Спосіб отримання авіаційного бензину б95/130

 

Винахід відноситься до нафтопереробці та нафтохімії і може бути використане при виробництві високооктанових авіаційних бензинів.

Для отримання авіаційних бензинів широко використовують такі компоненти, як бензин каталітичного риформінгу, стабілізовані фракції бензину каталітичного крекінгу, алкилбензин, изомеризат, ізопентан, барвники, антиоксиданти і етилову рідину.

Так, відома паливна композиція, що містить: фракції бензину каталітичного риформінгу, що википають в інтервалах НК - 85°C, 85-140°C та ін., изомеризат, алкилбензин, бензин каталітичного крекінгу, прямогонного бензинову фракцію, прості ефіри спиртів C1-C5або їх суміші з нижчими спиртами C1-C4(Патент РФ 2153523, C10L 1/4, 2000).

Ця паливна композиція містить водорозчинні спирти і не може бути використана в якості авіаційного бензину, так як не відповідає вимогам стабільності фазового складу (розшаровується при температурі ~ мінус 45°C), октановому числу, фракційним складом і ін. характеристикам.

Відома паливна композиція, що містить бензин каталітичного риформінгу - фракцію 35-150°C, бензин каталітичного риформінгу - фракцію 100-190°C, алкіл�а, википающая в інтервалі 35-150°C - 55-80 мас.%,

Фракція бензину риформінгу, википающая в інтервалі 100-190°C - 5-15 мас.%,

Алкилбензин - 10-20 мас.%.

Прямогонная бензинова фракція - 5-15 мас.%

(Патент РФ 2009168, C10G 59/00, 1994).

Для отримання товарного продукту до складу бензину вводять добавки, такі як: тетраетилсвинець, антиокислювальна присадка, барвник.

Недоліком цієї композиції є багатокомпонентність і високий вміст ароматичних вуглеводнів і як наслідок низька питома теплота згоряння.

Найбільш близьким до пропонованого композиції є склад авіаційного бензину, що містить, основу представляє собою суміш фракції бензину риформінгу та/або ізомеризат, що википають в інтервалі 40-135°C, і фракції бензину риформінгу, що википає в інтервалі 80-190°C, взятих у співвідношенні 50-80:20-50, і алкилбензин при наступному співвідношенні компонентів у композиції, мас.%:

Основа - ≤70

Алкилбензин - ≥30

Паливна композиція може містити в своєму складі добавки: антиокислювальну присадку, тетраетилсвинець, барвник (Патент РФ 2212432, C10L 1/04, 2002).

Недоліком цієї композиції є використання нестандартних фракцій риформінгу і ізомеризат (изомеризат на вітчизняні�оящего винаходу є скорочення використовуваних компонентів і дефіцитних продуктів при виробництві авіаційного бензину.

Для вирішення поставленої задачі пропонується паливна композиція, що містить основу, що представляє собою фракцію, отриману з промислового автомобільного бензину АІ-92, википає в інтервалі 40-145°C, і добавок: антиокислювальної присадки, етилової рідини, барвника.

Відмінність пропонованого технічного рішення полягає у спрощенні виробництва авіаційного бензину за рахунок використання не дефіцитних автомобільних бензинів АІ-92, вироблених на деяких НПЗ паливного профілю (Кірішінефтеоргсінтез, Лукойл-Ухта, Салаватнефтеоргсинтез та ін) Ці бензини (випускаються по нормам євро 4), базуються на бензинах риформінгу, ізомеризації й алкілування і не містять олефінових компонентів, так як не містять продуктів каталітичного і термічного крекінгу.

Зазначене відмінність дозволяє отримати паливну композицію, що володіє високою стабільністю і детонаційної стійкістю, що дозволяє ефективно використовувати цю композицію в якості авіаційного бензину.

Приготування пропонованої паливної композиції включає наступні стадії: приготування основи шляхом відгонки фракції 40-140°C з бензину АІ-92, періодичним або безперервним способом, з використанням �сті, вводять добавки: антиокислювальна присадка, тетраетилсвинець, і барвник. Фракції, отримані після відгонки, основи можуть бути використані як компоненти автомобільного бензину АІ-92/95.

Для приготування зразків авіаційного бензину Б-95/130 був використаний бензин, виробництва «КИНЕФ», характеристики яких наведені в таблиці 1.

Описаним способом був приготований зразок основи паливної композиції і зразок авіаційного бензину Б-95/130, склади яких наведено в таблицях 2 і 3 відповідно. Результати випробувань отриманих зразків бензину відповідають вимогам, що пред'являються до авіаційного бензину Б-95/130.

При випуску товарного авіаційного бензину в складі паливної композиції вводять добавки: этиловая рідина марки П-2, антиокислювальна присадка - 4-метил-2,6-дитретичний бутілфенол (Агідол-1) по ТУ 38.5901237-90 з ізм. 1,2; барвник органічний жиророзчинний жовтий-К.

Приклад

1400 мл Бензину АІ-92 (властивості в табл. 1), завантажують в колбу, забезпечену ректифікаційної колонкою з ефективністю 3 т. т., і послідовно виділяють бензинові фракції:

1. 31 (Пк) - 40, у кількості 64,0 мл;

2. 40-145, в кількості 1150 мл;

3. 145-198 (К. К), в кількості 186,0 мл

Фракції №1 і №і можуть бути використані в якості добавки (до 15% про.) до автомобільним бензинів АІ-92/95.

До 1000 г фракції №2 (властивості фракції 2 наведені в таблиці 2), у наступній послідовності про додано: антиокислювач - агідол - 0,05 г, этиловая рідина з розрахунку вмісту ТЕС 1,65 м, барвник жиророзчинний жовтий-До - 0,006 р. Властивості отриманого бензину (табл. 3) відповідають вимогам до авіаційного бензину Б-95/130.

Таблиця 1
Характеристика автомобільного бензину
Характеристики автомобільного бензинуОдиниця виміруЗначення за нормативомЗначення за фактом
1234
Масова частка сірки, не більшемг/кг5012
Об'ємна частка бензолу, не більшевідсотки10,68
Концентрація заліза, не більше
Концентрація марганцю, не більшемг/дм3відсутністьвідсутність
Концентрація свинцю, не більшемг/дм3відсутністьвідсутність
Масова частка кисню, не більшевідсотки2,7відсутність
Об'ємна частка вуглеводнів, не більше:3524,6
ароматичнихвідсотки
олефінових180,12
Октанове число:9293,1
по дослідницькому методу, не менше
за моторним методом, не менше�авление парів, не більше:кПа50-100 (З)75,2
Об'ємна частка оксигенатів, не більше:
метанолувідсоткивідсутністьвідсутність
етанолу5відсутність
ізопропанолу10відсутність
третбутанола7відсутність
ізобутанолу10відсутність
ефірів, що містять 5 або більше атомів вуглецю в молекулівідсотки15відсутність
d align="center">10відсутність
Щільність при 15°Cкг/м3725-780739
Фракційний склад:
температура початку перегонки, °C, не нижче (з)°CНе норм.31,0
межі перегонки, °C, не вище:
10%°С6549
50%°C11096
90%°C180171
кінець кипіння, °C, не вище°C215198
Концентрація фактичних er">2
Випробування на мідній пластинціВитримуєВитримує
Примітка: вимоги до характеристик автомобільного бензину представлені відповідно до «технічного регламенту про вимоги до автомобільного та авіаційного бензину, дизельного і суднового палива, палива для реактивних двигунів і топкового мазуту» і ГОСТ Р 51105-97 «Палива для двигунів внутрішнього згоряння. Неетилований бензин. Технічні умови».

Таблиця 2
Характеристика фракції 40-145°C автомобільного бензину
Характеристики бензинуОдиниця виміруЗначення за фактом
124
Масова частка сіркимг/кг10
Об'ємна частка бензолумг/дм3відсутність
Концентрація марганцюмг/дм3відсутність
Концентрація свинцюмг/дм3відсутність
Масова частка киснювідсоткивідсутність
Об'ємна частка ароматичних вуглеводніввідсотки24,0
Октанове число:
по дослідницькому методу91,9
по моторному методу82,8
Тиск парівкПа45,0
Об'ємна частка оксигенатіввідсоткивідсутність
відсутність
Щільність при 15°Cкг/м3726
Фракційний склад:
температура початку перегонки°C40
межі перегонки°C
10%°C59
50%°C88
90%°C141
кінець кипіння, °C°C168

1">3,1n="1">-
Таблиця 3
Характеристика авіаційного бензину Б-95/130
Характеристики бензинуЗначення нормативу для Б-95/130Значення за фактом1,65
Детонаційна стійкість:
октанове число за моторним методом, не менше9595,4
сортність на багатій суміші, не менше130130
Фракційний склад: втрати від розгонки, %, не більше1,5Менше 1,0
температура початку перегонки, °C, не нижче4041
10% переганяється при температурі, °C, не вище8260
50% переганяється при температурі, °C, не вище10589
90% переганяється при температурі, °C, не вище170142
залишок, %, не більше1,5Менше 1,0
не більше45,445,0
Температура початку кристалізації, °C, не вище-60Нижче мінус 65
Масова частка ароматичних вуглеводнів, %, не більше3523,9
Масова концентрація фактичних смол у мг на 100 см3бензину, не більше3Відсутність
Масова частка сірки, %, не більше0,050,001
Вміст механічних домішок і водиВідсутністьВідсутність
КолірЗеленийЗелений
Щільність при 15°C, кг/м3Визначення обов'язково727
Примітка: вимоги до характеристик бензину представлені в соодовому палива, палива для реактивних двигунів і топкового мазуту» і ГОСТ 1012-72 «Бензини авіаційні».

1. Спосіб отримання авіаційного бензину Б-95/130 на основі бензину, що містить компоненти каталітичного риформінгу, ізомеризації, алкілування з додаванням антиокислювальної присадки, тетраетилсвинцю і барвника, який відрізняється тим, що в якості основи використовується фракція, яка виділяється з цільового автомобільного бензину АІ-92 ректифікацією по періодичній або безперервній схемі і википающая в інтервалі 40-145°C.

2. Спосіб отримання авіаційного бензину Б-95/130 за п. 1, який відрізняється тим, що в нього вводяться добавки, що вводяться в паливо в наступній послідовності: антиокислювальна присадка, тетраетилсвинець, барвник. 

Схожі патенти:

Паливна композиція авіаційного бензину

Винахід відноситься до паливної композиції авіаційного бензину, яка включає алкілат, фракцію ізомеризат, толуол, тетраетилсвинець у вигляді етилової рідини, при цьому паливна композиція додатково включає изопентановую фракцію, алкілат з температурою кінця кипіння до 195°с, а фракція ізомеризат являє собою фракцію С6+, виділену на установки ізомеризації парафінових вуглеводнів, при співвідношенні компонентів, мас.0%: алкілат з Ткк до 195°C 30-50 фракція С6+ ізомеризат 25-45 толуол 10-25 изопентановая фракція до 10 з подальшим введенням тетраетилсвинцю в кількості 0,30-0,53 мл/дм бензину. Паливна композиція може містити присадки: антистатичну, антиокислювач, барвник та інші, дозволені стандартом на авіаційний бензин. Технічний результат полягає в отриманні композиції авіаційного бензину, яка за показниками якості відповідає вимогам ГОСТ Р 55493-2013 (ASTM D 910 і DEF STAN 91-90) і ТР ТЗ 013 / 2011 та відповідає вимогам на імпортний авіаційний бензин Avgas 100LL (Avgas 100VLL), що має октанове число за моторним методом, не менше 99,6 од., сортність на багатій суміші не менше 130 і температуру кінця кипіння бензину не вище 170°C. 1 з.п. ф-ли, 3 табл.

Спосіб ізомеризації потоку сировини, що містить один або більше вуглеводнів с4-с6

Винахід відноситься до способу ізомеризації потоку сировини, що містить один або більше парафінів С4-С6, який включає: A) контактування потоку сировини в реакційній зоні ізомеризації з каталізатором ізомеризації в умовах ізомеризації, щоб отримати потік, що випливає із зони ізомеризації; B) пропускання щонайменше частини потоку, що витікає із зони ізомеризації, в зону стабілізатора, і витяг стабілізованого верхнього потоку, який містить один або більше С5 - вуглеводнів, нижнього потоку, який містить щонайменше 85 мас.% одного або більше С6+ вуглеводнів, і потоку сировини отпарной колони, що містить щонайменше 10 мас.% одного або більше С5+ вуглеводнів; C) пропускання потоку сировини отпарной колони в отпарной зону і поділ потоку сировини отпарной колони на верхній потік отпарной колони, що містить щонайменше 5 мас.% одного або більше С4 - вуглеводнів, і нижній потік отпарной колони, що містить щонайменше 90 мас.% одного або більше С5+ вуглеводнів; і (D) подачу щонайменше частині нижнього потоку отпарной колони в зону видалення изопентана, яка містить колону видалення изопентана, і подачу нижнього потоку з колони видалення изопентана в реакѸл.

Спосіб глибокої переробки нефтезаводского вуглеводневого газу

Винахід відноситься до способу глибокої переробки нефтезаводского вуглеводневого газу одного і більше нафтопереробних заводів, що включає багатостадійну очищення газів, що представляють собою суміші однотипних нефтезаводских газів з різних технологічних установок, і їх поділ у масообмінних апаратах в кілька стадій, спрямованих на отримання етилену, водню, високооктанових компонентів бензину і зріджених паливних газів. При цьому этансодержащую фракцію після амінова очищення направляють на стадію компримування, осушення, очищення від домішок O2, As, Hg, NOx та інших домішок, утворених у процесі піролізу, осушення та низькотемпературного розділення на деэтанизированний газ, що направляється на отримання водню, етановую фракцію, що спрямовується на піроліз, етилен, використовуваний в якості товарного продукту, і вуглеводні С3 і вище, що направляються на поділ рефлюксної фракції, причому продукти піролізу повертають на початок стадії. Використання цього винаходу дозволяє доцільно використовувати нефтезаводской вуглеводневий газ різних технологічних установок. 1 іл., 2 пр.

Паливна композиція авіаційного бензину

Винахід відноситься до композиції авіаційного бензину, що містить изомеризат, алкилбензин і тетраетилсвинець, при цьому в якості ізомеризат використовують изомеризат легкої фракції бензину, переважно C5-C6, як алкілбензіна використовують алкилбензин, отриманий алкилированием із застосуванням каталізатора фтористого водню фракції вуглеводнів C3-C4, є продуктом каталітичного крекінгу вакуумного газойлю, при наступному співвідношенні компонентів, мас.%: Изомеризат легкої фракції бензину 7-30 Тетраетилсвинець до 0,1 Алкилбензин до 100 Заявлена композиція авіаційного бензину відповідає всім вимогам до авіаційного бензину по ТР ТЗ 013 / 2011 та за ГОСТ 1012-72, а також перспективним світовим аналогам, наприклад «Авгаз 100 LL». 2 з.п. ф-ли, 3 табл.
Винахід відноситься до композицій авіаційного бензину з октановим числом не менше 91 і сортністю по багатій суміші не менше 115 на основі автомобільного бензину, яка містить суміш изопарафинових вуглеводнів С6-C8 15-40% мас., гидрированную фракцію C8 із залишковим вмістом бензолу (не більше 3% мас.) до 10% мас., тетраетилсвинець 0,15-0,35% мас. і бензин з октановим числом не менше 92 за ОЧІ до 100% мас. Заявлена композиція авіаційного бензину на основі автомобільного бензину відповідає всім вимогам до авіаційного бензину по ТР ТЗ 013 / 2011, головними з яких є октанове число не менше 91 і сортність на багатій суміші не менше 115. 1 з.п., 2 табл.

Спосіб глибокої переробки нефтезаводского вуглеводневого газу

Винахід відноситься до технології переробки нафтових газів і може бути використане в нафто - і газопереробної промисловості. Винахід стосується способу глибокої переробки нефтезаводских вуглеводневих газів для одного і більше нафтопереробних заводів, в якому в якості вихідних газів використовуються суміші однотипних нефтезаводских газів з різних технологічних установок, що представляють собою этансодержащую фракцію вуглеводнів, фракцію вуглеводнів з підвищеним вмістом водню і рефлюксну фракцію, що проходять подальшу обробку на наступних стадіях: комприміювання вихідних газів, їх очищення від сірководню і діоксиду вуглецю, подальший поділ рефлюксної фракції на газ деэтанизации, легку этансодержащую фракцію вуглеводнів, пропан-пропиленовую фракцію, бутан-бутиленовую фракції і фракції вуглеводнів С5 і вище, отримання водню з використанням вуглеводневої фракції з підвищеним вмістом водню, комприміювання, осушення, очищення від домішок О2, As, Hg, NOx та інших домішок, які є отрутами каталізаторів і обладнання, этансодержащей фракції і поділ її на деэтанизированний газ, етановую фракцію і фракцію угллиза, поділ продуктів піролізу з виділенням етилену і використання пропан-пропіленової і бутан-бутиленовой фракції для одержання високооктанових компонентів автомобільного бензину методом алкілування та/або олігомеризації, продуктів нафтохімічного синтезу та отриманням технічної зрідженої пропан-бутанової суміші в якості палива для автомобільних двигунів. Технічний результат - підвищення якості кінцевих продуктів. 15 з.п. ф-ли, 1 іл., 4 пр.

Бензинові композиції

Винахід відноситься до застосування бензинової композиції для поліпшення прийомистості чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, що працює на бензиновій композиції

Спосіб отримання вуглеводневих продуктів

Винахід відноситься до способу отримання вуглеводневих продуктів
Винахід відноситься до способу селективного отримання вуглеводнів, придатних для використання в якості дизельного палива, що полягає в декарбонилировании/декарбоксилюванні суміші карбонових кислот З8-З24(насичених і ненасичених) в розчиннику в атмосфері водню в присутності гетерогенного каталізатора, що представляє собою паладій на оксиді алюмінію при температурі 200-400°С і тиску 0,1-5 МПа
Винахід відноситься до способу отримання бензину або його компонентів з октановим числом 92-93 по дослідницькому методу з сировини, що містить диметиловий ефір, в присутності каталізаторів на основі цеолітів типу ZSM-5 з SiO2/Al2O3=60-83, що містить не більше 23,0% оксиду алюмінію, не більше 0,09% оксиду натрію і цинк у межах 2-5%, при цьому процес ведуть при температурі 300-400°С і тиску 2,5-4,5 МПа

Паливна композиція авіаційного бензину

Винахід відноситься до паливної композиції авіаційного бензину, яка включає алкілат, фракцію ізомеризат, толуол, тетраетилсвинець у вигляді етилової рідини, при цьому паливна композиція додатково включає изопентановую фракцію, алкілат з температурою кінця кипіння до 195°с, а фракція ізомеризат являє собою фракцію С6+, виділену на установки ізомеризації парафінових вуглеводнів, при співвідношенні компонентів, мас.0%: алкілат з Ткк до 195°C 30-50 фракція С6+ ізомеризат 25-45 толуол 10-25 изопентановая фракція до 10 з подальшим введенням тетраетилсвинцю в кількості 0,30-0,53 мл/дм бензину. Паливна композиція може містити присадки: антистатичну, антиокислювач, барвник та інші, дозволені стандартом на авіаційний бензин. Технічний результат полягає в отриманні композиції авіаційного бензину, яка за показниками якості відповідає вимогам ГОСТ Р 55493-2013 (ASTM D 910 і DEF STAN 91-90) і ТР ТЗ 013 / 2011 та відповідає вимогам на імпортний авіаційний бензин Avgas 100LL (Avgas 100VLL), що має октанове число за моторним методом, не менше 99,6 од., сортність на багатій суміші не менше 130 і температуру кінця кипіння бензину не вище 170°C. 1 з.п. ф-ли, 3 табл.

Паливо для котельні токош

Винахід описує паливо для котельні, що складається з вуглецевмісних сполук органічного та мінерального походження, при цьому в його склад як вуглецевмісної сполуки органічного походження входить суміш нафтошламу і карбоксилата натрію у співвідношенні 1:(1-3), а в якості вуглецевмісної сполуки мінерального походження - вугільна пил, при наступному співвідношенні компонентів, мас.%: Суміш нафтошламу і карбоксилата натрію 40-50 Вугільний пил інше Паливо для котельні володіє високою стабільністю, низькою корозійною активністю, зольністю і в'язкістю, а також високою теплотворною здатністю. 1 табл., 10 пр.

Установка для брикетування вугільних шламів

Винахід відноситься до установки для отримання вугільних брикетів із суміші вугільних шламів з вологістю до 60 мас.%, включає бункер з живильником, вузол активації вугільного шламу, вузол змішування вугільного шламу з гідрофобізуючої добавкою, вузол пресування, при цьому вузол активації вугільного шламу включає пристрій для грубого помелу вугільного шламу без гідрофобізуючої добавки, пристрій для тонкого помелу вугільного шламу і обігрівається ємність для накопичення вугільного шламу тонкого помелу, вузол змішування має два змішувача, де перший змішувач виконаний без підігріву вугільного шламу з гідрофобізуючої добавкою і другий змішувач з можливістю підігріву суміші, вузол пресування містить гвинтовий прес, частини якого покриті абразивостойким композиційним матеріалом. Технічним результатом запропонованого винаходу є отримання з вугільного шламу брикетів без попереднього зневоднення, порівнянних по щільності з щільністю кускового вугілля, що мають підвищену міцність. 3 з.п. ф-ли, 1 іл.
Винахід відноситься до способів одержання вуглеводневого палива для ракетної техніки і може бути використане в нафтопереробній промисловості. Розроблений спосіб отримання вуглеводневого палива підвищеної щільності для ракетної техніки змішанням товарних палив, вироблюваних нафтопереробною промисловістю, а саме змішанням палива Т-6 з паливом для реактивних двигунів марки РТ або МС-1 з вмістом в суміші палива РТ або МС-1 в кількості 25%-45% мас. Спосіб дозволяє отримати високоплотное вуглеводневе паливо для ракетної техніки, аналогічне палива Т-1пп, відповідне ГОСТ 10227-86 з ізм. 1-6, характеризується щільністю при 20°С не менше 820 кг/м3, вмістом ароматичних вуглеводнів не більше 20% мас. і температурою початку кристалізації не вище мінус 60°С, що задовольняє потреби сучасного ринку. 4 пр.
Винахід відноситься до арктичного дизельного палива на основі среднедистиллятних нафтових фракцій, при цьому в якості среднедистиллятних нафтових фракцій паливо містить суміш среднедистиллятних гидроочищенних фракцій, що википають в інтервалах 170-250 С і 180-190ºС, отриманих окремо і взятих при співвідношенні 49:50 - 50:51 об.%. Арктичне дизельне паливо має поліпшені низькотемпературні властивості, що забезпечують надійну експлуатацію дизельних двигунів в арктичних умовах і районах Крайньої Півночі при температурах навколишнього повітря вище мінус 65°C. 3 табл.
Винахід відноситься до паливної композиції, що складається з карбоксилата натрію і вуглецевмісної з'єднання, де в якості вуглецевмісної з'єднання використовується вугільний пил, при наступному співвідношенні компонентів, мас.%: карбоксилат натрію 40-50; вугільна пил - інше. Технічний результат паливної композиції полягає в збільшенні стабільності паливної композиції, в зниженні вмісту сірки і золи, а також у розширенні асортименту котельних палив. 1 табл., 6 пр.

Неетилований бензин авіаційний

Винахід відноситься до композиції авіаційного неетильованого бензину, яка містить бензин каталітичного риформінгу, алкилбензин, толуол та антидетонаційну присадку, при цьому композиція додатково містить бензинову фракцію, що википає в межах 62-85°С, а в якості антидетонаційній присадки - монометіланіліну і метилтретбутиловий ефір при наступному співвідношенні компонентів, мас.%: алкилбензин 15,0-25,0; толуол 10,0-20,0; бензинова фракція, википающая в межах 62-85°С, 20,0-35,0; монометіланіліну 1,5-3,0; метилтретбутиловий ефір 5,0-10,0; бензин каталітичного риформінгу інше. Технічний результат полягає в зниженні токсичності неетильованого авіаційного бензину без погіршення експлуатаційних властивостей, регламентованих вимог Гост 1012-72, з одночасним розширенням номенклатури (переліку) поршневих двигунів внутрішнього згоряння вітчизняного та закордонного виробництва, що використовують авіаційний бензин. 3 табл.
Винахід відноситься до біопаливної композиції, заснованої на нафтовому продукт, що містить біодобавку на основі ацеталей і рослинних олій, при цьому композиція являє собою суміш нафтового дизельного палива 98-60 об.% з біодобавкою 2-40 об.%, де як біодобавки використовують диэтилформаль 35-40 об.%, інше гліцериди ненасичених жирних кислот. Технічним результатом винаходу є отримання біопаливної композиції підвищеної якості, більш стійкою до процесів окислення і полімеризації, з низькою собівартістю і високим виходом продукту. 1 з.п. ф-ли, 2 табл.

Композиції рідкого палива на основі каталітично деоксигенированних і конденсованих оксигенированних вуглеводів

Даний винахід відноситься до композицій рідкого палива. Винахід стосується композицію рідкого палива, що містить щонайменше один компонент палива і від 0,1%(про.) до 99,5% (про.) фракції перегонки компонента, що містить, щонайменше, одне С4+ з'єднання, зроблене з розчинного в воді оксигенированного вуглеводню. Спосіб включає подачу води і розчинного у воді оксигенированного вуглеводню, що включає C1+O1+ вуглеводень, у водній рідкій фазі та/або паровій фазі; подачу Н2; проведення каталітичної реакції в рідкій та/або паровій фазі між оксигенированним вуглеводнем і Н2 в присутності каталізатора деоксигенирования при температурі деоксигенирования і тиску деоксигенирования для отримання оксигенату, що містить в реакційному потоці C1+O1-3 вуглеводень; і проведення каталітичної реакції в рідкій та/або паровій фазі для оксигенату в присутності каталізатора конденсації при температурі конденсації і тиску конденсації для отримання С4+ з'єднання, де С4+ з'єднання включає представника, обраного з групи, що складається з С4+ спирту, С4+ кетону, С4+ алкана, С4+ алкена, C5+ циклоалкана, C5+ циклоалкена, аріла, конденсованого аріла і їх суміші. ИзобретенЇения. Технічний результат - поліпшені характеристики композиції палива, що містить компонент, вироблений з біомаси. 8 н. і 1 з.п. ф-ли, 19 іл., 14 табл., 59 пр.
Винахід відноситься до паливної композиції для котельні, що складається з нафтошламу і вуглецевмісної компонента мінерального походження, при цьому в якості мінерального компонента використовується вугільний пил, а в якості нафтошламу - текучий кек, що містить 40-65 мас.% води, при наступному співвідношенні компонентів, мас.%: Текучий кек 50-70 Вугільний пил До 100 Технічний результат полягає в отриманні паливної композиції для котельні, що володіє високою стабільністю, низькою корозійною активністю, низьким вмістом сірки і низькою собівартістю. 1 табл., 7 пр.

Спосіб отримання високооктанового компонента моторного палива

Винахід відноситься до нафтопереробці, зокрема до способів отримання високооктанового компонента моторного палива з використанням процесів ізомеризації і риформінгу, і може бути використане в нафтопереробній, нафтохімічній і газовій промисловості
Up!