В'яжучий

 

Винахід відноситься до будівництва, а саме до складів шлаколужних в'яжучих і може бути використане в промисловому і транспортному будівництві для виготовлення бетонів і будівельних розчинів.

Відомо в'яжучу, що складається з гранульованого доменного шлаку, сполук лужних металів і меленого шамоту, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: гранульований шлак 20-60, молотий шамот 36-72, сполуки лужних металів 4-8 (SU №697429, C04B 7/14, 18.11.79).

Недоліком даного складу є невисока міцність при стисненні шлакощелочного каменю і його низька ударна міцність.

Найбільш близьким за технічною сутністю до заявляється складом є в'яжучу, що включає гранульований доменний шлак, лужний компонент і наповнювач, і містить в якості лужного компонента рідке скло густиною 1,3 г/см3з силікатним модулем n=1,5, в якості наповнювача - бій керамічної цегли з вмістом 10-14 мас. % польових шпатів, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: гранульований шлак 58,9-68,2 бій зазначеного керамічної цегли 22,8-31,7, зазначений лужний компонент 9,0-9,4 (UA №2296724, C04B 7/153, опубл. 10.04.2007, бюл. №10).

Недоліком даного складу є невисо�влена завдання створення в'яжучого з метою підвищення міцності при стисненні і ударної міцності, розширення сировинної бази шлаколужних в'яжучих.

Поставлена задача вирішується тим, що в'яжучу, що включає гранульований доменний шлак, рідке скло густиною 1,3 г/см3з силікатним модулем, рівним 1,5, і наповнювач, гранульованого доменного шлаку містить шлак з вмістом зерен розміром менше 10 мкм більше 50%, розміром менш як 60 мкм більше 97%, в якості наповнювача - лушпиння рису з питомою поверхнею 510 м2/кг, термооброблену при 400°C і додатково містить гідроксид натрію при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

зазначений гранульований доменний шлак82,8-85,0
зазначений наповнювач2,7-4,4
рідке скло густиною 1,3 г/см3
з силікатним модулем, рівним 1,58,6-8,9
гідроксид натріюінше

На момент подачі заявки, на думку авторів, заявляється складу добавки невідомий і володіє світової новизною.

Зх розчинів.

Для виготовлення зразків використовували гранульований доменний шлак Череповецького металургійного заводу по ГОСТ 3476-74 «Шлаки доменний і электротермофосфорний гранульовані для виробництва цементів». Хімічний склад шлаку представлений в таблиці 1.

В якості лужного компонента використовували рідке скло за ГОСТ 13078-81 виробництва ТОВ «Тіккуріла СПб» густиною 1,3 г/см3з силікатним модулем, рівним 1,5. Гідроксид натрію відповідав ГОСТ 4328-77. В якості наповнювача використовувалася термооброблена лушпиння рису, обпалена при температурі, що дорівнює 400°C за ТУ 2169-276-00209792-2005. Хімічний склад термообробленої лушпиння рису представлений в таблиці 2.

Зразки для випробування готували наступним чином. Попередньо висушений до вологості не більше 1% шлак піддавали помолу. Для отримання тонкодисперсних частинок шлаку використовувалася відцентрово-еліптична млин АС100 (клас млинів "Активатор З") фірми Оу CYCLOTEC Ltd - Фінляндія. Використання ефективного класифікатора для поділу в повітряних потоках дисперсних матеріалів дозволяє регулювати гранулометричний склад мінеральних пороѽулометрический складу меленого шлаку був визначений за допомогою лазерного дифракційного аналізатора розміру часток MicroSizer 201. Окремим помолу піддавалася термооброблена лушпиння рису до питомої поверхні 510 м2/кг. Потім проводився спільний помел шлаку і термообробленої лушпиння рису протягом 15 секунд з метою перемішування компонентів. Подрібнену масу затворяли водними розчинами рідкого скла густиною 1,3 г/см3і гідроксиду натрію з густиною 1,3 г/см3.

Зразки виготовляли з тіста нормальної густоти відповідно до вимог ГОСТ 310.3-76. Межа міцності при стисненні визначали у віці 28 діб за ГОСТ 310.4-81. Для визначення ударної міцності готувалися зразки-циліндри з діаметром 2,5 см і висотою 2,5 див. Ударна міцність визначалася з використанням копра для випробування циліндричних зразків на удар (Ст. А. Воробйов «Лабораторний практикум з загального курсу будівельних матеріалів». Вища школа, 1978, стор 19-20).

У таблицях 3-8 наведені склади в'яжучих і властивості шлакощелочного каменю в порівнянні з прототипом.

Пропоноване в'яжучий володіє більш високою міцністю при стисненні і ударною міцністю. У віці 28 діб межа міцності підвищується з 131,8 МПа до 148,8 МПа, ударна міцність підвищується з 4,41 кг/см2до 6,22 кг/см2.

Підвищення міцності�елухе рису, з їдкими лугами та шлаком, зазначеної дисперсності, утворюються водостійкі новоутворення алюмосилікатного складу, відрізняються від прототипу більшою дисперсністю, і, отже, мають більшу кількість контактів між собою, що сприяє підвищенню міцності. Підвищення ударної міцності можна пояснити ефектом мікроармування, який виникає за рахунок наявності вуглецевих наноструктур в термообробленої лушпиння рису.

В'яжучу, що включає гранульований доменний шлак, рідке скло густиною 1,3 г/см3з силікатним модулем, рівним 1,5, і наповнювач, що відрізняється тим, що в якості гранульованого доменного шлаку містить шлак з вмістом зерен розміром менше 10 мкм більше 50%, розміром менш як 60 мкм більше 97%, в якості наповнювача - лушпиння рису з питомою поверхнею 510 м2/кг, термооброблену при 400°C і додатково містить гідроксид натрію при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

зазначений наповнювач2,7-4,4
рідке скло густиною 1,3 г/см3
з силікатним модулем, рівним 1,58,6-8,9
гідроксид натріюінше 

Схожі патенти:

Спосіб переробки

Винахід відноситься до галузі будівельних матеріалів, а також може бути використано при спорудженні доріг. У способі переробки «пилу» отвального сталеплавильного шлаку, що включає відділення магнітного речовини від немагнітного, шлакову «пил» подрібнюють до питомої поверхні 400-450 м2/кг, потім постійним магнітним полем напруженістю 850-1000 кА/м відокремлюють магнітне речовина від немагнітного речовини, немагнитное речовина зволожують водою в кількості 3,0-4,0 мас. % від маси немагнітного речовини, що містить вуглекислоту Н2СО3 в кількості 0,0033-0,0065 мас. % від маси немагнітного речовини, після чого змішують з рідким склом в кількості 5,0-20,0 мас. % від маси немагнітного речовини з отриманням гранул і потім піддають обтиснення при тиску від 100 до 250 мПа мПа в штампі. Технічний результат - прискорення набору міцності. 2 іл.

Бесцементне в'яжучий

Винахід відноситься до промисловості будівельних матеріалів, а саме до безцементним складів в'яжучих з відходів промисловості. Завданням винаходу є досягнення більш високої міцності. Це досягається тим, що у складі шламу застосовується кислотний електроліт щільністю розчину ρ=1,310 г/см3 а в якості шлаків сталеплавильного виробництва узятий шлак електросталеплавильний. Технічний результат - підвищення міцності. Бесцементне в'яжучу, що включає шлаки сталеплавильного виробництва, горілі породи шахтного відвалу і шлам, отриманий в результаті нейтралізації вапном відпрацьованих електролітів кислотних акумуляторів, містить в якості шлаків сталеплавильного виробництва шлак електросталеплавильний, а в складі шламу використаний електроліт щільністю розчину ρ=1,310 г/см3 при наступному співвідношенні, мас. %: горілі породи 14, шлак сталеплавильний - електросталеплавильний 78, шлам 8. 3 табл.
Винахід відноситься до неорганічних сполучною. Система неорганічного зв'язуючого речовини містить, мас.ч.: 10-30 щонайменше одного латентного гідравлічного сполучного речовини, вибраного з доменного шлаку, шлакового піску, меленого шлаку, електротермічного фосфорного шлаку і металомісткого шлаку, 5-22 щонайменше одного діоксид аморфного кремнію, вибраного з обложеного діоксид кремнію, пірогенного діоксиду кремнію, мікрокремнезема і скляного порошку, 0-15 щонайменше одного реакційно-здатного наповнювача, вибраного з буровугільної летючої золи, минеральноугольной летючої золи, метакаолина, вулканічного попелу, туфу, траса, пуццолана і цеолітів, і 3-20 щонайменше одного силікату лужного металу, і в якій вміст СаО 12-25 мас.%, для схоплювання потрібно 10-50 мас.ч. води, латентний гідравлічне речовина, аморфний диоксид кремнію і необов'язковий зазначений наповнювач присутні як перший компонент і силікат лужного металу і зазначена вода - як другий компонент. Система може бути застосована для отримання гідравлічно схвативающегося будівельного розчину. Технічний результат - підвищення стійкості до дії

Геополимерние композиційні связущие з заданими характеристиками для цементу та бетону

Винахід відноситься до геополимерним композиціям. Суха суміш для геополимерного сполучного містить, щонайменше, одну летку золу, що містить оксид кальцію у кількості, меншій або дорівнює 15 вагу.%; щонайменше, один прискорювач гелеутворення і, щонайменше, один прискорювач твердіння, має склад, відмінний від складу зазначеної золи. Зазначена суха суміш, приготована шляхом її змішування з активатором. Геополимерная композиція бетону або розчину, отримана змішуванням зазначеного сполучного з заповнювачем. Способи приготування композиції бетону або розчину з використанням зазначеного сполучного. Винахід розвинене в залежних пунктах формули. Технічний результат - зниження микрорастрескивания, збереження кінцевої міцності після затвердіння при низькій температурі. 7 н. і 43 з.п. ф-ли, 40 пр., 6 табл., 3 іл.
В'яжучий // 2473477
Винахід відноситься до складу в'яжучого і може знайти застосування в промисловості будівельних матеріалів для виготовлення бетонів
Винахід відноситься до складів шлаколужних в'яжучих і може бути використане для виготовлення будівельних матеріалів, що експлуатуються в умовах дії іонізуючих випромінювань
Винахід відноситься до будівельної галузі, а саме для декоративного фарбування бетонів для стін, облицювальних плиток, стінових панелей, будівельних каменів, кольорових сумішей

Бетон з низьким вмістом цементу

Винахід відноситься до галузі будівельних розчинів, більш конкретно до бетонів з низьким вмістом цементу, а також до способів отримання такого бетону
Винахід відноситься до шлакощелочним в'яжучим і може бути використане в промисловості будівельних матеріалів, для виготовлення розчинів і бетонів різного призначення

В'яжучий бесклинкерное

Винахід відноситься до будівельних матеріалів, а саме до складів бесклинкерного в'яжучого на основі доменного шлаку і сталеплавильних шлаків, яке можна використовувати для виробництва бетонних, залізобетонних виробів, будівельних розчинів та сухих будівельних сумішей
Up!