Збірно-розбірний контейнер

 

Винахід відноситься до тари для транспортування або зберігання довгомірних виробів і матеріалів і може бути використане для створення неповоротних багатофункціональних збірно-розбірних контейнерів з підвищеною жорсткістю і з можливістю використання їх за новим призначенням після розвантаження.

Останнім часом географія освоєння родовищ корисних копалин, райони видобутку нафти і газу, планомірно зміщуються в території з погано облаштованій транспортною інфраструктурою, зокрема, в північні території, для яких логістичні схеми доставки вантажів включають в себе кілька перевалок з використанням різного виду транспорту. Наприклад, схема завезення матеріалів на будівництво порту Сабетта (Ямал) включає в себе автомобіль-вагон-судно-автомобіль. При цьому схема обороту контейнерів, які широко використовують для цих перевезень, в більшості випадків не ефективна, так як при поставці матеріалів у віддалені від транспортних комунікацій регіони відсутні зустрічні вантажопотоки, що дозволяють ефективно використовувати дорогі контейнери. У результаті постає завдання створення неповернутої тари, конструкція якої, після розвантаження, дозволяє испй, містить змінює довжину підставу у вигляді шарнірно хрестоподібно з'єднаних в середній частині балок, на кінцях яких за допомогою вертикальних осей встановлені стійки, виконані з уголкового профілю і сполучені стягуючим елементом з торців підстави попарно (СРСР, авт.свід. №1370003, B65D 19/44, 30.01.88).

Основним недоліком є низька жорсткість конструкції, що вносить обмеження на вагу вантажу. Крім того, конструкція контейнера не має бічних огороджень і фіксують вантаж елементів конструкції з торцевої сторони основи, що регламентує довжину транспортуються виробів. Фіксацію вантажу з торців виконують додатково встановлені щити, які спираються на кінці балок. В результаті навантаження виконують штабелем, що в подальшому ускладнює як строповку при розвантаженні, так і саму розвантаження.

Відомий стієчний піддон-контейнер для транспортування виробів різних типорозмірів. Піддон збірно-розбірний і містить підставу і сполучені з ним стійки. При цьому підстава складається з окремих секцій, з'єднаних між собою регулювальними муфтами з фіксаторами, що дозволяють змінювати геометричні розміри підстави. Стійки виконані телескопічними (СРСР, авт.болтовими з'єднаннями, зумовлює низьку жорсткість конструкції, що вносить обмеження на вагу вантажу. Це обумовлено тим, що збільшення габаритів підстави піддону досягається за рахунок висування в протилежні сторони бічних балок підстави з середньої, загальної для них, балки. Це зменшує площу бічних балок опори, а, отже, знижує жорсткість конструкції при збільшенні габаритів підстави. Таким чином, жорсткість конструкції знижується із зростанням ваги вантажу і габаритів вантажу. Крім того, у відомої конструкції відсутні конструктивні вузли, що надійно фіксують вантаж, що ускладнює їх фіксацію в контейнері після завантаження, так його розвантаження.

Найбільш близькою до пропонованої є збірно-розбірний контейнер для зберігання і перевезення будівельних матеріалів, виконаний з труби прямокутного профілю і містить підставу і бічні і торцеві огорожі, виконані у вигляді рамних конструкцій з плетінням (СРСР, авт.свід. №766972, B65D 85/46, 30.09.80.)

Основним недоліком є низька жорсткість конструкції, що обмежує вантажопідйомність відомого контейнера. Це обумовлено тим, що його основа і бічні стінки виконані складовими. З цієї ж причини жорсткість �ів і матеріалів обмежена довжиною бічних огороджень і наявністю торцевих стінок, виконаних у вигляді рам з палітуркою. Це ж зумовлює завантаження виробів в контейнер штабелем, що ускладнює строповку при розвантаженні виробів, а, отже, і саму розвантаження.

Крім того, для всіх, виявлених у результаті патентного пошуку збірно-розбірних контейнерів, аналогів та прототипу заявленого винаходу, загальним недоліком є неможливість їх використання за новим призначенням після розвантаження, зокрема безпосередньо в будівництві, як закінченого конструкційного вузла, так і в якості будівельної конструкції. Це обумовлено низькою жорсткістю конструкцій і відсутністю в конструкції несучих конструктивних і силових елементів, що мають застосування в будівництві. Неможливість повернення цієї тари постачальнику призводить до поступового її накопиченню і захаращення території будівельного майданчика.

Пропоноване винахід вирішує задачу створення збірно-розбірного контейнера, здійснення якого дозволяє досягти технічного результату, що полягає у підвищенні жорсткості конструкції, в незалежності жорсткості конструкції від ваги і габаритів вантажу, у можливості використання розвантаженого контейнера за новим призначенням,�ельстве, у можливості перевезення довгомірних вантажів в широкому діапазоні поздовжніх розмірів вантажів, спрощення навантаження і розвантаження контейнера.

Суть винаходу полягає в тому, що в збірно-розбірному контейнері, що містить бічні огородження, новим є те, що кожне бічне огородження являє собою двотаврову балку, що складається з двох з'єднаних між собою зварюванням таврів, кожен з який є частиною двотавра, розрізаного по поздовжній осьовій, причому лінія різу виконана у формі ідентичних равнобочних трапецій з кутом при більшому підставі 45°, а таври з'єднані між собою малими основами трапецій допомогою сполучних елементів, виконаних у формі квадратів зі стороною, рівною стороні малого підстави трапеції, крім того, по вертикальній лінії симетрії з'єднувальних елементів з обох сторін стінки балки, враспор, приварені ребра жорсткості, а до торців балки приварені фланці, при цьому бічні огородження з торців жорстко і рознімної з'єднані між собою силовими рамами, що складається з жорстко і рознімної сполучених між собою верхньої і нижньої частин, кожна з яких містить по дві опорні стійки, сполучені під прямим кутом поперечинами, при е�дення, а висота опорних стійок нижній частині силової рами збігається з висотою бічного огородження, при цьому вільні торці опорних стійок силової рами обладнані фітингами. Крім того: опорні стійки верхній частині силової рами жорстко і рознімної з'єднані з боковим огорожею допомогою куточків, що з'єднують їх з поверхнею верхньої полиці двотавра бічного огородження; внутрішні стінки бічних огороджень з'єднані між собою поперечними балками зв'язку, виконаними з швелера, які закріплені на внутрішній поверхні нижніх полиць двутавра бічного огородження, попарно, при цьому в кожній парі швелерів паралельні стінки спрямовані назустріч один одному; в кожну пару швелерів, звернених назустріч одна одній паралельними стінками, вставлені піддони; піддони виконані у вигляді профільованого листа; в верхній полиці двотавра балки бічного огородження в області кріплення ребер жорсткості виконані монтажні отвори; ребра жорсткості балки бічного огородження забезпечені монтажними отворами.

Технічний результат досягається наступним чином. Істотні ознаки формули винаходу: «Збірно-розбірний контейнер, що містить бічні огородження...» є невід'ємною ч�е заявленого технічного результату.

В заявленому збірно-розбірному контейнері кожне бічне огородження являє собою двотаврову балку, що складається з двох з'єднаних між собою зварюванням таврів, кожен з яких є частиною двотавра, розрізаного по поздовжній осьовій, причому лінія різу виконана у формі ідентичних равнобочних трапецій. В результаті виконання перерізу стінки двотаврової балки по зигзагоподібної лінії у формі ідентичних равнобочних трапецій, по лінії різу формують виступи і западини. У процесі складання двотавра таври зміщені в поздовжньому напрямку відносно один одного таким чином, щоб виступи малих підстав трапецій одного тавра були встановлені навпроти виступів відповідного тавра. При цьому таври з'єднані між собою зварюванням малими підставами трапецій допомогою сполучних елементів, виконаних у формі квадратів зі стороною, рівною стороні малого підстави трапеції.

В результаті, бокове огородження в заявленому контейнері являє собою двотаврову балку, яка має в стінці восьмигранну перфорацію і збільшену висоту, порівняно з початковою висотою двотавра. При цьому висота балки бічного огородження приблизно дорівнює подвоєній первоначальноу однакових сот, симетричних щодо їх вертикальною і поздовжньої осьової. При цьому кут при більшому підставі трапецій лінії реза складає 45°. Отримана геометрія перфорації в результаті запропонованого з'єднання таврів, забезпечує найбільш ефективне перерозподіл напружень зсуву, які виникають під навантаженням у верхній частині стінки балки відносно нижньої, що збільшує жорсткість балки бічного огородження та її навантажувальну здатність.

Збільшення висоти стінки двотаврової балки і перфорація знижують стійкість стінки балки під навантаженням. Для поліпшення стійкості бічного огородження стінку балки бічного огородження підсилюють. Цю функцію виконують ребра жорсткості, які приварені по вертикальній лінії симетрії з'єднувальних елементів з обох сторін стінки балки, враспор. В результаті конструктивно точки концентрації навантаження на балку бічного огородження від вантажу контейнера збігаються з кроком ребер жорсткості балки. Це дозволяє в цих місцях у верхніх полицях балки виконати отвори для кріплення з'єднувальних деталей, через які передається навантаження на несучу балку, наприклад, кронштейнів для кріплення циліндричних контейнерів. В ребрах ж� проведення навантажувальних робіт з контейнером, а так само при складуванні контейнерів ярусами один на одного і при розгойдуванні штабеля при русі судна виникає згинальний момент в з'єднанні опорних балок з несучими балками. Виконання бічного огородження контейнера у вигляді збільшеної по висоті двотаврової несучої балки дозволяє збільшити жорсткість конструкції в цілому, оскільки дозволяє приварити до його торцях високі фланці, здатні зменшити згинальний момент від опорних стійок.

Таким чином, у заявленому контейнері пропонована конструкція бічного огородження дозволяє при одночасному збільшенні висоти двотаврової балки бічного огородження, отримати найбільш ефективний перерозподіл напружень зсуву, які виникають під навантаженням у верхній частині стінки балки відносно нижньої, знизити згинальний момент від опорних стійок, істотно збільшити поперечну жорсткість одержуваної балки без істотного збільшення металоємності. Звідси випливає, що завдяки запропонованій конструкції, двотаврова балка бічного огородження заявленого контейнера має механічні характеристики, що дозволяють використовувати її в будівельних конструкціях як несучу балку.

Заявлений збірно-розбірний до�кісткові характеристики.

Жорсткість заявленої конструкції платформи в зібраному вигляді забезпечується наступним:

бічне огородження виконано у вигляді несучої балки, що має у перерізі двотавр заявленої конструкції;

бічні огородження з торців жорстко з'єднані між собою силовими рамами, що складається з жорстко і рознімної сполучених між собою верхньої і нижньої частин, кожна з яких містить по дві опорні стійки, сполучені під прямим кутом поперечинами;

нижня частина силової рами опорними стійками жорстко з'єднана з відповідними фланцями бічного огородження, а висота опорних стійок нижній частині силової рами збігається з висотою бічного огородження;

опорні стійки верхній частині силової рами жорстко і рознімної з'єднані з боковим огорожею допомогою куточків, що з'єднують їх з поверхнею відповідної верхньої полиці двотавра бічного огородження;

бічні огорожі з внутрішньої сторони з'єднані між собою поперечними балками зв'язку, виконаними з швелера;

швелери закріплені однією з паралельних стінок, попарно, при цьому в кожній парі швелерів паралельні стінки спрямовані назустріч один одному, а кожну пару швелерів, звернених назустріч одна одній парі двотавра балки бічного огородження в області кріплення ребер жорсткості виконані монтажні отвори для встановлення додаткових елементів, посилюють жорсткість конструкції з вантажем;

ребра жорсткості балки бічного огородження забезпечені монтажними отворами; для установки додаткових елементів, які посилюють жорсткість конструкції з вантажем.

В заявленому контейнері бічні огородження з торців жорстко з'єднані між собою силовими рамами, що складається з жорстко і рознімної сполучених між собою верхньої і нижньої частин. В результаті заявлений збірно-розбірний контейнер має верхню розвантаження, що спрощує вивантаження виробів і дозволяє перевозити важкі і великогабаритні довгомірні вантажі. При цьому забезпечується можливість завантаження в заявлений контейнер виробів, в тому числі і довгомірних виробів з поздовжнім розміром, що виходять за межі контейнера, через верх при знятій верхній частині силової рами. Це дозволяє використовувати контейнер для перевезення і зберігання довгомірних виробів, одночасно спрощуючи їх навантаження і вивантаження. Крім того, в силова рама в зборі виконує роль обв'язки, надійно фіксуючи вантаж в контейнері після з'єднання верхньої частини силової рами з нижньою частиною.

Надійна фіксація вантажу забезпечується, крім того, високими бічними огорожами, що забезпечує стійке �але вище, двотавр балки бічного огородження володіє стійкістю, завдяки привареним до його стінок ребрах жорсткості. В результаті забезпечується стійкість конструкції контейнера в цілому, що сприяє поліпшенню фіксації вантажу і при транспортуванні.

Оскільки паралельні стінки швелера в кожній парі балок зв'язку звернені назустріч один одному, це дозволяє використовувати їх в якості напрямних жолобів для закріплення в них піддонів. В результаті, виконання поперечних балок зв'язку з швелера не тільки забезпечує посилення жорсткості конструкції, але і забезпечує можливість закріплення в основі платформи піддонів, що, після завантаження платформи, забезпечує рівномірний розподіл навантаження на бічні огородження і силові рами і покращує жорсткість конструкції в цілому, враховуючи одночасно вага і габарити вантажу.

Виконання силової рами контейнера складовою поліпшує умови транспортування розвантажених контейнерів, так як дозволяє демонтувати верхню частину силової рами. Це дозволяє поставляти контейнери до місця навантаження штабелем. При цьому в стандартний автотранспорт вміщається 4 контейнера, а в напіввагон вміщається 2 штабеля по 6 контейнерів в каждчивается можливість жорсткої фіксації зібраних контейнерів при установці один на одного. Це дозволяє використовувати розвантажені контейнери в якості стелажів для організації тимчасових складів у безпосередній близькості від об'єктів будівництва або безпосередньо на будівельному майданчику.

Зберігання матеріалів у контейнерах дозволяє організувати ефективний складський облік і логістику на складі; забезпечує захист від вологи, контакту з грунтом; сприяє скороченню площ для зберігання і зменшення охоронюваного периметра.

Крім того, заявлений збірно-розбірний контейнер має малу вагу і високу жорсткість, конструкція контейнерів дозволяє надійно сполучати їх один з одним, бокове огородження контейнера являє собою несучу балку з низькою металоємністю і високою жорсткістю конструкції, бічні огородження з торців жорстко з'єднані між собою силовими рамами. Це обумовлює можливість використання заявленого збірно-розбірного контейнера, як в цілому, так і окремих його вузлів, в якості базових конструктивних елементів для монтажу різних будівельних об'єктів.

Досвід використання контейнерів в будівництві після розвантаження показав, що конструктивно контейнер може бути використаний у створенні об'єкта самостійно витягнути кліща�в якості несучих елементів (див. фіг. 4 - фіг. 9).

Викладене вище підтверджує можливість використання заявленого розвантаженого збірно-розбірного контейнера за новим призначенням, а саме, в будівництві в якості несучих конструктивних і силових елементів, що мають застосування в будівництві.

Таким чином, з вищевикладеного випливає, що заявлений збірно-розбірний контейнер при здійсненні забезпечує досягнення технічного результату, що полягає у підвищенні жорсткості конструкції, в незалежності жорсткості конструкції від ваги і габаритів вантажу, у можливості використання розвантаженого контейнера за новим призначенням, а саме, в будівництві в якості несучих конструктивних і силових елементів, що мають застосування в будівництві, можливості перевезення довгомірних вантажів в широкому діапазоні поздовжніх розмірів вантажів, спрощення навантаження і розвантаження контейнера.

На фіг. 1 зображено заявлений збірно-розбірний контейнер, деталювання; на фіг. 2 - збірно-розбірний контейнер в зборі; на фіг. 3а - бічне огородження збірно-розбірного контейнера в зборі; на фіг. 3б - бічне огородження збірно-розбірного контейнера, деталювання; на фіг. 3в - лінія різу двотавра; на фіг. 4 - модульний стелзаявленного контейнера в якості елемента конструкції шляхопроводу; на фіг. 6 - використання контейнера з ємністю для створення складу паливно-мастильного матеріалу; фіг. 7 - крита пішохідна галерея з комунікаціями; на фіг. 8 - завантажений контейнер; на фіг. 9 - застосування балки бічного огородження контейнера.

Заявлений збірно-розбірний контейнер містить бічне огородження 1, силові рами 2, що складаються з жорстко і рознімної сполучених між собою верхній 3 і нижньої 4 частин, кожна з яких містить по дві опорні стійки 5, 6, 7, 8, сполучені під прямим кутом поперечками 9, 10.

Кожне бічне огородження 1 являє собою двотаврову балку, що складається з двох з'єднаних між собою зварюванням таврів 11, 12, кожний з який є частиною двотавра 13, розрізаного по поздовжній осьовій, причому лінія різу 14 виконана у формі ідентичних равнобочних трапецій 15, 16 з кутом при більшому підставі 45°, а таври 11 і 12 з'єднані між собою малими основами 17, 18 трапецій 15, 16 допомогою з'єднувальних елементів 19, виконаних у формі квадратів зі стороною, рівною стороні малого підстави 17 (18) трапеції 15 (16). Крім того, по вертикальній лінії симетрії з'єднувальних елементів 19 з обох сторін стінки 20 балки 1, враспор, приварені ребра жорсткості 21, 22, а до торців бал�нт 19.

При цьому бічні огородження 1 з торців жорстко з'єднані між собою силовими рамами 2. Нижня частина 4 силової рами 2 опорними стійками 7, 8 жорстко з'єднана з відповідними фланцями 23 бічного огородження 1. Висота опорних стійок 7, 8 нижній частині 4 силової рами 2 збігається з висотою бічного огородження 1. Вільні торці 25, 26 і 27, 28 опорних стійок 5, 6, 7, 8 силової рами 2 обладнані фітингами (не показано). Опорні стійки 5, 6 верхньої частини 3 силової рами 1 жорстко і рознімної з'єднані з боковим огорожею 1 за допомогою куточків 29, з'єднують їх з поверхнею верхньої полиці 30 двотавра бічного огородження 1.

Внутрішні стінки бічних огороджень 1 з'єднані між собою поперечними балками зв'язку 31, виконаними з швелера, які закріплені на внутрішній поверхні нижніх полиць двутавра бічного огородження 1 однією з паралельних стінок, попарно. При цьому в кожній парі швелерів паралельні стінки спрямовані назустріч один одному.

У кожну пару швелерів, звернених назустріч одна одній паралельними стінками, вставлені піддони 32. Піддони 32 виконані у вигляді профільованого листа.

В верхній полиці 30 двотавра балки бічного огородження 1 в області кріплення ребер жорсткості 21, 22 виполнени34.

Розбірна конструкція контейнера. Виконані болтовими з'єднаннями: з'єднання верхніх 3 і нижніх 4 частин силових рам 2 між собою, приєднання нижньої частини 4 до фланців 23 бічного огородження 1, приєднання опорних стійок 5, 6 верхньої частини 3 рами 2 до бічних огороджень 1 за допомогою куточків 29, з'єднують їх з поверхнею верхньої полиці 30 двотавра бічного огородження 1, приєднання поперечних балок зв'язку 31 до внутрішньої поверхні стінок 20 бічного огородження 1, а також приєднання допоміжних елементів посилення жорсткості контейнера з вантажем (не показано).

Несучу балку 1 збирають в кондукторі шляхом електродугового зварювання всіх прилеглих деталей.

Для транспортування з заводу, в цілях компактності відправки, знімають верхню частину 3 силової рами 2. Для завантаження виробів верхню частину 3 силової рами 2 знімають. Після закінчення навантаження верхню 3 і нижню 4 частини силової рами 2 з'єднують. Крім того, опорні стійки 5, 6 верхньої частини 3 силової рами 2 кріплять до верхньої полиці 30 двотавра бічного огородження 1. В результаті положення вантажу в контейнері фіксується. Після доставки вантажу контейнер може бути розібраний.

Вище показано, що в заявленому контейнері бічне огражденительним стандартам для несучих балок, що дозволяє використовувати його в будівництві.

Збірно-розбірні контейнери можуть бути виготовлені з габаритами і розмірами для захоплень, відповідними ІСО 668:1995. Дана уніфікація, дозволяє виробляти такелажні роботи спредерами і тим же вантажопідйомним устаткуванням, що і для роботи з звичайними великовантажними контейнерами.

Конструкція заявленого збірно-розбірного контейнера дозволяє складувати навантажені контейнери один на одного висотою у 8 ярусів.

Заявлений збірно-розбірний контейнер має високу вантажопідйомність (фіг. 8). Конструктивно контейнер витримує стандартну корисну розподілене навантаження для великовантажних контейнерів 20 000 і 30 480 кг

На фіг. 4 по фіг. 9 наведено приклади використання заявленого збірно-розбірного контейнери після розвантаження. Висока жорсткість конструкції заявленого контейнера, а також розміщення вільних торцях опорних стійок силової рами фітингів дозволяє компонувати з контейнерів, наприклад, модульний стелаж для складського господарства (фіг. 4) або створити склад ПММ (фіг. 6). При цьому використання контейнерних фітингів і замків, наприклад, Twist Lock або по ГОСТ 20527-82, дозволяє закріпити контейнери до елементів конс заявлений збірно-розбірний контейнер має малу вагу і високу жорсткість, конструкція контейнерів дозволяє надійно сполучати їх один з одним, бокове огородження контейнера являє собою несучу балку з низькою металоємністю і високою жорсткістю конструкції, то це обумовлює можливість використання заявленого збірно-розбірного контейнера, як в цілому, так і окремих його вузлів, в якості базових конструктивних елементів для монтажу різних будівельних об'єктів.

Приклади використання повного конструктиву заявленого збірно-розбірного контейнера показані на фіг. 5 - використання заявленого збірно-розбірного контейнера в якості елемента конструкції шляхопроводу; на фіг. 7 - крита пішохідна галерея з комунікаціями.

Для використання бічного огородження 1 в будівництві в якості несучої балки, бокове огородження 1 демонтують шляхом розбирання болтових з'єднань. Після чого використовують в якості елемента конструкції. На фіг. 9 показано застосування балки бічного огородження контейнера для перекидання комунікацій через автомагістраль. Крім того, бокове огородження заявленого контейнера можна використовувати в якості балок перекриття, як балочної клітки підлоги, в якості опалубки для заливки бетонних майданчиків�ження являє собою двотаврову балку, складається з двох з'єднаних між собою зварюванням таврів, кожен з яких є частиною двотавра, розрізаного по поздовжній осьовій, причому лінія різу виконана у формі ідентичних равнобочних трапецій з кутом при більшому підставі 45°, а таври з'єднані між собою малими основами трапецій допомогою сполучних елементів, виконаних у формі квадратів зі стороною, рівною стороні малого підстави трапеції, крім того, по вертикальній лінії симетрії з'єднувальних елементів з обох сторін стінки балки враспор приварені ребра жорсткості, а до торців балки приварені фланці, при цьому бічні огородження з торців жорстко і рознімної з'єднані між собою силовими рамами, що складаються з жорстко і рознімної сполучених між собою верхньої і нижньої частин, кожна з яких містить по дві опорні стійки, сполучені під прямим кутом поперечинами, при цьому нижня частина силової рами опорними стійками жорстко з'єднана з відповідними фланцями бічного огородження, а висота опорних стійок нижній частині силової рами збігається з висотою бічного огородження, при цьому вільні торці опорних стійок силової рами обладнані фітингами.

2. Збірно-розбірний контейнер з п. 1, який відрізняється законодавством куточків, з'єднують їх з поверхнею верхньої полиці двотавра бічного огородження.

3. Збірно-розбірний контейнер з п. 1, який відрізняється тим, що внутрішні стінки бічних огороджень з'єднані між собою поперечними балками зв'язку, виконаними з швелера, які закріплені на внутрішній поверхні нижніх полиць двутавра бічного огородження попарно, при цьому в кожній парі швелерів паралельні стінки спрямовані назустріч один одному.

4. Збірно-розбірний контейнер з п. 3, який відрізняється тим, що на кожну пару швелерів, звернених назустріч одна одній паралельними стінками, вставлені піддони.

5. Збірно-розбірний контейнер з п. 4, який відрізняється тим, що піддони виконані у вигляді профільованого листа.

6. Збірно-розбірний контейнер з п. 1, який відрізняється тим, що в верхній полиці двотавра балки бічного огородження в області кріплення ребер жорсткості виконані монтажні отвори.

7. Збірно-розбірний контейнер з п. 1, який відрізняється тим, що ребра жорсткості балки бічного огородження забезпечені монтажними отворами. 

Схожі патенти:

Спосіб пакетування цеглин і пакет, отриманий цим способом

Винахід відноситься до промисловості будівельних матеріалів

Контейнер для дрібноштучних стінових матеріалів

Винахід відноситься до многооборотним засобів пакетування дрібноштучних стінових матеріалів

Контейнер для будівельних каменів

Винахід відноситься до промишленэсти будівельних матеріалів, частнои до пристроїв для складування, пакування та транспортування будівельних инделий, наприклад облицювальних чистотенних стінових каменів пиленних

Спосіб укладання залізобетонних виробів на піддоні з обмежувачами і піддон для транспортування залізобетонних виробів

Винахід відноситься до піддонів для транспортування залізобетонних виробів

Контейнер для пакета штучних вантажів

Винахід відноситься до контейнерів для транспортування пакетируемих штучних вантажів

Пристосування для обв'язування штабеля виробів

Винахід відноситься до області упаковування, а саме до пристосування для обв'язування штабеля виробів, може бути використане в різних галузях промисловості і спрямоване на підвищення надійності та безпеки робіт

Контейнер для транспортування пакетів цегли

Винахід відноситься до тари для транспортування цегли
Up!