Система для виявлення глобального переміщення у пацієнта під час процедури візуалізації

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНІКИ, ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ ВИНАХІД

Винахід відноситься до системи для виявлення переміщення у пацієнта під час процедури візуалізації.

РІВЕНЬ ТЕХНІКИ ВИНАХОДУ

У заявці США 2008/0287807 A1 запропоновано спосіб скринінгу раку молочної залози. Для виявлення пухлини застосовують цифрову візуалізацію приводиться в рух молочної залози для визначення руху поверхні тканини. На основі згаданого руху поверхні тканини реконструюють розподіл внутрішньої жорсткості, при цьому галузі високої жорсткості припускають злоякісне утворення. Спосіб згідно із заявкою США 2008/0287807 A1 містить етап розміщення безлічі відміток опорних елементів на поверхні, етап приведення в рух поверхні тканини, етап візуалізації поверхні тканини ґратами цифрових камер, етап вибору інваріантних характеристик руху відміток опорних елементів, етап відстеження відміток опорних елементів від зображення до зображення і етап використання отслеженного руху в кожній камері і калібрування камери для вимірювання руху поверхні тканини.

Під час процедур візуалізації, що виконуються, наприклад, пристроями магнітно-резонансної томог�ї, що стосується глобальних переміщень зовнішньої області пацієнта. Спосіб, запропонований у заявці США 2008/0287807 A1, зазвичай, пристосований для виявлення локальних переміщень зовнішньої області пацієнта, але не здатний до виявлення глобального переміщення зовнішньої області пацієнта.

СУТНІСТЬ ВИНАХОДУ

Метою винаходу є створення системи, що належить до типу, описаному у вступному параграфі, і здатної до точному виявленню глобального переміщення зовнішньої області пацієнта під час процедури візуалізації. Згадана мета досягається за допомогою системи у відповідності з цим винаходом. Система у відповідності з цим винаходом містить камеру для забезпечення потоку отриманих камерою зображень частини зовнішньої області пацієнта, опорний елемент, який закріплюється на згаданій частині зовнішньої області пацієнта, при цьому опорний елемент є виявити в потоці отриманих камерою зображень, опорний елемент має площинну твердість, істотно більшу, ніж площинна жорсткість згаданої частини зовнішньої області пацієнта, і опорний елемент і згадана частина зовнішньої області пацієнта забезпечені, по суті, рівними зовнішніми площинними раз�тільних, отриманих камерою зображень, що містяться в потоці отриманих камерою зображень, і для формування вихідного сигналу, що характеризує згадане зміщення.

За допомогою забезпечення опорного елемента з великий площинний жорсткість, в порівнянні з площинний жорсткістю частини зовнішньої області пацієнта, і шляхом постачання опорного елемента і частини зовнішньої області пацієнта, по суті, рівними зовнішніми площинними розмірами, фактично, запобігають локальні переміщення зовнішньої області пацієнта, тобто шкіри пацієнта щодо скелета пацієнта, уздовж напрямку, паралельного площині опорного елемента, як пояснюється в подальшому описі. В результаті, в припущенні, що пацієнт зберігає нерухоме положення, переміщення зовнішньої області пацієнта, є глобальним переміщенням, обмежена вздовж напрямку, перпендикулярного опорного елемента. Згадане глобальне переміщення зроблено доступним спостереженню за допомогою опорного елемента. Шляхом виконання опорного елемента доступним для виявлення в потоці отриманих камерою зображень система у відповідності з цим винаходом ефективно підвищує точність виявлення глобяет виявляти глобальне переміщення зовнішньої області пацієнта безболісним і ефективним способом. А саме, система у відповідності з винаходом ефективно обходить умова жорсткого закріплення опорних елементів до скелету пацієнта з метою точного виявлення глобального переміщення зовнішньої області пацієнта, що було б інвазивною процедурою, що вимагає додаткової підготовки пацієнта, збільшує часові витрати та вартість. Крім того, система у відповідності з винаходом ефективно обходить умова накладення численних, відносно невеликих опорних елементів, закріплених на зовнішній області пацієнта, у відповідності з чим локальні переміщення компенсуються за допомогою виключення з розгляду взаємних зміщень згаданих відносно невеликих опорних елементів, що є, до деякої міри, складною процедурою, схильною неточностей. Тобто замість врівноваження локальних переміщень згодом система у відповідності з винаходом заздалегідь запобігає виникненню локальних переміщень.

Опорний елемент зазвичай виготовляють з адгезиву і додаткового шару, закріпленого на адгезиве. Додатковий шар є, переважно, металом, а більш переважно алюмінієм.

У цьому документі, потік полученнво отриманих камерою зображень. Слід підкреслити, що в цьому документі, камера не обов'язково означає оптичну камеру; камера чутлива до довжини хвилі, при цьому довжина хвилі може належати або видимому спектрі, або інфрачервоного спектру, або ультрафіолетового спектру.

У цьому документі вважається, що зовнішні площинні розміри є розмірами, що визначають контур згаданій площині.

У цьому документі, жорсткість визначається як опір деформації тіла, що деформується під дією прикладеного зусилля або доданого крутного моменту. Площинна жорсткість означає жорсткість вздовж уявної осі, що міститься в площині, і, отже, площинна жорсткість не містить жорсткості уздовж будь-якої іншої уявної осі, що містить складову, перпендикулярну площині. У цьому документі вважається, що площинна жорсткість опорного елемента суттєво більше, ніж площинна жорсткість, відповідна згаданої частини зовнішньої області пацієнта, у разі якщо відношення площинний жорсткості опорного елемента до площинний жорсткості згаданої частини зовнішньої області пацієнта перевершує 10 до 1. У кращому варіанті вищезазначене про�нні згаданого відносини локальні переміщення зовнішньої області пацієнта вздовж напрямку, паралельного площині опорного елемента, будуть додатково зменшуватися. Отже, точність визначення глобальних переміщень зовнішньої області пацієнта буде додатково підвищуватися. Слід підкреслити, що необмежене підвищення згаданого відносини практично нездійсненно. А саме, дане підвищення призведе до отримання опорного елемента, що володіє такий великий площинний жорсткістю в порівнянні з зовнішньої областю пацієнта, що опорний елемент буде нелегко закріплювати на зовнішній області пацієнта. У цьому описі закріплення опорного елемента на зовнішній області пацієнта передбачає розміщення згаданого опорного елемента на зовнішній області пацієнта і подальше закріплення цього опорного елемента на зовнішній області пацієнта. Слід додатково зауважити, що поверхнева твердість, відповідна частини зовнішньої області пацієнта, яку обстежують, визначається, головним чином, модулем пружності Юнга згаданої частини, при цьому згаданий модуль залежить від конкретного обстежуваного пацієнта, частини тіла, на якій розташована частина зовнішньої області пацієнта, статі пацієнта і таких параметрів, як температура і относител�in vivo», Biomaterials, 4:305-308, 1983, представлений діапазон модулів Юнга для зовнішньої області людини. Наприклад, модуль Юнга зовнішньої області пацієнта чоловічої статі на передпліччі становить 1,51×10-3[МПа] у разі вдавлювання. При застосуванні такого ж способу прикладання навантаження зовнішня область на передпліччя пацієнта жіночої статі дає значення 1,09×10-3[МПа].

У цьому документі прийнято, що площинні розміри опорного елемента в будь-якому випадку, по суті, рівні площинним розмірами згаданої частини зовнішньої області пацієнта, якщо зовнішні площинні розміри опорного елемента, щонайменше, перевищують 1 см на 1 див. В кращому варіанті зовнішні площинні розміри опорного елемента перевищують 5 см на 5 см, і в більш кращому варіанті зовнішні площинні розміри опорного елемента перевищують 10 см на 10 см за умови, що зовнішні площинні розміри опорного елемента залишаються, по суті, рівними додатковим зовнішнім площинним розмірами згаданої частини зовнішньої області пацієнта. У цьому описі прийнято, що зовнішні площинні розміри опорного елемента, по суті, рівні додатковим зовнішнім площинним розмірами частини зовнішньої області пацієнта у разі�дівельних зовнішніх площинних розмірів. При збільшенні площинних розмірів опорного елемента будуть додатково зменшуватися локальні переміщення зовнішньої області пацієнта вздовж напрямку, паралельного площині опорного елемента. Отже, буде додатково збільшена точність визначення глобальних переміщень зовнішньої області пацієнта. Крім того, збільшення площинних розмірів опорного елемента буде підвищувати видимість згаданого опорного елемента на отриманих камерою зображеннях.

У кращому варіанті здійснення системи у відповідності з винаходом опорний елемент володіє жорсткістю при подовжньому вигині, що істотно більше, ніж жорсткість при подовжньому вигині частини зовнішньої області пацієнта. У цьому документі поздовжній вигин означає режим деформації під дією стискає механічного напруги, при цьому згаданий режим деформації характеризується зміщеннями вздовж орієнтацій, що відрізняються від напрямку, в якому докладено стискуюче механічне напруження. Слід зазначити, що поздовжньо згинається опорний елемент виявляє картину деформації перпендикулярно площині опорного елемента, проте дана картина деформації викликається л� документ вважається, що жорсткість опорного елемента при подовжньому вигині істотно більше, ніж жорсткість при подовжньому вигині, відповідна згаданої частини зовнішньої області пацієнта, у разі якщо відношення жорсткості опорного елемента при подовжньому вигині до жорсткості при подовжньому вигині згаданої частини зовнішньої області пацієнта перевершує 10 до 1. У кращому варіанті вищезазначене ставлення перевершує 50 до 1, і більш переважно згадане відношення перевершує 100 до 1. А саме, при підвищенні згаданого відносини локальні переміщення зовнішньої області пацієнта будуть додатково зменшуватися опорним елементом. Отже, точність визначення глобальних переміщень зовнішньої області пацієнта буде додатково підвищуватися. Слід підкреслити, що необмежене підвищення згаданого відносини практично нездійсненно. А саме, дане підвищення призведе до отримання опорного елемента, що володіє такою великою жорсткістю при подовжньому вигині в порівнянні з зовнішньої областю пацієнта, що опорний елемент буде нелегко закріплювати на зовнішній області пацієнта. З метою забезпечення значної жорсткості при подовжньому вигині вищезгаданий додатковий слоотовления додаткового шару.

У додатковому варіанті здійснення системи у відповідності з винаходом система містить безліч опорних елементів, при цьому опорні елементи допускають установку, по суті, взаємно непаралельних площинах. Даний варіант здійснення корисний тим, що підвищує точність, з якою можна виявляти глобальне переміщення зовнішньої області пацієнта. А саме, при установці безлічі опорних елементів, по суті, взаємно непаралельних площинах буде отримана інформація про декількох напрямках, уздовж яких може виявлятися глобальне переміщення зовнішньої області пацієнта.

У додатковому варіанті здійснення системи у відповідності з винаходом система містить додаткову камеру для забезпечення потоку зображень згаданої частини зовнішньої області пацієнта, отриманих додатковою камерою, при цьому камера і додаткова камера встановлені нерухомо одна відносно іншої для встановлення попередньо заданого просторового взаємного розташування, і причому опорний елемент є виявити на зображенні додатковою камерою. Система додатково содерий, отриманих додатковою камерою, в потік комбінованих, отриманих камерами зображень на основі додаткової просторової кореляції між потоком отриманих камерою зображень і потоком зображень, отриманих додатковою камерою, при цьому додаткова просторова кореляція створюється кожним опорним елементом. З урахуванням відстані між оптичними осями, відповідними камері і додаткової камері, вводиться паралакс. Отже, отримують тривимірну інформацію, що стосується зовнішньої області пацієнта. В результаті, даний варіант здійснення ефективно підвищує точність виявлення глобального переміщення зовнішньої області пацієнта.

У додатковому варіанті здійснення системи у відповідності з винаходом система містить рентгенівське пристрій для формування рентгенівського зображення в зазначеній частині внутрішньої області пацієнта, при цьому, щонайменше, камера встановлена на рентгенівському пристрої для створення попередньо заданого просторового взаємного розташування потоку отриманих камерою зображень і рентгенівського зображення, і причому опорний елемент є виявити нобновления рентгенівського зображення на основі вихідного сигналу, сформованого процесором обробки зображень, і на основі просторової кореляції між щонайменше потоком отриманих камерами зображень і рентгенівським зображенням, при цьому згадана просторова кореляція створюється опорним елементом. У кращому варіанті за умови, що присутня додаткова камера, додаткова камера також встановлена на рентгенівському пристрої. Просторова кореляція між потоком отриманих камерою зображень і рентгенівським зображенням, тобто кореляція потоку отриманих камерою зображень і рентгенівського зображення в просторовій області, є одноразової просторовою кореляцією. А саме, оскільки попередньо задане взаємне просторове розташування камери і рентгенівського пристрою отримують за допомогою установки камери на рентгенівському пристрої, то просторова кореляція, створена за допомогою опорного елемента, де опорний елемент є виявити як в потоці отриманих камерою зображень, так і на рентгенівському зображенні, застосовується протягом необмеженого наступного періоду часу. Даний варіант здійснення володіє преимущестаружной області пацієнта при впливі на пацієнта мінімальною дозою потенційно шкідливого рентгенівського випромінювання. А саме, рентгенівське зображення може бути одноразовим рентгенівським зображенням при просторової кореляції потоку отриманих камерою зображень і рентгенівського зображення і при наступному оновленні рентгенівського зображення у відповідності з глобальним переміщенням зовнішньої області пацієнта на основі вихідного сигналу, сформованого процесором обробки зображень. Тим не менш процесор обробки даних може бути пристосований для перетворення потоку рентгенівських зображень і потоку отриманих камерою зображень в потік комбінованих зображень. У цьому описі частота оновлення камери не обов'язково повинна дорівнювати частоті оновлення рентгенівського зображення.

У додатковому варіанті здійснення системи у відповідності з винаходом процесор обробки даних призначений для перетворення рентгенівського зображення і, щонайменше, потоку отриманих камерою зображень в потік комбінованих зображень на основі згаданої просторової кореляції між потоком отриманих камерою зображень і рентгенівським зображенням. Даний варіант здійснення володіє перевагою в томьство на основі зображення. А саме, цей варіант забезпечує здійснення згаданого медичного фахівця зображенням, одночасно містить інформацію щодо як внутрішньої, так і зовнішньої областей пацієнта. У кращому варіанті процесор обробки даних пристосований для перетворення рентгенівського зображення і потоку комбінованих, отриманих камерою зображень в потік комбінованих зображень.

У кращому варіанті здійснення системи у відповідності з винаходом рентгенівське пристрій містить рухливу геометричну схему, при цьому у згаданій рухомий геометричній схемою забезпечена, щонайменше, камера. Даний варіант здійснення має перевагу в тому, що медичного фахівця надана можливість вільного вибору місця розташування або орієнтації пацієнта щодо камери, так як положення або кут поля зору камери допускає регулювання без скасування попередньо заданого просторового взаємного розташування потоку отриманих камерою зображень і рентгенівського зображення. Ця характерна особливість надає істотну підтримку при формуванні потоку отриманих камерою зображень. �нсоли, яка зазвичай застосовується в сучасних рентгенівських пристроях. При цьому система у відповідності з винаходом забезпечує корисну можливість інтеграції без ускладнень з традиційним методом роботи медичного спеціаліста. Крім того, рухлива C-подібна консоль дає перевагу забезпечення повної обертальної ступеня свободи камери відносно операційного поля. Крім того, рухлива C-подібна консоль має перевагу в тому, що допускає реконструкцію тривимірного рентгенівського зображення.

У додатковому варіанті здійснення системи у відповідності з винаходом система містить інструмент для виконання медичного втручання, при цьому інструмент є виявити в потоці отриманих камерою зображень і на рентгенівському зображенні. Даний варіант здійснення надає корисну можливість зручного і ефективного проведення хірургічного втручання з наведенням по зображеннях. А саме, геометричну схему медичного інструменту можна розробити на основі сформованого рентгенівського зображення як пацієнта, так і медичного інструменту. В результаті, не потрібно трудомісткого про�струмі отриманих камерою зображень, інформація, що стосується місця розташування і орієнтації інструменту, може оновлюватися в потоці комбінованих зображень на основі просторової кореляції між рентгенівським зображенням і потоком отриманих камерою зображень. Отже, медичний спеціаліст забезпечується інформацією, що стосується місця розташування і орієнтації інструменту по відношенню до внутрішньої і зовнішньої областях пацієнта, за допомогою потоку комбінованих зображень. У кращому варіанті інструмент містить імпульсні світловипромінюючі діоди (СІД) для вдосконалення можливості їх виявлення в потоці отриманих камерою зображень і, отже, в потоці комбінованих зображень.

У додатковому варіанті здійснення системи у відповідності з винаходом камера скомпонована для забезпечення пучка електромагнітного випромінювання для порушення контрастної речовини, що вводиться пацієнту. В результаті, потік отриманих камерою зображень забезпечується корисною характеристикою флуоресценції, при цьому характеристика флуоресценції забезпечує інформацію, що стосується серцево-судинної системи пацієнта. У кращому варіанті дана інформац фахівець буде забезпечуватися в реальному часі, що стосується, наприклад, кровоносної і лімфатичної систем пацієнта, наприклад, для виявлення пухлин. Контрастна речовина, наприклад, містить барвники у формі невеликих молекул, при цьому згадані барвники залишаються в потоці крові пацієнта протягом обмеженого періоду часу, зазвичай, кількох хвилин.

У додатковому варіанті здійснення системи у відповідності з винаходом система містить освітлювальне обладнання, скомпонованное для проектування інформації, що міститься в рентгенівському зображенні, на згадану частину зовнішньої області пацієнта на основі просторової кореляції між потоком отриманих камерою зображень і рентгенівським зображенням. Даний варіант здійснення надає медичного фахівця корисну можливість ще більш безпечно і ефективно виконувати медичне втручання з наведенням по зображеннях. А саме, цей варіант здійснення ефективно обходить потреба в перенесенні потоку комбінованих зображень на згадану частину зовнішньої області пацієнта через забезпечення інформацією, що стосується внутрішньої області пацієнта, на зовнішній області пацієнта. У кращому �ривизни зовнішньої області пацієнта на основі потоку отриманих камерою зображень.

У додатковому варіанті здійснення системи у відповідності з винаходом освітлювальний пристрій встановлено на рентгенівському пристрої для встановлення додаткового попередньо заданого просторового взаємного розташування освітлювального пристрою і рентгенівського пристрою. Даний варіант здійснення має перевагу в тому, що проектування інформації, що міститься в рентгенівському зображенні, виконується без утруднень, тобто без додаткової просторової кореляції. Оскільки камера також встановлена на рентгенівському пристрої, то існує попередньо задане взаємне просторове розташування камери і освітлювального пристрою. Оскільки отримане камерою зображення вже просторово корелюється з рентгенівським зображенням, то інформація, що міститься в рентгенівському зображенні, проектується на зовнішню область пацієнта без додаткового калібрування освітлювального пристрою.

У додатковому варіанті здійснення системи у відповідності з винаходом освітлювальне обладнання пристосоване для стерилізації опроміненням. Для даної мети освітлювач�ектромагнитное випромінювання має довжину хвилі, при якій електромагнітне випромінювання може поглинатися ДНК збудників інфекції, наприклад бактерій і інших патогенних клітин. Наприклад, застосовують УФ випромінювання з довжиною хвилі близько 250 [нм]. Даний варіант здійснення забезпечує корисну можливість більш ефективної стерилізації навколишнього середовища системи згідно з винаходом, наприклад операційного столу. А саме, в порівнянні зі стерилізацією із застосуванням розчинників ймовірність успішної стерилізації стає набагато вищою. Додаткова перевага цього варіанта здійснення полягає в тому, що стерилізація виконується швидко і зручно, тобто без перешкод з боку інших систем. У кращому варіанті освітлювальний пристрій закріплюють на рухомий C-подібної консолі, ймовірно, міститься у складі рентгенівського пристрою. В даному випадку стерилізацію виконують за допомогою здійсненні повороту, переважно повного повороту, з використанням можливостей геометричної схеми рухомий C-подібної консолі.

КОРОТКИЙ ОПИС КРЕСЛЕНЬ

Фіг.1 - схематичне представлення першого варіанту здійснення системи згідно з винаходом, що містить рентгенівське пристрою�ока отриманих камерою зображень і потоку комбінованих зображень, сформованих у варіанті здійснення, представленому на фіг.1.

Фіг.3 - схематичне представлення голови пацієнта, при цьому пацієнт забезпечений безліччю опорних елементів, причому згадані опорні елементи встановлені, по суті, взаємно непаралельних площинах.

Фіг.4 - схематичне представлення другого варіанту здійснення системи згідно з винаходом, що містить рентгенівське пристрій, на якому встановлена камера і додаткова камера.

Фіг.5 - схематичне представлення рентгенівського зображення, потоку отриманих камерою зображень, потоку зображень, отриманих додатковою камерою, і потоку комбінованих зображень, сформованих у варіанті здійснення, представленому на фіг.4.

ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ВАРІАНТІВ ЗДІЙСНЕННЯ

На фіг.1 схематично зображена система 102, містить рентгенівське пристрій 104 для забезпечення рентгенівського зображення 202 зовнішньої області 204 пацієнта, представленого на фіг.2. Рентгенівське пристрій 104, показане на фіг.1, містить підставу 106, встановлене на колеса 108, рухливу C-образну консоль 110 і операційний стіл 112 для підтримки пацієнта 114, при цьому в наведеному конпорний елемент 116, як показано на фіг.2. Рухома C-подібна консоль 110 є поворотною відносно осі 118, при цьому дана вісь 118 має напрямок, що відповідає основній орієнтації операційного столу 112, і відносно осі 120, причому дана вісь 120 перпендикулярна осі 118 і перпендикулярна операційного столу 112. Рентгенівський джерело 122 і рентгенівський детектор 124, який є, переважно, прямокутним і плоским детектором, закріплені на C-подібної консолі 110 таким чином, що рентгенівський джерело і рентгенівський детектор знаходяться протилежно один одному щодо осі 118. Камера 126 для забезпечення потоку отриманих камерою зображень 208 зовнішньої області 206 пацієнта, показаних на фіг.2, закріплена на C-подібної консолі 110 в стороні від рентгенівського джерела 122. Тим самим створено попередньо задане взаємне просторове розташування рентгенівського зображення 202 і потоку отриманих камерою зображень 208. У цьому конкретному прикладі камера 126 чутлива до електромагнітного випромінювання з довжинами хвиль у межах видимого спектру. Процесор 128 обробки зображень формує вихідний сигнал, що показує переміщення опорного елемента 116, на підставі поружной області 206 пацієнта, на частині 210 зовнішньої області 206 пацієнта, для забезпечення сприйняття глобального переміщення зовнішньої області 206 пацієнта, щонайменше, камерою 126. Опорний елемент 116 є виявити як на рентгенівському зображенні 202, так і в потоці отриманих камерою зображень 208. У наведеному прикладі рентгенівське зображення 202 додатково подає пухлина 212, присутню у внутрішній області 204 пацієнта 114. Потік отриманих камерою зображень 208 додатково подає контур 214 тіла пацієнта 114. За допомогою просторової кореляції опорного елемента 116 на рентгенівському зображенні 202 із згаданим опорним елементом 116 в потоці отриманих камерою зображень 208 рентгенівське зображення 202 і потік отриманих камерою зображень 208 допускають просторову кореляцію.

Як показано на фіг.1, додатковий процесор 130 обробки даних перетворює в процесі роботи рентгенівське зображення 202 і потік отриманих камерою зображень 208 потік комбінованих зображень 216 на підставі просторової кореляції, забезпечуваною опорним елементом 116. На підставі вихідного сигналу 129, сформованого процесором 128 обробки зображень, рентгенівське изобѸя опорного елемента 116. Потік комбінованих зображень 216 представляє внутрішню область 204 пацієнта і зовнішню область 206 пацієнта геометрично поєднаними між собою і, крім того, опорний елемент 116, частина 210 зовнішньої області 206 пацієнта, пухлина 212 і контур 214 тіла пацієнта.

Камера 126 налаштована для забезпечення пучка електромагнітного випромінювання для порушення контрастної речовини, що вводиться пацієнту 114, щоб забезпечувати потік отриманих камерою зображень 204 і, отже, потік комбінованих зображень 216 флуоресцентної характеристикою. Монітор 132, показаний на фіг.1, представляє потік комбінованих зображень 216 медичного фахівця (не показане). Крім того, система містить 102 освітлювальний пристрій 134, встановлене на C-подібної консолі 110 в стороні від рентгенівського джерела 122 і, отже, в стороні від камери 126, для створення просторового взаємного розташування рентгенівського пристрою 104 та освітлювального пристрою 126. Освітлювальний пристрій 134 конфігурований для проектування інформації, що міститься в рентгенівському зображенні 202, наприклад пухлини 214, на зовнішню область 206 пацієнта. Освітлювальний пристрій 134 додатково виконано з�вчення пучка електромагнітного випромінювання, має довжину хвилі, при якій електромагнітне випромінювання може поглинатися ДНК збудників інфекції. У цьому конкретному прикладі застосовують довжину хвилі близько 250 [нм]. Стерилізацію операційного столу 112 виконують між втручаннями, що виконуються в системі 102, переважно шляхом здійснення повного повороту поворотної C-подібної консолі 110.

На фіг.3 схематично зображена голова 302 пацієнта. Безліч опорних елементів 304 306 встановлено у взаємно непаралельних площинах в межах зовнішньої області пацієнта. А саме, опорний елемент 304 закріплений на лобі пацієнта, зокрема, на частині 308 зовнішньої області пацієнта, а опорний елемент 306 закріплений на бічній стороні голови пацієнта, зокрема, на додатковій частині 310 зовнішньої області пацієнта. В інших випадках можлива установка одного опорного елемента або більше двох опорних елементів. Опорний елемент 304 і частина 308 зовнішньої області пацієнта мають, по суті, рівні зовнішні площинні розміри. А саме, ширина W1опорного елемента 304 приблизно дорівнює ширині W2частини 308 зовнішньої області пацієнта. Крім того, висота h1опорного елемента 304 приблизно дорівнює висоті h2частини 308 поза�суспільства, рівні зовнішні площинні розміри. У цьому конкретному прикладі опорні елементи 304 306 забезпечені додатковими шарами, що мають товщину 100 мкм.

На фіг.4 схематично представлена система 402, містить рентгенівське пристрій 404 для забезпечення рентгенівського зображення 502 внутрішньої області 504 пацієнта, як показано на фіг.5. Рентгенівське пристрій 404, показане на фіг.4, містить підставу 406, встановлене на колеса 408, рухливу C-образну консоль 410 та операційний стіл 412 для укладки пацієнта 414. У цьому конкретному прикладі пацієнтом 414 є людина. У робочих умовах на зовнішній області 506 пацієнта закріплений опорний елемент 416, як показано на фіг.5. Як показано на фіг.4, C-подібна консоль 410 є поворотною відносно осі 418, при цьому дана вісь 418 має напрямок, що відповідає основній орієнтації операційного столу 412, і відносно осі 420, причому дана вісь 420 перпендикулярна осі 418 і перпендикулярна операційного столу 412. Рентгенівський джерело 422 і рентгенівський детектор 424, який є, переважно, прямокутним і плоским детектором, закріплені на C-подібної консолі 410 таким чином, що рентгенівський джерело і рентгенівський детепотока отриманих камерою зображень 508 зовнішньої області 506 пацієнта, тобто потоку зображень, отриманих першою камерою, показаних на фіг.5, закріплена на C-подібної консолі 410 осторонь від рентгенівського джерела 422. Додаткова камера 428, тобто друга камера, для забезпечення потоку зображень 510 зовнішньої області 506 пацієнта, отриманих додатковою камерою, тобто потоку зображень, отриманих другою камерою, показаних на фіг.5, додатково закріплена на C-подібної консолі 410 осторонь від рентгенівського джерела 422. При цьому створюється попередньо задане взаємне просторове розташування рентгенівського зображення 502 і обох потоків, потоку зображень 508, отриманих першою камерою, і потоку зображень 510, отриманих другою камерою. На додаток до вищевикладеного, створюється попередньо задане взаємне просторове розташування потоку зображень 508, отриманих першою камерою, і потоку зображень 510, отриманих другою камерою. Перша камера 426 чутлива до електромагнітного випромінювання з довжинами хвиль у першому діапазоні, а друга камера 428 чутлива до електромагнітного випромінювання з довжинами хвиль у другому діапазоні. У цьому конкретному прикладі як перший, так і другий діапазони довжин хвиль знаходяться у видимій частині ѽсоли 410. Тим самим вводиться паралакс між оптичними осями, відповідними першої і другої камер 426 і 428.

Як показано на фіг.5, опорний елемент 416 встановлений на зовнішній області 506, на частині 512 зовнішньої області 506, для забезпечення сприйняття глобального переміщення зовнішньої області 506 пацієнта першою камерою 426 і другою камерою 428. Опорний елемент 416 є виявити на рентгенівському зображенні 502 в потоці зображень 508, отриманих першою камерою, і в потоці зображень 510, отриманих другою камерою. За допомогою просторової кореляції опорного елемента 416 на рентгенівському зображенні 502 з згаданим опорним елементом 416 в потоці зображень 508, отриманих першою камерою, і в потоці зображень 510, отриманих другою камерою, рентгенівське зображення 502, потік зображень 508, отриманих першою камерою, і потік зображень 510, отриманих другою камерою, допускають просторову кореляцію. У наведеному прикладі рентгенівське зображення 502 представляє внутрішню область 504 пацієнта, частина 512 зовнішньої області 506 пацієнта, контур 514 зовнішньої області 506 пацієнта, пухлина 516 або інший медичний недолік, присутній у внутрішній області 504 пацієнта 414, і медичний інс�у внутрішній області 504 пацієнта. Для відображення контуру 514 доза рентгенівського випромінювання, що підводиться рентгенівським джерелом 422 до пацієнта 414, повинна бути досить великою, тобто доза рентгенівського випромінювання повинна забезпечувати можливість виявлення м'якої тканини пацієнта на рентгенівському зображенні 502. Як потік зображень 508, отриманих першою камерою, так і потік зображень 510, отриманих другою камерою, представляють зовнішню область 506 пацієнта, частина 512 зовнішньої області 506 пацієнта, контур 514 зовнішньої області 506 пацієнта і частина 520 медичного інструменту 518, при цьому дана частина 520 не присутній у внутрішній області 504 пацієнта.

Як показано на фіг.4, процесор 430 обробки даних перетворює потік зображень 508, отриманих першою камерою, і потік зображень 510, отриманих другою камерою, в потік комбінованих зображень, отриманих камерами (не показані). На підставі паралакса між оптичними осями першої і другої камер 426 і 428 потік комбінованих зображень, отриманих камерами, допускає відображення тривимірних характеристик. Процесор 432 обробки зображень формує вихідний сигнал 433, що характеризує переміщення опорного елемента 416, на підставі послідовних зображе�аботки даних перетворює рентгенівське зображення 502 і потік комбінованих зображень, отриманих камерами, потік комбінованих зображень 522 на підставі просторової кореляції, забезпечуваною опорним елементом 416. Монітор 436 представляє потік комбінованих зображень 522 медичного фахівця.

Як показано на фіг.5, потік комбінованих зображень 522 відображає внутрішню область 504 пацієнта і зовнішню область 506 пацієнта геометрично поєднаними між собою і, крім того, частина 512 зовнішньої області 506 пацієнта, контур 514 зовнішньої області 506 пацієнта, пухлина 516 і медичний інструмент 518. По вихідному сигналу 433, сформованому процесором 432 обробки зображень, рентгенівське зображення 502 і, отже, потік комбінованих зображень 522 оновлюються з урахуванням глобального переміщення опорного елемента 416.

Хоча винахід докладно показано на кресленнях і пояснюється у вищенаведеному описі, зображення і опис слід вважати наочними і зразковими, а не обмежують. Слід зазначити, що систему у відповідності з винаходом і всі компоненти даної системи можна створити із застосуванням, по суті, відомих технологічних процесів і матеріалів. У формулі винаходу і описі вираз «містить» не виключає д�я не слід тлумачити в сенсі обмеження обсягу домагань. Додатково слід зазначити, що всі можливі комбінації ознак, визначених у формулі винаходу, є частиною винаходу.

1. Система (102, 402) для виявлення переміщення у пацієнта (114, 414) під час процедур візуалізації, при цьому система містить:
- камеру (126, 426) для забезпечення потоку отриманих камерою зображень (208, 508) частини (210, 308, 310, 512) зовнішньої області (206, 506) пацієнта,
- опорний елемент (116, 416), який закріплюється на згаданій частині зовнішньої області пацієнта, причому опорний елемент є виявити в потоці отриманих камерою зображень, опорний елемент має площинну твердість, більшу, ніж площинна жорсткість згаданої частини (210, 512) зовнішньої області (206, 506) пацієнта, і площинні розміри опорного елемента, по суті, рівні площинним розмірами згаданої частини зовнішньої області пацієнта, і
- процесор (128, 432) обробки зображень для виявлення зміщення опорного елемента на підставі послідовних, отриманих камерою зображень, що містяться в потоці отриманих камерою зображень, і для формування вихідного сигналу (129, 433), що характеризує згадане зміщення.

2. Система п. 1, в якій опорний елемент (116, 416) володіє жорсткістю п�206, 506) пацієнта.

3. Система п. 1, містить безліч опорних елементів (302, 304), причому опорні елементи виконані з можливістю установки в, по суті, взаємно непаралельних площинах.

4. Система п. 1, що містить:
- додаткову камеру (428) для забезпечення потоку зображень (510) згаданої частини (210, 512) зовнішньої області пацієнта, отриманих додатковою камерою, при цьому камера і додаткова камера встановлені нерухомо одна відносно іншої для встановлення попередньо заданого просторового взаємного розташування та
- процесор (430) обробки даних для перетворення потоку отриманих камерою зображень (208, 508) і потоку зображень (510), отриманих додатковою камерою, в потік комбінованих, отриманих камерами зображень на основі додаткової просторової кореляції між потоком отриманих камерою зображень і потоком зображень, отриманих додатковою камерою, причому додаткова просторова кореляція створюється кожним опорним елементом.

5. Система п. 1, що містить:
- рентгенівське пристрій (104, 404) для формування рентгенівського зображення (202, 503) згаданої частини (210, 512) внутрішньої області (204, 504) па� просторового взаємного розташування потоку отриманих камерою зображень і рентгенівського зображення, і причому кожен опорний елемент (116, 416) є виявити на рентгенівському зображенні,
- додатковий процесор (130, 434) обробки даних для оновлення рентгенівського зображення на основі вихідного сигналу (129, 433), сформованого процесором (128, 432) обробки зображень, і на основі просторової кореляції між щонайменше потоком отриманих камерою зображень і рентгенівським зображенням, причому згадана просторова кореляція створюється кожним опорним елементом.

6. Система п. 5, в якій процесор (130, 434) обробки даних призначений для перетворення рентгенівського зображення (202) і потоку отриманих камерою зображень (208) в потік комбінованих зображень (216, 522) на основі згаданої просторової кореляції між потоком отриманих камерою зображень і рентгенівським зображенням.

7. Система п. 5, в якій рентгенівське пристрій містить рухливу геометричну схему (110, 410), при цьому у згаданій рухомий геометричній схемою забезпечена камера (126, 426).

8. Система п. 5, що містить інструмент (518) для виконання медичного втручання, при цьому інструмент є виявити в потоці отриманих камерою изобража електромагнітного випромінювання для порушення контрастної речовини, вводиться пацієнту.

10. Система п. 5, що містить освітлювальний пристрій (134), скомпонованное для проектування інформації, що міститься в рентгенівському зображенні, на згадану частину зовнішньої області пацієнта на основі просторової кореляції між потоком отриманих камерою зображень і рентгенівським зображенням.

11. Система п. 10, в якій освітлювальний пристрій встановлено на рентгенівському пристрої (104) для встановлення додаткового попередньо заданого просторового взаємного розташування освітлювального пристрою і рентгенівського пристрою.

12. Система п. 10, в якій освітлювальний пристрій (134) пристосоване для стерилізації опроміненням. 

Схожі патенти:

Спосіб лікування ушкоджень проксимального відділу плечової кістки

Винахід відноситься до медицини, а саме до травматології та ортопедії, і може бути використане для лікування ушкоджень проксимального відділу плечової кістки. Для цього проводять комплексні лікувальні заходи в три етапи. На першому етапі після репозиції перелому або вправлення вивиху головки плечової кістки здійснюють іммобілізацію кінцівки шляхом постійної цілодобової фіксації проксимального відділу плеча ортезом, виконаним у вигляді пов'язки Дезо, терміном на 4 тижні. З першого дня лікування пацієнту протягом 30 хвилин щодня проводять лікувальну фізкультуру, що включає ізометричні, статичні і идеомоторние вправи, спрямовані на зміцнення м'язів руки і поліпшення мікроциркуляції. Крім того, проводять комплексну медикаментозну репаративну терапію. На першому етапі в організм пацієнта вводять протизапальний препарат Артрофоон перорально, вазодилататори, що поліпшують мікроциркуляцію нікотинової кислоти, або трентала, або компламина в ін'єкціях внутрішньом'язово щоденно протягом 10 днів. Також вводять ферментні препарати - Вобэнзим або Флогэнзим - у дозі по 3 таблетки тричі на день протягом 3-4 тижнів. На другому етапі через два тижні від початку лікування про�про сторони пошкодження протягом 30 хвилин з використанням приладу для електростимуляції. Під час проведення ЕС пацієнт протягом перших 15 хвилин здійснює активні рухи здоровою рукою, а наступні 15 хвилин по черзі напружує і розслабляє м'язи руки з пошкодженої сторони. Продовжують також проведення лікувальної фізкультури. В схему медикаментозного лікування на другому етапі включають препарати Кальцемін або Кальцемін-адванс строком на шість місяців. Крім того внутрішньом'язово вводять препарат Мильгамму по 2 мл щоденно в кількості 10 ін'єкцій. На третьому етапі через 4 тижні від початку лікування після проведення контрольної рентгенографії ортез знімають. На тлі продовження репаративної лікарської терапії до складу комплексних лікувальних заходів включають локальну ін'єкційну терапію в кількості 8-10 процедур через день. При цьому на біологічно активні рефлексогенні зони, розташовані в області ураженого суглоба, попередньо впливають сфокусованим лазерним випромінюванням червоного спектру, а потім ці ж зони ін'єкційно вводять суміш розчинів лікарських препаратів: Алфлутопу або іншого хондропротектора, вітаміну B12, контрикал або лідази, лідокаїну. Через два тижні після зняття ортеза продовжують проведення лікувальної фізкультури два рази ечение року при професійних або спортивних фізичних навантаженнях використовують ортез. Спосіб забезпечує прискорення відновлення функціональних можливостей кінцівки, попередження розвитку посттравматичного дегенеративного процесу в плечовому суглобі, формування звичного вивиху, нестабільність і контрактури плечового суглоба за рахунок оптимізації стану параартикулярних тканин плечового суглоба, поліпшення якості кісткової тканини і в першу чергу субхондральної пластини і голівки плеча. 1 з.п. ф-ли, 1 іл., 2 пр.

Рет-детекторная система з поліпшеними характеристиками кількісної оцінки

Група винаходів відноситься до медичної техніки, а саме до систем і способів ядерної медичної візуалізації. Система ядерної медичної візуалізації, в якій застосовуються модулі детектора випромінювання з пикселизированними сцинтилляционними кристалами, що включає в себе детектор розсіювання, виконаний з можливістю виявлення та маркування, виявлених розсіяних і нерассеянних подій випромінювання, які зберігаються в пам'яті у режимі списку. Виявляють співпадаючі пари як розсіяних, так і нерассеянних подій випромінювання, і визначають відповідні лінії відповіді (LOR). З використанням ліній відповіді, відповідних як розсіяним, так і виявлених нерассеянним подій випромінювання, може бути відновлено перше представлення зображення області обстеження, щоб отримати зображення низького дозволу, що володіє хорошими статистичними характеристиками щодо перешкод. Друге зображення підвищеного дозволу всій області обстеження або її часткового обсягу може бути отримано з використанням ліній відповіді, відповідних виявленим нерассеянним подій випромінювання. Процесор кількісної оцінки виконаний з можливістю виділення, за мень�про щонайменше зображення низького дозволу, зображення підвищеного дозволу або об'єднаного зображення. Використання винаходу дозволяє збільшити роздільну здатність зображення, знизити ефект накладення і збільшити відношення сигнал/шум. 4 н. і 18 з.п. ф-ли, 3 іл.

Спосіб визначення співвідношення між об'ємними кровотоками в парних органах або парних

Винахід відноситься до медицини, а саме до функціональної діагностики, і може бути використано при оцінці стану мікроциркуляції крові в кінцівках пацієнта шляхом визначення співвідношення між об'ємними кровотоками в парних органах або парних «областях інтересу» методом радіонуклідної діагностики. Для цього в ліктьову чи іншу вену передпліччя встановлюють мікрокатетер з двоходовим краном, до якого кріплять два шприца. Один шприц містить індикатор, обсяг якого не повинен перевищувати 0,3-0,5 мл, а інший - фізіологічний розчин. Відразу після введення індикатора в катетер, його «проштовхують» далі фізіологічним розчином з другого шприца. Реєструють випромінювання гамма-камерою з побудовою залежності «радіоактивність-час». Нормують залежно радіоактивність-час» на площу обраних областей інтересу» y1(t)/S1, y2(t)/S2 з побудовою вихідних кривих «радіоактивність-час» y1(t), y2(t), які апроксимуються ортогональними поліномами α1(t), α2(t) у вигляді параметричної кривої ψ[α1(t), α2(t)], на якій вибирається прямолінійний ділянку між точками t1 і t2 для подальшої лінійної апроксимації, яка проводиться методом найменших квадратів і представляється прямою л�оактивность у 2-й «області інтересу», k=tgα, де α - кут нахилу прямої до осі абсцис, b - відрізок на осі y від початку системи координат до точки перетину прямої з віссю y. Шукане співвідношення D визначається як де Q1 - об'ємний кровотік (мл/хв) у 1-й області інтересу»,Q2 - об'ємний кровотік (мл/хв) у 2-й «області інтересу». Спосіб забезпечує своєчасну і точну діагностику патології кінцівки за рахунок визначення об'ємного кровотоку в області інтересу досліджуваної кінцівки відносно цього показника в контрлатеральній кінцівці. 1 з.п. ф-ли, 5 іл., 1 пр.
Винахід відноситься до медицини, а саме до рентгеноэндоваскулярной хірургії. На першому етапі виконують пункцію правої стегнової артерії, або правої променевої артерії по Сельдінгеру, катетеризацію гирлі цільової ниркової артерії ангіографічні катетером Jadkins right 5F або 6F. На другому етапі проводять ангіографію ниркової артерії з визначенням локалізації стенозу. На третьому етапі виконують вимірювання тиску крові в місці дистальніше стенозу ниркової артерії і у сегменті ниркової артерії до стенозу або в аорті, де відсутнє ураження, для чого коронарний провідник для вимірювання тиску підключають до апарата для вимірювання фракційного резерву кровотоку (ФРК), провідник заводять за провідниковим катетеру в просвіт ниркової артерії дистальніше стенозу. Вимірюють значення тиску крові в місці дистальніше стенозу ниркової артерії і у сегменті ниркової артерії до стенозу, де відсутнє ураження, визначають значення ФРК, що представляє собою відношення максимального кровотоку в області стенозу до максимального кровотоку в тій же області при відсутності стенозу. При значенні ФРК не більше 0,75 вважають показаним стентування стенозу, при ФРК більше 0,80 вважають показаної медикаменлоб, результатів додаткових неінвазивних досліджень. Спосіб дозволяє підвищити об'єктивність і точність способу, за рахунок вимірювання кровотоку як з боку стенозу, так і в нормі. 2 пр.

Спосіб прогнозування кумулятивної кардіотоксичності хіміотерапевтичних препаратів

Винахід відноситься до медицини, онкології, кардіології і може бути використане для прогнозування кумулятивної кардіотоксичності хіміотерапевтичних препаратів антрациклінового ряду. Перед внутрішньовенним введенням антрациклина в дозі 50 мг/м2, потім через 1 годину після ведення виконують дослідження фракції викиду лівого шлуночка за допомогою радіонуклідної рівноважної вентрикулографії в планарном ЕКГ-синхронізованому режимі за стандартною методикою. При зниженні фракції викиду лівого шлуночка у відповідь на перше введення препарату 10% і більше, порівняно з вихідним значенням, прогнозують кумулятивну кардіотоксичність. Спосіб дозволяє прогнозувати розвиток кумулятивної кардіотоксичності у пацієнта після проведення одного курсу хіміотерапії антрациклінами, з чутливістю 50% і специфічністю 92%, що забезпечує можливість негайного початку профілактики кардіологічних ускладнень, що розвиваються в різні часові проміжки лікування пухлини. 2 пр., 6 іл.

Спосіб візуалізації внутрішніх органів при важкій травмі у дітей

Винахід відноситься до медицини, променевої діагностики і може бути використане для оцінки пошкоджень внутрішніх органів дітей, що перенесли важку травму. Спочатку проводять сканування відділу голова-шия за методикою високого дозволу, руки вздовж тулуба. Відразу по закінченні сканування внутрішньовенно вводять 1/3 розрахункового кількості неіонної рентгеноконтрастної речовини, руки пацієнта заводять за голову і виконують попереднє сканування з захопленням області від тазу до шиї включно. Через 5 хвилин від моменту початкового введення контрастної речовини вводять решту 2/3 контрастної речовини зі швидкістю 1-1,5 мл/с і проводять сканування в ручному режимі. Спосіб забезпечує зниження променевого навантаження на дитину, скорочення часу дослідження, оптимальну візуалізацію не тільки судинної і паренхіматозної фази, але і відстроченої - екскреторної, дозволяючи визначити травматичні ушкодження внутрішніх органів, скелета, грудної клітини, черевної порожнини, заочеревинного простору, розриви порожнистих органів, гематоми різної локалізації у дітей з поєднаною травмою. 2 іл., 1 пр.
Винахід відноситься до медицини, а саме до абдомінальної хірургії, і може бути використане при необхідності визначення тактики лікування даної категорії пацієнтів. Для цього здійснюють визначення анамнестичних і клініко-інструментальних критеріїв: а) час від моменту травми, б) можливість контакту з пацієнтом, в) стан гемодинаміки, г) наявність вільного газу в черевній порожнині, д) роз'єднання листків очеревини, е) наростання обсягу або поява вільної рідини в черевній порожнині протягом години, ж) УЗ або КТ - ознаки пошкодження паренхіматозних органів, з) збільшення діаметра тонкої кишки. Оцінку отриманих даних проводять в балах таким чином: час від моменту травми: 0 балів - менше 2 годин, 1 бал - 2-6 годин, 2 бали - 7-12 годин, 3 бали - 13-24 години, 4 бали - більше 24 годин; можливість контакту з пацієнтом: 0 балів - можливість спілкування, 1 бал - сплутана мова, 2 бали - неадекватна мова, 3 бали - нечленороздільні звуки, 4 бали - немає контакту; стан гемодинаміки: 0 балів - стабільна, 4 бали - нестабільна; наявність вільного газу в черевній порожнині: 0 балів - відсутня, 1 бал - присутній; роз'єднання листків очеревини: 0 балів - відсутня, 1 бал - менше 1 см, 2 бали - 1-2�ня години: 0 балів - відсутня, 1 бал - до 200 мл, 2 бали - 200-500 мл, 3 бали - більше 500 мл; УЗ або КТ - ознаки пошкодження паренхіматозних органів: 0 балів - відсутня, 1 бал - ізольований розрив капсули, 2 бали - розрив капсули і паренхіми, 3 бали - фрагментація органу; збільшення діаметра тонкої кишки: 0 балів - відсутня, 1 бал - до 3 см, 2 бали - 3-4 см, 3 бали - 4,1-6 см, 4 бали - більше 6 див. Отримані бали підсумовують. При кількості балів від 0 до 6 включно проводять консервативне лікування з динамічним клінічним і інструментальним контролем. При сумарній кількості балів від 7 до 14 включно виконують лапароскопічне втручання. При сумарній кількості балів від 15 до 27 виконують лапаротомію. Спосіб дозволяє забезпечити оптимізацію вибору виду лікувальної допомоги за рахунок врахування індивідуальних змін діагностично значимої сукупності показників. 1 табл., 1 пр.

Рентгенівський апарат для томографічної реконструкції

Винахід відноситься до медичної техніки, а саме до рентгенівським томографічних апаратів. Рентгенівський апарат містить нерухому стійку (1) для блоку живлення і блоку керування, поворотна підставка (2), встановлене на стійці з можливістю переміщення у вертикальному напрямку (8) і повороту (9) навколо горизонтальної осі стійки (1), складаний стіл (4), опорну пластину (17), встановлену на поворотному підставі з можливістю часткового вивільнення із з'єднання таким чином, що опорна пластина (17) має ступінь свободи і забезпечена можливістю її переміщення в поздовжньому напрямку (10) по довжині поворотного підстави (2), встановлені на опорній пластині (17) детектор (5) і кронштейн (3), на якому розташовані рентгенівська трубка (6) і коліматор (7). Кронштейн (3) має U-подібну форму і виконаний з можливістю переміщення в поздовжньому напрямку (12) з підйомом і спуском щодо складаного столу (4) і з можливістю повороту (11) відносно опорної пластини (17) незалежно від детектора (5). Використання винаходу дозволяє здійснювати томографическую реконструкцію та одержувати рентгенограми бічній частині грудної клітки пацієнта, розташованого безпосередньо �

Квазистатическая установка з розподіленими джерелами для рентгенівської візуалізації з високою роздільною здатністю

Винахід відноситься до медичної техніки, а саме до рентгенівських пристроїв і способів отримання рентгенівських зображень

Спосіб радіонуклідної діагностики функціонального стану паренхіми нирки

Винахід відноситься до медицини, радіонуклідної діагностики в урології і нефрології з оцінкою стану паренхіми нирок при вроджених та набутих захворюваннях нирок і сечовивідних шляхів

Тест-фантом

Винахід відноситься до рентгеноскопії, а саме до елементів медичної рентгенодіагностики. Тест-фантом складається з двох частин, що утворюють єдине ціле. Одна частина має постійну висоту в поздовжньому напрямку, а інша частина має безперервно мінливу висоту в цьому ж напрямку, утворюючи клин. На бічній стороні клиновий частини виконані калібровані вирізи. Використання винаходу забезпечує підвищення точності визначення мінеральної щільності кісткової тканини за рентгенівським знімкам, отриманим за допомогою рентгенівських апаратів загального застосування, і спрощення конструкції. 7 іл.

Пристрій для візуалізації молочної залози пацієнта рентгенівським випромінюванням у режимі томосинтеза або мамографії

Винахід відноситься до рентгенотехніки, а саме до рентгенографічним скануючим цифрових апаратів, і може бути використане в медичних установах для виявлення та діагностики захворювань молочної залози. Пристрій містить джерело рентгенівського випромінювання, розташований з одного боку молочної залози, і приймач рентгенівського зображення, розташований з іншого боку щодо молочної залози, компресійні кошти для стиснення і фіксації молочної залози. Джерело рентгенівського випромінювання і приймач рентгенівського зображення виконані з можливістю повороту як одне ціле щодо компресійних коштів, стислій і зафіксованої молочної залози. Пристрій додатково містить коліматор і керовану діафрагму, виконану з можливістю формування вузького пучка рентгенівського випромінювання. Приймач рентгенівського зображення виконаний у вигляді вузького лінійного двухкоординатного позиційно-чутливого детектора рентгенівського випромінювання, в якому висота в 20-40 разів більше ширини, і з можливістю переміщення по дузі дискретно з зупинками вздовж стислій молочної залози з кроком, рівним ширині приймача рентгенівського зображення. Ісп�ного дозволу і зниження променевого навантаження на пацієнта. 1 іл.
Винахід відноситься до медицини, зокрема онкології. З допомогою спектроскопа комбінованого розсіювання проводять серію реєстрації спектрів області новоутворення і здорової шкіри. Робочу частину спектроскопа розташовують безпосередньо над досліджуваною областю на відстані 3-4 мм. Після реєстрації отриманих спектрів проводять математичну обробку результатів на персональному комп'ютері. Для аналізу виділяють два фазових ознаки - відношення максимумів інтенсивностей комбінованого розсіювання в смугах 1300-1340 см-1 і 1640-1680 см-1 до смузі 1430-1470 см-1. Представляють дані спектроскопії комбінованого розсіювання кожного вимірювання у вигляді точки на фазовій площині. Точка виявляється в одній з трьох областей фазовій площині. Залежно від того, в яку з трьох областей фазовій площині потрапляє точка, у пацієнта діагностують або меланому; або базальноклітинний або плоскоклітинний рак; або відсутність новоутворень шкіри. Спосіб дозволяє отримати об'єктивні дані, що дозволяють диференціювати різні типи новоутворень шкіри, що забезпечує високу точність доопераційного діагностики. 1 пр.
Група винаходів характеризує рентгенівське пристрій, спосіб управління рентгенівським пристроєм і машиночитаемий носій. Рентгенівське пристрій містить рентгенівське пристрій формування зображення, кронштейн для підтримки рентгенівського пристрої формування зображення, контролер для управління рентгенівським пристроєм формування зображення і кронштейном. Контролер керує першим переміщенням кронштейна таким чином, що рентгенівське пристрій формування зображення проходить по першому шляху в прямому напрямку (F) навколо об'єкта. Рентгенівське пристрій формування зображення знімає перше безліч зображень об'єкта під час першого переміщення. Контролер генерує перші об'ємні дані з першого безлічі зображень. Контролер керує другим переміщенням кронштейна таким чином, що рентгенівське пристрій формування зображення проходить по другому шляху у зворотному напрямку (В). Рентгенівське пристрій формування зображення знімає друге безліч зображень об'єкта під час другого переміщення. Контролер генерує другі об'ємні дані з другого безлічі зображень. Контролер ожидЀетения забезпечує більш точне відображення або розпізнавання фізичних особливостей. 3 н. і 10 з.п. ф-ли, 6 іл.

Спосіб передопераційного планування реконструкції трубчастих кісток

Винахід відноситься до медицини, травматології і ортопедії і призначений для планування операцій з усунення деформацій трубчастих кісток та остеосинтезу при їх переломах. Виконують рентгенографію патологічного сегмента кінцівки, будують анатомічну вісь трубчастої кістки через безліч точок, положення яких визначають методом найменших квадратів, після чого визначають наявність патологічних змін безпосередньо на рентгенограмі. Спосіб забезпечує зниження тимчасових витрат та променевого навантаження на пацієнта, що особливо важливо для дитячого контингенту, спосіб об'єктивний, забезпечує точність передопераційного планування. 1 іл.

Портативний пристрій для проведення рентгенографічних досліджень

Винахід відноситься до медичної техніки для проведення рентгенографічних досліджень. Пристрій містить підставу у вигляді прямокутної вертикальної ферми і дві опори. На підставі закріплена рухома стійка у вигляді прямокутної ферми з першим приводом. На переносній стійці закріплена штанга з другим приводом і джерелом рентгенівського випромінювання. Пристрій містить також стійку рентгенівських знімків у вигляді рами, що має можливість повороту на 90°, приймач рентгенівського випромінювання. Для забезпечення жорсткого зв'язку між джерелом і приймачем рентгенівського випромінювання в процесі експлуатації пристрій введені третій привід, три пари опор ковзання і дві тяги. При цьому стійка знімків закріплена на фермі рухомий стійки за допомогою жорсткого роз'ємного з'єднання, що дозволяє, один раз налаштувавши область позиціонування, проводити обстеження пацієнтів різного зросту, синхронно переміщуючи джерело і приймач рентгенівського випромінювання. Винахід дозволяє підвищити продуктивність роботи, якість знімків і знизити масо-габаритні показники. 1 з.п. ф-ли, 7 іл.

Формування даних об'єкта

Винахід відноситься до формування 3D моделі судин області, що представляє інтерес, об'єкта. Технічним результатом є підвищення точності формування 3D моделі судин області, що представляє інтерес, об'єкта. Система містить, принаймні, один пристрій отримання даних зображення; блок обробки даних; пристрій відображення; і блок інтерфейсу; при цьому пристрій отримання даних зображення виконано з можливістю отримання даних зображення області об'єкта, що представляє інтерес; при цьому блок обробки даних виконаний з можливістю визначення значень ймовірностей для зумовлених особливостей в даних зображення для кожного елемента картини; визначення найбільш точно відповідають зумовлених особливостей з урахуванням зазначених особливостей; обчислення об'єкта з урахуванням певних особливостей; використання обчислених даних об'єкта для додаткових процесів; при цьому пристрій виконано з можливістю відображення значень ймовірностей для кожного елемента картини даних зображення в цілях взаємодії; при цьому блок інтерфейсу виконаний для позначення особливостей у відображених значення�

Формування зображень за допомогою одиночного сканування з кількома процедурами

Група винаходів відноситься до медицини, а саме до способу і системи формування зображень. Спосіб включає в себе прийом даних формування зображень, згенерованих системою формування зображень для одного сканування з використанням протоколу формування зображень з параметрами, які засновані на безлічі різних процедур формування зображень. Далі спосіб включає обробку даних формування зображень з використанням алгоритму, що відповідає принаймні одній із безлічі різних процедур формування зображень, та подання оброблених даних формування зображень. Безліч різних процедур формування зображення включає в себе колонографию, вимірювання мінеральної щільності кісткової тканини, оцінку жирової тканини та визначення кальцієвого індексу судин. Система включає банк протоколів для зберігання протоколів формування зображень, систему формування зображень, генератор даних формування зображень і компонент подання оброблених даних формування зображень. Використання винаходів дозволяє знизити дозу радіації для пацієнта протягом життя. 2 н. і 12 з.п. ф-ли, 3 іл.

Спосіб мультиспіральному комп'ютерної томографії-флебографии вен нижніх кінцівок

Винахід відноситься до медицини, судинної хірургії, променевої діагностики. Проводять мультиспиральную комп'ютерну томографію-флебографію нижніх кінцівок при варикозної хвороби вен, для чого катетерізіруют підшкірні вени стопи досліджуваної нижньої кінцівки з введенням в них неионной рентгеноконтрастної суміші. Виконують сканування з подальшим створенням тривимірного зображення вен за допомогою автоматичних протоколів об'ємної візуалізації, закладених у мультиспіральному комп'ютерному томографі. При цьому сканування виконують послідовно у два щаблі, де першу сходинку сканування запускають на 20-й секунді від введення рентгеноконтрастної суміші, з 30-секундною затримкою дихання пацієнтом, а другу ступінь сканування - на 60-й секунді при вільному диханні пацієнта. При цьому перше сканування направлено від стопи до тазової області, а друге - від тазової області до стопи. Спосіб забезпечує підвищення ефективності діагностики анатомії венозної мережі нижніх кінцівок за рахунок полегшення інтерпретації отриманих результатів дослідження, візуалізації, поліпшення якості 3D-реконструкції зображення вен при достатньому і рівномірному заповненні венозного русла ні�

Спосіб передопераційного планування коригувальних остеотомій кісток гомілки для виправлення о-подібної форми ніг

Винахід відноситься до медицини, ортопедії, пластичної хірургії, може використовуватися для планування операцій, виконуваних з метою корекції Про-подібної форми ніг. У положенні пацієнта стоячи так, щоб ноги стикалися на рівні медіальних щиколоток, отримують телерентгенограмму з захопленням обох ніг з включенням тазостегнових і гомілковостопних суглобів, на якій відзначають контур нижніх кінцівок. Відзначають лінію, що проходить через центр лобкового симфізу і найбільш виступаючу точку внутрішнього контуру гомілки на рівні внутрішньої щиколотки великогомілкової кістки (ББК), отримуючи дві частини рентгенограми. Кожну з них повертають навколо центру головки стегнової кістки (БК) до накладення найбільш виступаючої точки внутрішнього контуру стегна на лінію, перпендикулярну биспинальной лінії. Потім виділяють три комплексу, де комплекс I включає в себе зовнішній і внутрішній контури кінцівки вище рівня передбачуваної остеотомії, скиаграмми БК та проксимального фрагмента ББК. Комплекс II включає внутрішній контур гомілки нижче рівня остеотомії і скиаграмму дистального фрагмента ББК. Комплекс III включає зовнішній контур гомілки і скиаграмму малогомілкової кістки (МБК). Поетапно моделюють �кси II і III обертають навколо точки перетину зовнішнього кортикального шару ББК та передбачуваної лінії остеотомії до накладення найбільш виступаючої точки внутрішнього контуру гомілки на рівні внутрішньої кісточки на лінію, перпендикулярну биспинальной лінії. Величина кута, на який повертається обидва комплексу, дорівнює величині планованої вальгізацію. При моделюванні медиализации дистальних фрагментів ББК комплекс II обертають навколо точки, відповідної найбільш дистальної точки дистального міжгомілкового синдесмозу, до накладення найбільш виступаючої точки внутрішнього контуру гомілки на лінію, перпендикулярну биспинальной лінії. Відстань між положенням точки перетину внутрішнього контуру гомілки з механічною віссю ББК до і після обертання комплексу II дорівнює величині планованої медиализации. При моделюванні низведення МБК комплекси II і III переміщують донизу на величину передбачуваної дистракції. Комплекс III обертають навколо найбільш дистальної точки дистального міжгомілкового синдесмозу до накладення найбільш проксимальної точки проксимального большеберцово-малогомілкового зчленування на зовнішній кортикальний шар ББК. Спосіб забезпечує точне планування необхідної величини вальгізацію, варизации або медиализации фрагментів кісток із забезпеченням «ідеальної форми ніг», планування необхідної величини низведення малогомілкової кістки для збереження ширини гомілки; забезпечення дЀ.
Up!