Спосіб виявлення лісової пожежі

 

Винахід відноситься до галузі попередження пожеж при спалахах на великих площах і може бути використана для раннього виявлення лісової пожежі у віддалених районах.

Відомий спосіб моніторингу лісових пожеж (UA 2486594 C2, МПК G08B 13/194 (2006.01) А62С 3/00 (2006.01), опубл. 27.06.2013), що характеризується тим, що ведуть моніторинг, щонайменше, з двох точок, розташованих на щоглах стільникового зв'язку за допомогою тепловізійної камери та відеокамери, встановлені так, що їх осі паралельні, і закріплених на скануючої платформі, розміщеної на кожній щоглі стільникового зв'язку. При цьому передають зображення, отримані в тепловому і відеоканалах, спільно з даними кутового і азимутального напрямку осей камер, отриманими з допомогою угломерно-азимутного вимірника, на центральний сервер, в якому перетворюють зображення, отримані від тепловізійних і відеокамер, і дані від угломерно-азимутних вимірників, розташованих на щоглах стільникового зв'язку, в систему географічних координат. Здійснюють прив'язку вогнищ загоряння до географічних координат з відображенням на електронній карті місцевості. Накладають відеозображення на зображення від тепловізійної камери і виводять отримано�раження, тепловізійного зображення та зображення на монітор оператора та/або на запам'ятовуючий пристрій.

Цей спосіб має слабку автономність і залежить від інфраструктури: щогл стільникового зв'язку, ліній електропередачі та ін., Тому для віддалених від інфраструктури лісових районів даний спосіб не застосуємо.

Відомий спосіб виявлення лісової пожежі (UA 2410140 C1, МПК А62С 3/02 (2006.01), опубл. 27.01.2011), що включає передачу в ефір в якості сигналу про пожежу електромагнітного випромінювання, сформованого за допомогою електричної енергії, отриманої сприйняттям теплової енергії пожежі, перетворенням її у внутрішню енергію робочого тіла, що забезпечує кипіння рідкої фази останнього, і наступним перетворенням пов'язаними між собою магнітоелектричної та коливальної системами енергії хвиль, утворених на поверхні рідкої фази при кипінні і виштовхувальної сили, що діє на паровий міхур. Коливальну систему виконують у вигляді двох зв'язаних підсистем, одну з яких використовують в якості перетворювача енергії хвиль та виштовхувальної сили в коливальну енергію, а іншу - як транслятор цієї енергії.

Недоліком цього способу є необхідність близького знаходження �ипение робочого тіла протягом певного часу, за яке електромагнітне випромінювання в якості сигналу про пожежу, сформується допомогою електричної енергії, отриманої від перетворення енергії хвиль, утворених на поверхні рідкої фази при кипінні. Близькість такого джерела тепла (температура самозаймання деревини 250-300°C, а температура горіння 800-1000°C) може швидко вивести з ладу всю систему за рахунок високої температури. Реалізація такого способу вимагає певних витрат на захист усіх елементів від високої температури пожежі.

Відомий спосіб виявлення пожежі (UA 2492899 C1, МПК А63С 3/02 (2006.01), опубл. 20.09.2013), обраний в якості прототипу, який полягає у відстеженні зміни температури з допомогою n-го кількості датчиків, розташованих на контрольованій території, кодуванні сигналу кожного датчика відповідно до його номера і передачі його по радіоканалу на пульт спостереження. В якості температурного датчика використовують температурний вимикач, з'єднаний з джерелом живлення, спрацьовування якого при підвищенні температури вище порогової, включає схему передавача, причому температурний вимикач розташований в землі на глибині 5-10 см, але вище решти передавальної схеми.

Цей спос�Завданням винаходу є розширення арсеналу засобів аналогічного призначення.

Поставлена задача досягається тим, що спосіб виявлення лісової пожежі так само, як і прототип включає відстеження зміни температури з допомогою n-го кількості датчиків, розташованих на контрольованій території, кодування сигналу кожного датчика у відповідності з його номером і передачу його по радіоканалу в центр спостереження, при цьому в датчику використовують з'єднаний з джерелом живлення температурний вимикач, спрацьовування якого при підвищенні температури вище порогової, включає схему передавача, причому температурний вимикач розташований в землі на глибині 5-10 см, але вище решти передавальної схеми, за кодом датчика в центрі спостереження визначають його місце розташування.

Згідно винаходу після спрацьовування температурного вимикача вимірюють значення звукового тиску (шум) лісової пожежі з допомогою акустичного сенсора, розташованого поруч з температурним вимикачем, перетворюють ці значення в електричний сигнал і передають по радіоканалу разом з кодом датчика в центр стеження, де за нього ідентифікують низовий або верхову пожежу, порівнюючи амплітуди часових діаграм і спектри частот звукового тиску із заздалегідь відомими для низів�венно відрізняється. Якщо у низової пожежі вона складає в середньому 1-3 м/хв, то у верхових вона становить: 25 м/хв (стійкий верхова пожежа) і 75 м/хв і більше (побіжний верхова пожежа) (http://www.transparentworld.ru/ru/environment/monitoring/fires/method/fire-type/). При виявленні пожежі дуже важливо ідентифікувати його вигляд, оскільки для верхових видів пожеж необхідно застосовувати більш екстрені заходи у зв'язку з високою швидкістю їх поширення.

Відомо, що лісова пожежа супроводжується сильною акустичною емісією, яка призводить до зміни звукового тиску (шуму). Причому звук цього шуму має характерні особливості, які залежать від виду пожежі (низової або верховий).

При горінні сухої деревини (сушняк) при низовій пожежі з-за різкої деформації деревини від температурних градієнтів виникають так звані «клацання» - різкі короткочасні зростання амплітуди звукового тиску. Кількість таких «клацань» сягає до 1000 в хвилину на лабораторному зразку розміром 13 мм (Grosshandler W., Jackson М. Acoustic Emission of Structural Materials to Open Flames, Fire Safety Journal, No.22, 1994, pp. 209-228).

При верховій пожежі горить деревина на корені. Вологість свіжої деревини становить від 50% і вище (http://tree-http://forest.ru/classification/vlagnost-drevesiny/). Тому при горінні вологою �Також при верховій пожежі спалахують крони дерев, що супроводжується локальними флуктуаціями звукового тиску в зоні горіння. Це призводить до виникнення характерного низькочастотного гула, заглушающего «клацання» низової пожежі.

Отже, амплітуда звукового тиску шуму верхової пожежі повинна бути істотно вище, ніж у низового, а спектр частот повинен мати істотне зростання в області низьких частот.

Вимірювання цього звукового тиску з допомогою акустичного сенсора після спрацьовування температурного вимикача, перетворення його в електричний сигнал і передача по радіоканалу разом з кодом датчика в центр стеження, де додатково виробляється обчислення спектру частот звукового тиску, що дозволяє визначити місце розташування пожежі та ідентифікувати верхової або низова пожежа. В якості зразків для порівняння з знову які надходять у центр стеження даними можна використовувати записи шумів і спектри частот заздалегідь відомих низового і верхового пожеж.

Таким чином, запропонований спосіб дозволяє виявляти місце розташування лісової пожежі та ідентифікувати його вигляд: низовий або верхової.

На фіг. 1 представлена схема реалізації способу виявлення лісової пожежі.

На фіг. 2 а) - для низового, б) - для верхової лісової пожежі.

На фіг. 3 представлені графіки спектрів частот звукового тиску фрагментів запису шуму лісових пожеж різного виду, де а) - для низового, б) - для верхової лісової пожежі.

Спосіб виявлення лісової пожежі може бути реалізований з допомогою n датчиків 1 (Д), кожен їх яких містить температурний вимикач 2, перший вихід якого з'єднаний з джерелом живлення 3, а другий пов'язаний з першим входом електроживлення передавача 4 (П), другий вхід якого з'єднаний з виходом акустичного сенсора 5, а вихід пов'язаний з радіопередавальної антеною 6. У центрі стеження радіоприймальна антена 7 пов'язана зі входом приймача 8 (ПР), вихід якого пов'язаний з звуковоспроизводящим пристроєм 9 (ЗВУ).

Датчики 1 (Д) розміщують на контрольованій території навколо центру стеження, так що радиопередающая антена 6 кожного датчика 1 (Д) розташована на найближчому від нього дереві, а акустичний сенсор 5 і температурний вимикач 2 - в землі на глибині 5-10 см, причому передавач 4 (П) і джерело живлення 3 - нижче температурного вимикача 2.

У випадку виникнення лісової пожежі в зоні розташування датчика 1 (Д) в температурному вимикачі 2 замикається электрическаѶение джерела живлення 3 подається на перший вхід електроживлення передавача 4 (П), який кодує номер датчика і починає транслювати в ефір на виділеній частоті (по радіоканалу) код датчика 1 (Д) і показання акустичного сенсора 5, який вимірює звуковий тиск у зоні пожежі (шум), перетворить його в електричний сигнал і подає його на другий вхід передавача 4 (П). Радіоприймальна антена 7 в центрі спостереження приймає це електромагнітне випромінювання, передає його на вхід приймача 8 (ПР), який перетворює електромагнітне випромінювання в електричний сигнал, відокремлює від нього і відображає код датчика 1 (Д), від якого прийшов сигнал і передає прийнятий електричний сигнал на звуковідтворювальний пристрій 9 (ЗВУ), яке відтворює звук шуму пожежі і відображає тимчасову діаграму і спектр частот звукового тиску, порівнює їх із заздалегідь відомими для низового і верхового пожеж. Оператор центру спостереження визначає місце пожежі за діагностуємому приймачем 8 (ПР) коду датчика 1 (Д) ідентифікують низовий або верхову пожежу за показаннями звуковідтворюючого пристрою 9 (ЗВУ).

Враховуючи обмеженість частотного ресурсу у виділеному діапазоні, для забезпечення одночасної роботи декількох датчиків 1 (Д) можна використовувати кодове �, �ибирается області від десятків до сотень мегагерц при прямій передачі електромагнітного випромінювання в центр стеження. Це забезпечує мінімальне поглинання електромагнітного випромінювання в умовах лісу. Цей діапазон повинен бути узгоджений з Рішенням ГКРЧ про виділення смуг частот. Наприклад, може бути використаний діапазон 446 МГц (рішення ГКРЧ №05-10-02-001 від 28 листопада 2005 р.), який мінімально завантажений, дозволена потужність становить 500 мВт, а дальність прямої видимості - близько 5 кілометрів. При збільшенні випромінюваної потужності дальність розташування центру стеження від датчиків 1 (Д) може бути збільшена до кількох десятків кілометрів.

Також можна використовувати передачу сигналу від датчиків 1 (Д) в центр стеження через супутник зв'язку в одному з дозволених діапазонів частот: в С-діапазоні - від 4 до 8 ГГц, в Ku-діапазоні - від 10,7 до 18 ГГц, в Ка-діапазоні - від 18 до 26,5 ГГц. В цьому випадку дальність розташування центру стеження від датчиків 1 (Д) може бути збільшена до декількох тисяч кілометрів і обмежується тільки зоною покриття супутника зв'язку.

Отримані часові діаграми (фіг. 2) представляють собою зміну в часі амплітуди звукового тиску (шуму) лісових пожеж, виміряного акуе а) - для низового, б) - для верхової лісової пожежі. Вони містять вибірку 8000 цифрових відліків відносної амплітуди звукового тиску, затримка по вертикальній осі, отриманих при частоті дискретизації 8 кГц. По осі абсцис відкладені номери кроків по часу, в яких проводилася оцифровка записаного шуму.

За значеннями, представленими на тимчасових діаграмах (фіг. 2), в звуковоспроизводящем пристрої 9 (ЗВУ), в якості якого використовувався персональний комп'ютер зі спеціальною програмою обробки звуку, були обчислені спектри частот шумів низової лісової пожежі а) та верхової пожежі б) на фіг. 3. По осі абсцис відкладені відносні значення частот, нормовані на 10 кГц, по осі ординат відкладені значення дискретного перетворення Фур'є шуму, які характеризують частотний спектр і розраховані за формулою:

де k, m - поточний номер і кількість цифрових відліків шуму,

Sk- поточне значення цифрового відліку амплітуди шуму,

j - індекс поточної частотної складової шуму,

j=0...m-1,

omegaj=(j+1)/(m-1).

Результати розрахунку за формулою (1), представлені на фіг. 3 , отримані за допомогою функції CFFT системи Mathcad.

Відмінності шуму �т у тому, що амплітуда звукового тиску (шуму) верхової пожежі (б) на фіг. 2) істотно вище, ніж амплітуда звукового тиску (шуму) низової пожежі (а) на фіг. 2). Друга відмінність полягає в тому, що спектр частот шуму верхової пожежі (б) на фіг. 3) має істотне зростання в області низьких частот (на початку діаграми) порівняно зі спектром частот шуму низової пожежі (а) на фіг. 3). Отримані часові діаграми (фіг. 2) і спектри частот звукового тиску (фіг. 3) можна використовувати в якості зразків для ідентифікації низової та верхової пожежі.

Таким чином, пропонований спосіб дозволяє при спрацьовуванні датчика 1 (Д) визначити місце розташування лісової пожежі і додатково ідентифікувати низовий або верхову пожежу, порівнюючи з заздалегідь записаними зразками: амплітуди тимчасових діаграм звукового тиску (що мають істотне розходження за абсолютним значенням) і спектри частот звукового тиску (що мають істотне розходження в області низьких частот), а також слухаючи шум для визначення в ньому характерних «кліків» (низова пожежа) або низькочастотного гула (верхова пожежа).

Крім того, характерною особливістю запропонованого способу, так само, як і в прототипі, являетсѾго вимикача 2, що дозволяє істотно підвищити їх надійність і термін служби елементів живлення.

Спосіб виявлення виду лісової пожежі шляхом відстеження зміни температури з допомогою n-го кількості датчиків, розташованих на контрольованій території, кодування сигналу кожного датчика відповідно до його номера і передачі його по радіоканалу в центр спостереження, при цьому в датчику використовують з'єднаний з джерелом живлення температурний вимикач, спрацьовування якого при підвищенні температури вище порогової включає схему передавача, причому температурний вимикач розташований в землі на глибині 5-10 см, але вище решти передавальної схеми, за кодом датчика в центрі спостереження визначають його розташування, який відрізняється тим, що після спрацьовування температурного вимикача вимірюють значення звукового тиску (шум) лісової пожежі з допомогою акустичного сенсора, розташованого поруч з температурним вимикачем, перетворюють ці значення в електричний сигнал і передають по радіоканалу разом з кодом датчика в центр стеження, де за нього ідентифікують низовий або верхову пожежу, порівнюючи амплітуди часових діаграм і спектри частот звукового тиску з заздалегідь�

 

Схожі патенти:

Спосіб купірування розливів зрідженого природного газу або скрапленого вуглеводневого газу комбінованої водовоздушной піною низької і середньої кратності (варіанти) та система для його реалізації

Винахід відноситься до техніки ліквідації аварій і усунення (запобігання загоряння, вибуху і зниження інтенсивності горіння) розливів зрідженого природного газу або скрапленого вуглеводневого газу комбінованої водовоздушной піною низької і середньої кратності. Спосіб і система купірування розливів зрідженого природного газу або скрапленого вуглеводневого газу включає обробку поверхні скрапленого газу комбінованої водовоздушной піною низької і середньої кратності на основі синтетичного вуглеводневої піноутворювача з формуванням на поверхні скрапленого газу пінного шару, що забезпечує зниження концентрації газу над поверхнею пінного шару нижче нижньої концентраційної межі поширення полум'я. В результаті підвищується ефективність купірування розливів СВГ і СПГ, забезпечується можливість безпечного і контрольованого ліквідації розливів СГ, запобігає утворенню і займання (вибуху) газоповітряної суміші газу і повітря при розливах СГ. 4 н. і 36 з.п. ф-ли, 14 іл.

Спосіб купірування розливів зрідженого природного газу або скрапленого вуглеводневого газу водовоздушной піною середньої кратності (варіанти) та система для його реалізації

Винахід відноситься до техніки ліквідації аварій і усунення (запобігання загоряння, вибуху і зниження інтенсивності горіння) розливів скрапленого природного газу (СПГ) або скрапленого вуглеводневого газу (ЗВГ), далі разом - скрапленого газу (СГ), водовоздушной піною (ВВП) середньої кратності. Спосіб і система купірування розливів зрідженого природного газу або скрапленого вуглеводневого газу, що включає обробку поверхні скрапленого газу водовоздушной піною середньої кратності на основі синтетичного вуглеводневої піноутворювача з формуванням на поверхні скрапленого газу пінного шару, що забезпечує зниження концентрації газу над поверхнею пінного шару нижче нижньої концентраційної межі поширення полум'я. В результаті підвищується ефективність купірування СВГ і СПГ, забезпечується можливість безпечного і контрольованого ліквідації розливів СГ, запобігає утворенню і займання (вибуху) газоповітряної суміші газу і повітря при розливах СГ. 4 н. і 36 з.п. ф-ли, 14 іл.

Спосіб ліквідації аварійних розливів зрідженого природного газу або скрапленого вуглеводневого газу комбінованої водовоздушной піною низької і середньої кратності (варіанти) та система для його реалізації

Винахід відноситься до техніки ліквідації аварій при розливах зрідженого природного газу або скрапленого вуглеводневого газу, запобігання загоряння та вибуху (купірування) і може бути використано в енергетиці, хімічній промисловості, на транспорті для ліквідації аварійних розливів зрідженого природного газу і скрапленого вуглеводневого газу. Спосіб і система ліквідації аварійних розливів зрідженого природного газу або скрапленого вуглеводневого газу включає обробку поверхні скрапленого газу комбінованої водовоздушной піною низької і середньої кратності на основі синтетичного вуглеводневої піноутворювача з отриманням і подальшою утилізацією газонасиченої піни. В результаті утворюється газонасищенная піна у вигляді послідовно розташованих на поверхні скрапленого газу шару пористого льоду, шару замороженої газонасиченої піни і шару рідкої газонасиченої піни, що забезпечують зниження концентрації газу над поверхнею газонасиченої піни нижче нижньої концентраційної межі поширення полум'я. 4 н. і 49 з.п. ф-ли, 14 іл.

Спосіб ліквідації аварійних розливів зрідженого природного газу або скрапленого вуглеводневого газу водовоздушной піною середньої кратності (варіанти) та система для його реалізації

Винахід відноситься до техніки ліквідації аварій при розливах зрідженого природного газу або скрапленого вуглеводневого газу, запобігання загоряння та вибуху (купірування) і може бути використано в енергетиці, хімічній промисловості, на транспорті для ліквідації аварійних розливів зрідженого природного газу або скрапленого вуглеводневого газу, далі разом - скрапленого газу. Спосіб і система ліквідації аварійних розливів зрідженого природного газу або скрапленого вуглеводневого газу включають обробку поверхні скрапленого газу водовоздушной піною середньої кратності на основі синтетичного вуглеводневої піноутворювача з отриманням і подальшою утилізацією газонасиченої піни. В результаті утворюється газонасищенная піна у вигляді послідовно розташованих на поверхні скрапленого газу шару пористого льоду, шару замороженої газонасиченої піни і шару рідкої газонасиченої піни, що забезпечує зниження концентрації газу над поверхнею газонасиченої піни нижче нижньої концентраційної межі поширення полум'я. 4 н. і 49 з.п. ф-ли, 14 іл.

Пристрій для гасіння лісових пожеж

Пропоноване винахід відноситься до пристроїв протипожежної оборони і може бути використане як засіб гасіння низових і верхових пожеж у лісовому господарстві, у садах і лісових розсадниках. Пристрій для гасіння лісових пожеж містить шасі, ємність з вогнегасною рідиною, насос і засіб для подачі вогнегасної рідини до місця пожежі. Згідно винаходу воно додатково забезпечено фронтально встановленої на шасі рамою, виконаної у вигляді пластини, на якій на одному рівні з рівними проміжками жорстко зафіксовані три горизонтальні осі, причому на крайніх з них шарнірно закріплені за дві телескопічні штанги, на вільних кінцях яких з можливістю повороту у вертикальній площині і фіксації положення встановлені пожежні стволи зі змінними насадками, телескопічні штанги оснащені фіксаторами висувних телескопічних елементів, а протилежні телескопічні штанги, розміщені на різних горизонтальних осях, пов'язані один з одним за допомогою тяг, утворюючи два четирехзвенних механізму, крім того, на центральній осі рами встановлені два вертикальних гідроциліндра, штоки яких шарнірно з'єднані з тягами, причому тяги для першого та друго�більш ефективну боротьбу з вогнем при низових пожежах, перешкоджаючи їх переростанню у верхові, а також дозволить з меншими витратами часу локалізувати вогнища горіння і виробляти одночасне гасіння пожеж, що поширюються по обидві сторони лісової дороги або просіки. 3 іл.
Винахід відноситься до способів пожежогасіння великих торф'яних пожеж в умовах обмеженого застосування важкої техніки, обладнання та ризику перебування людей. Для цього в способі гасіння торф'яних пожеж, що полягає в прокладці кротодренов, останні виконують у вигляді тунелю на нижньому рівні залягання торф'яного шару, в якому прокладають шнурове вибухова речовина, після чого виробляють підрив останнього з утворенням рову, на дні якого формують протипожежний розрив з мінерального шару землі. Забезпечується підвищення ефективності боротьби з торф'яними пожежами та зниження матеріальних витрат при гасінні великих торф'яних пожеж.

Мобільний пристрій для забору води з поверхні водойм при гасінні пожеж

Пропоноване пристрій для забору води з поверхні водойм для гасіння пожеж відноситься до засобів пожежогасіння з подачею води до вогнища пожежі з прилеглих водойм. Мобільний пристрій для забору води з поверхні водойм для гасіння пожеж відрізняється тим, що виконано у вигляді плаваючого прямокутного в плані понтона з двома приєднуються до основного додатковими трикутними в плані понтонами, на якому змонтована пожежна мотопомпа для подачі води до місця пожежі, мобільний пристрій містить розтяжки - сталевий трос, призначений для фіксації понтона на березі, при цьому пристрій містить двотрубну всмоктувальну консоль, що становить єдине ціле з понтоном, яка призначена для одночасного всмоктування води трубопроводом, а також одночасної заправки водою двох пожежних автомобілів, при цьому двотрубна усмоктувальна консоль виготовлена у вигляді ферми і містить огорожу, що одночасно є пішохідним трапом для персоналу, при цьому двотрубна усмоктувальна консоль містить зчіпний пристрій, призначений для буксирування мобільного пристрою до місця пожежі автотранспортом, також мобільний пристрій оснащено з�ється підвищення швидкодії системи пожежогасіння. 5 іл.
Спосіб відноситься до протипожежної техніки, зокрема до способів гасіння лісових пожеж. Спосіб включає подачу в зону вогнища загоряння одночасно з негорючим газом пального газу пропан або бутан у співвідношенні 1:0,2.

Пристрій для гасіння лісових пожеж

Винахід відноситься до лісокористування і, зокрема, до охорони лісу від пожеж. Пристрій для гасіння лісових пожеж, що включає агрегат, начинений огнегасящим складом, скида з літального апарату, як агрегату використовують касету з малогабаритними елементами, згідно винаходу малогабаритні елементи виконані з можливістю за рахунок своєї конструкції за польотне час конденсувати і накопичувати в собі атмосферну воду при пронизивании висхідних потоків повітря від пожежі, проникають до продуктів горіння, вибухають з утворенням гасить хмари, що складається з тіла малогабаритного елемента, зібраної атмосферної води, сорбентів, і вибухової хвилі. Крім того, малогабаритні елементи при відділенні від касети виконані з можливістю при падінні обертатися, розподілятися і покривати більшу площу за рахунок свого корпусу, виготовленого у вигляді оперення. Крім того, малогабаритні елементи виконані з можливістю створення при падінні відповідно відцентрових і інерційних сил всередині елемента, які використовують для переміщення сконденсованої води у відсік накопичення води. Забезпечується підвищення оперативності придушення пожеж, ефективність

Спосіб гасіння пожеж і засіб гасіння для здійснення способу

Винахід відноситься до області техніки і тактики гасіння пожеж. Спосіб з використанням пристрою включає наступні операції: визначення координат вогнища спалаху і встановлення класу пожежі, обчислення необхідного обсягу і типу гасять речовин, аналіз інформації про метеорологічні умови в зоні пожежі та наявності авіаційних транспортних засобів, вибір типу ракетного носія та отримання дозволу на його запуск, пуск ракетного носія, відділення контейнера від ракетного носія при досягненні заданих координат, спуск контейнера на парашуті до необхідної висоти, розвантаження контейнера, що містить мобільні пристрої, транспортують гасять речовини в зону пожежі, на міні-парашутах, обладнаних приймачами інфрачервоного випромінювання і рушіями для переміщення гасять речовин в зону з максимальним градієнтом інфрачервоного випромінювання, моніторинг поточної супутникової інформації про стан ситуації після застосування гасять речовин, використання повторних впливів при необхідності. Технічним результатом є забезпечення оперативності доставки гасять речовин до осередку пожежі, безпеки персоналу, який бере участь у гасінні пожежі, та эффективног
Up!