Пристрій контролю системи рухів

 

Винахід відноситься до обчислювальної техніки, зокрема до пристроїв введення, і може бути використане в комп'ютерних іграх, для керування об'єктами в модельованих на ЕОМ просторах, в галузі машинобудування, літакобудування, космонавтики.

Відома система контролю Razer Orbweaver (заявник фірма Razer, генеральний директор Мін-Лян Тан, президент Роберт "Razerguy" Кракоф), що складається з опорної поверхні з розташованою на ній групою кнопок і роликів (http://www.razerzone.com/gaming-keyboards-keypads/razer-orbweaver).

Недоліки: недостатньо висока надійність і точність управління системою рухів.

В аналогу неможливо управляти системою рухів без залучення додаткових засобів управління, відсутність занурення в моделируемое на ЕОМ простір.

Відома система контролю Kinect (заявник корпорація Microsoft) - приставка з датчиками руху, відстежувальними положення оператора в просторі (http://www.xbox.com/ru-RU/kinect/).

Недоліки: низька точність рухів, низький показник надійності в системі «Людина-Машина».

Відомий найбільш близький аналог винаходу - маніпулятор для комп'ютера (патент №2344465, МПК G06F 3/00, 16.04.2007, опубл. 20.01.2009), що містить кнопки, корпус, жорстко з'єднаний з у�х частинах якого по периферії навпроти один одного з бічних сторін розташовані кнопки і ролики для зручного управління системою рухів, всередині встановлено шарнір, на якому жорстко закріплений хвостовик, причому на керуючому елементі, виконаному у вигляді Н-образної рами, між криволінійними опорними поверхнями встановлено затиски, а усередині корпусу розташований регулятор, контролює жорсткість ходу шарніра.

Недоліки: недостатньо висока точність рухів, низький показник надійності в системі. Хвостовик не має жорсткого з'єднання з сидінням оператора, відсутність точного регулювання висоти керуючого елемента та точного регулювання відстані між оператором і керуючим елементом, а також відсутність керуючих елементів для ніг оператора і датчиків руху відстежують положення голови, рук, плечей оператора.

Технічний результат: підвищення надійності і точності управління системою рухів.

Підвищення надійності і точності управління системою рухів у пристрої для контролю системи рухів, що містить кнопки, корпус, жорстко з'єднаний з керуючим елементом, виконаним у вигляді Н-образної рами з криволінійними опорними поверхнями, на передніх частинах якого по периферії навпроти один одного з бічних сторін розташовані кнопки і ролики, усередині встановлений шарнір, на котор�ими опорними поверхнями встановлено затискачі, а усередині корпусу розташований регулятор, контролює жорсткість ходу шарніра, досягається за рахунок того, що пристрій для контролю системи рухів додатково введені педалі і датчики руху, сполучені з керуючим елементом проводами або бездротовим зв'язком, а хвостовик жорстко з'єднаний з кронштейном кріплення, мають регулювальні затискачі.

Додатково введені педалі і датчики руху, сполучені з керуючим елементом проводами або бездротовим зв'язком дозволяють частину контрольованих функцій передати ніг оператора і відстежувати положення голови, рук, плечей оператора в просторі.

Технічний результат досягається за рахунок можливості регулювання висоти керуючого елемента та відстані до оператора за допомогою кронштейна з затискачами, жорстко з'єднує хвостовик з сидінням оператора, оскільки оператор може максимально точно вибрати точку опори керуючого елементу, жорстко зафіксувати її положення і під час роботи не виникає заважають управління коливань між точкою опори керуючого елемента та сидінням оператора за рахунок оснащення пристрою контролю педалями, т. к. контроль частині функцій у системі рухів переданий ніг, оператор глібов�ок в ток в моделюваному на ЕОМ просторі, за рахунок того, що передана ніг частина функцій управління знижує навантаження на пальці рук оператора, він менше втомлюється, що підвищує тривалість його надійної та точної роботи, за рахунок оснащення пристрою датчиками руху, контролюючими положення голови, плечей і рук оператора, т. к. оператор отримує додаткові функції, що створюють нові можливості в системі рухів, що дозволяє досягати більш точного результату під час управління.

Проведений аналіз рівня техніки показав, що заявлена сукупність істотних ознак, наведених у формулі винаходу, невідома. Встановлено, що заявлене технічне рішення не випливає явно з відомого рівня техніки. Винахід є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Пристрій для контролю системи рухів пояснюється кресленням.

На кресленні зображений загальний вигляд пристрою.

Пристрій для контролю системи рухів включає в себе кнопки, 1, корпус 2, всередині корпусу 2 встановлений шарнір 3, на якому жорстко закріплений хвостовик 4, жорстко з'єднаний з сидінням оператора 13, кронштейном 14 із затискачами 15, причому корпус 2 жорстко з'єднаний з керуючим елементом 5, виконаний можливістю руху за рахунок шарніра 3, жорсткість ходу якого може регулюватися за допомогою розташованого в корпусі 2 регулятора 12 за бажанням оператора або автоматично залежно від ситуації, яка склалася в системі рухів, при цьому на передніх частинах 7 керуючого елемента 5 по периферії навпроти один одного з бічних сторін розташовані кнопки 1, кнопки шарнірні 8, кнопки многоконтактние 9, ролики 10 для надійного і точного управління системою рухів, причому керуючий елемент 5 має можливість регулювання Н-образної рами за рахунок розташованих на ній затискачів 11 по ширині між криволінійними опорними поверхнями 6. Пристрій для контролю системи рухів оснащене педалями 16 і датчиками руху 17, з'єднаними з керуючим елементом 5 проводами або бездротовим зв'язком.

Робота пристрою.

Пристрій для контролю системи рухів працює наступним чином. Оператор за допомогою кронштейна 14 із затискачами 15 максимально точно вибирає точку опори керуючого елемента 5, жорстко закріплює в ній хвостовик 4, жорстко з'єднаний з шарніром 3. Оператор сидить на сидінні 13 перед корпусом 2, передпліччя рук лягають на керуючий елемент 5, виконаний у вигляді Н-образної рами з криволінійними опорними поверх�го з сидінням 13 допомогою хвостовика 4 і кронштейна 14 із затискачами 15. Оператор встановлює точну для себе ширину керуючого елемента 5 за допомогою затискачів 11. Керуючий елемент 5 жорстко з'єднаний з корпусом 2, в якому розташований шарнір 3, за рахунок якого керуючий елемент 5 одержує можливість руху, причому в корпусі 2 встановлений регулятор 12, контролюючий жорсткість ходу шарніра 3, і оператор перед початком роботи встановлює потрібний рівень жорсткості ходу шарніра 3 за допомогою регулятора 12. Система рухів частково контролюється передпліччями оператора, що лежать на криволінійних опорних поверхнях 6, частково контролюється кистями оператора, що лежать на передніх частинах 7 керуючого елемента 5, частково контролюється ногами оператора за допомогою педалей 16, частково контролюється рухами голови, рук, плечей оператора, за допомогою датчиків руху 17. Т. к. регулятор 12, розташований в корпусі 2, під час роботи маніпулятора автоматично контролює жорсткість ходу шарніра 3 у корпусі 2 в залежності від ситуації в системі рухів, у оператора виникає ефект «зворотного зв'язку» і більш чітке сприйняття системи рухів. Оскільки частина системи рухів контролюється ногами оператора за допомогою педалей 16, оператор глибше погружаетсќ простору. Оскільки частина системи рухів контролюється рухами голови, рук і плечей оператора, за допомогою датчиків руху 17, у оператора з'являються нові функції в системі рухів. Кисті оператора взаємодіють з кнопками 1, кнопками шарнірними 8, кнопками багатоконтактними 9 і роликами 10, розташованими на передніх частинах 7 керуючого елемента 5 по периферії навпроти один одного з бічних сторін для точного управління системою рухів.

Приклад 1.

Оператор за допомогою кронштейна 14 із затискачами 15 максимально точно вибирає точку опори керуючого елемента 5, жорстко закріплює в ній хвостовик 4, жорстко з'єднаний з шарніром 3. Оператор сидить на сидінні 13 перед корпусом 2, передпліччя рук лягають на керуючий елемент 5, виконаний у вигляді Н-образної рами з криволінійними опорними поверхнями 6 для розташування рук оператора з можливістю руху за рахунок шарніра 3, жорстко закріпленого з сидінням 13 допомогою хвостовика 4 і кронштейна 14 із затискачами 15. Оператор встановлює точну для себе ширину керуючого елемента 5 за допомогою затискачів 11. Керуючий елемент 5 жорстко з'єднаний з корпусом 2, в якому розташований шарнір 3, за рахунок якого керуючий елемент 5 отримує возмоЀ перед початком роботи встановлює потрібний рівень жорсткості ходу шарніра 3 за допомогою регулятора 12. Система рухів частково контролюється передпліччями оператора, що лежать на криволінійних опорних поверхнях 6, частково контролюється кистями оператора, що лежать на передніх частинах 7 керуючого елемента 5, частково контролюється ногами оператора за допомогою педалей 16, частково контролюється рухами голови, рук, плечей оператора за допомогою датчиків руху 17. Т. к. регулятор 12, розташований в корпусі 2, під час роботи маніпулятора автоматично контролює жорсткість ходу шарніра 3 у корпусі 2 в залежності від ситуації в системі рухів, у оператора виникає ефект «зворотного зв'язку» і більш чітке сприйняття системи рухів. Оскільки частина системи рухів контролюється ногами оператора за допомогою педалей 16, оператор глибше занурюється у простір, моделируемое на ЕОМ, у оператора виникає ефект «присутності всередині» модельованого на ЕОМ простору. Ногами допомогою педалей 16 оператор контролює відносяться до ніг функції, такі як «ходити і бігати, вперед-назад» або переміщати транспорт «вперед-назад». Оскільки частина системи рухів контролюється рухами голови, рук і плечей допомогою датчиків руху 17, у оператора з'являються нові функції в сист�ний тіло контрольованого об'єкта, оператор відхиляється сам, а датчики руху 17, контролюючі положення голови, рук і плечей, створюють цей ефект у моделюваному на ЕОМ просторі. Кисті оператора взаємодіють з кнопками 1, кнопками шарнірними 8, кнопками багатоконтактними 9 і роликами 10, розташованими на передніх частинах 7 керуючого елемента 5 і по периферії навпроти один одного з бічних сторін передньої частини 7 для надійного і точного управління системою рухів. Використання пристрій для контролю системи рухів дозволить підвищити надійність і точність управління системою рухів.

Пристрій для контролю системи рухів, що містить кнопки, корпус, жорстко з'єднаний з керуючим елементом, виконаним у вигляді Н-образної рами з криволінійними опорними поверхнями, на передніх частинах якого по периферії навпроти один одного з бічних сторін розташовані кнопки і ролики, усередині встановлений шарнір, на якому жорстко закріплений хвостовик, на керуючому елементі, виконаному у вигляді Н-образної рами, між криволінійними опорними поверхнями встановлено затиски, а усередині корпусу розташований регулятор, контролює жорсткість ходу шарніра, що відрізняється тим, що пристрій для контролю системи дбеспроводной зв'язком, а хвостовик жорстко з'єднаний з кронштейном кріплення, мають регулювальні затискачі. 

Схожі патенти:

Управління віртуальними портами

Група винаходів відноситься до пристроїв вводу з можливістю забезпечення одночасної роботи декількох користувачів. Технічний результат полягає в забезпеченні зворотного зв'язку між користувачами обчислювальної середовища. Кожен такий віртуальний порт може мати різні відносяться до нього ознаки, наприклад, переважні права, права або додаткові можливості. Коли один або більше користувачів знаходяться у сцені захоплення, заснованої на жестах системи, система може асоціювати віртуальні порти з користувачами і підтримувати віртуальні порти. Також передбачено скасування асоціації віртуальних портів з користувачами або обміну віртуальними портами між двома або більше користувачами. 3 н. і 5 з.п. ф-ли, 15 іл.

Незагрязняемое вказівний пристрій

Винахід відноситься до області обробки цифрових даних. Технічний результат полягає в поліпшенні гігієнічності використання вказівного пристрою "миша". Пристрій містить корпус, одну або декілька кнопок і/або безконтактно спрацьовують сенсорів. Корпус, кнопка або кнопки і/або безконтактно спрацьовують сенсори конструктивно виконані з повітряними трубопроводами або каналами всередині, через які повітря і/або інший газ підводиться під тиском від повітряного насоса та/або газового балона, з можливістю обдування зовнішніх поверхонь корпусу і створення повітряної подушки між ними і рукою людини-користувача при зближенні їх з користувацької рукою. 2 з.п. ф-ли, 1 іл.

Пристрій обробки інформації, спосіб обробки інформації, програма, кінцевий пристрій управління і система обробки інформації

Винахід відноситься до пристрою обробки інформації, способу обробки інформації, програмі, прикінцевого пристрою керування та систему обробки інформації. Технічний результат - більш зручне управління кінцевим пристроєм за рахунок здійснення процесу підтвердження результату операцій, виконуваних користувачем, що представляє собою відображення допустимих команд, які може вибрати користувач при управлінні кінцевим пристроєм. Пристрій містить: поле вводу, що підтримує введення інформації про операції; секцію зв'язку, що здійснює зв'язок, за допомогою радіосигналу, з кінцевим пристроєм; секцію відображення; секцію отримання інформації про операції, яка одержує інформацію про операції через секцію введення; секцію повідомлення про команду, створює команди попередження на підставі інформації про операції і уведомляющую кінцевий пристрій, за допомогою секції зв'язку, про створеній команді; секцію отримання результату операції, що представляє собою допустимі команди, і секцію управління відображенням. 4 н. і 13 з.п. ф-ли, 13 іл.

Пристрій, спосіб, комп'ютерна програма і користувальницький інтерфейс

Винахід відноситься до пристроїв введення інформації. Технічний результат полягає зменшення ймовірності ненавмисної активації доступною для вибору частини. Пристрій містить блок інтерфейсу вводу, процесор, пам'ять, що включає комп'ютерний програмний код для забезпечення виконання пристроєм: надання частини блоку інтерфейсу вводу, доступною для вибору користувачем; конфігурування пристрою так, щоб воно перебувало або в першому стані, або у другому стані, при цьому в першому стані згадана частина, доступна для вибору користувачем, пов'язана з першою функцією, що має першу характеристику, так що перша функція виконується у відповідь на активацію згаданої частини, доступною для вибору користувачем, і в другому стані згадана частина, доступна для вибору користувачем, не пов'язана з першою функцією, так що перша функція не виконується у відповідь на активацію згаданої частини, доступною для вибору користувачем; та конфігурування пристрою для управління тактильним якістю згаданої частини, доступною для вибору користувачем, щодо решти блоку користувальницького введення, так що згадана частина, доѲ першому стані, і з другим тактильним якістю, якщо пристрій знаходиться в другому стані. 5 н. і 30 з.п. ф-ли, 9 іл.

Втілення візуального представлення за допомогою вивченого введення від користувача

Винахід відноситься до області візуалізації візуального уявлення користувача. Технічний результат - забезпечення візуального представлення користувача за допомогою виконання анімацій, заснованих на історії вводів від користувача. Спосіб застосування ефектів до візуальному представленню містить: вибір першої анімації з безлічі збережених анімацій на підставі першого зображення, що вказує користувача, що знаходиться в даний час у фізичному просторі для захоплення; застосування згаданої першої анімації до візуальному представленню користувача на пристрої відображення; оновлення щонайменше однієї анімації з цього безлічі збережених анімацій на підставі характеристик користувача, ідентифікованого на підставі першого зображення; у відповідь на ухвалу з другого зображення фізичного простору для захоплення, що користувач не знаходиться в згаданому фізичному просторі для захоплення, вибір другої анімації з цього безлічі збережених анімацій на підставі попереднього зображення; застосування згаданої другий анімації до візуальному представленню користувача на пристрої відображення. 3 н. і 15 з.п. ф-ли, 12

Гібридний пристрій відображення

Винахід відноситься до пристрою відображення і способу представлення інформації за допомогою пристрою відображення. Технічним результатом є об'єднання подання оптичної інформації у візуальному зображенні з поданням інформації про формою, представленої топологією, накладеної на зображення, з можливістю динамічного представлення топологічної інформації, виявлення тактильного введення користувача і тактильного зворотного зв'язку з користувачем при виявленні дотику, а також підвищення безпеки використання пристрою відображення. Пристрій містить блок відображення зображення (IDU), що має поверхню візуального відображення (VDS); блок відображення топології (TDU), накладений на поверхню візуального відображення (VDS) і пристосований для керованої зміни топології на тактильної поверхні відображення (TDS) за допомогою полімерного активизирующего шару, блок відображення топології (TDU) додатково надає сигнали від датчиків, які вказують на те, що до тактильної поверхні відображення (TDS) прикладені зовнішні сили, причому блок відображення топології (TDU) містить безліч пакетів активних шарів з шаром (L1-L5) ї поверхні відображення (TDS). 2 н. і 24 з.п. ф-ли, 7 іл.

Система і спосіб для вибору вкладки в браузері вкладок

Винахід відноситься до засобів управління і вибору однієї з набору відкритих вкладок в браузері вкладки. Технічний результат полягає в зменшенні часу доступу до необхідної вкладці. Відображають web-браузер у вікні дисплея, причому вікно web-браузера відображає безліч відкритих вкладок у рядку вкладок, причому кожна відкрита вкладка має контент окремої Web-сторінки, асоційований з ним, при цьому безліч відкритих вкладок включає в себе поточну обрану вкладку і одну або більше необраних вкладок. Відображають на дисплеї вікно швидкого вибору у відповідь на активацію користувачем одного механізму швидкого вибору, при цьому вікно швидкого вибору відображає набір графічних видів, що представляють контент Web-сторінки для кожної з безлічі відкритих вкладок у рядку вкладок, причому кожен графічний вигляд масштабований так, що згаданий контент Web-сторінки для кожної відкритої вкладки відображається у вікні швидкого вибору. Приймають користувальницький введення у вікні швидкого вибору. На підставі користувальницького введення модифікують вікно швидкого вибору. 3 н. і 17 з.п. ф-ли, 10 іл.

Спосіб забезпечення користувацького інтерфейсу і використовує його мобільний термінал

Винахід відноситься до області користувальницьких інтерфейсів для пристроїв з сенсорним екраном, а саме до способу взаємодії користувача та пристрої шляхом різних подій торкання, що виявляються численними датчиками дотику, сформованими на різних поверхнях мобільного терміналу. Технічний результат полягає в збільшенні кількості можливих різних жестів торкання, відповідних команд користувача. Для цього мобільний термінал, який має першу і другу області дотику, виявляє подія дотику, яке включає в себе перше торкання, що сприймається на першій області дотику, і друге торкання, що сприймається на другий області дотику, ідентифікує шаблон руху події торкання і забезпечує користувальницький інтерфейс у відповідності з шаблоном руху. При цьому мобільний термінал виконує безліч додатків, принаймні одна з яких виконується згідно з відповідними елементами контенту, а забезпечення користувацького інтерфейсу містить відображення щонайменше одного вікна виконання цих виконуваних додатків у відповідь на ідентифікацію шаблону руху. 2 н. і 12 з.п. ф-ли, 15 іл.

Пристрій дистанційного керування, система дистанційного управління, спосіб дистанційного керування і програма

Винахід відноситься до області пристроїв дистанційного управління, а саме до пристрою дистанційного керування з сенсорним пристроєм вводу даних. Технічним результатом є забезпечення можливості безперервного управління, що зменшує ймовірність неправильного введення команд. Для цього пристрій містить панель дисплея, блок виявлення управління, блок генерування команди і блок передачі команди на електронний пристрій. При цьому блок генерування команди потрібен для знаходження першого напряму на основі взаємного розташування початкової точки контакту і першої точки проведення, проведеної з початкової точки контакту, генерування команди управління, що позначає проведення у першому напрямку, виявлення другого напряму на основі взаємного розташування початкової точки контакту і проведення другої точки, проведеної з першої точки проведення, і генерування команди, що позначає закінчення проведення пальцем в першому напрямку і початок проведення пальцем в другому напрямку, якщо другий напрям відрізняється від першого напрямку. Крім того, блок генерування команди знаходить перше відстань між початковою точкою контакти генерує команду управління, позначає зупинку переміщення курсору у разі якщо різниця між першим і другим відстанню більше або дорівнює заданому порогу. 4 н. і 5 з.п. ф-ли, 11 іл.

Спосіб і система для взаємодії людина-машина, заснованого на жестах, і машиночитаемий носій для цього

Винахід відноситься до способу і системи взаємодії людина-машина, заснованого на жестах, і машиночитаемому носія для цього. Технічним результатом є забезпечення полегшеного і точного введення інформації, що відноситься до руху миші, у комп'ютер. Спосіб взаємодії людина-машина, заснованого на жестах, включає захоплення зображень від відеопотоків користувача; захоплення відеопотоку через камеру і захоплення безперервних зображень з відеопотоку або захоплення дискретних зображень з відеопотоку через визначений інтервал; визначення координат трьох або більше зумовлених кольорових блоків на передньому плані захопленого зображення; встановлення фонової моделі для генерації зображення маски і видалення фону зображень зображенням маски; отримання зумовленого першого кольорового шаблон блоку, другого кольорового шаблону блоку і третього кольорового шаблону блоку і генерування гістограми, відповідної кожному кольоровому блоку згідно з зображень; обчислення діаграми розподілу ймовірності кожного кольорового блоку згідно відповідної гістограмі; розгляд середньої точки кожного кольорового блоку в діаграмі распркоординатам першого кольорового блоку, і моделювання дії клацання миші згідно з координатами інших кольорових блоків. 3 н. і 9 з.п. ф-ли, 4 іл.
Up!