хребетно-рухові сегменти в кількості 3 процедур через два дні. Після чого здійснюють бальнеотерапію у вигляді проведення термальних слаборадонових кременистих ванн при температурі 38°C, тривалістю 10 хвилин, у кількості 6 процедур на курс. Спосіб знижує ймовірність виникнення хронічного процесу в бронхах, зменшує частоту виникнення рецидивів бронхіту за рахунок нормалізації функції зовнішнього дихання шляхом ліквідації функціональних блоків у хребетно-руховому сегменті.
Винахід відноситься до галузі медицини, а саме до діагностики. Визначають показники коефіцієнта резерву кровообігу і коефіцієнта дихальних змін ударного об'єму. При значеннях коефіцієнта резерву кровообігу вище 130% і коефіцієнта дихальних змін ударного об'єму вище 140% через 30-40 хвилин прогнозують клінічну маніфестацію рецидиву шлунково-кишкової кровотечі. Спосіб дозволяє з високою чутливістю, специфічністю та неинвазивностью прогнозувати рецидив шлункового кровотечі у хворих з неварикозним шлунково-кишковою кровотечею за 30-40 хвилин до прояву клінічної маніфестації за рахунок інформативності, надійності та своєчасності виявлених гемодинамічних критеріїв, зміна яких більш чутливо до відновлення внутрішньої кровотечі. 1 пр.
Up!