Спосіб двофазного контрастування при мультиспіральному комп'ютерної томографії органів черевної порожнини і заочеревинного простору в процесі динамічного спостереження онкологічних хворих

 

Винахід відноситься до медицини, а саме до онкології, і може бути використане для двофазного контрастування при мультиспіральному комп'ютерної томографії (МСКТ) органів черевної порожнини і заочеревинного простору в процесі динамічного спостереження онкологічних хворих з первинними і метастатичними пухлинами.

На сьогоднішній день МСКТ є золотим стандартом як у первинній діагностиці пухлин, так і при динамічному спостереженні онкологічних хворих, які отримують специфічну медикаментозну терапію. МСКТ є основним методом при визначенні розмірів пухлини, що змінюються під впливом лікування, у відповідності з критеріями оцінки відповіді в солідних пухлинах RECIST - Response Evaluation Criteriain Solid Tumors (Eisenhauer E. A., Therasse P., Bogaerts J., Schwartz L. H., Sargent D., Ford R., Dancey J., Arbuck S., Gwyther S., Mooney M., Rubinstein L., Shankar L., Dodd L., Kaplan R., Lacombe D., Verweij J. New response evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline (версія 1.1) // Eur. J. Cancer. - 2009. - Vol. 45. - №2. - P. 228-47). Однак при визначенні відповіді пухлинного процесу на проведене медикаментозне лікування онкологічних хворих кількість виконуваних досліджень може досягати 2-6 в рік, що пов'язано зі значною променевим навантаженням. У відповідності з міжнародним принципом оптимізації під�про тільки у разі неможливості отримання необхідної інформації в контрастних фазах дослідження. Даний принцип не узгоджується з положенням Норм радіаційної безпеки (НРБ-99/2009), згідно з яким радіаційний захист пацієнтів при медичному опроміненні повинна бути заснована на необхідності отримання корисної діагностичної інформації при найменших можливих рівнях опромінення. Однак, навіть при двофазної МСКТ черевної порожнини, ефективна доза в середньому становить 20 мЗв, що еквівалентно сумарної ефективній дозі 1500 оглядових рентгенографій органів грудної клітини.

На сьогоднішній день підтверджена причинно-наслідковий зв'язок між медичним іонізуючим випромінюванням і розвитком у дорослих пацієнтів деяких онкологічних захворювань, серед яких рак молочної залози і хронічний мієлолейкоз (Howe G. R., McLaughlin J. Breast cancer mortality between 1950 and 1987 after exposure to fractionated moderate-dose-rate ionizing radiation in the Canadian fluoroscopy cohort study and a comparison with breast cancer mortality in the atomic bomb survivors study // Radiat. Res. - 1996. - Vol. 145. - P. 694-707. Preston-Martin S., Pogoda J. M. Estimation of radiographic doses in a case-control study of acute myelogenous leukemia // Health Phys. - 2003. - Vol. 84. - P. 245-259). В цілому, на думку деяких авторів, величина радіоіндукованих новоутворень може досягати 1% від загальної онкологічної захворюваності (Berrington de Gonzalez A., Darby S. Risk of cancer from diagnostic X-rays: estimates for the UK and 14 other countries // La�абрюшинного простору в процесі динамічного спостереження онкологічних хворих у процесі динамічного спостереження у онкологічних хворих, полягає в тому, що здійснюють болюсне введення контрастної речовини (препарату), після якого проводяться два сканування, як правило, на 30 і 70 секундах з отриманням, відповідно, артеріальної та венозної фази контрастування (Прокіп М. Спіральна і багатошарова комп'ютерна томографія: навчальний посібник для системи післядипломної освіти лікарів: у 2 т.: пер. з англ. // Матіас Прокіп, Міхаель Галански; під заг. ред. А. В. Зубарєва, Ш. Ш. Шотемора; [пер. з англ. Ш. Ш. Шотемор]. - 3-е изд. - Москва: Медпрес-інформ, 2011). При встановленому діагнозі класичне двофазне сканування дозволяє оцінити як кількість і розміри новоутворень, так і їх взаємовідношення з органами і великими судинами черевної порожнини та заочеревинного простору. Цей спосіб прийнятий за прототип.

Недоліком прототипу є висока доза опромінення за необхідності проведення двох сканувань для отримання венозної і артеріальної фаз контрастування.

Технічний результат винаходу полягає в зменшенні дози опромінення за рахунок проведення тільки одного сканування.

Зазначений технічний результат досягається тим, що в способі двофазного контрастування при мультиспир�про спостереження онкологічних хворих, включає введення неіонної контрастної препарату в загальноприйнятій дозі, згідно винаходу, загальноприйняту дозу контрастного препарату вводять двома послідовними болюсами у співвідношенні 2:1, при цьому часовий інтервал між введеннями забезпечує отримання комбінованого зображення артеріальної та венозної фази контрастування при одному скануванні.

Процедура одномоментного двофазного МСКТ-сканування (одне сканування з одержанням комбінованого зображення, що включає артеріальну і венозну фази контрастування) згідно винаходу, здійснюється у онкологічних пацієнтів зі встановленим діагнозом, які отримували консервативне лікування, яким первинно виконувалося дослідження багатофазних. Наявність раніше проведеного багатофазного дослідження дозволяє уникнути можливих труднощів, пов'язаних з диференціальною діагностикою виявлених новоутворень.

Введення першого болюсу, що становить 2/3 від розрахункової кількості контрастної речовини, що забезпечує зображення, відповідне венозної фази контрастування, другого - артеріальній фазі. Між болюсними введенням контрастної речовини програмується тимчасова затримка �трастирования. Даний часовий інтервал є розрахунковим з урахуванням введення контрастної речовини через кубитальную відня і може бути скоректований індивідуально при установці центрального катетера або при інфузії через відень нижньої кінцівки та ін. Введення болюсів з затримкою в часі дозволяє провести одне сканування і отримати комбіноване зображення, що включає артеріальну і венозну фази контрастування. Таким чином, спосіб дозволяє зменшити обумовлену дослідженням черевної порожнини і заочеревинного простору дозу опромінення до 50% у порівнянні з класичним двофазним скануванням.

Сутність способу ілюструється фіг. 1-3, де:

на фіг. 1 представлений протокол контрастування при одномоментному двофазному МСКТ-скануванні: 1 - інфузія фізіологічного розчину для «підготовки» вени, 2 - перший болюс контрастного препарату, 3 - повільна інфузія фізіологічного розчину для створення тимчасової затримки між болюсами контрастної речовини, 4 - другий болюс контрастного препарату, 5 - інфузія фізіологічного розчину для «проштовхування» контрастної речовини, що залишився в системі магістралей;

на фіг. 2 представлені зображення контрольного метастртной двофазної МСКТ (прототип), в - комбіноване зображення, що включає артеріальну і венозну фази, при одномоментному двофазному МСКТ-скануванні (винахід);

на фіг. 3 представлені зображення конгломерату заочеревинних лімфатичних вузлів у чревной області при В-клітинній лімфомі до і в процесі проведеного лікування. Гілки чревного стовбура на тлі пухлини при стандартному двофазному скануванні (прототип): а - артеріальна фаза, б - венозна фаза; в - комбіноване зображення, що включає артеріальну і венозну фази, при одномоментному двофазному скануванні (винахід). Ворітна вена при двофазному скануванні (прототип): р - артеріальна фаза, д - венозна фаза; е - комбіноване зображення, що включає артеріальну і венозну фази, при одномоментному двофазному МСКТ-скануванні (винахід).

Спосіб здійснюють наступним чином.

Для виконання внутрішньовенного контрастування використовують пов'язаний з комп'ютерним томографом ін'єктор, що дозволяє проводити послідовне введення декількох болюсів контрастної речовини. Загальна кількість контрастного препарату визначається з розрахунку 1,5 мл/кг маси тіла пацієнта. Після катетеризації периферичної вени і приєднання до ка� Визначається швидкість введення контрастної речовини (як правило, 3-4 мл/с). Задаються обсяги болюсів контрастної речовини: перший - 2/3 від розрахункового (загального) кількості контрастного препарату, другий - 1/3. Програмують тимчасову затримку між болюсними введенням контрастної речовини так, щоб закінчення інфузії другого болюсу відповідало 60-й секунді від початку контрастування.

Протокол самого сканування включає два етапи. Першим етапом отримують топограмму для подальшої розмітки зони дослідження. Після планування виконують основне сканування з наступними параметрами: 140 mAs, 120 kV. Сканування запускається в автоматичному режимі за рахунок застосування програми bolustracking. «Відстеження болюсу» проводиться за загальноприйнятою схемою шляхом вимірювання щільності в черевному відділі аорти на рівні тіл L2-L3 поперекових хребців. Початок «відстеження болюсу» починається з 60 секунди від початку контрастування. Граничне значення щільності становить 120 од. Hu.

Спосіб підтверджується наступними клінічними прикладами.

Приклад 1. Хвора К., 45 років, проходила лікування з приводу раку правої молочної залози з метастатичним ураженням печінки (cT3N2M1). На одному з етапів лікування виконано класичне двофазне МСКТ-сканування з внутрішньовенним б�ності проведеної терапії через 3-4 дні після першого дослідження виконана комп'ютерна томографія по протоколу одномоментного двофазного венозно-артеріального МСКТ-сканування з застосуванням запропонованого способу контрастування.

Зображення контрольного метастатичного вогнища в печінці, отримані при першому (а, б) і другому (в) дослідженні (Фіг. 2), підтверджують, що при обох дослідженнях в сьомому сегменті печінки виявляється гиперваскулярний вогнище, оточений зоною набряку паренхіми, при стандартному двофазному скануванні краще визуализируемий у венозну фазу контрастування. При одномоментному двофазному скануванні відзначається краща візуалізація освіти порівняно з обома фазами попереднього стандартного дослідження, чітко видно межу між вогнищем і паренхімою. Найбільший діаметр метастази до проведених циклів хіміотерапії склав 9 мм, після хіміотерапії - 11 мм. В цілому відзначено збільшення розмірів контрольних вогнищ на 14%, ефект лікування розцінений як стабілізація. Ефективна доза опромінення при стандартному двофазному дослідженні (прототип) склала 13,9 мЗв, при одномоментному двофазному скануванні (винахід) - 7,3 мЗв.

Приклад 2. Хворий О., 45 років, проходив лікування з приводу дифузної В-клітинної лімфоми. На етапі обстеження пацієнта виконана стандартна двофазна МСКТ з внутрішньовенним болюсним контрастним посиленням, виявлено ураження заочеревинних лімфатичних вузлів �иотерапии за схемою R-CHOP. З метою оцінки ефективності проведеної терапії виконана комп'ютерна томографія по протоколу одномоментного двофазного МСКТ-сканування з застосуванням запропонованого способу контрастування (фіг. 3, в, е).

По зображеннях на фіг. 3 видно, що при стандартному двофазному скануванні артеріальна фаза дозволяє оцінити стан залучених в патологічний процес артерій: видно гілки чревного стовбура, що проходять в структурі пухлинного конгломерату (а). У той же час оцінити стан ворітної вени в артеріальну фазу сканування важко, контур судини простежити не вдається (р). Венозна фаза, навпаки, дозволяє візуалізувати компримированную ворітну вену (д), однак не дає уявлення про стан проходять в пухлинному конгломераті артерій. При одномоментному двофазному МСКТ-скануванні на тлі пухлини чітко простежуються як артеріальні, так і венозні судини (е), відмічається відновлення нормального діаметра ворітної вени. В цілому, при порівнянні двох досліджень відмічено зменшення розмірів пухлинного конгломерату на 75%, ефект лікування розцінений як часткову відповідь. Ефективна доза опромінення при стандартному двофазному скануванні з�ько при наявності раніше проведеного стандартного дослідження. З застосуванням протоколу одномоментного двофазного МСКТ-сканування було обстежено 103 хворих. В усіх випадках отримана інформація дозволила провести необхідну оцінку динаміки пухлинного процесу.

Пропонований спосіб дозволяє зменшити обумовлену дослідженням черевної порожнини і заочеревинного простору дозу опромінення до 50% у порівнянні з класичним двофазним скануванням без зниження якості самого дослідження.

Спосіб двофазного контрастування при мультиспіральному комп'ютерної томографії органів черевної порожнини і заочеревинного простору в процесі динамічного спостереження онкологічних хворих, що включає введення неіонної контрастної препарату в загальноприйнятій дозі, що відрізняється тим, що загальноприйняту дозу контрастного препарату вводять двома послідовними болюсами у співвідношенні 2:1, при цьому часовий інтервал між введеннями такий, що забезпечує отримання комбінованого зображення артеріальної та венозної фази контрастування при одному скануванні. 

Схожі патенти:

Багатошарова трубка для медичного застосування та медичний інфузійний мішок

Група винаходів відноситься до медичної техніки. Медичний інфузійний мішок містить корпус з поліетиленової плівки у формі мішка для зберігання медичного інфузійного розчину і приварений до дна корпусу трубчастий порт, через який медичний інфузійний розчин випускають з корпусу. Як трубчастого порту використовується багатошарова трубка для медичного застосування. Трубка містить зовнішній, внутрішній і адгезійний шари. Зовнішній шар містить поліетилен високої щільності. Внутрішній шар містить полімерний матеріал, який містить статистичний поліпропілен та/або блок-поліпропілен. Адгезійний шар надано між зовнішнім і внутрішнім шарами і містить адгезійну смолу. Також трубка може містити зовнішній і внутрішній шари. При цьому зовнішній шар містить полімерний матеріал, який містить поліетилен високої щільності і адгезійну смолу, де вміст адгезивної смоли становить від 20 до 60 мас. %. Внутрішній шар містить полімерний матеріал, який містить статистичний поліпропілен та/або блок-поліпропілен. Застосування групи винаходів дозволить підвищити адгезійну здатність трубки до поліетиленовому мішку і поліпропілен�

Одноразовий поршневий насос і механізм для внутрішньовенного вливання

Група винаходів відноситься до медичної техніки. Пристрій подачі рідини містить впускну трубку, випускну трубку, внутрішню порожнину, з'єднану з каналами впускний і випускний трубок; першу усмоктувальну порожнину, з'єднану з внутрішньою порожниною; і клапан, розташований у внутрішній порожнині і здатний переміщатися між положенням наповнення, першим положенням перекачування і другим положенням перекачування. Клапан налаштований для рідинного з'єднання каналу у впускний трубці з каналом у випускний трубці в положенні клапана наповнення та рідинного з'єднання першої усмоктувальної порожнини з каналом у впускний трубці з каналом у випускний трубці, коли клапан знаходиться в першому положенні перекачування і другому положенні перекачування. Клапан містить маленьку наполнительную трубку для рідинного з'єднання каналу у впускний трубці з каналом у випускний трубці, коли клапан знаходиться в положенні наповнення; і клиновидне отвір, сконфігуроване для рідинного з'єднання каналу у впускний трубці з першої всмоктуючої порожниною, коли клапан знаходиться в першому положенні перекачування, і рідинного з'єднання каналу в випускний трубці з пеойства подачі рідини, відрізняються виконанням клапани і способи подачі рідини. Технічний результат полягає в підвищенні точності підтримки швидкості потоку рідини. 7 н. і 19 з.п. ф-ли, 20 іл.

Екстракт стевії або стевиол для догляду за волоссям

Винахід відноситься до застосування оральної композиції, що містить стевиол, які покращують зовнішній вигляд волосся людини або зовнішній вид хутра/пер/луски тварин. Застосування стевиола у виробництві оральної композиції нутрицевтиків або харчової композиції для поліпшення зовнішнього вигляду волосся/хутра/пер/луски тварин. Винахід забезпечує підвищення ефективності поліпшення зовнішнього вигляду волосся людини та хутра/пер/луски тварин. 6 з.п. ф-ли, 4 іл., 5 табл., 13 пр.
Винахід відноситься до медицини, а саме до онкології, і може бути використане для лікування хворих з метастатичним ураженням головного мозку. Проводять операцію і через 3 тижні після операції проводять тотальне опромінення головного мозку разовою осередковою дозою 2,4 Гр. Через 5 годин після цього підбивають локальне опромінення ложа видаленої пухлини разовою осередковою дозою 0,6 Гр, таким чином, що сумарна доза за 15 фракцій для всього головного мозку становить 40 изоГр, а на ложе пухлини - 60 изоГр. При цьому на тлі опромінення в 1-й, 3-й, 5-й, 7-й, 9-й, 11-й, 13-й і 15-й дні за одну годину до проведення тотального опромінення головного мозку через встановлену порт-систему виробляють внутрішньоартеріальне крапельне введення 5-фторурацилу в дозі 100 мг/м2, розведеного на 100 мл 0,9% розчину хлориду натрію, а у 2-й, 4-й, 6-й, 8-й, 10-й, 12-й і 14-й дні через годину після тотального опромінення виробляють внутрішньоартеріальне крапельне введення 200 мл озонованою 5% глюкози. Спосіб дозволяє збільшити тривалість та поліпшити якість життя хворих з метастатичним ураженням головного мозку. 1 пр.

Пристрій малобактериальной подачі текучого середовища

Група винаходів відноситься до медицини. Спосіб відбору текучого середовища з резервуара включає забезпечення пристрою відбору з закритим, виконаним з можливістю стерилізації внутрішнім простором. У внутрішньому просторі розташований голчастий елемент. Внутрішній простір закрито виконаним з можливістю перфорації ущільнювальним елементом. Крім того, забезпечують містить текуче середовище резервуар, що має стінку резервуара з виконаним з можливістю перфорації ділянкою. З'єднують пристрій відбору і резервуар. Виконані з можливістю перфорації ділянку і ущільнювальний елемент з'єднують один з одним таким чином, що між ділянкою і ущільнювальним елементом виникає захищена область, передусім довготривало захищена область, яка за рахунок непроникного для мікроорганізмів з'єднання закривається від навколишнього середовища. Перфорують виконані з можливістю перфорації ущільнювальний елемент і ділянку з допомогою голчастого елемента, який при цьому проникає через захищену область. Операції з'єднання пристрою відбору і резервуара і перфорації виконують з часовим проміжком, що становить тиждень, та перед виконанням операції�роной ділянки поміщають проміжний елемент, виконаний для забезпечення бактерицидної бар'єру для захищеної області після виконання операції з'єднання. Розкрито пристрій подачі текучого середовища, яке використовується при здійсненні способу. Технічний результат полягає в забезпеченні стерильного з'єднання і тривалого низкобактериального зберігання. 2 н. і 22 з.п. ф-ли, 7 іл.

Пристрій для лікування індивідуума зі зниженою функцією серця, зупинкою серця, зупинкою кровообігу або апоплексичним ударом

Група винаходів відноситься до медицини. Пристрій містить застосовується на индивидууме засіб взяття крові, блок аналізу, пов'язаний із засобом для взяття крові для визначення та надання характеристик крові у вигляді результату аналізу крові, виконавчий блок, пов'язаний з застосовуваним на индивидууме засобом зворотного подачі і виконаний з можливістю передачі речовини індивідууму через засіб зворотної подачі. При цьому виконавчий блок містить блок резервуара, який створює запас речовин. З блоком резервуара передбачений блок дозування, який з урахуванням результатів аналізу крові вибирає речовини або виготовляє суміш речовин. Пристрій також містить блок оцінки і контролю, виконаний з можливістю здійснення обміну інформацією з блоком аналізу і блоком дозування і генерації керуючих сигналів для управління блоком дозування. При здійсненні способу у індивіда беруть кров, яку піддають аналізу. Потім з урахуванням результату аналізу крові та критеріїв оцінки визначають тип і кількість речовин або суміші речовин. Причому речовини або суміш речовин у дозованій формі підмішують до взятої крові для отримання модифицированноо взятої крові для реперфузії в індивідуум. Група винаходів дозволяє здійснювати реанімацію автоматично без ризику виникнення ішемічних ушкоджень портативним автономним пристроєм і збільшити часовий проміжок між виникненням зупинки серця і введенням реанімаційних заходів. 2 н. і 23 з.п. ф-ли, 4 іл.

Спосіб лікування метаболічного ацидозу при важкій поєднаній травмі

Винахід відноситься до медицини, а саме до реаніматології, і може бути використане для лікування метаболічного ацидозу при важкій поєднаній травмі пацієнтів в ранньому періоді травматичної хвороби. Для цього проводять фармакологічну корекцію 1,5% розчином сукцинату натрію «реамберін» в дозі не менше 800 мл на добу (12 мл/кг), який вводять внутрішньовенно краплинно. Винахід дозволяє домогтися стабілізації загального стану хворого за рахунок купірування внутрішньоклітинного ацидозу і відновлення активності ферментних систем організму. 1 пр.

Пристрій доставки адгезиву

Винахід відноситься до медичної техніки і може бути використане для доставки та розподілу текучих середовищ, наприклад хірургічних адгезивів з високою в'язкістю. Пристрій містить приводну частина, корпус картриджа і кінчик. Приводна частина містить привід і рухливий шток штовхача. Корпус картриджа виконаний з можливістю вміщати картридж з хірургічним адгезивом з високою в'язкістю. Кінчик рознімної з'єднаний з корпусом картриджа і містить два або більше каналу і два або більше трубчастих елемента. Щонайменше частина кожного з двох або більше трубчастих елементів розташована всередині каналів. Трубчасті елементи виконані так, щоб дозволити переміщати хірургічний адгезив з високою в'язкістю з картриджа на поверхню анатомічної тканини, коли користувач наводить в дію вказаний привід. В результаті пристрій дозволяє доставляти текучий адгезив з високою в'язкістю під час хірургічної процедури до місця його використання на плоску поверхню тканини. 3 н. і 42 з.п. ф-ли, 27 іл.

Перистальтичний насос

Винахід відноситься до галузі медицини, наприклад до інфузійних насосів або до пристроїв для ін'єкцій та діалізу. Перистальтичний насос (1) для подачі підведеного у шлангу кошти включає кілька віджимних елементів (3), притискують шланг з його обтисненням до контропоре (4) і тим самим просувають засіб у шлангу далі в напрямку подачі. Згідно винаходу в ньому передбачено пристрій для введення шланга між віджимними елементами (3) і контропорой (4), що включає черв'ячний гвинт (26). У такому перистальтическом насосі простіше і швидше вводиться шланг. 14 з.п. ф-ли, 5 іл.

Система для внутрішньовенного введення

Винахід відноситься до медицини, а саме до засобів для внутрішньовенного введення радіофармпрепарату (РФП) з генератора, і може знайти застосування в діагностиці перфузії міокарда і онкологічних захворювань методом позитронно-емісійної томографії. Система включає генератор з вхідним і вихідним фіттінгами, блок управління, інжекційний насос, ємність з элюентом, чотири триходові крани, трубопроводи, датчики тиску і радіоактивності, стерилізуючі фільтри, односторонній клапан, шприц і катетер для внутрішньовенної інфузії. Генератор має вхідний та вихідний отвори, перший з триходових кранів з'єднаний з ємністю з элюентом і насосом для элюирования, другий закріплений на вихідному фиттинге генератора, з'єднаний з трубопроводом для транспортування елюату і на кінці його розташовані другий стерилізуючий фільтр і третій триходовий кран, з'єднаний з односпрямованим клапаном, з катетером для внутрішньовенної інфузії і шприцом, при цьому стерилізуючі фільтри забезпечені вбудованими повітряними клапанами, датчик тиску встановлений між першим триходовим краном і першим стерилизующим фільтром, датчик радіоактивності - перед другим стерилизующим фільтром, четвертий трехх�м фільтром і третім триходовим краном. Блок керування виконаний з можливістю керування насосом для элюирования, 1, 2 і 4 триходовими кранами і контролю датчиків тиску і радіоактивності. Система дозволяє вимірювати активність препарату безпосередньо при введенні його пацієнтові, забезпечує введення необхідної дози препарату в автоматичному режимі, забезпечує оцінку стану сорбенту колонки генератора з допомогою датчика тиску, відрізняється простотою конструкції і призначене для складання безпосередньо в ПЕТ-центрах. Розроблене програмне забезпечення дозволяє виключити необхідність проведення ручних розрахунків радіоактивності при калібруванні приладу.

Спосіб оцінки ризику ішемічного порушення мозкового кровообігу

Винахід відноситься до медицини, магнітно-резонансної томографії, призначений для візуалізації структури атеросклеротичної бляшки брахиоцефальних артерій при діагностиці ризику ішемічного порушення мозкового кровообігу (ИНМК) у хворих з поширеним атеросклерозом і може бути використане в променевій діагностиці, неврології та судинної хірургії. Проводять контрастированную Т1-зважену спін-ехо МРТ області шиї і голови тонкими зрізами в аксіальній площині, по 1 - 3 мм завтовшки, з обов'язковим охопленням області біфуркації сонних артерій, з введенням контрастного препарату - парамагнетика в дозуванні 2 мМ/10 кг маси тіла. Дослідження проводять двічі: початково і через 5-8 хв після введення контрастного препарату - парамагнетика і визначають індекс посилення зображення (ВП) для області атеросклеротичної бляшки як відношення інтенсивності Т1-зваженого зображення при контрастуванні парамагнетиком (ИТ1ВИконтраст) до інтенсивності Т1-зваженого зображення на початковому (ИТ1ВИисходн) неконтрастированном дослідженні ІУ=ИТ1ВИконтраст/ИТ1ВИисходн. При наявності бляшки в області внутрішньої сонної артерії або в місці відходження її від загальної сонної артерії і величин�рмативность МРТ-методу дослідження з візуалізацією структури атеросклеротичної бляшки, виявленням наявності неоангиогенеза, які достовірно підвищують ризик розриву та ішемічного ушкодження головного мозку. 8 іл., 1 пр., 2 табл.

Спосіб оцінки ефективності впливу аблации ниркових артерій у хворих з резистентною артеріальною гіпертензією

Винахід відноситься до медицини, а саме до кардіології, променевої діагностики, магнітно-резонансної томографії, призначений для візуалізації ділянок локальної дистрофії міокарда при оцінці ефективності впливу аблации (РЧА) ниркових артерій у хворих резистентною артеріальною гіпертензією. До і після РЧА проводять Т1-зважену спін-ехо ЕКГ-синхронізовану МРТ серця зрізами по короткій осі лівого шлуночка за товщиною 7-8 мм через 8-15 хв після введення контрастної речовини-парамагнетика в дозі 2 мл 0,5 М розчину на 10 кг маси тіла. Визначають обсяг включення контрасту в міокард і при його зниженні на величину менше ніж 1 см3 порівняно зі значенням даного показника до РЧА оцінюють РЧА як ефективну. Спосіб забезпечує чітку візуалізацію ділянок ушкодження міокарда, їх протяжності і локалізації. 5 іл., 1 табл., 2 пр.
Винахід відноситься до медицини, гепатопанкреатобилиарной і абдомінальної хірургії рентгенорадіології. Проводять введення рентгеноконтрастного препарату в кровоносне русло і мультиспиральную комп'ютерно-томографическую МСКТ-артеріографію з одномоментною поворотної мультиспіральному комп'ютерно-томографічної МСКТ-портографией. Одночасно виконують селективну катетеризацію чревного стовбура (НС) та верхнебрижеечной артерії (ВБА), першу порцію контрастного препарату вводять у ВБА в обсязі 25,0-35,0 мл зі швидкістю 1-2 мл/с під тиском 200 PSI. Через 13-17 з ЧС й ВБА вводять другу порцію контрастного препарату в обсязі 12,0-18,0 мл зі швидкістю 3-5 мл/с під тиском 200 PSI. Сканування здійснюють в одну фазу через 2-4 с після введення другої порції контрастного препарату, напрямок сканування - краніо-каудальное або каудо-краниальное, параметри сканування: товщина зрізу - 1,5 мм, швидкість обертання трубки - 0,5 с, 100-140 кв (кіловольт), 250-350 mA (міліампер). Веріфіціруют пухлинну інвазію судин станом контурів судинної стінки на отриманих зображеннях. Спосіб забезпечує достовірне визначення інвазії судин пухлиною на доопераційному етапі, з хорошою візуалізацією як�х судин, мінімізацією променевого навантаження на організм з максимальною інформативністю, розширення арсеналу засобів діагностики у хворих з пухлинами билиопанкреатодуоденальной зони (пухлини підшлункової залози, термінального відділу холедоха і великого сосочка дванадцятипалої кишки). 1 пр.

Похідні трициклічного індолу в якості лігандів pbr

Винахід відноситься до радиоиндикатору для PET, який володіє поліпшеними властивостями щодо візуалізації периферичних бензодіазепінових рецепторів (PBR) у порівнянні з відомими радиоиндикаторами для PET. Згідно з цим винаходу запропоновані також з'єднання-попередник для отримання радиоиндикатора для PET по винаходу і способи отримання зазначеного з'єднання-попередника і зазначеного радиоиндикатора для PET. Також запропоновано радиофармацевтическая композиція, що містить радиоиндикатор для PET по винаходу і способи для застосування радиоиндикатора для PET і радиофармацевтической композиції. 9 н. і 14 з.п. ф-ли, 8 іл., 12 пр.
Винахід відноситься до медицини, а саме до променевої діагностики, і може бути використане для діагностики пролапсу тазових органів. Проводять статичну магнітно-резонансну томографію органів малого тазу в трьох проекціях із застосуванням Т2-зважених зображень. Проводять динамічну МРТ з пробою Вальсальви в сагітальній та аксіальній площинах. Дослідження проводять з эндовагинальним і эндоректальним контрастуванням стерильним ультразвуковим гелем. Проводять горизонтальну лінію на сагітальному Т2-зваженому MP-зображенні від нижнього краю лобкового симфізу до заднього краю лобково-прямокишково м'язи. При визначенні зміщення тазових органів нижче горизонтальної лінії на динамічній МРТ з пробою Вальсальви від 0,1 см до 2,0 см визначають 1 ступінь пролапсу, від 2,1 см до 4,0 см - 2 ступінь, більше 4,0 см - 3 ступінь. Спосіб дозволяє підвищити точність діагностики пролапсу тазових органів за рахунок комплексного дослідження та оцінки анатомічних структур тазового дна з эндовагинальним і эндоректальним контрастуванням. 2 пр.

Спосіб контрастувало магнітно-резонансної ангіографії судин головного мозку

Винахід відноситься до медицини, променевої діагностики та може бути використана при проведенні магнітно-резонансної ангіографії (МРА) головного мозку на основі імпульсної послідовності 3DFFE. При цьому використовують малі кути повороту FA=13, і першу фазу 3DFFE ангіографії до контрастного підсилення виконують з товщиною зрізу до 2,4 мм, з повним покриттям області головного мозку, тривалістю фази до 60 с. Другу фазу виконують на тлі болюсного внутрішньовенного введення контрастного препарату в концентрації 0,25 ммоль/мл, в дозі 0,2 ммоль/кг, зі швидкістю 1 мл/с. В якості контрастного препарату використовують препарат на основі гадолінію - Gd-DTPA, Gd-DO3A, Gd-DOTA або марганецсодержащий комплекс Mn(II)-транс-1,2-циклогександиамин-N,N,N',N'-тетрауксусной кислоти. Спосіб забезпечує підвищення доступності контрастною МРА та інформативності контрастною 3DFFE МРА порівняно з бесконтрастной 3DTOF ангіографією в діагностиці артеріальних аневризм. 3 іл., 1 табл.

Застосування магнітно-резонансної визуализирующей середовища, що містить гиперполяризованний13з-піруват, для виявлення запалення або інфекції

Використання: для виявлення запалення або інфекції. Суть винаходу полягає в тому, що виявлення запалення або інфекції виконують шляхом 13С-МР томографії, 13С-МР спектроскопії та/або 13С-МР спектроскопічної томографії, при якому використовують визуализирующую середовище, що містить гиперполяризованний 13С-піруват, і запалення або інфекції визначають за високої інтенсивності 13С-сигналу від 13С-лактату або за підвищеної швидкості утворення 13С-лактату. Технічний результат: забезпечення можливості виявлення вогнищ запалення або інфекції з високим ступенем достовірності. 4 н. і 7 з.п. ф-ли, 2 іл., 1 пр.

Біосумісний агент для диспергування наночастинок у водному середовищі з використанням імітує адгезивний білок мідії полімеру

Винахід відноситься до привитому полімеру, подібному адгезивний білок мідії, до способу отримання прищепленого полімеру, дисперговані у водному середовищі наночасткам, колоїдному розчину і контрастному агенту. Прищепленої полімер являє собою полиэтиленимин, щеплений поліетиленгліколем і полидигидроксифенилаланином (PEI-graft-(PEG; PDOPA)). Полидигидроксифенилаланин являє собою конденсаційний полімер 3,4-дигидроксифенилаланина (DOPA). Спосіб отримання прищепленого полімеру включає кілька стадій. На першій стадії проводять прищеплену сополимеризацию поліетиленгліколю з полиэтиленимином. На другій стадії після захисту гідроксильних груп 3,4-дигидроксифенилаланина проводять синтез N-карбоксиангидрид 3,4-дигидроксифенилаланина в присутності трифосгена в якості каталізатора. Далі проводять реакцію полімеру, отриманого на першій стадії, і N-карбоксиангидрид 3,4-дигидроксифенилаланина в органічному розчиннику. Колоїдний розчин містить дисперговані у водному середовищі наночастинки, при цьому в якості стабілізатора дисперсії використовують вищевказаний прищепленої полімер. Контрастний агент для магнітно-резонансної томографії (МРТ) включає вищевказаний колоїдний розчин�астиц у водному середовищі, а також отримати високоефективні наночастинки в якості контрастного агента для МРТ. 5 н. і 20 з.п. ф-ли, 8 іл., 2 табл., 6 пр.

Модифіковані гадопентетатом похідні бета-циклодекстрину

Винахід відноситься до медицини. Модифіковані гадопентетатом похідні бета-циклодекстрину, що відрізняються тим, що в якості контрастного засобу використовують бета-циклодекстрин, що містить один, два, три залишку гадопентетату або їх суміш із загальною формулою (C42H70-nO35)(C14H21N3O8)nGdn, де n=1-3. 2 н. п. ф-ли, 1 табл., 3 пр., 9 іл.

Спосіб одержання комплексу гадобената димеглюмина у твердій формі

Винахід відноситься до способу одержання твердої форми з'єднання гадобената димеглюмина формули (I), що застосовується в якості контрастної речовини в області діагностичної візуалізації, зокрема в магніторезонансної томографії. Пропонований спосіб включає розпилювальну сушку рідкій композиції зазначеного з'єднання. Переважно рідка композиція являє собою водний розчин. Спосіб дозволяє отримувати з високими і відтворюваними виходами тверду форму гадобената димеглюмина, яка володіє хорошою сипучістю, стійкістю і швидкістю розчинення. Винахід відноситься також до твердої порошкоподібної формі гадобената димеглюмина, одержуваної зазначеним способом, фармацевтичного набору, містить цю форму, і способу одержання твердої форми 4-карбокси-5,8,11-трис(карбоксиметил)-1-феніл-2-окса-5,8,11-триазатридекан-13-ової кислоти. 4 н. і 11 з.п. ф-ли, 3 ін.

Спосіб моделювання зниження дози при зборі даних рентгенівською системою, комп'ютерна система і рентгенівська система

Даний винахід відноситься до технології генерації рентгенівського випромінювання, а саме до способу і системи для моделювання зниження дози при отриманні рентгенівського зображення. Спосіб моделювання зниження дози при зборі даних рентгенівською системою містить етап забезпечення першої рентгенографічної інформації, що містить перший шум, при цьому перша рентгенографічна інформація зібрана з першим параметром настройки дози, етап забезпечення другого параметра настройки дози, етап визначення різниці шумів для отримання змодельованої другий рентгенографічної інформації, зібраної з другим параметром настройки дози, і етап введення різниці шумів в першу рентгенографічну інформацію для отримання змодельованої другий рентгенографічної інформації, що містить другий шум. Різниця шумів є локальною різницею шумів, залежить від локального розподілу інтенсивності першої рентгенографічної інформації. Використання винаходу забезпечує оптимізацію відношення сигнал/шум без погіршення якості зображення. 4 н. і 9 з.п. ф-ли, 3 іл.
Up!