Спосіб керування положенням бічного автомобільного скла та пристрій для його реалізації

 

Пропоноване винахід відноситься до техніки побудови інтерфейсів взаємодії оператора з системою управління або технічним об'єктом, зокрема до керування об'єктами за допомогою жестів, вироблених оператором в заданому просторовому обсязі.

Відомий ряд пристроїв, що використовують даний принцип. До них, наприклад, можна віднести фотоапарати, затвор яких спрацьовує від посмішки фотографованого суб'єкта [1]. Це також телевізори, регулювання яких можна виробляти за допомогою жестів, вироблених в полі зору телевізійної камери, встановленої в телевізорі [2]. Широке застосування знайшло використання ігрової приставки Kinect, виробленої застосування фірмою Microsoft як в ігрових [3], так і в різних побутових, технологічних та наукових програмах [4].

Відомі також пристрої дистанційного керування, використовувані в автомобілях і спрощують процес взаємодії користувача (водія) з електронним обладнанням. Найбільш поширений з них - інфрачервоний пульт, який дозволяє сформувати керуючі сигнали для автомагнітоли, однак для цього необхідно знайти і взяти цей пульт в руку, тобто частково відірватися від процесу водіння. Аналогічну функції� пошук.

У патенті фірми International Business Machines Corporation [5] запропонована система управління автомобільним обладнанням, заснована на використанні розпізнавання жестів і голосових команд. Для цього, крім всього іншого, для управління обладнанням пропонується встановити на поверхні керма Touchpad (широко застосовується в ноутбуках). Далі, як пропонується авторами цього винаходу, використовується переміщення пальця водія по поверхні Touchpad, причому обчислювальне пристрій, що входить до складу системи, розпізнає певний заздалегідь набір команд, зіставляється з траєкторіями рухами пальця. Недоліком даної системи є наявність Touchpad з активною зоною, займає поверхня рульового колеса.

У заявці на патент, подану фірмою Microsoft [6], запропоновано спосіб управління автомобільної магнітолою, заснований на розпізнаванні ряду жестів, причому, пропонується і сам набір жестів, інтуїтивно пов'язаний з управлінням звуком.

У концепті фірми Nartron Corporation представлена автомобільна двері з можливістю розпізнавання координат і величини об'єкта, що перебуває у віконному отворі, з метою убезпечити користувача, наприклад дитини, від защемлення склом [7].

У заявці на патент, поданий�ествлять управління автомобільним обладнанням з допомогою фіксованого набору жестів, здійснюваних у просторі, обмеженому дугою рульового колеса.

Відомо пристрій керування положенням бічного автомобільного скла, запропоноване в патенті фірми ASMO Co., Ltd.[9], яке містить мікроконтролер, силовий привід, датчик положення бокового скла і кнопки управління, яке найбільш близьке по реалізації до пропонованого винаходу.

Пропонований спосіб і пристрій його реалізує, дозволяє спростити взаємодію зі склопідйомниками бічній автомобільної двері, повністю усунути тактильний або візуальний пошук необхідних для підйому, опускання або блокування кнопок.

Пропонований спосіб керування положенням бокового скла полягає в тому, що в зоні, що безпосередньо примикає до нього і званої далі сенсорним полем, визначаються координати точки перетину пальцем користувача (водія або пасажира транспортного засобу) цього сенсорного поля і точки, в якій відбувається вихід пальця з нього. По різниці цих координат визначається жест, вироблений користувачем. Для цього пропонується набір жестів, описуваних траєкторією руху кінчика пальця, та алгоритми їх розпізнавання.

Пристрій для реалізації предложгающей до кромки бічного скла, два по черзі включаються випромінювача і обчислювач, пов'язаний з телевізійною камерою і випромінювачами. Обчислювальний пристрій вводить координати тіней, утворених при появі на шляху оптичних потоків першого і другого випромінювача пальця оператора, і на підставі цих даних запам'ятовує траєкторію руху пальця, який перетнув сенсорне поле. Далі, реалізуючи запропонований алгоритм, спеціалізований обчислювач інтерпретує цю траєкторію в жест і видає сигнал керування сервоприводом. У відповідності з цим сигналом сервопривід встановлює бічне скло в потрібне положення, що визначається виконаним користувачем жестом.

Фіг. 1 ілюструє реалізацію запропонованого способу, де:

1 - бічне автомобільне скло,

2 - сенсорне поле,

3 - палець користувача,

31 - палець користувача в положенні «над сенсорним полем»,

32 - палець користувача в положенні «дотик»,

33 - палець користувача в положенні «вище точки дотику»,

34 - палець користувача в положенні «нижче точки дотику»,

35 - палець користувача в положенні « вперед від точки дотику»,

36 - палець користувача в положенні «назад від точки дотику».

У даному способі термін «дотик» про�женним нижче пристроєм, реалізує цей спосіб.

На фіг. 2 наведений алгоритм керування бічним склом, що реалізує процес повного підйому скла, де:

40 - початок алгоритму,

41 - блок обнулення початкових значень YП1і YП2,

42 - перевірка перетину пальцем 3 сенсорного поля 2,

43 - блок обчислення координат перетину пальцем сенсорного поля, зокрема координати YПза формулою 2,

44 - перевірка значення YП1якщо воно дорівнює 0, перетин пальця з сенсорним полем щойно відбулося, необхідно перейти до блоку 45,

45 - блок, в якому фіксується час t1і координата YП1,

46 - блок затримки на час T,

47 - блок, в якому фіксується час t2і координата YП2,

48 - блок обчислення швидкості руху пальця Vy,

49 - перевірка швидкості руху пальця по осі Y, якщо швидкість VYвище деякого значення VUMax, то перехід до умові 50,

50 - перевірка умови YП1<YП2якщо палець рухався знизу вгору, то жест виконано коректно,

51 - блок виконання команди за повного підйому скла.

На фіг. 3 наведено алгоритм керування бічним склом, що реалізує процес повного опускання скла, де:

52 - перевірку�ловию 53,

53 - перевірка умови YП1>YП2якщо палець рухався зверху вниз, жест виконано коректно,

54 - блок виконання команди за повного опускання скла.

На фіг. 4 наведено алгоритм управління, який реалізує процес переміщенням скла слідом за рухом пальця, де:

55 - перевірка швидкості руху пальця по осі Y, якщо швидкість VYнижче деякого значення VCMin, то перехід до умові 50,

56 - блок виконання команди з підняття скла до точки YП2, тобто до поточного положення пальця,

57 - блок виконання команди по опусканню скла до точки YП2, тобто до поточного положення пальця.

На фіг. 5 наведено алгоритм керування бічним склом для його фіксації на заданому рівні, де:

58 - перевірка швидкості руху пальця по осі Y, якщо швидкість руху пальця VYнижче деякого значення VMin, то перехід до умові 59,

59 - перевірка положення верхньої грані скла відносно точки YП1(точка входження пальця в сенсорне поле), якщо точка YП1вище верхньої межі скла, то перейти до блоку 60,

60 - блок виконання команди з підняття вікна до точки YП1(верхня грань скла на рівні пальця),

61 - блок виконання командвиработки команди блокування дверей автомобіля, де

62 - блок обнулення початкових значень XП1і XП2,

63 - блок обчислення координат перетину пальцем сенсорного поля, зокрема координати XПза формулою 2,

64 - перевірка значення XП1якщо воно дорівнює 0, то перетин пальця з сенсорним полем щойно відбулося, необхідно перейти до блоку 65,

65 - блок, в якому фіксується час t1і координата XП1,

66 - блок, в якому фіксується час t2і координата XП2,

67 - блок обчислення швидкості руху пальця VX,

68 - перевірка швидкості руху пальця по осі X, якщо VXвище деякого значення VTMax, то перехід до умові 69,

69 - перевірка умови XП1П2якщо палець рухався убік руху автомобіля, то жест виконано коректно,

70 - блок виконання команди з блокування двері.

На фіг. 7 наведено алгоритм вироблення команди розблокування дверей автомобіля, де:

71 - перевірка швидкості руху пальця по осі X, якщо VXвище деякого значення VRMax, то перехід до умові 72,

72 - перевірка умови XП1>XП2якщо палець рухався убік, зворотний руху автомобіля, то жест виконано коректно,

73 - блок виконання�агаемий спосіб керування положенням бічного автомобільного скла, де:

4, 5 - перший і другий інфрачервоні (ІЧ) випромінювачі,

6 - телевізійна камера,

7 - світловідбиваюча поверхню,

8 - спеціалізований обчислювач,

9 - сервопривід,

10 - підсилювач сервоприводу, причому:

in+ - не інвертуючий вхід підсилювача,

in- - інвертуючий вхід підсилювача,

11 - електродвигун з редуктором,

12 - датчик зворотного зв'язку,

13 - механічна передача,

14 - автомобільна двері.

На фіг. 9 наведена оптична схема, що пояснює визначення координат пальця, який перетнув сенсорне поле 2, де:

15 - об'єктив телевізійної камери 6,

16 - матриця телевізійної камери 6,

T1- тінь, формована пальцем при включеному першому випромінювачів,

T2- тінь, формована пальцем при включеному другому випромінювачів,

NT1- номер стовпця фотоприймача, відповідного середині зображення тіні T1на його поверхні,

NT2- номер стовпця фотоприймача, відповідного середині зображення тіні T2на його поверхні�ождения пальцем сенсорного поля, де:

0XY - система координат;

S - площина розташування світловідбиваючої поверхні 7,

β - площину розташування матриці 16 телевізійної камери 6,

(XП, YП) - координати точки дотику,

(XΨ1, YΨ1) - координати першого випромінювача 4,

(XΨ2, YΨ2) - координати другого випромінювача 5,

(X1, 0) - координата тіні на відбивачі від дії першого випромінювача,

(X2, 0) - координата тіні на відбивачі від дії другого випромінювача,

(XP1, YP1) - координати оптичного центру зображення тіні від дії першого випромінювача на поверхні матриці 16,

(XP2, YP2) - координати оптичного центру зображення тіні від дії другого випромінювача на поверхні матриці 16,

(XF, YF) - координати оптичного центра об'єктива 15.

Пропонований спосіб керування положенням бічного автомобільного скла ілюструється на фіг. 1 і полягає в наступному.

Для повного підйому бокового скла 1 користувач перетинає пальцем 3 сенсорне поле 2, веде його вгору зі швидкістю не нижче від якогось порогового значення і виводить за межі сенсорного поля 2, після чого скло 1 починає рух до повного закр�я бокового скла 1 користувач перетинає пальцем 3 сенсорне поле 2, веде палець вниз зі швидкістю не нижче від якогось порогового значення і виводить за межі сенсорного поля 2, після чого скло 1 починає рух до повного відкриття вікна. Дана функція реалізується за допомогою алгоритму, представленого на фіг. 3.

Для регулювання положення бокового скла 1 користувач перетинає пальцем 3 сенсорне поле 2 і веде палець вниз або вгору зі швидкістю не вище деякого порогового значення, при цьому скло 1 рухається слідом за пальцем 3 з однакової з ним швидкістю, і після досягнення ним необхідного рівня, користувач виводить палець 3 за межі сенсорного поля 2. Дана функція реалізується за допомогою алгоритму, представленого на фіг. 4.

Для встановлення бокового скла 1 на заданий рівень користувач перетинає пальцем 3 сенсорне поле 2 на цьому рівні, затримує там палець на якесь граничне час і виводить за межі сенсорного поля 2, після чого починається переміщення скла 1 до досягнення нею цього заданого рівня. Дана функція реалізується за допомогою алгоритму, представленого на фіг. 5.

Для блокування дверей автомобіля користувач перетинає пальцем 3 сенсорне поле 1, переміщує його по напрямку руху автомобіля і виводить за межі сенсЕтавленного на фіг. 6.

Для розблокування дверей автомобіля користувач перетинає пальцем 3 сенсорне поле 2, переміщує його в бік, протилежний напрямку руху автомобіля, і виводить за межі сенсорного поля 2, після чого спрацьовує розблокування дверей. Дана функція реалізується за допомогою алгоритму, представленого на фіг. 7.

Функціональна схема пристрою, що реалізує запропонований спосіб керування положенням бічного автомобільного скла, наведена на фіг. 8.

При почерговому включення першого і другого випромінювача 4 і 5 і появі на шляху потоків ψ1і ψ2пальця користувача на поверхні світловідбиваючої поверхні 7 утворюються тіні, що відкидаються цим пальцем на поверхню 7. Це ілюструється фіг.9, на якій ці тіні позначені якNT1іNT2. Відповідно, на фотоприймачі 16 телевізійної камери 6 координати центрів цих тіней мають значення (XP1, YP1) і (XР2, YP2) відповідно. При цьому сенсорне поле, в якому регистрируетражающую поверхню 7.

Спеціалізований обчислювач 8 фіксує координати (XP1, YP1) і (XP2, YP2) і розраховує координати точки перетину пальцем 3 сенсорного поля. Розрахункові формули можуть бути отримані на основі фіг. 10. Запишемо рівняння прямих, що проходять через точки (X1, 0), (XP1, YP1), (XF, XF) і (X2, 0), (XP2, YP2), (XF, YF), враховуючи, що YP1=YP2=YP,:

звідки, можуть бути отримані значення Х1і X2.

Далі, для точок (X1, 0), (XΨ1, YΨ1), (XП, YП) і (X2, 0), (ХΨ2, YΨ2), (XП, YП) запишемо:

звідки отримуємо значення координат точки (XП, YП).

Для значень координат точки (ХП1, YП1) і (ХП2, YП2), отриманих у моменти часу t1і t2(t2-t1=Δt), можуть бути розраховані складові швидкості по вертикалі і горизонталі, рівні:

Спеціалізований обчислювач 8 визначає координати пальця в сенсорному полі, приймає рішення про скоєний користувачем жесті згідно наведених на фігурах 2-7 алгориивести верхню крайку бокового скла 1.

До складу сервоприводу входить підсилювач 10, електродвигун з редуктором 11, датчик зворотного зв'язку 12 і механічна передача 13.

Напруга з виходу спеціалізованого обчислювача 8, вступивши на перший, не інвертується вхід in+ підсилювача 10, викликає обертання електродвигуна 11 і відповідне переміщення бокового скла в бік, компенсує різницю напруг між інвертується (in-) і не інвертується (in+) входами підсилювача 10.

Зміна положення скла 1 здійснюється за допомогою механічної передачі 13, пов'язаної з валом редуктора електромотора 11. Датчик зворотного зв'язку 12, що входить до складу сервоприводу, визначає реальне положення бокового скла в просторі, сигнал з нього замикає ланцюг негативного зворотного зв'язку, необхідної для роботи сервоприводу.

Таким чином, спеціалізований обчислювач 8 здійснює почергове включення одного з двох випромінювачів 4 і 5, введення відеосигналів з виходу телевізійної камери 6, відповідних включеного стану кожного з випромінювачів 4, 5, та визначення за амплитудам відеосигналів наявності тіней, викликаних переміщенням пальцем або стилусом сенсорного поля 2. Далі, за формулами 2, 3 і 4 здійснюється розрахунок координати Ѽов (фіг. 2-7) спеціалізований обчислювач 8 може містити 6 незалежних ядер, реалізовані, наприклад, на базі soft-процесора Microblaze в ПЛІС Artix фірми Xilinx [10]. Враховуючи невисокі вимоги по швидкості обробки інформації, ці алгоритми можуть бути реалізовані в багатопотоковому режимі на мікроконтролері загального призначення, наприклад STM32FM141 фірми STMicroelectronics [11].

В якості телевізійної камери 6 може бути використаний модуль OVM7690 фірми Omni Vision [12].

Світловідбиваюча поверхню 7 може бути виконана з матеріалу Scothlite фірми 3М [13].

Джерела інформації

1. Функція Smile Shutter. Матеріал фірми SONY. http://www.sony.ru/hub/learnandenjoy/2/2.

2. Чує.Бачить.Розуміє.Smart Interaction. Матеріал фірми Samsung. http://www.samsung.com/ru/SmartTV/.

3. Сім ігор для Kinect без тваринок і фітнесу. Комп'ютерра Online. http://old.computerra.ru/vision/592147/.

4. Kinect 2 with Oculus Rift gets NASA robotic arm workout. PHYS ORG. Dec. 30, 2013. http://phys.org/news/2013-12-kinect-oculus-rift-nasa-robotic.html.

5. Патент США №7295904 від 13.11.2007 р.

6. Заявка на патент США №2013/0155237 A1 від 20.06.2013 р.

7. Smart Close™... the new standard of care. Матеріал фірми Narton. http://www.nartron.com/smart_close.pdf.

8. Рішення про видачу патенту РФ по заявці №2012138583 від 22.11.2013.

9. Патент США №7982589 В2 від 19.07.2011 р.

10. 7 Series FPGAs Overview. Матеріал фірми XILINX. http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/dsl80_7Series_O verview.pdf7690. 640×480 Camera Cube™ device. Product brief. Матеріал фірми OmniVision. http://www.ovt.com/uploads/parts/O VM7690_PB(1.0)_web.pdf

13. 3M™ Scotchlite™ Reflective Material. Матеріал фірми 3М. http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/ScotchliteReflectiveMate rial/Scotchlite/

1. Спосіб керування положенням бічного автомобільного скла, який полягає в тому, що в безпосередній близькості від скла з боку користувача створюється сенсорне поле, що дозволяє визначити координату пройшов крізь неї пальця і швидкість його руху в цій площині відносно системи координат, пов'язаної з дверима, при цьому:
- для повного опускання бокового скла користувач перетинає пальцем сенсорне поле, веде його вниз зі швидкістю не нижче від якогось порогового значення і виводить за межі сенсорного поля, після чого скло починає рух до повного відкриття вікна,
- для повного підйому бокового скла користувач перетинає пальцем сенсорне поле, веде його вгору зі швидкістю не нижче від якогось порогового значення і виводить за межі сенсорного поля, після чого скло починає рух до повного зачинення вікна,
- для регулювання положення бокового скла користувач перетинає пальцем сенсорне поле і веде його вниз або вгору зі швидкістю не вище деякого порогового значення� рівня користувач виводить палець за межі сенсорного поля,
- для встановлення скла на заданий рівень користувач перетинає пальцем сенсорне поле на цьому рівні, затримує його там на якесь граничне час і виводить за межі сенсорного поля, після чого починається переміщення скла до досягнення нею цього заданого рівня,
- для блокування дверей автомобіля користувач перетинає пальцем сенсорне поле, переміщує його по напрямку руху автомобіля і виводить за межі сенсорного поля, після чого спрацьовує блокування дверей,
- для розблокування дверей автомобіля користувач перетинає пальцем сенсорне поле, переміщує його в бік, протилежний напрямку руху автомобіля, і виводить за межі сенсорного поля, після чого спрацьовує розблокування дверей.

2. Пристрій для керування положенням бічного автомобільного скла, що реалізує спосіб по п. 1, що містить телевізійну камеру, підключену до першого входу обчислювача, і оптично зв'язані з нею перший і другий інфрачервоні випромінювачі, підключені до першого і другого виходів спеціалізованого обчислювача, світловідбивач, оптично зв'язані з телевізійною камерою і з обома випромінювачами, сервопривід, пов'язаний з редуктором-підйомником ав�ера розміщується, наприклад, у нижньому куті віконного отвору автомобільної двері, а кут огляду охоплює протилежну поверхню з розміщеним там світлоповертачем, при цьому спеціалізований обчислювач здійснює почергове включення одного з двох випромінювачів, вводить в пам'ять координати тіней на поверхні світловідбивачі, утворені при появі на шляху випромінювань пальця користувача, і розраховує за ним координати пальця і швидкість його переміщення, далі за цими координатами і швидкості їх зміни спеціалізований обчислювач розраховує вироблений користувачем жест, а далі виробляє відповідний цього жесту сигнал в сервопривід, керуючий положенням скла, або сигнал блокування або розблокування автомобільних дверей. 

Схожі патенти:

Пристрій контролю системи рухів

Винахід відноситься до обчислювальної техніки, зокрема до пристроїв введення, і може бути використане в комп'ютерних іграх, для керування об'єктами в модельованих на ЕОМ просторах, в галузі машинобудування, літакобудування, космонавтики, спрямоване на підвищення надійності і точності управління системою рухів, це досягається за рахунок того, що пристрій включає в себе кнопки, 1, корпус 2 з шарніром 3, хвостовиком 4, жорстко з'єднаним з сидінням оператора 13, кронштейном 14 із затискачами 15. Корпус 2 жорстко з'єднаний з керуючим елементом 5, виконаному у вигляді Н-образної рами з затискачами 11, з криволінійними опорними поверхнями 6 для розташування рук оператора з можливістю руху за рахунок шарніра 3, жорсткість ходу якого може регулюватися за допомогою розташованого в корпусі 2 регулятора 12, на передніх частинах 7 керуючого елемента 5 по периферії навпроти один одного з бічних сторін розташовані кнопки 1, кнопки шарнірні 8, кнопки многоконтактние 9, ролики 10. Педалі 16 і датчики руху 17, з'єднані з керуючим елементом 5 проводами або бездротовим зв'язком. 1 іл.

Управління віртуальними портами

Група винаходів відноситься до пристроїв вводу з можливістю забезпечення одночасної роботи декількох користувачів. Технічний результат полягає в забезпеченні зворотного зв'язку між користувачами обчислювальної середовища. Кожен такий віртуальний порт може мати різні відносяться до нього ознаки, наприклад, переважні права, права або додаткові можливості. Коли один або більше користувачів знаходяться у сцені захоплення, заснованої на жестах системи, система може асоціювати віртуальні порти з користувачами і підтримувати віртуальні порти. Також передбачено скасування асоціації віртуальних портів з користувачами або обміну віртуальними портами між двома або більше користувачами. 3 н. і 5 з.п. ф-ли, 15 іл.

Незагрязняемое вказівний пристрій

Винахід відноситься до області обробки цифрових даних. Технічний результат полягає в поліпшенні гігієнічності використання вказівного пристрою "миша". Пристрій містить корпус, одну або декілька кнопок і/або безконтактно спрацьовують сенсорів. Корпус, кнопка або кнопки і/або безконтактно спрацьовують сенсори конструктивно виконані з повітряними трубопроводами або каналами всередині, через які повітря і/або інший газ підводиться під тиском від повітряного насоса та/або газового балона, з можливістю обдування зовнішніх поверхонь корпусу і створення повітряної подушки між ними і рукою людини-користувача при зближенні їх з користувацької рукою. 2 з.п. ф-ли, 1 іл.

Пристрій обробки інформації, спосіб обробки інформації, програма, кінцевий пристрій управління і система обробки інформації

Винахід відноситься до пристрою обробки інформації, способу обробки інформації, програмі, прикінцевого пристрою керування та систему обробки інформації. Технічний результат - більш зручне управління кінцевим пристроєм за рахунок здійснення процесу підтвердження результату операцій, виконуваних користувачем, що представляє собою відображення допустимих команд, які може вибрати користувач при управлінні кінцевим пристроєм. Пристрій містить: поле вводу, що підтримує введення інформації про операції; секцію зв'язку, що здійснює зв'язок, за допомогою радіосигналу, з кінцевим пристроєм; секцію відображення; секцію отримання інформації про операції, яка одержує інформацію про операції через секцію введення; секцію повідомлення про команду, створює команди попередження на підставі інформації про операції і уведомляющую кінцевий пристрій, за допомогою секції зв'язку, про створеній команді; секцію отримання результату операції, що представляє собою допустимі команди, і секцію управління відображенням. 4 н. і 13 з.п. ф-ли, 13 іл.

Пристрій, спосіб, комп'ютерна програма і користувальницький інтерфейс

Винахід відноситься до пристроїв введення інформації. Технічний результат полягає зменшення ймовірності ненавмисної активації доступною для вибору частини. Пристрій містить блок інтерфейсу вводу, процесор, пам'ять, що включає комп'ютерний програмний код для забезпечення виконання пристроєм: надання частини блоку інтерфейсу вводу, доступною для вибору користувачем; конфігурування пристрою так, щоб воно перебувало або в першому стані, або у другому стані, при цьому в першому стані згадана частина, доступна для вибору користувачем, пов'язана з першою функцією, що має першу характеристику, так що перша функція виконується у відповідь на активацію згаданої частини, доступною для вибору користувачем, і в другому стані згадана частина, доступна для вибору користувачем, не пов'язана з першою функцією, так що перша функція не виконується у відповідь на активацію згаданої частини, доступною для вибору користувачем; та конфігурування пристрою для управління тактильним якістю згаданої частини, доступною для вибору користувачем, щодо решти блоку користувальницького введення, так що згадана частина, доѲ першому стані, і з другим тактильним якістю, якщо пристрій знаходиться в другому стані. 5 н. і 30 з.п. ф-ли, 9 іл.

Втілення візуального представлення за допомогою вивченого введення від користувача

Винахід відноситься до області візуалізації візуального уявлення користувача. Технічний результат - забезпечення візуального представлення користувача за допомогою виконання анімацій, заснованих на історії вводів від користувача. Спосіб застосування ефектів до візуальному представленню містить: вибір першої анімації з безлічі збережених анімацій на підставі першого зображення, що вказує користувача, що знаходиться в даний час у фізичному просторі для захоплення; застосування згаданої першої анімації до візуальному представленню користувача на пристрої відображення; оновлення щонайменше однієї анімації з цього безлічі збережених анімацій на підставі характеристик користувача, ідентифікованого на підставі першого зображення; у відповідь на ухвалу з другого зображення фізичного простору для захоплення, що користувач не знаходиться в згаданому фізичному просторі для захоплення, вибір другої анімації з цього безлічі збережених анімацій на підставі попереднього зображення; застосування згаданої другий анімації до візуальному представленню користувача на пристрої відображення. 3 н. і 15 з.п. ф-ли, 12

Гібридний пристрій відображення

Винахід відноситься до пристрою відображення і способу представлення інформації за допомогою пристрою відображення. Технічним результатом є об'єднання подання оптичної інформації у візуальному зображенні з поданням інформації про формою, представленої топологією, накладеної на зображення, з можливістю динамічного представлення топологічної інформації, виявлення тактильного введення користувача і тактильного зворотного зв'язку з користувачем при виявленні дотику, а також підвищення безпеки використання пристрою відображення. Пристрій містить блок відображення зображення (IDU), що має поверхню візуального відображення (VDS); блок відображення топології (TDU), накладений на поверхню візуального відображення (VDS) і пристосований для керованої зміни топології на тактильної поверхні відображення (TDS) за допомогою полімерного активизирующего шару, блок відображення топології (TDU) додатково надає сигнали від датчиків, які вказують на те, що до тактильної поверхні відображення (TDS) прикладені зовнішні сили, причому блок відображення топології (TDU) містить безліч пакетів активних шарів з шаром (L1-L5) ї поверхні відображення (TDS). 2 н. і 24 з.п. ф-ли, 7 іл.

Система і спосіб для вибору вкладки в браузері вкладок

Винахід відноситься до засобів управління і вибору однієї з набору відкритих вкладок в браузері вкладки. Технічний результат полягає в зменшенні часу доступу до необхідної вкладці. Відображають web-браузер у вікні дисплея, причому вікно web-браузера відображає безліч відкритих вкладок у рядку вкладок, причому кожна відкрита вкладка має контент окремої Web-сторінки, асоційований з ним, при цьому безліч відкритих вкладок включає в себе поточну обрану вкладку і одну або більше необраних вкладок. Відображають на дисплеї вікно швидкого вибору у відповідь на активацію користувачем одного механізму швидкого вибору, при цьому вікно швидкого вибору відображає набір графічних видів, що представляють контент Web-сторінки для кожної з безлічі відкритих вкладок у рядку вкладок, причому кожен графічний вигляд масштабований так, що згаданий контент Web-сторінки для кожної відкритої вкладки відображається у вікні швидкого вибору. Приймають користувальницький введення у вікні швидкого вибору. На підставі користувальницького введення модифікують вікно швидкого вибору. 3 н. і 17 з.п. ф-ли, 10 іл.

Спосіб забезпечення користувацького інтерфейсу і використовує його мобільний термінал

Винахід відноситься до області користувальницьких інтерфейсів для пристроїв з сенсорним екраном, а саме до способу взаємодії користувача та пристрої шляхом різних подій торкання, що виявляються численними датчиками дотику, сформованими на різних поверхнях мобільного терміналу. Технічний результат полягає в збільшенні кількості можливих різних жестів торкання, відповідних команд користувача. Для цього мобільний термінал, який має першу і другу області дотику, виявляє подія дотику, яке включає в себе перше торкання, що сприймається на першій області дотику, і друге торкання, що сприймається на другий області дотику, ідентифікує шаблон руху події торкання і забезпечує користувальницький інтерфейс у відповідності з шаблоном руху. При цьому мобільний термінал виконує безліч додатків, принаймні одна з яких виконується згідно з відповідними елементами контенту, а забезпечення користувацького інтерфейсу містить відображення щонайменше одного вікна виконання цих виконуваних додатків у відповідь на ідентифікацію шаблону руху. 2 н. і 12 з.п. ф-ли, 15 іл.

Пристрій дистанційного керування, система дистанційного управління, спосіб дистанційного керування і програма

Винахід відноситься до області пристроїв дистанційного управління, а саме до пристрою дистанційного керування з сенсорним пристроєм вводу даних. Технічним результатом є забезпечення можливості безперервного управління, що зменшує ймовірність неправильного введення команд. Для цього пристрій містить панель дисплея, блок виявлення управління, блок генерування команди і блок передачі команди на електронний пристрій. При цьому блок генерування команди потрібен для знаходження першого напряму на основі взаємного розташування початкової точки контакту і першої точки проведення, проведеної з початкової точки контакту, генерування команди управління, що позначає проведення у першому напрямку, виявлення другого напряму на основі взаємного розташування початкової точки контакту і проведення другої точки, проведеної з першої точки проведення, і генерування команди, що позначає закінчення проведення пальцем в першому напрямку і початок проведення пальцем в другому напрямку, якщо другий напрям відрізняється від першого напрямку. Крім того, блок генерування команди знаходить перше відстань між початковою точкою контакти генерує команду управління, позначає зупинку переміщення курсору у разі якщо різниця між першим і другим відстанню більше або дорівнює заданому порогу. 4 н. і 5 з.п. ф-ли, 11 іл.

Модуль двері з утримуючим пристроєм

Винахід відноситься до модулю двері для дверей транспортного засобу. Модуль двері містить утримуючий пристрій для кріплення функціональних компонентів двері транспортного засобу і направляючий ділянку, виконаний на утримуючих пристроїв для направлення регулювальної частини вздовж напрямку регулювання на утримуючих пристроїв. Направляючий ділянку (21, 22) секційно формується гнучким і переміщається перпендикулярно до напрямку (W) регулювання щодо жорсткого ділянки (20) утримуючого пристрою (2). Утримуючий пристрій (2) має плоско поширюється форму. Досягається створення модуля двері з утримуючим пристроєм, який може проводитися простіше, з меншими витратами і істотно без конструктивних модифікацій в різних умовах. 15 з.п. ф-ли, 40 іл.

Дверний модуль для вбудовування в автомобільну двері

Винахід відноситься до дверного модулю для вбудовування в автомобільну двері, з вбудовуваним в автомобільну двері носієм дверного модуля (1) і з безліччю заздалегідь встановлених на носії дверного модуля (1) функціональних компонентів автомобільної двері, які повинні вбудовуватися в автомобільну двері разом з носієм дверного модуля (1), при цьому серед заздалегідь встановлених на носії дверного модуля (1) функціональних компонентів є мінімум одна напрямна (63) автомобільного стеклопод'емника (6), яка може встановлюватися в робоче положення в точках кріплення на стороні носія дверного модуля таким чином, що в робочому положенні вона поширюється за напрямом переміщення (VR) регульованого за допомогою стеклопод'емника (6) віконного скла (FS). При цьому на носії дверного модуля (1) передбачені мінімум два різних, розташованих на відстані один від одного комплекту (B1, B2) точок кріплення на стороні носія дверного модуля (B1o, B1u; B2o, B2u), які служать для встановлення однієї направляючої (63) стеклопод'емника (6) перше або мінімум ще одне, яке відрізняється від нього, робоче положення, при цьому напрямна (63) у кожному робочому положенні для ведення регулирѿ. ф-ли, 15 іл.

Пристрій для переміщення форточной стулки вікна

Винахід відноситься до галузі транспортного машинобудування

Пристрій для направлення опускного скла

Винахід відноситься до пристрою для направлення опускного скла в двері автомобіля, який містить горизонтальний прилеглий до опускному ущільнювач скла шахти і розташовану з нахилом відносно вертикалі напрямну шину і горизонтальний фланець двері автомобіля для утримування ущільнювача шахти

Спосіб і пристрій керування електричним склопідіймачем автомобіля

Винахід відноситься до способу і пристрою для управління электростеклоподъемником автомобіля

Склопідйомник і спосіб установки віконного скла

Винахід відноситься до стеклоподъемнику, зокрема для бокового скла механічного транспортного засобу

Пристрій для перетворення обертального руху в поступальний переміщення

Винахід відноситься до машинобудування, а саме до пристроїв для перетворення обертального руху в поступальний переміщення

Пристрій для перетворення обертального руху в поступальний

Винахід відноситься до машинобудування, до пристроїв для перетворення обертального руху в поступальний і може застосовуватися для різних виконавчих механізмів, у тому числі і в якості склопідйомників в автомобілях

Електросклопідйомник автомобіля

Винахід відноситься до электростеклоподъемникам, застосовуються для підйому скла бічних дверей автомобіля
Up!