Висіваючий апарат

 

Винахід відноситься до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до висіваючи апаратів сівалок точного висіву дражованого насіння просапних культур.

Відомий висіваючий апарат, що включає встановлений в корпусі висіваючий елемент з отворами для насіння. Ряди, що складаються з каліброваного насіння, притискаються сусідніми шарами до внутрішньої поверхні стінки корпусу. Комірка знаходиться строго під цими рядами. Внутрішня стінка корпусу і точки вхідного отвори комірок для насіння, найбільш віддалена від поздовжньої осі висівного елемента, розташовані в одній площині (патент SU № 1790329, кл. А01С 7/04, 1993). До недоліків висівного апарату відноситься те, що при збільшенні інтенсивності відбору насіння осередками можуть бути пропуски в їх заповненні через сводообразованія в масі насіння, яке затримує час відновлення організованого ряду на рівні входів в клітинки, що вимагає збільшення відстані між гніздами по дузі висівного елемента. Крім того, на насіння, що знаходяться на поверхні обертового елемента, діє тиск з боку верхніх шарів насіння, яке призводить до пошкодження їх оболонки.

Найбільш близьким до пропонованого є висів�зом між ними, плоску нерухому дугоподібну накладку, розташовану в пазу. Ряди клітинок впритул наближені до пазу, а накладка підноситься над висівним елементом на висоту одного шару насіння (патент UA № 2108703, МПК А01С 7/04, 1996).

До недоліків висівного апарата слід віднести те, що після заповнення насінням осередків з формованого ряду біля нерухомої накладки і переміщення їх обертовим висівним елементом над надійшли вільними осередками утворюється звід, в результаті чого можливі пропуски при заповненні вільних комірок, що призводить до нерівномірності розподілу насіння в рядку.

Мета винаходу - підвищення рівномірності розподілу дражованого насіння в рядку за рахунок дозованого поштучного заповнення всіх комірок з рухомого організованого ряду, сформованого в розподільній камері.

Поставлена мета досягається тим, що у висівному апараті, що включає корпус з встановленим на горизонтальній осі диском з осередками для насіння, згідно винаходу на корпусі встановлена розподільна камера з вікном в похилому днище, в якому розташована частина бічної поверхні диска з жолобник, сводоразрушителями на його підставі і фасками комірок, при е� зазором щодо галтелі, вісь якого розташована в одній вертикальній площині з віссю диска.

Суть винаходу пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 зображено висіваючий апарат, загальний вигляд; на фіг. 2 - переріз А-А на фіг. 1; на фіг. 3 - висівний диск, на фіг. 4 - розподільна камера зі счесивающим роликом.

Висіваючий апарат (фіг. 1) містить бункер 1, розташовані під ним розподільну камеру 2 й корпус 3, де на горизонтальній осі обертання 4 встановлений диск 5 з жолобник 6, осередками 7 з фасками 8, виконаними під кутом природного укосу насіння по ходу обертання диска 5, з сводоразрушителями 9 на підставі 10. Розподільна камера 2 (фіг. 2, 3 і 4) включає задню похилу стінку 11, передню вертикальну стінку 12 з вирізом 13, внутрішню вертикальну бічну стінку 14 з нижнім дугоподібним обрізом 15 по профілю бічної поверхні диска 5, зовнішню бічну вертикальну стінку 16, до нижнього дугоподібному обрізу 17 під кутом природного укосу насіння закріплено днище 18 по профілю бічної поверхні диска 5 з вікном 19.

Всередині розподільної камери 2 перед передньою вертикальною стінкою 12 в вирізі 13 на бічних стінках 14, 16 на горизонтальній осі 20 встановлений счесивающий ролик 21 із зазором відносите�еплена зірочка 22, яка з'єднана ланцюгом 23 із зірочкою 24, закріпленої на горизонтальній осі обертання 4, на якій встановлена зірочка 25, при цьому горизонтальні осі 20 і 4 розташовані в одній вертикальній площині. У нижній частині корпусу 3 розташоване вивантажувальний вікно 26 і встановлений сошник 27.

Принцип роботи висівного апарата полягає в наступному.

З бункера 1 дражоване насіння надходять в розподільну камеру 2 і розміщуються на днище 18 по профілю бічної поверхні диска 5, закріпленого під кутом природного укосу насіння до нижнього дугоподібному обрізу 17 зовнішньої бокової вертикальної стінки 16, у вікні 19 і в організованому ряду на галтелі 6, з якого по черзі западають у вільні клітинки 7 з фасками 8, розміщені на бічній поверхні диска 5, що обертається на горизонтальній осі 4 зірочкою 25. Далі диском 5 насіння в комірках 7 переміщаються всередині корпусу 3 до вигрузному вікна 26 і при поєднанні з них випадають з комірок 7 під силою гравітації на дно борозни, утвореної сошником 27. З насіння, що знаходяться в розподільній камері 2, над вікном 19 і жолобник 6 сводоразрушителями 9 на підставі 10 диска 5 счесивающим роликом 21, обертовим в зустрічному напрямку диску 5, у бічній стегравитации заповнюють вільні клітинки 7. Обертання счесивающего ролика 21 на осі 20 здійснюється зірочкою 22 допомогою ланцюга 23 від зірочки 24. При цьому сводоразрушители 9 на підставі 10 диска 5 запобігають утворенню склепіння над вікном 19 і жолобник 6. Співвідношення діаметрів счесивающего ролика 20 і диска 5 і їх розташування в одній вертикальній площині і фаски 8, виконані на осередках 7 диска 5, запобігають можливе руйнування дражованого насіння.

Пропонована конструкція дозволяє рівномірно розподілити дражоване насіння в рядку в результаті заповнення ними всіх комірок диска поштучно з рухомого організованого ряду, сформованого в розподільній камері на галтелі сводоразрушителями і счесивающим роликом.

Висіваючий апарат, що включає корпус з встановленим на горизонтальній осі диском з осередками для насіння, відрізняється тим, що на корпусі встановлена розподільна камера з вікном в похилому днище, в якому розташована частина бічної поверхні диска з жолобник, сводоразрушителями на його підставі і фасками комірок, при цьому на бічних стінках всередині розподільної камери на горизонтальній осі встановлений счесивающий ролик із зазором щодо галтелі, вісь якого розташована в про

 

Схожі патенти:

Розподільна головка пневматичної зернової сівалки

Розподільна головка пневматичної зернової сівалки складається з розподільника з відвідними патрубками і турбулізатора, встановленого у вхідному трубопроводі. Турбулизатор виконаний у вигляді чотирьох відбивачів з тягарцями. Відбивачі з тягарцями закріплені на трубі шарнірно у двох взаємно перпендикулярних площинах. Відбивач, що знаходиться на зовнішній стороні коленообразного патрубка, має попередній нахил від вертикального положення в бік центральної осі труби на кут β. Винахід дозволить підвищити рівномірність розподілу насіння при роботі на схилах. 3 іл.

Сем'япровід пневматичної сівалки

Сем'япровід пневматичної сівалки містить трубопровід і встановлений вертикально гаситель повітряного потоку. Гаситель повітряного потоку виконаний у вигляді труби з віконцями. Поверх труби закріплена воронка з фіксатором для запобігання втрат зерна через віконця і регулювання кількості випускається повітря. Винахід дозволить підвищити якість посіву шляхом зменшення виносу насіння на поверхню ґрунту з-під лапи сошника сівалки за рахунок зменшення дії повітряної струменя в подлаповом просторі і рівномірність розподілу насіння по ширині дна борозни за рахунок збереження досить високої швидкості польоту насіння. 1 іл.

Висіваючий апарат

Пристрій відноситься до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до апаратів точного висіву насіння сільськогосподарських культур. Висіваючий апарат містить корпус і бункер для насіння. У корпусі на горизонтальній осі встановлений дозуючий вертикальний однорядний ніздрюватий диск. Останній закріплений за допомогою болтів на пластмасовій шестірні. Апарат має також ролик-відбивач, виштовхувач насіння, пульсатор і обвідний повітропровід. Останній встановлений на подовженій голівці горизонтальній осі за допомогою утримувача. Пульсатор має вилку з опорними роликами і круглу стяжную муфту. Ніздрюватий диск виконаний хвилястим, з хвилями однакової довжини і висоти, розташованими по окружності по внутрішній порожнині, причому кількість хвиль дорівнює кількості насіннєвих осередків. Вершини хвиль з'єднані з центрами денця осередків сопловими отворами. Виштовхування насіння здійснюється стисненим повітрям, що надходять періодично через ці отвори допомогою обвідного воздуховода і пульсатора від пневмосистеми трактора або сівалки в момент підходу насіння до виштовхування їх в борозну. Виштовхувач насіння зміщений на діаметр комірки від вибросного вікна і виштовхує застряглі насіння, восстанавл�ервого контакту у вузьку борозенку з ущільненим ложе без прокатування по ній. Винахід забезпечує посів насіння сівалками типу ССТ-12В на швидкості 11-12 км/год і більше, рівномірне розташування насіння в борозні, підвищує продуктивність праці у 1,5-2 рази. 5 з.п. ф-ли, 5 іл.

Пристрій для рециркуляції повітря в сільськогосподарській машині

Винахід відноситься до сільськогосподарської машини, а саме до сівалці для висіву насіння, яка містить дозуюче насіння пристрій для дозування насіння. Дозуюче насіння пристрій містить стінку, яка виконана з можливістю обертання. Дозуюче насіння пристрій також виконано з можливістю повідомлення із засобом додатки тиску для забезпечення різниці тисків на стінках між приймаючою насіння стороною, стороною високого тиску, стінки і стороною, стороною низького тиску, стінки, яка є протилежною приймаючої насіння стороні. Стінка виконана з безліччю наскрізних утримують отворів для прийому на приймаючій насіння стороні стінки, за допомогою різниці тисків на стінках, насіння в утримуючих отворах. Потім насіння переміщаються через обертання стінки на відстань переміщення стінки, при цьому вони вивільняються із стінки. Засіб додатки тиску містить пневматичний пристрій, підключений до воздухопроводу і забезпечує основну повітряну струмінь через повітропровід в напрямку приймаючої насіння боку стінки. Трубопровід поворотний приєднаний між стороною стінки, яка є противополвной повітряного струменя переноситься назад у повітропровід та/або до впускний стороні пневматичного пристрою, а частина основної повітряного струменя прямує вниз в грунт через випускний трубопровід. Винахід дозволяє зменшити випуск забрудненого повітря, який проходить через висівається насіння. 9 з.п. ф-ли, 6 іл.

Дозуюче насіння пристрій на сільськогосподарській машині

Сільськогосподарська машина відноситься до області посівних машин. Машина містить, щонайменше, одну висіваючу секцію, що включає, щонайменше, дозуюче насіння пристрій. Останнє містить дозуючий насіння елемент (803), який за допомогою приводного пристрою виконаний з можливістю транспортування насіння в один або більше дозуючих семяпроводов (812). Дозуюче насіння пристрій містить також камеру (882) для насіння, виконану з можливістю подачі в неї позитивного тиску створює тиск елемента, встановленого на сільськогосподарській машині. Дозуючий насіння елемент (803) являє собою стінку, яка обмежує камеру (882), в якій виконані отвори або заглибини. При цьому отвори або заглибини дозуючого насіння елемента (803) з'єднують камеру (882) з навколишнім середовищем для створення різниці тисків для прикріплення до них і транспортування в них насіння. Дозуючий сем'япровід (812) складається із зовнішнього семяпровода (816) і розташованого в ньому з можливістю зняття внутрішнього семяпровода (826) і має впуск (814) в камері (882) для повітряного потоку для транспортування насіння з камери (882) через дозуючий сем'япровід (812) у посівну борозну. Винахід дзвінок�і руху машини. 13 з.п. ф-ли, 10 іл.

Імпульсний пневматичний висіваючий апарат

Висіваючий апарат містить корпус, сопло надлишкового тиску, забірний пристрій і висіваючий диск, що має робочу кромку з коефіцієнтом тертя про насіння більше 0,7. Висіваючий диск закріплений на приводному валу в кільцевій проточці корпусу і виконаний у вигляді усіченого прямого кругового конуса, менша основа якого звернена до корпусу. Кільцева проточка корпусу також виготовлена у вигляді конічної поверхні, зверненої великим підставою до висевающему диску. Кути нахилу твірних висівного диска та кільцевої проточки корпусу до площини підстави висівного диска однакові. Корпус має профіль у вигляді усіченої колу. У верхній зоні переходу циліндричної частини корпусу в плоску, з боку, що прилягає до висевающему диску, виконано отвір для сопла генератора пневматичних імпульсів. Даний отвір має діаметр менше половини мінімального розміру насіння. Крім того, на плоскій поверхні корпусу, перпендикулярній площині висівного диска, на відстані не менше двох максимальних розмірів насіння від отвору сопла генератора пневматичних імпульсів, з боку робочої частини висівного диска прикріплений патрубок семяпровода. Перетин патрувисить якість висіву насіння за рахунок забезпечення рівномірної поштучної подачі насіння. 2 іл.

Пневматичний висіваючий апарат

Пневматичний висіваючий апарат містить корпус, сопло надлишкового тиску і висівний диск. Робоча кромка висівного диска має коефіцієнт тертя про насіння більше 0,7. У верхній частині корпуса з боку, що прилягає до висевающему диску, встановлений з можливістю обертання дозуючий диск. Робоча поверхня дозуючого диска має коефіцієнт тертя більше 0,7. На плоскій поверхні корпусу з боку, що прилягає до висевающему диску, закріплений патрубок семяпровода, переріз якого має форму прямокутника зі сторонами більше півтора максимального розміру насіння. Патрубок семяпровода у корпусі встановлений таким чином, що його верхня кромка розташована вище рівня насіння у насіннєвій камері. Винахід дозволить підвищити якість висіву насіння за рахунок забезпечення рівномірної поштучної подачі насіння. 1 іл.

Конфігурація пристрою дозування насіння на сільськогосподарській машині

Сільськогосподарська машина включає в себе, щонайменше, один висіваючий апарат, пристрій дозування насіння з дозуючим насіння елементом (803) з приводним пристроєм і камерою для насіння і трубопровід (812) для дозування насіння. Камера виконана з можливістю нагнітання в неї позитивного тиску створює тиск ланки. Дозуючий насіння елемент (803) утворює стінку з отворами або пазами (804), що обмежує камеру. Отвори/пази (804) з'єднують камеру з навколишнім середовищем для створення різниці тисків для прикріплення і переміщення насіння в них. Впускний отвір (814) трубопроводу (812) для дозування насіння розташована в камері без входження в контакт з несучою насіння стороною дозуючого насіння елемента (803) прямо навпроти кошти (808) вирівнювання тиску, розташованого на протилежному боці до несучої насіння стороні дозуючого насіння елемента (803). Впускний отвір(814) трубопроводу для дозування насіння розташоване в безпосередній близькості з приймаючою областю (818) на несучій насіння стороні (803a) дозуючого насіння елемента (803). Трубопровід (812) для дозування насіння має впускний напрямок, який має третій кут (V3) до площини у межах інт�ного насіння елемента в середині приймаючої області (818). Використання винаходу дозволить підвищити якість розподілу насіння. 14 з.п. ф-ли, 8 іл.

Магнітний висіваючий апарат

Магнітний висіваючий апарат містить корпус з діелектричних матеріалів, насіннєвий ящик, семяподводящий і семяотводящий канали, лопатевий семясбрасиватель і висівний диск. На ободі висівного диска закріплені кріпильними деталями пластини постійного магніту з кроком, рівним відстані між насінням, що укладаються в борозенки залежно від агротехнічних вимог до посіву для окремо взятої сільськогосподарської культури. На шляху руху насіння від насіннєвого ящика до семяподводящему каналу встановлено електромагнітне зарядний пристрій для зарядки насіння, яке живиться електричним струмом, вироблюваним з використанням електрообладнання трактора через перетворювач напруги 12-24 В на 220 В. Використання винаходу дозволить забезпечити підвищення точності та ефективності висіву. 2 іл.

Дозатор насіння з гнучким висівним диском

Дозатор насіння містить корпус, що має внутрішню камеру і дефлектор всередині внутрішньої камери, і висівний диск з жорсткою маточиною, встановлений в корпусі з можливістю обертання. Висіваючий диск виконаний повністю або частково гнучким, щонайменше, в одному радіальному ділянці, що відхиляється, щонайменше, одним дефлектором при обертанні всередині корпусу. Сільськогосподарська машина, що використовує дозатор насіння вищевказаного виконання має, щонайменше, один брус для кріплення робочих органів і безліч висівних секцій, кожна з яких з'єднана з відповідним брусом і включає в себе дозатор насіння. Використання винаходів дозволить поліпшити поштучне поділ насіння. 3 н. і 17 з.п. ф-ли, 6 іл.
Up!