Спосіб діагностики порушень кровотоку яєчок у дітей при крипторхізмі

 

Винахід відноситься до медицини і може бути використане в клініці дитячої хірургії, урології, андрології та відділеннях променевої діагностики. В даний час для діагностики порушень кровотоку при крипторхізмі яєчок використовується ультразвуковий метод дослідження яєчок. Роблять оцінку трьох інформаційних блоків: на початку дослідження визначають розміри яєчок та їх обсяг. Показники величини та об'єму яєчка нижче вікової норми вважаються непрямим ознакою порушення кровоплину. Другий інформаційний блок полягає в оцінці ехоструктури яєчок у серошкальном режимі. Підвищення ехогенності яєчок, їх грубозерниста структура, відсутність диференціації середостіння яєчка також є непрямим свідченням порушення кровотоку. Останнім часом використовують оцінку гемодинаміки яєчок, при якій визначають ступінь порушення ангіоархітектоніки яєчок і простого зменшення кількості судинних сигналів на одиницю площі яєчка (Капустін М. В., Оуен Р., Піманов СІ. Ультразвукові дослідження в урології і нефрології - Мінськ 2007, 155-170; 3 Мітровіч О. А. Ультразвукова діагностика в цифрах: довідково-практичний посібник - СПб: СпецЛит, 2011 р. - с. 22-23, С. 39-43, Игнашин Н.С. УЗ-діа�указані інформаційні блоки оцінюють непрямі УЗ-критерії, які інформативні при виражених патологічних процесах, наприклад розміри і об'єм яєчок не завжди відображають вираженість порушень гемодинаміки, а методика якісної оцінки кровотоку яєчок не передбачає оперування кількісними характеристиками кровотоку.

Технічним результатом винаходу є об'єктивізація результатів УЗД з чітким визначенням параметрів порогового значення гемодинаміки Vmax, що є показанням для оперативного лікування.

Сутність способу діагностики порушення кровотоку яєчок у дітей при крипторхізмі, що включає оцінку гемодинаміки за ступенем порушення ангіоархітектоніки яєчок, простого зменшення кількості судинних сигналів на одиницю площі яєчка, шляхом проведення ультразвукового дослідження, полягає в тому, що при односторонньому крипторхізмі вимірюють лінійний швидкісний показник кровотоку в серединному сегменті поворотній артерії здорового яєчка Vmax1 і яєчка в стані крипторхизма Vmax2, і при різниці між Vmax1 і Vmax2 більше 25% від показника Vmax1 ставлять порушення гемодинаміки, яке потребує операційного лікування, при різниці в діапазоні від 15 до 25% - потрібно динамічне УЗ-спостереження через 3, 6 і 9 місяців.

Друготель кровотоку в серединному сегменті поворотній артерії правого та лівого яєчок, за показник Vmax2 беруть менший показник з двох вимірювань кровотоку яєчок, за показник кровотоку в серединному сегменті поворотній артерії яєчка Vmax1 приймають нижній показник вікової норми, що становить для дітей від 0 до 12 міс - 1,2 см/сек; від 1 до 3 років - 1,5 см/сек; від 3 до 7 років - 1,8 см/сек. І для дітей старше 7 років - 2,0 см/сек, і при різниці між Vmax1 і Vmax2 більше 25% від показника Vmax1 ставлять порушення гемодинаміки, яке потребує операційного лікування, при різниці в діапазоні від 15 до 25% -потрібно динамічне УЗ-спостереження через 3, 6 і 9 місяців.

Пропонований спосіб діагностики порушень кровотоку яєчок у дітей при крипторхізмі заснований на анатомічну будову судин яєчка (Кадиров З. А., Теодорович О. В., Жуков О. Б. «Атлас УЗ-діагностики органів мошонки» М: БІНОМ, 2008, 128 с.). Так званим «сторожовим» посудиною є поворотна артерія, яка стає самим раннім і відомим маркером порушення гемодинаміки. З урахуванням великого розкиду цифр лінійних швидкісних показників у дітей абсолютна цифра за показниками кровотоку не береться за основу, а оцінюються відносні (порівняльні) дані гемодинаміки двох яєчок. При двосторонньому вираженому порушенні гемодинамічним еконо�осіб здійснюється наступним чином: при направленні дитячим хірургом/урологом/андрологом дитини на УЗД яєчок готують УЗ-апарат з датчиком частотою 7,5-12,5 МГц (оптимальні частоти 10,0-12,5 МГц). При положенні пацієнта лежачи на спині починають УЗ-дослідження в стандартній послідовності:

1 етап (фігура 1): серошкальное УЗ-дослідження лінійним датчиком 1 з визначенням розмірів яєчок 2, обсягу, ехоструктури, візуалізація середостіння 3, локалізація яєчок, наявність придатка яєчка, гідроцеле, варикоцеле, оцінка розмірів пахового каналу і рухливості яєчок.

2 етап: кольорове допплерівське картування (КДК судин яєчок) з оцінкою ангіоархітектоніки яєчок з виділенням оболонкової артерії 4, доцентрової артерії 5, зворотних артерії 6, транстестикулярной артерії 7. На цьому етапі необхідна стійка візуалізація зворотних артерій і кровотоку в них.

3 етап: оцінка лінійних швидкісних показників у режимі триплексного сканування (ЦДК + пульсової допплер): необхідно отримання стійкого зображення не менше 5 судинних циклів і доплерівської кривої артеріального кровотоку в поворотній артерії, переважна локалізація зони інтересу 8 в серединному сегменті поворотній артерії 6 на однаковій відстані від середостіння і оболонки яєчка.

4 етап: проведення порівняння абсолютних отриманих значень лінійних швидкісних показників (Vmax, Vmin, Vmeans, PI, RI). Оцін�зм.

При отриманні зазначених даних визначають різницю між значеннями лінійних швидкісних показників «нормального» яєчка Vmax1 і яєчка в стані пахового або абдомінального крипторхизма Vmax2. При двосторонньому крипторхізмі за Vmax1 приймають мінімальні показники вікової норми, встановлені дослідним шляхом, які становлять для дітей від 0 до 12 міс - 1,2 см/сек; від 1 до 3 років - 1,5 см/сек; від 3 до 7 років - 1,8 см/сек і старше 7 років - 2,0 см/с, а за Vmax2 - менший показник вимірювань двох яєчок. При різниці між Vmax1 і Vmax2 більше 25% від показника Vmax1 ставлять порушення гемодинаміки, яке потребує операційного лікування, при різниці в діапазоні від 15 до 25% - потрібно динамічне УЗ-спостереження через 3, 6 та 9 місяців. При різниці менше 10% - клінічно значущого порушення гемодинаміки не виявлено.

Приклад 1

Хворий П., 2 роки, 6 місяців. Батьки звернулися до дитячого уролога з приводу відсутності лівого яєчка. Після огляду лікарем був встановлений діагноз: лівобічний паховий крипторхізм. Для уточнення тактики ведення хворого було призначено УЗД яєчок. Результати УЗД: Праве яєчко знаходиться в мошонці, розміри 17×11×14 мм, об'єм яєчка 1,37 см3, яєчко має нормальну диференціювання эхоструктур. Vmaxl поворотної об'єм 0,17 см3, ехоструктура яєчка - грубозерниста, середостіння не диференціюється, визначаються поодинокі судинні сигнали артеріального кровотоку без чіткої диференціювання по локалізації, Vmax2 - 1,4 см/сек. Різниця між Vmax1 і Vmax2 складає 0,8 см/с або 36,4%.

Висновок: відносне зменшення лінійного швидкісного показника Vmax2 складає більше 25% від показника Vmax1, що дозволяє зробити висновок про порушення гемодинаміки в лівому яєчку та необхідності проведення оперативного посібники.

Приклад 2

Хворий С., 1 рік 8 місяців, 6 місяців спостерігається з приводу двосторонньої крипторхизма. Після року спостереження в уролога і відсутність позитивної динаміки вирішено розпочати дообстеження для вирішення питання про необхідність оперативного посібники.

УЗД яєчок: праве яєчко визначено в середній третині пахового каналу, розміри 12×8×6 мм, об'єм 0,84 см3. Внутрішні структури яєчка чітко не диференціюються, визначаються поодинокі судинні сигнали артеріального характеру без чіткої диференціювання по локалізації, Vmax2 правого яєчка - 1,0 см/сек. Ліве яєчко: визначено у верхній третині пахового каналу, розміри 10×6×7 мм, об'єм 0,22 см3внутрішні структури яєчка чітко не дифференциѷации, Vmax2 лівого яєчка - 0,7 см/сек. За Vmax1 прийнятий нижній показник вікової норми 1,5 см/сек. З двох показників Vmax2 правого та лівого яєчок вибирають менший (0,7 см/сек.) Таким чином, різниця між Vmax1 і Vmax2 становить 52%, тобто більше 25%.

Заключення: УЗД ознаки гіпоплазії обох яєчок більше зліва, порушення гемодинаміки обох яєчок, т. к. порівняно з нормальним кровотоком в яєчках на цей віковий період Vmax1 нижньої межі норми - 1,5 см/с і при порівнянні з наявними даними гемодинаміки в яєчках і вищевказаними програмами різниця з нормою більше 25%. Потребує консультації дитячого хірурга/уролога з визначенням строків та обсягів оперативного посібники.

Приклад 3. Хворий П., 1 рік. Спостерігався у дитячого уролога з приводу лівостороннього пахового крипторхизма. Результати первинного УЗД: Праве яєчко знаходиться в мошонці, розміри 15×11×12 мм, об'єм яєчка 1,03 см3, яєчко має нормальну диференціювання эхоструктур. Vmax1 поворотній артерії 1,3 см/сек. Ліве яєчко: локалізація в нижній третині нерозширеним пахового каналу, розміри 12×9×10 мм, об'єм 0,57 см3, ехоструктура яєчка - грубозерниста, середостіння не диференціюється, визначаються поодинокі судинні сигнали артеріального кровотокр>

Висновок: відносне зменшення лінійного швидкісного показника Vmax2 становить менше 25% від показника Vmax1, що дозволяє зробити висновок про клінічно незначимом порушення гемодинаміки в лівому яєчку, у проведенні оперативного посібники немає показань. При плановому дослідженні дитячого уролога через 6 місяців ліве яєчко визначалося пальпаторно в мошонці нормальних вікових розмірів. Пацієнт знятий з урологічного обліку.

Спосіб діагностики порушень кровотоку яєчок у дітей при крипторхізмі було застосовано у 1836 дітей у віці від 3-х місяців до 14 років, з них з 1187 хлопчиків з одностороннім і 649 пацієнтів з двостороннім крипторхизмом з 2006 по 2013 рр. на базі ОГБУЗ «Клінічна лікарня №1» з наступним операційним посібником у 249 дітей та їх УЗ-моніторингу протягом 5 років кожні 6-12 місяців, інші хлопчики перебували на обліку у дитячого уролога, їм проводилася планова ультразвукова діагностика яєчок і при зникненні крипторхизма пацієнти знімалися з обліку. Отримані дані щодо порушень гемодинаміки з застосуванням запропонованого способу до операції були підтверджені під час операції у 94,3% дітей, підтверджені на операції, що доводить високу діагностичну �, включає оцінку гемодинаміки шляхом проведення ультразвукового дослідження, який відрізняється тим, що при односторонньому крипторхізмі вимірюють лінійний швидкісний показник кровотоку в серединному сегменті поворотній артерії здорового яєчка Vmax1 і яєчка в стані крипторхизма Vmax2, і при різниці між Vmax1 і Vmax2 більше 25% від показника Vmax1 ставлять порушення гемодинаміки, яке потребує операційного лікування, при різниці в діапазоні від 15 до 25% - потрібно динамічне УЗ-спостереження через 3, 6 та 9 місяців..

2.Спосіб діагностики порушення кровотоку яєчок у дітей при крипторхізмі, що включає оцінку гемодинаміки шляхом проведення ультразвукового дослідження, який відрізняється тим, що при двосторонньому крипторхізмі вимірюють лінійний швидкісний показник кровотоку в серединному сегменті поворотній артерії правого та лівого яєчок, за показник Vmax2 беруть менший показник з двох вимірювань кровотоку яєчок, за показник кровотоку в серединному сегменті поворотній артерії яєчка Vmax1 приймають нижній показник вікової норми, що становить для дітей від 0 до 12 міс - 1,2 см/сек; від 1 до 3 років - 1,5 см/сек; від 3 до 7 років - 1,8 см/сек, і для дітей старше 7 років - 2,0 см/сек, і при різниці між Vmax1 і Vmax2 більше 25% від показатебуется динамічне УЗ-спостереження через 3, 6 і 9 місяців. 

Схожі патенти:

Спосіб діагностики інсулінорезистентності

Винахід відноситься до медицини, зокрема до ендокринології, і стосується діагностики інсулінорезистентності. Для цього у пацієнта визначають товщину эпикардиального жиру за допомогою трансторакальної ехокардіографії секторним датчиком з частотою 2500 МГц на вільній передньої стінки правого шлуночка. За допомогою імпульсної доплер-ехокардіографії визначають також показник діастолічної функції лівого шлуночка - співвідношення Е/А, що оцінюється за співвідношенням швидкості трансмітрального кровотоку в фазу раннього діастолічного наповнення лівого шлуночка (пік Е) до швидкості трансмітрального кровотоку в систолу лівого передсердя (пік А). При величинах эпикардиального жиру від 2,7 до 4,5 мм і показники діастолічної функції Е/А менше 0,80 діагностують інсулінорезистентність. Спосіб забезпечує підвищення точності діагностики, а також розширення кола осіб, у яких можливе проведення ранньої діагностики інсулінорезистентності. 1 табл., 2 пр.

Спосіб одномоментної комплексної оцінки функціональних порушень постмастэктомической зони

Винахід відноситься до медицини, а саме до онкології, і може бути використане для профілактики і ранньої діагностики постмастэктомических ускладнень. Здійснюють ультразвукову оцінку змін m. pectorales major et minor праворуч і ліворуч по 2-3 міжребер'ї по среднеключичной лінії. Визначають товщину м'язів і ступінь їх атрофії. Флебогемодинамические порушення оцінюють шляхом вимірювання діаметра і швидкості кровотоку з використанням товстих «гелевих подушок»; у v. subclavia dexter et sinister - вздовж ключиці між її середньої і зовнішньої третинами; у v. собор dexter et sinister - на межі верхньої і середньої третини плеча з внутрішньої поверхні; в v. cephalica dexter et sinister - на межі верхньої і середньої третини плеча по зовнішній поверхні; в v. radialis dexter et sinister - в нижній третині передпліччя, на 1.5-2 см вище зап'ястя по латеральній поверхні; в v. ulnaris dexter et sinister - в нижній третині передпліччя, на 1.5-2 см вище зап'ястя по медіальній поверхні. Ступінь лімфостазу верхньої кінцівки оцінюють шляхом вимірювання товщини підшкірно-жирової клітковини в місці максимальної вираженості набряку і флебогемодинамики в судинах, що входять в зону набряку, і симетричного ділянки контрлатеральній руки до і після лікування. На підставі виявлених даних оцениваютостмастэктомической зони відносно здорової сторони, що дозволяє спрогнозувати технічні складності при реконструктивних операціях, визначити наявність флебогемодинамических порушень у субклінічний період, встановити рівень максимального блоку кровотоку, оцінити ефективність корекційних заходів при лімфостазі. 9 іл., 2 пр.

Спосіб контролю серцево-легеневої реанімації і пристрій для його здійснення

Винахід відноситься до медичної техніки, а саме до засобів для проведення серцево-легеневої реанімації людини. Пристрій для контролю серцево-легеневої реанімації містить ультразвуковий перетворювач, блок електродів, підключених через інтерфейс до процесора, пов'язаній з дисплеєм, блоком пам'яті, звуковим сигналізатором, блоком світлодіодних сигналізаторів, блоком зв'язку з центральним пультом управління, блоком вибору режиму роботи, блоком зв'язку з Інтернет, і через USB-інтерфейс, з блоком програмного забезпечення верхнього рівня. Пристрій також містить кольорову телевізійну микрокамеру, підключену через послідовно встановлені блок підсилення та фільтрації сигналу і блок обробки та суміщення зображень до додаткового входу/виходу процесора, блок підсвічування, блок вимірювання пульсу, газоаналізатор, блок мікрофонів з блоком узгодження, підключені до процесора і блоку живлення. Блок вимірювання пульсу і блок електродів виконані з можливістю закріплення на пацієнта за допомогою блоку кріплення, а блок мікрофонів, керований блок підсвічування і газоаналізатор закріплені на пацієнта за допомогою додаткового кріплення блоку. Спосіб контролю содесосуде, визначення характеристики кровотоку по імпедансу тканин шиї під час проведення серцево-легеневої реанімації, відображення звукової та візуальної інформації про стан пацієнта. Після чого формують поточну інформацію про стан пацієнта з кольоровим телевізійним зображенням і визначають геометричні і кольорові характеристики зіниці і райдужної оболонки ока, оцінюючи колір і геометричні характеристики кровоносних судин. Знімають і аналізують також звукові гортанні сигнали, що видихається газ і пульс пацієнта, сигналізують світловими сигналами про стан пацієнта і оцінюють стан пацієнта на підставі даних порівняння еталонної та поточної інформації. Використання винаходу дозволяє розширити функціональні можливості, підвищити швидкодію, оперативність і точність при проведенні серцево-легеневої реанімації. 2 н. і 14 з.п. ф-ли, 10 іл.
Винахід відноситься до галузі медицини, а саме до комбустіології, і може використовуватися для оцінки стану готовності грануляційної тканини опікових ран до аутодермопластики шляхом дослідження мікроциркуляції. Спосіб визначення готовності грануляційної тканини опікових ран до аутодермопластики включає дослідження стану мікроциркуляції грануляційної тканини шляхом проведення лазерної доплерівської флоуметрии з визначенням величини середнього значення параметра мікроциркуляції (М, п. е.). Додатково визначають показник індекс ефективності мікроциркуляції (ІЕМ) грануляційної тканини. При ІЕМ більше 1,6 і більше 3 М п. е. вважають, що репаративна здатність грануляційної тканини опікової рани збережена і вона готова до аутодермопластики. При ІЕМ менше 1,6 незалежно від значення М вважають, що репаративна здатність грануляційної тканини опікової рани знижена і вона не готова до аутодермопластики, потрібна додаткова обробка рани і висічення грануляційної тканини. Спосіб дозволяє підвищити ефективність діагностики репаративної здатності тканин, вибрати час проведення аутодермопластики, зменшити число відторгнень трансплантата, скоротити витрати на �

Спосіб виявлення мікроциркуляторних порушень у хворих з порушеннями вуглеводного обміну

Група винаходів відноситься до медицини, а саме до ендокринології. Оцінку мікроциркуляції проводять методом лазерної доплерівської флоуметрии з використанням комбінованих функціональних проб - постурально-тепловий на нозі і постурально-тепловий на руці. Реєструють індекс мікроциркуляції протягом обох проб. Отримані дані зберігають. Для проб на нозі і руці розраховують середнє значення базового рівня мікроциркуляції з 10 по 110 секунду за наведеними формулами. Далі розраховують середнє значення відносного показника мікроциркуляції Irel1 і Irel2 під час функціонального впливу на нозі за наведеними формулами. Якщо значення хоча б одного з двох показників Irel1, Irel2 нижче норми - Irel1<3,7; Irel2<3,5, то роблять висновок про наявність у обстежуваного мікроциркуляторних порушень. Спосіб точний, простий, дозволяє безпосередньо виявити системні мікроциркуляторні порушення у пацієнтів з порушеннями вуглеводного обміну на підставі доступних діагностичних проб та вимірювання показників мікроциркуляції; використання комбінованих функціональних проб задіює найбільшу кількість регуляторних механізмів, що дозволяє отримувати достовірну інформацію про микроциркул

Спосіб діагностики раннього ураження нирок при артеріальній гіпертензії

Винахід відноситься до медицини, а саме до діагностичної урології. Проводять триплексне сканування междолевой артерії верхнього полюса нирки в клиностазе. Потім протягом першої хвилини в ортостазе. Вимірюються час прискорення (Ту), загальний час кровотоку протягом одного серцевого циклу (То), розраховується їх співвідношення Ту/в клиностазе і ортостазе. Після цього обчислюється індекс часу прискорення (ІВУ) за математичною формулою. При Ту/менше 0,09 і ВЕРБУ менше 0 діагностується раннє ураження нирок, що супроводжується артеріовенозних шунтуванням. Спосіб дозволяє виділити групи пацієнтів, які потребують профілактики або лікування і тим самим запобігти виникненню ускладнень, вихід на інвалідність та смертність. 1 іл., 3 табл., 4 пр.

Спосіб ультразвукової діагностики початкових етапів формування тромбозів глибоких вен гомілки в ранньому післяопераційному періоді

Винахід відноситься до медицини, а саме ультразвукової діагностики в ортопедії і травматології. В ранньому післяопераційному періоді виявляють ехопозітівние структури в просвіті глибоких вен гомілки за допомогою дуплексного ангиосканирования з компресійним впливом. Дуплексне ангіосканування проводять в серошкальном В-режимі у першу добу післяопераційного періоду з доступу в місці розташування підколінної вени у режимі реального часу. Компресійна вплив здійснюють мануально в дистальному сегменті гомілки. При виявленні гомогенного просвіту підколінної вени, що відповідає нормі, діагностують відсутність тромботичних структур безпосередньо в підколінній вені і відсутність процесу тромбоутворення в дистальних сегментах глибоких вен гомілки. При виявленні в просвіті підколінної вени дрібних, рухомих з током крові, різнокаліберних з максимальним розміром до 0,8-1,0 мм ехопозітівних структур, які прискорюються проксимально при мануальної компресії дистального сегмента гомілки, діагностують початковий етап формування тромбозів у дистальних сегментах глибоких вен гомілки. Спосіб дозволяє здійснити ранню післяопераційну діагностику�оцесса. 7 іл., 3 пр.
Винахід відноситься до галузі медицини, зокрема до неврології. Проводять ультразвукове дослідження структури сідничного нерва на рівні подгрушевидного простору і в дистальному напрямку до його біфуркації на великогомілковий і загальний малогомілковий нерви у в-режимі з частотою випромінювання датчика до 17 МГц. При виявленні ознак невропатії сідничного нерва на рівні подгрушевидного простору у вигляді нерівномірності його товщини, яка коливається від 0,2 до 0,4 см, а в зоні дистального напрямки досягає 0,5 см і більше, діагностують синдром грушоподібної м'язи. Спосіб підвищує точність діагностики синдрому грушоподібної м'язи за рахунок виявлення морфоструктурних змін сідничного нерва від рівня грушоподібної простору до його біфуркації. 4 пр.

Спосіб діагностики діабетичної кардіоваскулярної автономної нейропатії у жінок, хворих на цукровий діабет 2 типу, з допомогою ультразвукової безперервної допплерографії мікроциркуляторного русла

Винахід відноситься до медицини, зокрема до ендокринології. Проводять оцінку мікроциркуляторного русла за допомогою безперервної ультразвукової допплерографії. При цьому на апараті «Мінімакс-Доплер-До» вимірюють лінійні швидкості кровотоку початково і під час функціональної проби з реактивною гіперемією та розрахунком відсотків максимального приросту шкірного кровотоку і редукції артеріолярное кровотоку. Після чого оцінюють функціональний стан вегетативної регуляції ритму серця шляхом виділення 3 ступенів тяжкості кардіоваскулярної нейропатії. Легка ступінь - максимальний приріст шкірного кровотоку менше 10%, редукція швидкості артеріолярное кровотоку до 8 хвилині дослідження менше 15%. Середній ступінь тяжкості - максимальний приріст шкірного кровотоку більше 10%, редукція швидкості артеріолярное кровотоку до 8 хвилині дослідження менше 15%. Важка ступінь - максимальний приріст шкірного кровотоку менше 10%, редукція швидкості артеріолярное кровотоку до 8 хвилині дослідження менше 15%. Спосіб дозволяє здійснювати ранню діагностику діабетичної кардіальної нейропатії, оцінити її тяжкість, з метою визначення тактики лікування та експертизи працездатності. 3 пр., 1 іл.
Винахід відноситься до медицини, а саме до діагностики в гінекології. Спосіб включає проведення доплерометрія судин матки до і після проби. При цьому в якості проби використовують интравагинальний пневмовибромассаж. Його проводять в імпульсному режимі з частотою 5 - 25 Гц, тривалістю серії імпульсів 3 - 4 секунди і паузою 2 секунди, протягом 5 хвилин. При цьому зниження показників кровотоку до і після проби свідчить про зниження компенсаторних можливостей судинної стінки матки. Спосіб дозволяє виявити пацієнток, які потребують додаткової прегравідарної підготовки, у тому числі перед програм допоміжних репродуктивних технологій. 1 пр.
Up!