Спосіб виготовлення детонувального шнура та спосіб отримання водомісткими пасти на основі гексогену або октогена для його здійснення

 

Група винаходів, об'єднана єдиним винахідницьким задумом, відноситься до галузі виробництва шнурових засобів підривання, а саме до технології виготовлення детонуючих шнурів.

Детонувальні шнури (ДШ) отримали широке поширення у вибуховій справі і добре відомі. Вони застосовуються для здійснення одночасного вибуху декількох зарядів до декількох сотень набоїв, а також для бескапсюльного підривання зарядів.

Детонувальні шнури мають багатошарову структуру. Серцевину з вибухової речовини (ВР) оточують одна або кілька оболонок з синтетичних, бавовняних або лляних ниток різного плетіння, а зовнішній захисний шар - це, як правило, покриття з полімеру.

Зазвичай ДШ, використовувані в гірничорудній та інших галузях промисловості, споряджають Теном. Однак представляє великий інтерес використання для цих цілей гексогену або октогена, які за своєю вибуховою характеристиками: швидкості детонації, чутливості, критичного діаметра детонації цілком можуть бути використані для спорядження засобів ініціювання. Вони дешевше Тена, крім того, значні кількості гексогену накопичені в Держрезерві і його утилізація пере�дство ДШ стримується із-за їх високої чутливості до механічних впливів, пилення, підвищеної вибухонебезпеки і низькою екологічності технологічного процесу.

Відомий спосіб виготовлення детонуючого шнура, який включає формування серцевини з порошкоподібного вибухової речовини з використанням провідної нитки, при цьому безперервно з формуванням серцевини формують водостійку оболонку з полімерного матеріалу, а в якості провідної нитки і ниток оплеток серцевини використовують фибриллированние нитки з лінійно орієнтованого полімеру (патент РФ №2167844, С06С 5/00, С06С 5/04, опубл. 27.05.2001).

Недоліком відомого способу є підвищена небезпека процесу обплетення шнура, так як процес обплетення СТ проводиться з використанням сухого порошкоподібного вибухової речовини.

Крім того, слід відзначити невисоку якість ДШ, виготовлених зазначеним способом, а саме - зменшення рухливості складу в серцевині шнура. Так, при нарізуванні ДШ на відрізки можливо висипання складу з кінця відрізка, що може позначитися на його працездатності.

Найбільш близьким аналогом до заявляється способу виготовлення детонуючого шнура в групі винаходів є спосіб того ж призначення, що включає формування серцевини з взривчато�захисного шару (патент Німеччини DE 2803402, МПК С06С 5/04, опубл. 10.08.1978).

У відповідності з відомим способом вибуховий матеріал - суміш кристалічного ВВ (гексогену або октогена), масова частка якого в суміші становить не менше 55% і пластифікатора формують під вакуумом в безперервну тверду масу з подальшим екструдуванням і нанесенням на отриману тверду серцевину шнура ниток пряжі, які використовують потім для здійснення протяжки серцевини в процесі нанесення на неї захисного шару з пластмаси. В якості матеріалу захисного шару використовують термопластичний матеріал, переважно поліетилен.

Істотним недоліком відомого способу виготовлення ДШ є наявність в серцевині шнура не менш як 55 мас.% кристалічного бризантної вибухової речовини, що робить його високочутливим до механічних впливів, що, в свою чергу, підвищує небезпека його виготовлення та застосування. Крім того, в процесі виготовлення ДШ можливе утворення і накопичення зарядів статичної електрики на обладнанні та/або на взривчатом матеріалі, що при порушеному заземленні або недостатності провідників у верстата обплетення може призвести до вибуху.

До числа недоліків відомого способу з�про виготовлення, а саме: подача вибухової матеріалу в процесі екструдування серцевини шнура виробляється дискретно за допомогою поршневого преса, що не гарантує суцільності серцевини; крім того, у разі обриву ниток, за допомогою яких здійснюється протяжка твердої серцевини, рівномірність нанесення на неї захисної оболонки може бути порушена.

Слід також зазначити, що виробництво ДШ за відомою технологією вимагає досить складного і високовитратного обладнання.

Із зазначеного вище патенту Німеччини DE 2803402 відомий спосіб отримання вибухової матеріалу для виготовлення ДШ, що включає механічне перемішування кристалічного ВВ (гексогену або октогена) і пластифікатора з розмірами частинок суміші не більше 25% діаметра серцевини, при цьому масова частка ВВ в суміші становить не менше 55%.

Недоліком відомого способу є висока вибухонебезпечність робіт з чутливими до механічного впливу кристалічними вибуховими компонентами суміші (гексогену або октогена), у тому числі: селекція частинок ВВ, транспортування (переміщення) відібраних частинок ВВ в змішувач, процес змішування, транспортування (переміщення) суміші у вакуумну камеру.

Найбільш б того ж призначення, включає змішання вибухової речовини і технологічних добавок (патент РФ №2435751, МПК С06В 21/00, С06В 25/34, опубл. 10.12.2011).

Згідно відомого способу вибухову речовину (гексоген або октоген) попередньо флегматизируют шляхом змочування сумішшю розчинників термопластичних еластомерів і додають пластифікатор з технологічними добавками з подальшим перемішуванням не більше 10 хв, після чого суміш додатково вводять (5-15)%-ний розчин першого термопластичного еластомеру у своєму розчиннику і даний пластицированний термопластичний еластомер з наступним перемішуванням не більше 15 хв і потім (5-15)%-ний розчин другого термопластичного еластомеру у своєму розчиннику і даний пластицированний термопластичний еластомер з наступним перемішуванням протягом 45-90 хв при температурі 50-90°С і вакуумуванням при залишковому тиску не менше 0,03 кгс/см3.

Істотним недоліком відомого способу є висока пожежо - і вибухонебезпечність процесу, обумовлена використанням розчинників термопластичних еластомерів, що представляють собою навіть в нормальних умовах легкозаймисті або горючі рідини. Температура спалаху цих рідин соста�вибухового перетворення, що в кінцевому підсумку може призвести до непоправних наслідків.

Крім того, слід відзначити низьку екологічність способу. Як показали дослідження, проведені в умовах відомого способу, що використовуються розчинники при температурі понад 50°С виділяють токсичні пари, вкрай небезпечні для людини, тому з метою зниження температурних режимів відомий спосіб передбачає використання вакуумної системи, що представляє собою ціле виробництво з вакуумними насосами, системою охолодження і газоочистки відхідних газів, що істотно ускладнює і здорожує виробництво.

Завдання, на вирішення якої спрямовані пропоновані технічні рішення, полягає у створенні простий і безпечної технології виготовлення детонуючого шнура, який володіє високими експлуатаційними (вибуховими) характеристиками.

Таким чином, технічним результатом заявляється групи винаходів є підвищення безпеки виготовлення ДШ при забезпеченні високої якості і надійності готової продукції.

Зазначений вище технічний результат при здійсненні групи винаходів досягається способом виготовлення детонуючого шнура, що включає наступні стадії:

(Ачестве 15,0-19,0 мас.год., воду в кількості не більше 6,8 мас.ч. з питомою густиною не менш 1,04 г/см3;

(B) подальше екструзія згаданої пасти при умовах, що забезпечують отримання безперервної серцевини детонуючого шнура;

(C) оплітку згаданої безперервної серцевини детонуючого шнура текстильними нитками;

(D) сушку оплетенной серцевини детонуючого шнура за умови, що забезпечують вміст вологи в серцевині не більше 0,19 мас.год.;

(Е) нанесення захисного шару.

Крім того, в іншому варіанті здійснення винахід характеризується тим, що на стадії (А) виготовляють пасту на основі гексогену або октогена з вмістом води від 5,2 до 6,8 мас.ч.

Винахід згідно ще одному кращого варіанту здійснення характеризується тим, що на стадії (А) виготовляють водосодержащую пасту з щільністю від 1,04 до 1,16 г/см3.

Винахід згідно ще одному кращого варіанту здійснення характеризується також тим, що на стадії (А) виготовляють водосодержащую пасту на основі гексогену з густиною 1,04-1,06 г/см3.

Крім того, в іншому варіанті здійснення винахід характеризується тим, що на стаді�зобретение згідно ще одному кращого варіанту здійснення характеризується тим, що екструдування на стадії (В) здійснюють при тиску 0,1-0,12 МПа.

Крім того, в одному варіанті здійснення винахід характеризується тим, що сушку на стадії (D) здійснюють при температурі не вище 82°С.

Крім того, в іншому варіанті здійснення винахід характеризується тим, що на стадії (Е) наносять захисний шар на основі поліаміду.

Винахід згідно ще одному кращого варіанту здійснення характеризується також тим, що виготовляють пасту, додатково містить диспергатор, загусник і емульгатор, при наступному змісті компонентів, мас.ч.:

Гексоген або октоген15,0-19,0
Диспергатор0,009-0,0166
Загусник0,100-0,185
Емульгатор0,005-0,008
Вода5,2-6,8

Крім цього, винахід згідно ще одному кращого варіанту здійснення характеризується тим, що изготавлива�й результат при здійсненні групи винаходів досягається також способом отримання водомісткими пасти для виготовлення детонуючого шнура, характеризується тим, що він включає змішування гексогену або октогена з водою у розрахованих кількостях з отриманням суміші частинок гексогену або октогена у воді, послідовне додавання в отриману суміш диспергатора, загусник і потім емульгатора в розрахованих кількостях при постійному перемішуванні з отриманням водомісткими пасти, що містить такі компоненти, мас.ч.:

Гексоген або октоген15,0-19,0
Диспергатор0,009-0,0166
Загусник0,100-0,185
Емульгатор0,005-0,008
Вода5,2-6,8

Крім того, в одному варіанті здійснення винахід характеризується тим, що додатково вводять антівспенівателі в кількості 0,007-0,012 мас.ч.

Крім цього в іншому варіанті здійснення винахід характеризується тим, що антівспенівателі вводять після введення згущувача.

Сутність пропонованого винаходу соевини пропонується використовувати вибуховий матеріал у вигляді містить вологу пасти на основі гексогену або октогена. Дослідження показали, що наявність вологи у взривчатом матеріалі дозволяє знизити чутливість останнього до механічних впливів. Крім того, внаслідок вмісту води дана маса є токопроводной, що не дозволяє накопичувати заряди статичної електрики як на поверхні самого вибухової матеріалу, так і на обладнанні в процесі руху вологої маси. Зазначене вище сприяє підвищенню безпеки технологічного процесу.

В результаті проведених досліджень було встановлено оптимальний склад і фізичні характеристики зазначеної вище водомісткими пасти на основі гексогену або октогена, а також спосіб її отримання та режими проведення процесу виготовлення ДШ з використанням отриманої пасти, які забезпечують отримання товарного продукту високої якості.

Дослідження показали, що для отримання якісного ДШ кількість ВВ (гексогену або октогена) у взривчатом матеріалі повинно складати від 15,0 до 19,0 мас.ч. Зниження кількості ВР призводить до відмови працездатності шнура, тоді як перевищення встановленого значення не доцільно, оскільки вибухові властивості шнура не змінюються.

Оптимальне значення �очтительно становить від 5,2 до 6,8 мас.ч. При цьому, якщо вміст вологи перевищує заявлений діапазон значень, спостерігається розшарування пасти, при недосягненні - маса в пасту не зв'язується.

Дослідження також показали, що оптимальні, з точки зору отримання якісного ДШ, значення щільності зазначеної вище пасти становлять: для пасти на основі гексогену - від 1,04 до 1,06 г/см3і для пасти на основі октогена від 1,14 до 1,16 г/см. Використання при виготовленні ДШ пасти з меншою щільністю, ніж 1,04 г/см3для гексогену і 1,14 г/см3для октогена, а також перевищення заявленого діапазону щільності призводить до погіршення чутливості (чутливості) шнура до детонації.

Було встановлено, що тиск пресування згаданої вище пасти становить переважно від 0,1 до 0,12 МПа. Експерименти показали, що зазначений режим є оптимальним для формування рівномірно наповненою серцевини шнура і забезпечення її суцільності; при цьому у разі виходу за межі заявленого діапазону спостерігається нерівномірність змісту ВВ за довжиною шнура, що негативно позначається на його якості (табл.1, 2).

Дослідження також показали, що для досягнення високих експлуатаційних характеристик готового издеЌность і швидкість детонації шнура. Експериментально встановлено, що для забезпечення цього параметра необхідно здійснити сушку оплетенной серцевини шнура при температурі не більше 82°С (переважно 80-82°С) (табл.1, 2).

У ході експериментів було запропоновано на обплетену серцевину шнура наносити захисний шар на основі поліаміду, в якості якого може бути використана, наприклад, нейлонова смола Зайтел® 350 PHS 2 (зареєстрована торгова марка фірми Дюпон, США), що володіє сверхударопрочностью і низькою поглинальною вологи.

Проведені експерименти дозволили встановити найбільш бажаний склад вибухової матеріалу, що містить такі компоненти, мас.ч.:

Гексоген або октоген15,0-19,0
Диспергатор0,009-0,0166
Загусник0,1-0,185
Емульгатор0,005-0,008
Вода5,2-6,8

Крім цього зазначена паста додатково може містити антівспенівателі трибутилфосфат в кількості �енсированной арилсульфоновой кислоти, сприяє зниженню в'язкості водних дисперсій і представляє собою порошок жовто-коричневого кольору, легко розчинний у воді.

Як загусник використовують, наприклад, Natrosol 250 HR (гідроксиетилцелюлоза) - неіонний водорозчинний полімер, використовуваний в якості модифікатора реології і представляє собою гранульований порошок від білого до жовтувато-коричневого білого кольору.

В якості емульгатора використовують, наприклад, гідроокис амонію NH4OH, сприяє створенню і стабілізації дисперсних систем і представляє собою прозорий, безбарвний розчин.

Як антивспенивающей добавки використовують, наприклад, трибутилфосфат - ефір фосфорної кислоти (4Н9O)3Р=O, який виключає утворення піни і являє собою безбарвну маслянисту рідину, погано розчинну у воді.

Заявляється склад і співвідношення компонентів пасти отримані експериментально виходячи із забезпечення її оптимальних характеристик (таблиці 3 та 4).

Встановлена у ході досліджень послідовність проведення операцій отримання пасти, передбачає попереднє змішування гексогену або октогена з водою у розрахованих кількостях і по�мульгатора при постійному перемішуванні, забезпечує одержання пасти з необхідними технологічними властивостями, придатної для використання в процесі виготовлення ДШ згідно з заявленим розробкою. При цьому режими тривалості перемішування визначаються експериментально виходячи з кількісних характеристик використовуваних компонентів і забезпечення необхідного ступеня гомогенності пасти, що становить предмет «ноу-хау» для винаходу, що заявляється.

Нижче наведено приклади, що підтверджують можливість здійснення заявляється групи винаходів з отриманням зазначеного вище технічного результату: приклад №1, що ілюструє здійснення групи винаходів з використанням водомісткими пасти на основі гексогену, і приклад №2, що ілюструє здійснення групи винаходів з використанням водомісткими пасти на основі октогена.

Приклад 1.

Сухе вибухову речовину - гексоген (ГОСТ В 20395-74) у кількості 19 кг (19,0 мас.ч. на 1 погонний м шнура) засипають у посудину міксера (продуктивність - 4 кг/год, габаритні розміри: Д×Ш×650×1100×1600 мм, потужність електродвигуна: 1,68 кВт), додають воду в кількості 6,8 кг (з розрахунку 6,8 г на 1 погонний м шнура) і проводять перемішування протягом 20 хв, після Ѻсером ще 5 хвилин, після цього до суміші додають Natrosol 250 HR (згущувач) в кількості 0,185 кг (з розрахунку 0,185 г на 1 п. м. шнура) і після перемішування протягом 20 хв додають трибутилфосфат (антівспенівателі) у кількості 0,012 кг (з розрахунку 0,012 г на 1 п. м. шнура), суміш перемішують протягом 5 хв, після чого додають гідроокис амонію (емульгатор) в кількості 0,008 кг (з розрахунку 0,008 г на 1 п. м шнура), суміш перемішують протягом 40 хв. В результаті одержують пасту з вмістом вологи 6,8 г на 1 п. м. шнура і густиною 1,05 г/см3. Отриману таким чином пасту фасують в спеціальну ємність - бідон, який є складовим машини обплетення. Бідон поміщають на оплеточную машину, що має 12 пар котушок (24 штуки), на які намотані нитки (продуктивність оплеточной машини - 1 м/хв, габаритні розміри: Д×Ш×850×1150×2200 мм, потужність електродвигуна: 1,87 кВт). Екструзія пасти виробляють стисненим повітрям, який подається у верхню частину ємкості при постійному тиску 0,1 МПа. Паста з постійною швидкістю видавлюється з бідонів через отвір у днищі бідона діаметром 8,8 мм з формуванням серцевини ДШ, яка безперервно обплітається текстильними нитками. Обплетена серцевина ДШ надходить у сушильну камеру з водяним0,18 г на 1 п. м шнура. Отриманий напівфабрикат вироби намотують на бобіни, після чого в екструзійної установці на нього наносять полімерну оболонку з нейлонової смоли Зайтел® 350 PHS 2(продуктивність установки - 30 м/хв, габаритні розміри: Д×Ш×1250×2200×2300 мм, потужність електродвигуна - 40 квт/год). Після контролю якості ДШ готовий виріб формують на бобінах в кількості від 300 до 500 метрів. Виготовлений ДШ має наступні характеристики: зовнішній діаметр 5,1±0,2 мм; маса ВВ на 1 п. м шнура 19,0 м; швидкість детонації ≈ 7000 м/с; шнур витримує температуру 150±5°С протягом 1 години, що повністю відповідає ГОСТ В 20395-7.

Приклад 2.

Випробування проводилися на обладнанні, аналогічному Прикладу 1. Сухе вибухову речовину - октоген (ГОСТ РВ 1376-011-2008) у кількості 19 кг (з розрахунку 19,0 г на 1 п. м шнура) засипають у посудину міксера (продуктивність - 4 кг/год, габаритні розміри: Д×Ш×650×1100×1600 мм, потужність електродвигуна: 1,68 кВт), додають воду в кількості 6,8 кг (з розрахунку 6,8 г на 1 п. м шнура) і проводять перемішування протягом 20 хв, після чого до суміші додають Tamol SN (диспергатор) у кількості 0,0166 кг (з розрахунку 0,0166 г на 1 п. м шнура) і перемішують міксером ще 5 хвилин, після цього до суміші додають Natrosol 250 HR (загусник) до� (антівспенівателі) у кількості 0,012 кг (з розрахунку 0,012 г на 1 п. м шнура), суміш перемішують протягом 5 хв, після чого додають гідроокис амонію (емульгатор) в кількості 0,008 кг (з розрахунку 0,008 г на 1 п. м шнура), суміш перемішують протягом 40 хв. Отриману таким чином пасту з вмістом вологи 6,8 г на 1 п. м. шнура) і густотою 1,15 г/см3фасують в бідон, який поміщають на оплеточную машину. Екструзія пасти виробляють стисненим повітрям, який подається у верхню частину ємкості при постійному тиску 0,1 МПа. Паста з постійною швидкістю видавлюється з бідонів з формуванням серцевини ДШ, яка безперервно обплітається текстильними нитками. Обплетена текстильними нитками серцевина ДШ надходить у сушильну камеру з водяним теплоносієм, в якій піддається сушці при температурі 82°С протягом 4 годин до вмісту в ній вологи 0,18 г на 1 п. м шнура. Отриманий напівфабрикат вироби намотують на бобіни, після чого в екструзійної установці на нього наносять полімерну оболонку з нейлонової смоли Зайтел® 350 PHS 2. Після контролю якості ДШ готовий виріб формують на бобінах в кількості від 300 до 500 метрів. Виготовлений ДШ мав наступні характеристики: зовнішній діаметр 5,1±0,2 мм; маса ВВ на 1 п. м шнура 19,0 м; швидкість детонації ≈ 7700 м/с; шнур видержиних експериментальних досліджень, наведені в Таблицях 1-4.

У зазначених таблицях порівнюються показники заявляється групи винаходів і дослідів, умови проведення яких виходить за межі, регламентовані формулою.

Як видно з представлених матеріалів, тільки сукупність заявляються ознак забезпечує можливість досягнення оптимальних показників розробленого процесу виготовлення детонуючого шнура.

Таким чином, заявляється винахід успішно вирішує завдання створення простої, безпечної та екологічної технології виготовлення детонуючого шнура, який володіє високими експлуатаційними (вибуховими) характеристиками.

Режимні характеристики процесу виготовлення ДШ

Таблиця 1
Тиск, МПаТемпература сушіння, °СЧас сушіння, годПоказники якості ДШПримітка
Діаметр дроту, ммКількість ВВ, г/м шнура2345678
Вибухова речовина - гексоген
10,08823,03,80-4,10120,18Нерівномірність наповнення серцевини
20,10-«--«-4,5017-«-Оптимальні результати
30,12-«--«-4,5518-«-Оптимальні результати
40,20-«-Нерівномірність наповнення серцевини
50,10785,04,50170,18Економічно недоцільно
6-«-804,0-«--«-0,18Оптимальні результати
7-«-823,0-«--«-0,18Оптимальні результати
8-«-854,5-«--«-0,18Спостерігається закипання теплоносія

№Тиск, МПаТемпература сушіння, °СЧас сушіння, годПоказники якості ДШПриміткаДіаметр дроту, ммКількість ВВ, г/м шнураВлагосодерж. серцевини, г/м шнура12345678Вибухова речовина - октоген10,08823,03,80-4,10120,19Нерівномірність наповнення серцевини20,10-«--«-4,50170,12-«--«-4,5518-«-Оптимальні результати40,20-«--«-5,1019-22-«Нерівномірність наповнення серцевини50,10784,84,50170,19Економічно недоцільно6-«-804,0-«--«-0,19Оптимальні результати7-«-823,0-«--«--«-854,3-«--«-0,19Спостерігається закипання теплоносія

Таблиця 3
Кількість води, мас.ч.Кількість диспергатора, мас.ч.Кількість загусника, мас.ч.Кількість антівспенівателі, мас.ч.Кількість емульгатора, мас.ч.Властивості пастиПримітка
Щільність,
г/см3
Структура
103456789
15,00,0100,100,0100,0061,07Маса не зв'язується (наявність грудок)
25,2-«--«--«--«-1,06Гомогенна масаОптимальні результати
36,8-«--«--«--«-1,04Гомогенна масаОптимальні результати
47,0-«--«--«--«-1,036,0-«-0,08-«--«-1,07Маса не загусає
6-«--«-0,10-«--«-1,06Гомогенна масаОптимальні результати
7-«--«-0,185-«--«-1,04Гомогенна масаОптимальні результати
8-«--«-0,20-«--«-1,03Розшарування маси
9-«-1,07Маса не загусає
10-«-0,009-«--«--«-1,06Гомогенна масаОптимальні результати
11-«-0,0166-«--«--«-1,04Гомогенна масаОптимальні результати
12-«-0,018-«--«--«-1,03Розшарування маси
13-«-0,010-«-0,005-«-1,07-«--«--«-0,007-«-1,06Гомогенна масаОптимальні результати
15-«--«--«-0,012-«-1,04Гомогенна масаОптимальні результати
16-«--«--«-0,014-«-1,03Розшарування маси
17-«--«--«-0,0100,0031,07Розшарування маси
18-«-1,06Гомогенна масаОптимальні результати
19-«--«--«--«-0,0081,04Гомогенна масаОптимальні результати
20-«--«--«--«-0,011,03Розшарування маси

Таблиця 4
Кількість води, мас.ч.Кількість диспергатора, мас.ч.Кількість загусника, мас.ч.Кількість антівспенівателі, мас.ч.Кількість мас.ч.Властивості пастиСтруктура
123456789
Вибухова речовина - октоген (кількість 19,0 г на 1 п. м. шнура); диспергатор - Tamol SN; загусник - Natrosol 250 HR; антівспенівателі - трибутилфосфат; емульгатор - гідроокис амонію.
15,00,0100,100,0100,0061,2Маса не зв'язується (наявність грудок)
25,2-«--«--«--«-1,16Гомогенна масаОптимальні результати
36,81,15Гомогенна масаОптимальні результати
47,0-«--«--«--«-1,12Розшарування маси
56,0-«-0,08-«--«-1,12Маса не загусає
6-«--«-0,10-«--«-1,16Гомогенна масаОптимальні результати
7-«--«-0,185-«--»-1,15-«--«-0,20-«--«-1,12Розшарування маси
9-«-0,0070,1-«--«-1,12Маса не загусає
10-«-0,009-«--«--«-1,16Гомогенна масаОптимальні результати
11-«-0,0166-«--«--«-1,15Гомогенна масаОптимальні результати
12-«-1,12Розшарування маси
13-«-0,010-«-0,005-«-1,2Маса не зв'язується
14-«--«--«-0,007-«-1,16Гомогенна масаОптимальні результати
15-«--«--«-0,012-«-1,15Гомогенна масаОптимальні результати
16-«--«--«-0,014-«-17-«--«--«-0,0100,0031,2Маса не зв'язується
18-«--«--«--«-0,0051,16Гомогенна масаОптимальні результати
19-«--«--«--«-0,0081,15Гомогенна масаОптимальні результати
20-«--«--«--«-0,011,12Розшарування маси

1. Спосіб виготовлення детонирующснове гексогену або октогена, містить гексоген або октоген в кількості 15,0-19,0 мас.год., воду в кількості не більше 6,8 мас.год., з питомою густиною не менш 1,04 г/см3;
(B) подальше екструзія згаданої пасти при умовах, що забезпечують отримання безперервної серцевини детонуючого шнура;
(C) оплітку згаданої безперервної серцевини детонуючого шнура текстильними нитками;
(D) сушку оплетенной серцевини детонуючого шнура за умови, що забезпечують вміст вологи в серцевині не більше 0,19 мас.год.;
(Е) нанесення захисного шару.

2. Спосіб за п. 1, що характеризується тим, що на стадії (А) виготовляють пасту на основі гексогену або октогена з вмістом води від 5,2 до 6,8 мас.ч.

3. Спосіб за п. 1, що характеризується тим, що на стадії (А) виготовляють водосодержащую пасту з щільністю від 1,04 до 1,16 г/см3.

4. Спосіб за п. 1, що характеризується тим, що на стадії (А) виготовляють водосодержащую пасту на основі гексогену з густиною 1,04-1,06 г/см3.

5. Спосіб за п. 1, що характеризується тим, що на стадії (А) виготовляють водосодержащую пасту на основі октогена з густиною 1,14-1,16 г/см3.

6. Спосіб за п. 1, що характеризується тим, що екструдування на стадії (В) здійснюють при �урі не вище 82°С.

8. Спосіб за п. 1, що характеризується тим, що на стадії (Е) наносять захисний шар на основі поліаміду.

9. Спосіб за п. 1, що характеризується тим, що виготовляють пасту, додатково містить загусник, диспергатор і емульгатор, при наступному змісті компонентів, мас.ч.:

Гексоген або октоген15,0-19,0
Диспергатор0,009-0,0166
Загусник0,100-0,185
Емульгатор0,005-0,008
Вода5,2-6,8

10. Спосіб за п. 9, характеризується тим, що виготовляють пасту, додатково містить антівспенівателі в кількості 0,007-0,012 мас.ч.

11. Спосіб отримання водомісткими пасти для виготовлення детонуючого шнура у відповідності з будь-яким з пп. 9-10, характеризується тим, що він включає змішування гексогену або октогена з водою у розрахованих кількостях з отриманням суміші частинок гексогену або октогена у воді, послідовне додавання в отриману суміш диспергатора, загу�підлягає пасти, містить такі компоненти, мас.ч.:

Гексоген або октоген15,0-19,0
Диспергатор0,009-0,0166
Загусник0,100-0,185
Емульгатор0,005-0,008
Вода5,2-6,8

12. Спосіб за п. 11, характеризується тим, що додатково вводять антівспенівателі в кількості 0,007-0,012 мас.ч.

13. Спосіб за п. 11, характеризується тим, що антівспенівателі вводять після введення згущувача. 

Схожі патенти:

Детонуюча трубка

Винахід відноситься до детонувальним шнурах і може бути використане для точного по часу передачі детонації до зарядам ВВ в пристроях сферичної імплозіі вибуху. Детонуюча трубка включає оболонку і заряд бризантної вибухової речовини, при цьому оболонка складається з двох шарів, а саме внутрішнього тонкостінного шару з полімеру з температурою плавлення вище, ніж температура плавлення зовнішнього товстостінного шару. На внутрішній поверхні зовнішнього шару виконані поздовжні, вздовж осі трубки ребра, нахилені під кутом до радіуса трубки, і товщиною ребер менше, ніж товщина стінки внутрішнього шару оболонки. Між шарами - вакуум. Рішення забезпечує передачу детонації від первинного детонатора до вторинного детонатора, не викликаючи при цьому передчасну детонацію вибухової речовини. 1 іл.

З'єднувач вибухових ліній

Винахід відноситься до області вибухових робіт, а саме до пристроїв для з'єднання вибухових ліній у мережах розведення детонації при монтажу вибухової мережі, зокрема малогабаритних детонуючих шнурів, які працюють на граничних діаметрах вибухової речовини

Детонуючий шнур і спосіб його виготовлення

Винахід відноситься до вогнепровідним детонувальним шнурах і може бути використане в перфораційних системах для нафтової галузі

Детонуючий шнур

Винахід відноситься до детонувальним шнурах (ДШ) і може бути застосована для ініціювання зарядів вибухових речовин (ВР)

Пристрій передачі детонаційного імпульсу заряду вибухової речовини

Винахід відноситься до підривних робіт і конструкцій вибухових пристроїв, зокрема до пристроїв задіяння вибухових речовин (ВВ)
Винахід відноситься до технології вибухових речовин і композицій на їх основі

Склад для ізоляційного шару вогнепровідного шнура

Винахід відноситься до технології виготовлення шнурових засобів підривання

Пристрій для виготовлення детонуючого шнура з автоматичним контролем мінімально допустимої кількості вибухової речовини в серцевині детонуючого шнура

Винахід відноситься до вибухових речовин і може бути використано на підприємствах, що виробляють детонувальні шнури

З'єднувач для ініціюючих вибухових пристроїв

Винахід відноситься до області вибухових робіт, а саме до пристроїв, що забезпечує надійне з'єднання ударно-хвильових трубок або детонуючих шнурів
Up!