Спосіб роботи котельної установки

 

Винахід відноситься до енергетики і може бути використане в котельних установках, що працюють на природному газі.

Відомий аналог - спосіб роботи котельної установки (див. патент РФ №2148206, БІ №12, 2000), по якому основний потік виробляється в котлі водяної пари направляють в кожухотрубний теплообмінник для підігріву мережної води до температури 110-120°С, нагріту до кожухотрубном теплообміннику мережеву воду направляють в подаючий трубопровід системи теплопостачання, а утворюється в кожухотрубном теплообміннику конденсат водяної пари відводять в збірний конденсатний бак, частину вироблюваного в котлі водяної пари подають в деаератор для дегазації додаткової води і конденсату, продукти згоряння природного газу після котла охолоджують у водяному економайзері до температури 140-160°С і за основним газоходу направляють в конденсаційний поверхневий теплообмінник-утилізатор теплоти продуктів згоряння, де здійснюють їх глибоке охолодження до температури 35-40°С з конденсацією частини містяться в газах водяної пари. Даний аналог прийнятий за прототип.

До причини, що перешкоджає досягненню зазначеного нижче технічного результату при використанні відомого способу, принѾр теплоти продуктів згоряння за основним газоходу направляють тільки частина (близько 80%) від загальної кількості продуктів згоряння, а іншу частину (близько 20%) продуктів згоряння направляють в байпасний газохід для підігріву до температури 65-70°С охолоджених в теплообміннику-утилізаторі вихідних газів з метою виключення конденсації в зовнішніх газоходах і в димовій трубі водяних парів, що залишилися у вихідних продуктах згоряння, що знижує теплопродуктивність конденсаційного поверхневого теплообмінника-утилізатора теплоти продуктів згоряння і кількість конденсату водяної пари, одержуваного з відхідних газів.

Суть винаходу полягає в наступному.

Для підвищення економічності котельні установки шляхом збільшення теплопродуктивності конденсаційного поверхневого теплообмінника-утилізатора теплоти продуктів згоряння та кількості конденсату водяної пари з відхідних газів доцільно йдуть продукти згоряння повністю (100%) за основним газоходу направляти в конденсаційний поверхневий теплообмінник-утилізатор теплоти продуктів згоряння. При цьому для виключення конденсації в зовнішніх газоходах і в димовій трубі водяних парів, що залишилися у вихідних продуктах згоряння, підігрів димових газів до температури 65-70°С доцільно здійснювати мережною водою з подаюка-утилізатора теплоти продуктів згоряння на всмоктувальній стороні димососа.

Технічний результат - підвищення економічності котельні установки шляхом збільшення теплопродуктивності конденсаційного поверхневого теплообмінника-утилізатора теплоти продуктів згоряння і кількості одержуваного з відхідних газів конденсату водяної пари.

Зазначений технічний результат при здійсненні винаходу досягається тим, що у відомому способі роботи котельної установки основний потік виробляється в котлі водяної пари направляють в кожухотрубний теплообмінник для підігріву мережної води до температури 110-120°С, нагріту до кожухотрубном теплообміннику мережеву воду направляють в подаючий трубопровід системи теплопостачання, а утворюється в кожухотрубном теплообміннику конденсат водяної пари відводять в збірний конденсатний бак, частину вироблюваного в котлі водяної пари подають в деаератор для дегазації додаткової води і конденсату, продукти згоряння природного газу після котла охолоджують у водяному економайзері до температури 140-160°С і за основним газоходу направляють в конденсаційний поверхневий теплообмінник-утилізатор теплоти продуктів згоряння, де здійснюють їх глибоке охолодження до температури 35-40°С з конденсацією частини з�зоходах і в димовій трубі водяних парів, залишилися у вихідних продуктах згоряння після їх глибокого охолодження до температури 35-40°С в конденсаційному поверхневому теплообміннику-утилізатори теплоти продуктів згоряння з конденсацією частини містяться в газах водяної пари, підігрів відхідних продуктів згоряння до температури 65-70°С здійснюють мережевою водою з подаючого трубопроводу системи теплопостачання в поверхневому теплообміннику, встановленому після конденсаційного поверхневого теплообмінника-утилізатора теплоти продуктів згоряння на всмоктувальній стороні димососа.

На кресленні представлена схема котельної установки, що реалізує запропонований спосіб.

Котельня установка містить паровий котел 1, водяний економайзер 2, деаератор 3 живильної води з патрубком 4 відведення випара, підключеним трубопроводом 5 до основного газоходу 6, конденсаційний поверхневий теплообмінник-утилізатор 7 теплоти продуктів згоряння, кожухотрубний теплообмінник 8 для підігріву мережної води, що спрямовується в подаючий трубопровід 9 системи теплопостачання, збірний конденсатний бак 10 з насосом 11, димосос 12, 13 систему хімводоочистки, поверхневий теплообмінник 14. В основному газоході додатково встановлені збірник 15 до� реалізується наступним чином.

Основний потік виробляється в котлі 1 водяної пари направляють в кожухотрубний теплообмінник 8, де в процесі підігріву мережної води до температури 110-120°С водяна пара конденсується. Конденсат водяної пари з кожухотрубного теплообмінника 8 відводять збірний конденсатний бак 10, а нагріту в теплообміннику 8 мережеву воду направляють в подаючий трубопровід 9 системи теплопостачання. Частина виробленого в котлі 1 пара подають в деаератор 3 для дегазації хімічно очищеної додаткової води і конденсату, що надходить в деаератор з бака 10.

Продукти згоряння природного газу після котла 1 проходять водяний економайзер 2, де охолоджуються до 140-160°С, і потім за основним газоходу 6 надходять в конденсаційний поверхневий теплообмінник-утилізатор 7 теплоти продуктів згоряння. В теплообміннику-утилізаторі 7 здійснюють глибоке охолодження продуктів згоряння до 35-40°С, при цьому відбувається конденсація частини містяться в газах водяної пари. Таким чином, корисно використовують як фізичну теплоту димових газів, так і приховану теплоту конденсації частині містяться в них водяної пари. Потім охолоджені продукти згоряння проходять сепарационное пристрій-каплеуловлювач 17, де про�тури 65-70°З мережною водою, надходить з подаючого трубопроводу 9 системи теплопостачання, і димососом 12 відводяться через димову трубу в атмосферу.

Вихідна сира вода підігрівається в теплообміннику-утилізаторі 7, після чого послідовно проходить систему 13 хімводоочистки, деаератор 3, водяний економайзер 2 і подається в паровий котел 1. Частина підігрітою в теплообміннику-утилізаторі 7 води може подаватися до зовнішнього споживача (на кресленні не показаний).

Випар деаератора 3, що складається з водяної пари і неконденсірующаяся газів (в основному O2,2, N2), через патрубок 4 по трубопроводу 5 поступає в основний газохід 6 до теплообмінника-утилізатора 7. На зовнішній поверхні труб теплообмінника-утилізатора 7 випар охолоджується, при цьому з випара водяні пари конденсуються. Конденсація водяних парів і зрошення поверхні теплообмінника 7 конденсатом додатково інтенсифікує теплообмін. Потім конденсат водяної пари випара спільно з конденсатом водяної пари продуктів згоряння (знесоленою водою) надходить у збірник 15 і через гідравлічний затвор 16 безперервно відводиться в бак 10, в якому змішується з основним об'ємом конденсату, що надходить з теплообмінника 8. З бака 10 ко�температури 65-70°З мережною водою з подаючого трубопроводу системи теплопостачання в поверхневому теплообміннику, установленому після теплообмінника-утилізатора теплоти продуктів згоряння на всмоктувальній стороні димососа, для виключення конденсації в зовнішніх газоходах і в димовій трубі водяних парів, що залишилися у вихідних продуктах згоряння, що дозволяє весь потік відхідних продуктів згоряння направити за основним газоходу у теплообмінник-утилізатор, збільшити його теплопродуктивність і кількість одержуваного з відхідних газів конденсату водяної пари.

Спосіб роботи котельної установки, по якому основний потік виробляється в котлі водяної пари направляють в кожухотрубний теплообмінник для підігріву мережної води до температури 110-120°С, нагріту до кожухотрубном теплообміннику мережеву воду направляють в подаючий трубопровід системи теплопостачання, а утворюється в кожухотрубном теплообміннику конденсат водяної пари відводять в збірний конденсатний бак, частину вироблюваного в котлі водяної пари подають в деаератор для дегазації додаткової води і конденсату, продукти згоряння природного газу після котла охолоджують у водяному економайзері до температури 140-160°С і за основним газоходу направляють в конденсаційний поверхневий теплообмінник-утилізатор теплоти продуктів сзах водяних парів, відрізняється тим, що для виключення конденсації в зовнішніх газоходах і в димовій трубі водяних парів, що залишилися у вихідних продуктах згоряння після їх глибокого охолодження до температури 35-40°С в конденсаційному поверхневому теплообміннику-утилізатори теплоти продуктів згоряння з конденсацією частини містяться в газах водяної пари, підігрів відхідних продуктів згоряння до температури 65-70°С здійснюють мережевою водою з подаючого трубопроводу системи теплопостачання в поверхневому теплообміннику, встановленому після конденсаційного поверхневого теплообмінника-утилізатора теплоти продуктів згоряння на всмоктувальній стороні димососа. 

Схожі патенти:

Спосіб і пристрій для селективного каталітичного відновлення noxв енергетичному котлі

Винахід відноситься до енергетики і може використовуватися при регулюванні температури топкового газу, що надходить на каталізатор відновлення оксидів азоту в котлах. Запропоновано спосіб селективного каталітичного відновлення NOx в енергетичному котлі і енергетичний котел з селективним каталітичним відновленням NOx. Потік топкового газу, що містить NOx, виходить з печі по каналу топкового газу у витяжну трубу і охолоджується в теплоутилізаційної області, що включає секцію економайзера, розташовану в каналі топкового газу. Щонайменше частина NOx відновлюється до N2 на каталізаторі відновлення NOx, що знаходиться в каналі топкового газу нижче по потоку відносно секції економайзера. Енергетичний котел включає додатковий повітропідігрівник, встановлений в каналі топкового газу нижче по потоку каталізатора щодо відновлення NOx, при цьому газовий підігрівач повітря і додатковий повітропідігрівник з'єднані паралельно. 2 н. і 10 з.п. ф-ли, 2 іл.

Енергетична система для обслуговування приміщень

Винахід відноситься до енергетики і може бути використано в системах і способи для передачі енергії в приміщенні. Двигун розміщений всередині внутрішнього резервуара, який в свою чергу розміщений всередині зовнішнього резервуару. Зазначений двигун виконаний з можливістю вироблення електрики з метою його використання в приміщеннях. Відпрацьовані гази з зазначеного двигуна проходять через теплообмінні труби всередині зовнішнього резервуару з метою нагрівання питної води всередині зазначеного зовнішнього резервуару. Питна вода входить у вказаний резервуар через нижню частину зазначеного резервуара і нагрівається по мірі того, як вона піднімається через зазначений зовнішній резервуар у напрямку до випускного патрубка поблизу верхньої частини зазначеного зовнішнього резервуару. Через верхню частину зазначеного зовнішнього резервуару гаряча питна вода подається в приміщення. Конденсат із зазначених відпрацьованих газів збирається і використовується в якості питної води. Тепло, вібрація і акустична енергія з зазначеного двигуна збираються за допомогою текучого середовища у внутрішньому резервуарі і передаються у зовнішній резервуар. Винахід дозволяє підвищити ефективність використ�

Паровий котел з безбарабанной сепарацією пара

Винахід відноситься до теплоенергетиці і може бути використане в котельних установках. Суть винаходу полягає в тому, що в паровому котлі, який містить, щонайменше, два запобіжних клапана, один запобіжний клапан розташований на виході пароперегрівача, а інший запобіжний клапан розташований на ділянці між виносним циклоном і входом в пароперегрівач включно. Технічним результатом винаходу є запобігання неприпустимого зростання рівня води в уравнительном барабані і зниження рівня води в виносних циклонах внаслідок відкриття запобіжних клапанів при підвищенні тиску в паровому котлі з безбарабанной сепарацією пара. 2 з.п. ф-ли, 5 іл.

Парогенератор з функцією промивки

Винахід відноситься до парогенератору, зокрема до промивання парогенератора. Технічний результат полягає в поліпшенні і спрощення промивання парогенератора. Технічний результат досягається в парогенераторі, що містить котел, виконаний з можливістю нагріву води до стану пари, у якому є керуючий пристрій для регулювання потоку води в котел, при цьому котел забезпечений промивним отвором для випуску промивної води, і має заглушку для закривання промивного отвори і для активації керуючого пристрою. Заглушка має перше положення для запуску процесу промивки, в якому промивне отвір відкрито. Заглушка активує керуючий пристрій і має друге положення для завершення процесу промивки, в якому промивне отвір закритий заглушкою. Заглушка деактивує керуючий пристрій. 2 н. і 8 з.п. ф-ли. 4 іл.

Парогенераторная установка

Винахід відноситься до енергетики і може бути використаний в парових установках для приготування пара

Конденсаційна котельня установка (варіанти)

Винахід відноситься до енергетиці

Енергогенеруючий комплекс

Винахід відноситься до енергетики і може бути використане для вироблення енергоносіїв, у вигляді електроенергії, гарячої води, пари

Спосіб приготування дисперсної водопаливної суміші і котельна установка з системами приготування і спалювання зазначеної суміші

Винахід відноситься до галузі теплоенергетики і може бути використане на теплових електростанціях з паросиловими установками, що працюють на твердому пилоподібному (вугільний пил) або на важкому рідкому (мазут) паливі та обладнаними системою хімводоочистки (ХВО)

Котельня установка

Винахід відноситься до галузі теплоенергетики і призначене для спалювання палива, переважно рідкого, в топках котлів, печей, і може бути використане для спалювання мазуту і будь-яких інших рідких палив в різних пристроях паливоспалювальних

Комплекс энерготехнологический для переробки бурого вугілля

Винахід відноситься до галузі переробки вугілля та виробництва продуктів, одержуваних у результаті цієї переробки
Up!