Завод по переробці вуглеводневої сировини в північних регіонах

 

Винахід відноситься до промислової переробки нафти і газових конденсатів з урахуванням специфіки економіки в північних регіонах і може бути використане в нафтопереробній промисловості.

Структура нафтопереробних заводів відома досить давно і включає в загальному випадку наступний набір параметрів: электрообессоливающие установки попередньої підготовки нафти (ЕЛОУ), установки первинної переробки нафти (атмосферні трубчатки (AT) і атмосферно-вакуумні трубчатки (АВТ)), газофракционирующие установки, установки реформування нафтопродуктів (платформинг), установки термічного крекінгу, установки каталітичного крекінгу, установки гідрокрекінгу, установки вісбрекінгу, установки гідроочищення, установки вторинної перегонки нафтопродуктів, установки ізомеризації, установки алкілування, установки депарафінізації, установки деасфальтизації, бітумні установки, установки коксування важких залишків, установки абсорбційної очищення кислих газів, встановлення адсорбційної очистки та осушки технологічних потоків, установки термічного і каталітичного очищення відхідних газів, установки очищення стічних вод та ін; конкретна схема нефтеперерабат�футбольний рівень технологічної структури нафтопереробного виробництва вимагає формування такого набору технологічних процесів, який визначається сучасними вимогами ринку нафтопродуктів в поєднанні з досягненнями в технології та техніки переробки нафти.

Відомий нафтопереробний завод, що включає резервуарний парк для прийому і зберігання сирої нафти, технологічний комплекс установок для очищення і розділення нафти на фракції, отримання комерційних нафтопродуктів з можливим, принаймні частковим компаундированием, допоміжні установки і агрегати, щонайменше, одна система утилізації горючих відходів і резервуарний парк для зберігання розділених фракцій і комерційних нафтопродуктів (патент на винахід UA 2347800 С1, МПК C10G 9/00, F16L 55/00, заявлений 15.08.2007 р., опублікований 27.02.2009 р. ). Основним недоліком даного винаходу є відсутність конкретизації набору технологічних установок і, як наслідок, невизначеність асортименту комерційних нафтопродуктів.

Відома також схема нафтопереробного виробництва з блоком поділу для підготовки і переробки нафти, в тому числі важкої, залишків нафтопереробних і нафтохімічних виробництв та інших рідких органічних середовищ, що включає процеси знесолення та зневоднення, а також блоки фракционирдачей на атмосферну або атмосферно-вакуумну трубчатку), або після нього, включають блок поділу, в якому вихідне сировину поділяють на дві частини: важку частину поділу - високомолекулярні висококиплячі фракції, що містять переважно продукти з температурою початку кипіння 340-380°С і вище, в яких концентрується основна кількість шкідливих компонентів і домішок вихідної сировини, які потім використовують для приготування важких товарних продуктів типу бітуму, пеку, коксу, котельного палива та ін., і легку частина поділу сировини, збагачену цільовими паливними фракціями і збіднену шкідливими домішками, яку направляють на подальшу переробку для одержання світлих нафтопродуктів (бензину, гасу, дизельного палива), причому для збільшення глибини переробки в блоці поділу здійснюють процес крекінгу вихідної сировини (патент на корисну модель UA 69064 U1, МПК C10G 7/00, C10G 9/36, заявлений 28.04.2007 р., опублікований 10.12.2007 р. ). Основним недоліком даного винаходу є наявність блоку розділення, в якому вихідне сировину поділяють на дві частини: важку частину поділу з температурою початку кипіння 340-380°С і вище і легку частина поділу сировини, збагачену цільовими паливними фракціями, так як:

- якщо блок разделенирайне низьким і при цьому основна кількість легкої частини сировини (в основному, дизельні та гасові компоненти) перейде у важку частину і значна кількість важких, переважно масляних компонентів перейде в легку частина, що спричинить погіршення роботи наступних технологічних установок;

- якщо блок поділу забезпечує фракціонування сировини на контактних пристроях, то якість поділу на два види сировини буде більш ефективним, але поділ легкої частини сировини на установках AT або АВТ стає неефективним і вимагає повної реконструкції цих установок зі зміною технологічного режиму їх роботи;

- для роботи газофракционирующей установки з блоком амінова очищення газів блоку розділення необхідно попередньо нагріти вихідна сировина до температури порядку 340-380°С і при подальшому охолодженні легкої і важкої частин сировини призведе до збільшення енергоємності виробництва приблизно на 30-40% порівняно з енергоємністю установок AT або АВТ.

Відома також схема Хабаровського нафтопереробного заводу, що включає установки ЕЛОУ-АТ і ЕЛОУ-АВТ, газофракционирующую установку з блоком амінова очищення від кислих газів з подальшою переробкою сірководню на установці отримання сірки методом Клауса, установодорода, бітумну установку і парк товарної продукції (Принципова схема матеріальних потоків на ВАТ «Хабаровський НПЗ». Інформація представлена в електронному вигляді на сайті http://khab-npz.ru/shema). Недоліком цієї схеми є жорстка заданість роботи заводу при переробці певного виду нафти, перехід на інший тип нафти пов'язаний з істотною зміною технології виробництва і виробленням нестандартної продукції в перехідний період. Крім того, перекидання товарної паливної продукції (бензин, дизельне паливо, мазут, суднове паливо) з Хабаровська в північні регіони зі слабо розвиненою інфраструктурою і періодичністю доставки палива по річках короткий судноплавний період і за зиминикам істотно підвищує вартість палива, що опосередковано призводить до подорожчання всіх компонентів промислового і житлово-комунального сектора північних регіонів. Так, наприклад, при перевезенні автомобільного палива з Хабаровська в Якутськ на відстань 2500 км на автомобілі КАМАЗ 43118 вантажопідйомністю 7 тонн на власне перевезення палива і зворотний рейс буде витрачено близько 2 тонн транспортується палива.

Відомі схема нафтопереробного заводу з переробки газового конденсату пр�ехрегламенту), яка включає наступні установки: встановлення фракціонування сировини, установку гідроочищення фракції н. к. -360°C, установку ректифікації продуктів гідроочищення на фракції для подальшої переробки, встановлення гідроізомеризації легкого бензину, установку ректифікації гідроізомерізата і установку компаундування товарних продуктів, - і схема нафтопереробного заводу по глибокій переробці нафти з випуском товарних продуктів відповідно до стандартів ЄВРО-5 (клас 5 по Техрегламенту), яка включає наступні установки: ЕЛОУ і установку атмосферно-вакуумної перегонки, установку гідроочищення бензинової фракції, установку гідроочищення і гідродепарафінізаціі дизельної фракції, установку компаундування дизельного палива, встановлення компаундування автобензинів, установку ізомеризації і гидроизомеризаци, установку амінова очищення водородсодержащего газу з застосуванням в якості абсорбенту моноетаноламін, установку виділення елементарної сірки процесом Клаус, установку виробництва бітуму окисленням гудрону, установку отримання водородсодержащего газу, встановлення гідрокрекінгу вакуумного газойлю (Установка з переробки газового конденсату (нафти). Ивающих заводів є вузька сировинна орієнтація підприємств: маючи істотно відрізняються набори технологічних установок, переробляється лише певний вид вуглеводневої сировини - або нафту або газовий конденсат.

Відомий проект з переробки газового конденсату в Камчатському краї з обсягом видобутку до 2023 року близько 240,0 тис. тонн для одержання бензинової, гасової і дизельної фракцій із застосуванням блочно-модульної установки типу УПНГ-40 з потужністю одного модуля до 40,0 тис. т/рік. Переробка газового конденсату на блочно-модульної установки дозволить отримати до 2023 року після будівництва установки в 2015 році близько 92,7 тис. тонн прямогонного бензинових фракцій порядку 144,8 тис. тонн дизельного палива. Оціночна вартість проекту: 180 млн рублів (Переробка газового конденсату в Камчатському краї. Інформація представлена в електронному вигляді на сайті http://www.australia.mid.ru/invest_kamchatka_02.pdf). Недоліками цього проекту є:

- високі витрати основних фондів малопродуктивною установки;

- низька якість вироблюваних прямогонного бензинових фракцій і дизельного палива у зв'язку з обмеженим числом блоків в модулі;

- відсутність споживачів газових фракцій, виділених з газового конденсату, призведе до їх спалювання на факелах з забрудненням навколишнього середовища;

- невідомо, якими �відмовитися вуглеводневої сировини в північних регіонах має суттєві відмінності від аналогічних процесів у центральних районах Російської Федерації або на Далекому Сході. По-перше, в північних регіонах, що характеризуються недосконалою інфраструктурою, сконцентровані численні поклади вуглеводневої сировини - нафти різної природи, різноманітні газоконденсатні родовища, що ставить завдання переробки вуглеводневої сировини істотно нестаціонарного за складом в ході експлуатації заводу. По-друге, специфіка регіону вимагає вироблення на місці специфічного асортименту вироблюваної продукції, зокрема зимового і арктичного дизельного палива. По-третє, вимоги маркетингу змушують власників заводу по переробці вуглеводневої сировини шукати нові більш дешеві джерела сировини, часто відрізняється за складом від раніше використовувався. По-четверте, будівництво і експлуатація нафтопереробних міні-заводів на кожному родовищі економічно менш ефективно, ніж формування великого підприємства, переробного сировину всього регіону. По-п'яте, перехід заводу з одного виду сировини на інший, наприклад, з нафти на газовий конденсат, що вимагає попереднього опрацювання технології і формування нового поля технологічних параметрів роботи установок, що часто призводить до погіршення якості кінцевої товаработке вуглеводневої сировини в північних регіонах, дозволяє працювати на сировину різної природи, зокрема нафти, газових конденсатах і їх сумішах з можливістю легко реалізується переходу від одного виду сировини до іншого, виробленням асортименту товарної продукції, необхідної безпосередньо в північних регіонах, і підвищеним рівнем екологічної безпеки. При досить високій потужності заводу, переробного широкий спектр вуглеводневої сировини, можна додатково підвищити ефективність використання основних фондів підприємства і зменшити потребу в дефіцитних висококваліфікованих кадрах в зонах з демографічної недостатністю.

Поставлена задача вирішується за рахунок того, що завод з переробки вуглеводневої сировини в північних регіонах, що містить сировинної резервуарний парк, установку стабілізації вихідного вуглеводневої сировини з відділенням газу стабілізації, встановлення атмосферної перегонки стабільного вуглеводневої сировини з виділенням з нього вуглеводневого газу, фракції бензину, фракції дизельного палива і мазуту, установку газофракціонування вуглеводневого газу, виділеного на установці атмосферної перегонки та встановлення стабілізації вихідного вуглеводневої сирьязомеризации фракції бензину, виділеного на установці атмосферної перегонки, установку гідроочищення бензину, установку риформінгу з отриманням високооктанових бензинів, установки гідроочищення і депарафінізації фракції дизельного палива, виділеного на установці атмосферної перегонки вуглеводневої сировини, встановлення санітарного очищення від кислих газів, продуктовий резервуарний парк і систему трубопроводів, що зв'язують технологічні установки між собою і резервуарними парками, додатково включає встановлення компаундування різних потоків вуглеводневої сировини, на установці санітарної очистки використовується вода в якості поглинача кислих газів з подальшою утилізацією стоків в поглинаючі свердловини для закачування в пласт, залишок фракціонування та баластні фракції установки атмосферної перегонки (тобто фракції, не мають подальшого застосування в якості товарних продуктів) і частина стабілізованого вихідної сировини надходять на установку компаундування товарних продуктів з отриманням відвантаженої товарної нафти, установка депарафінізації дизельного палива забезпечує вироблення дизельного палива або зимового, або арктичного. Включення установки компаундування в Ѱвода в цілому при вступі до сировинної резервуарний парк різного за якістю вуглеводневої сировини. Використання на установці санітарного очищення від кислих газів в якості абсорбенту води дозволяє уникнути включення в схему цієї установки енергоємного десорбера, який зазвичай використовується при застосуванні в якості абсорбенту кислих газів спеціальних дорогих реагентів, наприклад різних амінів для регенерації абсорбенту і, крім того, вимагає додаткового включення в схему заводу установки з утилізації кислих компонентів, що виділяються з абсорбенту при його регенерації (в першу чергу сірководню, меркаптану, діоксиду вуглецю), і за рахунок підсумкового суттєвого спрощення схеми заводу зменшити основні фонди підприємства. Кисла вода, що утворюється в абсорбері установки санітарного очищення кислих газів, закачується через свердловини в пласт, беручи участь у формуванні контуру обводнення пласта. Важкі залишки з низу колони ректифікації установки гідрокрекінгу закачуються в стабільний газовий конденсат з отриманням після змішування в необхідній пропорції товарної нафти, відкачуємо далі по трубопроводу споживачам у центральній частині країни. Установка депарафінізації дизельного палива забезпечує формування оптимального асортименту дизельнни року.

Доцільно в якості вуглеводневої сировини в північних регіонах використовувати або нестабільний малосернистий газовий конденсат, або нестабільну легку малосірчисту нафту, або стабільну легку малосірчисту нафту, що розширює спектр перероблюваної сировини.

Доцільно також як вуглеводневої сировини використовувати суміш нестабільного конденсату і стабільної та/або нестабільної нафти, що дозволить знизити амплітуду коливань складу вихідної переробляється вуглеводневої сировини і значною мірою стабілізувати роботу заводу в цілому.

Доцільно також, щоб частина стабілізованого вуглеводневої сировини відвантажувалася у якості товарного продукту (товарної нафти), а частина, що залишилася перероблялася на установці атмосферної перегонки.

Доцільно, щоб при переробці нестабільного вуглеводневої сировини стабілізація і атмосферна перегонка здійснювалися на єдиній установці.

Доцільно, щоб у схемі заводу була включена установка гідрокрекінгу мазуту по переробці залишок атмосферної перегонки і супутня їй установка отримання водню з виробленням дизельного палива, бензину і вуглеводневих газованное сировину, отгружаемое у вигляді товарної нафти, що дозволяє підтримувати асортимент продукції паливної продукції відповідно до потреб відповідного регіону.

Доцільно, щоб частково або в повному обсязі бензинові фракції установки атмосферної перегонки або баластні фракції атмосферної перегонки та ізомеризації закачувалися в додатковий товарний продукт, відповідний сировини піролізу (нафта).

Доцільно, щоб частково або в повному обсязі бензинові фракції установок гідрокрекінгу та атмосферної перегонки компаундировались сировину для піролізу.

Доцільно також, щоб газоподібні вуглеводні продукти гідрокрекінгу надходили на установку газофракціонування вуглеводневого газу в суміші з газами установки атмосферної перегонки.

Доцільно також, щоб на стадії проектування заводу з переробки вуглеводневої сировини окремі технологічні установки в залежності від діапазону варійованих характеристик вуглеводневої сировини і надходять вихідних продуктів переробки розраховувалися за параметрами, відповідним нижній або верхній межі діапазону варійованих характеристик, що забезпечує гранично эффеводородного сировини в північних регіонах, включає резервуарні парки, установки та трубопроводи, що їх об'єднують.

100 - сировинної резервуарний парк,

110 - установка компаундування вуглеводневої сировини,

120 - установка стабілізації і установка атмосферної перегонки,

130,140 - установка гідроочищення бензину,

150 - установка ізомеризації,

160 - установлення санітарного очищення від кислих газів,

170 - газофракционирующая установка,

180 - установка депарафінізації дизельного палива,

190 - установка гідроочищення дизельного палива,

200 - установка гідрокрекінгу,

210 - установка отримання водню,

220 - установка компаундування товарних продуктів,

230 - продуктовий резервуарний парк,

240 - установка фракціонування,

250 - установка риформінгу,

260 - установка первинної перегонки,

1-57 - трубопроводи.

Потоки вуглеводневої сировини з різних родовищ, такі як нафта і газовий конденсат, що надходять на завод по переробці вуглеводневої сировини в північних регіонах по трубопроводах 1, 2, 3, 4 сировинної резервуарний парк 100, після якого потоки вуглеводневої сировини по трубопроводах 5 та 42 надходять на установку компаундування вуглеводневої сировини 110, де проводиться смешени�убопроводам 6 і 43 на установку стабілізації та встановлення атмосферної перегонки 120, входить до складу установки первинної перегонки 260.

Газ стабілізації і вуглеводневий газ атмосферної перегонки, відповідно, по трубопроводах 8 і 9 направляються на газофракционирующую установку 170 з отриманням наступної товарної продукції: технічної суміші пропану і бутану (СПБТ), пропанового, бутанової фракцій, що відводяться відповідно трубопроводами 25, 26 та 27. Також з газофракционирующей установки 170 відводяться проміжні продукти: паливний газ, який поділяється на дві частини: одна частина, що відводиться по трубопроводу 23, направляється на установку отримання водню 210, а інша частина, що відводиться по трубопроводу 21, надходить на установку піролізу (на фіг. 1 не показано), а по трубопроводу 49 фракція Cs і вище, яка подається на змішування з нафтою, виділеної на установки гідрокрекінгу 200 і відводиться по трубопроводу 34, і далі загальним потоком по трубопроводу 54 змішується з нафтою, є сировиною установки піролізу (на фіг. 1 не показано). Також з установки газофракціонування 170 по трубопроводу 22 відводиться кислий газ на установку санітарного очищення від кислих газів 160, в якій в якості поглинача кислих газів використовують воду, що надходить по трубопроводу 24, та відводяться за т�ановке стабілізації та встановлення атмосферної перегонки 120 фракція Н.До. - 185°C надходить по трубопроводу 56 на установку фракціонування 240, де розділяється на фракції 100-185°C, відводиться по трубопроводу 7 на установку гідроочищення бензину 130, після якої очищена фракція 100-185°C надходить по трубопроводу 14 на установку риформінгу 250 з отриманням високооктанового компонента бензину ЄВРО-5, що відводиться по трубопроводу 15, на фракцію н. к. - 85°C, частково спрямовується на установку гідроочищення бензину 140 по трубопроводу 17, після якої очищена фракція н. к. - 85°C надходить по трубопроводу 18 на установку ізомеризації 150 з отриманням високооктанового компонента бензину, відводиться по трубопроводу 19, і баластної фракції (гептано-гексанової фракція), відводиться по трубопроводу 55 на змішання з нафтою, що відправляється по трубопроводу 20 на піроліз, на фракцію 85-100°C, частково відправляється по трубопроводу 45 на змішання з нафтою для піролізу, а решту фракції 85-100°C по трубопроводу 16 на установку компаундування товарних продуктів 220. Також схемою передбачено можливість подачі фракції н. к. - 85°C по трубопроводу 29 на змішання з нафтою, відправляється в якості сировини піролізу.

Дизельне паливо, виведене з установки стабілізації і установки атмосферної перегонвляется на установку гідроочищення дизельного палива 190, після якої очищене дизельне паливо подається по трубопроводу 30 на установку депарафінізації дизельного палива 180, звідки виводяться дизельне паливо зимове і дизельне паливо арктичне, відповідно, по трубопроводах 31 і 32.

Мазут, що виводиться з установки стабілізації і установки атмосферної перегонки 120, розділяється на два потоки, один з яких відводиться по трубопроводу 11 на установку компаундування товарних продуктів 220, а інший потік мазуту, що представляє собою залишок переробки важких газових конденсатів, по трубопроводу 12 направляється на установку гідрокрекінгу 200, в яку також водень надходить по трубопроводу 40 з установки отримання водню 210. Виділені на установки гідрокрекінгу 200 вуглеводневі гази по трубопроводу 33 направляються на змішання з вуглеводневими газами атмосферної перегонки, після якого одним загальним потоком надходять по трубопроводу 44 на газофракционирующую установку 170. Продукти гідрокрекінгу нафта, дизельне паливо, непревращенний залишок виводяться по трубопроводах 34,35,36, відповідно.Схемою передбачено направляти на установку компаундування товарних продуктів 220 непревращенний залишок і нафту, виделеЇасть фракції н. к. - 185°C по трубопроводу 10 та 52, що відводяться з установки стабілізації та атмосферної перегонки 120, і баластної фракцію ізомеризації, що надходить по трубопроводу 53. Продуктом установки компаундування товарних продуктів 220 є товарна нафта, яка відводиться в продуктовий резервуарний парк 230 по трубопроводу 41.

На установку отримання водню 210 по трубопроводу 38 надходить природний газ спільно з паливним газом, виведеним з установки газофракціонування 170. Виділений водень поділяється на кілька частин і направляється по трубопроводу 40 на установку гідрокрекінгу 200, по трубопроводу 50 на установку гидроочитски дизельного палива 190, по трубопроводах 39 та 51 на установки гідроочищення бензину 140 і 130. Водень, виділений на установці риформінгу 250, також направляється по трубопроводу 46 або на установки гідроочищення бензину 130 і 140, або на установку гідроочищення дизельного палива 190.

Виділився вуглеводневий газ після установок гідроочищення бензину 130 і 140 і установки гідроочищення дизельного палива 190 направляють на установку газофракціонування 170, відповідно, по трубопроводах 47, 57 і 48.

Приклад 1. Завод по переробці вуглеводневої сировини в північних регіонах произблица 1) і нафту двох типів (таблиця 2), при цьому газовий конденсат №1 характеризується наявністю практично тільки бензинових фракцій, газовий конденсат №2 характеризується наявністю фракцій бензинового та дизельного палив, газовий конденсат №3 характеризується наявністю дизельних фракцій з незначною домішкою важких (мазутних) фракцій, нафта №1 містить близько 50% мазутних фракцій і значна кількість газоподібних домішок, нафта №2 містить більше 50% мазутних фракцій і незначна кількість газоподібних домішок.

У зв'язку з тим, що розташований в даному регіоні завод по переробці вуглеводневої сировини може в різні періоди функціонувати в залежності від маркетингової ситуації як по вартості вуглеводневої сировини, так і по асортименту вироблюваної продукції і повинен забезпечувати оптимальні умови переробки сировини в поєднанні з гнучкою схемою його переробки вже на стадії проектування заводу з його окремих технологічних установок в залежності від діапазону варійованих характеристик вуглеводневої сировини, і надходять вихідні продукти переробки були розраховані за параметрами, відповідним нижній або верхній межі діапазону варійованих вихідних характеристик пр�ність деяких установок та обґрунтування їх продуктивності при використанні в якості сировини заводу різних джерел вуглеводневої сировини регіону наведено в таблиці 3.

Приклад 2. На завод по переробці вуглеводневої сировини в північних регіонах продуктивність по сировині 2 млн т/рік надходить нафта №2 з низьким вмістом газових компонентів; це дозволяє збільшити продуктивність заводу по сировині до 3 млн т/рік для забезпечення ефективної роботи установки стабілізації нафти, після якої 1 млн т/рік стабілізованої нафти направляється на установку компаундування товарних продуктів, на якій до стабілізованої нафти додаються бензинові фракції і не перетворений залишок установки гідрокрекінгу з подальшим відвантаженням компаунда в якості товарної нафти.

Приклад 3. На завод по переробці вуглеводневої сировини в північних регіонах продуктивність по сировині 2 млн т/рік нафти надходять і газові конденсати, що формують після компаундування вихідне вуглеводневу сировину переробки, не відповідне даними таблиць 2 і 3, і мають проміжний фракційний склад. У цьому випадку конкретні технологічні установки, спроектовані за параметрами, відповідним нижній або верхній межі діапазону варійованих вихідних характеристик продуктів (сировини) переробки, можуть працювати при наступних технологічних умов�кових продуктів;

- збереження проектної продуктивності установки при підвищенні якості кінцевих продуктів;

- переклад установки в режим циркуляції зі змішанням кінцевих продуктів і поверненням їх на вхід в якості вихідної сировини при мінімізації енерговитрат.

Таким чином, заявляється як винахід завод по переробці вуглеводневої сировини в північних регіонах може в різні періоди діяльності функціонувати в залежності від маркетингової ситуації як по вартості вуглеводневої сировини, так і за асортиментом продукції, що виробляється, забезпечуючи оптимальні умови переробки сировини в поєднанні з гнучкою схемою його переробки.

1. Завод по переробці вуглеводневої сировини в північних регіонах, що включає сировинний резервуарний парк, установку стабілізації вихідного вуглеводневої сировини з відділенням газу стабілізації, встановлення атмосферної перегонки стабільного вуглеводневої сировини з виділенням з нього вуглеводневого газу, фракції бензину, фракції дизельного палива і мазуту, установку газофракціонування вуглеводневого газу, виділеного на установці атмосферної перегонки і у�ську суміш пропану і бутану, пропан і бутан, установку ізомеризації фракції бензину, виділеного на установці атмосферної перегонки, установку гідроочищення бензину, установку риформінгу з отриманням високооктанових бензинів, установки гідроочищення і депарафінізації фракції дизельного палива, виділеного на установці атмосферної перегонки вуглеводневої сировини, встановлення санітарного очищення від кислих газів, продуктовий резервуарний парк і систему трубопроводів, що зв'язують технологічні установки між собою і резервуарними парками, відрізняється тим, що завод містить установку компаундування різних потоків вуглеводневої сировини, на установці санітарної очистки використовують воду в якості поглинача кислих газів з подальшою утилізацією стоків в поглинаючі свердловини для закачування в пласт, залишок фракціонування установки атмосферної перегонки, баластні фракції установок вторинної переробки і частина стабілізованого вихідної сировини надходять на установку компаундування товарних продуктів з отриманням відвантаженої товарної нафти, установка депарафінізації дизельного палива забезпечує вироблення дизельного палива або зимового, або арктичного.

2. Завод по переработспользуют нестабільний малосернистий газовий конденсат.

3. Завод по переробці вуглеводневої сировини в північних регіонах за п. 1, який відрізняється тим, що як вуглеводневої сировини використовують нестабільну легку малосірчисту нафту.

4. Завод по переробці вуглеводневої сировини в північних регіонах за п. 1, який відрізняється тим, що як вуглеводневої сировини використовують стабільну легку малосірчисту нафту.

5. Завод по переробці вуглеводневої сировини в північних регіонах за п. 1, який відрізняється тим, що як вуглеводневої сировини використовують суміш нестабільного конденсату і стабільної та/або нестабільної нафти.

6. Завод по переробці вуглеводневої сировини в північних регіонах за п. 1, який відрізняється тим, що частина стабілізованого вуглеводневої сировини відвантажують в якості товарного продукту (товарної нафти), а частину, що залишилася, переробляють на установці атмосферної перегонки.

7. Завод по переробці вуглеводневої сировини в північних регіонах за п. 1, який відрізняється тим, що при переробці нестабільного вуглеводневої сировини його стабілізацію і атмосферну перегонку здійснюють на єдиній установці.

8. Завод по переробці вуглеводневої сировини в північних регіонах за п. 1, який відрізняється тим, що в схему заво установка отримання водню з виробленням дизельного палива, бензину і вуглеводневих газів.

9. Завод по переробці вуглеводневої сировини в північних регіонах за п. 8, відрізняється тим, що бензинові фракції і не перетворений залишок установки гідрокрекінгу закачують в стабілізовану сировину, отгружаемое у вигляді товарної нафти.

10. Завод по переробці вуглеводневої сировини в північних регіонах за п. 1, який відрізняється тим, частково або в повному обсязі бензинові фракції установки атмосферної перегонки або баластні фракції атмосферної перегонки та ізомеризації закачують в додатковий товарний продукт, відповідний сировини піролізу (нафта).

11. Завод по переробці вуглеводневої сировини в північних регіонах за пп. 1 і 8, відрізняється тим, частково або в повному обсязі бензинові фракції установок гідрокрекінгу та атмосферної перегонки компаундируют сировину для піролізу.

12. Завод по переробці вуглеводневої сировини в північних регіонах за пп. 1 і 8, відрізняється тим, газоподібні вуглеводні продукти гідрокрекінгу надходять на установку газофракціонування вуглеводневого газу в суміші з газами установки атмосферної перегонки.

13. Завод по переробці вуглеводневої сировини в північних регіонах за п. 1, який відрізняється тим, ого сировини і надходять вихідних продуктів переробки розраховують за параметрами варійованих характеристик відповідної нижньої або верхньої межі діапазону, забезпечує гранично ефективну роботу установки. 

Схожі патенти:

Спосіб і установка для вилучення гидрообработанних вуглеводнів з використанням двох отпарних колон

Винахід відноситься до отримання потоків гидрообработанних вуглеводнів. Винахід стосується способу гидрообработки з витягом гидрообработанних вуглеводнів, що включає гидрообработку вуглеводневої сировини в реакторі гидрообработки з отриманням потоку эффлюента гидрообработки; відпарювання щодо холодного потоку эффлюента гидрообработки, який є частиною зазначеного потоку эффлюента гидрообработки, в холодній отпарной колони з допомогою отпаривающей середовища з отриманням холодного отпаренного потоку; відпарювання щодо гарячого потоку эффлюента гидрообработки, який є частиною зазначеного потоку эффлюента гидрообработки, в гарячій отпарной колони з допомогою отпаривающей середовища з отриманням гарячого отпаренного потоку і холодного фракціонування отпаренного потоку і гарячого отпаренного потоку в колоні кінцевого фракціонування для отримання потоків продукту. Винахід також стосується установки для гидрообработки з витягом гидрообработанних вуглеводнів. Технічний результат - значна економія експлуатаційних і капітальних витрат. 2 н. і 6 з.п. ф-ли, 4 іл., 1 пр.
Винахід відноситься до нафтогазопереробної промисловості. Винахід стосується способу ректифікації вуглеводневих сумішей, що включає введення метансодержащего газу в вуглеводневу суміш, нагрівання та подання отриманої суміші в живильне секцію ректифікаційної колони. Змішування метансодержащего газу з вуглеводневої сумішшю здійснюють методом ежекції, при цьому з куба колони ректифікації виділяють залишок, частина якого, використовуваного в якості гарячої струменя, змішують з метансодержащим газом методом ежекції і суміш, що виходить з ежектора, нагрівають і подають в куб ректифікаційної колони. Технічний результат - поліпшення процесу ректифікації вуглеводневої суміші за рахунок зниження вмісту низькокиплячих компонентів у дизельної фракції. 1 табл., 1 пр.

Спосіб підготовки нафти

Винахід відноситься до нафтової промисловості і може знайти застосування при підготовці нафти на нафтопромислі з виділенням широкої фракції легких вуглеводнів (ШФЛУ). Технічний результат полягає в підвищенні виходу ШФЛУ за рахунок зменшення втрат при підготовці. Спосіб підготовки нафти включає розділення нафти на фракції в ректифікаційної колоні, виділення ШФЛУ, охолодження ШФЛУ до температури, достатньої для конденсації, напрямок сконденсировавшейся ШФЛУ в буферно-сепараційних ємність, відкачування частини ШФЛУ у верхню частину ректифікаційної колони і надлишкової частини на склад. Пари ШФЛУ відбирають з верху ректифікаційної колони, охолоджують пари ШФЛУ в теплообміннику до освіти газорідинної суміші, потім охолоджують в іншому теплообміннику газожидкостную суміш, потім газожидкостную суміш охолоджують в апараті повітряного охолодження до переходу ШФЛВ в рідкий стан, після чого ШФЛУ піддають сепарації в рефлюксної ємності і у відцентровому вертикальному газоотделителе, де від ШФЛУ відокремлюють воду і легкі вуглеводневі гази. 1 іл.

Нефтешламоперерабативающий комплекс

Винахід відноситься до нафтопереробної промисловості і може бути використане для безвідходної переробки емульсійних і емульсивно-суспензійних нафтошламів, відпрацьованих моторних масел і т. п. відходів. Нефтешламоперерабативающий комплекс складається з блоку розділення нафтошламу на нефтеконцентрат, нефтезагрязненную воду і механічні домішки, блоку доочищення нефтеконцентрата, блоку очищення води, блоку переробки механічних домішок, установки термічної конверсії нефтеконцентрата, включає обладнання для фракціонування, блоку гидростабилизации і стабілізації світлих фракцій і блоку очищення газу від сірководню. Блок доочистки нефтеконцентрата з'єднаний з установкою термічної конверсії нефтеконцентрата лінією подачі циркулюючого розчинника, а з блоком гидростабилизации і стабілізації світлих фракцій - лінією подачі парів стабілізації. Технічний результат: підвищення якості товарних продуктів, зменшення забруднення навколишнього середовища. 1 іл.

Спосіб випаровування багатокомпонентних сумішей і спосіб подачі гарячої струменя в ректифікаційні колони

Винахід відноситься до хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної промисловості. Винахід стосується способу випаровування багатокомпонентних сумішей, в якому суміш нагрівають при підвищеному тиску, а потім проводять трикратне випаровування при зниженні тиску, отримані пари змішують і виводять із системи, а рідина виводять після третьої стадії випаровування. Спочатку виробляють випаровування у дві стадії зі ступінчастим зниженням тиску, потім на третій стадії виробляють випаровування за рахунок змішування парів, отриманих на першій стадії, і рідини, отриманої на другій стадії, а отримані на третій стадії пари повертають на другу стадію, де вони взаємодіють з рідиною і виводяться з системи. Винахід також стосується способу подачі гарячої струменя в ректифікаційної колони, в якому використовується спосіб випаровування багатокомпонентних сумішей. Технічний результат - підвищення частки відгону і збільшення продуктивності і зниження енерговитрат. 2 н. і 1 з.п. ф-ли, 2 іл.
Винахід відноситься до способів одержання вуглеводневого палива для ракетної техніки і може бути використане в нафтопереробній промисловості. Винахід стосується способу отримання вуглеводневого палива підвищеної щільності для ракетної техніки з нафт Ванкорського родовища шляхом виділення фракції, що википають в межах інтервалу температур 120-270°C з отриманням палива. Технічний результат - отримання дефіцитного високоякісного вуглеводневого палива для ракетної техніки. 4 пр.

Спосіб перегонки нафти

Винахід відноситься до способів перегонки нафти і може бути використане в нафтопереробній промисловості. Спосіб включає введення нагрітого сировини через теплообмінники і пекти в складну атмосферну колону, обладнану бічними отпарними секціями з подачею в низ секцій і складною атмосферної колони нагрітих потоків, відбір з верху складною атмосферної колони легкої бензинової фракції та подання її після нагріву в колону стабілізації з виділенням газу і стабільної легкої бензинової фракції, бічними пагонами через отпарние секції - важкої бензинової, гасової і дизельної фракцій і з низу складною атмосферної колони мазуту, подачу мазуту після нагріву в печі у вакуумну колону з боковим відбором дизельної фракції, легкого вакуумного газойлю з допомогою циркуляційного зрошення та з низу вакуумної колони - гудрону, з використанням циркуляційного зрошення в складній атмосферній колоні і введення нагрітого потоку в низ вакуумної колони, при цьому сировина після нагріву в теплообмінниках ділять на два потоку, більший за кількістю потік нагрівають в печі і подають в зону живлення складної атмосферної колони, а менший без нагріву подають між введенням більшого потоку і висновком дизов в низ отпарних секцій подають пари після випаровування легких вуглеводнів із залишків отпарних секцій, в низ складною атмосферної колони - нагрітий газ з колони стабілізації, з якої здійснюється відбір рефлюксу, з першої тарілки вакуумної колони, розташованої вище введення сировини, виводять важкий вакуумний газойль, нагрівають їм частину дизельної фракції вакуумної колони і подають на змішання з мазутом перед нагріванням його в печі, нагріту важким вакуумним газойлем дизельну фракцію додатково нагрівають в печі і вводять в якості нагрітого потоку в низ вакуумної колони, бічній відбір дизельної фракції вакуумної колони виводять в якості верхнього циркуляційного зрошення, а легкого вакуумного газойлю - в якості нижнього. Технічний результат - винахід дозволяє знизити енерговитрати і уникнути утворення стоків кислої води, а також збільшити відбір вакуумного газойлю і знизити ступінь розкладання мазуту в печі. 1 табл., 1 іл.

Спосіб переробки нафти

Винахід відноситься до способів переробки нафти і може бути використане в нафтопереробній промисловості. Спосіб включає введення нагрітого сировини через теплообмінники і пекти в складну атмосферну колону, обладнану бічними отпарними секціями з подачею в низ секцій і складною атмосферної колони нагрітих потоків, відбір з верху складною атмосферної колони легкої бензинової фракції та подання її після нагріву в колону стабілізації з виділенням газу і стабільної легкої бензинової фракції, бічними пагонами через отпарние секції - важкої бензинової, гасової і дизельної фракцій і з низу складною атмосферної колони мазуту, подачу мазуту після нагріву в печі у вакуумну колону з боковим відбором дизельної фракції, легкого вакуумного газойлю з допомогою циркуляційного зрошення та з низу вакуумної колони - гудрону з використанням циркуляційного зрошення в складній атмосферній колоні і введення нагрітого потоку в низ вакуумної колони, при цьому сировина після нагріву в теплообмінниках ділять на два потоку, більший за кількістю потік нагрівають в печі і подають в зону живлення складної атмосферної колони, а менший без нагріву подають між введенням більшої за кількістю пото� нагрітих потоків в низ отпарних секцій подають пари після випаровування легких вуглеводнів із залишків отпарних секцій, в низ складною атмосферної колони - нагрітий газ з колони стабілізації, з якої здійснюється відбір рефлюксу, з мазуту перед нагріванням його в печі випаровують легкі вуглеводні при більш низькому тиску, ніж тиск у складній атмосферної колони і направляють їх в якості нагрітого потоку в низ вакуумної колони, важкий вакуумний газойль виводять з першої тарілки, розташованої вище введення сировини, у вакуумну колону і подають на змішання з рідкою фазою мазуту, після чого одержаний після змішування потік нагрівають в печі і направляють у вакуумну колону в якості сировини, бічний відбір дизельної фракції вакуумної колони виводять в якості верхнього циркуляційного зрошення, а легкого вакуумного газойлю - в якості нижнього. Технічний результат - винахід дозволяє знизити енерговитрати і уникнути утворення стоків кислої води, а також збільшити відбір вакуумного газойлю і знизити ступінь розкладання мазуту в печі. 1 іл., 1 табл.

Спосіб рекуперації тепла на установки первинної перегонки нафти

Винахід відноситься до способів первинної перегонки нафти і може бути використане для енергозберігаючого фракціонування нафти в нафтопереробній промисловості. Спосіб включає поділ сирої нафти на дві частини і нагрівання першої частини до температури, яка відрізняється від температури електрознесолення і зневоднення не більше ніж на 10°C, за рахунок охолодження бензинових фракцій до температури транспортування. Другу частину сирої нафти поділяють на потоки за кількістю виділених гасо-дизельних і залишкових фракцій, у складі яких є фракція з регульованою температурою і інші фракції, нагрівають і змішують з нагрітої першою частиною нафти з отриманням нагрітої сирої нафти з температурою електрознесолення і зневоднення. При цьому один з потоків другій частині сирої нафти нагрівають попередньо охолодженої фракцією з регульованою температурою, а інші потоки сирої нафти нагрівають до температури, яка відрізняється від температури електрознесолення і зневоднення не більше ніж на 10°C, іншими попередньо охолодженими фракціями. При цьому отримують інші виділені фракції, охолоджені до температури транспортування. Фракцію з регки зовнішнім холодоагентом. Нагріту сиру нафту піддають электрообессоливанию і зневоднення з отриманням підготовленої нафти, яку поділяють на потоки за кількістю виділених гасо-дизельних і залишкових фракцій, нагрівають останніми і направляють на первинну перегонку. При цьому один з потоків підготовленої нафти нагрівають щонайменше частиною фракції з регульованою температурою, а інші потоки підготовленої нафти нагрівають іншими фракціями з отриманням попередньо охолоджених інших фракцій. Результатом є рекуперація тепла бензинової фракції, зниження втрат тепла і охолодження виділених фракцій до температури їх транспортування. 1 з.п. ф-ли, 1 іл., 1 пр.

Спосіб термічної депарафінізації нафти

Винахід відноситься до транспорту нафти і може бути використано в нафтовій промисловості для підготовки високов'язкої парафинистой нафти до трубопровідного транспорту шляхом зниження масової частки парафіну, а також зменшення в'язкості і температури застигання нафти. Винахід стосується способу термічної депарафінізації нафти, що включає термоліз фракції 340-540°С, виділеної при фракціонуванні нагрітої нафти, в суміші з циркулюючої частиною залишку термолізу, сепарацію продукту термолізу з виділенням парів термолізу та залишку термолізу, який поділяють на циркулюючу і балансову частини, охолодження суміші парів термолізу та балансової частині залишку термолізу з іншими отриманими фракціями нефтии її стабілізацію з отриманням газу стабілізації і депарафинизированной нафти. Технічний результат - зниження масової частки парафіну, в'язкості і температури застигання нафти. 1 іл.

Нафтохімічний кластер

Винахід відноситься до технології переробки газоподібних і рідких вуглеводнів і може бути використане в нафтопереробній та нафтохімічній промисловості. Нафтохімічний кластер включає два елементи, один з яких об'єднує принаймні, не менше двох нафтопереробних заводів, що мають набір технологічних процесів первинної та вторинної переробки нафти та(або) газоконденсату і здійснюють вироблення бензинових і газових фракцій, а другий елемент являє собою завод, призначений для переробки вуглеводневої сировини в продукцію нафтохімії, при цьому сполучною ланкою між двома елементами кластера служать, принаймні, два процесу піролізу в трубчастих печах газоподібних потоків і рідких потоків різних процесів первинної та вторинної переробки нафти, продукти піролізу використовують в якості додаткового сировини другого елемента кластера. Технічний результат - підвищення ефективності роботи за рахунок зниження виходу низькоякісної продукції. 16 з.п. ф-ли, 1 іл., 4 пр.
Винахід відноситься до газохімія і газопереробці, а саме до технології одержання синтетичних палив для літальних апаратів з синтетичних вуглеводнів, отриманих з природного або попутного газу за методом Фішера-Тропша
Винахід відноситься до галузі нафтопереробки і може бути використане при отриманні малосернистого дизельного палива, який знаходить все більше використання в Росії і в Європі
Винахід відноситься до нафтопереробної промисловості

Спосіб отримання бензину з низьким змістом сірки і олефінів

Винахід відноситься до галузі нафтопереробки
Винахід відноситься до галузі нафтопереробки і може бути використане при отриманні малосернистого дизельного палива

Спосіб і установка підготовки та глибокої переробки вуглеводневої сировини

Винахід відноситься до нафтопереробної, нафтохімічної та хімічної промисловості
Винахід відноситься до способу отримання моторних палив (товарних автомобільних бензинів і дизельних палив) і може бути використане в нафтопереробній промисловості

Спосіб підготовки вуглеводневої сировини для подальшої поглибленої переробки

Винахід відноситься до нафтопереробної і нафтохімічної промисловості
Винахід відноситься до способу одержання реактивного палива для надзвукової авіації шляхом гідрування концентрату ароматичних вуглеводнів у присутності водородсодержащего газу і каталізатора, при підвищених температурі і тиску який характеризується тим, що в якості сировини використовують висококипящий залишок виробництва ксилолів без його додаткової ректифікації. В якості каталізатора гідрування використовується алюмоплатиновий каталізатор з вмістом платини 0,6 мас.%. Процес гідрування здійснюється при тиску до 4 МПа, температурі 250-300ºС, об'ємної швидкості подачі сировини 0,5-1,0 год-1 і співвідношенні водородсодержащим газ/сировину до 1500 м3/м3. Технічний результат полягає в розширенні сировинних ресурсів виробництва дефіцитного пального для надзвукової авіації, спрощення технологічної схеми процесу і збільшення виходу цільового реактивного палива. 2 з.п. ф-ли, 2 ін.
Up!