Препарат стимулюючої дії з фунгіцидними антистресовими властивостями для передпосівної обробки насіння та спосіб його застосування

 

Винахід відноситься до сільськогосподарського виробництва, а конкретно - до рослинництву, і може бути використано для поліпшення посівних якостей насіння зернових культур.

Відомий спосіб стимуляції схожості насіння зернових культур шляхом передпосівної обробки насіння водним розчином трис(2,2-дихлорциклопропилметил)фосфату з концентрацією діючої речовини 0,001% у дозі 1 л на 1 кг насіння (1. патент UA 2460297, A01N 57/10, A01N 43/20, A01N 29/02, A01P 23/00. Опубл. 10.09.2012).

Відомий стимулятор для передпосівної обробки насіння зернових культур на основі диметил-(2,2-дихлорциклопропилметил)фосфату (2. патент UA 2460298, A01N 57/10, A01N 43/20, A01P 23/00. Опубл. 10.09.2012).

Відомий стимулятор для передпосівної обробки насіння зернових культур на основі біс(2,2-дихлорциклопропилметил)фосфату (3. патент UA 2460291, A01N 43/20, A01N 57/10, A01N 29/02, A01P 23/00. Опубл. 10.09.2012).

Відомі препарати підвищують енергію і швидкість проростання насіння, але їх синтез складний і пов'язаний з використанням токсичних хлорфосфорсодержащих органічних сполук.

Відомо застосування бисмалондиамиднитрата міді (II) складу Cu(NO3)2·2CH2(CONH2)2в якості стимулятора росту насіння зернових культур (4. патент UA 2374254, C1, Кл. C01F 1/08, A01N 55/02.(SO4)2·(C3H6N2O2)2(H2O)4)·2H2O в якості засобу для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур (5. Заявка 2009140526/04 (057622), Кл. A01N 59/20, A01P 21/00. Опубл. 02.11.2009 р.).

Відомі препарати підвищують енергію і швидкість проростання насіння, але складні в приготуванні.

Відомий спосіб передпосівної обробки насіння, переважно зернофуражних культур, ростоактивирующим препаратом Міва дозою 1,0-20,0 г на 1 т насіння з наступним пророщуванням насіння протягом 7-14 днів при температурі 20-30°C і захистом посівного матеріалу 10-100%-ним розчином бішофіту складу MgCl2·6H2O при нормі витрати ростового і захисного препаратів, що дорівнює 10-15 л на тонну насіння (6. патент UA 2316163, C2, Кл. A01C 1/00. Опубл. 10.02.2008 р.).

Цей препарат дозволяє підвищити врожайність, але вимагає виконання кількох складних операцій при обробці.

Відомо засіб для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур у вигляді двох роздільних водних складів, що представляють собою композицію макро - і мікроелементів, перший з яких містить мідь, цинк, магній, нікель, літій, кобальт, залізо, марганець, азот і воду, а другий - калій, фосфор, хром, молібден, �1N 37/44, A01P 21/00, A01C 1/06. Опубл. 27.10.2009 р.).

Даний засіб володіє недостатньою ефективністю і досить складно в приготуванні.

Відомий спосіб боротьби з грибними хворобами зернових культур шляхом передпосівної обробки насіння препаратом Сілк при нормі витрати препарату 2,0-5,0 г активної речовини на 1 т насіння методом напівсухого протруювання при нормі витрати робочого розчину 10 л на тонну насіння (8. патент UA 2147400, МПК A01N 37/08, A01N 61/00, A01N 65/00. Опубл. 27.10.2009 р.).

Недоліком даного способу є складність отримання препарату із зелені ялиці з використанням процесу екстракції пожежонебезпечною сумішшю петролейного ефіру і етилацетату.

Відомий спосіб отримання і використання в сільському господарстві в якості фунгіцидів похідних триазолопиримидина (9. патент UA 2089552, Кл. C07D 487/04, A01N 43/90. Опубл. 10.09.1997 р.).

Недоліками відомого способу є складність отримання похідних триазолопиримидина, а також їх токсичність.

Відомий спосіб передпосівної обробки насіння злаків для стимуляції проростання, знезараження та підвищення врожайності ярої пшениці шляхом замочування насіння при температурі 18°C у водному розчині гидропирита (10. А. с. СРСР №1387890. Кл. A01C 1/00. Опубл. 15.04.1988 р.)�хательних шляхів, серйозні пошкодження очей), а також його низьку ефективність: польова схожість насіння пшениці після обробки підвищувалася тільки на 60%, висота рослин - на 5% від контролю, врожайність - на 9% порівняно з необробленими насінням, а ураженість рослин шкідниками знижувалася на 20%.

Найбільш близьким технічним рішенням, обраних за прототип, є стаття (11. Скрябін Ст. А., Мачихіна Л. В., Носенко Н.А., Михайлов Ю. І., Орлова Е. А., Юхін Ю. М., Болдирєв Ст. Ст. «Наноструктури на основі вісмуту і срібла для системи зберігання зерна та виробництва комбікормів». Збірник матеріалів всеросійської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в області створення інноваційних технологій зберігання сільськогосподарської сировини і харчових продуктів». Углич 2011 р.), у якій показана принципова можливість використання препаратів на основі сполук вісмуту для знезараження насіннєвого матеріалу від збудників хвороб, які в масі передаються з посадковим матеріалом. Конкретних рекомендацій за складом і властивостями таких препаратів у статті не наводиться.

Завдання, розв'язувана заявляється винаходом, полягає у створенні нового препарату, стимулюючого схожість насіння зерненения.

Поставлена задача вирішується завдяки тому, що заявляється препарат стимулюючої дії з фунгіцидними та антистресовими властивостями на основі вісмуту являє собою колоїдний розчин калій, амоній або змішаної калій-амонійної форми цитрату вісмуту з розміром частинок 2-4 нм, що містять, мг/л: вісмут 2,0-5,6; калій 0-1,9; амоній 0-0,6; цитрат 2,5-7,1.

Поставлена задача вирішується також завдяки заявляється способу застосування препарату по 1 п., що полягає в обробці насіння зернових культур шляхом зволоження їх при нормі витрати препарату 5,5-11, 0 ла 1 т насіння.

Новим є обробка зернових культур колоїдним розчином калій, амоній або змішаної калій-амонійної форми цитрату вісмуту з розміром частинок 2-4 нм, що містять, мг/л: вісмут 2,0-5,6; калій 0-1,9; амоній 0-0,6; цитрат 2,5-7,1, шляхом зволоження при нормі витрати 5,5-11,0 л розчину препарату на 1 т насіння.

Технічним результатом заявляється технічного рішення є підвищення енергії проростання і схожості насіння зернових культур, придушення збудників хвороб і підвищення стійкості до стресових факторів.

Це досягається застосуванням колоїдного розчину калій, амоній або змішаної калій-амонійній формѲами для передпосівної обробки насіння зернових культур, включає обробку насіння розчином, що містять (мг/л): вісмут 2,0-5,6; калій 0-1,9; амоній 0-0,6; цитрат 2,5-7,1, способом зволоження при нормі витрати 5,5-11,0 л розчину на 1 т насіння.

Новим є обробка зернових культур розчином нанорозмірних частинок вісмуту, що містять (мг/л): вісмут 2,0-5,6; калій 0-1,9; амоній 0-0,6; цитрат 2,5-7,1, способом зволоження при нормі витрати 5,5-11,0 л розчину на 1 т насіння.

При вивченні впливу висмутсодержащих нанопрепаратов на посівні якості насіння був встановлений їх стимулюючий ефект.Аналіз насіння, проведених в лабораторних умовах (табл. 1, 2), показав, що в середньому за роки досліджень енергія проростання і схожість насіння, обробленого нанопрепаратами вісмуту, перевищували показники, отримані у варіантах з контролем.

Досвід проведено в лабораторних умовах на сорт м'якої ярої пшениці сибірської селекції Новосибірська 29. Посівні якості насіння - енергію проростання і схожість визначали за ГОСТ 12038-84 «Метод визначення схожості». Був обраний метод пророщування насіння в рулонах (P). На двох шарах зволоженому фільтрувальному паперу розміром 10×100 см розкладали одну пробу насіння в кількості 100 штук (у чотирьох повтореннях). Зверху насіння накривали полоск�оложении в растильню з температурою 20°C. Облік і оцінку пророслого насіння при визначенні енергії проростання проводили через три доби, визначення схожості - на 7 добу.

При проведенні лабораторних, польових і виробничих дослідів висмутсодержащий розчин складу (мг/л) 5,6 вісмуту, 1,88 калію, 0,59 амонію, 7,09 цитрату отримують наступним чином: до 10 л води додають послідовно при перемішуванні 1,07 г вісмуту цитрату, 0,21 г лимонної кислоти, 0,27 г гідроксиду калію, 0,9 мл водного розчину концентрованого аміаку і доводять об'єм розчину водою до 100 л. Для отримання висмутсодержащего розчину, що містить (мг/л) 2,8 вісмуту, 0,94 калію, 0,30 амонію, 3,55 цитрату, вихідний розчин розбавляють водою в 2 рази.

З табл. 1 також видно, що препарат доцільно використовувати у вигляді розчину з концентрацією вісмуту 2,0-5,6 мг/л. При концентрації вісмуту в розчині менше 2,0 мг/л вплив вісмуту на енергію проростання і схожість незначно, а при концентрації вісмуту понад 5,6 мг/л має місце додатковий витрата препарату без поліпшення його дії. Передпосівну обробку насіння зернових культур способом зволоження слід проводити при нормі витрати 5,5-11,0 л на 1 тонну насіння. При нормі витрати менше 5,5 л на тонну насіння має місце недо�емян додатковий витрата препарату не підвищує ефективність його дії. З табл. 1 також видно, що препарат може бути використаний як у вигляді вісмут-калій-цитратсодержащего розчину, вісмут-амоній-цитратсодержащего розчину, а також у вигляді їх суміші.

В табл. 2 наведено біометричні показники зародкових органів: проростка, коренів, колеоптиля визначали одночасно з оцінкою схожості на 7 добу в тих же рулонах. За результатами чотирьох років 2010-2013 рр. випробувань виявлено ростостимулюючий вплив нанопрепаратов на зародкові органи насіння пшениці. У всіх варіантах відмічено збільшення довжини проростка, колеоптиля і кореня в порівнянні з контролем, в середньому 1,2-1,3 рази.

Оцінку кореневих гнилей насіння пшениці обробленими нанопрепаратами проводили в лабораторних умовах методом рулонів, одночасно з визначенням енергії проростання, схожості і біометричних розмірів зародкових органів. Оцінка на поразку досліджуваних проростків насіння пшениці кореневими гнилями показала (табл. 3), що фунгістатичну дію препаратів зазначено у всіх варіантах досліду як на етапі передпосівної обробки, так і на насінні нового врожаю в процесі 5 місяців зберігання. При цьому ураженість насіння кореневою гниллю в 2-4 рази нижче, ніж в контролі.

Визначення�єм культивування ізолятів грибів на картопляно-декстрозном агарі з додаванням нанопрепаратов. Встановлено (табл. 4), що ураженість фітопатогенними грибами істотно знижувалася при обробці насіння пшениці нанопрепаратами. Так, вісмут у концентрації 2,0-5,6 мг/л виявився високоефективним проти виділення грибів Penicillium, Bipolaris і інших грибів.

В результаті проведених лабораторних досліджень для проведення польових і виробничих дослідів були обрані висмутсодержащие розчини з концентрацією вісмуту і 2,8 5,6 мг/л. Польові досліди закладали на фитопатологическом ділянці лабораторії імунітету ГНУ СибНИИРС на ділянці 2,4 м2в 3-х повтореннях. Оцінку продуктивності й урожайності проводили з ділянок площею 1 м2(в 3-х повтореннях). Колосся обмолочували на колоскової молотарці. Враховували як біологічні, так і продуктивні властивості рослин. Аналіз структури врожаю показав, що використання передпосівної обробки насіння нанопрепаратами обумовлює статистично достовірне перевищення врожаю у всіх варіантах дослідів (табл. 5). Збільшення врожайності на варіантах з концентрацією вісмуту 2,8 мг/л і 5,6 мг/л на 20%. При цьому чітко простежується тенденція до збільшення ефективності нанопрепаратов вісмуту в стресових умовах: у посушливий вегетаційний ощади 2,4 га в трьох повтореннях кожного варіанту. Прибирання зерна проводили комбайном. В таблиці 6 представлено урожайність насіння в центнерах з гектара. За результатами виробничого випробування різних варіантів передпосівної обробки насіння нанопрепаратами вісмуту різної концентрації виявлено перевищення врожайності 2012 року, характеризується як острозасушливого, у всіх 4-х варіантах у середньому на 27%. Урожайність насіння 2013 р. була на рівні контролю або з незначним перевищенням від 2 до 10%.

З даних лабораторних, польових і виробничих дослідів (табл. 1-6) слід, що завдяки відмітним ознаками досягається зазначена мета. Досягнутий технічний результат полягає у створенні препарату, підвищує енергію проростання та схожість насіння зернових культур, переважної збудників хвороб і підвищує стійкість до стресових факторів.

1. Препарат стимулюючої дії з фунгіцидними та антистресовими властивостями на основі вісмуту, який відрізняється тим, що являє собою колоїдний розчин калій, а�0-5,6; калій 0-1,9; амоній 0-0,6; цитрат 2,5-7,1.

2. Спосіб застосування препарату по 1 п. для передпосівної обробки насіння зернових культур шляхом зволоження при нормі витрати 5,5-11 л на 1 т насіння. 

Схожі патенти:

Спосіб отримання вісмуту саліцилової-кислого основного

Винахід відноситься до гідрометалургії рідкісних металів, а конкретно - до способу переробки висмутсодержащих матеріалів з отриманням сполук вісмуту
Винахід відноситься до гідрометалургії рідкісних металів, а конкретно до способу переробки висмутсодержащих матеріалів з отриманням сполук вісмуту
Винахід відноситься до гідрометалургії рідкісних металів, а конкретно - до способів переробки висмутсодержащих матеріалів з отриманням сполук вісмуту

Спосіб отримання комплексів 2-изопропокси-2 метилвинилтрихлорфосфонийгексахлорметаллов

Винахід відноситься до хімії фосфорорганічних сполук з фосфор вуглецевим зв'язком, а саме комплексів, що містять 2-изопропокси-2-метилвинил-1-трихлорфосфонийкатиони і гексахлорметалл аніони загальної формулиде М=Sn, n=2; М=Sb або Bi, n=3,які можуть знайти застосування в якості каталізаторів полімеризаційних процесів, вихідних сполук для отримання фосформеталлсодержащих мономерів, олігомерів, полімерів тощо
Винахід відноситься до вдосконаленого способу отримання водорозчинних амінокислотних похідних фулерену, які можуть використовуватися у фармакології та мікробіології

Спосіб отримання вісмуту основного галловокислого

Винахід відноситься до способів одержання солей вісмуту

Солі, утворені ранітидином і комплексним з'єднанням вісмуту з карбоновою кислотою, і фармацевтичний препарат

Винахід відноситься до солей, утвореним ранітидином і комплексом вісмуту з карбоновою кислотою, і сольватам цих солей

Спосіб отримання йодвисмутсодержащего компонента эндофарма а

Винахід відноситься до способів отримання нового компонента эндофарма невстановленої структури, який дозволяє отримати препарат більш високої якості і ефективності

Спосіб лікування і профілактики захворювань дистальної ділянки кінцівок у копитних

Винахід відноситься до галузі ветеринарії і призначене для лікування захворювань кінцівок у коней, великої та дрібної рогатої худоби та інших копитних тварин на тваринницьких фермах і комплексах. Спосіб полягає в тому, що обробку проводять водним розчином препарату «Биопаг-Д» в концентрації 4-2% шляхом прогону тварин через ванни з розчином глибиною занурення до карпального суглоба. Заявлений винахід дозволяє ефективно і без стресів лікувати і попереджати лікування захворювань копит і копитець у тварин. 2 з.п. ф-ли, 5 іл., 4 табл., 1 пр.

Пестицидная композиція та її застосування

Винахід відноситься до сільського господарства. Пестицидная композиція містить карбоксамидное з'єднання, представлене сполукою (1) , і карбаматное з'єднання, що представляє собою тиодикарб. Винахід дозволяє підвищити ефективність боротьби з шкідниками. 2 н. і 3 з.п. ф-ли, 2 табл., 18 пр.

Пестицидная композиція та спосіб боротьби з шкідниками

Винахід відноситься до сільського господарства. Пестицидная композиція включає карбоксамидное з'єднання, представлене формулою (I): і одне або більше неонікотіноідних сполук, вибраних з групи (А), що складається з ацетамиприда, клотианидина, динотефурана, імідаклоприду, нитенпирама, тіаклопріда та тіаметоксаму. Винахід дозволяє підвищити ефективність композиції. 2 н. і 5 з.п. ф-ли, 6 табл., 15 пр.

Синергетична гербіцидна композиція, що містить клопіралід і флорасулам

Винахід відноситься до сільського господарства. Синергетична гербіцидна суміш складається з гербицидно ефективного кількості (а) клопіраліду і (б) флорасуламу у вигляді складу у воді, у якому вагове співвідношення клопіраліду (кислотний еквівалент) до флорасуламу (активний інгредієнт) складає 12:1. Гербіцидна композиція включає гербицидно ефективне кількість зазначеної суміші і сільськогосподарсько прийнятний ад'ювант або носій. Здійснюють приведення в контакт рослин або їх локусів з гербицидно ефективним кількістю зазначеної суміші. Флорасулам (активний інгредієнт) застосовують у нормі 2,5 г активного інгредієнта/га, якщо клопіралід (кислотний еквівалент) застосовують у нормі 30 г кислотного еквівалента/га; флорасулам (активний інгредієнт) застосовують у нормі 3,75 г активного інгредієнта/га, якщо клопіралід (кислотний еквівалент) застосовують у нормі 45 р кислотного еквівалента/га; флорасулам (активний інгредієнт) застосовують у нормі 5 г активного інгредієнта/га, якщо клопіралід (кислотний еквівалент) застосовують у нормі 60 г кислотного еквівалента/га. Небажані рослини являють собою волошка польовий (Centaurea cyanus), ромашку непахучую (Matricariai inodora) або польову незабудку (Myosotis arve

Синергичная гербіцидна композиція, що містить пенокссулам і оксифлуорфен

Винахід відноситься до сільського господарства, зокрема до обробки культурних рослин від бур'янів. Синергетична суміш включає пенокссулам і оксифлуорфен у співвідношенні 1:560 і 1,33:1,0. Композиція, приготовлена на основі суміші пенокссулама і оксифлуорфену, ефективно пригнічує бур'яни у посівах, особливості, багаторічних рослин, культур винограду, зернових і зернових, на пасовищних угіддях, вигонах і газонах. Такі композиції забезпечують поліпшене залишкове досходове і післясходове знищує дію (спалюють) із залишковим гербіцидної придушенням бур'янів. 3 н. і 8 з.п. ф-ли, 4 табл.

Пестицидная композиція та спосіб боротьби з шкідниками

Винахід відноситься до сільського господарства. Пестицидная композиція містить карбоксамидное з'єднання (1), представлене формулою: і сульфоксафлор. Винахід дозволяє підвищити пестицидне активність. 2 н. і 3 з.п. ф-ли, 2 табл.

Пестицидная композиція та спосіб боротьби з шкідниками

Винахід відноситься до сільського господарства. Пестицидная композиція включає карбоксамидное з'єднання формули (1) і одне або більше піретроїдного сполук, вибраних з групи (А), що складається з тефлутрина, лямбда-цигалотрина, циперметрина, бета-цифлутрину, перметрина, дельтаметрина і бифентрина. Винахід дозволяє підвищити ефективність боротьби з шкідниками. 2 н. і 4 з.п. ф-ли, 4 табл., 18 пр.

Пестицидная композиція та спосіб боротьби з шкідниками

Винахід відноситься до сільського господарства. Пестицидная композиція містить карбоксамидное з'єднання (1), представлене формулою: і абамектин. Винахід дозволяє підвищити ефективність боротьби з шкідниками. 2 н. і 3 з.п. ф-ли, 2 табл., 6 пр.

Кристалічні модифікації протиоконазола

Винахід відноситься до кристалічному моносольвату протиоконазола з ДМСО (1:1), а також до аморфній формі протиоконазола. Кристалічний моносольват протиоконазола з ДМСО отримують шляхом розчинення протиоконазола в ДМСО при нагріванні, потім охолоджують при додаванні одного або декількох антирастворителей, придатних для кристалізації моносольвата з ДМСО і виділяють кристали цільового речовини. Аморфну форму протиоконазола отримують шляхом нагрівання кристалічного протиоконазола до плавлення та охолодження розплавленого протиоконазола, при цьому охолодження проводять зі швидкістю 3-20°С/хв. винахід відноситься до протимікробних композиціям, що містить кристалічний моносольват протиоконазола з ДМСО (1:1) або аморфну форму протиоконазола в ефективному кількості з одним або кількома сурфактантами. Протигрибкові композиції отримують змішуванням ефективного кількості кристалічного моносольвата протиоконазола з ДМСО або аморфної форми протиоконазола з наповнювачем або сурфактантами. Кристалічний моносольват протиоконазола з ДМСО (1:1) і аморфну форму протиоконазола застосовують у сільському господарстві для контролю небажаних мікроорганізмів. ли, 7 іл., 2 табл., 4 пр.

N-(1,2,5-оксадиазол-3-іл)бензамиди і їх застосування в якості гербіцидів

Винахід відноситься до N-(1,2,5-оксадиазол-3-іл)бензамидам формули I, у якій R-алкіл з 1-6 атомами вуглецю, галогеналкил з 1-6 атомами вуглецю, алкокси з 1-6 атомами вуглецю, ціано, нітро, метилсульфенил, ацетиламино, метоксикарбонил, метилкарбонил, пиперидинилкарбонил, галоген, аміно, або гетероарил, обраний із групи, що включає 1,2,3-триазоло, 1,2,4-триазоло, бензизоксазолил, тиофенил, пиридинил і бензімідазол-2-іл, або гетероциклил, обраний із групи, що включає пиперидинил, відповідно заміщені s залишками, обраними з групи, що включає метил, етил, метокси і галоген; X та Z незалежно один від одного відповідно означають нітро, галоген, ціано, алкіл з 1-6 атомами вуглецю, галогеналкил з 1-6 атомами вуглецю, алкенів з 2-6 атомами вуглецю, OR1, S(O)nR2, алкіл-OR1 з 1-6 атомами вуглецю в алкіл, або гетероарил, обраний із групи, що включає 1,2,4-триазоло; Y означає нітро, галоген, OR1, S(O)nR2, NR1COR1, Про-алкилгетероциклил з 1-6 атомами вуглецю в алкіл, і де гетероциклил обраний з 1,4-діоксан-2-мулу, О-алкіл гетероарил з 1-6 атомами вуглецю в алкіл, і де гетероарил обраний з пиразолила, алкіл-OR1 з 1-6 атомами вуглецю в алкіл, алкіл-NR1SO2R2 з 1-6 атомами вуглецю в алкіл, NR1R2, тетрагидрофуранилокс�піролідин-2-он, O(СН2)-5-2,4- диметил-2,4-дигідро-3Н-1,2,4-триазол-3-он, або гетероарил, обраний із групи, що включає 1,2,3-триазоло і пиразолил, або гетероциклил, обраний із групи, що включає 4,5-дигідро-1,2-оксазол-3-іл і тетрагидропиримиди-2(1Н)-он-1-іл, відповідно заміщені s залишками, обраними з групи, що включає метил, метокси і цианометил; R1 означає водень, алкіл з 1-6 атомами вуглецю, алкинил з 2-6 атомами вуглецю, циклоалкіл з 3-6 атомами вуглецю, циклоалкилалкил з 3-6 атомами вуглецю в циклоалкиле і 1-6 атомами вуглецю в алкіл, феніл або фенилалкил з 1-6 атомами вуглецю в алкіл, причому шість останніх залишків заміщені s залишками, обраними з групи, що включає галоген, OR3 і CON(R3)2; R2 означає алкіл з 1-6 атомами вуглецю, алкенів з 2-6 атомами вуглецю, циклоалкіл з 3-6 атомами вуглецю, феніл або феніл-1-6 з атомами вуглецю алкіл, причому п'ять останніх залишків заміщені s залишками, обраними з групи, що включає галоген, OR3, OCOR3, CO2R3, COSR3 і CОN(R3)2; R3 означає водень або алкіл з 1-6 атомами вуглецю; n означає 0, 1 або 2; s означає 0,1,2 або 3. Винахід відноситься до застосування N-(1,2,5-оксадиазол-3-іл)бензамідів формули (I) в якості гербіцидної кошти і для боротьби з небажаними рослинами. Технічний
Винахід відноситься до способів стимулювання росту рослин. Здійснюють обробку садивного матеріалу шляхом замочування насіння перед посівом протягом 24 годин. Замочування проводять у водному розчині комплексонатів магнію і цинку з иминодиянтарной кислотою при співвідношенні MgL:ZnL = 1:1. Концентрація комплексонатів магнію і цинку становить 1,5·10-4 моль/л. Забезпечується зниження витрати препарату та інтенсифікація утворення пігментів фотосинтетичного апарату. 2 табл.
Up!