Вихреход s-14

 

Винахід відноситься до пристроїв пересування по лижним, коньколижним, саночним, бобслейним, скелетонним, сноубордним, водних трасах і може бути використане як на сніговій, водної, крижаній поверхні, так і твердому, наприклад асфальтове покриття.

Відомі лижі для класичних ходів (див. «Коньковий хід? Не тільки...» Євстратов та ін. М.: Фізкультура і спорт, 1988, стор 79-93). Недоліком лиж є те, що у них менша швидкість при проходженні спусків з гір.

Відомі лижі для ковзанярських ходів (див. «Коньковий хід? Не тільки... Євстратов та ін. М.:Фізкультура і спорт, 1988, стор 41). Недоліком ходів є те, що у них мала швидкість при проходженні спусків з гір.

Найбільш близьким до винаходу є коньколижи, містять ковзні поверхні, виконані у вигляді змінних профілів, закріплених на коньколижах, з можливістю перестановки профілів за довжиною коньколиж (див. патент UA 2370297). Недоліком коньколиж є те, що у них мала швидкість проходження спусків з гір.

Технічною задачею є підвищення ефективності вихрехода.

Технічний результат досягається тим, що вихреход, що містить ковзні поверхні, виконані у вигляді ковзних профілів, якої утворені кривими другого порядку, у вигляді еліпсів, великі осі яких розташовані в горизонтальній площині, передня частина вихрехода виконана з можливістю забору зустрічного повітряного потоку повітря при русі, а задня частина вихрехода виконана у вигляді сопловой частини, профільованого профілю, для розгону повітря та напрямку потоку в заданому напрямку, з можливістю зміни перерізу профілю балки-платформи, у бік задньої частини балки-платформи вихрехода, при цьому вихреход обладнаний стартовими прискорювачами, гальмівним пристроєм і рульовим керуванням, рульове управління містить закріплені на вихреходе крила і кіль, з можливістю керувати ними, стартовий прискорювач виконаний у вигляді ресивера з можливістю швидкісного напірного закінчення повітря, гальмівний пристрій виконано у вигляді закріпленого на ньому фланцевого парашута, з можливістю розкриття парашута в бажаний для користувача момент, внутрішні поверхні пустотілої балки-платформи виконані з малим коефіцієнтом тертя ковзання, вихреход забезпечений змінними колісними профілями, вихреход виконаний з можливістю використовувати його як екраноплан, обладнаний герметичною кабіною, пристроєм безпеки для водія, пассЀичем на нижній поверхні балки-платформи закріплені ковзні профілі, виконані у вигляді стабілізуючих пристроїв, кожне з яких містить кронштейни, закріплені на днище вихрехода, з можливістю взаємодії з ковзаючими профілями, виконаними у вигляді двухконсольно пружнодеформованих ковзних поверхонь, взаємодіючими з кронштейнами за допомогою кінематичних зв'язків, виконаними з можливістю: гальмування, пересування по горбистій, м'якою і нерівній поверхні, пересіченому рельєфі, а також з можливістю гасити вертикальні ударні навантаження при рухах на профільній доріжці з допомогою демпфуючих пристроїв; стабілізуючі пристрої виконані у вигляді балансуючих пристроїв, містять еластичні елементи у вигляді пружин з можливістю регулювати зусилля натягування пружин і шарнірно взаємодіяти одними кінцями з осями, встановленими у вушка отворів кронштейнів, а іншими кінцями з осями, встановленими в отвори вушок, розташованих на консолях двухконсольно пружнодеформованих ковзних поверхонь; пристрої, що гасять вертикальні ударні навантаження, виконані у вигляді циліндрів, взаємодіючих зі штоками допомогою змінних демпферів різної жорсткості, наприклад пружин, встановлений� у вушках отворів двухконсольно пружнодеформованих ковзних поверхонь, а вільні кінці штоків шарнірно взаємодіють з осями, встановленими в отвори вушок кронштейнів, вихреход обладнаний двома передніми ковзаючими профілями, з можливістю обмеженого обертання навколо шворнів, встановлених на кронштейнах днища вихрехода, з можливістю управління та забезпечення гальмування вихрехода, методом плуга (як при гальмуванні на лижах), і двома ковзними профілями ззаду вихрехода, жорстко закріпленими на днище; вихреход обладнаний як мінімум трьома ковзаючими профілями, одним переднім, по ходу руху, з можливістю обмеженого обертання навколо шворня, встановленого на кронштейні днища вихрехода з можливістю управління, і встановленими симетрично задніми ковзаючими профілями; вихреход обладнаний: рацією, навігатором, вогнегасником, засобами освітлення, звуковий сигналізацією, аптечкою, сидіннями з ременями безпеки і шоломами для водія і пасажирів; двухконсольно упругодеформируемие ковзні поверхні профілів виконані з можливістю заміни їх на поплавкові пристрої.

На фіг. 1 показаний вихреход - загальний вигляд. На фіг. 2 показаний вихреход, вид по стрілці А на фіг. 1, загальний вигляд. На фіг. 3 показаний вихреход, на колеснЕечение по В-типу змінних профілів на фіг. 1, 5. На фіг. 7 - вид по стрілці М, показані два передніх обертових ковзних профілю на фіг. 1. На фіг. 8 - вид по стрілці Р, показаний один передній обертовий ковзний профіль на фіг. 1. На фіг. 9 показаний вихреход на плавзасобі.

Вихреход 1 містить балку-платформу (далі балка), виконану у вигляді конусної пустотілі конструкції 2, поперечні проекції перерізу якої утворені кривими другого порядку у вигляді еліпсів 3 (фіг. 4), великі осі 4 (фіг. 4) які розташовані в горизонтальній площині. Передня частина 5 вихрехода виконана з можливістю забору повітря зустрічного потоку при русі, а задня частина вихрехода 1 виконана у вигляді сопловой частини 6 (фіг. 1), профільованого профілю, для розгону повітря та напрямку потоку в заданому напрямку, з можливістю зміни перерізу балки 2, до задньої частини, при цьому вихреход 1 обладнаний прискорювачем 7 (фіг. 1, 2), гальмівним пристроєм 8 (фіг 1, 2) і закріпленими на вихреходе крилами 9 (фіг. 1, 2, 4) і кілем 10 (фіг 1, 2, 4).

Вихреход виконаний з можливістю управління ним за допомогою комп'ютерної установки 11 (фіг. 1), встановленої в кабіні 12 (фіг. 1). Вихреход містить поверхні, виконані у вигляді двоконсольних пружнодеформованих ковзних про�1, 5), що взаємодіють між собою, поз. 13, 14 (фіг. 1, 5), за допомогою кінематичних зв'язків 15 (фіг. 1), профілі 13 у сукупності представляють собою стабілізуючі пристрої.

Як варіант, двухконсольно упругодеформируемие ковзні профілі можуть бути замінені на профілі з колесами 16 (фіг. 3) або попловками 17 (фіг. 9) з тим же функціональним призначенням.

Стабілізуючі пристрої містять: пристрої для гасіння вертикальних навантажень при русі, виконані у вигляді демпферних пристроїв, що містять циліндри 18 (фіг. 1, 5), шарнірно закріплені на осях 19 (фіг. 5) в отворах 20 вушок 21, розташованих на середині двухконсольно пружнодеформованих ковзних профілів 13, всередині циліндрів 18 (фіг 5) встановлені демпфери у вигляді пружин 22 (фіг. 5), які взаємодіють зі штоками 23 (фіг. 5), вільні кінці яких шарнірно закріплені на осях 24 (фіг. 5), розташованих в отворах 25 (фіг. 5) вушок 26 (фіг. 5), розташованих на кронштейнах 14.

Пристрої, які відстежують нерівності, рельєф і горбистість траси, виконані як двуконсольно упругодеформируемие ковзні профілі 13 (фіг. 1), з можливістю відслідковувати нерівності, рельєф і горбистість траси, які взаємодіють з кронштейнами 14 допомогою ел�ють одними кінцями з осями 24 кронштейна 14, а іншими кінцями з осями 28 (фіг. 5), встановлених в отворах 29 (фіг. 5) вушок 30 (фіг. 5), встановлених на консолях профілів 13.

Вихреход 1 обладнаний прискорювачами 7, виконаними у вигляді ресиверів, з можливістю швидкісного високонапірного витікання повітря з ресивера 7 при русі, наприклад, з гір.

Стартовий спуск вихреход починає з початковою швидкістю, яка про спуску з гір збільшується, входить всередину повітря у великому обсязі піддається стиску, забезпечуючи швидкісне витікання повітря з порожнини (фіг. 4) балки 2, при цьому при виході із сопла 6 швидкість витікання повітря збільшується, отже, збільшується і швидкість вихрехода 1.

Вихреход обладнаний гальмівним пристроєм 8 (фіг. 1), виконаним у вигляді закріпленого на вихреходе 1 фланцевого парашута 31 (фіг. 3), з можливістю розкриття парашута водієм 32 (фіг. 1) вихрехода 1 у бажаний момент. Крім того, сопло 6 забезпечено діафрагмою 33 (фіг. 1, 2), з можливістю регулювання величини вихідного отвору 34 (фіг. 4) в соплі 6. Діафрагма 33 використовується для регулювання швидкості витікання повітря з балки 2, а також перекриття в соплі 6 вихідного отвору 34 діафрагми при гальмуванні. Внутрішні поверхні 35 (фіг. 4) пус�ледующим чином.

Водій пристібається і водночас включає в роботу ресивери 7, отримуючи імпульсне прискорення, і починає спуск, наприклад, з гір будь-яким з відомих способів. Для пересування вихрехода, в режимі экраноплана, або поплавкового судна (фіг. 9), або на колісному ходу (фіг. 3), водій керує крилами, кілем, ресиверами, ковзаючими профілями, діафрагмою з максимально можливим швидкісним закінченням повітря з сопла 6 і ресиверів 7, з використанням найменшого коефіцієнта тертя, наприклад, ковзання (кочення коліс) профілів, з метою утворення повітряної подушки, що підвищує аеродинамічні якості вихрехода.

Як варіант, передні (передній) ковзні (ковзний) профілі (профіль) 13 можуть бути виконані (виконано) з можливістю обмеженого обертання навколо шворнів (шкворня) 36 (фіг. 1, 5), що полегшують поворот вихрехода, за допомогою повороту шворнів (шкворня), закріплених на кронштейнах (кронштейні) 14, виконаних (виконаному) з можливістю обертання в отворах (отворі) 37 (фіг. 5) днища вихрехода.

Вихреход можна використовувати на гірських річках, з можливістю заміни ковзних профілів 13 на поплавці 17 (фіг. 9). Вихреход можна використовувати, наприклад, на трасах: лижних, сжностью впливу на крила 9, кіль 10, ресивери 7, діафрагму 33, передні повертаються ковзні профілі 13 і парашутну систему допомогою комп'ютерної установки 11, (фіг. 1). Для зупинки вихрехода використовується: фланцевий парашут 31 (фіг. 3), з можливістю його розкриття водієм у бажаний момент, регулюванням вихідного отвору в діафрагмі, гальмуванням передніми ковзаючими профілями, методом плуга (аналогічно, як на лижах).

Вихреход дозволяє пересуватися по горбистій, м'якою і нерівній поверхні, а також пересіченій місцевості за рахунок того, що ковзаючі профілі виконані у вигляді стабілізуючих пристроїв, пружнодеформованих всій ковзаючою поверхнею на трасі пересування.

Вихреход використовується наступним чином. Водій і пасажири надягають ремені безпеки, шоломи, водій отримують по радіозв'язку дозвіл почати рух по трасі, що включає приймачі, починає рух у бажаному режимі, ковзання або польоту або їх комбінації, з використанням навігатора, по закінченні руху доповідає, що рух закінчено, траса вільна.

Вихреход є універсальним виробом, що дозволяє використовувати його на льоду, снігу, твердому земляному покритті і воді, без відриву від поверхн�коростними можливостями, комп'ютерної керованістю, надійністю, технікою безпеки, регульованою амортизацією, дублюючим гальмуванням, з можливістю миттєвого набору швидкості пересування м'якою, нерівною, горбистої поверхні, за рахунок цього вихреход служить довше, розвиває велику швидкість і не вимагає для старту і приземлення спецплощадок.

Техніка проходження спусків багато в чому схожа на вищезазначених: лижах, сноуборді, скелетоні, санях, бобслеї, слаломі як на снігу, крижаний, асфальтовій, так і водної поверхні, дозволяє пересуватися по горбистій, м'якою і нерівній поверхні, а також пересіченій місцевості.

1. Пристрій для пересування, що містить ковзні поверхні, виконані у вигляді ковзних профілів, закріплених на пристрої, пристрій виконано у вигляді конусної пустотілої балки-платформи, поперечні проекції перерізів якої утворені кривими другого порядку, у вигляді еліпсів, великі осі яких розташовані в горизонтальній площині, передня частина пристрою виконана з можливістю забору зустрічного повітряного потоку повітря при русі, а задня частина пристрою виконана у вигляді сопловой частини, профільованого профілю, для розгону повітря і н�у задній частині балки-платформи пристрою, при цьому пристрій обладнано стартовими прискорювачами, гальмівним пристроєм і рульовим керуванням, рульове управління містить закріплені на пристрої крила і кіль, з можливістю керувати ними, стартовий прискорювач виконаний у вигляді ресивера з можливістю швидкісного напірного закінчення повітря, гальмівний пристрій виконано у вигляді закріпленого на ньому фланцевого парашута, з можливістю розкриття парашута в бажаний для користувача момент, внутрішні поверхні пустотілої балки-платформи виконані з малим коефіцієнтом тертя ковзання, пристрій забезпечений змінними колісними профілями, відрізняється тим, що пристрій виконано з можливістю використовувати його як екраноплан, обладнано герметичною кабіною, пристроєм безпеки для водія, пасажирів і комп'ютерним пристроєм, що забезпечує керування пристроєм, в тому числі в режимі экраноплана, причому на нижній поверхні балки-платформи закріплені ковзні профілі, виконані у вигляді стабілізуючих пристроїв, кожне з яких містить кронштейни, закріплені на дні пристрою, з можливістю взаємодії з ковзаючими профілями, виконаними у вигляді двухконсольно упругодеформи�ненними з можливістю гальмування, пересування по горбистій, м'якою і нерівній поверхні, пересіченому рельєфі, а також гасіння вертикальних ударних навантажень при рухах на профільній доріжці з допомогою демпфуючих пристроїв.

2. Пристрій для пересування по п. 1, яке відрізняється тим, що стабілізуючі пристрої виконані у вигляді балансуючих пристроїв, що містять еластичні елементи у вигляді пружин з можливістю регулювати зусилля натягування пружин і шарнірно взаємодіючих одними кінцями з осями, встановленими у вушка отворів кронштейнів, а іншими кінцями з осями, встановленими в отвори вушок, розташованих на консолях двухконсольно пружнодеформованих ковзних поверхонь.

3. Пристрій для пересування по п. 1, яке відрізняється тим, що пристрої, що гасять вертикальні ударні навантаження, виконані у вигляді циліндрів, взаємодіючих зі штоками допомогою змінних демпферів різної жорсткості, наприклад пружин, встановлених в порожнини циліндрів, при цьому вільні кінці циліндрів шарнірно взаємодіють з осями, встановленими у вушках отворів двухконсольно пружнодеформованих ковзних поверхонь, а вільні кінці штоків шарнірно взаємодіють з осями, установройство обладнано двома передніми ковзаючими профілями, з можливістю обмеженого обертання, навколо шворнів, встановлених на кронштейнах днища пристрою, з можливістю управління та забезпечення гальмування пристрою, методом плуга (як при гальмуванні на лижах), і двома ковзними профілями ззаду пристрою, жорстко закріпленими на дно.

5. Пристрій для пересування по п. 4, який відрізняється тим, що пристрій обладнано як мінімум трьома ковзаючими профілями, одним переднім, по ходу руху, з можливістю обмеженого обертання, навколо шворня, встановленого на кронштейні днища пристрою, з можливістю управління, і встановленими симетрично задніми ковзаючими профілями.

6. Пристрій для пересування по п. 1, яке відрізняється тим, що пристрій обладнано: рацією, навігатором, вогнегасником, засобами освітлення, звуковий сигналізацією, аптечкою, сидіннями з ременями безпеки і шоломами для водія і пасажирів.

7. Пристрій для пересування по п. 1, яке відрізняється тим, що двухконсольно упругодеформируемие ковзні поверхні профілів виконані з можливістю заміни їх на поплавкові пристрої. 

Схожі патенти:

Лижа

Лижа // 2540870
Винахід відноситься до конструкції лиж і може бути використане для запобігання ефекту пробуксовки лижі або «зворотного ковзання назад». Лижа з гальмами зворотного ковзанню містить корпус з ковзаючою поверхнею, в якій виконані поглиблення. Поглиблення є гальмами зворотного ковзанню і виконані у вигляді виїмок, розташованих сіткою, кожна з яких має U-образну або конусоподібну форму на ковзної поверхні лижі і спрямована вершиною в бік руху лижі, причому стінки виїмки виконані скошеними по глибині до дна виїмки, а в поздовжньому перерізі лижі виїмка має вигляд трикутника, кут якого з боку вершини виїмки значно більше, ніж кут з протилежній вершині боку. Використання винаходу дозволяє спростити конструкцію лижі з забезпеченням гальмуючого ефекту зворотного ковзанню за рахунок оригінального виконання ковзної поверхні. 1 іл.

Лижа

Лижа // 2400277
Винахід відноситься до спортивного інвентарю і може бути використано в конструкціях лиж

Тривимірний більярд

Винахід відноситься до кімнатних ігор з невеликими предметами, що рухаються

Спосіб проходження дистанції лижними, коньколижними, лижероллерними ходами

Винахід відноситься до лижних, коньколижному, лижероллерному способом пересування на дистанції і дозволяє збільшити швидкість пересування за рахунок неотривания ковзних поверхонь лиж, коньколиж і коліс лижеролерів від покрови на всьому протязі прохідною дистанції з почергової, сукупної диверсифікацією при використанні нового покоління вищевказаних ходів: ноу-ходу класичного, синусоїдальної, гауссоидального, гауссинусоидального при використанні інноваційних прийомів при стартовому розгоні - катапультогалопном і можливістю змінювати эпюрную характеристику вищезазначених виробів із застосуванням пристрою, що дозволяє знизити навантаження на руки і плечовий пояс користувача. 9 іл.

Спосіб пересування на лижах, лижоролерах, коньколижах

Спосіб пересування на лижах, лижоролерах, коньколижах (далі вироби) полягає в тому, що платформи встановлюються за допомогою демпферів на змінних профілях виробів з можливістю катапультування, причому змінні профілю виконані з можливістю лінійного переміщення і закріплення на платформах, при цьому вироби ставляться на старті паралельно і при впливі на вироби м'язового динамічного зусилля, одночасно обома ногами, руками і кістково-м'язовою системою, користувач здійснює катапультогалопированние, швидкі безперервні циклічні переміщення, у результаті руху проекції на фронтальну площину утворюють безперервні криві другого порядку у вигляді парабол, а на подальше пересування після завершення вищевказаного циклічного пересування користувач переходить на один із шести відомих ходів. 11 з.п. ф-ли, 6 іл.

Лижа і корпус лижного кріплення

Група винаходів відноситься до області катання на бігових або туристичних лижах. Лижа (1) має верхню поверхню (2), нижню поверхню (3), передній кінець (4), задній кінець (5) і два паралельних краю (8) і забезпечена пластиною (80) для введення між лижею (1) та лижних кріпленням (10) з утворенням кута, на який встановлюється лижний черевик користувача, причому кут пластини (80) вибирається користувачем із забезпеченням зручного катання. Лижне кріплення (10) включає корпус (20) кріплення, що має верхню поверхню (12) корпусу і нижню поверхню (14) корпусу, і забезпечено пластиною (80) для введення між лижею (1) та лижних кріпленням (10) з утворенням кута, на який встановлюється лижний черевик користувача, причому кут пластини (80) вибирається користувачем із забезпеченням зручного катання. Технічними результатами заявленої групи винаходів є спрощення ремонту та експлуатації лижного обладнання. 2 н. і 5 з.п. ф-ли, 6 іл.

Лижа

Лижа // 2540870
Винахід відноситься до конструкції лиж і може бути використане для запобігання ефекту пробуксовки лижі або «зворотного ковзання назад». Лижа з гальмами зворотного ковзанню містить корпус з ковзаючою поверхнею, в якій виконані поглиблення. Поглиблення є гальмами зворотного ковзанню і виконані у вигляді виїмок, розташованих сіткою, кожна з яких має U-образну або конусоподібну форму на ковзної поверхні лижі і спрямована вершиною в бік руху лижі, причому стінки виїмки виконані скошеними по глибині до дна виїмки, а в поздовжньому перерізі лижі виїмка має вигляд трикутника, кут якого з боку вершини виїмки значно більше, ніж кут з протилежній вершині боку. Використання винаходу дозволяє спростити конструкцію лижі з забезпеченням гальмуючого ефекту зворотного ковзанню за рахунок оригінального виконання ковзної поверхні. 1 іл.

Снігокат

Снігокат // 2522050
Винахід відноситься до легкої промисловості, а саме до спортивного інвентарю, призначеного для катання з засніжених гір. Згідно винаходу снігокат виконаний у вигляді пружної пластини з загнутою вгору закругленою передньою частиною, днище пластини виконано з поздовжнім напрямних пазом, а в задній частині пластини середній ділянку, розташований подовжньо, виконаний відігнутим вгору з можливістю формування сидіння для користувача і простору під ним для розміщення ступень ніг у його робочому положенні. При цьому з обох сторін від середньої ділянки на пластині виконані опорні майданчики для розміщення гомілок, виконані з упорами для колін, а середній ділянку виконаний пружним з можливістю забезпечення гальмування шкарпетками ступень ніг, розташованих під середнім ділянкою при впливі на них кінця згаданого ділянки пластини. Технічний результат полягає в підвищенні безпеки руху на крутих схилах за рахунок зниження центру ваги в поєднанні з введенням додаткових до балансуванню тілом гальмівних елементів для управління рухом по схилу. 1 м.п. і 4 з.п. ф-ли, 3 іл.

Коньколижи

Винахід відноситься до способів пересування на коньколижах, ковзанах, лижах, лижоролерах на прикладі коньколиж. Коньколижи містять ковзні поверхні, виконані у вигляді змінних профілів, закріплених на коньколиже з можливістю перестановки профілів за довжиною коньколиж, колодкового частина із закріпленою на ній фрикційною накладкою з можливістю контакту з біговою доріжкою в результаті пласкопаралельної переміщення у вертикальній площині колодочной частини від динамічного навантаження при поштовху ногою, опорну площадку, закріплену на колодочной частини, виконану у вигляді лаштунки, на вільному кінці якої шарнірно закріплений кривошип, іншим кінцем шарнірно взаємодіє з повзуном, встановленим на колодочной частини з регулюванням лінійного переміщення, причому змінні профілі виконані у вигляді стабілізуючих пристроїв, кожне з яких містить два корпуси, прокачивающихся відносно один одного за допомогою осі, встановленої в отворах на стінках зовнішніх корпусів, при цьому на полиці внутрішнього корпусу кріпиться коньколижа, а нижня сторона зовнішнього корпусу виконана у вигляді двох консольно пружнодеформованих ковзних поверхонь з можливістю отсл�мі, виконаними у вигляді пружин з можливістю регулювання зусилля натяжки і шарнірно взаємодіючими одним кінцем з віссю гойдання профілів, а іншим кінцем - з консолями ковзних профілів. 6 з.п. ф-ли, 14 іл.

Лижі на пневмокатках і на повітряній подушці

Пристрій відноситься до колісних без приводним видами безрейкового транспорту і може знайти застосування при заміщенні сучасного колеса в якості комплектуючого елемента в автомобільному транспорті, в авіації, снігоходах, аеросанях, пошукових транспортних конструкціях на діючих дорогах і в умовах бездоріжжя. Пристрій містить основу у вигляді бруса, що переходить в дуги, і кронштейна. Лижі з метою зниження питомого тиску на грунт мають повітряну подушку з можливістю заповнення її стисненим повітрям, виконану у вигляді відрізка труби з еластичного матеріалу, наприклад, на резино-метало-тканинній основі, прикріпленою з допомогою заглушок і хомутів по кінцях опорної поверхні (ложемента) напівкруглого перетину у формі лижі. Лижі містять комплект близько розташованих пневмокатков з підшипниками, виделками та з опорами до них, вмонтованими з допомогою кріпильних елементів у нижню поверхню повітряної подушки з можливістю обертання пневмокатков в процесі руху пристрою. Технічний результат: підвищена опорна прохідність і провізна спроможність в умовах бездоріжжя, цілорічне використання, компактність конструкції, плавність ходу, щадне вплив �

Спосіб підвищення якості ковзання

Винахід відноситься до галузі спорту і може знайти застосування при підготовці до тренувань і спортивних змагань на встановлення рекордних показників

Система для тренування лижників і спосіб її реалізації

Винахід відноситься до галузі спорту і, зокрема, може бути використано для тренування спортсменів - лижників і біатлоністів

Комплекс біговій лижі та пристрої фіксації біговій лижі

Винахід відноситься до комплексу лижі та пристрої фіксації
Up!