Спосіб вибору методу хірургічного лікування хворих із захворюваннями та травмами кульшового суглоба

 

Винахід відноситься до медицини, а саме до травматології та ортопедії, і призначений для лікування хворих із захворюваннями та травмами кульшового суглоба.

Найбільш поширеним методом лікування захворювань і травм в області кульшового суглоба у дорослих в даний час є ендопротезування. На сьогоднішній день існує велика кількість видів імплантів для виконання даної операції, а також велика кількість методик вибору конкретного імпланта в кожній конкретній ситуації.

Відомі наступні способи вибору методу хірургічного лікування, зокрема вибору виду ендопротеза та його фіксації при захворюваннях і травмах кульшового суглоба.

1. Спосіб, запропонований Дадаевим М. Х., для визначення показань до ендопротезування пропонує враховувати стан пацієнта на момент операції (за шкалою ASA 1960), міцність кісткової основи кульшової западини (оцінюється рентгенологічно) і рухову активність пацієнтів до травми. Рентгенологічними проявами остеопорозу є зниження рентгенологічної тіні відділів скелета, зниження індексу Сінгха [Singh et al., 1970] і морфокортикального індексу проксимальної частини стегна. Пропоновані ха�ь остеопорозу.

2. В способі, запропонованому Сиротиним В. В., показаннями до вибору методу лікування є 2 параметра: рухова активність хворих (відсутність активності до травми, активність в межах квартири та «повна активність») і соматичний стан пацієнтів (оцінка ступеня ризику оперативного втручання американської колегії кардіологів з K. Е. Eagle et. Al. Недоліком даного способу є відсутність оцінки стану кісткової тканини в зоні передбачуваного оперативного втручання.

3. Відомий спосіб визначення виду хірургічного лікування клініки Lahey (США). Для вибору ендопротеза використовуються наступні показники: вік, вагу, передбачувана рухова активність після операції, стан здоров'я, стегновий індекс. Вищевказані параметри виражаються в балах. В даній системі оцінка стану кісткової тканини також оцінюється рентгенологічним методом, шляхом обчислення стегнового індексу, що є недостатньо точним.

4. Найбільш близьким до заявленого є спосіб планування виду фіксації компонентів ендопротеза кульшового суглоба (патент на винахід 2260395 С1) шляхом визначення мінеральної щільності кісткової тканини, що відрізняється тим, що проводялотности кісткової тканини, і при значенні показників тотальної мінеральної щільності кістки менше - 1,5 SD проводиться фіксація ендопротеза кістковим цементом, а при зниженні МПКТ менше - 1,5 SD проксимальної частини стегна або ацетабулярной западини досліджуваного кульшового суглоба відповідно проводиться фіксація кістковим цементом стегнового або тазового компонента ендопротеза. У даному способі не враховується соматичний стан пацієнта, його функціональні запити.

Недоліком відомих способів вибору лікування є недостатня оцінка наявних факторів, що роблять вплив на перебіг післяопераційного періоду, фіксацію протеза в його ложі, можливість відторгнення ендопротеза, функціональні результати, можливість загострення супутніх захворювань.

Недостатнє врахування цих чинників може призвести до функціональних порушень, загострення супутніх захворювань, необхідності проводити повторні операції з видалення і заміну ендопротеза, крім того, збільшується і ризик смерті пацієнта внаслідок ускладнень, спричинених повторними операціями.

Технічним результатом заявленого способу є зменшення ризику порушень фіксації ендопротеза до ложа, його розхитування, olan, особливо у віддаленому періоді, значне зменшення ризику можливих повторних операцій.

Нами пропонується спосіб вибору методу хірургічного лікування патології кульшового суглоба, що потребують ендопротезування, що полягає в числовому (бальний) визначенні «ортопедичного індексу». Даний числовий показник обчислюється з суми трьох параметрів: «якості кістки», соматичного стану пацієнта і якості життя пацієнта, оцінених за відповідними шкалами. В залежності від суми балів за всіма показниками визначається метод лікування.

«Ортопедичний індекс» = «кістку» + «індекс коморбідності Charlson» + «якість життя SF-36».

Визначення якості кістки здійснюється методом денситометрії (двухэнергетической абсорбціометріі), оцінка соматичного статусу пацієнта здійснюється розрахунком індексу коморбідності Charlson. Якість життя пацієнта визначається за шкалою російської версії опитувальника SF-36.

Вищевказані шкали з-за різної кількості «поділок» приводяться до спільного знаменника. Найменшу кількість градацій у шкалі денситометрії відповідає 4.

Для визначення стану кісткової тканини в зоні оперативного втручання застосовуют�шу щільність кістки в точних чисельних значеннях. Одним з основних показників, що визначають мінералізацію кісткової тканини, є мінеральна щільність кісткової тканини, яка може бути виражена у вигляді Т і Z критеріїв.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ при зниженні кісткової маси в межах від -1,0 до -2,5 стандартного відхилення від пікової кісткової маси (показник Т) можна говорити про остеопенії. Діагноз остеопорозу ставлять, якщо мінеральна кісткова маса знижена більш ніж на -2,5 стандартного відхилення. Про важкому остеопорозі можна говорити при наявності хоча б одного перелому.

Таким чином, «якість кістки» за результатами денситометрії ділиться на 4 ступені та кожного ступеня присвоюється відповідна кількість балів: норма - 1 бал, остеопенія - 2 бали, остеопороз - 3 бали, важкий остеопороз (остеопороз + перелом) - 4 бали.

Індекс коморбідності Charlson являє собою бальну систему оцінки наявності певних супутніх захворювань. При його розрахунку підсумовуються бали, відповідні супутнім захворюванням (з табл. 1), а також додається один бал на кожну декаду життя при перевищенні пацієнтом сорокарічного віку (тобто 50 років - 1 бал, 60 років - 2 бали і т. д.).

Основною відмінною особливістю даного индексятилетней виживаності хворих, яка при 0-2 балах становить 90%; 3 бали - 77%, при 4-х балах - 53%, а при сумі понад 5 балів 21%.

В індексі коморбідності Charlson 0-2 «сирих» балів (виживання більш 90%) - відповідає 1 пересчетному балу за шкалою ортопедичного індексу, 3 «сирі бали» - двом балам, 4 бали - 3 балам, 5 і більше - 4 балам.

Показники опитувальника SF-36 згруповані у вісім шкал: фізична функціонування, ролева діяльність, тілесна біль, загальне здоров'я, життєздатність, соціальне функціонування, емоційний стан та психічне здоров'я. Показники кожної шкали варіюють між 0 і 100, де 100 представляє повне здоров'я. Шкала SF-36 для приведення до загального знаменника також розділена на 4 ступені (за сумою всіх 8 показників), тобто 0-200 «сирих» балів - 4 бали, 201-400 балів - 3 бали, 401-600 балів - 2 бали, 601-800 - 1 бал. Використання нами шкали оцінки якості життя дозволяє оцінювати не тільки показники фізичного здоров'я, такі, як наприклад, рухова активність в інших системах, але і показники психічного стану пацієнта, не обліковуються в інших системах.

Таким чином, ми виділили 4 «ортопедичних індексу», позначені римськими цифрами: I - 1-3 бала, II - 4-6 балів, ІІІ - 7-9 баллй допомоги.

Так, пацієнтам першого індексу пропонується ендопротезування ендопротезами з укороченим бедренним компонентом, великим діаметром головки (36 мм і більше), другого - ендопротезування тотальними ендопротезами безцементні фіксації, третього - тотальне ендопротезування ендопротезами з цементною фіксацією, четвертого - ендопротезування біполярними ендопротезами з цементною фіксацією.

Клінічні приклади

Пацієнт Н., 59 років, диспластичний коксартроз III стадії. Супутні захворювання: гіпертонічна хвороба II стадії.

Розрахунок першого показника 2 бали, другого показника 4 бали, третього показника 3 бали. «Ортопедичний індекс» 9 балів, проводилося тотальне ендопротезування з цементною фіксацією. Спостереження за пацієнтом близько 2-х років, функціональний результат хороший, ускладнень не спостерігалося.

Пацієнтка А., 46 років, наслідки внутрішньосуглобового перелому шийки стегна. Супутні захворювання: хронічний бронхіт.

Розрахунок першого показника 1 бал, другого показника 1 бал, третього показника 1 бал. «Ортопедичний індекс» 3 бали, проводилося ендопротезування ендопротезом з укороченою ніжкою стегнового компонента, діаметром головки а Ц., 70 років, перелом шийки стегна. Супутні захворювання: стенокардія 1 ступеня, виразкова хвороба дванадцятипалої кишки.

Розрахунок першого показника 3 бали, другого показника 4 бали, третього показника 4 бали. «Ортопедичний індекс» 11 балів, проводилося ендопротезування біполярним ендопротезом з цементною фіксацією. Функціональний результат хороший, ускладнень в післяопераційному періоді не спостерігалось.

Пацієнт Ст., 71 рік, диспластичний коксартроз III стадії, консервативне лікування неефективне. Розрахунок першого показника 2 бали, другого показника 1 бал, третього показника 3 бали. «Ортопедичний індекс» 6 балів, проводилося ендопротезування тотальним ендопротезом безцементні фіксації. Функціональний результат хороший, ускладнень в післяопераційному періоді не спостерігалось.

Після початку застосування нами даного способу вибору лікування хворих із захворюваннями та травмами кульшового суглоба він проводився для 44 пацієнтів різних вікових груп з різними захворюваннями і травмами кульшових суглобів. За нашими спостереженнями, в тому числі і у віддаленому періоді після встановлення ендопротезів, функціональні результати стали достовірно краще, у�лікування хворих із захворюваннями та травмами кульшового суглоба, відрізняється тим, що проводять розрахунок показника «ортопедичний індекс», який визначається як сума трьох показників, розрахунок цих трьох показників проводять наступним чином:
для визначення першого показника проводять денситометрію та за її результатами присвоюють бали: норма 1 бал, остеопенія 2 бали, остеопороз 3 бали, важкий остеопороз 4 бали,
для визначення другого показника оцінюють індекс коморбідності Charlson, при цьому у шкалі індексу коморбідності Charlson 0-2 бали оцінюються в 1 бал другого показника, 3 бали у шкалі індексу коморбідності Charlson оцінюються як 2 бали другого показника, 4 бали у шкалі індексу коморбідності Charlson оцінюються як 3 бали другого показника, 5 балів і більше у шкалі індексу коморбідності Charlson оцінюються як 4 бали другого показника,
для визначення третього показника оцінюють якість життя за шкалами SF-36, при цьому 0-200 балів за шкалами SF-36 оцінюють як 4 бали третього показника, 201-400 балів за шкалами SF-36 як 3 бали третього показника, 401-600 балів за шкалами SF-36 як 2 бали третього показника, 601-800 за шкалами SF-36 як 1 бал третього показника,
далі проводять підрахунок балів, підсумовуючи бали трьох показників, визначаючи таким чином 6 балів, III - 7-9 балів, IV - 10-12 балів,
далі визначають вид лікування: пацієнтам з індексом I проводять ендопротезування ендопротезами з укороченою ніжкою стегнового компонента, великим діаметром головки (36 мм і більше), пацієнтам з індексом II проводять ендопротезування тотальними ендопротезами з безцементні фіксацією, пацієнтам з індексом III проводять тотальне ендопротезування ендопротезами з цементною фіксацією, пацієнтам з індексом IV проводять ендопротезування біполярними ендопротезами з цементною фіксацією. 

Схожі патенти:

Система і спосіб синхронізації пристрою моніторингу пацієнта з центральним сервером

Винахід відноситься до пристроїв медичного моніторингу. Технічним результатом є забезпечення управління тимчасовим погодженням синхронізації. Спосіб містить етапи, на яких передають пакет (70) даних про пацієнта з пристрою (10) моніторингу пацієнта на центральний сервер (12); отримують на пристрої (10) моніторингу пацієнта повідомлення (72) підтвердження (АСК), передане центральним сервером (12) у відповідь на отримання центральним сервером (10) переданого пакета (70) даних про пацієнта, причому повідомлення з підтвердженням містить позначку часу, забезпечену від годин (46) центрального сервера (12), що вказує час і дату, коли центральний сервер (12) прийняв пакет (70) даних пацієнта; порівнюють позначку часу повідомлення (72) з АСК з поточним часом годин (28) пристрою (10) моніторингу пацієнта; і якщо різниця між поточним часом годин (28) пристрою (10) моніторингу пацієнта і відміткою (74) часу повідомлення (72) з АСК більше, ніж перше попередньо певний час, синхронізують годинник (28) відповідно з часом і датою в оцінці (74) часу в повідомленні (72) з АСК. 4 н. і 9 з.п. ф-ли, 5 іл.

Спосіб оцінки стану судин мікроциркуляторного русла

Винахід відноситься до медицини, кардіології, ревматології, ендокринології, дерматовенерології, серцево-судинній хірургії, і може бути використане для оцінки стану периферичних судин при діагностиці мікроангіопатій. Проводять неінвазивне дослідження судин з допомогою зонда, встановлюваного на поверхню шкіри в проекції судини, методом оптичної когерентної (ОК) томографії, аналізують томограми, отримані без компресійної проби і ОК томограми в умовах компресійної проби шляхом зсуву тканин зондом на 1 мм в напрямку візуалізіруемого судини. На зображеннях оцінюють стисливість судини, тканин і утворень і рівномірність зміни конфігурації судини при компресії. При виявленні нерівномірною та/або неповної стисливості і нерівномірності зміни конфігурації судини визначають микроангиопатию. Спосіб забезпечує високу точність і об'єктивність неінвазивної діагностики стану судин мікроциркуляторного русла, зокрема, наявність внутрішньосудинних утворень (запалення, склероз, тромб, атеросклеротичні накладення, включення кальцію в стінці судини), у тому числі диференціальної діагностики васкулопатий за рахунок виділення

Аналітичне пристрій капілярного дії та його виготовлення

Група винаходів відноситься до гидрофилизации поверхні та іммобілізації антитіл на поверхні сополімеру циклоолефина. Представлений спосіб виготовлення аналітичного пристрою капілярного дії, що включає в себе етапи: а) забезпечення капілярної підкладки, b) зміни гідрофільності поверхні підкладки, з) змішування матриці та іммобілізованої молекули у вигляді розчину для отримання розчину, що включає в себе іммобілізовані молекули, ковалентно пов'язані з матрицею, і d) осадження розчину на чітко окреслену область у цій щонайменше одній зоні для збереження. Також описано аналітичне пристрій капілярного дії, що виготовляється цим способом. Досягається можливість зміни підкладки за допомогою хімічної обробки поверхні і можливості осадження іммобілізованих молекул в оптимальній матриці на заданих областях. При цьому витрачається менше матричного матеріалу, і тим самим на одному чіпі може бути використано кілька різних матричних матеріалів. 2 н. і 31 з.п. ф-ли, 3 іл.

Робочий процес зі зворотним зв'язком

Винахід відноситься до медичного робочого процесу візуалізації. Технічним результатом є підвищення достовірності постановки діагнозу пацієнту. Система містить: блок (114) управління, містить процесор (116); і безліч оброблювальних виконавців (102), пов'язаних з ним, причому процесор (116) здійснює управління реалізацією зі зворотним зв'язком плану робочого процесу медичної візуалізації за допомогою безлічі оброблювальних виконавців (102), причому процесор (116) виконаний з можливістю запитував в одного або більше оброблювальних виконавців (102) електронної медичної інформації, що стосується та/або не стосується візуалізації; формування плану робочого процесу процедури візуалізації за допомогою процедури візуалізації, заснованої на запитаної інформації; планування процедури візуалізації; прийому сигналу, що вказує настання дати запланованої процедури візуалізації; завантаження протоколу візуалізації, відповідного процедури візуалізації, систему візуалізації, що використовується для процедури візуалізації; здійснення сканування за допомогою системи візуалізації; і оновлення плану робочого процесу процедури візуалізації. 2 н і 13 з.п.

Спосіб діагностики необструктивний коронаросклерозу у пацієнтів з підозрою на ішемічну хворобу серця

Винахід відноситься до медицини, а саме до клінічної кардіології, і може бути використано при діагностиці необструктивний коронаросклерозу. Проводять клінічне обстеження з метою виявлення артеріальної гіпертонії. Проводять ехокардіографічне обстеження з виявленням ознак склерогенних змін аорти. Розраховують значення функції F. При цьому враховують 2 демографічних параметра - стать і вік, 1 клінічний параметр - артеріальна гіпертонія і 1 эхокардиографический параметр - наявність склерогенного ураження аорти. Потім розраховують значення рівня ймовірності P. У пацієнтів з незміненими коронарними артеріями значення Р буде менше або рівним 0,204. У пацієнтів з необструктивним коронаросклерозом - більше 0,204. Спосіб дозволяє точно, на ранніх стадіях захворювання, неінвазивно провести діагностику, визначити показання до ефективних лікувальних заходів, а також забезпечує профілактику ускладнень за рахунок використання доступних клінічних та інструментальних методів, врахування при розрахунках найбільш значущих клінічних ознак, використання методики визначення ймовірності наявності необструктивний коронаросклерозу. 2 іл., 2 табл., 1 пр.

Спосіб визначення належних значень швидкості пульсової хвилі

Винахід відноситься до медицини, а саме до кардіології. Виробляють вимір рівня артеріального тиску за стандартною методикою на плечовій артерії за допомогою сфігмоманометра за методом Ріва-Роччі - Короткова. Виконують оцінку вегетативного статусу за характеристиками варіабельності серцевого ритму в спокої. Визначають вазомоторную функцію ендотелію як відсоткове зміна індексу резистентності після інгаляції 400 мкг ендотелій-залежного вазодилататора - сальбутамолу по відношенню до базального індексу резистентності методом фотоплетизмографии. І з урахуванням отриманих даних визначають належне значення базальної швидкості пульсової хвилі і швидкості пульсової хвилі після сублінгвального прийому 500 мкг нітрогліцерину, індивідуально для кожного пацієнта з оригінальним формулами. Спосіб дозволяє підвищити точність визначення належних значень базальної швидкості пульсової хвилі і швидкості пульсової хвилі після нітрогліцерину за рахунок обліку вегетативного статусу. 2 іл., 1 табл., 1 пр.

Способи визначення концентрації аналіту і пристрій для розрахунку терапевтичної дози базального інсуліну

Група винаходів відноситься до галузі медицини, а саме до організації і проведення інсулінотерапії для пацієнта. Для визначення дози базального інсуліну користувача використовують пристрій для введення інсуліну і портативний пристрій управління діабетичними даними. Вимірюють безліч значень концентрації глюкози в крові користувача за безліч тимчасових інтервалів. Встановлюють на підставі зібраних даних, виконав користувач мінімальну кількість вимірювань концентрації глюкози в крові натщесерце протягом щонайменше одного з чотирьох запропонованих тимчасових інтервалів. Визначають, чи вказують зібрані дані на одну з першої схеми, що відповідає низькій концентрації глюкози в крові, і другої схеми, відповідної концентрації глюкози в крові більш низькою, ніж в першій схемі, що відповідає низькій концентрації глюкози в крові. Оцінюють відповідність коригування дози базального інсуліну в портативному пристрої для першої та другої схем, виводять попереджувальні повідомлення і забороняють коригувати дози базального інсуліну в одному з пристроїв. Для прийняття профілактичних заходів при зміні дози базального інсуліну за допомогою пристроїв собибретений дозволяє надати допомогу пацієнтам, страждаючим діабетом шляхом прийняття профілактичних заходів, спрямованих на запобігання гіпоглікемічного стану користувача перед будь-якою зміною дози базального інсуліну на підставі безлічі даних про рівень глюкози в крові і дозі інсуліну. 2 н. і 25 з.п. ф-ли, 11 іл.
Винахід відноситься до медицини, а саме до неврології. Проводять нейровизуализационное дослідження головного мозку, визначають коефіцієнт коморбідності Cirs і коефіцієнт коморбідності Kaplan-Feinstein, виявляють кохлеовестибулярний синдром, окорухові розлади, тип цукрового діабету. Розраховують значення дискримінантної функції (D). При значенні D більше нуля діагностують наслідки ішемічного мозкового инстульта (НИМИ), перенесеного з гіпергомоцистеїнемією (РР), при D менше нуля - наслідки НИМИ, перенесеного без РР. Спосіб дозволяє підвищити достовірність діагностики наслідків НИМИ, що досягається за рахунок комплексного аналізу зазначених вище показників. 2 пр.

Спосіб випробування аналіту і система оповіщення про тенденції показань у бік підвищення і пониження рівня глюкози в крові

Винахід відноситься до контролю рівня цукру в крові. Технічним результатом є підвищення точності визначення стану користувача для керування перебігом діабету. Спосіб містить етапи: виконують за допомогою мікропроцесора безліч вимірювань рівня глюкози в крові користувача; зберігають у запам'ятовуючому пристрої безліч вимірювань рівня глюкози в крові; визначають, чи є останнім вимірювання рівня глюкози в крові, проведене в заданий момент часу протягом дня, нижче першого порога, який становить близько 70 мг глюкози на децилітр крові, або вище другого порога, який становить близько 150 мг глюкози на децилітр крові; оцінюють за допомогою мікропроцесора, було, щонайменше, один вимір рівня глюкози з безлічі вимірів, проведені в інтервалі часу тривалістю приблизно 3 години відносно заданого часу, у якому було здійснено останнє вимірювання рівня глюкози в крові за попередні дні, нижче першого порогу або вище другого порога; і сповіщають про те, що в той же період часу за попередні дні безліч вимірювань рівня глюкози в крові вказує на тенденцію до зниження рівня глюкози в крові щодо пе�

Спосіб оцінки асиметрії форми тіла людини за його рельєфів

Винахід відноситься до медицини, а саме до стереофотограмметрии, і може бути використане при проведенні оцінки асиметрії форми людини за його рельєфів. Для цього здійснюють візуалізацію рельєфу спини людини шляхом стереофотосъемки з подальшим етапом побудови цифрової моделі і колірної карти рельєфу. За даними стереосъемок фронтальній і дорсальній частин тіла на підставі їх рельєфів виконують побудова набору поперечних перерізів передньої і задньої частин тіла на різних його рівнях, формуючи з них повне поперечний переріз тіла. Відзначають положення грудини, хребетного стовпа і його остистих відростків, проводячи через них лінію розділу перерізу тіла на праву і ліву частини. Після цього розраховують площі право - і лівосторонніх складових повного перерізу тіла, координати їх геометричних центрів, оцінюючи зміщення кожного з перерахованих показників і самих хребців відносно вертикалі, відновленої з вершини міжсідничної складки. Потім оцінюють зміни форми тіла або окремих його областей, а отримані показники використовують для оцінки розвитку патології або оцінки результатів її корекції. Спосіб забезпечує точне виявлення і оцінки�
Up!