Поворотний стіл

 

Винахід відноситься до конструктивних елементів загальної компонування верстата і може бути використане як обертове опорний пристрій для виробів, що обробляються на металорізальних верстатах різних видів і типів.

Відомий поворотний стіл, містить підставу з планшайбою, вал і вузол гальмування з порожнистим кільцеподібним корпусом, поршнем і муфтою, взаємодіючої з розміщеної на валу втулкою (див. опис до патенту на корисну модель UA 128855 U1, 10.06.2013).

Недоліком відомої конструкції є безпосередня взаємодія муфти і втулки. При відсутності фрикційних елементів така взаємодія призводить до швидкого зносу муфти, знижує ефективність гальмування і точність позиціонування планшайби.

Більш близьким до пропонованого винаходу є поворотний стіл, містить підставу з планшайбою і вузол гальмування з порожнистим кільцеподібним корпусом, сполучених з джерелом надлишкового тиску і мають пружну стінку у вигляді манжети для взаємодії з кільцеподібним фрикційним елементом (див. опис винаходу до авторським свідченням SU 1268357 A1, 07.11.1986).

Поворотний стіл SU 1268357, забезпечує ефективне гальмування планшайби і її точне позицион� якої спрямовано даний винахід, полягає у створенні поворотного столу, не має недоліків відомих рішень.

Технічним результатом винаходу є отримання простої конструкції, що забезпечує згладжування вібрацій при безперервному обертанні планшайби, точність її кутового позиціонування і підвищення жорсткості при повній зупинці.

Сутність винаходу виражається у сукупності суттєвих ознак, в якій поворотний стіл, містить підставу з планшайбою і вузол гальмування з порожнистим кільцеподібним корпусом, сполучених з джерелом надлишкового тиску і мають пружну стінку для взаємодії з кільцеподібним фрикційним елементом, відрізняється від найближчого аналога тим, що додатково містить датчик контролю планшайби, причому кільцеподібний корпус прикріплений до основи різьбовим фіксатором з осьовим каналом, з'єднаним з джерелом надлишкового тиску і з порожниною кільцеподібного корпусу, виконаного з металевої пружною стінкою, а кільцеподібний фрикційний елемент виконаний у вигляді еластичної стрічки, встановленої з можливістю взаємодії з маточиною планшайби або з валом планшайби, при цьому еластична стрічка орієнтована робочими поверхнями водою результат проявляється в тому, що кріплення кільцеподібного корпусу до основи різьбовим фіксатором з осьовим каналом, з'єднаним з джерелом надлишкового тиску і з порожниною кільцеподібного корпусу, дозволяє використовувати фіксатор і як елемент кріплення, і як елемент гідро - і/або пневмосистеми. Виконання вузла гальмування з порожнистим кільцеподібним корпусом, що має металеву пружну стінку для взаємодії з кільцеподібним фрикційним елементом, який виконаний у вигляді стрічки з робочими поверхнями, орієнтованими вздовж осі обертання планшайби, оптимізує компонування поворотного столу і спрощує його експлуатацію. Тиск в порожнині кільцеподібного корпусу можна регулювати, створюючи на поверхні тертя планшайби гальмівний момент певної величини. Кільцеподібний фрикційний елемент з пружною стінкою з металу дозволяє підвищити ефективність гальмування, оскільки коефіцієнт тертя в парі «метал-фрикційний елемент» вище, ніж коефіцієнт тертя в парі «метал-метал». Датчик контролю планшайби забезпечує точність позиціонування.

В окремих випадках свого виконання або використання стіл може містити підставу з розміщеним у ньому корпусом привода з підшипником під ст�фланцевим притиском і виконаний з вихідним фланцем, оснащений знімним опорним кільцем під планшайбу, при цьому між опорним кільцем і планшайбою встановлений компенсатор, а електродвигун закріплений на фланцевому кожусі допомогою проставки і має вихідний вал, з'єднаний конічної муфтою з валом, розташованим у вхідному отворі редуктора; головку датчика контролю планшайби, встановлену на фланцевому притиску; металеву пружну стінку, виконану з можливістю прогину на 0,01-0,7 мм; еластичну стрічку з азбестового матеріалу і має товщину від 0,5 до 4,5 мм; джерело надлишкового тиску, виконаний для подачі рідини і/або газу; планшайбу з чавуну, і додатково містити не менше одного різьбового фіксатора, що має ділянку з конічною поверхнею.

Суть винаходу пояснюється кресленнями, де на фіг.1 зображено поворотний стіл в розрізі, на фіг.2 показаний вузол гальмування.

У кращому виконанні поворотний стіл містить підставу 1 з корпусом 2 привода і підшипником 3 під маточину 4 планшайби 10, виконаного, наприклад, з чавуну. Корпус 2 привода має фланцевий кожух 5, в якій розміщено підшипниковий редуктор 6, закріплений фланцевим притиском 7, на якому розташована зчитує головка датчика 8рним кільцем 9 і планшайбою 10 встановлено компенсатор 11. Електродвигун 12 закріплений на фланцевому кожусі 5 за допомогою проставки 13 і має вихідний вал, з'єднаний конічної муфтою 14 з валом 15 у вхідному отворі редуктора 6.

Порожнистий кільцеподібний корпус 17 вузла гальмування повідомляється з джерелом надлишкового тиску, який подає рідину і/або газ. Металева пружна стінка кільцеподібного корпусу 17, виконана для взаємодії з кільцеподібним фрикційним елементом 18, має можливість прогину на 0,01-0,7 мм. Кільцеподібний корпус 17 прикріплений до основи 1 різьбовим фіксатором 19 з осьовим каналом або декількома такими фіксаторами. Осьовий канал різьбового фіксатора 19 з'єднаний з джерелом надлишкового тиску і з порожниною кільцеподібного корпусу 17. Кільцеподібний фрикційний елемент виконаний у вигляді еластичної стрічки 18 з азбестового матеріалу товщиною від 0,5 до 4,5 мм. Еластична стрічка 18 встановлена з можливістю взаємодії з маточиною 4 планшайби 10 або з валом планшайби 10 (не показаний). Еластична стрічка 18 орієнтована робочими поверхнями вздовж осі обертання планшайби 10.

При роботі, наприклад, верстата з ЧПУ кутові повороти планшайби 10 задає відповідна програма. Зчитує головка датчика 8, розташована�ї конічної муфтою 14 з валом 15, обертає редуктор 6 і планшайбу 10, встановлену на компенсаторі 11, розміщеному на знімному опорному кільці 9 на вихідному фланці редуктора 6.

Кріплення електродвигуна 12 допомогою проставки 13 на фланцевому кожусі 5, фіксація редуктора 6 фланцевим притиском 7 і установка планшайби 10 на компенсаторі 11, розташованому на опорному кільці 9 підвищують жорсткість поворотного столу при кутовому позиціонуванні і знижують вібрації планшайби 10 при її безперервному обертанні.

При гальмуванні в порожнистий кільцеподібний корпус 17 під тиском подають рідину або газ через осьовий канал різьбового фіксатора 19. Під дією рідини або газу пружна металева стінка кільцеподібного корпусу прогинається на 0,01-0,7 мм Вигнута стінка вибирає зазори між кільцеподібним корпусом 17, еластичною стрічкою 18, виконаної з азбестового матеріалу, і маточиною 4 планшайби 10 або валом планшайби 10. Оскільки сумарна величина зазорів становить від 0,1 до 0,3 мм і не перевищує величини прогину пружної металевої стінки, еластична стрічка 18 притискається до маточини 2 планшайби 10 або до валу планшайби 10 і зупиняє її обертання.

1. Поворотний стіл, містить підставу з планшайбою і вузол гальмування з порожнистим кольц�вія з кільцеподібним фрикційним елементом, відрізняється тим, що він додатково містить датчик контролю планшайби, причому кільцеподібний корпус прикріплений до основи резьбовьм фіксатором з осевьм каналом, з'єднаним з джерелом надлишкового тиску і з порожниною кільцеподібного корпусу, виконаного з металевої пружною стінкою, а кільцеподібний фрикційний елемент виконаний у вигляді еластичної стрічки, встановленої з можливістю взаємодії з маточиною планшайби або з валом планшайби, при цьому еластична стрічка орієнтована робочими поверхнями вздовж осі обертання планшайби.

2. Стіл з п. 1, який відрізняється тим, що в основі розміщений корпус привода з підшипником під маточину, причому корпус приводу забезпечений фланцевим кожухом, в якому розміщений редуктор, закріплений фланцевим притиском і виконаний з вихідним фланцем, оснащений знімним опорним кільцем під планшайбу, при цьому між опорним кільцем і планшайбою встановлений компенсатор, а електродвигун закріплений на фланцевому кожусі допомогою проставки і має вихідний вал, з'єднаний конічної муфтою з валом, розташованим у вхідному отворі редуктора.

3. Стіл з п. 2, який відрізняється тим, що головка датчика контролю планшайби встановлена на фла� прогину на 0,01-0,7 мм.

5. Стіл з п. 1, який відрізняється тим, що еластична стрічка виконана з азбестового матеріалу і має товщину від 0,5 до 4,5 мм.

6. Стіл з п. 1, який відрізняється тим, що джерело надлишкового тиску виконаний для подачі рідини і газу.

7. Стіл з п. 1, який відрізняється тим, що планшайба виконана з чавуну.

8. Стіл з п. 1, який відрізняється тим, що додатково містить не менше одного різьбового фіксатора.

9. Стіл з п. 1 або 8, відрізняється тим, що різьбовий фіксатор має ділянку з конічною поверхнею. 

Схожі патенти:

Спосіб виготовлення координатного пристрою

Винахід відноситься до області машинобудування і може бути використане для створення високоточного технологічного обладнання. Спосіб виготовлення координатного пристрою включає збирання станини з опор і поперечних балок, розміщення на опорах паралельних направляючих і установку на напрямних порталу, що містить несучу балку і робочу головку, при цьому кожна з опор має висувні опорні гвинти, за допомогою яких опори виставляють горизонтально, виробляють фрезерування верхній поверхні кожної з опор вздовж поздовжньої осі, вирівнюють поверхні опор між собою в горизонтальній площині, а потім за допомогою поперечних балок і гвинтів виробляють кріплення опор між собою. Крім цього, можливе здійснення фіксації поперечних балок щодо опор шпильками. Винахід дозволяє спростити виготовлення і складання пристрою, а також підвищити точність роботи готового пристрою за рахунок запобігання виникнення залишкових напружень в його конструкції. 1 з.п. ф-ли, 3 іл.

Модуль лінійного переміщення

Модуль лінійного переміщення містить стійку (1), дві рейкові направляючі (2), чотири каретки (3), повзун (4). З'єднання повзуна (4) з двома каретками виконані у вигляді сферичного шарніра (5), встановленого між повзуном і корпусом кожної з цих двох візків, а з'єднання повзуна з третьої і четвертої каретками виконано у вигляді проміжної ланки (6) і трьох сферичних шарнірів, один з яких встановлений між посередником і корпусом третьої каретки, другий сферичний шарнір встановлений між посередником і корпусом четвертої каретки, а третій сферичний шарнір встановлений між посередником і повзуном. Забезпечується повна самоустанавливаемость модуля за рахунок виключення появи надлишкових навантажень і деформацій, пов'язаних з неточностями виготовлення, складання і монтажу компонентів модуля. 1 іл.

Пристрій для полегшення панелей або тонких пластин шляхом видалення матеріалу

Винахід відноситься до галузі механічної обробки тонких, гнучких і фасонних заготовок на металорізальному верстаті, що містить робочий стіл і пристрій протитиску, призначене для того, щоб служити опорою для ділянки поверхні заготовки, протилежній поверхні, що обробляється інструментом. Зазначений робочий стіл (13) містить опорні кошти (23) для підтримки заготовки, що підлягає обробці, і захоплення (28), призначені для підтримки заготовки під час її механічної обробки незалежно від зазначених опорних засобів. Зазначені кошти протитиску складаються з плити (14), виконаної рухомий щодо кількох осей, на якій встановлена група опорних елементів (33). Зазначені опорні елементи (33) виконані з можливістю поступального переміщення окремо або групами між втягнутим положенням і висунутим положенням для формування опорної поверхні в залежності від форми поверхні заготовки, яку має підтримувати вказаний пристрій протитиску. Винахід дозволяє підвищити якість і точність механічної обробки згаданих заготовок. 2 н. і 24 з.п. ф-ли, 14 іл.

Пристрій для модифікації синтетичного утеплювача

Винахід відноситься до легкої промисловості, а саме до пристроїв для модифікації синтетичного утеплювача. Пристрій призначений для заповнення межволоконного простору синтетичного нетканого утеплювача модифікатором. Пристрій для модифікації синтетичного нетканого утеплювача містить робочий стіл, робочий орган, кошти переміщення робочого органу щодо поверхні столу в прямокутних координатах і систему його управління. Згідно винаходу містить ємність з модифікатором, з'єднану одним гнучким шлангом з робочим органом, а іншим - з компресором, при цьому робочий орган виконаний у вигляді порожнистої форсунки циліндричної форми з конічним наконечником, яка має можливість опускатися на середину товщини синтетичного утеплювача, проколюючи його для заповнення межволоконного простору модифікатором. З допомогою системи управління вибираються ті деталі крою, які необхідно наповнити модифікатором для зміни їх властивостей. 1 з.п. ф-ли, 1 іл.

Оброблювальний центр з паралельною кінематикою

Винахід відноситься до галузі металообробки і може бути використано в конструкціях металорізальних верстатів, призначених для комплексної механообробки складних об'ємних виробів. Станина верстата виконана Т-подібної форми і складається з двох частин, на одній з яких оппозитно один одному закріплені стійки Т-образного профілю, між якими розташована шпиндельна головка. Переміщення шпиндельної головки у вертикальній площині здійснюється за допомогою механізму паралельної кінематики із шарнірно-важільними ланками. На другій частині станини встановлено супорт для переміщення в горизонтальній площині поворотного столу, що служить для закріплення заготовки, при цьому супорт пересувається по напрямних, закріпленим на другій частині станини, перпендикулярно площині переміщення шпиндельної головки. Винахід дозволяє отримати високі динамічні характеристики роботи верстата і підвищити при цьому точність обробки складних виробів. 7 іл.

Низкоинерционний маніпулятор для верстатів для різання плоского листового металу

Винахід відноситься до низкоинерционному маніпулятору для лазерного різання плоского листового матеріалу. Маніпулятор містить опорне пристосування (15) для лазерного ріжучої головки (14), виконаній з можливістю поздовжнього переміщення вздовж осі X і поперечного переміщення уздовж осі Y. Опорне пристосування забезпечене двома ковзними блоками (5, 6), які приводяться в дію відповідними незалежними виконавчими пристроями (7, 8) для їх переміщення вздовж осі Y з можливістю зміни їх взаємного відстані, і стрижнями (9, 10) для шарнірного з'єднання зазначених ковзних блоків (5, 6) з лазерної різальною головкою (14). Винахід дозволяє підвищити якість різання заготовок. 3 з.п. ф-ли, 8 іл.

Верстат для обробки складних поверхонь високошвидкісним фрезеруванням

Винахід відноситься до металообробці. Технічно досяжний результат - спрощення конструкції при одночасному досягненні високих динамічних і точнісних характеристик, а також зменшення металоємності. Це досягається тим, що у верстаті для обробки складних поверхонь високошвидкісним фрезеруванням, що містить станину, інструментальний шпиндель з шпиндельної головкою, санчата для переміщення шпинделя, станина виконана Т-подібної форми і складається з двох частин, при цьому на першій частині станини оппозитно один одному кріпляться Т-образного профілю стійки, між якими розташований інструментальний шпиндель, корпус якого шарнірно з'єднаний з елементами механізму паралельної кінематики, що представляють собою шарнірно-важільні ланки, які забезпечують переміщення інструментального шпинделя по двох координатах у вертикальній площині, за рахунок вертикальних переміщень полозка, охоплюють верхні полички Т-образного профілю стійок, причому полозки по стійок переміщуються за рахунок передачі гвинт-гайка, при цьому шарнірно-важільні ланки шарнірно пов'язані з санчатами, а для запобігання попадання стружки на елементи механізму паралельної кінематики на перпипеда, охоплює простір розміщення стійок з інструментальним шпинделем, який містить приводний електродвигун і співвісно розташований з ним шпиндель для закріплення інструменту, наприклад фрези, а на другій частині станини, розташованої в горизонтальній площині першій частині станини і перпендикулярно їй, встановлений супорт для переміщення в горизонтальній площині столу, що служить для закріплення заготовки складного оброблюваного контуру, при цьому супорт пересувається по напрямних, паралельних між собою і жорстко закріпленим на іншій частині Т-подібної форми станини, перпендикулярно вертикальній площині переміщення інструментального шпинделя, а на супорті, перпендикулярно горизонтальній площині його переміщення і з можливістю повороту навколо своєї осі встановлено стіл для закріплення заготовки. 11 іл.

Компонування багатоцільового верстата на основі принципів паралельної кінематики

Винахід відноситься до станкостроению і може бути використане при створенні багатоцільових верстатів для комплексної високошвидкісної обробки деталей. Верстат містить підставу, три стійки, санчата, змонтовані з можливістю переміщення по вертикальних напрямних стійок, шпиндель, змонтований в корпусі, три пари штанг, попарно з'єднують між собою корпус і санчата допомогою шарнірів, стіл для установки оброблюваної деталі. При цьому він забезпечений додатковою парою штанг, об'єднаної з одного із згаданих пар штанг таким чином, що кінці штанг, звернені до санях, з'єднані з нею спільним шарніром, а протилежні кінці цих штанг з'єднані попарно з корпусом шарнірами, розташованими симетрично щодо осі корпусу. Кожна з пар штанг розташована у вертикальній площині, причому площини, в яких розміщені штанги додаткової пари і штанги згаданої пари, розташовані під гострим кутом один до одного. Крім того, стійки на рівні вертикальних напрямних по периметру пов'язані між собою пластинами. Винахід дозволяє спростити конструкцію та підвищити точність обробки із забезпеченням при цьому високих динамічних характеристик верстата. 3 іл.

Внутрішній самоцентрирующий люнет

Люнет містить напрямну, призначену для установки в центрах верстата, і опорні ролики. Для підвищення геометричної точності зовнішніх поверхонь обертання, забезпечення стабільності форм і розмірів шляхом підвищення равностенности одержуваних виробів він оснащений корпусом, встановленим з можливістю осьового переміщення напрямної, по всій довжині якої виконаний поздовжній паз, з одного боку приєднаний до корпусу привід, а з іншого - кришка, в центральному отворі якої зафіксована шпонка, з зазором встановлена у поздовжньому пазу направляючої. Привід має шток-поршень, штокова частина якого виконана на кінці конічної і проходить всередину корпусу люнета, в якому з можливістю повороту в поздовжній площині і опори на конічну частину шток-поршня встановлені важелі, на іншому кінці яких встановлені згадані опорні ролики, розгорнуті під кутом α відносно площини, що проходить через центр ролика перпендикулярно до осі люнета, при цьому важелі виконані з можливістю підтискання пружиною до шток-поршня. 4 іл.

Поворотно-делительное пристрій

Винахід відноситься до станкостроению, а саме до делительним механізмів, використовуваних на металообробних верстатах, призначених для обробки деталей типу тіл обертання з численними отворами, розташованими по їх контуру. Поворотно-делительное пристрій містить підставу, на підставі з можливістю повороту і фіксації в заданому кутовому положенні змонтована планшайба, за твірною якої виконані ділильні пази, а також розміщені на підставі механізми повороту і фіксації планшайби в заданому її кутовому положенні. Корпус механізму повороту планшайби виконаний з можливістю зворотно-поступального переміщення відносно планшайби за допомогою приводу, а в корпусі з можливістю повороту встановлена підпружинена щодо корпусу вісь, на якій з ексцентриситетом встановлені ролик і палець. Ролик виконаний з можливістю його контакту з наполегливою поверхнею, наявної на підставі, а палець - з можливістю заходу в ділильний паз планшайби. Забезпечується простота конструкції, надійність в експлуатації протягом тривалого часу і висока точність заданого кутового повороту. 8 іл.
Up!