Прилад для визначення деформацій морозного пученія грунту

 

Винахід відноситься до приладів для вимірювання деформацій морозного пученія грунту в лабораторних умовах.

Відомий прилад для визначення величини деформацій і сил морозного пученія грунту, що включає контейнер для грунту з перфорованим днищем і ємністю, в якій він встановлений, теплоізоляційний кожух, тепловий елемент і вимірювальні прилади (а.с. СРСР №746033, МПК E02D 1/60, 1980 - аналог).

Як відомо, первинне пучение грунту, викликане замерзанням води, спочатку містилася в грунті, невелика. Переважаюче значення має так зване вторинне пучение, обумовлене замерзанням вологи, мігруючої вгору - до фронту промерзання - з талої зони [Невзоров А. Л. Фундаменти на сезоннопромерзающих грунтах. М.: Вид-во ACB. 2000. - с. 63-65; Andersland О. В., Ladanyi Ст. Frozen ground engineering. Second edition. John Willey & Sons, Inc. 2004. - р. 36-39]. Конструкція приладу не дозволяє визначати деформації морозного здимання грунтів при різному положенні рівня грунтових вод. Підживлення промораживаемого зразка проводиться при постійному рівні води, співпадаючому з його нижнім торцем.

Відомий прилад для вимірювання деформацій морозного пученія грунту, що включає гільзу для зразка ґрунту, складену з кілець, і ох умов промерзання грунту в залежності від положення рівня ґрунтових вод у камері підтримується тиск нижче атмосферного.

Прилад дозволяє моделювати лише положення рівня ґрунтових вод на майданчику будівництва, тоді як інтенсивність міграційного потоку вологи до фронту промерзання залежить ще й від властивостей грунту, що залягає вище рівня грунтових вод - дисперсності, пористості та ін Крім того, на підставі можуть бути кілька шарів ґрунту, що відрізняються за складом і властивостями.

Найбільш близьким до пропонованого винаходу є пристрій для визначення величини морозного здимання грунтів, що включає гільзи для зразків ґрунту, складені з кілець, штампи з вантажами, піддон з водою, теплоізоляцію, датчики температури і індикатори переміщень (Свідоцтво на корисну модель №25518, МПК E02D 1/00, 2002 - прототип). Пристрій дозволяє визначати максимально можливу величину пученія, так як підживлення промораживаемих зразків здійснюється зануренням їх повністю або частково у воду. Конструкція пристрою дозволяє моделювати природні умови промерзання грунту при різній глибині розташування рівня грунтових вод.

Мета винаходу полягає у підвищенні достовірності одержуваних результатів за рахунок забезпечення умов міграції вологи до фронту промерзання, идения деформацій морозного пученія грунту, включає гільзи для зразків досліджуваного ґрунту, складені з кілець, піддон з водою, штампи, теплоізоляцію і датчики температури і переміщень, гільзи із зразками розміщуються на склянках різної висоти, встановлених в піддоні, стакани виконані телескопічними, заповнені грунтом основи проектованого споруди і забезпечені датчиками переміщень.

Пропоноване винахід ілюструється кресленнями, де на фіг. 1 дан розріз приладу, на фіг. 2 - розріз телескопічного склянки з встановленою на ньому гільзою, а на фіг. 3 - загальний вигляд приладу в зібраному стані.

Прилад містить гільзи 1, стакани різної висоти 2 з отворами 3, піддон 4 з кришкою 5, стійки 6 для кріплення коромисел 7, теплоізоляцію 8, штампи 9, датчики температури 10, 11, датчики лінійного переміщення 12, 13 і силоизмерительний датчик 14.

Гільзи 1 для зразків грунту I составленни з окремих кілець, мають можливість взаємного переміщення у вертикальному напрямку. Гільзи розміщені на верхніх торцях склянок різної висоти 2, заповнених грунтом II з основи проектованого споруди. Стакани для забезпечення можливості стиснення ґрунту під навантаженням або за рахунок усадки при міграції вологи до фронту прновлени в піддон з водою 4. Рівень води в піддоні в ході досвіду підтримується постійним. Постійної підтримується температура води (нагрівальний елемент на фіг. 1 не показано). Отвори 3 в стінках склянок служать для подачі води в їх внутрішню порожнину.

Піддон 4 зверху закритий кришкою 5 з отворами для установки склянок 2. На кришці закріплені стійки 6, службовці для кріплення коромисел 7. Зверху на кришку 5 укладається теплоізоляція 8. Теплоізоляція має змінну висоту і укладається уступами, її верх збігається з верхом гільз 1. Між стінками склянок 2 і теплоізоляцією залишається зазор, достатній для розміщення датчиків лінійного переміщення 13. До стінок гільз 1 теплоізоляція прилягає з мінімальним зазором. Зверху на зразки встановлюються штампи 9.

Для реєстрації результатів експерименту служать датчики температури 10, 11 і датчики лінійного переміщення 12, 13. Датчики температури 10 розміщуються всередині зразків грунту I, досліджуваних на пучение, і дозволяють спостерігати за переміщенням фронту промерзання. Вони вводяться зразки через отвори в стінках гільзи, виконані на стиках кілець і на стику нижнього кільця зі склянкою. Датчик 11 служить для вимірювання температури води в піддоні 4. Датчики 12,бій конструкцію з вбудованим рухомим штоком, закріплені на зовнішній поверхні телескопічних склянок 2, а їх штоки спираються на верхні торці нижчерозташованими елементів склянок. Зазначені датчики реєструють взаємне переміщення елементів склянок, що виникає при стиску під навантаженням або усадки грунту в їх внутрішньої порожнини.

Працює пристрій наступним чином.

Стакани 2 заповнюють грунтом II підстави проектованого споруди і встановлюють на піддон з водою 4 через отвори в його кришці 5. На стінках склянок закріплюють датчики переміщень 13. На верхніх торцях склянок розміщують гільзи 1 із зразками грунту I і через отвори в стінках гільз зразки вводять датчики температури 10. На кришку піддону укладають теплоізоляцію 8. Встановивши штампи 9, на стійках 6 закріплюють коромисла 7, до яких кріплять датчики переміщень 12.

У разі необхідності визначення тиску морозного пученія замість датчика переміщень 12 між штампом 9 і коромислом 7 може бути встановлений силоизмерительний датчик 14 (фіг. 3).

Зібраний прилад поміщають в холодильну камеру і витримують при температурі +1...+3°C кілька діб до вирівнювання температури деталей приладу, ґрунту і води в піддоні. Після укладання теплоізоляції біля стін�пературу. Починається проморожування зразка ґрунту I. Температура води в піддоні 4 у ході досвіду підтримується позитивною. Завдяки теплоізоляції стінок гільзи фронт промерзання в зразку переміщається зверху вниз. Завдяки хорошій теплопровідності склянок 2, виготовлених з металу, і конвекції повітря в зазорах між склянками і теплоізоляцією 8 заповнює склянки грунті II зберігається позитивна температура.

За переміщенням фронту промерзання стежать з допомогою датчиків температури 10. У разі необхідності для забезпечення заданого темпу промерзання змінюють температуру в холодильній камері.

Датчики переміщень 12 реєструють викликаний обдиманням зразків підйом штампів 9, а датчики 13 - зміна висоти склянок 2, обумовлене стисненням або усадкою грунту всередині них.

Згідно ГОСТ 28622-2012 «Ґрунти. Метод лабораторного визначення ступеня пучинистости», умовою завершення експерименту є проморожування зразка висотою 150 мм на глибину 100 мм. Виходячи з цього умовою завершення експерименту можна вважати проморожування зразка приблизно на 2/3 висоти гільзи 1.

Прилад завдяки розміщенню гільз із зразками на склянках різної висоти, заповнених грунтосооружения. В ході лабораторних експериментів може визначатися залежність деформацій пученія від глибини залягання рівня грунтових вод і заміряється усадка грунту в немерзлой зоні. Тим самим підвищується достовірність отриманих результатів експериментів.

Прилад для визначення деформацій морозного пученія грунту, що включає гільзи для зразків досліджуваного ґрунту, складені з кілець, штампи, піддон з водою, теплоізоляцію і датчики температури, відрізняється тим, що гільзи для зразків розміщені на склянках різної висоти, встановлених в піддоні, а стакани виконані телескопічними. 

Схожі патенти:

Спосіб аналізу зразків гірських порід

Винахід відноситься до спектрохимическим способів аналізу зразків гірських порід, а саме до способів визначення нафтопродуктів при геологорозвідці вуглеводневої сировини, заснованим на молекулярної люмінесценції порід. Спосіб полягає в тому, що зразки гірських порід подрібнюють, подрібнену породу обробляють бензо-спиртовим розчинником (4:1), витримують 18-20 годин при температурі 60°C, відстоюють і фільтрують. Отриману витяжку опромінюють УФ світлом з резонансними лініями ртуті 184,9 і 253,6 нм, реєструють люмінесценцію фотометром з набором абсорбційних світлофільтрів, визначають легкі і тяжкі фракції вуглеводневих сполук, усувають перешкоди люмінесценції гірських порід зрушенням вимірюваної смуги люмінесценції в більш короткохвильову область. Винахід дозволяє підвищити точність визначення насиченості нафтовими речовинами гірських порід за рахунок підвищення точності аналізу у витяжці за калібрувальними графіками. 3 іл.

Спосіб визначення коефіцієнта фільтрації почвогрунтов, що сформувалися на покривних відкладах

Винахід відноситься до галузі сільського господарства, а саме може бути використано у комплексній меліорації агроландшафтів при осушенні почвогрунтов, будівництво дренажних систем і використанні осушуваних земель. Для цього проводять опис генетичних горизонтів ґрунтового профілю з установленням ступеня їх оглеєння, відбір зразків почвогрунта природного додавання по генетичних горизонтах ґрунтового профілю ріжучим циліндром малого обсягу. Спосіб відрізняється тим, що на зразках проводять визначення щільності складення сухої маси почвогрунтов, а після завершення цієї роботи та руйнування зразків - відбір змішаної проби почвогрунта та визначення його гранулометричного складу, за співвідношенням вмісту в мелкоземе часток крупніше пилу - розміром більше 0,05 мм до щільності складання почвогрунта на попередньо побудованому калібрувальному графіку судять про величину середньогеометричного значення коефіцієнта фільтрації р%-вої ймовірності заниження по генетичних горизонтах ґрунтового профілю з урахуванням ступеня їх оглеєння. Винахід забезпечує зниження витрат на проектно-вишукувальні роботи, більш раціональне використання коштів на меліорацію земел
Винахід відноситься до області екології і сільського господарства, зокрема до рекультивації земель. Спосіб включає використання фитоиндикаторов, їх морфологічні та фізіологічні ознаки в початкові періоди росту. При цьому в якості індикатора використовують зернові культури, у яких в ранньому онтогенезі визначають забрудненість ґрунтів за величиною коренів і надземних пагонів у проростків. По зміні співвідношення 1:1 їх морфометричних параметрів роблять висновок про токсичність ґрунтів. Спосіб дозволяє спростити технічне рішення без додаткових витрат на хімічні аналізи і підвищити ефективність. 1 табл., 3 пр.
Винахід відноситься до області досліджень параметрів грунтів. Представлений спосіб визначення коефіцієнта фільтрації пливунного грунту, по якому через зразок грунту пропускають потік води, на поверхні зразка ґрунту розміщують грузик, фіксують початок занурення грузика, вимірюють параметри зразка і потоку води, розраховують за виміряними показниками коефіцієнт фільтрації грунту. Новим є те, що фіксують величину концентрації поліакриламіду в потоці води, що пройшла через зразок грунту, і при зниженні величини концентрації більше 8% від початкового значення вводять в потік води, що подається на зразок грунту, розчин поліакриламіду, відновлюючи величину концентрації поліакриламіду в потоці води, що пройшла через зразок ґрунту, до початкового значення. Досягається розширення функціональних можливостей. 1 пр., 1 табл.

Пристрій для вимірювання деформацій грунту при сезонному промерзанні-відтаванні

Винахід відноситься до галузі будівництва і призначений для вимірювання деформацій грунту при сезонному промерзанні-відтаванні. Пристрій являє собою гофровану обсадну трубу, всередині якої встановлено шток, з'єднаний з вертикальним анкерним стрижнем за допомогою пружного зв'язку, наприклад пружини, на штоку розміщені датчики переміщення, а на стінках обсадної труби розміщені магнітні марки. Пристрій дозволяє вимірювати як вертикальні, так і горизонтальні деформації ґрунту при сезонному промерзанні-відтаванні, а також підвищує достовірність і надійність одержуваних даних, 2 іл.

Спосіб визначення фізико-механічних характеристик шару почвогрунта

Винахід відноситься до галузі випробувань при інженерних розрахунках в сільському господарстві, будівництві та машинобудуванні, зокрема до способів визначення фізико-механічних характеристик шару почвогрунта при впливі на нього вібраційної навантаженням. Для цього шар почвогрунта навантажують в циліндричних координатах через круглий штамп одночасно у вертикальному і сдвиговом напрямках згідно із законом Хевісайда. Зсувних навантаження прикладають до круглого штампу з розміщеними під ним рівномірно по колу в радіальному напрямку ближче до краю штампа грунтозацепами завдовжки не більше половини його радіуса. При цьому вимірюють вертикальну і зсувних деформації шару почвогрунта, визначають миттєві модулі лінійної і сдвиговой деформації шару та параметри дослідних кривих повзучості як мінімум за будь-яких трьох значеннях часу деформації t1, t2 і t3, обмежених часом проведення вимірювань. При цьому вертикальне навантаження є вібраційної і включає статичне і динамічне навантаження. Визначення миттєвих лінійного і сдвигового модулів деформації шару і параметрів дослідних кривих повзучості проводиться з математичних виразів з урахуванням функції подоби�ет підвищити точність відтворення процесу навантаження, точність вимірювання деформацій і точність визначення фізико-механічних характеристик шару почвогрунта. 4 іл., 1 табл.

Спосіб оцінки антропогенного і орнитогенного забруднення довкілля антарктиди станом цианобактериальних матів (варіанти)

Група винаходів відноситься до екології та санітарії. Спосіб оцінки антропогенного і орнитогенного забруднення довкілля Антарктиди з використанням біологічних індикаторів, за станом змін у яких роблять висновок про забруднення навколишнього середовища, характеризується тим, що в якості біологічних індикаторів застосовують цианобактериальние мати. Спосіб здійснюється в трьох варіантах: 1) за фізико-хімічними показниками цианобактериальних матів; 2) за мікробіологічними показниками цианобактериальних матів; 3) за змістом в цианобактериальних матах важких металів. Вибрані та обгрунтовані значення параметрів, за величиною яких робиться висновок про ступінь забруднення навколишнього середовища. Група винаходів забезпечує точність і безпеку проведення моніторингу антропогенних і орнитогенним забрудненням. 3 н. п. ф-ли, 2 табл.
Винахід відноситься до галузі сільського господарства та ґрунтознавства. Спосіб включає нарізку канавки вздовж майданчика для визначення вологоємності ґрунту довжиною 0,5-0,7 м, шириною 0,25-0,30 м на глибину розрахункового шару грунту. Потім канавку заливають водою, подають воду на майданчик з канавки інфільтрацією на 7-14 см, звільняють канавку від води через 30 хвилин після заливки водою. Закривають канавку дошками або металевим листом, а прилеглу майданчик у радіусі 1,0 м від середини канавки - поліетиленовою плівкою, 20-сантиметровим шаром соломи і 20-сантиметровим шаром землі. Визначають вологість ґрунту в стінках канавки по шарах на досліджувану глибину через три, п'ять, сім діб у чотириразовій повторності до встановлення постійної вологості, яка буде вважатися її найменшою вологоємністю (НВ). Воду для зволоження грунту подають з канавки, нарізати збоку від експериментального майданчика, інфільтрацією одночасно по всім верствам. Спосіб дозволяє скоротити термін визначення НВ на 16-18 днів, витрати води для її визначення в 2,4 рази, потреба в електронних водомерах у 6-11 разів. 1 з.п. ф-ли, 1 табл.

Пристрій для профілювання поверхні ґрунту та визначення напрямку стоку атмосферних опадів в польових умовах

Винахід відноситься до галузі сільськогосподарського машинобудування, зокрема до пристроїв для вивчення водної ерозії, і може бути використане в ґрунтознавстві, меліорації та гідрології. Пристрій для вимірювання профілю поверхні грунту та визначення напрямку стоку атмосферних опадів в польових умовах містить раму (1) з регульованими по висоті опорами (3) та встановленим на ній рівнем (12), рухливу у вертикальній площині платформу (10). Платформа (10) встановлена на опорах (3) рами (1) за допомогою втулок (2) і сполученого з рамою (1) гвинтового механізму. Гвинтовий механізм складається з гвинта (5) рукоятку (6) з лічильником (7) оборотів і кута повороту рукоятки (6), центральної гайки-упору (8), встановленої на рамі (1), нижній гайки (9), встановленої жорстко на рухомій платформі (10). В отворах платформи (10) на однакових відстанях один від одного у вузлах двовимірної сітки розміщені рухомі щупи-стрижні (11). Щупи-стрижні (11) виконані з діелектричного матеріалу і своїми верхніми кінцями закріплені на виконаних з електропровідного матеріалу упорах-кільцях (17). Таке конструктивне рішення забезпечує підвищення точності вимірювання профілю поверхні грунту та визначення спрямування
Винахід відноситься до галузі меліорації, зокрема до зрошуваного землеробства. У способі строки проведення чергових вегетаційних поливів в умовах Північного Кавказу визначають з використанням датчика. На зрошуваному полі в грунт на половину глибини активного шару ґрунту, щуп вводять-датчик, виконаний у вигляді багнета з поперечними борозенками на його кінці і шкалою глибини занурення з поділками по 5 см від 0 до 50 см. При досягненні середини активного шару ґрунту для кожного окремо виду рослин щуп-датчик витягують з ґрунту і на його кінці з борозенками візуально визначають ступінь вологості грунту і термін проведення чергового вегетаційного поливу, який призначають, якщо на кінчику з борозенками щупа-датчика немає слідів вологи і грудочок вологого грунту, що відповідає середній вологості активного шару ґрунту 75-85% найменшої вологоємкості (НВ). При цьому місце для введення щупа-датчика повинне знаходитися в середині ряду рослин, у зоні контуру зволоження, розташованого в середині ділянки, воно не повинно бути ущільнений з поверхні сільськогосподарськими машинами, агрегатами і людиною. Спосіб дозволяє спростити визначення термінів проведення чергових вегетаційних поливів і про

Прилад для випробувань грунтів на стисливість

Винахід відноситься до будівництва і призначений для визначення в лабораторних умовах механічних характеристик грунту, а саме модуля деформації і коефіцієнта поперечних деформацій. Прилад для випробувань грунту на щільність містить циліндричний корпус, перфорований поршень і пористе дно. Додатково включає вкладиш з еластичного матеріалу, з датчиками переміщень, розташований між корпусом і випробовуваним зразком. Вкладиш дозволяє зразку ґрунту під дією навантаження розширюватися в поперечному напрямку, причому забезпечується одночасне стиснення зразка грунту і еластичного вкладиша. Технічний результат полягає в підвищенні точності результатів вимірювань модуля деформації і коефіцієнта поперечних деформацій, спрощення конструкції приладу. 4 іл.

Спосіб випробування на щільність пористої матеріальної середовища та пристрій для його здійснення

Винахід відноситься до області «Фізики матеріального контактної взаємодії» жорсткого плоского тіла з пористої матеріальної середовищем і призначене для визначення її параметрів деформованості і міцності. Сутність: матеріальну середу навантажують жорстким плоским перфорованим штампом східчасто-зростаючою навантаженням до моменту втрати несучої здатності середовища та стійкості на ній штампа. Під час контролюють параметри тиску pi і деформації Si середовища при навантаженні і будують графік випробування, за яким визначають параметри міцності і деформованості середовища. Кожну ступінь деформації середовища підтримують постійної часу до її умовної стабілізації. Перед завданням подальших ступенів деформації середовища пружний динамометричний елемент фіксують стопорним гвинтом навантажувального пристрою. Пристрій складається з корпуса з робочою камерою, нерухомо встановленого на дні камери нижнього жорсткого плоского перфорованого штампа, робочого кільця із зразком матеріальної середовища, встановленого у верхній частині робочого кільця на зразку середовища верхнього жорсткого плоского рухомого перфорованого штампа і навантажувального пристрою. Навантажувальне пристрій з�ометрического елемента. Технічний результат: підвищення продуктивності випробувань середовища на щільність і міцність. 2 н. п. ф-ли, 2 іл.

Спосіб встановлення граничного стану деформівного матеріальної середовища

Винахід відноситься до фізики матеріального контактної взаємодії, конкретно до способу встановлення граничного стану деформівного стискаючої і розтягує навантаженням матеріальної середовища. Сутність: за даними зсуву навантаженої ступенями нормального тиску pi матеріальної середовища на глибині h тангенціальної навантаженням τi будують графік залежності τi=ƒ(pi). Графік линеаризируют пряму до перетину з віссю τi і віссю pi, на осі τi встановлюють величину питомого зчеплення структурованого середовища з=сстр, на осі pi встановлюють величину протитиску зв'язності середовища-ре= -сстр·ctgφстр і визначають кут φ=φстр внутрішнього тертя структурованої середовища. Закон Ш. Кулона τстр=pi·tgφстр+сстр встановлюють в інтервалі нормального тиску -(ре)≤pi≤(+рб), де рб=(γстр·h-сстр)ctgφстр - гравітаційне (побутове) тиск для структурованого середовища з питомою вагою γстр, при тиску pi>рб. Граничний стан матеріальної середовища розглядають з порушеною структурою і описують залежністю τн=рн·tgφн+сн, а граничний стан матеріальної середовища в загальному вигляді описують системою рівнянь. Технічний результат: можливість визначення меж граничного стану матеріальної связнЀеди за межами її структурної міцності та закону Ш. Кулона при тисках pi понад гравітаційного (побутового) рб, тобто pi>рб. 3 іл.,1 табл.

Спосіб оцінки якості пошарового ущільнення зведених земляних насипів автомобільних, залізниць і дамб гідротехнічних споруд

Винахід відноситься до гідротехнічному, меліоративного, дорожньому та інших видів будівництва, де необхідно оцінити якість насипів і штучних підстав. При реалізації способу попередньо проводять статичне, динамічне або вібраційне зондування в обраних точках на глибину від 1 м відносно верху насипу. Одночасно відбирають зразки ущільненого ґрунту непорушеної структури для визначення вологості і щільності скелета зазначеного грунту з декількох пробурених свердловин в точках на відстані не більше 1 метра в плані від точок зондування. На відібраних зразках грунтів з тіла ущільненої насипу проводять лабораторні дослідження стандартного ущільнення з визначенням коефіцієнта ущільнення в залежності від щільності скелета ґрунту. Виконують побудова кореляційної залежності між вказаними значеннями коефіцієнта ущільнення і значеннями опору проникненню стандартного конуса в грунт при зондуванні з урахуванням раніше виконаних в лабораторії визначень з подальшою оцінкою якості ущільнення виконаної земляного насипу. Технічний результат полягає в підвищенні точності визначення і виявлення зон недоуплотне

Спосіб визначення гравітаційного тиску матеріальної середовища в масиві і її природної щільності

Винахід відноситься до області «Фізики матеріального контактної взаємодії» і служить для визначення гравітаційного (побутового) тиску в масиві матеріальної середовища певної щільності. Спосіб визначення гравітаційного тиску матеріальної середовища в масиві і її природної щільності, полягає в тому, що на заданій глибині h (см) масиву матеріальної середовища польовими методами інженерних вишукувань визначають кут φстр внутрішнього тертя та питоме зчеплення сстр середовища непорушеної структури в умовах гравітаційного (побутового) тиску рб. При цьому величину гравітаційного тиску в масиві упругосвязнопластичной ґрунтового середовища визначають по залежності , а щільність ґрунтового середовища розраховують як при питомій вазі , де g - прискорення вільного падіння тіла в умовах гравітації (см/с2). Потім величину гравітаційного тиску в масиві упрутоэластичной анізотропної торф'яної середовища визначають по залежності , а щільність торф'яної середовища розраховують як при питомій вазі . Технічним результатом є можливість визначення значення гравітаційного (побутового) тиску в масиві матеріальної середовища за даними її міцнісних параметрів φстр і сстр в ненаритяжения поверхні Землі. 2 іл.

Пристрій для випробування грунтів

Винахід відноситься до області інженерних вишукувань і призначений, зокрема, для визначення розподілу реактивних нормальних напружень грунтових підстав по площі прикладання навантаження, необхідних для розрахунку внутрішніх зусиль в тілі фундаментів, і може бути використане для визначення деформаційних характеристик грунтів. Навантажувальний пристрій містить штамп, блок прикладання навантаження, наполегливу систему і вимірювальну систему. Штамп виконаний у вигляді жорсткої конструкції квадратної форми. Під штампом розміщена пружна пластина з розмірами штампа в плані, товщиною 0,05-0,1 розміру сторін штампа і модулем пружності 30-50 МПа. На бічних сторонах пружної пластини нанесена прямокутна координатна сітка. У вимірювальну систему введені реєстратор прикладеного навантаження і реєстратор опади штампа. На штампі з бічних сторін по осях його симетрії за допомогою кронштейнів жорстко закріплені відеореєстратори деформації пружної пластини з можливістю повного огляду бічних сторін пружної пластини. Технічний результат: спрощення і здешевлення визначення розподілу реактивного напруги ґрунтової основи в будь-яких довільних точках по підошві штампа і підвищення�

Спосіб визначення гравітаційного тиску в масиві зв'язковий матеріальної середовища

Винахід відноситься до галузі фізики матеріального взаємодії, конкретно до способу визначення гравітаційного (побутового) тиску в масиві зв'язковий матеріальної середовища. Величину гравітаційного тиску визначають по залежності рб=(γ·h-сстр)ctgφстр, де γ - питома вага матеріальної середовища, h - глибина визначення тиску в масиві середовища, сстр - структурний питоме зчеплення середовища, φстр - кут внутрішнього тертя структурованої середовища в природному заляганні. Технічний результат - підвищення точності визначення величини побутового тиску. 1 іл.

Установка для бурового зондування

Винахід відноситься до галузі будівництва і призначений для використання при проведенні інженерно-геологічних вишукувань з метою розчленування грунтової товщі у процесі обертального буріння та визначення механічних властивостей ґрунтів в польових умовах. Установка для бурового зондування, що містить транспортний засіб, на платформі якого розміщені щогла з вращателем, гідравлічна система, що забезпечує роботу бурильно-кранового обладнання, відрізняється тим, що з метою розширення функціональних можливостей і підвищення точності вимірювань установка забезпечена вимірювальним пристроєм, пристроєм осьового навантаження і лазерним далекоміром, вимірювальний пристрій, один кінець якого з'єднаний з валом обертача, інший через пристрій осьового навантаження з хвостовиком бурової колони, містить два датчика сили, вимірювання вертикального переміщення бурового інструменту виконується з використанням безпроводового лазерного віддалеміра і відбивача, закріплених на щоглі, вимірювання ваги бурильної колони і грунту на її бічній поверхні виконується з використанням датчика сили, швидкість обертання бурового інструменту визначається шляхом аналізу ра�функціональних можливостей, підвищення точності вимірювань. 11 іл.

Спосіб випробування несучої здатності палі

Винахід відноситься до будівництва і може бути використане при випробуваннях палі, пальових фундаментів, будівель та інших споруд. Спосіб випробування несучої здатності палі полягає у створенні східчасто-зростаючого навантаження на грунт через палю і штамп до настання умовної стабілізації, при якій швидкість опади не перевищує встановленого значення, за час, заданий в залежності від виду грунту, в одночасній реєстрації опади з точністю контролю дорівнює 0,01 мм, а для кожного ступеня навантаження - у побудові графіків зміни опади у часі, мають вигляд експоненти з вигнутим ділянкою, що характеризує швидкість осідання до початку умовної стабілізації, і з пологим ділянкою. Реєстрацію опади на кожній ступені навантаження виконують за рівні інтервали часу, які задають в межах 3-5 хв. Графік зміни опади у часі (експоненту) будують за значенням опади, рівномірно зареєстрованим у кожному інтервалі часу. На вигнутому ділянці експоненти визначають інтервал із зареєстрованою швидкістю опади, що дорівнює 0,05 мм/хв, за якою встановлюють новий критерій умовної стабілізації. Час до початку умовної стабілізації визначають за кількістю интерваей 0,05 мм/хв, визначають за кількістю інтервалів часу на останньому відрізку вигнутого ділянки експоненти до початку пологого ділянки. Для грунтів різного виду вказане число інтервалів спостереження за швидкістю осідання витримують у співвідношенні L1:L2=1/T1:2/Т2, де T1, L1 - відповідно час інтервалу і число інтервалів за час спостереження за швидкістю осаджування при випробуванні палі на піщаному і глинистому грунті від твердої до тугопластичної консистенції; Т2, L2 - відповідно час інтервалу і число інтервалів за час спостереження за швидкістю осаджування при випробуванні палі на глинистому грунті від твердої до тугопластичної консистенції. Технічний результат полягає у зменшенні часу та зниженні вартості випробувань за рахунок наближення результатів реєстрації опади палі до дійсному стану грунту відповідного виду. 1 з.п. ф-ли, 2 ін., 5 іл.

Спосіб визначення фізичних параметрів міцності порушеної структури матеріального середовища

Винахід відноситься до галузі фізики матеріального (контактного) взаємодії, а саме до способу визначення кута φн внутрішнього тертя і питомого зчеплення - сн матеріальної зв'язковий середовища порушеної структури, що сприймає тиск понад гравітаційного. Спосіб визначення фізичних параметрів міцності порушеної структури матеріального середовища полягає у визначенні при лабораторному зсуві зразків середовища непорушеної структури в умовах компресії кута φ=φстр внутрішнього тертя і питомого зчеплення с=сстр середовища непорушеної структури при побудові графіка Кулона-Мора τi=pi·tgφстр+сстр граничного стану середовища під тиском pi, де τi - напруга зсуву середовища під тиском стиснення pi. Для визначення кута внутрішнього тертя середовища з порушеною структурою, що утворюється при досягненні тиску під штампом, рівного побутового тиску рстр.б=рб=(γ·h-сстр)ctgφстр на позначці h масиву природного складання, визначають кут θ=φстр+φн=arcsin[2sinφстр/(1+sin2φстр)]. Визначають кут внутрішнього тертя середовища з порушеною структурою за висловом φн=θ-φстр, а питоме зчеплення матеріальної середовища з порушеною структурою визначають по залежності з н = з з т р [ 2 - t g φ н t g φ з т р ] . Тди понад природного гравітаційного (побутового) тиску з параметрами структурної міцності середовища φстр і сстр.2 іл.
Up!