Спосіб динамічного контролю за станом диска зорового нерва при захворюваннях зорового нерва.

 

Винахід відноситься до медицини, зокрема до офтальмології, і може бути використане в цифровій обробці зображень диска зорового нерва (ДЗН) при глаукомі та інших захворюваннях зорового нерва.

В даний час при оцінці зображень використовується аналог, при якому оцінюють яскравість кожного кольору і порівнюють з еталоном. [Федоров С. Н., Линник Л. Ф., Иойлева Е. Е., Богуш В. П., Волков Д. А., Персиц З. М., Теслер М. Е. Комп'ютерна діагностика захворювань зорового нерва // 7-й з'їзд офтальмологів Росії: Тез. докл. - М, 2000, - С. 186-187]. Цей спосіб успішно застосовується в медицині, але має недолік, так як неможливо здійснити динамічне спостереження стану зорового нерва і не проводиться оцінка лінійних розмірів і площі різних відділів ДЗН.

Відомий спосіб діагностики патології зорового нерва (Патент РФ №2134054). Даний спосіб застосовується в медицині, але має обмежене застосування внаслідок того, що може бути використаний тільки для діагностики захворювань зорового нерва, а не для оцінки стану зорового нерва в динамічному перебігу захворювання. Цей спосіб узятий за прототип.

В основу винаходу покладено завдання, що полягає в цифровоа вирішується тим, що в запропонованому способі здійснюється виділення різних відділів у зображенні зорового нерва (нейроретинальний обідок (НРО), екскавація) і кількісно в пікселях оцінюється розмір НРО по 8 меридіанах, площа НРО і екскавації ДЗН.

Заявляється спосіб дозволяє оцінити показники кольоровості диска зорового нерва за системою RGB, площа НРО і екскавації ДЗН, лінійні розміри НРО за 8 напрямами та екскавації ДЗН.

В практиці медицини відомо використання HRT (Heidelberg Retina Tomograph). Однак при HRT не визначається кольоровість ДЗН, виділення меж ДЗН і екскавації автоматизовано, що знижує точність дослідження.

У пропонованому способі оцінки колірності та морфометричних показників диска зорового нерва спільна оцінка кольору і морфометричних показників ДЗН використовується вперше, а також зони інтересу виділяються не автоматично, а руками лікаря, що сприяє більшої точності методу.

Для вирішення вищевказаної задачі були досліджені 1264 зображень очного дна (188 пацієнтів, 269 очей), отриманих від здорових осіб і з I, II, III стадією глаукоми. Пацієнти з IV стадією глаукоми участі в дослідженні не брали.

Застосування способу цифрової оцінки зобр, �то сприяє поліпшенню контролю за перебігом захворювання та своєчасної корекції лікування.

Спосіб ілюструється фотографіями:

фото 1 - зображення очного дна, яке піддається обробці,

фото 2 - первинна обробка зображення з виділенням області інтересу (ДЗН),

фото 3 - виділена область ДЗН для оцінки,

фото 4 - виділення області НРО і екскавації,

фото 5 - виділена область НРО для оцінки,

фото 6 - виділена область екскавації для оцінки,

фото 7, 8 - інтерфейс програми,

фото 9, 10 - виведення результатів розрахунку.

Спосіб оцінки колірності та морфометричних показників диска зорового нерва здійснюють наступним чином. Проводиться фотографування очного дна пацієнта з допомогою фундус-камери, оснащеної плівковим або цифровим фотоапаратом. Пацієнт обстежується сидячи, підборіддям і чолом спираючись про підголівник. Погляд пацієнта фіксується на спеціальну вспихивающую мітку, позиція якої контролюється лікарем для отримання чіткого зображення очного дна. Зйомка проводиться під кутом 35°. Оцінка зображення проводиться на персональному комп'ютері з допомогою даної програми.

Здійснюється оцінка кожного з 3 файлів окремо. Одновремензного дна пацієнта відбувається в різні часові проміжки. Але для контролю за станом диска зорового нерва оцінка цифрового зображення очного дна проводиться одночасно (на момент отримання другого зображення очного дна) для правильної оцінки динаміки перебігу захворювань зорово нерва, що дозволить правильно обрати подальшу тактику ведення пацієнта при деяких хронічних захворюваннях очей, що супроводжуються зміною кольоровості диска зорового нерва і лінійних розмірів як ДЗН, так і його відділів (екскавації і нейроретинального обідка) [Нестеров А. П., 2000, Куришева Н.І., 2006].

Зображення диска зорового нерва розташовується так, щоб носова половина ДЗН перебувала у лівій частині зображення, скронева - у правій (фото 1).

Спочатку виділяється зона інтересу - диск зорового нерва і зберігається в окремому файлі (фото 2).

Програма спочатку зчитує ширину і висоту малюнка. Далі програма послідовно проходить по всім пікселям малюнка, підсумовуючи в окремих змінних всі значення R, G і В кожного з пікселів. Якщо піксель білого кольору, то значення кольору R, G, не додаються до суми Sum(R), Sum(G), Sum(B). Після чого отримуємо суми Sum(R), Sum(G), Sum(B). І розділивши суми складових квітів на загальну кількість пікселів, ширину НРО, який попередньо виділяється вручну (фото 4), по 8 меридіанах. За 1-й приймається верхній сегмент (90° за шкалою ТАБО), далі оцінка здійснюється за годинниковою стрілкою: 2 - верхневисочний сегмент (45° за шкалою ТАБО), 3 - скроневий (0°), 4 - нижневисочний (315°), 5 - нижній (270°), 6 - нижненосовой (225°), 7 - носовий (180°), 8 - верхненосовой (135°). При цьому все інше простір малюнка повинна бути заповнена білим кольором. Площа буде обчислюватися саме з небілою зоні (фото 5, 9).

Третім етапом обчислюються площа і товщини екскавації ДЗН. Обчислення також засновані на аналізі небілого простору малюнка (фото 6, 10).

Запропонований спосіб відрізняється від існуючих тим, що одномоментно оцінює лінійні розміри та площа відділів ДЗН з більшою точністю за рахунок ручної обробки та дозволяє оцінювати кілька зображень одночасно (фото 7).

В результаті статистичної обробки даних були отримані наступні достовірні показники (р≤0,05). Критерієм переходу I стадії глаукоми у II вважати площа екскавації більше 15000 пікселів, площа екскавації понад 40000 пікселів - переходом II стадії глаукоми у III; збільшення площі екскавації більш ніж на 2500 пікселів у всі стадії глаукоми - можна счимости курсів нейропротекторной терапії або оперативного втручання.

Приклади конкретного здійснення

Приклад 1

Пацієнт З., 72 роки, поступив у відділення з діагнозом відкритокутова глаукома IIb лівого ока (Н 40.1)

Табл.1
Оцінка кольоровості і морфометричних показників ДЗН
ПІБДЗНЕкскавація
RGВSНW
З. 1 огляд22912816835192210164
З. 6 місяців88206191
З. 12 місяців11417823054984235230
ПІБНейроретинальний обідок
Площаверхнизнісвисокверх-нісверх-скронюниз-нісниз-скроню
З. 1 огляд6439210495797986,31З. 6 місяців453396655534134,6582,7574,9665,4
З. 12 місяців447498923398468,0193,546,7558,1

Табл.2
Внутрішньоочний тиск (ВГД)
ПІБВОТ
З. 1 огляд22
З. 6 місяців24
З. 12 місяців

Приклад 2

Пацієнтка Д., 68 років, поступила у відділення з діагнозом відкритокутова глаукома IIb лівого ока (Н 40.1)

Табл.3
Оцінка кольоровості і морфометричних показників ДЗН
ПІБДЗНЕкскавація
RGВSНW
Д. 1 огляд1011462193031810214821532639205175
Д. 12 місяців12719823230240194188
ПІБНейроретинальний обідок
Площаверхнизнісвисокверх-нісверх-скронюниз-нісниз-скроню
Д. 1 огляд64392975085,5849,5145,27
Д. 6 місяців653396969905984,1779,9367,267,2
Д. 12 місяців6474997979494106,179,974,2489,8

Табл.4
Внутрішньоочний тиск (ВГД)
ПІБВОТ
Д. 6 місяців22
Д. 12 місяцівТаким чином, спосіб оцінки колірності та морфометричних показників диска зорового нерва може застосовуватися для динамічного контролю стану кольоровості і морфометричних показників ДЗН при глаукомі та інших захворюваннях ДЗН. І має переваги за рахунок одномоментної оцінки лінійних розмірів і площі відділів ДЗН з більшою точністю за рахунок ручної обробки та дозволяє оцінювати кілька зображень одночасно.

Винахід застосовується в медицині, зокрема в офтальмології, при цифровій обробці зображення диска зорового нерва при глаукомі.

Спосіб динамічного контролю за станом диска зорового нерва при захворюваннях зорового нерва, що включає оцінку кольоровості диска зорового нерва за системою RGB, який відрізняється тим, що при динамічному контролі одночасно оцінюються розміри нейроретинального обідка по 8 меридіанах і екскавації диска зорового нерва по вертикалі і горизонталі, а також показники в пікселях - площа нейроретинального обідка і екскавації диска зорового нерва. 

Схожі патенти:
Винахід відноситься до медицини, а саме до офтальмології, і може бути використано при прогнозуванні ефективності плеоптического лікування у дітей з амбліопією. Визначають світлочутливість сітківки в 29 точках макулярної області методом мікропериметрії під контролем автотреккинга. Якщо середнє значення світлочутливості в 29 точках становить понад 17 дБ, то прогноз плеоптического лікування амбліопії сприятливий. Якщо середнє значення світлочутливості становить від 15,6 дБ до 17 дБ включно, то прогноз лікування відносно сприятливий. Якщо середнє значення світлочутливості становить менше 15,6 дБ, то прогноз лікування несприятливий. Спосіб дозволяє точно провести прогноз ефективності плеоптического лікування у дітей та підлітків, визначити збереження зорових функцій за рахунок оптимальної методики прогнозу, а також забезпечує отримання достовірних даних світлочутливості сітківки, незалежно від стабільності фіксації пацієнта за рахунок використання мікропериметрії під контролем автотреккинга. 3 пр.
Винахід відноситься до медичної техніки. Пристрій формування колірного зразка в заданому напрямку колірного простору містить оптичні канали з блоками формування еталонного і тестового колірних стимулів, вузол поєднання колірних стимулів у полі зору випробуваного, також містить джерела червоного, зеленого і синього випромінювань, які розташовані за кожним з екранів. В блок формування тестового колірного стимулу введений регулятор відносин шпаруватості імпульсів джерел випромінювання, виходи якого з'єднані з керуючими входами ШІМ - модулятора тестового поля, а входи регулятора з'єднані з виходами обчислювача відносин шпаруватості імпульсів m і n, причому входи обчислювача відносин з'єднані з задатчиками координат кольоровості x1, у1, х2, у2, х3, у3 і кута напрямку α синтезованого випромінювання. Застосування запропонованого пристрою дозволить підвищити точність діагностування різних форм порушення кольоровідчуття, збільшить кількість синтезованих кольорів і точність їх відтворення. 4 іл.

Спосіб прогнозування прогресування діабетичної ретинопатії та діабетичного макулярного набряку

Винахід відноситься до медицини, офтальмології, ендокринології. В макулярній зоні сітківки визначають обсяг набряку з допомогою оптичної когерентної томографії, виявляють зміни порогів чутливості методом фундусмикропериметрии. Визначають рівень глікозильованого гемоглобіну в плазмі крові та рівень фактора росту ендотелію судин VEGF в слізної рідини методом твердофазного імуноферментного аналізу. За результатами обчислюють значення критерію R1, що характеризує вираженість обсягу набряку макулярної зони; критерію R2, що характеризує ступінь зміни порогів чутливості; критерію R3, відображає характер взаємозв'язку між станом морфологічних структур сітківки, відповідним вираженості набряку за значенням критерію R1, і ступенем компенсації цукрового діабету; критерію R4, що відображає взаємозв'язок між станом морфологічних структур сітківки за критерієм R1 і рівнем VEGF. На підставі кореляційних взаємозв'язків критеріїв R1-R4 розраховують Rобщ - інтегральний критерій прогресування, що відображає характер розвитку і ступінь ризику прогресування діабетичної ретинопатії (ДРП) та діабетичного макулярного набряку (ДМО). При значенні Rобщ≤0,07 �0,18 діагностують препроліферативна стадію і прогнозують високий ризик прогресування ДРП і ДМО. При 0,18≤Rобщ≤1,0 діагностують проліферативну стадію і прогнозують високий ризик прогресування ДРП і ДМО з несприятливим прогнозом для зору. Спосіб забезпечує об'єктивну кількісну оцінку ризику розвитку і прогресування ДРП з ДМО, уявлення цілісної картини захворювання, включаючи морфологічні і функціональні зміни центральної зони сітківки, що визначають гостроту зору, вплив VEGF на патогенез ДРП і ДМО, ступінь компенсації цукрового діабету. 11 іл., 2 пр.

Спосіб визначення кольорового зору в чисельному вигляді і пристрій для його реалізації

Група винаходів відноситься до медицини. Спосіб і пристрій чисельного визначення кольоросприйняття представляє новий тип оптометріческой обладнання, яке дозволяє виконувати оптометрические тести з световосприятию, причому в чисельному вигляді. В основі способу і пристрою лежить принцип порівняння колірних полів, але спектральний діапазон випромінювачів значно розширено, а спектр випромінювання лежить в діапазоні: червоний колір 590-750 нм, зелений 490-570 нм, синій 380-480 нм і необов'язково монохроматічен. Група винаходів дозволяє проводити точні, об'єктивні вимірювання параметрів кольорового зору людини. 2 н. і 4 з.п. ф-ли, 2 іл.

Спосіб диференціальної діагностики різних стадій хвороби штаргардта

Винахід відноситься до галузі медицини, а саме до офтальмології. У пацієнтів з підозрою на БШ, починаючи з віку 5-6 років і старше, проводять візометрію, дослідження полів зору, реєстрацію скотопической, фотопической электроретинограмми, візуальний огляд очного дна, перевірку кольорового зору, флюоресцентную ангіографію (ФАГ), реєстрацію аутофлюоресценции (АФ) очного дна, оптичну когерентну томографію (ОКТ). По поєднанню і кількістю виявлених порушень діагностують початкову стадію, розвинену стадію, далекозашедшую стадію або термінальну стадію хвороби Штаргардта. Спосіб дозволяє підвищити достовірність диференціальної діагностики, що досягається за рахунок встановлення кількісних критеріїв тяжкості захворювання. 8 іл., 4 пр.
Винахід відноситься до галузі медицини, а ще точніше, до офтальмології
Винахід відноситься до медицини і призначене для ранньої діагностики хронічної гіпертонічної оптичної нейропатії
Винахід відноситься до офтальмології і призначене для вибору тактики лікування оптичної нейропатії при постувеальной глаукомі у дітей
Винахід відноситься до галузі медицини, а саме до офтальмології та неврології, і може бути використане для оцінки якісно-часових показників колірного зору

Спосіб завдання індивідуальної біговій навантаження для розвитку витривалості

Винахід відноситься до медицини і медичної техніки і може бути використане в спортивній медицині
Up!