Спосіб оперативної скринінг-діагностики та корекції функціонального стану людини за допомогою апаратно-програмного комплексу "рофэс"

 

Винахід відноситься до медицини, а саме до електропунктурної скринінг-діагностики і може бути використане в різних областях медицини, психології, спорту, де потрібна моніторування стану людини на тривалому проміжку часу з оперативною корекцією його показників.

В електропунктурної скринінг-діагностики в даний час відомі методи визначення функціонального стану людини - метод Фолля і метод Накатані, які різняться між собою набором точок дослідження, робочими параметрами вимірювальних приладів і системою аналізу одержуваних даних.

Метод Фолля заснований на вимірюванні провідності ділянки меридіана і динаміки встановлення струму в точках акупунктури. При цьому використовуються слабкі постійні струми (до 1,5 мкА) і напругу до 1,5-2 (Д. М. Табеева, Керівництво по голкорефлексотерапії, 1982, стор 152).

Недоліком цього методу є великий час вимірювання від 30 до 50 хв, що збільшує тривалість обстеження.

В основі методу японського вченого Накатані лежить розроблена автором теорія Ріодораку. (Д. М. Табеева, Керівництво по голкорефлексотерапії, 1982, стор 154-160). Відповідно до цієї теорії існує тісний взаємозв'язок між опції�ниям відповідних меридіанів. Ці лінії, що змінюють свою електропровідність при зміні функцій взаємопов'язаних органів, Накатані назвав Ріодораку, розділивши їх на дві групи по шість точок в кожній: ручні і ножні.

До недоліків методу Накатані можна віднести наступне: электропунктурное вплив на БАТ проводиться однополярним струмом (від'ємним), час впливу на БАТ обмежена фіксованими проміжком 2, пасивний електрод, розташований при дослідженні в руку пацієнта, дає величезну похибка при вимірюванні БАТ в результаті щільності стискання його пацієнтом. Ці три параметри впливають на зниження вірогідності діагностики. Крім того, струм впливу на БАТ-200 мкА, має дуже високе значення, що призводить до виникнення неприємних відчуттів у чутливих пацієнтів. Інтерпретація отриманих результатів вимірювання, обмежена тільки клінічної складової, знижує ступінь достовірності діагностики. Відсутність загальних інтегральних характеристик, виражених у числових значеннях фізіологічного і психологічного стану пацієнта, знижує інформативність вимірювання і точність діагностики.

Найбільш близьким аналогом, прийнятого за прототип є спосіб электропунктурностика), включає электропунктурное вплив на корпоральні БАТ 12 головних парних меридіанів людини мікрострумами позитивної і негативної полярності до моменту, коли пульсація напруги за проміжок часу 0,2±0,01 с складе по амплітуді ≤5 мв, вимірювання електрошкірна опору в точках БАТ, нанесення на кругову діаграму отриманих результатів вимірювання і подальший аналіз результатів за взаиморасположению профілів ЕКС щодо їх усереднених складових у загальній формі і площі, описуваної ними у відповідності з правилами Східної концепції «У-сін» (UA, пат. №2202278, оп. 20.04.2003).

У прототипі диагностируемой величиною є тільки електрошкірний опір (ЕКС), що знижує ефективність функціональної діагностики стану організму

Крім того, у способі діагностуються 12 парних меридіанів організму людини та/або реакції точок БАТ по шкірних зон, розташованих над остистими відростками хребта проводять за схемою точок БАТ в послідовності С1-С7, Th1-Th12, L1-L5, S1-S5, або в микросистеме Су-джок і час діагностики зазначених шкірних зон становить досить тривалий проміжок, а саме від 4 хв для корпоральних меридіанів до 15 хв в совокупн�ться підвищення ефективності функціональної діагностики стану організму, за рахунок збільшення кількості діагностичних характеристик, зменшення часу діагностики.

Технічний результат винаходу досягається за рахунок того, що крім отримання та аналізу діагностичної характеристики електрошкірна опору (ЕКС), аналізується частотний спектр, отриманий розкладанням в ряд Фур'є кривої, утвореної в процесі адаптації біологічно активної точки (БАТ) або шкірної зони, відповідної проекції будь-якого органу, до провоцирующему впливу струмом прямої та зворотної провідності для здійснення оперативної корекції функціонального стану організму частотами пацієнта, виділеними з його частотного спектра при невідповідності їх нормативними показниками (поняття відхилень від норми в частотному спектрі представлено далі).

Зменшення часу діагностики досягається за рахунок зменшення кількості діагностованих точок БАТ або шкірних зон до, щонайменше, одного.

Для рішення поставленої задачі в способі скринінг-діагностики функціонального стану людини за допомогою апаратно-програмного комплексу, що включає электропунктурное вплив на корпоральні біологічні активні точки (БАТ) людини мікрострумами �дме аналіз результатів за взаиморасположению профілів ЕКС, згідно винаходу, паралельно з зазначеними операціями додатково здійснюють спектральну діагностику, що включає аналіз спектрального ряду Фур'є частотних змін, що виникають при адаптації вимірюваної точки БАТ до провоцирующему впливу вимірювального струму, з подальшим формуванням з допомогою комп'ютерної програми частотного лікувального модуля, який складається з функціональних частот пацієнта, виділених з його частотного спектра при невідповідності їх нормативним показникам, потім зазначений частотний лікувальний модуль направляють в діагностуються точки для проведення оперативної корекції функціонального стану органів і систем, при цьому аналіз спектру частотних характеристик здійснюється в діапазоні 0,015-100 Гц з дискретністю 0,015.

Спосіб скринінг-діагностики функціонального стану людини здійснюють за допомогою апаратно-програмного комплексу «РОФЭС-МОНИКОР».

Спектральна діагностика здійснюється, щонайменше, з однієї точки БАТ або шкірної зони організму людини.

Частотні лікувальні модулі формують на заданому проміжку часу 1 хв і більше, залежно від стану пацієнта.

Діагностика та корекція функціонального з�стико-корекційний цикл здійснюють за правилом ітерації, де кожна наступна діагностична операція враховує результати корекції попередніх діагностичних операцій і формує у зв'язку з цим новий частотний модуль, в які будуть входити частоти спектрального ряду Фур'є цієї діагностичної операції.

Спосіб здійснюється з використанням апаратно-програмного комплексу електропунктурної діагностики «РОФЭС» (розроблений Уральським НВП «АЛЬТАИМ» р. Єкатеринбург, свідоцтво про державну реєстрацію програми для ЕОМ №970188 від 28.04.1997 р., Реєстраційне посвідчення Федеральної служби по нагляду у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку №ФСР 2009/04341 від 17 лютого 2009 року про дозвіл до виробництва, продаж і застосування на території РФ комплексу "РОФЭС"). Версія З «РОФЭС» - моніторинг адаптації і корекції станів «МОНИКОР» - експрес-метод функціональної діагностики та корекції станів.

Спосіб пояснюється кресленнями:

Фіг. 1 - представлений графік струмового кривої з частотними змінами (флюктуациями) при адаптації вимірюваної точки БАТ до провоцирующему струмом прямої та зворотної провідності;

Фіг. 2 - представлений графік частотного спектру БАТ меридіана, наприклад легенів;

Фіг. 3 - представлений р�бо відхилення в системі органів, за які відповідає цей меридіан;

Фіг. 4 - профілі ЕКС.

Перед проведенням досліджень програмується загальний час сеансу, час діагностики та час корекції. Оператором в комп'ютерній програмі задається певний проміжок часу (загальний час сеансу), необхідний для проведення дослідження, визначаються етапи ітерації (набір діагностичних операцій, де кожна наступна операція використовує результати попередніх), тобто кількість циклів (діагностика плюс корекція). Кожен етап ітерації передбачає операцію діагностики з БАТ або шкірної зони, математичну обробку спектральних даних ряду Фур'є з формуванням частотного лікувального модуля шляхом селектирования в частотний лікувальний модуль корекції і автоматичну корекцію функціонального стану діагностованих органів і систем частотами лікувального модуля, потім знову діагностику з БАТ і так далі в циклі, поки не закінчиться загальний час дослідження пацієнта.

Загальний час сеансу вибирають в проміжку часу 1 хв - 24 год залежно від тяжкості стану організму людини або дослідницьких цілей.

В діагностико-корекційному циклі діагностика здійснюється протягом часу, необ�ок в ток 50 с, але може бути зменшено до 15 с в залежності від апаратного виконання комплексу «РОФЭС-МОНИКОР»), корекція між діагностичними операціями протягом 1 хв і більше, залежно від стану пацієнта. Кожній частоті, отселектированной в частотний лікувальний модуль, задається час її впливу від 10 с і більше, залежно від стану пацієнта.

Для протікання електричного струму через діагностуються точки або шкірні зони необхідний замкнутий електричний контур, тому на біологічно активні точки або шкірну зону, відповідну проекції будь-якого органу, установлюються одноразові кардіоелектроди або конечностние кардіоелектроди з гігроскопічним матеріалом (наприклад вата), змоченим фізіологічним розчином. Вибір типу кардиоэлектрода залежить від топології точок (наприклад, конечностний кардиоэлектрод не встановити на БАТ спини) Кардіоелектроди приєднані датчиком до комплексу «РОФЭС-МОНИКОР».

Спектральна діагностика здійснюється як з одного БАТ або шкірної зони, відповідної проекції будь-якого органу, так і з парних біологічно активних точок головних парних меридіанів організму людини Р, G, Е, RP, З, IG, V, R, МС, TR, VB, F, або переднесерединного і тим накладення одноразових кардіоелектродів, призначених для кардиомониторинга, у випадку з парними головними меридіанами, або шляхом накладання одного одноразового кардиоэлектрода на БАТ переднесерединного або заднесерединного меридіанів, або на проекційні крапки над остистими відростками хребта з закріпленням пасивного електрода зі змоченим у фізрозчині тампоном на тенар руки пацієнта (піднесення м'язи великого пальця руки). Виключаються точки на волосистій частині голови, куди встановлюється оператором датчик комплексу «РОФЭС-МОНИКОР», змочений у фізрозчині.

Запускається процес.

Здійснюють электропунктурное вплив на корпоральні біологічні активні точки (БАТ) або шкірні зони організму людини мікрострумами позитивної і негативної полярності U=4в, струм 60 мка.

Далі здійснюють вимірювання електрошкірна опору в одній або більше точок БАТ під управлінням апаратно-програмного комплексу «РОФЭС-МОНИКОР» з подальшим аналізом результатів вимірювань у вибраних точках по взаиморасположению профілів ЕКС (фіг. 4).

При цьому точка адаптується до провокуючих струмів не плавно, а стрибкоподібно - з хвильовими флюктуациями (фіг. 1). Тому паралельно аналізується спектру�ю вимірювального струму в цих виміряних точках в діапазоні 0,015-100 Гц з дискретністю 0,015.

Комп'ютерна програма здійснює запам'ятовування цих коливальних процесів та їх спектральну обробку.

Спектральний аналіз меридіональна системи заснований на аналізі спектру частотних характеристик вимірюваних БАТ в результаті провокуючого впливу струму. Аналіз здійснюється математичними методами, тобто розкладанням сигналу (коливання) вимірюваної БАТ в ряд Фур'є і подальшим формалізованим аналізом отриманих характеристик у діапазоні від 0,015 Гц до 100 Гц з дискретністю 0,015.

На фіг. 2 представлений частотний спектр БАТ меридіана, наприклад легенів. Кожен стовпчик (гармоніка) на графіку представляє собою певну частоту, що входить до формування коливального сигналу точки в результаті провокуючого впливу вимірювального струму (коливання сигналу вимірюваної точки видно в процесі вимірювання на індикаторі, що відображає цей процес). По осі абсцис (горизонтальна вісь) представлені назви частот (у нашому випадку низькі частоти від 0,015 до 100 Гц). По осі ординат (вертикальна вісь) представлені величини енергетичної вираженості цих частот (висота гармонік - стовпчиків).

Для нормально функціонуючого живого об'єкта або системи, реакція на пров вигляді послідовного зменшення стовпчиків (гармонік) від початку графіка до його кінця по осі абсцис, тобто затухаючий процес. Це зменшення виглядає як своєрідна крива - ближче до експоненті («спадаюча експонента»), якщо всі вершини стовпчиків (гармонік) з'єднати однією лінією. Кожен наступний стовпчик менше попереднього зліва направо на певну величину, тобто - негативні збільшення (-Δ-Delta) (Фіг. 2).

Для коливального сигналу точки, що характеризує які-небудь відхилення в системі органів, за які відповідає диагностируемая точка або шкірні зона, властиво зміна частотного спектру. На графіку можуть з'явитися «викиди», тобто буде порушено правило послідовного зменшення величини стовпчиків (правила «спадаючої експоненти»). Яка-небудь гармоніка (стовпчик), що характеризує енергетичну вираженість певної частоти, буде мати значення більше по висоті, ніж попередня гармоніка, тобто позитивний приріст (+Δ-Delta).

На наведеній фіг. 3 видно яскрава тенденція порушення правила «спадаючої експоненти» на початку графіка спектра меридіана TRd (фіг. 3).

Меридіональна система людини - це система сполучених посудин (точніше - провідників), яка буде відображати в будь-якій точці цієї системи частотні характеристики органів �ить на будь-якій ділянці всі частотні наводки, присутні від випромінювання всіх вхідних в неї елементів і оточуючих електричних приладів. Відповідно, спектральний ряд Фур'є після обробки коливального сигналу, отриманого під час вимірювання БАТ, дає можливість аналізувати по гармоніках відповідних частот, які мають викиди (позитивні прирости), про стан тих органів, для яких ці частоти описані в методах Р. Фолля, П. Шмідта. (А. В. Самохін, Ю. В. Готовский. Електропунктурна діагностика і терапія за методом Р. Фолля. Москва "Імедіс". 1995 р.)

Далі комп'ютерна програма формує частотний лікувальний модуль для проведення корекції функціонального стану органів і систем за даними спектральної діагностики, що складається з тих функціональних частот пацієнта, які не задовольняють правилу «спадаючої експоненти» по результату вимірювання БАТ, тобто в модуль селектируются ті частоти, які мають позитивні прирости. Отримання додаткових діагностичних даних функціонального стану органів і систем збільшує достовірність меридіональної діагностики та підсилює ефективність корекції функціонального органів і систем, що мають частотні відхилення за даними диагностиответствуют нормативним показникам правила «спадаючої експоненти», як показано на графіку.

Як приклад здійснення заявляється способу представлений моніторинг адаптації пацієнта до будь-яких способів зовнішнього впливу (спортивні, лікувальні та інші) з автоматичним розрахунком змін активації всіх фізіологічних систем і функціонального стану організму на всьому досліджуваному проміжку часу.

1. Програмується час сеансу, час діагностики та час корекції.

Наприклад: загальний час сеансу 40 хв, діагностика здійснюється через кожні три хвилини, корекція функціонального стану діагностованих органів і систем протягом 3 хв між діагностикою.

2. На дві точки, наприклад меридіана Перикарда МС, МС9 (ліва і права) установлюються одноразові кардіоелектроди. Запускається процес в комп'ютерній програмі «РОФЭС-МОНИКОР».

3. Автоматично під керуванням програми здійснюється электропунктурное вплив на обрані корпоральні біологічно активні точки (БАТ) меридіана Перикарда - МС людини мікрострумами позитивної і негативної полярності, U=4в, струм 60 мка.

4. Проводиться вимірювання електрошкірна опору в двох точках БАТ під управлінням апаратно-програмного комплексу «РОФЭС-МОНІК>. Паралельно автоматично аналізується спектральний ряд Фур'є частотних змін, що виникають при адаптації вимірюваної точки до провоцирующему впливу вимірювального струму в цих виміряних точках в діапазоні 0,015-100 Гц і дискретністю 0,015.

6. Потім за допомогою комп'ютерної програми формують частотний лікувальний модуль, що складається з функціональних частот пацієнта, виділених з його частотного спектру, які не є нормативними. Тобто для коливального сигналу точки, що характеризує які-небудь відхилення в системі органів, за які відповідає цей меридіан, властиво зміна частотного спектру. На графіку можуть з'явитися «викиди», тобто буде порушено правило послідовного зменшення величини стовпчиків (правила «спадаючої експоненти»). Яка-небудь гармоніка (стовпчик), що характеризує енергетичну вираженість певної частоти, буде мати значення більше по висоті, ніж попередня гармоніка, тобто позитивний приріст (+Δ-Delta).

7. Далі програма автоматично направляє частотний лікувальний модуль в діагностуються точки для проведення корекції функціонального стану органів і систем протягом 3 хв і відстежує результат�збільшенням інтегральної оцінки функціонального стану і нового частотного лікувального модуля з функціональними частотами, які формуються з урахуванням попереднього впливу, відповідно оптимізуються, оскільки в організмі стався відгук, як на процес зовнішнього впливу, а також на процес корекції попереднім частотним модулем.

Процес здійснюється за циклом через 3 хв до закінчення загального часу діагностики і корекції, в даному випадку 40 хв.

При цьому оператор візуально бачить висновки комп'ютерної програми у вигляді реакції фізіологічних систем на весь процес і отримує їх протягом всього сеансу у вигляді «світлофора» червоний, жовтий, зелений. Все це зберігається в базі для подальшого аналізу.

Досягнутий технічний результат винаходу полягають в наступному:

- збільшення ефективності функціональної діагностики стану організму за рахунок збільшення кількості діагностичних характеристик, а саме, крім отримання електрошкірна соспротивления (ЕКС) аналізується частотний спектр, отриманий розкладанням в ряд Фур'є кривий, одержуваної в процесі адаптації точки БАТ або шкірної зони до провоцирующему впливу струмом прямої та зворотної провідності, в діапазоні частот від 0, 015 до 100 Гц з дискретністю 0,015;

- зменшення кількості дстики функціонального стану.

- збільшення ефективності моніторингу функціонального стану організму людини за рахунок завдання циклів повторення діагностичної операції протягом тривалого проміжку часу - до доби.

- створення можливості використання способу не тільки для діагностики функціонального стану організму людини, але і для здійснення корекції функціонального стану організму частотами пацієнта, виділеними з його частотного спектра при невідповідності їх нормативним показниками.

1. Спосіб оперативної скринінг-діагностики функціонального стану людини за допомогою апаратно-програмного комплексу, що включає электропунктурное вплив на корпоральні біологічно активні точки (БАТ) людини мікрострумами позитивної і негативної полярності, вимірювання електрошкірна опору (ЕКС) в БАТ і подальший аналіз результатів за взаиморасположению профілів ЕКС, який відрізняється тим, що паралельно з зазначеними операціями додатково здійснюють спектральну діагностику, що включає аналіз спектрального ряду Фур'є частотних змін, що виникають при адаптації вимірюваної точки до провоцирующему впливу вимірювального струму, з последующ частот пацієнта, виділених з його частотного спектра при невідповідності їх нормативним показникам, потім частотний лікувальний модуль направляють в діагностуються точки для проведення оперативної корекції функціонального стану органів і систем, при цьому аналіз спектру частотних характеристик здійснюється в діапазоні 0,015-100 Гц з дискретністю 0,015.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що частотні лікувальні модулі формують на заданому проміжку часу 1 хв і більше, залежно від стану пацієнта.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що спектральна діагностика здійснюється, щонайменше, з однієї біологічно активної точки (БАТ) або шкірної зони, відповідної проекції будь-якого органу організму людини.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що операція діагностики та корекції функціонального стану органів і систем здійснюється по циклу з періодом (1...N) залежно від стану пацієнта.

5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що діагностико-корекційний процес здійснюють за правилом ітерації, де кожна наступна діагностична операція враховує результати корекції попередніх діагностичних операцій і формує у зв'язку з цим новий частотний модуль

 

Схожі патенти:

Пристрій для корекції характеристик сну

Винахід відноситься до медичної техніки. Пристрій для корекції характеристик сну містить датчик для реєстрації електродермальної активності ЕДА, пов'язаний з блоками аналізу і виділення сигналів шкірно-гальванічної реакції КГР, генератор стимулюючих електричних імпульсів, нашкірні електроди і модуль управління. Пристрій виконаний у вигляді моноблока з можливістю закріплення на долоні користувача. Корпус моноблока має лицьову та тильну сторони та елементи кріплення. На тильній стороні розміщені три електрода, встановлені з можливістю гальванічної зв'язку з шкірним покривом долонній частині руки користувача. Вимірювальний електрод підключений до входу датчика для реєстрації ЕДА, стимулюючий електрод - до виходу генератора електричних імпульсів, а третій - є загальним нейтральним електродом гальванічних ланцюгів згаданих датчика і генератора. Блоки аналізу і виділення сигналів КГР і модуль управління виконані на основі мікропроцесора з можливістю періодичного контролю поточного стану гальванічного контакту електродів з шкірним покривом, циклічного вимірювання інтенсивності КГР і подачі стимулюючих електричних імпульсів в паузеского контакту електродів з шкірним покривом; режим реєстрації ЕДА - при наявності гальванічного контакту електродів з шкірним покривом, що включає виділення імпульсів КГР і підрахунок їх кількості (N) за заданий інтервал часу і зіставлення з пороговим значенням; режим стимуляції - при кількості N імпульсів КГР, що перевищує порогове значення, що включає періодичну подачу електричних імпульсів на стимулюючі електроди протягом заданого інтервалу часу. Застосування винаходу дозволить розширити арсенал технічних засобів для корекції фізичного стану пацієнта під час сну і при подальшому пильнуванні, збільшити індекс стадії медленноволнового сну, потужність дельта-хвиль і тим самим поглибити відчуття сну, фази швидких рухів очей, підвищити якість сну в цілому. 8 з.п. ф-ли, 10 іл.

Спосіб контролю серцево-легеневої реанімації і пристрій для його здійснення

Винахід відноситься до медичної техніки, а саме до засобів для проведення серцево-легеневої реанімації людини. Пристрій для контролю серцево-легеневої реанімації містить ультразвуковий перетворювач, блок електродів, підключених через інтерфейс до процесора, пов'язаній з дисплеєм, блоком пам'яті, звуковим сигналізатором, блоком світлодіодних сигналізаторів, блоком зв'язку з центральним пультом управління, блоком вибору режиму роботи, блоком зв'язку з Інтернет, і через USB-інтерфейс, з блоком програмного забезпечення верхнього рівня. Пристрій також містить кольорову телевізійну микрокамеру, підключену через послідовно встановлені блок підсилення та фільтрації сигналу і блок обробки та суміщення зображень до додаткового входу/виходу процесора, блок підсвічування, блок вимірювання пульсу, газоаналізатор, блок мікрофонів з блоком узгодження, підключені до процесора і блоку живлення. Блок вимірювання пульсу і блок електродів виконані з можливістю закріплення на пацієнта за допомогою блоку кріплення, а блок мікрофонів, керований блок підсвічування і газоаналізатор закріплені на пацієнта за допомогою додаткового кріплення блоку. Спосіб контролю содесосуде, визначення характеристики кровотоку по імпедансу тканин шиї під час проведення серцево-легеневої реанімації, відображення звукової та візуальної інформації про стан пацієнта. Після чого формують поточну інформацію про стан пацієнта з кольоровим телевізійним зображенням і визначають геометричні і кольорові характеристики зіниці і райдужної оболонки ока, оцінюючи колір і геометричні характеристики кровоносних судин. Знімають і аналізують також звукові гортанні сигнали, що видихається газ і пульс пацієнта, сигналізують світловими сигналами про стан пацієнта і оцінюють стан пацієнта на підставі даних порівняння еталонної та поточної інформації. Використання винаходу дозволяє розширити функціональні можливості, підвищити швидкодію, оперативність і точність при проведенні серцево-легеневої реанімації. 2 н. і 14 з.п. ф-ли, 10 іл.
Винахід відноситься до медицини, а саме до лабораторної діагностики, і призначене для дослідження глюкози та загального білка в сироватці крові. Спосіб передбачає для дослідження сироватки крові застосовувати біполярний метод поличастотной электроимпедансометрии з визначенням модульного значення імпедансу (|Z|) і фазового кута (φ) на частотах 20, 98, 1000, 5000, 10000, і 20000 Гц змінного електричного струму малої потужності з допомогою програмно-апаратного комплексу, оснащеного програмою для ЕОМ «БІА-лаб Композитум», при цьому проводять вимірювання у микрокамере об'ємом 50 мкл, при цьому програма автоматично розраховує концентрацію загального білка, глюкози, хлоридів і двовалентних іонів в сироватці крові на підставі рішення системи математичних рівнянь, а результат відображається на дисплеї і може бути роздрукований на принтері. Досягається підвищення ефективності діагностики за рахунок усунення необхідності в застосуванні хімічних реактивів, зменшення часу виконання дослідження, зниження собівартості і розширення показань для застосування методу. 3 пр.
Винахід відноситься до медицини, а саме до кардіології. Спосіб полягає у проведенні діагностики хронічної серцевої недостатності. Діагностику проводять з використанням високочастотного электроимпедансного аналізу. Проводять біполярні вимірювання електричного імпедансу грудної клітини з реєстрацією середніх величин модульного значення імпедансу |Ζ| і фазового кута φ, розрахунком відносини |Ζ|/|φ|. При цьому виміри проводять при зондуванні змінним електричним струмом частотами 50, 100, 200 і 500 кГц. Використовують електроди електрокардіографічні діаметром 21 мм. Перший електрод встановлюють у III міжребер'ї по лівій парастернальній лінії. Другий - послідовно в трьох позиціях. У перший раз другий електрод встановлюють у II міжребер'ї по лівій стернальній лінії, відведення 3-2. Потім - в III міжребер'ї по правій парастернальній лінії, відведення 3-3. Після цього - в V або VI міжребер'ї зліва в проекції верхівкового поштовху, відведення 3-5. При цьому при зниженні величини модуля кута φ на частоті 200 кГц у відведенні 3-2 менше 34°, та/або збільшенні відношення |Ζ|/|φ|, виміряних на частоті 200 кГц у відведенні 3-3, більше 15, і/або зниженні відносини |Ζ|/|φ|, виміряних на частоті 200 кГц у відведенні 3-5, мо�ерения і одночасної реєстрації зазначених параметрів. 4 пр.

Спосіб лікування карієсу

Винахід відноситься до медицини, а саме - до терапевтичної стоматології. Спосіб включає вимірювання електричного потенціалу, проведення механічної обробки твердих тканин зуба, ураженого карієсом, і лікувальний вплив на зуб. При цьому вимірювання електричного потенціалу проводять в одній з точок акупунктури (ТА), розташованих на обличчі і пов'язаних з ураженим зубом. Механічну обробку проводять з використанням бору для формування порожнин. Вимірювання електричного потенціалу в ТА проводять протягом усього процесу механічної обробки зуба, з інтервалом в 5 секунд. При різкому зменшенні показника електричного потенціалу більш ніж на 5 мВ надають лікувальну дію за зуб шляхом припинення механічної обробки зуба з подальшим її поновленням на більш низьких оборотах бору. Спосіб підвищує ефективність лікування за рахунок зниження больових відчуттів у пацієнта шляхом безперервного контролю вимірювання електричного потенціалу в одній з точок акупунктури (ТА), розташованих на обличчі і пов'язаних з ураженим зубом. 4 іл. 2 пр. .

Спосіб і пристрій для контролю грудного вигодовування

Група винаходів відноситься до медицини, а саме до педіатрії, і може бути використана для контролю кількості грудного молока, споживаного дитиною на грудному вигодовуванні. Спосіб включає вимірювання показника електричного опору грудей і показник електричної ємності грудей до і після грудного вигодовування. При цьому виробляють множення вказаних показників, отримуючи інформацію про зміни цих характеристик в процесі годування. Після цього дані зміни співвідносять з кількістю молока, споживаного дитиною. Запропонована система контролю грудного вигодовування, яка містить блок вимірювання електричної ємності, пристосований для вимірювання змін електричної ємності грудей до і після грудного вигодовування. Крім того, система містить блок вимірювання опору для вимірювання електричного опору грудей. Також система містить блок обробки, сконфігурований для обчислення результату множення електричного опору на електричну ємність, і співвіднесення результатів множення з кількістю молока, споживаного дитиною на грудному вигодовуванні. Винаходи дозволяють контролювати кількість грудного молока
Винахід відноситься до медицини, зокрема до стоматології, і може бути використане для лікування і профілактики початкового карієсу. Спосіб включає попередню оцінку оборотних змін емалі на початкових стадіях розвитку каріозного процесу. Для цього проводять діагностичне тестування твердих тканин зубів за допомогою светоиндуцированной флюоресценції і електрометрії та подальшу терапію шляхом щоденних аплікацій препарату «Радогель-ГАМК». При відсутності візуально визначити змін, силі струму в осередку ураження 0,21-1,99 мкА і наявності флуоресцентного світіння діагностують доклінічні зміни емалі і проводять 5 процедур терапії зазначеним препаратом. При візуально визначається втрати блиску емалі, силі струму в осередку ураження 2,00-3,99 мкА і наявності флуоресцентного світіння діагностують раннє початкове каріозна зміна емалі - стадію матового плями і проводять 7 процедур терапії. При візуально визначається білій плямі емалі, силі струму в осередку ураження 4,00-5,99 мкА і наявності флуоресцентного світіння діагностують раннє початкове каріозна зміна емалі - біла пляма і проводять 10 процедур терапії. При візуально визначається білій плямі емалі, силі струму внение емалі - насичено-біла пляма і проводять 15 процедур терапії препаратом «Радогель-ГАМК». Спосіб забезпечує високоефективну лікувально-профілактичну терапію карієсу за рахунок своєчасного відновлення білкового матриксу зуба при простоті і зручності використання при масовому стоматологічному прийомі. 2 табл.

Системи магнітно-індукційного томографії з катушечной конфігурацією

Винахід відноситься до систем магнітно-імпедансної томографії. Система містить систему збудження, що має кілька котушок збудження для генерування магнітного поля збудження з метою наведення вихрових струмів в досліджуваному об'ємі, вимірювальну систему, що має декілька вимірювальних котушок для вимірювання полів, згенерованих наведеними вихровими струмами, при цьому вимірювальні котушки розташовані в об'ємній (3D) геометричної компонуванні, і пристрій реконструкції, призначене для приймання вимірювальних даних з вимірювальної системи та реконструкції зображення об'єкта в досліджуваному об'ємі за виміряними даними. Кожна з окремих вимірювальних котушок охоплює область і орієнтована по суті поперечно силовим лініям магнітного поля збудження котушок збудження, окремі вимірювальні котушки спільно охоплюють область, відповідну об'ємної (3D) геометричної компонуванні, причому котушки збудження охоплюють область, в якій розташовані вимірювальні котушки. Область, охоплена кожної з окремих вимірювальних котушок, орієнтована перпендикулярно області, охопленій котушками порушення. Використання винаходу п

Пристрій вимірювання біологічної інформації, спосіб вимірювання біологічної інформації та пристрій вимірювання складу тіла

Група винаходів відноситься до галузі медицини. Пристрій містить: пристрій вимірювання, пристрій розрахунку і пристрій введення. При здійсненні способу отримують інформацію про значення вимірювання живого тіла за допомогою пристрою вимірювання. Беруть за допомогою пристрою введення інформацію про біологічне компоненті, виміряну в іншому пристрої, разом з інформацією про дату і час. Визначають, чи є інформація про біологічне компоненті діючої. Якщо інформація про біологічне компоненті визначена як діюча, розраховують з допомогою пристрою розрахунку біологічну інформацію за формулою: f(ρ)=a2·1/ρ+b2·W+c2·S+d2·L+e2. Якщо інформація про біологічне компоненті визначена як недійсна, розрахунок здійснюють за формулою: f(ρ)=a1·1/ρ+b1·W+c1. При цьому а1-с1, а2-е2 - зумовлені постійні, ρ - питомий опір живого тіла, S - площа поперечного перетину ділянки локалізації на тілі, L - довжина ділянки локалізації на тілі, W - вага живого тіла. Група винаходів дозволяє підвищити точність вимірювання складу тіла за рахунок використання даних, витягнутих іншими пристроями. 2 н. і 6 з.п. ф-ли, 14 іл.

Метод взаємних виключень лосєва-міллера

Винахід відноситься до медицини, судової медицини, області вимірювань для діагностичних цілей, в тому числі, у слідчій практиці. Інтерактивне психофізіологічне тестування (ПФТ) включає пред'явлення досліджуваному питань тесту, визначення, аналіз параметрів психогенезу, використовуючи датчики фізичних параметрів досліджуваного, індикацію результатів та винесення судження. Конструюють питання тесту у вигляді трьох типів: питання В1 першої версії, питання В2 другої версії, нейтральні Н. Причому В1 і В2 мають взаємовиключну смислове навантаження, але рівну силу, характеризуючись однаковістю часу їх пред'явлення, коректністю порівняння питань взаємовиключних версій, мінімізація суб'єктивного впливу особи тестуючого спеціаліста ПФТ, по тембру, гучності голосу, несвідомому емоційного супроводу, на сприйняття тестованим пред'являється питання, а також ідентичністю побудови порівнюваних питань, їх однаковою довжиною і фіксацією значущого слова та/або словосполучення в аналогічних місцях обох порівнюваних питань. Тест конструюють відповідно до конкатенацией X:0→С,...,С→В11.В21→H→ →B21.B22→H→...→В1п.В2п→H, де X - індекс-ідентифікатор тесѾй версії, де i=1, 2,..., n; B2i - питання за другою версією, де i=1, 2,..., n; Н - нейтральний питання; n - число конкретних обставин події або дії; «:», «→», «.» - роздільники. Конструюють питання з урахуванням поетапності досліджуваного події, включаючи в них тільки достовірно встановлені факти або інформацію, крім домисли або версії тестуючого особи. За результатами судять про переважання однієї з двох взаємовиключних версій і оцінюють відповідний статус досліджуваного. Визначення та аналіз психогенезу проводять з використанням поліграфа, а конструювання запитань двох взаємовиключних версій, індикацію і обробку даних ПФТ проводять за допомогою комп'ютера з адекватним програмним забезпеченням. Спосіб забезпечує підвищення інформативності, точності, достовірності, об'єктивності результатів ПФТ у порівнянні з раніше відомими тестами до 90-95%, з виключенням спотворення і амбівалентності результатів. 4 з.п. ф-ли, 1 іл.
Up!