Спосіб мобільного зв'язку, вузол керування мобільністю і сервер управління абонентами

 

Область техніки, до якої належить винахід

Даний винахід відноситься до способу мобільного зв'язку, вузла управління мобільністю і сервера управління абонентами.

Рівень техніки

У схемі LTE (Long Term Evolution, довгострокове розвиток) передбачена функція MDT (Minimization of Drive Tests, минимизирование виїзних тестів, використання для тестування мережі мобільного зв'язку, де це можливо, мобільних станцій замість пересувних вимірювальних комплексів,).

Одним з варіантів MDT є «MDT при управлінні» (Management Based MDT), де результати вимірювання одержують з деякої конкретної мобільної станції UE, що знаходиться в вимірюваної зоні, а мобільну станцію UE, що здійснює MDT, вибирають з урахуванням стану дозволу користувача» (User Consent Status, стану дозволу), для кожної мобільної станції UE, що вказує, чи дає ця мобільна станцію UE дозвіл на здійснення MDT.

Конкретно, як показано на фіг.6, передбачено, що якщо здійснюється MDT при управлінні, то сервер&М (operation and management, забезпечення функціонування та технічного обслуговування) передає у базові радіостанції eNB#1/eNB#2, керуючі сотами, що входять в зону, що підлягає вимірюванню, команду здійснювати MDT.

До�остю) виконаний з можливістю при здійсненні MDT при управлінні повідомляти базові радіостанції eNB#1/eNB#2 стан дозволу користувача для кожної мобільної станції UE.

Крім того, при здійсненні MDT при управлінні базові радіостанції eNB#1/eNB#2 за допомогою повідомлення «RRC Reconfiguration» (зміна конфігурації RRC) передають в мобільну станцію UE#1, яка дала дозвіл на здійснення MDT, команду здійснювати MDT, при цьому в мобільну станцію UE#2, не дала дозволу на здійснення MDT, зазначені базові радіостанції команду здійснювати MDT не передають.

Крім того, у відповідності зі схемою LTE в MDT при управлінні запропоновано повідомляти стан дозволу користувача, що відноситься до кожної мобільної станції UE, з вузла ММО керування мобільністю в базову станцію eNB, а також здійснювати обмін інформацією про стан дозволу користувача, що відноситься до кожної мобільної станції UE, між базовими станціями eNB (див. непатентние документи 1 і 2).

Список цитованих матеріалів

Непатентние документи:

[1] 3GPP contribution R3-110933;

[2] 3GPP contribution R3-110934;

[3] 3GPP contribution R3-111136.

У схемі LTE обумовлено, що для отримання результатів вимірювання MDT не повинні використовуватися мобільні станції UE, що знаходяться у роумінгу (користувачі, що знаходяться в роумінгу) (див. непатентний документ 3).

Однак у системі мобільного зв'язку на основі існуючої схеми LTE базова � в роумінгу. Відповідно, має місце недолік, який полягає в неможливості здійснювати управління таким чином, щоб в мобільну станцію UE, що знаходиться в роумінгу, не передавалася команда здійснювати MDT.

Зокрема, в системі мобільного зв'язку на основі існуючої схеми LTE має місце недолік, який полягає в неможливості здійснювати управління таким чином, щоб в мобільну станцію UE, що знаходиться в роумінгу і виконала нове приєднання згідно операції приєднання мобільної станції або операції переходу в активний стан, не передавалася команда здійснювати MDT.

Розкриття винаходу

Даний винахід зроблено з урахуванням вищевказаних недоліків, і метою цього винаходу є пропозиція способу мобільного зв'язку, вузла управління мобільністю і сервера управління абонентами, з використанням яких можна здійснювати управління таким чином, щоб команда здійснювати MDT не передавалася в мобільну станцію UE, що знаходиться в роумінгу.

Перша особливість цього винаходу являє собою спосіб мобільного зв'язку, що включає крок визначення вузлом управління мобільністю, є мобільна станція мобільного станцією, нах�е стан; і крок передачі вузлом керування мобільністю в базову станцію сигналу вказівки стану дозволу, який вказує, що мобільна станція не дала дозволу на здійснення виїзних тестів, якщо визначено, що мобільна станція являє собою мобільну станцію, що знаходиться в роумінгу.

Друга особливість цього винаходу являє собою вузол керування мобільністю, що містить модуль визначення, виконаний з можливістю визначення, чи є мобільна станція мобільного станцією, що знаходиться в роумінгу, в операції приєднання мобільної станції або в операції переходу в активний стан; і модуль передачі, виконаний з можливістю передачі в базову станцію сигналу вказівки стану дозволу, який вказує, що мобільна станція не дала дозволу на здійснення виїзних тестів, якщо модулем визначення визначено, що мобільна станція являє собою мобільну станцію, що знаходиться в роумінгу.

Третя особливість цього винаходу являє собою спосіб мобільного зв'язку, що включає крок визначення, знаходиться мобільна станція в стані роумінгу, що виконується сервером управління абонентами домашньої мережі�ения абонентами в вузол керування мобільністю, з яким з'єднана мобільна станція, сигналу вказівки стану дозволу, який вказує, що мобільна станція не дала дозволу на здійснення виїзних тестів, якщо сервером управління абонентами визначено, що мобільна станція знаходиться в стані роумінгу.

Четверта особливість цього винаходу являє собою сервер управління абонентами в домашній мережі мобільної станції, містить модуль визначення, виконаний з можливістю визначення, знаходиться мобільна станція в стані роумінгу, в операції оновлення зони відстеження мобільної станції; і модуль передачі, виконаний з можливістю передачі у вузол керування мобільністю, з яким з'єднана мобільна станція, сигналу вказівки стану дозволу, який вказує, що мобільна станція не дала дозволу на здійснення виїзних тестів, якщо визначено, що мобільна станція знаходиться в стані роумінгу.

Короткий опис креслень

Фіг.1 являє собою схему конфігурації всієї системи мобільного зв'язку у відповідності з першим варіантом здійснення цього винаходу.

Фіг.2 являє собою функціональну схему вузла керування мобільністю у відповідності�ующую функціонування вузла керування мобільністю у відповідності з першим варіантом здійснення цього винаходу.

Фіг.4 представляє собою функціональну схему сервера управління абонентами відповідно з другим варіантом здійснення цього винаходу.

Фіг.5 являє собою діаграму, що ілюструє функціонування сервера управління абонентами відповідно з другим варіантом здійснення цього винаходу.

Фіг.6 являє собою схему, що пояснює звичайну систему мобільного зв'язку.

Здійснення винаходу

Система мобільного зв'язку у відповідності з першим варіантом здійснення цього винаходу

Система мобільного зв'язку у відповідності з першим варіантом здійснення цього винаходу описується далі з посиланням на фіг.1-3.

Як показано на фіг.1, система мобільного зв'язку у відповідності з даним варіантом здійснення побудована за схемою LTE і включає базову станцію eNB, вузол ММО управління мобільністю, сервер HSS (Home Subscriber Server, сервер власних абонентів) управління абонентами і сервер&М забезпечення функціонування та технічного обслуговування.

Система мобільного зв'язку у відповідності з даним варіантом здійснення виконана з можливістю здійснення MDT при управлінні.

Як показано на фіг.2, вузол ММО�виготовлення, модуль 12 прийому, модуль 13 визначення і модуль 14 передачі.

Модуль 11 управління виконаний з можливістю збереження стану дозволу користувача, що вказує, чи дала мобільна станція UE, що не знаходиться в роумінгу, тобто мобільна станція UE користувача мережі, якій належить даний вузол ММО управління мобільністю, дозвіл на здійснення MDT.

Модуль 11 управління тут може бути виконаний з можливістю збереження стану дозволу користувача, що вказує, чи дала кожна мобільна станція дозвіл на здійснення MDT, шляхом одержання профілю користувача, що відноситься до кожної мобільної станції UE, з сервера HSS управління абонентами.

Модуль 12 прийому виконаний з можливістю прийому різних сигналів з базової радіостанції eNB і мобільної станції UE.

Зокрема, модуль 12 прийому виконаний з можливістю приймати запит приєднання (Attach Request) з мобільної станції UE операції приєднання мобільної станції UE і з можливістю приймати запит обслуговування (Service Request) з мобільної станції UE операції переходу мобільної станції UE з режиму неактивності (стану очікування в режим встановленого з'єднання (активний стан).

Модуль 13 визнач�ателя в роумінгу) на підставі IMSI (International Mobile Subscriber Identity, міжнародний ідентифікатор абонента мобільного зв'язку) тощо мобільної станції UE операції приєднання мобільної станції UE або в операції переходу в режим встановленого з'єднання.

Модуль 14 передачі виконаний з можливістю передавати різні сигнали в базову станцію eNB і в мобільну станцію UE.

Модуль 14 передачі тут виконаний з можливістю передавати в базову станцію eNB вказівки дозволу користувача (User Consent Indication), вказує, що дана мобільна станція UE не дала дозволу на здійснення MDT, якщо модулем 13 визначення визначено, що дана мобільна станція UE являє собою мобільну станцію UE, що знаходиться в роумінгу.

З іншого боку, модуль 14 передачі виконаний з можливістю передавати вказівку дозволу користувача з метою повідомлення у базову станцію eNB стану дозволу користувача, що відноситься до даної мобільної станції UE, яке зберігається модулем 11 управління, якщо модулем 13 визначення визначено, що дана мобільна станція UE не є мобільною станцією UE, що знаходиться в роумінгу.

Далі з посиланням на фіг.3 описується приклад функціонування вузла ММО керування мобільністю у відповідності з першим вар�я з мобільної станції UE операції приєднання мобільної станції UE або прийнявши запит з обслуговування мобільної станції UE операції переходу мобільної станції UE з режиму неактивності (стан очікування) в режим встановленого з'єднання (активний стан), вузол ММО управління мобільністю на кроці 8102 визначає, чи є мобільна станція UE мобільною станцією UE, що знаходиться в роумінгу.

Якщо відповідь позитивний («ТАК»), то дана операція переходить до кроку S103. В іншому випадку («НІ») дана операція переходить до кроку S104.

На кроці S103 вузол ММО управління мобільністю передає в базову станцію eNB вказівку дозволу користувача, яке вказує, що мобільна станція UE не давала дозволу на здійснення MDT.

Як наслідок, базова радіостанція eNB не передає в мобільну станцію UE команду здійснювати MDT.

З іншого боку, на кроці S104 вузол ММО управління мобільністю передає вказівку дозволу користувача з метою повідомлення у базову станцію eNB стану дозволу користувача, що відноситься до даної мобільної станції UE, яке зберігається вузлом ММО управління мобільністю.

У системі мобільного зв'язку у відповідності з першим варіантом здійснення цього винаходу вузол ММО управління мобільністю виконаний з можливістю передачі в базову станцію eNB вказівки дозволу користувача, вказує, що мобільна станція UE, що знаходиться в роумінгу, не давала дозволу на здійснення MDT, в опера�чином можна уникнути ситуації, в якій базова радіостанція eNB передає в мобільну станцію UE, що знаходиться в роумінгу і переместившуюся в зону, що підлягає вимірюванню за допомогою MDT при управлінні команду на здійснення MDT.

Система мобільного зв'язку у відповідності з другим варіантом здійснення цього винаходу

Далі з посиланням на фіг.4 і 5 описується система мобільного зв'язку у відповідності з другим варіантом здійснення цього винаходу. При описі системи мобільного зв'язку у відповідності з другим варіантом здійснення цього винаходу пояснюються відмінності від системи мобільного зв'язку у відповідності з вищенаведеним першим варіантом здійснення.

Сервер HSS управління абонентами відповідно з даним варіантом здійснення винаходу встановлений в домашній мережі PLMN (Public Land Mobile Network, наземна мережа мобільного зв'язку загального користування) мобільної станції UE, а мобільна станція UE виконана з можливістю перебувати в постійному з'єднанні з сервером HSS управління абонентами.

Як показано на фіг.4, сервер HSS управління абонентами відповідно з даним варіантом здійснення винаходу включає модуль 21 керування, модуль 22 прийому, модуль 23 визначення і модуль 24 і UE, відноситься до користувачу мережі PLMN), якій належить вказаний сервер HSS управління абонентами.

Модуль управління 21 тут виконаний з можливістю зберігати в якості профілю користувача стан дозволу користувача, яке вказує, дала зазначена мобільна станція UE дозвіл на здійснення MDT.

Модуль 22 прийому виконаний з можливістю приймати різні сигнали з сайту ММО управління мобільністю, з яким з'єднана дана мобільна станція UE.

Зокрема, модуль 22 прийому виконаний з можливістю приймати в операції TAU (Tracking Area Update, оновлення зони відстеження) мобільної станції UE сигнал TAU з сайту ММО управління мобільністю (вузла ММО перебування), з яким з'єднана дана мобільна станція UE.

Модуль 23 визначення виконаний з можливістю визначення в ході операції TAU мобільної станції UE того, чи знаходиться мобільна станція UE у стані роумінгу, на підставі інформації (наприклад, MME-ID), що відноситься до вузла ММО управління мобільністю, з яким з'єднана дана мобільна станція UE.

Модуль 24 передачі виконаний з можливістю передачі різних сигналів у вузол ММО управління мобільністю, з яким з'єднана дана мобільна станція UE.

Зд� знаходиться в стані роумінгу, передавати у вузол ММО управління мобільністю, з яким з'єднана дана мобільна станція UE, вказівку дозволу користувача, що вказує на те, що дана мобільна станція UE не дала дозволу на здійснення MDT.

З іншого боку, модуль 24 передачі виконаний з можливістю відмови від передачі вказівки дозволу користувача, призначеного для повідомлення вузол ММО управління мобільністю, з яким з'єднана дана мобільна станція UE, стану дозволу користувача, відноситься до мобільної станції UE, зберігається модулем 11 управління, якщо модулем 23 визначення визначено, що мобільна станція UE не знаходиться в стані роумінгу.

Далі з посиланням на фіг.5 описується приклад функціонування сервера HSS управління абонентами відповідно з другим варіантом здійснення цього винаходу.

Як показано на фіг.5, на кроці S201 в операції TAU мобільної станції UE сервер HSS управління абонентами, встановлений в домашній мережі PLMN мобільної станції UE, отримує інформацію, що відноситься до вузла ММО управління мобільністю, з яким з'єднана дана мобільна станція UE.

На кроці S202 сервер HSS управління абонентами визначає, чи знаходиться мобільна станція UE у сорим з'єднана дана мобільна станція UE.

Якщо відповідь позитивний («ТАК»), то дана операція переходить до кроку S203. В іншому випадку («НІ») дана операція переходить до кроку S204.

На кроці S203 сервер HSS управління абонентами передає у вузол ММО управління мобільністю, з яким з'єднана дана мобільна станція UE, вказівку дозволу користувача, що вказує на те, що на здійснення MDT дозвіл дано не було.

Як наслідок, вузол керування мобільністю ММО, з яким з'єднана дана мобільна станція UE, задає стан дозволу користувача, що відноситься до даної мобільної станції UE, щоб тим самим вказати, що дозвіл на здійснення MDT дано не було.

Відповідно, вузол ММО управління мобільністю, з яким з'єднана дана мобільна станція UE, не передає в мобільну станцію UE команду здійснювати MDT.

З іншого боку, на кроці S204 сервер HSS управління абонентами не передає вказівку дозволу користувача вузол ММО управління мобільністю, з яким з'єднана дана мобільна станція UE.

Як наслідок, вузол ММО управління мобільністю, з яким з'єднана дана мобільна станція UE, не змінює стан дозволу користувача, що відноситься до мобільної станції UE.

В системі мобильнойами виконаний з можливістю передавати у вузол ММО управління мобільністю, з яким з'єднана дана мобільна станція UE, вказівку дозволу користувача, яке вказує, що мобільна станція UE, що знаходиться в роумінгу, не дала дозволу на здійснення MDT, в операції TAU мобільної станції UE. Зазначеним чином можна уникнути ситуації, в якій вузол ММО управління мобільністю, з яким з'єднана дана мобільна станція UE, передає в мобільну станцію UE, що знаходиться в роумінгу, переместившуюся в зону, що підлягає вимірюванню за допомогою MDT при управлінні команду на здійснення MDT.

Вищенаведені особливості даного варіанту здійснення можуть бути викладені наступним чином.

Перша особливість даного варіанту здійснення являє собою спосіб мобільного зв'язку, і її сутністю є наявність кроку визначення вузлом ММО управління мобільністю, є мобільна станція мобільного станцією, що знаходиться в роумінгу (перебування користувача в роумінгу), що виконується в операції приєднання мобільної станції UE або в операції переходу в активний стан; і кроку передачі вузлом ММО керування мобільністю в базову станцію eNB вказівки дозволу користувача (сигналу вказівки стану дозволу), вказує, що мобильнаѸльная станція UE являє собою мобільну станцію UE, знаходиться в роумінгу.

У першій особливості даного варіанту здійснення спосіб мобільного зв'язку може додатково включати крок збереження вузлом ММО управління мобільністю стану дозволу користувача (стану дозволу), що вказує, чи дала мобільна станція, що не знаходиться в роумінгу, дозвіл на здійснення MDT; і крок передачі вузлом ММО управління мобільністю вказівки дозволу користувача для повідомлення в базову станцію eNB стану дозволу користувача, відноситься до мобільної станції UE, збереженого вузлом ММО управління мобільністю, якщо визначено, що мобільна станція UE не є мобільною станцією UE, що знаходиться в роумінгу.

Друга особливість даного варіанту здійснення являє собою вузол ММО управління мобільністю, і її сутністю є наявність модуля 13 визначення, виконаного з можливістю визначення, чи є мобільна станція UE мобільною станцією UE, що знаходиться в роумінгу, в операції приєднання мобільної станції UE або в операції переходу в активний стан; і модуля 14 передачі, виконаного з можливістю передачі в базову станцію eNB вказівки дозволу користувача, вказує, що ва станція UE являє собою мобільну станцію UE, знаходиться в роумінгу.

У другій особливості даного варіанту здійснення вузол ММО управління мобільністю може додатково включати модуль 11 управління, виконаний з можливістю зберігання стану дозволу користувача, що вказує, чи дала мобільна станція UE, що не знаходиться в роумінгу, дозвіл на здійснення MDT, а модуль 14 передачі може бути виконаний з можливістю передачі вказівки дозволу користувача для повідомлення в базову станцію eNB стану дозволу користувача, відноситься до мобільної станції UE, збереженого модулем 11 управління, якщо модулем 13 визначено, що мобільна станція UE не є мобільною станцією UE, що знаходиться в роумінгу.

Третя особливість даного варіанту здійснення являє собою спосіб мобільного зв'язку, і її сутністю є наявність кроку визначення, знаходиться мобільна станція UE у стані роумінгу, що виконується сервером HSS управління абонентами домашньої мережі PLMN (домашньої мережі мобільної станції UE операції TAU (операції оновлення зони відстеження) мобільної станції UE; і кроку передачі сервером HSS управління абонентами у вузол ММО управління мобільністю, з яким з'єднана мобільна станція�ие MDT, якщо сервером HSS управління абонентами визначено, що мобільна станція UE знаходиться в стані роумінгу.

Четверта особливість даного варіанту здійснення являє собою сервер HSS управління абонентами в домашній мережі PLMN мобільної станції UE, і її сутністю є наявність модуля 23 визначення, виконаного з можливістю визначення, знаходиться мобільна станція UE у стані роумінгу, в операції TAU мобільної станції UE; і модуля 24 передачі, виконаного з можливістю передачі у вузол ММО управління мобільністю, з яким з'єднана мобільна станція UE, вказівки дозволу користувача, вказує, що мобільна станція UE не дала дозволу на здійснення MDT, якщо визначено, що мобільна станція UE знаходиться в стані роумінгу.

Функції вищеописаних вузла ММО управління мобільністю, базової радіостанції eNB і мобільної станції UE можуть бути здійснені апаратними засобами, програмним модулем, виконуваних процесором, або поєднанням зазначених коштів.

Зазначений програмний модуль може перебувати на носії інформації будь-якого типу, наприклад в оперативному запам'ятовуючому пристрої RAM (Random Access Memory), на флеш-пам'яті, на постійному запам'ятовуючому вуст�раемом програмованому постійному запам'ятовуючому пристрої EEPROM (Electronically Erasable and Programmable ROM), у регістрі, на жорсткому диску, на знімному диску комп'ютера або компакт-диску (CD-ROM).

Носій інформації з'єднується з процесором так, щоб процесор міг записувати інформацію на носій інформації і прочитувати інформацію з носія інформації. Носій інформації також може бути вбудований у процесор. Носій інформації і процесор можуть входити до складу спеціалізованої інтегральної схеми ASIC (Application-Specific Integrated Circuit). Зазначена ASIC може входити до складу вузла ММО управління мобільністю, базової радіостанції eNB і мобільної станції UE. Крім того, такі носій інформації і процесор можуть входити до складу вузла ММО управління мобільністю, базової радіостанції eNB і мобільної станції UE як дискретні компоненти.

Даний винахід детально роз'яснювалося тут з використанням вищенаведених варіантів здійснення винаходу; проте фахівцям в даній області має бути зрозуміло, що даний винахід не обмежена наведеними варіантами. Даний винахід може бути здійснено із змінами без виходу за межі сутності та обсягу цього винаходу, що визначаються формулою винаходу. Відповідно, опис конкретних варіантів здійснення предне зміст патентної заявки Японії №2011-102248, поданої 28 квітня 2011 року, включено в даний опис допомогою посилання.

Технічний результат

Як зазначено вище, у відповідності з цим винаходом можуть бути запропоновані спосіб мобільного зв'язку, вузол керування мобільністю і сервер управління абонентами, які надають можливість здійснювати управління таким чином, щоб команда здійснювати MDT не передавалася в мобільну станцію UE, що знаходиться в роумінгу.

Перелік позначень

UE ... мобільна станція

eNB ... базова радіостанція

ММО ... вузол керування мобільністю

HSS ... сервер управління абонентами

11, 21 ... модуль управління

12, 22 ... модуль прийому

13, 23 ... модуль визначення

14, 24 ... модуль передачі.

1. Спосіб мобільного зв'язку, що включає крок повідомлення вузлом керування мобільністю в базову станцію стану дозволу, вказує, дала мобільна станція дозвіл на здійснення виїзних тестів, що виконується в операції приєднання мобільної станції або в операції переходу в активний стан на підставі стану роумінгу мобільної станції.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на певному кроці мобільна станція повідомляє стан дозволу тел�енний з можливістю повідомлення у базову станцію стану дозволу, вказує, дала мобільна станція дозвіл на здійснення виїзних тестів, в операції приєднання мобільної станції або в операції переходу в активний стан на підставі стану роумінгу мобільної станції.

4. Вузол керування мобільністю за п. 3, який відрізняється тим, що модуль передачі виконаний з можливістю повідомлення стану дозволу для мобільної станції, не знаходиться в роумінгу.

5. Спосіб мобільного зв'язку, що включає:
крок повідомлення сервером управління абонентами домашньої мережі мобільної станції в операції оновлення зони відстеження мобільної станції на базову станцію стану дозволу, вказує, дала мобільна станція дозвіл на здійснення виїзних тестів, на підставі стану роумінгу мобільної станції.

6. Сервер управління абонентами в домашній мережі мобільної станції, містить модуль передачі, виконаний з можливістю повідомлення у базову станцію стану дозволу, вказує, дала мобільна станція дозвіл на здійснення виїзних тестів, в операції оновлення зони відстеження мобільної станції на підставі стану роумінгу мобільної станції. 

Схожі патенти:

Система бездротового зв'язку і бездротове термінальне пристрій

Винахід відноситься до технології налаштування частоти в бездротового зв'язку. Технічний результат винаходу полягає в спрощенні налаштування лінії зв'язку по категорії терміналу, у підвищенні швидкодії налаштування частоти. Інформація про можливості терміналу, що відноситься до можливості бездротового термінального пристрою, у якої щонайменше одна з першої смуги пропускання частот для використання в висхідної лінії зв'язку і другої смуги пропускання частот для використання в низхідній лінії зв'язку є змінною, завчасно асоціативно пов'язується з категорією терміналу. Коли інформація про можливості терміналу приймається з бездротового термінального пристрою, категорія терміналу призначається за інформацією про можливості терміналу, налаштовується лінія зв'язку на бездротове термінальне пристрій, і передається сигнал управління, відповідний налаштування лінії зв'язку. 7 н. п. ф-ли, 19 іл.

Спосіб і відповідний пристрій спільного використання трафіку при груповій передачі

Винахід відноситься до галузі технологій передачі даних і, зокрема, до способу і відповідного пристрою спільного використання трафіку при груповій передачі. Технічний результат полягає в зниженні вимог до можливості передачі трафіку одним маршрутизатором. Спосіб спільного використання трафіку при груповій передачі містить етапи, на яких отримують за допомогою маршрутизатора одного сегмента мережі IP-адреса кожного маршрутизатора того ж сегменту мережі та інформацію про діапазоні групових адрес, за який відповідає кожен маршрутизатор, отримують маску, яка надається кожним маршрутизатором і використовується для алгоритму хешування, і вибирають маску в якості маски алгоритму хешування з отриманого безлічі масок; у відповідності з груповою адресою, яка запитує обладнання користувача при приєднанні, і діапазоном групових адрес, за який відповідає кожен маршрутизатор, визначають маршрутизатор, діапазон групових адрес якого включає в себе цей груповий адресу; причому коли певний маршрутизатор являє безліч маршрутизаторів, використовують кожен з IP-адрес цього певного маршрутизатора воответствующему кожному вхідному значенню, маршрутизатор, який відповідає за пересилання пакета багатоадресної передачі з груповою адресою. 2 н. і 7 з.п. ф-ли, 6 іл.

Спосіб звернення до групи периферійних пристроїв у мережі зв'язку, апаратура і кінцевий пристрій у мережі зв'язку

Винахід відноситься до області пейджингового виклику кінцевих пристроїв у мережі зв'язку. Технічний результат полягає в усуненні перевантаження мережі. Для цього, з метою звернення до групи кінцевих пристроїв, кожному з кінцевих пристроїв у цій групі виділяється загальний ідентифікатор групи. Після цього створюється пейджинговое повідомлення, що включає в себе цей загальний ідентифікатор групи. Пейджинговое повідомлення потім передається всім крайовим пристроїв згаданої групи шляхом одиночної пейджингового операції. 4 н. і 9 з.п. ф-ли, 8 іл.

Спосіб, пристрій та система передачі даних

Винахід відноситься до галузі технологій зв'язку. Технічний результат винаходу полягає в збільшенні ступеня використання ресурсів радіозв'язку. Спосіб включає етапи, на яких: приймають з допомогою пристрою медійної обробки запит на отримання послуг, переданий пристроєм користувача, при цьому пристрій медійної обробки розташоване в мережі радіодоступу, де розташоване пристрій користувача; отримують за допомогою пристрою медійної обробки дані послуги, відповідні запиту на отримання послуг; отримують за допомогою пристрою медійної обробки інформацію про ресурси зв'язку радіоінтерфейсу в соте, де розташоване пристрій користувача, та інформацію про ресурси передачі; виконують за допомогою пристрою медійної обробки адаптацію вмісту і вибір швидкості передачі даних послуги згідно з отриманою інформацією про ресурси зв'язку радіоінтерфейсу та інформації про ресурси передачі. 3 н. і 12 з.п. ф-ли, 11 іл.

Система і спосіб забезпечення аутентифікації для транзакцій без наявності картки з використанням мобільного пристрою

Винахід відноситься до пристрою, способів і комп'ютера для аутентифікації споживача і проведення платіжної транзакції. Технічний результат полягає в підвищенні швидкості проведення платіжної транзакції. Пристрій має процесор, носій даних, приєднаний до процесора і містить набір інструкцій, при виконанні яких процесором пристрій аутентифікує споживача за допомогою реєстрації мобільного пристрою і зв'язку мобільного пристрою з платіжним рахунком споживача, аутентифікації реєстрації мобільного пристрою з використанням ідентифікаційних даних, раніше наданих споживачем і пов'язаних з платіжним рахунком, отримання даних, що ініціюють платіжну транзакцію, визначення, що платіжна була ініційована транзакція з використанням мобільного пристрою і визначення, ґрунтуючись на аутентифікації реєстрації мобільного пристрою, що платіжна транзакція виявлено зону для платіжного рахунку з використанням мобільного пристрою. 5 н. і 36 з.п. ф-ли, 6 іл.

Спосіб мобільного зв'язку, пристрій шлюзу, вузол керування мобільністю і пристрій сервера керування сеансами викликів

Винахід відноситься до способу і системи мобільного зв'язку. Технічний результат полягає в забезпеченні передачі і прийому інформації, пов'язаної з управлінням політикою і тарифікацією (PCC), коли в функціональному блоці правил політик і тарифікації (PCRF) відбувається відмова або коли PCRF відновлює роботу після виникнення такої відмови. Спосіб мобільного зв'язку для системи мобільного зв'язку, що включає в себе мобільну станцію (UE), PDN-шлюз (PGW) і PCRF, причому спосіб містить повторне встановлення з'єднання мережі передачі пакетних даних (PDN) за допомогою згаданого PGW, якщо PGW знає, що PCRF був перезапущений у процедурі модифікації односпрямованого каналу. 4 н. і 2 з.п. ф-ли, 9 іл.

Спосіб, базова станція і система для координації ресурсу пошукового виклику в гетерогенній мережі

Винахід відноситься до технологій бездротового зв'язку. Технічний результат винаходу полягає в усуненні перешкод пошукового виклику, сформованих створює перешкоди базовою станцією. Спосіб включає в себе: визначення за допомогою першої базової станції користувацького обладнання в підключеному стані; обчислення за допомогою першої базової станції номери субкадра у субкадра, використовуваного для надсилання інформації пошукового виклику, і номера кадру пошукового виклику, якому належить згаданий субкадр, причому інформація пошукового виклику використовується для пошукового виклику користувацького обладнання в підключеному стані; і відправку першою базовою станцією обчисленого номери субкадра і обчисленого номера кадру в кадр пошукового виклику до другої базової станції, так що друга базова станція конфігурує субкадр, відповідний номеру субкадра в кадрі пошукового виклику, відповідному номером кадру, у вигляді майже порожнього субкадра, або друга базова станція зупиняє надсилання інформації в субкадре, відповідному номеру субкадра в кадрі пошукового виклику, відповідному номеру кадру. 3 н. і 7 з.п. ф-ли, 7 іл., 2 табл.

Спосіб функціонування бездротової сенсорної мережі

Винахід відноситься до області бездротових сенсорних мереж (БСС). Технічним результатом є підвищення продуктивності і точності функціонування бездротової сенсорної мережі (БСС), а також забезпечення економного витрати енергії. Спосіб управління функціонуванням БСС полягає в тому, що забезпечують кластерну архітектуру БСС, ініціалізують БСС, задають параметри ВРС, при цьому параметри ВРС включають контрольовані параметри, проводять аналіз рівня зашумленості каналів, при цьому кількість сенсорних вузлів БСС вибирають пропорційно необхідним параметрам точності обробки і точності передачі контрольованих параметрів, при цьому активують тільки ті сенсорні вузли ВРС, в яких поточними значеннями контрольованих параметрів були перевищені значення, заздалегідь задані у вигляді допусків, після чого в БСС формують зв'язки між активованими сенсорними вузлами БСС, на основі аналізу результатів функціонування БСС виробляють підбір оптимальної структури мережі для отримання найкращого результату за співвідношенням швидкість, точність, виконуваний інтелектуальним модулем на основі нейронної мережі, що функціонує на основі генетичного алгоритму. 1 з.п.

Спосіб встановлення режиму спільної роботи, кероване обладнання, базова станція і система

Винахід відноситься до області бездротового зв'язку. Технічний результат винаходу полягає в спрощенні встановлення режиму спільної роботи базової станції та користувацького обладнання при одночасному збереженні надійності та якості зв'язку. Спосіб встановлення режиму спільної роботи містить етапи: базова станція приймає від користувацького обладнання запит встановлення режиму, який використовується для запиту встановлення режиму спільної роботи; базова станція інкапсулює конфігураційну інформацію про режим спільної роботи, дозволену до використання користувальницьким обладнанням, у відповідь встановлення; базова станція передає відповідь встановлення призначеного для користувача устаткування і приймає від користувацького обладнання повідомлення зворотного зв'язку про те, закінчена чи ні конфігурація режиму спільної роботи. 5 н. і 53 з.п. ф-ли, 16 іл.

Управління доставкою реклами на мобільні клієнти

Винахід відноситься до засобів для управління доставкою реклами на мобільні клієнти з одночасним забезпеченням захисту приватного життя користувачів. Технічним результатом є підвищення точності доставки реклами за рахунок використання сервісу брокера розташування. У способі здійснюють прийом на сервісі доставки реклами жетона використання місця розташування від мобільного клієнта, відправку жетона на сервіс брокера розташування для його верифікації, прийом на сервісі доставки реклами розташування мобільного клієнта від сервісу брокера розташування та доставку реклами, таргетованої по місцю розташування, на мобільний клієнт, причому доставка здійснюється додатково на підставі географічної щільності сукупності мобільних клієнтів. 3 м. і 16 з.п. ф-ли, 3 іл.
Up!