Спосіб ендоскопічного лікування немишечно-інвазивного раку сечового міхура

 

Винахід відноситься до медицини, зокрема онкології, урології, може бути використане при лікуванні немишечно-інвазивного раку сечового міхура.

В даний час методом вибору лікування хворих немишечно-інвазивний рак сечового міхура є трансуретральна резекція сечового міхура.

Проведення трансуретральной резекції сечового міхура передбачає видалення пухлини в межах здорових тканин з обов'язковим морфологічними контролем тканин по краю резекції і дна ранового дефекту стінки сечового міхура. Обсяг резекції визначається візуально у відповідності з величиною основи пухлини. Трансуретральну резекцію сечового міхура виконують у три етапи. Спочатку резецирують екзофітну частину пухлини, потім підставу з фрагментом м'язового шару, після чого проводять резекцію слизової оболонки по краю утворився дефекту стінки сечового міхура, відступивши від краю не менше ніж на 0,5 см. Стадію захворювання встановлюють на підставі результатів патоморфологічного дослідження операційних препаратів і даних вивчення глибини інвазії пухлини у стінку сечового міхура [Гуменецький Д. В. Органозберігаюче лікування м'язово-інвазивного раку сечового міхура ряд суттєвих обмежень і недоліків. Найбільш значуща з них - високий показник частоти виникнення рецидиву пухлини (50÷70%) внаслідок залишився позитивного краю імплантації пухлинних клітин, агресивної природи пухлини [Babjuk М., Oosterlinck W., Sylvester R., Kaasinen E., A. Bohle, Palou J. Рекомендації з лікування раку сечового міхура Та Т1 (без інвазії м'язового шару) // Guideline of European Association of Urology. 2009; Sylvester R. J., Oosterlinck W, van der Meijden A. P. A single immediate postoperative instillation of chemotherapy decreases the risk of recurrence in patients with stage Та T1 bladder cancer: a meta-analysis of published results of randomized clinical trials // J Urol. 2004. v.171 (6 Pt 1). Pp.2186-2190, quiz 2435].

Іншими ускладненнями даного методу лікування є кровотеча, перфорація стінки сечового міхура, розвиток запального процесу.

Також відомо використання методу внутрипузирной хіміотерапії з метою профілактики розвитку рецидиву раку сечового міхура. Після виконання трансуретральной резекції сечового міхура проводять курс внутрипузирной хіміотерапії [Рекомендації ЄАУ 2010 р.].

Суттєвими недоліками даного методу є виникнення гострого хімічного циститу, макрогематурії, запального процесу в стінці сечового міхура.

З метою профілактики розвитку рецидиву використовують також метод внутрішньоміхурового введення вакцини Б�рапии з подальшою підтримуючою БЦЖ терапією протягом щонайменше 1 року. [Рекомендації ЄАУ 2010 р.].

Найбільш частими і суттєвими недоліками даного методу є виникнення імунного запалення в стінці сечового міхура, виникнення дизурії різного ступеня вираженості, гематурії, гіпертермічної реакції, грипоподібного синдрому, алергічної реакції, розвитку туберкульозу сечового міхура, проявів системної БЦЖ-інфекції та ін

Крім того, недоліком БЦЖ-терапії є відсутність у лікувально-профілактичних установ дозволів на роботу з бактеріологічними препаратами.

Відомий спосіб ендоскопічного лазерного впливу на тканини ранового дефекту сечового міхура [Ендоскопічне лазерне лікування поверхневих пухлин сечового міхура з застосуванням лазерного хірургічного комплексу «Лазурит». Теодорович О. В., Забродіна Н.Б., Наришкін С. А., доц., Борисенко Р. Р., Кочиєв Д. Р. М. 2010], обраний нами в якості прототипу.

На першому етапі операції по способу-прототипу виконують стандартну трансуретральну резекцію сечового міхура. На другому етапі на тканини ложа видаленої пухлини впливають лазерним випромінюванням. При цьому використовують випромінювання Nd:YAG лазера з довжиною хвилі 1064 нм. Потужність випромінювання при цьому становить�ьзование володіє великою проникаючою здатністю, високоінтенсивного випромінювання Nd:YAG лазера супроводжується термічним ушкодженням стінки сечового міхура в зоні резекції на глибину 2-6 мм, що в свою чергу уповільнює перебіг регенеративних процесів, а в ряді випадків може стати причиною перфорації стінки сечового міхура.

Завданням пропонованого винаходу є поліпшення результатів лікування хворих на рак сечового міхура градації Та і Т1 шляхом зменшення частоти виникнення рецидиву пухлини.

Технічний результат, що досягається при здійсненні винаходу, полягає в:

- профілактики рецидиву пухлини в зоні резекції шляхом впливу на ложе пухлини, в тому числі і на позитивний край пухлини в зоні трансуретральной резекції сечового міхура при немишечно-інвазивному раку.

- профілактиці гематурії за рахунок проведення надійного гемостазу у зоні втручання;

- профілактиці розвитку ускладнень, зумовлених запальними явищами в зоні операції;

- попередження ускладнень, обумовлених глибоким термічним впливом на стінку сечового міхура;

- збереження фізіологічних термінів завершення репаративних процесів в області ранового дефекту.

Нами встановлено оригінальний р�єкта стінки сечового міхура після трансуретральной резекції, виконаної з приводу раку сечового міхура, що дозволяє з одного боку мінімізувати травму стінки сечового міхура, а з іншого боку поліпшити онкологічний результат лікування.

Суть винаходу полягає в наступному.

Спосіб ендоскопічного лікування немишечно-інвазивного раку сечового міхура включає трансуретральну резекцію сечового міхура з наступним лазерним впливом на тканини ранового дефекту стінки сечового міхура. Лазерне вплив здійснюють імпульсним лазерним випромінюванням довжиною хвилі 970 нм, потужністю 10-15 Вт при контакті світловода з тканинами ранового дефекту стінки сечового міхура до появи візуальних ознак коагуляційних змін в зоні контактного впливу. При цьому послідовно переміщують світловод по спіралі від периферії ранового дефекту до центру ложа пухлини.

В окремих випадках здійснення винаходу в якості джерела лазерного випромінювання використовують напівпровідниковий лазерний медичний одноволновий хірургічний апарат ЛСП - «ІРЕ-Полюс»; після втручання в сечовому міхурі залишають на 4-8 годин двоходовий катетер, який виводять по уретрі.

Спосіб здійснюється наступним чином.

Під внунсуретральную резекцію екзофітної частини пухлини стінки сечового міхура, потім видаляють підстава пухлини з фрагментом м'язового шару, після чого проводять резекцію слизової оболонки по краю утворився дефекту стінки сечового міхура, відступивши від краю як мінімум на 0,5 см.

Після трансуретральной резекції виробляють зміну резектоскопа на операційний цистоскоп. По робочому (внутрішнього) каналу ствола тубуса операційного цистоскопа проводять кварцполимерний світловод в сечовий міхур і під контролем зору здійснюють вплив сфокусованим, імпульсним (періодичним) доданими лазерним випромінюванням довжиною хвилі 970 нм напівпровідникового лазера. Вплив здійснюють при контакті робочого елементу напівпровідникового лазера з тканинами ранового дефекту після трансуретральной резекції пухлини сечового міхура (в контактному режимі) до появи візуальних ознак коагуляційних змін в зоні контактного впливу, послідовно переміщаючи світловод по спіралі від периферії ранового дефекту до центру ложа пухлини.

Потужність випромінювання при коагуляції тканин ранового дефекту стінки сечового міхура складає 10-15 Вт. Операційний цистоскоп видаляють і встановлюють в сечовий міхур двоходовий уретральний катетер на 4-8 годин.

/p>

При використанні випромінювання напівпровідникового лазера викликається обмежений по глибині необоротне термічне пошкодження області краї рани та тканин дна рани, що обумовлює радикалізм операції, зниження до мінімуму ризику виникнення рецидиву, і, як наслідок цього, поліпшення результатів лікування в цілому.

В якості джерела лазерного випромінювання може бути використаний напівпровідниковий лазерний медичний одноволновий хірургічний апарат ЛСП - «ІРЕ-Полюс», що генерує випромінювання довжиною хвилі 970 нм, яке передається до ложа видаленої пухлини сечового міхура по кварцполимерному моноволокну, діаметр якого 600 мкм. Зазначений апарат розроблений р. Фрязіно [В. П. Мінаєв, К. М. Жилін. Сучасні лазерні апарати для хірургії і силовий терапії на основі напівпровідникових і волоконних лазерів. М., 2009 р. с. 17-22].

Наводимо докази можливості реалізації заявленого призначення і досягнення зазначеного технічного результату.

Клінічний приклад 1.

Хворий К. 50 років, історія хвороби №12100182. При обстеженні за місцем проживання виявлена пухлина сечового міхура. У відділенні онкоурології ЦКЛ №2 ім. Н.А. Семашко встановлено діагноз: Рак сечового міхура T1N0M0. рь. На задній стінці візуалізується нежноворсинчатая, у вигляді кольорової капусти пухлина з основою діаметром 0,5 див. Виконана трансуретральна резекція екзофітної частини пухлини сечового міхура, потім видалено основу з фрагментом м'язового шару, після чого проведена резекція слизової оболонки по краю утворився дефекту стінки сечового міхура, відступивши від краю на 0,5 см. Потім проведена зміна резектоскопа на операційний цистоскоп No 26 Ch. По робочому каналу ствола тубуса цистоскопа проведено світловод в сечовий міхур і під контролем зору здійснено лазерне вплив сфокусованим, імпульсним лазерним випромінюванням довжиною хвилі 970 нм в контактному режимі, з послідовним переміщенням світловоду по спіралі від периферії ранового дефекту до центру ложа пухлини. Потужність даного випромінювання становила 10 Вт, час впливу - 20 с. Операційний цистоскоп видалено встановлений двоходовий уретральний катетер на 6 годин. Гістологічне дослідження №37292-94/11: Матеріал представлений фрагментами папілярного високодиференційовані переходноклеточного раку 1 ступеня клітинної анаплазії та фрагмент слизової оболонки сечового міхура з картиною хронічного фолікулярного циесяцев після оперативного лікування ознак рецидиву пухлини не виявлено.

Клінічний приклад 2.

Хворий В. 58 років, історія хвороби №12109296. При обстеженні за місцем проживання виявлена пухлина сечового міхура. У відділенні онкоурології ЦКЛ №2 ім. Н.А. Семашко встановлено діагноз: Рак сечового міхура T1N0M0. 25.10.2012 року під внутрішньовенним наркозом по уретрі вільно введено операційний резектоскоп No 26 Ch в сечовий міхур. На лівій бічній стінці візуалізується нежноворсинчатая, у вигляді кольорової капусти пухлина з основою діаметром 1,0 див. Виконана трансуретральна резекція екзофітної частини пухлини сечового міхура, потім видалено основу з фрагментом м'язового шару, після проведена резекція слизової оболонки по краю утворився дефекту стінки сечового міхура, відступивши від краю на 0,5 см. Потім проведена зміна резектоскопа на операційний цистоскоп No 26 Ch. По робочому каналу ствола тубуса цистоскопа проведено світловод в сечовий міхур і під контролем зору здійснено лазерне вплив сфокусованим, імпульсним лазерним випромінюванням довжиною хвилі 970 нм в контактному режимі, з послідовним переміщенням світловоду по спіралі від периферії ранового дефекту до центру ложа пухлини. Потужність даного випромінювання склала 12 Вт, час впливу - 35 с. Опеание №22387-88: Фрагменти слизової сечового міхура з вогнищами зростання папілярного уротелиального раку низького ступеня злоякісності з вогнищами микроинвазии в строму слизової оболонки. На 5-е добу пацієнт виписаний в задовільному стані. При контрольному обстеженні через 3, 6, 12 місяців після оперативного лікування ознак рецидиву пухлини не виявлено.

Клінічний приклад 3.

Хворий П. 60 років, історія хвороби №13102108. При обстеженні за місцем проживання виявлена пухлина сечового міхура. У відділенні онкоурології ЦКЛ №2 ім. Н.А. Семашко встановлено діагноз: Рак сечового міхура T1N0M0. 13.03.2012 року під внутрішньовенним наркозом по уретрі вільно введено операційний резектоскоп No 26 Ch в сечовий міхур. На правій бічній стінці візуалізується нежноворсинчатая, у вигляді кольорової капусти пухлина з основою діаметром 1,5 див Виконана трансуретральна резекція екзофітної частини пухлини сечового міхура, потім видалено основу з фрагментом м'язового шару, після проведена резекція слизової оболонки по краю утворився дефекту стінки сечового міхура, відступивши від краю на 0,5 см. Потім проведена зміна резектоскопа на операційний цистоскоп No 26 Ch. По робочому каналу ствола тубуса цистоскопа проведено світловод в сечовий міхур і під контролем зору здійснено лазерне вплив сфокусованим, імпульсним лазерним випромінюванням довжиною хвилі 970 нм в контактному режі�. Потужність даного випромінювання склала 15 Вт, час впливу - 54 с. Операційний цистоскоп видалено встановлений двоходовий уретральний катетер на 8 годин. Гістологічне дослідження №№6901/12: Папілярний високо диференційований рак сечового міхура 1 ступінь клітинної анаплазії. На 5-е добу пацієнт виписаний в задовільному стані. При контрольному обстеженні через 3, 6, 12 місяців після оперативного лікування ознак рецидиву пухлини не виявлено.

У клініці хірургії та онкології ЦКЛ №2 ім. Н.А. Семашко ВАТ «РЖД» лікування за запропонованим способом було виконано 30 хворим, страждаючим немишечно-інвазивним раком сечового міхура і діаметром підстави пухлини від 0,5 до 1,5 див. Вироблено 30 ендоскопічних лазерних впливів за запропонованим способом.

Післяопераційних ускладнень і летальних випадків після ендоскопічного лазерного лікування хворих немишечно-інвазивний рак сечового міхура з використанням лазерного апарата не було. Ні в кого з оперованих як в ранньому, так і у віддаленому післяопераційному періоді не виявлялися гематурія та запальні ускладнення з боку сечового міхура та нижніх сечових шляхів.

Таким чином, переваги лікування немишечание напівпровідникового лазера дозволяє досягти повного гемостазу.

2. Використання випромінювання напівпровідникового лазера мінімально травматизирует стінку сечового міхура у зв'язку з відсутністю глибокого термічного впливу на цю галузь. Це зумовлює швидке завершення репаративних процесів з відсутністю морфологічних змін в тканинах ранового дефекту стінки сечового міхура.

3. Застосування напівпровідникового лазера в клініці дозволяє скоротити час перебування хворих в стаціонарі за рахунок профілактики запальних ускладнень, кровотеч та перфорації стінки сечового міхура.

4. Використання випромінювання напівпровідникового лазера знижує ризик розвитку рецидиву раку сечового міхура в зоні резекції первинної пухлини.

1. Спосіб ендоскопічного лікування немишечно-інвазивного раку сечового міхура, що включає трансуретральну резекцію сечового міхура з наступним лазерним впливом на тканини ранового дефекту стінки сечового міхура, який відрізняється тим, що лазерне вплив здійснюють імпульсним лазерним випромінюванням довжиною хвилі 970 нм, потужністю 10-15 Вт при контакті світловода з тканинами ранового дефекту стінки сечового міхура до появи візуальних ознак коагуляційних змін в зоні контактног�холі.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в якості джерела лазерного випромінювання використовують напівпровідниковий лазерний медичний одноволновий хірургічний апарат ЛСП - «ІРЕ-Полюс».

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після втручання в сечовому міхурі на 4-8 годин залишають двоходовий катетер, який виводять по уретрі.



 

Схожі патенти:
Винахід відноситься до медицини, а саме до ревматології, і може бути використане при лікуванні хворих на ревматоїдний артрит. В якості лікарських препаратів призначають метотрексат 15 мг на тиждень всередину, фолієву кислоту 5 мг на тиждень всередину, моваліс 15 мг на добу всередину. При другому ступені активності ревматоїдного артриту, рівні ІЛ-1β, рівному та понад 1,3±0,3 пг/мл, рівні ІЛ-6, рівному та понад 1,5±0,3 пг/мл, рівні ФНП-α, рівному і більше 1,78±0,35 пг/мл, рівні ІЛ-4, рівному і менше 3,7±0,34 пг/мл, рівні лептину, рівному і більше 6,4±0,42 пг/мл, рівні глікозаміногліканів 0,310±0,032 г/л призначають 7 щоденних процедур внутрішньовенного лазерного опромінення. Чергують через день випромінюючу головку КЛ-ВЛОК з довжиною хвилі 635 нм, потужність на кінці одноразового світловоду 1,5 мВт, часом експозиції 15 хвилин і лазерну головку КЛ-ВЛОК-365 для УФОК з довжиною хвилі 365 нм, потужністю на кінці світловода 1,0 мВт та часом експозиції 5 хвилин. При третього ступеня активності, рівні ІЛ-1β, рівному і більше 2,01±0,18 пг/мл, рівні ІЛ-6, рівному і більше 3,01±0,38 пг/мл, рівні ФНП-α, рівному і більше 3,3±0,25 пг/мл, рівні ІЛ - 4, рівному і менше 1,3±0,24 пг/мл, рівні лептину, рівному і більше 8,8±0,72 пг/мл, рівні ГАГ, рівному та більш ніж 1,3±0,54 г/л, проводять 10 щоденних процедур. Ча 1,5-2,0 мВт, часом експозиції 15 хвилин і лазерну головку КЛ-ВЛОК-365 для УФОК з довжиною хвилі 365 нм, потужністю на виході одноразового світловода 1,0 мВт, часом експозиції 5 хвилин. Спосіб дозволяє знизити частоту загострень, вираженість клінічних проявів, медикаментозне навантаження на хворого, збільшити тривалість ремісій за рахунок нормалізує дії на динаміку показників цитокінів - зниження рівня прозапальних та підвищення рівня протизапальних цитокінів. 2 пр.
Винахід відноситься до медицини, а саме до терапевтичної стоматології, і може бути використане для місцевого лікування хронічного гінгівіту, обумовленого тютюнопалінням, у осіб молодого віку. Для цього попередньо проводять люминолзависимую хемілюмінесценцію ротової рідини, визначаючи значення максимальної спалаху і светосумми світіння. При значеннях максимальної спалаху від 3,3 до 18,15 умовних одиниць і светосумми світіння від 8,2 до 40 умовних одиниць антиоксидантну терапію проводять шляхом використання поперечної методики електрофорезу 5% водного розчину прополісу на слизову ясен за допомогою щелепних електродів в капі, при силі струму 0,5-1 мА, експозицією 8-10 хвилин. При цьому змінюють полярність, починаючи з позитивного полюса. Курс лікування становить 4 процедури, що проводяться через день. Додатково використовують зубну пасту і ополіскувач «Колгейт з прополісом» тривалістю 30 днів. При значеннях максимальної спалаху від 0,8 до 1,24 умовних одиниць і светосумми світіння від 3,34 до 7,5 умовних одиниць проводять прооксидантную терапію шляхом використання МІЛ-терапії в зоні проекції ясен лазером «Оптодан» з пародонтальної насадкою. Режим впливу: 2-2000 Гц посегментарно,ень. Додатково використовують зубну пасту і ополіскувач «Пародонтакс» тривалістю 12 днів. Спосіб спрощує і скорочує тривалість лікування у даної категорії хворих. 2 пр.
Винахід відноситься до медицини, зокрема до офтальмології, і може бути використане в лікуванні амбліопії у дітей. При проведенні однієї процедури тривалістю 10 хв чергують вплив протягом 1-2 хв лазерними спекл-структурами зеленого діапазону з довжиною хвилі 0,5-0,65 мкм і червоного діапазону з довжиною хвилі 0,63-0,7 мкм. Щільністю лазерного випромінювання (4-8)×10-5 Вт/см2. Одночасно впливають біжучим магнітним полем в напрямку від скроневих часток до потиличної області в режимі автоматичного сканування за битемпоральной методикою з частотою сканування 90-180 Гц. Індукція магнітного поля 30-45 мТл. Процедури проводять щодня протягом 10 днів. Спосіб забезпечує стимуляцію максимальної кількості клітин сітківки, відповідальних за колірний зір; запобігає адаптацію тканин ока до лазерного випромінювання, забезпечує оптимізацію проведення зорових імпульсів по зоровому шляху до зорової корі. 1 табл., 2 пр.

Спосіб лікування захворювань пародонту

Винахід відноситься до галузі медицини, а саме до стоматології, і може бути використане для лікування захворювань пародонту. Для здійснення пропонованого способу 1 мл «Гиалудент» гелю змішують на предметному склі з 0,0005 мг «Беталейкин», розчиненому в 1 мл води для ін'єкцій, потім отриманий вміст одноразовим аплікаційними шприцом наносять на ізольований від слини оброблюваний ділянку уражених тканин пародонту і залишають до його повного всмоктування протягом 1-3 хвилин з наступним впливом лазерної терапії з допомогою напівпровідникового лазерного терапевтичного стоматологічного апарату «Оптодан» з пародонтальної насадкою, режимом II, з експозицією 3-5 хвилин, курс лікування протягом 8 днів щодня. Використання способу дозволяє досягти швидких термінів регенерації, досягти стану інтактного пародонта у більшості пацієнтів. 4 табл., 3 пр.

Спосіб лікування виразкової хвороби шлунка або дванадцятипалої кишки в осіб, що зловживають курінням

Винахід відноситься до медицини, а саме до фізіотерапії, і може бути використане для лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки в осіб, що зловживають курінням. Для цього вранці на голодний шлунок перорально вводять розчин гідролізату плаценти з розрахунку 2 мл препарату на 200 мл води з температурою 37°C. Після цього хворого укладають на спину і впливають інфрачервоним лазерним випромінюванням від стимулятора лазерного скануючого фізіотерапевтичного СЛСФ-03.2 ІК. Спочатку здійснюють вплив при вихідний потужності на торці світловода 2 мВт щільністю потоку потужності 50 мВт/см2 на проекцію виразкового дефекту на кадр №57 або 59 при модуляції лазерного променя частотою 12-15 в секунду протягом 3 хвилин на полі. Потім впливають на проекцію ліктьового згину на кадр №30 або 40 протягом 10 хвилин на поле. Далі, не змінюючи положення хворого, проводять транскраніальну електростимуляцію від апарату «Доктор ТЕС-03». При цьому гелевий лобовий електрод (+) накладають на середину шкіри чола до рівномірного прилипання до шкіри. Два гелевих завушних електроди накладають на кісткові сосцевидні відростки за вухами (-) до рівномірного прилипання до шкіри. Електроди фіксують пов'язку. Вплив �ія становить 10 щоденних процедур. Спосіб забезпечує купірування больового і диспептичного синдромів, астеновегетативного синдрому, прискорення загоєння виразкового процесу в слизовій оболонці, досягнення стійкої ремісії, нормалізацію функціонального стану парних органів, а саме печінки, підшлункової залози, зменшення бажання палити аж до повної відмови від куріння на період лікування. 4 табл., 2 пр.

Спосіб ендоваскулярної лазерної коагуляції великої підшкірної вени з варикозною трансформацією

Винахід відноситься до медицини, а саме до судинної хірургії. На першому етапі антеградно через розріз у медіальної щиколотки, вводять з пальпаторним супроводом флебэкстрактор з потовщеним кінцем для випрямлення варикозно-трансформованих ділянок. Після чого виводять флебэкстрактор з розрізу у медіальної кісточки. Виконують по ходу стовбура вени тумесцентную анестезію. Потім здійснюють коагуляцію лазерним світловодом неспроможного ділянки голенного сегмента великої підшкірної вени. Виводять лазерний світловод з розрізу у медіальної кісточки. Вшивають рану косметичним швом. На другому етапі: ретроградно через кроссэктомический розріз вводять з пальпаторним супроводом флебэкстрактор з потовщеним кінцем для випрямлення варикозно-трансформованих ділянок. З допомогою флебэкстрактора з потовщеним кінцем видаляють неспроможні клапани, доставляють лазерний світловод під контролем пілотного променя вздовж флебэкстрактора. Після чого здійснюють виведення флебэкстрактора з кроссэктомического розрізу. Виконують тумесцентную анестезію. Потім виконують лазерну коагуляцію на неспроможнім стегновому сегменті вени. Виводять лазерний світловод з кроссэктомическог�сс операції проводиться під постійним ультразвуковим контролем. Спосіб дозволяє провести коагуляцію лазерним світловодом неспроможних ділянок вени, не викликаючи в ній паравазальной запальної реакції, здійснити точну доставку лазерного светововда за рахунок застосування флебэкстрактора з потовщеним кінцем. 11 іл.
Винахід відноситься до медицини, а саме до ревматології, і може бути використане при лікуванні хворих на ревматоїдний артрит. В якості лікарських препаратів призначають метотрексат 15 мг на тиждень всередину, фолієву кислоту 5 мг на тиждень всередину, моваліс 15 мг на добу всередину. Лазерну терапію призначають диференційовано в залежності від ступеня активності захворювання і рівня глікозаміногліканів (ГАГ). При другому ступені активності ревматоїдного артриту - індекс DAS28 3,2-5,1, рівні глікозаміногліканів 0,510±0,032 г/л проводиться 7 щоденних процедур внутрішньовенного лазерного опромінення. Чергують через день випромінюючу головку КЛ-ВЛОК з довжиною хвилі 635 нм, потужністю на кінці одноразового світловоду 1,5 мВт, часом експозиції 15 хвилин, і лазерну головку КЛ-ВЛОК-365 з довжиною хвилі 365 нм, потужністю на кінці світловода 1,0 мВт, з часом експозиції 5 хвилин. При третьому ступені активності - індекс DAS28 більше 5,1, рівні ГАГ, що дорівнює або більше ніж 0,618±0,069 г/л, проводиться 10 процедур. Чергують через день випромінюючу головку КЛ-ВЛОК з довжиною хвилі 635 нм, потужністю на виході одноразового світловоду 1,5-2,0 мВт, часом експозиції 15 хвилин і лазерну головку КЛ-ВЛОК-365 з довжиною хвилі 365 нм, потужністю на виході одноразового светь клінічних проявів, знизити медикаментозне навантаження на хворого, забезпечує більш раннє купірування симптомів захворювання за рахунок диференційованого підходу при призначенні внутрішньовенного лазерного опромінення крові і нормалізує його дії на показники ГАГ та зниження ступеня активності захворювання. 2 пр.

Спосіб лазерної термотерапії шкіри та її придатків, фармацевтична композиція для нього та їх застосування

Група винаходів відноситься до медицини, а саме до дерматології і мікології, і може бути використана в лікуванні шкіри та її придатків. Фармацевтична композиція зовнішнього застосування містить наночастинки для лазерної термотерапії інфекційних уражень шкіри та її придатків. Наночастинки характеризуються, щонайменше, одним локалізованим поверхневим плазмонним резонансом в діапазоні довжин хвиль від 400 до 1100 нм. Наночастинки дисперговані у фізіологічно прийнятному носії, що характеризується відсутністю поглинання або слабким поглинанням та/або слабким розсіюванням світлового випромінювання в зазначеному діапазоні довжин хвиль і володіє биоцидними властивостями. Фармацевтичну композицію наносять на уражену ділянку і опромінюють лазерним випромінюванням з довжиною хвилі, близької до довжини хвилі локалізованого поверхневого плазмонного резонансу наночастинок, що містяться в композиції, або дорівнює їй. Опромінення продовжують до досягнення бажаної температури розігріву зазначеної області. Група винаходів забезпечує підвищення ефективності лікування, зменшення ризику виникнення побічних ефектів, зниження числа рецидивів за рахунок використання фармацевтичної композиції, здатної п�мператури при лазерному опроміненні на певній довжині хвилі при меншій інтенсивності лазерного випромінювання і володіє биоцидними властивостями. 3 н. і 60 з.п. ф-ли, 3 іл., 1 табл., 4 пр.
Винахід відноситься до офтальмології і призначене для хірургічного лікування катаракти у хворих при вузькому ригидном зіниці і иридо-кришталикових синехиях. Проводять повну фрагментації ядра кришталика за допомогою випромінювання фемтосекундного лазера потужністю 7000-8500 наноджоулей, клапанний розріз рогівки, механічне розширення зіниці, поділ синехій. Виконують безперервний круговий капсулорексіс і эмульсифицируют фрагментоване хрусталиковое речовина. При щільності ядра II ступеня ядро фрагментують на 8 сегментів, III і IV ступеня - ядро фрагментують на 8 сегментів у поєднанні із циркулярним розрізом в центрі діаметром 3 мм Спосіб забезпечує створення оптимальних умов для виконання факоемульсифікації кришталика при наявності вузького ригидного зіниці і иридо-кришталикових синехій, для можливості адекватної фіксації ІОЛ в капсульному мішку з відповідним зниженням травматичності хірургічного втручання та попередженням ускладнень. 2 з.п. ф-ли, 3 ін.
Винахід відноситься до медицини, зокрема до офтальмології, і може бути використане в офтальмохирургической практиці результатів лікування тромбозів вен сітківки (ТВЗ). Спосіб включає проведення вітректомії з видаленням задній гиалоидной мембрани скловидного тіла і эндолазерную коагуляцію сітківки з довжиною хвилі 532 нм, потужністю випромінювання 120-200 мВт, тривалістю імпульсу 0,1-0,2 с, діаметром плями 150-200 мкм. Індукування хориоретинального венозного анастомозу (ХРВА) проводять шляхом впливу на гілки центральної вени сітківки третього порядку лазерним випромінюванням з довжиною хвилі 532 нм в кількості 4-х коагулянтів, потужністю випромінювання 500 мВт, тривалістю імпульсу 1 сек і діаметром плями 50 мкм. Попередньо за 25-30 хвилин до проведення вітректомії внутрішньом'язово вводять 4 мл 12,5% розчину етамзілата і внутрішньовенно - 1 г 0,5% транексамової кислоти. Потім внутрішньовенно краплинно з початковою швидкістю 5 мкг/хв вводять інфузійний розчин, що включає 10 мл 0,1% розчину перлинганита на 100 мл 0,9% розчину натрію хлориду. Місце для лазерного впливу вибирають мінімум в 3-х діаметрах диска від диска зорового нерва. На гілки центральної вени сітківки третього порядку наносять лазерні аплікації кількість�двох місцях проксимальніше та дистальніше місця індукування ХРВА. Безпосередньо перед индуцированием ХРВА збільшують інфузійний потік водно-сольового розчину до початку пульсації центральної артерії сітківки. Хірургічне лікування закінчують тампонадою витреальной порожнини 20% повітряно-газової сумішшю SF6. Спосіб забезпечує ефективне лікування результатів ТВЗ за рахунок значного зниження числа післяопераційних гемофтальмов. 2 пр.
Винахід відноситься до медицини, а саме до серцево-судинної хірургії. Виконують повне перетин аорти на рівні передбачуваного анастомозу. Здійснюють мобілізацію аорти від оточуючих тканин протягом формування анастомозу. З гофрованого біфуркаційних судинного протеза зрізають частину протеза довжиною до 1,5-2 див. Після чого укладають його на 1/2 у просвіт аорти за типом прокладки. Потім проводять формування анастомозу протеза з укріпленою прокладкою з протеза і шийкою аневризматического мішка обвівним судинним швом. Далі такою ж ділянка протеза довжиною 3 см надягають на протез у вигляді муфти, вкривають лінію анастомозу. Спосіб дозволяє надійно укріпити шийку аневризматического мішка, забезпечити герметичність анастомозу та відповідно зменшити інтраопераційну крововтрату за рахунок використання при зміцненні частин протеза. 3 пр.

Спосіб лікування критичної ішемії нижніх кінцівок

Винахід відноситься до медицини, а саме до судинної хірургії. Виконують стегново-підколінне шунтування з допомогою вільного аутовенозного трансплантата. При цьому в проксимальний відділ трансплантата вводять металевий буж, діаметром 5 мм, проводять його в ретроградному напрямку, послідовно руйнуючи клапани. Потім накладають проксимальний анастомоз між стегновою артерією і проксимальним кінцем трансплантата. Далі проводять трансплантат по ходу судинного нервового пучка до нижньої третини стегна і формують дистальний анастомоз між дистальним кінцем трансплантата і початковим відділом підколінної артерії. Спосіб дозволяє підвищити пропускну здатність трансплантата і перфузію кров'ю ишемизированной кінцівки за рахунок анастомозірованія судин з однаковим діаметром. 2 іл., 1 пр.

Спосіб хірургічного лікування епідурального спінального абсцесу (варіанти)

Група винаходів відноситься до медицини, а саме до нейрохірургії. Формують у дужках хребців трансламинарние отвори діаметром 5-8 мм протягом усього епідурального абсцесу. Припливно-отточного промивну систему виконують у вигляді двох порожнистих, однопросветних полівінілхлоридних трубок з перфораційними отворами по довжині робочої частини. Першу трубку встановлюють в епідуральний простір протягом порожнини епідурального абсцесу. Через сформовані верхнє і нижнє трансламинарние отвори виводять кінці першої трубки через додаткові шкірні контрапертури. Другу трубку встановлюють над дужками хребців, у подфасциальное простір з висновком решт через другі додаткові шкірні контрапертури у верхньому і нижньому куті післяопераційної рани. При цьому на верхній кінець другої трубки встановлюють заглушку, а нижній кінець - вакуумний апарат. В післяопераційному періоді подають антисептичний розчин через першу трубку, промивають порожнину епідурального абсцесу. Розчин з епідурального простору через трансламинарние отвори разом з сукровицею і залишками гною надходить в подфасциальное простір і вловлюється другий трубкою. Вбсцесса здійснюють за рахунок розширення интерламинарних проміжків шляхом крайової резекції суміжних дужок хребців. Винахід знижує травматичність операції, ризик розвитку післяопераційних ускладнень і рецидивів захворювання, що досягається за рахунок формування трансламинарних отворів у дужках хребців і забезпечення полнощенного відтоку промивної рідини. 2 н. п. ф-ли, 3 іл., 2 пр.

Спосіб комбінованого малоінвазивного лікування холедохолитиаза при атиповому розташуванні великого дуоденального соска

Винахід відноситься до медицини, а саме до хірургії, і може бути використане при ендоскопічному видаленні конкрементів, коли традиційний доступ до великому дуоденальному соску (БДС) не можливий. Попередньо під ультразвуковим контролем антеградно через холедоха в просвіт дванадцятипалої кишки (ДПК) проводиться провідник. Через інструментальний канал дуоденоскопа заводиться петля. Петлею захоплюється провідник і виводиться назовні. По провіднику до БДС зводиться папиллотом і виконується папиллотомия. Папиллотом витягується. По провіднику заводиться корзинчатий зонд типу Дорма для проведення литоэкстракции. Спосіб дозволяє уникнути більш травматичних порожнинних операцій і здійснити малоінвазивне лікування хворих в складних клінічних випадках, коли традиційний ендоскопічний доступ до БДС не можливий, а також скоротити терміни перебування хворого в стаціонарі, знизити витрати на його лікування, підвищити психоемоційний статус хворих за рахунок виконання необхідних маніпуляцій по провіднику, який попередньо під ультразвуковим контролем антеградно проведено через холедоха у просвіт ДПК. 5 іл., 1 пр.

Спосіб ентеро-энтероанастомоза

Винахід відноситься до медицини, хірургії. Формують ентеро-энтероанастомоз після резекції тонкої кишки. Приводить кінець тонкої кишки вшивають наглухо, укладають U-образно і зшивають з брижових краю вузловими швами. Розсікають серозну оболонку на довжину 18-20 мм поперечно длиннику тонкої кишки. Розкривають точковим проколом 2-3 мм м'язовий, підслизовий і слизовий шари. Прокол слизового шару розширюють зажимом до 18-20 мм Відвідну кишку укладають на що приводить частина U-образного резервуара і формують однорядний анастомоз. Сліпе коліно резервуара підшивають поверх відвідної кишки, для додаткового укриття анастомозу. Спосіб дозволяє сформувати надійний анастомоз за рахунок формування герметичного соустья, виключити ризик розвитку синдрому привідної петлі. 3 іл., 1 пр.

Спосіб комбінованого малоінвазивного лікування внутрішньопечінкового холангиолитиаза

Винахід відноситься до медицини, хірургії. Здійснюють малоінвазивне лікування холангиолитиаза. Попередньо під ультразвуковим контролем здійснюють черезшкірну чреспеченочную пункцію периферичних відділів жовчного дерева. Заводять в жовчні протоки провідник до рівня блоку. По провіднику вводять катетер діаметром 5-6 Fr. Через катетер за допомогою інструментів виробляють дистальне зміщення холангиолита антеградно в загальний жовчний проток до рівня подальшою ретроградної ендоскопічної литоэкстракции. Ендоскопічно видаляють конкремент. Спосіб дозволяє провести лікування внутрішньопечінкового холангиолитиаза малоінвазивно, без виконання травматичною порожнинної операції. 1 пр., 6 іл.

Спосіб формування анастомозу тонкотолстокишечного

Винахід відноситься до медицини, хірургії. Виконують правобічну геміколектомія. На дистальному кінці тонкої кишки формують «хоботок» з живильним брижеечним посудиною. Поперечно розсікають стінку товстої кишки. Спочатку формують передню, потім задню губи анастомозу однорядними вузловими швами. При формуванні илеотрансверзоанастомоза рассасивающейся ниткою здійснюють вкол голки в стінку тонкої кишки на 2,0-2,5 см від краю з боку серозної оболонки, проводять через м'язову оболонку, підслизову основу і роблять викол голки на серозну оболонку тонкої кишки на 1,0-1,5 см від краю. Здійснюють вкол голки з боку серозної оболонки тонкої кишки на 0,5-0,8 см від краю і виводять у вільний край «хоботка» в точку між підслизової та м'язової оболонок тонкої кишки. Зсередини назовні голку вколюють в точку між підслизової та м'язової оболонок товстої кишки і виводять на її серозної оболонці, відступивши від краю 0,25-0,3 див. Нитки перехрещують між собою і натягують. Надлишок слизової і підслизової тонкої кишки, вивернуті назовні, заправляють всередину, утворюючи стулки антирефлюксного клапану. Серозні оболонки тонкої і товстої кишок точно зіставляють один з одним, забезпечуючи герметичноишечними швами, додатково вкриваючи анастомоз. Спосіб дозволяє забезпечити надійність гемостазу, герметичність, достатню клапанну функцію концебокового поперечного инвагинационного тонкотолстокишечного анастомозу за рахунок точного зіставлення шарів кишкових стінок. 1 пр., 2 іл.

Спосіб профілактики печінкової недостатності після обширних резекцій печінки

Винахід відноситься до медицини, хірургії. Проводять емболізацію правою ворітної вени для гіпертрофії лівої частки печінки за 2-3 тижні до операції. Виконують центральну бисекционэктомию S4, S5, S8. Після резекції розкривають просвіт правої гілки ворітної вени і видаляють эмболизационний матеріал. Спосіб забезпечує зниження кількості пацієнтів з гострою печінковою недостатністю у післяопераційному періоді за рахунок профілактики печінкової недостатності після обширних резекцій печінки за рахунок збільшення функціонального обсягу залишається після резекції паренхіми. 1 іл., 1 пр.

Спосіб профілактики та лікування синдрому низької резекції прямої кишки і анастомоз-асоційованих ускладнень

Винахід відноситься до медицини, а саме до колопроктології. Роблять илеоасцендоцекального комплексу на живильної ніжці після резекції прямої кишки, його ротацію проти годинникової стрілки після апендектомії і низведення. Формують анастомози між оральним кінцем клубової кишки і аборальним кінцем висхідного відділу ободової кишки, оральним кінцем сигмовидної або низхідного відділу ободової кишки і аборальним кінцем клубової кишки илеоасцендоцекального трансплантата. При цьому оральний кінець висхідної кишки вшивають наглухо ручним швом або лінійним степлером. З боку черевної порожнини формують обвівним кисетний шов кукси прямої кишки в просвіт вводять головку циркулярного зшиваючого апарату з боку черевної порожнини та кисетний шов затягують, в результаті чого головка фіксується в культі прямої кишки. У купол сліпої кишки трансплантата формують отвір, відповідний діаметру зшиваючого апарату, накладають кисетний шов навколо нього. Укладають трансплантат в пресакральное простір, в просвіт илеоасцендоцекального комплексу вводять циркулярний зшиваючий апарат відповідного діаметра антеградно, перфорують стінку кишки кількість з головкою степлера в культі прямої кишки або анального каналу. Формують апаратний анастомоз і витягують апарат, після чого кисетний шов затягують і вшивають одиничними вузловими швами. Спосіб дозволяє знизити частоту розвитку та ступінь вираженості порушень дефекації і континенции після резекції прямої кишки і анастомоз-асоційованих ускладнень. 1 іл.

Спосіб ендоскопічної зупинки і профілактики виразкових кровотеч з дефектів стінки 12-палої кишки

Винахід відноситься до медицини, а саме до гастроентерології. Виконують ендоскопічну установку в просвіт 12-палої кишки з джерелом кровотечі або виразковим дефектом стінки покритого металевого саморозширюючого стента. При цьому використовують стент з діаметром розкриття не менше 22 мм Для установки доставочное пристрій стента проводять за область кровотечі. Після чого встановлюють стент таким чином, щоб його воронкообразно розширені краї щільно впиралися в стінки 12-палої кишки, утворюючи замкнену порожнину між проксимальним і дистальним краями стента. Спосіб дозволяє забезпечити надійний гемостаз, ефективну герметизацію області дефекту стінки трубчастого органу в умовах миниинвазивного впливу, а також ізолювати область дефекту і запобігти його контакт з фізіологічними рідинами, за рахунок чого забезпечити профілактику розвитку супутніх ускладнень основного захворювання. 1 з.п. ф-ли, 1 пр., 2 іл.
Up!