Спосіб оцінки впливу штучного світла на стан факторів периферичної крові і вродженого імунітету з використанням моделі лабораторних тварин

 

Винахід відноситься до експериментальної медицини, зокрема до оцінки впливу штучного освітлення на стан і функціональну активність факторів периферичної крові, нейтрофілів і мононуклеарів статевозрілих морських свинок, чутливих до спектральним характеристикам, утворюваним люмінесцентних та світлодіодних ламп з колірною температурою 4500 К в діапазоні довжин хвиль 360-460 нм за різні часові проміжки та може бути використано для оцінки впливу штучного світла оптичного діапазону, генерованого світлодіодами і люмінесцентними лампами на ряд найважливіших параметрів системи гомеостазу чутливих лабораторних тварин, а саме на функціональну активність фагоцитів і мононуклеарів периферичної крові за допомогою моделі лабораторних тварин, оскільки при дії штучного світла з колірною температурою 4500 К в діапазоні довжин хвиль 360-460 нм, що генеруються люмінесцентними лампами у лабораторних тварин in vivo реєструється зміна функціональної активності нейтрофільних гранулоцитів і кількість мононуклеарів, у тому числі відзначається підвищення біоцидних можливостей нейтрофілів, реєструються в тесті відновлення нітросинім т�на 20%. При дії світлодіодних джерел з аналогічними спектральними характеристиками не відзначається зміни функціональної активності факторів периферичної крові морських свинок.

На сьогоднішній момент для оцінки впливу світла, що генерується штучними джерелами використовується аналіз функцій зорового аналізатора, використання якого дозволяє запропонувати вирішення ряду проблем гігієнічного нормування, пов'язаних з використанням енергоефективних освітлювальних приладів [Гусельников М. Е., 2008; Кучма Ст. Н. і співавт., 2013]. З виявленням нового типу фоторецепторів в оці і фотоакцепторів у нейтрофілів з'явилося розуміння невизуального біологічного впливу світла на організм, відбувається з участю гормонів-меланіну і меланопсина [Махмутхджаев А. Ш., 1999; Брейнард Р. К. та співавт., 2008]. При потраплянні світла на клітини-рецептори починається хімічна реакція за участю фотопигмента меланопсина, результатом якої є продукція електричних імпульсів. У сітківці ока світлові хвилі певної довжини хвилі перетворюються в енергію нервового імпульсу, що передається по зоровому нерву в верхню частину спинного і в потиличну частку головного мозку, впливаючи на осномунних механізмів регуляції, здійснюються нейтрофілами - клітинами, що мають рецептори до мелатоніну і специфічними до сприйняття кванта світла [Беленичев В. Ф. і співавт., 2006; Долгушин В. І., 2001; Гизингер О. А. і співавт., 2013]. Запропонований в 2013 році спосіб оцінки впливу світла, що генерується світлодіодними джерелами на функції нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові може бути використаний для оцінки впливу світла, що генерується світлодіодними та іншими штучними джерелами на клітинні чинники вродженого імунітету [Гизингер О. А. і співавт., 2013]. Пропонований метод має деякі недоліки, пов'язані з вузьким спектральним коридором чутливості нейтрофілів, трудомісткістю технологій їх виділення та підтримання клітинних культур, що вимагають наявність реактивів імпортного виробництва. Крім того, нейтрофільні гранулоцити становлять не всю популяцію клітин крові, причому на частку мононуклеарів припадає 30-40% формених елементів, що робить вивчення їх чисельності та динаміки актуальним при розгляді можливих біологічних ефектів дії штучного світла.

Використовується на сьогоднішній день в якості монометода спосіб оцінки дії світла на організм з оцінки відповідної реакції зрителтода-використання різних вікових груп людської популяції, особливо дітей у віці від 5 до 7 років в якості об'єктів дослідження, складності в отриманні добровільної інформованої згоди від усіх учасників експерименту, включаючи неповнолітніх учасників, рішення, можливий дискомфорт учасників дослідження молодших вікових груп від дії штучного світла, що генерується світлодіодними і люмінесцентними лампами, і його суб'єктивна оцінка у обстежуваних при проведенні експерименту призводить до зниження валідності, збіжності та відтворюваності одержуваних результатів.

В. Н. Анісімовим запропонована оцінка дії штучного світла шляхом аналізу біохімічних показників, що дозволяє виявляти ендокринні порушення, що виникають внаслідок тривалого впливу штучного світла [Анісімов В. Н., 2008]. Недолік методу - низька чутливість і специфічність методу, що виникає із-за можливих коливань біохімічних показників внаслідок дії не лише екзогенних світлових, але і можливих ендогенних реакцій самого мікроорганізму, складності вибору критеріїв включення і виключення досліджуваних з обстеження, висока вартість хімічних реактивів, людських трудовитрат.

B. C. Кришталь у качі�омляемости, світло - і кольоросприйняття з застосуванням психологічного тестування. Недолік методу - використання людини як об'єкта дослідження, що випливає з цієї суб'єктивної оцінки дії світла і односторонній підхід до аналізу, що дозволяє встановити лише нервово-психічний стан обстежуваних на момент проведення дослідження, не враховуючи показників нейроиммуноэндокринной регулювання [Кришталь B. C., 2005]. Разом з тим, значення окремо взятих параметрів, отриманих за результатами тестування, анкетування або комплексу тестування + анкетування, не завжди відображають дійсного стану впливу світла на всі органи і системи людини, що пов'язано з різноманіттям супроводжуючих системні дисфункції порушень.

Представлені літературні дані про прогнозуванні ризику виникнення патології серцево-судинної системи при дії освітлення, генерованого світлодіодами або іншими штучними джерелами освітлення, за оцінкою ступеня варіабельності серцевого ритму та аналізу вегетативного показника ритму серця [Кудряшов Е. А., 2008]. Використання цього методу може бути вельми затребуване в медичних стаціонарах, обладнаних сучасними энергоэффективорудования і навчання персоналу і можливості його використання для проведення санітарно-епідеміологічного контролю біобезпеки дії штучного світла.

Існують методи, що дозволяють за допомогою анкетування оцінити вплив світла на психосоматичний стан обстежуваних, однак при їх використанні не виключено також вплив суб'єктивних ендогенних та екзогенних факторів (особливості хронотипа, стану здоров'я на момент проведення дослідження), що впливають на одержувані результати.

Оскільки значення, отримані при даних методах досліджень можуть містити неточності, наприклад при проведенні анкетування або аналізі біохімічних показників крові, то найбільш точним відображенням впливу дії світла, що генерується світлодіодними носіями може стати вивчення дії світла на моделі клітин, бистрореагирующих на різні екзогенні впливу і мають фоторецептори для квантів світла - нейтрофільних гранулоцитів [Гизингер О. А., 2013, заявка на винахід №2013142730 від 19.09.2013, заявка на винахід №2013158668 від 26.12.2013] з урахуванням представлених в рефераті недоліків методу, який і може бути прийнятий за основу взято за прототип.

В основу винаходу покладено завдання, що полягає у створенні експериментальної моделі на лабораторних тваринах - морських свинок, чутливих до досліджуваних спектральних характеристик�ерируемого світлодіодними або іншими штучними джерелами на стан і функціональну активність клітинних елементів периферичної крові статевозрілих морських свинок.

Вказана задача вирішується за рахунок того, що в пропонованому способі біологічна оцінка дії світла, що генерується світлодіодними або іншими штучними джерелами світла, відбувається з повноцінним клінічним та функціональним результатом, виключаючи пряма участь досліджуваних (людини) різних вікових груп в якості моделей для проведення експерименту. Застосування способу не потребує дорогої апаратури, дефіцитних хімічних реактивів, доступний в практиці науково-дослідних лабораторій, які мають умови для утримання лабораторних тварин, особливо важливий при оцінці біобезпеки нових, впроваджуваних в цветосветовую середу лікувальних навчальних та інших соціальних об'єктів джерел, розширює інформацію про біологічні ефекти світла оптичного діапазону.

Заявляється спосіб дозволяє об'єктивно оцінювати дії фізичних факторів на фактори гомеостазу макроорганізму з використанням моделей чутливих лабораторних тварин. Раніше такий аналіз міг бути проведений за допомогою аналізу ізольованих клітинних культур нейтрофільних гранулоцитів для оцінки впливу низькоінтенсивного лазерного випромінювання на нейтрофіли периферичної крові донні мононуклеарних клітин.

Авторами вперше запропоновано використовувати даний метод для вивчення біологічних ефектів впливу світла, оптичного діапазону, генерованого світлодіодними та іншими штучними джерелами.

Для вирішення вищевказаної задачі було досліджено три експериментальні моделі лабораторних тварин (морських свинок). Використання даних тварин визначено їх чутливістю до дії світла оптичного діапазону. В залежності від вибору джерела світла в першій моделі на лабораторних тваринах діяли природним світлом в умовах нормального хроноритма (природна зміна дня і ночі),контрольна група), Т=4500 До (білий світ), довжина хвилі 360 нм; у другій моделі на лабораторних тваринах діяли світлом, утворюваним люмінесцентними лампами Т=4500 До (білий світ), діна хвилі 360 нм; у третій моделі діяли світлом, утворюваним світлодіодними джерелами Т=4500 До (білий світ), довжина хвилі 360 нм. При проведенні дослідження враховувався склад, абсолютне та відносне вміст формених елементів периферичної крові лабораторних тварин, їх функціональна активність. Для проведення дослідження були сформовані групи: група 1 (контрольна) - тварини знаходилися�ентними лампами; група 3 - на лабораторних тварин впливали світлом, утворюваним світлодіодами. Точками моніторингу показників були 10 днів, 20 днів експерименту. Дослідні і контрольні групи тварин під час опромінення штучним світлом знаходилися в спеціально обладнаних для проведення експерименту приміщеннях. Чинне світлове поле, з урахуванням показників освітленості, було конфигурировано таким чином, щоб в будь-якій точці досліджуваної поверхні відхилення щільності світлового потоку становила не більше 10% від заданих параметрів. Отримані результати були піддані статистичній з обчисленням середньої арифметичної та її стандартної помилки. Про достовірності відмінностей середніх величин оцінювали за допомогою непараметричного критерію Манна-Уїтні. Відмінності вважали значущими при р≤0,05.

Якісний аналіз показав, що десятиденне дія світла, що створюється природними джерелами світла на лабораторних тварин в умовах природного хронотипа не призводить до зміни абсолютної та відносної кількості клітинних факторів периферичної крові та їх функціональної активності. Кількісний склад лейкоцитів у периферичній крові лабораторних тварин, нЂвия у тварин десинхроноза показав наявність достовірних відмінностей за змістом формених елементів: зниження паличкоядерних гранулоцитів на 26,6%, у тварин, що знаходяться під дією люмінесцентних ламп, зниження лімфоцитів на 10% у тварин, що знаходяться під дією світлодіодних ламп. Результати впливу різних джерел світла на склад і функціональну активність клітинних факторів периферичної крові морських свинок в умовах in vivo (10 днів впливу штучним світлом) представлені в таблиці 1.

Кількісний склад лейкоцитів у периферичній крові лабораторних тварин, що знаходяться під дією світлодіодних і люмінесцентних джерел світла протягом 20 днів не виявив змін за абсолютним змістом і вмістом паличкоядерних нейтрофілів, еозинофілів і лімфоцитів в групах тварин, що знаходяться в умовах природного (контроль) і світлодіодного освітлення (р1>0,05). Абсолютна і відносна кількість сегментоядерних нейтрофілів у периферичній крові лабораторних тварин, що перебувають під освітленням люмінесцентних ламп було підвищено у порівнянні з показниками тварин, що знаходяться під дією світлодіодного освітлення і природним освітленням. Абсолютний вміст моноцитів у групі тварин, які перебувають при ресурсних з групи контролю (7,50±0,79%) і показників у тварин, перебувають в умовах люмінесцентного освітлення (7,75±2,42%), причому відносні показники моноцитів у тварин, що знаходяться під впливом люмінесцентних ламп в 3 рази перевищували значення контрольної групи і групи тварин, що перебувають при світлодіодному висвітленні (p1<0,05, р2<0,05). Результати впливу різних джерел світла на клітинні фактори периферичної крові в умовах in vivo (20 днів впливу штучним світлом) представлені в таблиці 2.

Аналіз даних функціональної активності клітинних елементів периферичної крові морських свинок, які перебувають в умовах штучного освітлення протягом 10 діб виявив відмінності в показниках фагоцитарної активності нейтрофільних гранулоцитів у тварин, що знаходяться під дією природного світла, і у тварин, що знаходяться під дією люмінесцентних та світлодіодних ламп (p1,2<0,05). Встановлено, що після впливу світла люмінесцентних ламп в крові обстежуваних тварин збільшувалася кількість активних нейтрофілів у спонтанному НСТ-тесті у порівнянні з природним освітленням, і світлодіодним освітленням, посилювався їх фагоцитоз. Отримані результати свидетельаливания і світлодіодні носії генерують світло, не викликає виражених імунологічних змін в системі нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові лабораторних тварин. Результати представлені в таблиці 3.

Таким чином, вплив світла, що генерується люмінесцентними і світлодіодними лампами, в межах світлової температури 4500 До, довжині хвилі 360 нм протягом 10-20 діб призводить до статистично значимого зміни кількості та функціональної активності клітинних елементів периферичної крові лабораторних тварин (морських свинок) в порівнянні з природним освітленням, причому вплив світла люмінесцентних ламп призводить до значної активації киснезалежного метаболізму і фагоцитарної активності нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові морських свинок в умовах in vivo.

Застосування способу оцінки впливу штучного освітлення на стан і функціональну активність факторів периферичної крові шляхом впливу на статевозрілих морських свинок, дозволяє вирішити проблему лабораторного контролю ефективності та біобезпеки штучних джерел світла, що генеруються люмінесцентними лампами і світлодіодами з залученням в якості мооб відрізняється від існуючих тим, що використовуючи лабораторних тварин (морських свинок), що мають фоточутливі рецептори до досліджуваних спектральним характеристикам штучного світла набувається можливість більш якісно, без використання людини як об'єкта при проведенні досліджень, в умовах in vivo оцінити біологічні ефекти впливу штучних джерел світла на стан базових параметрів гомеостазу макроорганізму, тим самим сприяти прогнозуванню та виключення ризиків, що виникають при плануванні цветосветовой середовища проживання людини і оточуючих його біологічних об'єктів. Зважаючи коректності методу (відхід від необхідності використання людини як об'єкта дослідження), дотримання правил поводження з тваринами, простоти виконання маніпуляцій і дешевизни лабораторних методів дослідження зазначений спосіб оцінки доступний більшості санітарно-гігієнічних, імунологічних лабораторій, дослідних інститутів, які займаються питаннями гігієнічного нормування штучного світла та мають дозвіл на роботу з лабораторними тваринами.

Заявляється спосіб може знайти широке застосування в імунології, при вивченні імунотропних або иммуносупресс� свідчить про його відповідність критерію "промислова придатність".

Література

1. Анісімов Ст. Н. Епіфіз, біоритми і старіння організму/ В. Н. Анісімов // Успіхи фізіологічних наук. - 2008. - Т. 39. -№4. - С. 52-60.

2. Брейнард Р. К. Сприйняття світу як стимулу незрительних реакцій людини / Г. К. Брейнард, В. Провенсио // Світлотехніка.- 2008. -№1. - С. 6-12.

3. Биске К. Суб'єктивні оцінки кольору в залежності від спектру випромінювання джерел світла / К. Биске, К. Вандаал, К. Юнгнич // Світлотехніка.- 2007.- №5. - С. 14-17.

4. Гизингер О. А. Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на нейтрофіли периферичної крові донорів в умовах експерименту. / О. А. Гизингер, К. Р. Ишпахтина, О. Л. Колесніков // Імунологія. - 2009. - Т. 30, №5. - С. 263-267.

5. Гизингер О. А. Дослідницькі підходи в області безпеки освітлення в умовах мегаполісу / О. А. Гизингер, М. В. Осиков, О. Р. Бокова, і ін. // Напівпровідникова світлотехніка. - 2013. - Т. 1, №21. - С. 60-61.

6. Долгушин В. І. Нейтрофіли і гомеостаз. / В. І. Долгушин, О. В. Бухарін; Урв РАН. -Єкатеринбург, 2001. - 258 с.

7. Гігієнічні характеристики енергозберігаючих джерел світла [Електронний ресурс] / М. Е. Гусельников [та ін] // Енергетика: екологія, надійність, безпека: матеріали доп. 14 Всерос. навч. - техн. конф., 9-11 лют. 2008 р., Томськ - Томськ, 2008. -Режещения світлодіодами для очей дітей і підлітків. / П. П. Зак, М. А. Островський // Світлотехніка.- №3. -2012.- С. 125-134.

9. Кришталь B. C. Вплив кольоровості освітлення на психофізіологічний стан людини. / B. C. Кришталь, Ф. П. Говірок // Світлотехніка та електроенергетика. - №5. -2005. - С. 20-24.

10. Кудряшов Е. А. Застосування варіабельності серцевого ритму для оцінки організму і прогнозу захворювань/ Е. А. Кудряшов, Л. М. Лавров //Нижегородський медичний журнал. - №5. - 2008. - С. 52-60.

11. Кучма В. Р. Гігієнічні основи використання світлодіодів в системах штучного освітлення/В. Р. Кучма, Л. М. Текшева // М. - ФГБУ «Науковий центр здоров'я дітей РАМН, 2013. - 246 с.

12. Brainard G. C. Photoreception for regulation of melatonin and the circadian system in humans/ G. C. Brainard // Fifth International LRO Lighting research symposium, Orlando. 2002. - c. 23-26.

Спосіб оцінки впливу штучного освітлення на стан і функціональну активність факторів периферичної крові шляхом впливу на статевозрілих морських свинок як тварин, чутливих до досліджуваних спектральним характеристикам, випромінювання оптичного діапазону, що генеруються світлодіодами або люмінесцентними лампами з колірною температурою 4500 К в діапазоні довжин хвиль 360-460 нм протягом різних часових інтервалів, при цьому оцінку впливу виробляють за показати�х клітин. 

Схожі патенти:

Спосіб збереження білка сечі, взятої для діагностики інфекційної геморагічної лихоманки з нирковим синдромом методом плр

Винахід відноситься до лабораторної діагностики, а саме до способу збереження білка сечі, взятої для діагностики інфекційної геморагічної лихоманки з нирковим синдромом (ГЛПС) методом ПЛР. Сутність способу полягає в тому, що здійснюють взяття сечі у пацієнтів у гострий період хвороби, виділяють білок, який осаджують методом висолювання сірчанокислим амонієм з подальшим його висушуванням і збереженням при температурі 20-24°С. Діагностику за допомогою методу ПЛР проводять після видалення солі методом діалізу проточною водою протягом 24-48 годин маси, отриманого змішуванням 3-5 г сухого білка і 8-12 мл дистильованої води. Використання заявленого способу дозволяє здійснити діагностику ГГНС через багато років з використанням зберігається в сухому вигляді білка сечі. 1 іл., 1 пр.

Спосіб прогнозування інтенсивності системної запальної реакції у геріатричних хворих з гострим інфарктом міокарда

Винахід відноситься до медицини, а саме до кардіології, геріатрії, і може бути використане для прогнозування перебігу системної запальної реакції (СЗР) у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда (ГІМ). Для цього визначають вміст лейкоцитів в крові, визначають величини індексу зсуву лейкоцитів крові (ИСЛК), індексу співвідношення нейтрофілів та лімфоцитів (ИСНЛ), лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ). При їх значеннях: ИСЛК >4, ИСНЛ >5, ЛІІ >4 і виявлення мутації гена TNFα G-308A прогнозують збільшення інтенсивності системної запальної реакції у даної категорії хворих. Використання даного способу дозволяє прогнозувати ступінь вираженості системної запальної реакції у геріатричних хворих з ГІМ, проводити первинну профілактику у осіб з виявленою поліморфізмом TNFα G-308A та обтяженим сімейним анамнезом по ІХС, а також вторинну профілактику ускладнень ГІМ. 3 пр.

Спосіб прогнозування ефективності неінвазивної вентиляції легенів у недоношених новонароджених

Винахід відноситься до галузі медицини, а саме до неонатології, реаніматології і респіраторної терапії, і описує спосіб прогнозування ефективності неінвазивної вентиляції легенів у недоношених новонароджених. Спосіб включає аналіз клініко-функціональних показників здоров'я дитини, а саме параметрів вентиляції: фракційної концентрації кисню у вдихуваній суміші, середнього тиску в дихальних шляхах, парціального тиску кисню в артеріальній постдуктальной крові, і розрахунок індексу оксигенації. При значенні індексу оксигенації, що дорівнює або менше 3,5, прогнозують ефективність проведеної неінвазивної вентиляції легенів, а при значенні індексу оксигенації більше 3,5 - неефективність. Спосіб дозволяє прогнозувати успішність проведення різних методів неінвазивної вентиляції легенів у недоношених новонароджених з дуже низькою та екстремально низькою масою тіла при народженні з діагнозом респіраторний дистрес-синдром. 2 пр.

Спосіб прогнозування ефективності неінвазивної вентиляції легенів у недоношених новонароджених

Винахід відноситься до галузі медицини, а саме до неонатології, реаніматології і респіраторної терапії, і описує спосіб прогнозування ефективності неінвазивної вентиляції легенів у недоношених новонароджених. Спосіб включає аналіз клініко-функціональних показників здоров'я дитини, а саме параметрів вентиляції: фракційної концентрації кисню у вдихуваній суміші, середнього тиску в дихальних шляхах, парціального тиску кисню в артеріальній постдуктальной крові, і розрахунок індексу оксигенації. При значенні індексу оксигенації, що дорівнює або менше 3,5, прогнозують ефективність проведеної неінвазивної вентиляції легенів, а при значенні індексу оксигенації більше 3,5 - неефективність. Спосіб дозволяє прогнозувати успішність проведення різних методів неінвазивної вентиляції легенів у недоношених новонароджених з дуже низькою та екстремально низькою масою тіла при народженні з діагнозом респіраторний дистрес-синдром. 2 пр.

Спосіб прогнозування помірного і вираженого гемолізу після операції коронарного шунтування в умовах штучного кровообігу

Винахід відноситься до медицини і призначене для прогнозування помірного і вираженого гемолізу у хворих ішемічною хворобою серця після операції коронарного шунтування. Проводять оцінку стану здоров'я пацієнта до операції, причому, враховують наявність/відсутність захворювань легенів і нирок, З-антигени системи Резус на еритроцитах, гіперфібріногенемію завбільшки більше 4 г/л і вміст еритроцитів у крові в кількості 4,81×1012/л і менше, і розраховують гемолітичний ризик перфузії (ГРП) за формулою ГРП=(6,38×Хлег+8,93×ХГФб+3,32×Хер)-(4,10×Хпоч+2,95×ХС), де 6,38; 8,93; 3,32; 4,10; 2,95 - числові значення є коефіцієнтами; Хлег - наявність (1)/відсутність (0) хвороб легенів; ХГФб - наявність (1)/відсутність (0) гиперфибриногенемии до операції; Хер - наявність (1)/відсутність (0) концентрації еритроцитів у крові до операції 4,81x1012/л і менше; Хпоч - наявність (1)/відсутність (0) хвороб нирок; ХС - наявність (1)/відсутність (0) на еритроцитах З-антигени системи Резус; і при значенні ГРП>6,1 прогнозується розвиток вираженого гемолізу після операції, при ГРП<6,1 - розвиток помірного гемолізу. Спосіб дозволяє підвищити точність, інформативність і доступність прогнозування гемолізу. 2 пр., 1ил., 3 табл.
Винахід відноситься до клінічної імунології і може бути використане для визначення атерогенності імунних комплексів, що містять множинно модифіковані ліпопротеїни низької щільності (ІК-ммЛПНП). Для цього преципітат ІЧ-ммЛПНП з сироватки крові людини готують шляхом обробки буфером, що містить 10%-ний розчин поліетиленгліколю з молекулярною масою 3350 (ПЕГ-3350), в співвідношенні 1:2,5, інкубують протягом 10 хв при кімнатній температурі. Агрегати ІЧ-ммЛПНП осаджують центрифугуванням, розчиняють в буфері без ПЕГ-3350, визначають вміст холестерину в імунних комплексах (ХІК) і ступінь зв'язування комплементу (ССК) морської свинки преципитированними імунними комплексами. Розраховують атерогенность ІЧ-ммЛПНП як відношення ССК до ХІК. При величині менше 24 ОД констатують підвищену атерогенность крові з-за зниженою комплементактивирующей функції IgG в ІЧ-ммЛПНП. Використання даного способу дозволяє проводити оцінку атерогенності ІЧ-ммЛПНП, діагностувати атеросклероз на доклінічній стадії, а також прогнозувати як перебіг атеросклеротичного процесу у індивідуумів, так і ефективність проведеної терапії. 1 табл.
Винахід відноситься до клінічної імунології та може бути використано для експрес-визначення атерогенності імунних комплексів (ІК) сироватки крові людини. Суть винаходу полягає в тому, що в пропонованому способі преципітат ІК з сироватки крові людини готують шляхом обробки буфером, що містить 10% розчин поліетиленгліколю з молекулярною масою 3350 (ПЕГ-3350), у співвідношенні 1:3,5, інкубують протягом 10 хв при кімнатній температурі. Агрегати ІК осаджують центрифугуванням, розчиняють в буфері без ПЕГ-3350, визначають вміст холестерину в імунних комплексах (ХІК) і ступінь зв'язування комплементу (ССК) морської свинки преципитированними імунними комплексами. Розраховують атерогенность ІК як відношення ССК до ХІК і при величині менше 4 ОД констатують підвищену атерогенность крові. ! табл.
Винахід відноситься до медицини, а саме до способу оцінки стійкості мембран еритроцитів до ішемії. Сутність способу полягає в тому, що визначають: ШОЕ, фібриноген, загальний білірубін, простациклін, агрегацію еритроцитів, в'язкість крові в судинах мікроциркуляції, сечовину, адгезію тромбоцитів, плазміноген і нітрити. Використовуючи отримані дані, оцінку стійкості мембрани еритроцитів проводять за коефіцієнтом (Кум). При величині Кум менше або дорівнює -0,1 мембрану еритроцитів оцінюють нестійкою до ішемії, а при величині Кум більше або дорівнює 0,0 - стійкою. Використання заявленого способу дозволяє швидко, точно і об'єктивно оцінити індивідуальну стійкість еритроцитів до ішемії. 2 пр.
Винахід відноситься до медицини і являє собою спосіб прогнозування розвитку полипозного риносинуситу у хворих на бронхіальну астму, який здійснюється шляхом визначення в крові пацієнтів показників ендотоксикозу: лейкоцитів, молекул середньої маси, креатиніну, сечовини та швидкості осідання еритроцитів; прогноз здійснюють за допомогою дискримінантного рівняння: D=6,900×лейкоцити(×10^9/л)+2,640×швидкість осідання еритроцитів (мм/год)+17,819×молекули середньої маси (од. оп. пл.)+1,127×креатинін (мкмоль/л)+24,801×сечовина(ммоль/л), де D - дискриминантная функція з граничним значенням, рівним - 223,12; при D = або великим граничного значення, прогнозують розвиток полипозного риносинуситу у хворих на бронхіальну астму, а при D менше граничного значення прогнозують відсутність полипозного риносинуситу у хворих бронхіальною астмою. Технічним результатом заявленого винаходу є забезпечення прогнозування полипозного риносинуситу у хворих з бронхіальною астмою з підвищеною точністю. 2 пр.
Винахід відноситься до медицини, а саме до гепатології, і може бути використане для визначення прогнозу ефективності комбінованої противірусної терапії (ПВТ) хронічного вірусного гепатиту С (ХГС). Для цього з використанням регресійного аналізу обчислювали значення коефіцієнта прогнозування виду вірусологічної відповіді (КУВО). КУВО=-3,581+эозиноф. *0,073 - моноцити *0,012+лімфоцити *0,0772 - білірубін *0,098+АЛТ*0,7357+глюкоза *0,1049, де эозиноф. - відносне (%) кількість еозинофілів у периферичній крові; моноцити - відносне (%) кількість моноцитів у периферичній крові; лімфоцити - відносне (%) кількість лімфоцитів у периферичній крові; білірубін - кількість вільного білірубіну в венозної крові, мкмоль/л; АЛТ - кількість аланінамінотрансферази у венозній крові, в одиницях на літр; глюкоза - кількість глюкози у венозній крові, ммоль/л. При значенні КУВО 319 і менш прогнозують відсутність стійкої вірусологічної відповіді. При значенні КУВО більш 319 прогнозують формування стійкої вірусологічної відповіді у результаті лікування противірусними препаратами. Використання даного способу дозволяє прогнозувати результат противірусного лікування п�
Винахід відноситься до медицини, а саме до області кардіології. Визначають вік пацієнтів в роках, діаметр лівого передсердя в міліметрах, оцінюють проведену антиаритмічну терапію, ступінь недостатності аортального і мітрального клапанів. Отримані дані використовують для розрахунку ризику розвитку (РР) рецидиву фібриляції передсердь до проведення радіочастотної абляції за оригінальною математичною формулою. При отриманому значенні РР більше 0,5 прогнозують розвиток рецидиву фібриляції передсердь після процедури радіочастотної абляції; при значенні РР менше або дорівнює 0,5 розвиток рецидиву фібриляції передсердь після процедури радіочастотної абляції не прогнозують. 2 пр.

Спосіб забезпечення візуалізації даних давності

Винахід відноситься до медичної техніки, а саме до техніки для відображення фізіологічних даних. Спосіб моніторингу фізіологічних параметрів містить етапи, на яких вимірюють періодично або аперіодично фізіологічні параметри щонайменше одним електронним датчиком, причому кожне виміряне значення фізіологічного параметра має відповідний медичний термін придатності, визначають і безперервно відображають: останнє виміряне значення кожного виміряного фізіологічного параметра і його позначення, медичний термін придатності для кожного виміряного значення фізіологічного параметра, який являє собою попередньо заданий максимальний час, протягом якого відображається фізіологічного значення параметра, визначають залишився медичний термін придатності кожного виміряного значення фізіологічного параметра на найпопулярніший момент часу, для кожного виміряного фізіологічного параметра з ненульовим терміном придатності визначають і відображають на дисплеї останнє виміряне значення фізіологічного параметра, його позначення та індикацію медичного терміну придатності у вигляді указанва часу, поки не буде виведено наступне показання, і видаляють показання з дисплея в реальному часі після закінчення попередньо настроєний медичного терміну придатності, заміщають відсутність зображення символом, що вказує на відсутність поточного свідчення. Спосіб здійснюють з використанням машиночитаемого носія, що містить записану на ньому програму, і пристрої для відображення значень даних і позначень фізіологічних параметрів пацієнта, що містить електронні датчики для періодичного або апериодического вимірювання значень фізіологічних параметрів, процесор, запрограмований для визначення самого останнього вимірювання фізіологічного параметра і управління дисплейним пристроєм. Використання винаходу дозволяє підвищити швидкість визначення давності показань на екрані. 3 н. і 5 з.п. ф-ли, 13 іл.
Винахід відноситься до медицини, а саме до травматології та ортопедії, і призначений для лікування хворих із захворюваннями та травмами кульшового суглоба. Здійснюють розрахунок показника «ортопедичний індекс», який визначається як сума трьох показників. Для визначення першого показника проводять денситометрію та за її результатами присвоюють бали: норма 1 бал, остеопенія 2 бали, остеопороз 3 бали, важкий остеопороз 4 бали. Для визначення другого показника оцінюють індекс коморбідності Charlson, при цьому у шкалі індексу коморбідності Charlson 0-2 бали оцінюються в 1 бал другого показника, 3 бали у шкалі індексу коморбідності Charlson оцінюються як 2 бали другого показника, 4 бали у шкалі індексу коморбідності Charlson оцінюються як 3 бали другого показника, 5 балів і більше у шкалі індексу коморбідності Charlson оцінюються як 4 бали другого показника. Для визначення третього показника оцінюють якість життя за шкалами SF-36, при цьому 0-200 балів за шкалами SF-36 оцінюють як 4 бали третього показника, 201-400 балів за шкалами SF-36 як 3 бали третього показника, 401-600 балів за шкалами SF-36 як 2 бали третього показника, 601-800 за шкалами SF-36 як 1 бал третього показника. Виробляють підступах д�еляют 4 групи за показником «ортопедичний індекс»: I - 1-3 бала, II - 4-6 балів, ІІІ - 7-9 балів, IV - 10-12 балів. Визначають вид лікування: пацієнтам з індексом I проводять ендопротезування ендопротезами з укороченою ніжкою стегнового компонента, великим діаметром головки (36 мм і більше), пацієнтам з індексом II проводять ендопротезування тотальними ендопротезами з безцементні фіксацією, пацієнтам з індексом III проводять тотальне ендопротезування ендопротезами з цементною фіксацією, пацієнтам з індексом IV проводять ендопротезування біполярними ендопротезами з цементною фіксацією. Спосіб, за рахунок проведення оцінки наявних факторів, що роблять вплив на перебіг післяопераційного періоду, фіксацію протеза в його ложі, можливість відторгнення ендопротеза, функціональні результати і можливість загострення супутніх захворювань, дозволяє поліпшити функціональні результати, зменшити ризик розхитування ендопротеза і ризик повторних операцій. 2 пр.

Система і спосіб синхронізації пристрою моніторингу пацієнта з центральним сервером

Винахід відноситься до пристроїв медичного моніторингу. Технічним результатом є забезпечення управління тимчасовим погодженням синхронізації. Спосіб містить етапи, на яких передають пакет (70) даних про пацієнта з пристрою (10) моніторингу пацієнта на центральний сервер (12); отримують на пристрої (10) моніторингу пацієнта повідомлення (72) підтвердження (АСК), передане центральним сервером (12) у відповідь на отримання центральним сервером (10) переданого пакета (70) даних про пацієнта, причому повідомлення з підтвердженням містить позначку часу, забезпечену від годин (46) центрального сервера (12), що вказує час і дату, коли центральний сервер (12) прийняв пакет (70) даних пацієнта; порівнюють позначку часу повідомлення (72) з АСК з поточним часом годин (28) пристрою (10) моніторингу пацієнта; і якщо різниця між поточним часом годин (28) пристрою (10) моніторингу пацієнта і відміткою (74) часу повідомлення (72) з АСК більше, ніж перше попередньо певний час, синхронізують годинник (28) відповідно з часом і датою в оцінці (74) часу в повідомленні (72) з АСК. 4 н. і 9 з.п. ф-ли, 5 іл.

Спосіб оцінки стану судин мікроциркуляторного русла

Винахід відноситься до медицини, кардіології, ревматології, ендокринології, дерматовенерології, серцево-судинній хірургії, і може бути використане для оцінки стану периферичних судин при діагностиці мікроангіопатій. Проводять неінвазивне дослідження судин з допомогою зонда, встановлюваного на поверхню шкіри в проекції судини, методом оптичної когерентної (ОК) томографії, аналізують томограми, отримані без компресійної проби і ОК томограми в умовах компресійної проби шляхом зсуву тканин зондом на 1 мм в напрямку візуалізіруемого судини. На зображеннях оцінюють стисливість судини, тканин і утворень і рівномірність зміни конфігурації судини при компресії. При виявленні нерівномірною та/або неповної стисливості і нерівномірності зміни конфігурації судини визначають микроангиопатию. Спосіб забезпечує високу точність і об'єктивність неінвазивної діагностики стану судин мікроциркуляторного русла, зокрема, наявність внутрішньосудинних утворень (запалення, склероз, тромб, атеросклеротичні накладення, включення кальцію в стінці судини), у тому числі диференціальної діагностики васкулопатий за рахунок виділення

Аналітичне пристрій капілярного дії та його виготовлення

Група винаходів відноситься до гидрофилизации поверхні та іммобілізації антитіл на поверхні сополімеру циклоолефина. Представлений спосіб виготовлення аналітичного пристрою капілярного дії, що включає в себе етапи: а) забезпечення капілярної підкладки, b) зміни гідрофільності поверхні підкладки, з) змішування матриці та іммобілізованої молекули у вигляді розчину для отримання розчину, що включає в себе іммобілізовані молекули, ковалентно пов'язані з матрицею, і d) осадження розчину на чітко окреслену область у цій щонайменше одній зоні для збереження. Також описано аналітичне пристрій капілярного дії, що виготовляється цим способом. Досягається можливість зміни підкладки за допомогою хімічної обробки поверхні і можливості осадження іммобілізованих молекул в оптимальній матриці на заданих областях. При цьому витрачається менше матричного матеріалу, і тим самим на одному чіпі може бути використано кілька різних матричних матеріалів. 2 н. і 31 з.п. ф-ли, 3 іл.

Робочий процес зі зворотним зв'язком

Винахід відноситься до медичного робочого процесу візуалізації. Технічним результатом є підвищення достовірності постановки діагнозу пацієнту. Система містить: блок (114) управління, містить процесор (116); і безліч оброблювальних виконавців (102), пов'язаних з ним, причому процесор (116) здійснює управління реалізацією зі зворотним зв'язком плану робочого процесу медичної візуалізації за допомогою безлічі оброблювальних виконавців (102), причому процесор (116) виконаний з можливістю запитував в одного або більше оброблювальних виконавців (102) електронної медичної інформації, що стосується та/або не стосується візуалізації; формування плану робочого процесу процедури візуалізації за допомогою процедури візуалізації, заснованої на запитаної інформації; планування процедури візуалізації; прийому сигналу, що вказує настання дати запланованої процедури візуалізації; завантаження протоколу візуалізації, відповідного процедури візуалізації, систему візуалізації, що використовується для процедури візуалізації; здійснення сканування за допомогою системи візуалізації; і оновлення плану робочого процесу процедури візуалізації. 2 н і 13 з.п.

Спосіб діагностики необструктивний коронаросклерозу у пацієнтів з підозрою на ішемічну хворобу серця

Винахід відноситься до медицини, а саме до клінічної кардіології, і може бути використано при діагностиці необструктивний коронаросклерозу. Проводять клінічне обстеження з метою виявлення артеріальної гіпертонії. Проводять ехокардіографічне обстеження з виявленням ознак склерогенних змін аорти. Розраховують значення функції F. При цьому враховують 2 демографічних параметра - стать і вік, 1 клінічний параметр - артеріальна гіпертонія і 1 эхокардиографический параметр - наявність склерогенного ураження аорти. Потім розраховують значення рівня ймовірності P. У пацієнтів з незміненими коронарними артеріями значення Р буде менше або рівним 0,204. У пацієнтів з необструктивним коронаросклерозом - більше 0,204. Спосіб дозволяє точно, на ранніх стадіях захворювання, неінвазивно провести діагностику, визначити показання до ефективних лікувальних заходів, а також забезпечує профілактику ускладнень за рахунок використання доступних клінічних та інструментальних методів, врахування при розрахунках найбільш значущих клінічних ознак, використання методики визначення ймовірності наявності необструктивний коронаросклерозу. 2 іл., 2 табл., 1 пр.

Спосіб визначення належних значень швидкості пульсової хвилі

Винахід відноситься до медицини, а саме до кардіології. Виробляють вимір рівня артеріального тиску за стандартною методикою на плечовій артерії за допомогою сфігмоманометра за методом Ріва-Роччі - Короткова. Виконують оцінку вегетативного статусу за характеристиками варіабельності серцевого ритму в спокої. Визначають вазомоторную функцію ендотелію як відсоткове зміна індексу резистентності після інгаляції 400 мкг ендотелій-залежного вазодилататора - сальбутамолу по відношенню до базального індексу резистентності методом фотоплетизмографии. І з урахуванням отриманих даних визначають належне значення базальної швидкості пульсової хвилі і швидкості пульсової хвилі після сублінгвального прийому 500 мкг нітрогліцерину, індивідуально для кожного пацієнта з оригінальним формулами. Спосіб дозволяє підвищити точність визначення належних значень базальної швидкості пульсової хвилі і швидкості пульсової хвилі після нітрогліцерину за рахунок обліку вегетативного статусу. 2 іл., 1 табл., 1 пр.

Способи визначення концентрації аналіту і пристрій для розрахунку терапевтичної дози базального інсуліну

Група винаходів відноситься до галузі медицини, а саме до організації і проведення інсулінотерапії для пацієнта. Для визначення дози базального інсуліну користувача використовують пристрій для введення інсуліну і портативний пристрій управління діабетичними даними. Вимірюють безліч значень концентрації глюкози в крові користувача за безліч тимчасових інтервалів. Встановлюють на підставі зібраних даних, виконав користувач мінімальну кількість вимірювань концентрації глюкози в крові натщесерце протягом щонайменше одного з чотирьох запропонованих тимчасових інтервалів. Визначають, чи вказують зібрані дані на одну з першої схеми, що відповідає низькій концентрації глюкози в крові, і другої схеми, відповідної концентрації глюкози в крові більш низькою, ніж в першій схемі, що відповідає низькій концентрації глюкози в крові. Оцінюють відповідність коригування дози базального інсуліну в портативному пристрої для першої та другої схем, виводять попереджувальні повідомлення і забороняють коригувати дози базального інсуліну в одному з пристроїв. Для прийняття профілактичних заходів при зміні дози базального інсуліну за допомогою пристроїв собибретений дозволяє надати допомогу пацієнтам, страждаючим діабетом шляхом прийняття профілактичних заходів, спрямованих на запобігання гіпоглікемічного стану користувача перед будь-якою зміною дози базального інсуліну на підставі безлічі даних про рівень глюкози в крові і дозі інсуліну. 2 н. і 25 з.п. ф-ли, 11 іл.
Up!