Спосіб отримання блочного термостійкого піноскла

 

Винахід відноситься до галузі отримання блочного термостійкого піноскла і може бути використане в атомній техніці і промисловості будівельних матеріалах.

В даний час існує ряд способів отримання блочного піноскла. Так, за патентом RU 2417170 (З 2, Безсмертний B. C., Пучка О. В., Дюміна П. С., Маслов А. А., Степанова М. Н. від 27.04.2011, Бюл. №12) [1] блочне піноскло отримують попередніми диспергуванням шихти, гранулюванням, спінюванням піноскла потоком плазмоутворюючого газу в металеву форму.

Недоліком даного способу є складність апаратурного оформлення і нестабільність властивостей кінцевого продукту.

Найбільш близьким технічним рішенням є спосіб отримання блочного піноскла, що включає нагрівання попередньо підготовленої і ущільненої в металеві форми пенообразующей суміші, нагрів її зі швидкістю 3,3°C/хв до 850°C з витримкою 1 годину (60 хв), різке охолодження зі швидкістю 1,65°C/хв протягом 2 годин і відпал протягом 14 годин 44 хвилин зі швидкістю в інтервалі температур 600°C - 400°C (уповільнене охолодження) і 400°C-50°C (швидке охолодження), рівне 0,4°C/хв і 0,7°C/хв відповідно [Піноскло. Наукові основи і технологія [текст]: монографія /][2].

Недоліком даного способу є низька якість кінцевого продукту при високій енергоємності та тривалості технологічного процесу.

Перевагою запропонованого способу є якість кінцевого продукту, зниження енерговитрат і скорочення часу спінювання.

Поставлена мета досягається тим, що пенообразующую суміш, що включає медичні скла марок АБ і XT і тарне скло марки ЗТ-1 у співвідношенні 1:1:2, нагрівають зі швидкістю 3,7°C/хв з витримкою при максимальній температурі 815°C протягом 40 хвилин з наступним різким охолодженням на сповільненої стадії з 600°C до 400°C зі швидкістю 0,6°с/хв і з 400°C до 50°C зі швидкістю 0,8°C/хв.

Відмітною ознакою пропонованого способу є нагрів пенообразующей суміші, що включає медичні скла марок XT, АБ і тарне скло ЗТ-1 у співвідношенні 1:1:2, виробляють зі швидкістю 3,7°C/хв з витримкою при максимальній температурі 815°с протягом 40 хв з наступним різким охолодженням з 600°C до 400°C зі швидкістю 0,6°с/хв і з 400°C до 50°C зі швидкістю 0,8°C/хв.

Винахідницький рівень підтверджується тим, що пропонований спосіб отримання блочного термостійкого піноскла дозволяє не тільки отримувати високоякісний продукт, �ія блочного піноскла дозволяє зробити висновок про відповідність винаходу критерію «новизна».

В даний час бій медичних і тарних стекол на території країн митного союзу не знаходить промислової переробки і є цінним продуктом для отримання блочного термостійкого піноскла.

Найбільш поширеними складами медичних і тарних стекол в країнах митного союзу є медичні скла марок XT і АБ і тарне скло марки ЗТ-1. Хімічний склад скла представлений в табл.1.

Оптимальне співвідношення скла марок XT, АБ і ЗТ-1 визначали експериментально. Максимальну температуру спінювання з інтервалом 10°C брали рівну 805°C, 815°C і 825°C. Швидкість нагріву брали рівну 3,3°C/хв, 3,7°C/хв і 3,9°C/хв. При даних технологічних параметрах змінювали співвідношення компонентів складу шихти. Найкращі результати за показником міцності на стиск отримані при співвідношенні марок медичних стекол XT і АБ і тарного скла марки ЗТ-1 у співвідношенні 1:1:2 (табл.2).

Пенообразующую суміш оптимального складу охолоджували на сповільненої стадії зі швидкостями 0,5°C/хв; 0,6°с/хв і 0,7°C/хв і на швидкій стадії зі швидкостями 0,6°C/хв; 0,7°C/хв; 0,8°C/хв; 0,9°C/хв і 1,0°C/хв. Оптимальні швидкості охолодження представлені в таблиці 3.

Сопоставителсоб отримання блочного термостійкого скла дозволяє отримати високоякісний продукт, знизити енерговитрати і час спінювання.

Приклад

Для підготовки шихти брали по одній частині медичних скла марок XT і АБ і дві частини тарного скла марки ЗТ-1. В шихту додавали в якості піноутворювача 1,0 мас.% сажі.

Пенообразующую суміш готували спільним помелом і перемішуванням у фарфоровій млині об'ємом 700 літрів з уролитовими масами протягом 6 годин.

Готова піноутворююча суміш мала наступний склад (мас.%):

медичне скло марки XT - 24,75

медичне скло марки АБ - 24,75

тарне скло - 49,50

сажа - 1,0%

РАЗОМ: 100%

Після помелу пенообразующую суміш витягували з кульової млини і на одну третину заповнювали металеві форми 300×300×300 мм. Після заповнення в металеві форми пенообразующую суміш ущільнювали пуансоном.

Спінювання пенообразующей суміші виробляли в електричній муфельній печі з силитовими нагрівачами.

Спінювання проводили за такими оптимальними технологічними параметрами:

- швидкість підйому температури - 3,7°C/хв;

- витримка при 815°с протягом 40 хв;

- різке 0-400°C-0,6°с/хв,

2) на стадії швидкого охолодження в інтервалі температур 400-50°C-0,8°C/хв.

Після охолодження муфельній печі з неї витягували металеві форми з блоковим термостійким піносклом. Піноскло витягували з металевої форми і проводили контроль якості кінцевого продукту.

Контроль якості

Міцність на стиск визначали за ГОСТ 17177-94 на гідравлічному пресі ПСУ-10 на зразках у вигляді кубиків розміром 30×30×30 мм. За кінцевий результат випробувань брали середнє п'яти вимірювань

Термостійкість зразків визначали на кубиках розміром 30×30×30 мм. Куби поміщали в муфельну піч. Нагрівали з інтервалом 10°C, витягали з печі і залишали на повітрі при 20°C до появи тріщин і сколів. Термостійкість розраховували за висловом

Т=400°C-20°C=380°C

Теплопровідність визначали на приладі ІТП-МТ-4 за ГОСТ 7076-99. Для визначення теплопровідності готували зразки розміром 100×100×20 мм Теплопровідність блочного термостійкого скла склала 0,057 Вт/м .

Щільність блоків термостійкого піноскла визначали на кубі розміром 30×30×30 мм статистичним методом з використанням штангенциркуля (з точністю 0,01 мм) і електронних ваг фірми Advetnrer з точност5 кг/м3.

Водопоглинання блоків термостійкого піноскла визначали за стандартною методикою за ГОСТ 2409-80. Водопоглинання блочного термостійкого піноскла склало 2,3%.

Спосіб отримання блочного термостійкого піноскла, що включає спільний помел компонентів шихти з піноутворювачем, ущільнення, нагрівання, спінення, стабілізацію, уповільнення і швидке охолодження, відрізняється тим, що нагрівання пенообразующей суміші, що включає медичні скла марок XT, АБ і тарне скло ЗТ-1 у співвідношенні 1:1:2, виробляють зі швидкістю 3,7°C/хв з витримкою при максимальній температурі 815°с протягом 40 хв з наступним різким охолодженням з 600°C до 400°С зі швидкістю 0,6°С/хв і з 400°С до 50°С зі швидкістю 0,8°С/хв. 

Схожі патенти:

Змішувальний пристрій технологічної лінії для виробництва гранульованих матеріалів пеностеклокристаллических

Корисна модель відноситься до виробництва будівельних матеріалів, а саме до виробництва гранульованих матеріалів на силікатній основі, які використовуються в якості заповнювача, зокрема, легенів і особливо легких бетонів, а також для насипний тепло-звукоізоляції. Корисна модель спрямована на розширення фракційного складу вироблених гранул, на виробництво гранул сферичної форми, на комплексну механізацію технологічної лінії виробництва гранульованих матеріалів на основі кременистих порід (діатомітів, опок, трепелов), а також на зниження собівартості гранульованих пеностеклокристаллических матеріалів. Зазначений технічний результат досягається тим, що до складу технологічної лінії для виробництва гранульованих пеностеклокристаллических матеріалів, входить змішувальний пристрій, що складається з виробничого блоку змішування і формування сирцевих гранул і з виробничого блоку змішування і спінювання сирцевих гранул, фракціонування та зберігання готової продукції. Змішувальний пристрій технологічної лінії містить приймальні та витратні бункера з дозаторами, накопичувальні пристрої, тарілчастий змішувач-гранулятор, встановлений на пстного типу, барабанну обертову піч на виробничому блоці змішування і спінювання сирцевих гранул. Крім того на блоці змішування і спінювання сирцевих гранул, фракціонування та зберігання готової продукції передбачена закрита система технологічного транспорту і сортування готового продукту, що складається з системи безперервного пневмотранспорту, в яку входять трубопроводи, розвантажувальні циклони і вентилятори. Застосування даного змішувального пристрою на технологічної лінії для виробництва гранульованих матеріалів дозволило знизити середню насипну щільність з 210 до 180 кгм3, при цьому коефіцієнт теплопровідності знизився на 15%. Застосування комплексної механізації дозволило істотно знизити енерговитрати, витрати сировини на 1 м3 готової продукції, знизити собівартість готової продукції. Підвищилася надійність роботи обладнання, знизилися витрати на обслуговування лінії, покращилися екологічні показники виробництва.
Винахід відноситься до гранулированному піноскла. Технічний результат винаходу полягає в спрощенні технології виробництва. Склобій подрібнюють у кульовий або будь-який інший млині до питомої поверхні 6000-20000 см2/р. В процесі подрібнення здійснюють гідроксилювання склобою протягом 30-60 хвилин. Одночасно подрібнюють діатоміт до розміру часток 250-300 мкм. Потім подрібнений діатоміт окремо або в суміші з меленим склобою піддають механоактивации протягом 1-5 хвилин в планерной млині. Потім додають пороутворювач, що містить гліцерин та розчин рідкого скла, і воду до отримання пластичного тіста з вологістю маси 15-18%. Формують гранули, висушують при температурі 100-150°C до вологості 2-5%, потім обпалюють в печі при температурі 750-800°C. 3 пр., 2 табл.
Винахід відноситься до піноскла. Технічний результат винаходу полягає у підвищенні міцності і однорідності великогабаритного піноскла, зниження шлюбу і зведенні до мінімуму процесу механічної обробки піноскла. Заготовки виготовляють з композиції, що містить порошок скла, в'яжучу, силікат натрію і води, методом пресування, або екструзії або лиття. Проводять попередній нагрів заготовок при температурі 50-100 градусів до твердіння композиції. Готовий виріб у вигляді блоку формують з прямокутних сирцевих заготовок малих розмірів, розташованих правильними рядами і/або шарами, при цьому в печі відстань між заготівками відповідає 0,75-1,2 рази від лінійного розміру заготовки. 4 з.п. ф-ли, 11 пр.
Винахід відноситься до галузі отримання піноскла. Технічний результат винаходу полягає в розширенні сировинної бази і поліпшення екології навколишнього середовища за рахунок утилізації відходів виробництва тротилу. Шихта для отримання піноскла виготовляється з подрібненого силікатного скла наступного складу, мас. %: SiO2 - 60-72,5; СаО - 4,5 - 7,0; MgO - 1,5-3,5; Аl2O3 - 1,0-2,5; Na2O - 12,5-16,5. Скло виготовлене на основі відходів виробництва тротилу. До скла додають доломіт в кількості 1,5-2,2% від загальної маси шихти. 3 табл.
Винахід відноситься до галузі отримання піноскла. Технічний результат винаходу полягає в розширенні сировинної бази і поліпшення екології навколишнього середовища за рахунок утилізації відходів виробництв енергонасичених матеріалів - тротилу і нітробензолу. Шихта для отримання піноскла виготовляється з подрібненого силікатного скла наступного складу, мас.%: SiO2 - 60-72,5; СаО - 4,5-7,0; MgO - 1,5-3,5; Аl2O3 - 1,0-2,5; Na2O - 12,5-16,5. Скло виготовлене на основі відходів виробництв тротилу і нітробензолу. До скла додають доломіт в кількості 1,5-2,2% від загальної маси шихти. 3 табл.

Спосіб виготовлення виробу з гранульованої пеностеклокерамики

Винахід відноситься до гранульованої пеностеклокерамике. Технічний результат винаходу полягає в спрощенні технології, розширення сировинної бази при отриманні пеностеклокерамики з високими експлуатаційними властивостями аж до 620-700°С. Здійснюють спільний помел попередньо підготовлених скляного сировини, глини, вуглецевого газоутворювача. До отриманої шихти додають воду і формують з неї гранули. Гранули змішують з тонкоизмельченними тирсою, спінюють в газовому середовищі з вмістом СО 1-3% при температурі 830-850°С під обертає печі з кутом її нахилу 18-20°. Після процесу спінення гранули в пиропластичном стані формують у смугу заданої геометрії. Потім смугу отжигают при початковій температурі 300-400°с Із зниженням до кінцевої температури 80-90°С, ріжуть, упаковують і складують. 7 з.п. ф-ли, 1 іл.

Ніздрюватий теплозвукоізоляційний матеріал

Винахід відноситься до галузі створення пористих теплозвукоізоляційних матеріалів і може бути використано в будівництві, суднобудуванні та енергетичної промисловості. Технічний результат винаходу полягає в поліпшенні звукоізолюючих характеристик і зниження водопоглинання теплоізоляційного матеріалу. Зазначений технічний результат досягається тим, що ніздрюватий теплозвукоізоляційний матеріал отримують з суміші, що включає вуглецевмісний газоутворювач - сажу 0,5-1 мас.%, тонкомолотий склоподібний матеріал в кількості 99-99,5 мас.%, який містить понад 79% склофази і в кількості від 5 до 20% кристалічної фази з розміром частинок менше 0,5 мкм. 1 табл.
Винахід відноситься до гранульованим спіненим матеріалів. Технічний результат винаходу полягає в зниженні реакційної здатності піноскла. Шихта для отримання піноскла містить, мас.%: рідке скло - 10-20; гліцерин - 0,5-3; діатоміт - 0,5-15; глина, або каолін, або бентоніт - 3-25; склобій - інше. 3 табл., 3 пр.

Гранульоване пеношлакостекло

Винахід відноситься до складів для отримання теплоізоляційних матеріалів. Технічний результат винаходу полягає в розширенні сировинної бази, зниженні собівартості, зниження ресурсомісткості технології отримання гранульованого пеношлакостекла. Шихта для гранульованого пеношлакостекла містить такі компоненти, мас.%: шлак ТЕС - 20-30; металургійний шлак - 10-20; бій скла - 40-60; бура - 3-7; антрацит - 3-7. 5 пр., 1 табл.

Спосіб отримання пористого стекломатериала з редкометальних руд

Винахід відноситься до комплексної переробці залізистих редкометальних руд з отриманням пористого стекломатериала. Технічний результат винаходу полягає в розширенні сировинної бази для одержання стекломатериала. Шихту складу на основі руди, мас. %: SiO2 - 5,1; CaO - 0,9; Al2O3 - 5,2; MgO - 0,3; Fe2O3 - 54, MnO - 13,1; ZnO - 0,9; SrO - 0,4; P2O5 - 5,1; SO3 - 0,7; TiO2 - 0,9; Y2O3 - 0,3; ZrO2 - 0,06; BaO - 2,6; Nb2O5 - 0,9; La2O3 - 2,0; CeO2 - 3,1; Pr2O3 - 0,32; Nd2O3 - 0,97; ThO2 - 0,1, при вмісті вуглецю до 0,5 мас.% понад 100% плавлять у слабо відновної середовищі при температурі 1300°C і при співвідношенні SiO2/CaO=5,6. Вміст Na2O у руді доводять до 3 мас.%. Відбувається поділ розплаву і видалення металевої високофосфористой частини розплаву на основі заліза. В останньому розплаві доводять вміст вуглецю до 15 мас.% понад 100% вугіллям для створення сильно відновлювальної середовища. Співвідношення SiO2/CaO доводять до 0,9 вапняком, підвищують температуру до 1600°C, плавлять до утворення карбіду кремнію. Здійснюють поділ розплаву на металеву та силікатну частини. Видаляють низкофосфористий чавун і охолоджують силікатну частина розплаву термоударам для отримання пористого хімічно активного стекломатериала, збагаченого оксидами рідкісноземельних металів, ефективного для дальнейш�
Винахід відноситься до гранулированному піноскла. Технічний результат винаходу полягає в спрощенні технології виробництва. Склобій подрібнюють у кульовий або будь-який інший млині до питомої поверхні 6000-20000 см2/р. В процесі подрібнення здійснюють гідроксилювання склобою протягом 30-60 хвилин. Одночасно подрібнюють діатоміт до розміру часток 250-300 мкм. Потім подрібнений діатоміт окремо або в суміші з меленим склобою піддають механоактивации протягом 1-5 хвилин в планерной млині. Потім додають пороутворювач, що містить гліцерин та розчин рідкого скла, і воду до отримання пластичного тіста з вологістю маси 15-18%. Формують гранули, висушують при температурі 100-150°C до вологості 2-5%, потім обпалюють в печі при температурі 750-800°C. 3 пр., 2 табл.
Винахід відноситься до піноскла. Технічний результат винаходу полягає у підвищенні міцності і однорідності великогабаритного піноскла, зниження шлюбу і зведенні до мінімуму процесу механічної обробки піноскла. Заготовки виготовляють з композиції, що містить порошок скла, в'яжучу, силікат натрію і води, методом пресування, або екструзії або лиття. Проводять попередній нагрів заготовок при температурі 50-100 градусів до твердіння композиції. Готовий виріб у вигляді блоку формують з прямокутних сирцевих заготовок малих розмірів, розташованих правильними рядами і/або шарами, при цьому в печі відстань між заготівками відповідає 0,75-1,2 рази від лінійного розміру заготовки. 4 з.п. ф-ли, 11 пр.

Спосіб виготовлення виробу з гранульованої пеностеклокерамики

Винахід відноситься до гранульованої пеностеклокерамике. Технічний результат винаходу полягає в спрощенні технології, розширення сировинної бази при отриманні пеностеклокерамики з високими експлуатаційними властивостями аж до 620-700°С. Здійснюють спільний помел попередньо підготовлених скляного сировини, глини, вуглецевого газоутворювача. До отриманої шихти додають воду і формують з неї гранули. Гранули змішують з тонкоизмельченними тирсою, спінюють в газовому середовищі з вмістом СО 1-3% при температурі 830-850°С під обертає печі з кутом її нахилу 18-20°. Після процесу спінення гранули в пиропластичном стані формують у смугу заданої геометрії. Потім смугу отжигают при початковій температурі 300-400°с Із зниженням до кінцевої температури 80-90°С, ріжуть, упаковують і складують. 7 з.п. ф-ли, 1 іл.

Спосіб отримання пористого стекломатериала з редкометальних руд

Винахід відноситься до комплексної переробці залізистих редкометальних руд з отриманням пористого стекломатериала. Технічний результат винаходу полягає в розширенні сировинної бази для одержання стекломатериала. Шихту складу на основі руди, мас. %: SiO2 - 5,1; CaO - 0,9; Al2O3 - 5,2; MgO - 0,3; Fe2O3 - 54, MnO - 13,1; ZnO - 0,9; SrO - 0,4; P2O5 - 5,1; SO3 - 0,7; TiO2 - 0,9; Y2O3 - 0,3; ZrO2 - 0,06; BaO - 2,6; Nb2O5 - 0,9; La2O3 - 2,0; CeO2 - 3,1; Pr2O3 - 0,32; Nd2O3 - 0,97; ThO2 - 0,1, при вмісті вуглецю до 0,5 мас.% понад 100% плавлять у слабо відновної середовищі при температурі 1300°C і при співвідношенні SiO2/CaO=5,6. Вміст Na2O у руді доводять до 3 мас.%. Відбувається поділ розплаву і видалення металевої високофосфористой частини розплаву на основі заліза. В останньому розплаві доводять вміст вуглецю до 15 мас.% понад 100% вугіллям для створення сильно відновлювальної середовища. Співвідношення SiO2/CaO доводять до 0,9 вапняком, підвищують температуру до 1600°C, плавлять до утворення карбіду кремнію. Здійснюють поділ розплаву на металеву та силікатну частини. Видаляють низкофосфористий чавун і охолоджують силікатну частина розплаву термоударам для отримання пористого хімічно активного стекломатериала, збагаченого оксидами рідкісноземельних металів, ефективного для дальнейш�

Спосіб отримання блочного термостійкого піноскла

Винахід відноситься до галузі отримання блочного термостійкого піноскла. Технічний результат винаходу полягає у підвищенні термостійкості, міцності кінцевого продукту, зниження енерговитрат і скорочення часу відпалу. Пенообразующую суміш поміщають в металеві форми, які нагрівають в печі зі швидкістю 3,7°C/хв до 820°C з витримкою 40 хв з наступним різким охолодженням до 600°С зі швидкістю 2,0°C/хв і відпалом 12 годин. 4 табл.
Винахід відноситься до виробництва теплоізоляційних матеріалів, а саме до виробництва блочного піноскла. Технічний результат полягає в отриманні екологічно безпечного кінцевого виробу, спрощення способу виробництва, збереження підвищеної тріщиностійкості одержуваного блочного піноскла, що дозволяє збільшити вихід цілих пеностекольних блоків. Спосіб виробництва блочного піноскла включає отримання тонкомолотого скляного порошку шляхом помелу склобою, додавання в тонкомолотий скляний порошок пороутворювача і зв'язуючого з отриманням пеностекольной суміші, гранулювання пеностекольной суміші до розміру сирцевих гранул напівфабрикату 2-40 мм, спінювання в печі суміші сирцевих гранул напівфабрикату з пеностекольним щебенем 0.2-20% від маси сирцевих гранул напівфабрикату з отриманням пеностекольних блоків, відпал пеностекольних блоків. Сирцеві гранули напівфабрикату після гранулювання висушують при температурі 100-450°C і направляють в бункер тимчасового зберігання. Пеностекольний щебінь вибирають фракції 2-40 мм 1 пр., 2 з.п. ф-ли.
Винахід відноситься до виробництва гранульованого піноскла. Технічний результат винаходу полягає в розширенні сировинної бази, спрощення способу виробництва гранульованого піноскла при збереженні високої щелочностойкости одержуваного гранульованого піноскла. Несортовой склобій подрібнюють з отриманням тонкомолотого скляного порошку. До стекольному порошку додають пороутворювач, великопористий силікагель і сполучна з отриманням пеностекольной суміші. Великопористий силікагель подрібнений до розміру часток не більше 80 мкм. Суміш гранулюють і спінюють сирцеві гранули в печі з отриманням гранульованого піноскла. 2 з.п.ф-ли,2 табл.

Спосіб і пристрій для виготовлення пористого остеклованного блоку

Спосіб і пристрій для виготовлення пористого остеклованного блоку можуть знайти застосування в будівництві для виготовлення великоблочних теплоізоляційних і стінових конструкцій і в якості легких наповнювачів бетонів. Попередньо, наприклад, з допомогою мас-спектрометра визначають хімічний склад гранульованої кварцсодержащей шихти і за хімічним складом розраховують петрохимический коефіцієнт лужності, потім кварцсодержащую шихту рівномірно і з постійною швидкістю подають в зону нагрівання, в якій під дією термоудара гранули шихти перемішують, спінюють і нагрівають до температури, температуру спінювання Тогн в зоні нагрівання забезпечують згідно з формулою Тогн=2781,5-974,7 ПКЩ, де ПКЩ - петрохимический коефіцієнт лужності, в період появи рідкої склофази на поверхні гранул проводять формування пористого остеклованного блоку, до початку кристалізації форму з заповненими спіненим гранулами видаляють із зони нагрівання, кристалізацію проводять, знижуючи температуру зі швидкістю 15-20ºС/хв до температури спікливості Тспек, яку визначають за формулою Тспек=2364,3-873,4 ПКЩ, і витримують при зазначеній температурі 10-60 хв для фіксування образовавшейтечение 8-60 хв. при температурі відпалу 400-650ºС, після чого форму з блоком охолоджують до температури 70ºС і виймають з форми. Для реалізації способу пристрій містить теплоагрегат, що складається з двох ємностей, встановлених послідовно і сполучених між собою у верхній частині каналом. У першій ємності розташована зона нагріву з гирлом для наддуву нагрітого стисненого повітря і/або азоту і інертних газів. Друга ємність виконана з двох частин, відокремлених шибером-засувкою. Верхня частина другої ємності призначена для накопичення та осадження спінених в першій камері гранул, а нижня - для встановлення форми. Послідовно з другої ємністю встановлена піч, наприклад тунельна. Піч пов'язана з другої ємністю з допомогою механізму для добування та подачі форми і складається з трьох послідовних зон. Перша зона - зона спікливості спінених гранул, друга зона - зона охолодження пористого остеклованного блоку до температури відпалу склофази, а третя зона - зона охолодження до температури 80-70°С. Всі зони з'єднані між собою механізмом для переміщення форм. Технічний результат - підвищення ефективності і продуктивності виготовлення пористих осклованих блоків та поліпшення їх якості. 2 н. і 4 з.п. ф-ли, 1 іл., 1 табл., 5 п
Винахід відноситься до виробництва будівельних матеріалів, зокрема до способу виготовлення пористих будівельних матеріалів типу піноскла. Технічний результат винаходу полягає у виготовленні блочного пористого будівельного матеріалу без використання жаростійких форм. Спосіб виготовлення пористого будівельного матеріалу, що включає змішування подрібненої кремнеземутримуючі сировини з лужним компонентом, гранулювання, зволоження гранул клейким розчином при відносно розчину до гранулам як 0,05-0,15, опудривание зволожених гранул порошком кремнеземутримуючі сировини при відношенні порошку до гранулам як 0,02-0,05, термообробку і випал, пресування заготовки. 1 табл., 1 пр.
Винахід відноситься до виробництва піноскла. Технічний результат винаходу полягає в спрощенні технології виготовлення піноскла. Подрібнене силікатне скло і газоутворювач змішують, укладають отриману суміш. В якості газоутворювача використовують порошок шламу водоочищення, що утворюється в результаті видалення солей жорсткості при водопідготовці на теплових электроцентралях. Кількість шламу становить 1-10% від маси силікатного скла. 2 пр.
Up!