Спосіб компонування формату цифрового стереоскопічного відеопотоку 3dd tile format

 

Винахід відноситься до способів подання цифрових зображень, у тому числі відео-та телевізійної інформації та може бути використане в цифрових системах телебачення, а також інші способи демонстрації двовимірного (2D) і об'ємного (3D) відео.

Відомий спосіб форматом 3D Tile Format передачі стереоскопічного відеопотоку (Заявка WO 2012001606 (A1), опубл. 05.01.2012), який включає отримання відеопотоку, що містить пару стереоскопічних цифрових зображень. Спосіб подання лівого і правого кадрів (L кадр і R кадр) стереоскопічного зображення у вигляді одного зображення, містить обидва кадру відповідно з обумовленим форматом 3D Tile Format. L і R кадри розміром 1280×720 точок кожен стереоскопічного зображення формують одне зображення розміром 1920×1080 точок, що містить обидва кадру: L кадр розміром 1280×720 точок поміщається у верхню ліву частину кадру; кадр R розбивається на три частини: перша частина R1 розміром 640×720 точок поміщається в праву верхню частину зображення, друга R2 і третя R3 частини розміром 640×360 пікселів поміщаються в нижню ліву частину зображення. Перевагою формату 3D Tile Format є можливість передачі стереоскопічних даних в одному кадрі розміром 1920×1080 точок в сІионной інфраструктурою.

Недоліком відомого способу є відсутність інформації для відображення на автостереоскопічних пристрої візуалізації (дисплеях і телевізорах) для створення об'ємного (3D) ефекту без використання спеціальних окулярів.

Основною технічною завданням запропонованого винаходу є створення формату представлення відеоданих, що дозволяє розширити функціональні можливості існуючих форматів, з метою забезпечення можливості використовувати один і той же відеопотік для показу на пристроях 2D і 3D візуалізації різного типу, а також дисплеях і телевізорах, не використовують окуляри для створення у глядача ефекту спостереження об'ємного зображення, при цьому забезпечити сумісність з існуючими телекомунікаційними передає і приймає обладнанням.

Основна технічна задача досягається тим, що в способі компонування формату цифрового стереоскопічного відеопотоку 3DD Tile Format, що включає уявлення лівого і правого кадрів стереоскопічного зображення у вигляді одного зображення, містить обидва кадру відповідно з обумовленим форматом 3D Tile Format, розміщення лівого кадру L у верхній лівій частині зображення, розбиття правого кадру R на три чі зображення, згідно із запропонованим рішенням, в нижню праву частину зображення додатково розміщують інформацію D про відмінності між кадрами L і R, яку вказують у вигляді зображення, при цьому кожна точка зображення значеннями яскравості і кольору позначає відстань між точками відповідних зображень у кадрах L і R.

Винахід пояснюється малюнками, де на фіг.1 представлена схема розміщення даних в кадрі, на фіг.2 - зображення у форматі 3DD Tile Format.

Спосіб здійснюється наступним чином.

Компонується кадр HD роздільною здатністю 1920×1080 точок, при цьому L кадр з розміром 1280×720 точок поміщається у верхню ліву частину зображення. R кадр розбивається на три частини: перша частина (R1) розміром 640×720 точок поміщається в праву верхню частину зображення, друга і третя частини (R2 і R3) розміром 640×360 пікселів поміщається в нижню ліву частину зображення. Інформація про відмінності між кадрами L і R поміщається в нижню праву частину зображення розміром 640×360. Інформація D про відмінності між кадрами L і R являє собою цифрові дані, які позначають різницю в положенні точок зображення в кадрі L від точок відповідного зображення в кадрі R (disparity map). Інформація D візуалізується у вигляді зображення, кажний в L і R кадрах. Одне значення D може позначати відстань між групами точок кадрів L і R. При вирішенні інформації D в 4 рази менше дозволу кадрів L і R, одне значення інформації D відповідає дистанції між групами з 4 точок зображень L і R. Діапазон значень, які може прийняти один елемент цифрових даних, визначається кількістю біт на одну точку формованого зображення. Значення інформації D при необхідності нормуються до допустимого діапазону значень. При компонуванні відео кадрів інших дозволів розміри зображень L кадру, частин R кадру R1, R2, R3, та інформації D вибираються пропорційно початкового розміру кадру.

Заявляється рішення дозволяє передавати 3D відео у форматах, сумісних з різними типами 3D телевізорів і дисплеїв, а також забезпечує сумісність з звичайними (2D) телевізорами, таким чином, досягаючи зворотної сумісності 3D телевізійних каналів з існуючими телевізійними приймачами.

Зворотна сумісність заявляється з існуючими 2D цифровими телевізійними приймачами досягається завдяки вказівкою cropping rectangle (області виводу) тільки за розміром кадру L. Це стандартний спосіб вказівки частини зображення, призначеного для ви�ляциях.

В результуючий потік вставляється додаткова сервісна інформація, що сигналізує приймаючого пристрою про форматі з переданих даних. Дана інформація міститься, наприклад, в секцію SEI (Supplemental Enhancement Information) стандарту кодування H. 264, або в сервісну інформацію (Information Service), яка описує транспортний потік, який упаковані відеодані. Крім того, інформація про формат компонування кадру, а також про параметри нормування інформації D, може міститися в заголовок кожного окремого відеокадру у відповідності з загальними методиками, прийнятими у стандартах компресії відеоданих. Ця додаткова сервісна інформація розпізнається спеціалізованим декодером відеопотоку, який забезпечує виведення даних на екран у необхідному форматі. Додаткова сервісна інформація не вплине на роботу звичайних декодерів. В результаті існуючі 2D цифрові телевізійні приймачі будуть показувати тільки 2D частина цифрового універсального стереоскопічного відеопотоку.

Сумісність заявляється з існуючими цифровими телевізійними приймачами, що мають функцію показу 3D зображень з використанням спеціальних окулярів, досягається шляхом перванием очок.

Сумісність заявляється з існуючими автостереоскопическими пристроями візуалізації (дисплеями і телевізорами), які не використовують спеціальні окуляри для створення об'ємного (3D) ефекту, що досягається шляхом передачі інформації D про різницю в положенні точок відповідних зображень в L і R кадрах. Пристрої - декодери, які беруть сформований відеоканал, що містить інформацію D, використовують інформацію D для визначення відносної відстані від спостерігача до різних елементів зображень L і R. У результаті для двох каналів L і R стереоскопічного зображення формуються карти глибини (depth map) - допоміжні зображення, в яких яскравістю показана віддаленість точок основного зображення від спостерігача. Ряд моделей автостереоскопічних дисплеїв формують 3D ефект на основі одного відеоканалу і супроводжує його карті глибини. Однак більш реалістичний 3D ефект досягається при використанні двох вихідних каналів L, R і двох карт глибин або ж двох вихідних каналів L, R та інформації D. Можливість отримати карту глибини для кожного вихідного зображення забезпечує заявляється рішення. На основі зображень L і R, а також інформації D може бути побудована �дними даними для автостереоскопічних 3D дисплеїв і телевізорів.

Таким чином, спосіб дозволяє в універсальному вигляді зберігати і передавати стереоскопічні відеопотоки з додатковою інформацією D про відмінності між кадрами L та R, які після відповідної обробки прийомним пристроєм можуть бути показані глядачеві в звичайному двовимірному вигляді, в стереоскопічному вигляді для спостереження об'ємного ефекту з використанням спеціальних окулярів і в автостереоскопіческом вигляді, що створює у глядача відчуття об'ємності зображення без використання спеціальних окулярів.

Спосіб компонування формату цифрового стереоскопічного відеопотоку 3DD Tile Format, включає уявлення лівого і правого кадрів стереоскопічного зображення у вигляді одного зображення, містить обидва кадру відповідно з обумовленим форматом 3D Tile Format, розміщення лівого кадру L у верхній лівій частині зображення, розбиття правого кадру R на три частини і розміщення першої частини в правій верхній частині зображення, другої і третьої частини в лівій нижній частині зображення, що відрізняється тим, що в нижню праву частину зображення додатково розміщують інформацію D про відмінності між кадрами L і R, яку вказують у вигляді зображення, при цьому кожна точка зображення значення�

 

Схожі патенти:

Пристрій обробки зображень і спосіб визначення

Винахід відноситься до комп'ютерної техніки, а саме до систем обробки зображень. Технічним результатом є підвищення точності виявлення області документа. Запропоновано пристрій обробки зображень. Пристрій містить наступні блоки: отримання, інструкції, порівняння, визначення. Отримує блок виконаний з можливістю отримувати дані зображення, які мають перші дані, відповідні документом, розміщеним на столі для документів пристрої зчитування, і другі дані, відповідні білій поверхні кришки столу для документів. Блок вказівки вказує кожне із значень сигналу, відповідних безлічі типів оптичних характеристик для кожного пікселя даних зображення. Блок порівняння порівнює один з одним значення сигналу, які відповідають двом типам з безлічі типів оптичних характеристик для цільового пікселя, причому значення сигналу вказані блоком вказівки. Блок визначення визначає на основі порівняння, виконаного блоком порівняння, відповідає цільової піксель першим або другим даними. 3 н. і 6 з.п. ф-ли, 25 іл.

Розширення заголовка вирізки для тривимірного відео для прогнозування заголовків вирізок

Винахід відноситься до технологій кодування і декодування об'ємних відеоданих. Технічним результатом є підвищення ефективності кодування чи декодування відео з високою роздільною здатністю або високою якістю за допомогою інформації, що вказує на те, закодована інформація про текстурі одиниці кодування, і беручи до уваги вирізку глибини. Запропоновано спосіб кодування відеоданих. Спосіб включає в себе етап, на якому кодують один або більше блоків відеоданих, що представляють інформацію текстури, щонайменше, частини кадру відеоданих. Далі, згідно способом обробляють вирізку текстури для компонента виду текстури поточного виду, асоційованого з одиницею доступу, причому вирізка текстури містить кодовані один або більше блоків і заголовок вирізки текстури, що містить набір елементів синтаксису, що представляють характеристики вирізки текстури. При виконанні вирізки текстури здійснюють формування або прийом вирізки текстури. Далі, кодують інформацію глибини, що представляє значення глибини, принаймні, для частини кадру, і обробляють вирізку глибини для компонента виду глибини поточного виду, відповідного ком�

Пристрій реєстрації зображення та спосіб управління ним

Винахід відноситься до обчислювальної техніки, а саме до пристроїв захоплення зображень, що мають функцію відстеження об'єкта і функцію безперервної зйомки. Технічним результатом є підвищення точності функції відстеження об'єкта пристрою реєстрації зображення в ході безперервної зйомки, за рахунок усунення затримки часу між виявленням об'єкта і отриманням інформації фокуса в позиції об'єкта. Запропоновано пристрій реєстрації зображення, яке захоплює безліч головних зображень в режимі безперервної зйомки. Це пристрій реєстрації зображення включає в себе засіб реєстрації зображення, виконане з можливістю захоплення безлічі допоміжних зображень протягом інтервалу між захопленням головного зображення і захопленням наступного головного зображення. Пристрій також містить засіб визначення головного об'єкта, виконане з можливістю визначення головного об'єкта. Крім того, пристрій містить перше і друге засоби обробки відстеження об'єкта. Причому перший засіб обробки відстеження об'єкта виконано з можливістю виявлення області, де існує об'єкт, ідентичний головного об'єкту, з пе�ображений. 2 н. і 8 з.п. ф-ли, 12 іл.

Пристрій допомоги при водінні і спосіб виявлення транспортного засобу поруч з ним

Група винаходів відноситься до засобів допомоги при водінні транспортного засобу. Технічним результатом є підвищення точності виявлення транспортного засобу, що перебуває поруч з рухомим транспортним засобом. Пристрій містить блок захоплення зображень, змонтований на власному транспортному засобі, захоплюючий зображення збоку від вказаного транспортного засобу, блок завдання галузі виявлення наявності перебуває поруч транспортного засобу на сусідній смузі руху, детектор светопроецирующего об'єкта кандидата, проектує світ з яскравістю, дорівнює або перевищує перше граничне значення, блок визначення причин, що визначає, існує чи ні светопроецирующий об'єкт кандидата, постачальник інформації, що надає водієві інформацію про наявність знаходиться поруч транспортного засобу. 2 н. і 7 з.п. ф-ли, 9 іл.

Пристрій обробки зображень і спосіб управління такими

Винахід відноситься до комп'ютерної техніки, а саме до пристроїв і способів обробки зображень. Технічним результатом є забезпечення перетворення вихідного зображення в зображення, подібне живопису, за рахунок налаштування рівня розмитості у відповідності з параметром регулювання зйомки вихідного зображення і об'єкта, включеного в початкове зображення. Запропоновано пристрій обробки зображень для перетворення вихідного зображення. Пристрій містить засіб налаштування, обчислювальний засіб, засіб компонування. Обчислювальний засіб формує різницеве зображення. Засіб компонування компонує різницеве зображення і початкове на підставі щільності різницевого зображення. Засіб налаштування налаштовує рівень розмивання вихідного зображення у відповідності з одним із регулювань зйомки вихідного зображення і об'єкта, включеного в початкове зображення, при цьому об'єкт визначається шляхом аналізу вихідного зображення. 14 н. і 13 з.п. ф-ли, 45 іл.

Спосіб синхронізації цифрового водяного знака електронного зображення

Винахід відноситься до галузі електрозв'язку. Технічний результат - підвищення встановлення синхронізації цифрового водяного знака електронного зображення (ЕІ) при поділі ЭИ з вбудованим цифровим водяним знаком на складові частини довільного розміру. Технічний результат досягається тим, що у відправника поділяють ЭИ на макроблоки, кожен макроблок поділяють на N≥2 блоків, з яких вибирають K<N блоків синхронізації, обчислюють підпослідовності синхронізації передачі і вбудовують в дозволяють вбудовувати блоки синхронізації, у одержувача встановлюють синхронізацію цифрового водяного знака у прийнятому ЕІ, для чого починаючи з вибраної початкової точки одержувача прийняте ЭИ послідовно поділяють на макроблоки і блоки, з яких вибирають блоки передбачуваної синхронізації, витягують з них перевірочні підпослідовності і об'єднують в перевірочну послідовність, яку побітно порівнюють з усіма зрушеннями обчисленої послідовності синхронізації прийому, прийнята одержувачем ЭИ вважають ЕІ з встановленою синхронізацією цифрового водяного знака, що відповідає передбачуваній послідовності синхронізації з найменшим числом н� цифрового водяного знака ЕІ, розділеного на складові частини довільного розміру, а також для виключення появи візуально помітних спотворень, викликаних вбудовуванням у блоки ЕІ з практично незмінними статистичними характеристиками підпослідовностей синхронізації передач. 3 з.п. ф-ли, 9 іл.

Пристрій виявлення тривимірних об'єктів

Винахід відноситься до пристроїв виявлення тривимірних об'єктів. Технічним результатом є підвищення точності оцінки природних тривимірних об'єктів. Пристрій, що містить модулі виявлення тривимірних об'єктів для виявлення тривимірних об'єктів на основі інформації зображень задній частині транспортного засобу з камери, модуль оцінки природних об'єктів для оцінки того, що виявлений тривимірний об'єкт є природним об'єктом, що включає в себе придорожні посадки або сніг, на основі значення оцінки нерегулярності, обчисленого на основі числа перших пікселів для перших пікселів, що представляють першу попередньо певну різницю в разностном зображенні, що містить виявлений тривимірний об'єкт, і числа других пікселів для других пікселів, відповідних тривимірного об'єкту і представляють другу попередньо певну різницю, перевищує першу попередньо певну різницю, і модуль керування для управління різними процесами, причому модуль управління пригнічує оцінку того, що виявлений тривимірний об'єкт є іншим транспортним засобом, коли виявлений тривимірний об'єкт оцінюється �

Пристрій автоматичного музичного виконання

Винахід відноситься до комп'ютерної техніки. Технічний результат - автоматичне інструментальне виконання синхронно з відео. Пристрій автоматичного виконання включає в себе другу секцію прийому даних виконання, яка приймає дані виконання, передані без проходження через сервер поширення рухомого зображення, від серверного пристрої, що зберігає дані виконання, які є групою інформації виконання терміналу інструменту та інформації дати і часу, вказує дату і час, коли виконання, зазначене інформацією виконання, виконано, секцію прийому сигналу синхронізації, яка приймає сигнал синхронізації, переданий по маршруту передачі звукового сигналу від сервера поширення рухомого зображення, і блок відтворення, який відтворює інформацію з виконання прийнятих даних виконання, синхронно з поширенням зображення під час поширення сигналу синхронізації з моментом часу, відповідним часу та дати, зазначених допомогою інформації дати і часу з даних виконання, прийнятих другою секцією прийому даних для музичного виконання, дати і часу, зазначеним п�

Відтворення з швидким доступом до об'єктів відеоданих

Винахід відноситься до засобів управління відтворенням відеоданих. Технічним результатом є адаптація статусу відтворення секції відеоданих в залежності від зміни статусу відображення зображення. У способі представляють зображення, відповідне секції відеоданих, що має статус подання зображення на другому пристрої (13), у відповідь на зміну статусу подання зображення, передають команду першому пристрою (12) для адаптування статусу відтворення секції відеоданих на першому пристрої в залежності від зміни статусу подання зображення. У способі подання зображення на згаданому другому пристрої (13) містить виділення зображення протягом тимчасового інтервалу відтворення відповідної секції відеоданих на першому пристрої (12). 2 н. в. 15 з.п. ф-ли, 11 іл.

Спосіб визначення значень модуля пружності та його розподілу в конструктивних елементах, що володіють невизначеними властивостями міцності

Винахід відноситься до засобів аналізу зображень комп'ютерної томографії. Технічним результатом є підвищення точності визначення значень модуля пружності неоднорідних матеріалів досліджуваного елемента. У способі комп'ютерну томографію проводять з кроком сканування не більше 2,5 мм, аналіз растрового зображення конструктивного елемента проводять за допомогою програми перегляду, реалізує RGB колірну модель, призначають систему координат і меж області дослідження, отримують цифрову матрицю індексів кольору пікселів області дослідження, визначають контур перерізу конструктивного елемента, що визначають середнє значення індексу кольору пікселів перерізів конструктивного елемента, про розподіл значень модуля пружності в перетинах конструктивних елементів судять за значеннями елементів цифрової матриці створюваної програмою перегляду в процесі аналізу. 1 табл., 21 іл.

Комбінування 3d відео і допоміжних даних

Винахід відноситься до засобів передачі сигналу тривимірного відео на кінцеве пристрій. Технічним результатом є підвищення точності комбінування допоміжних даних і 3D відеоконтенту. Спосіб містить етапи визначення метаданих про глибині, вказують глибини, які фігурують у даних 3D відеозображення, генерування сигналу 3D зображення, що містить дані 3D відеозображення, внесення метаданих про глибині сигнал 3D відео для надання можливості кінцевому 3D пристрою вилучати метадані про глибині, надавати допоміжні дані, розташовувати допоміжні дані на допоміжної глибині в залежності від витягнутих метаданих для відображення допоміжних даних у комбінації з даними 3D відео. 4 н. і 9 з.п. ф-ли, 10 іл.
Винахід відноситься до засобів обробки відеоданих. Технічним результатом є підвищення якості відображення при відтворенні прискореного відтворення 3D-відео. У способі генерують таблицю точок входу; задають точки входу в потоці відеоданих з деякою відстанню по часу один від одного для забезпечення можливості прискореного відтворення; зберігають задані точки входу в таблиці точок входу шляхом збереження їх адрес. У способі потік відеоданих містить безліч підпотоків, що представляють один потік 3D-відео, та містить 2D-подпоток, який містить незалежно закодовану 2D-версію 3D-відео, та допоміжний подпоток, що містить залежно закодовану в 3D-відео. У способі задання точок входу містить асоціювання таблиці точок входу з 3D-відеоданими допомогою завдання головних точок входу в 2D-подпотоке і допоміжних точок входу у допоміжному подпотоке. 6 н. і 18 з.п. ф-ли, 11 іл.

Багатосекційні вирівнювання даних для отримання зображень

Винахід відноситься до засобів обробки об'ємних зображень. Технічним результатом є зменшення часу створення кінцевих зображень при вирівнюванні об'ємних секцій даних зображення. У способі вибирають первинну об'ємну секцію і вторинну об'ємну секцію, суміжну первинної об'ємної секції для отримання зображень, визначають один або більше параметрів (310) вирівнювання по осі z; визначають один або більше параметрів (314) вирівнювання по осях х і y; застосовують (316) один або більше параметрів (310) по осі z і один або більше параметрів (314) по осі x і осі y для зміщення положення вторинної об'ємної секції для її вирівнювання з первинної об'ємної секцією. 13 з.п. ф-ли, 16 іл.

Вибір точок огляду для формування додаткових видів в 3d відео

Винахід відноситься до технологій кодування відеоданих. Технічним результатом є підвищення якості формування зображень з різних точок огляду за рахунок формування покажчика кращого напрямку. Запропоновано спосіб кодування 3D сигналу відеоданих. Спосіб містить етап, на якому надають, щонайменше, перше зображення сцени, що спостерігається з першої точки огляду. А також згідно способу надають інформацію про візуалізації, щоб надати декодеру можливість формування, щонайменше, одного візуалізіруемого зображення сцени, що спостерігається з точки зору візуалізації, відмінної від першої точки огляду. Крім того, надають покажчик пріоритетного напряму, який визначає переважну орієнтацію точки огляду візуалізації відносно першої точки огляду. 6 н. і 7 з.п. ф-ли, 4 іл.

Перемикання між тривимірним і двовимірним видеоизображениями

Винахід відноситься до засобів обробки тривимірного зображення. Технічним результатом є підвищення швидкості перемикання між режимами тривимірного та двовимірного відображення. Відеопристрій містить блок (55) вихідного інтерфейсу для виводу по високошвидкісному цифровому інтерфейсу на пристрій (60) тривимірного відображення, що має тривимірний дисплей, вихідного сигналу, відформатованого згідно стандарту HDMI, містить в режимі тривимірного відображення сигнал тривимірного відображення у форматі тривимірного сигналу; в режимі двовимірного відображення сигнал двовимірного відображення у форматі двовимірного сигналу; в режимі псевдодвумерного відображення сигнал псевдодвумерного відображення, що включає в себе дані двовимірного відеозображення у форматі тривимірного сигналу. 4 н. і 9 з.п. ф-ли, 10 іл.

Мультивидове автостереоскопическое пристрій відображення

Винахід відноситься до автостереоскопическим пристроїв відтворення. Технічним результатом є забезпечення збільшення ефективного вирішення відображення при одночасному збереженні необхідної швидкості перемикання. Пристрій містить панель (3) відображення має матрицю елементів (5) пікселів зображення, пристрій (9) формування зображення, направляюче вихідний сигнал від різних елементів пікселів відрізняються просторові положення, що містить першу і другу поляризаційно-чутливі линзово-бітові матриці (50) і (52), в яких світло, що падає на пристрій формування зображення, регулюється для створення однієї з двох можливих поляризацій. 2 н. і 12 з.п. ф-ли, 10 іл.

Способи і системи для представлення тривимірних зображень руху з адаптивною до вмісту інформацією

Винахід відноситься до засобів формування субтитрів тривимірного фільму. Технічним результатом є забезпечення оптимізації формування субтитрів на відображуваному тривимірному зображенні з сильним паралаксом. У способі беруть послідовність тривимірних (3D) зображення; приймають файл субтитрів для зазначеної послідовності, що містить елемент субтитрів та інформацію синхронізації, асоціюють елемент субтитрів з сегментом кадрів зображення на підставі інформації синхронізації, формують абстрактне зображення для правого і лівого ока з сегментів, обчислюють обчислювальним пристроєм карту абстрактної глибини із зазначених абстрактних зображень, обчислюють проміжну глибину на основі карти абстрактної глибини для елемента субтитрів, використовують проміжну глибину, щоб визначати атрибут рендеринга для елемента субтитрів, виводять атрибут рендеринга. 3 н. і 31 з.п. ф-ли, 21 іл.

Спосіб візуалізації функціонального стану індивіда і система для реалізації способу

Винахід відноситься до інформаційних і мережевих технологій, а саме до електронної інформаційної системи, що забезпечує формування та візуальне відображення на екрані термінального пристрою персоналізованої графічної моделі індивіда за попередньо введеним антропометричним, діагностичних, біохімічних та інших показників. Технічним результатом є забезпечення самостійного моніторингу людиною свого стану здоров'я, а також можливість вчасно сигналізувати про порушення стану здоров'я. Система являє собою розширюваний і модифікується модульний інтерактивний інструмент візуалізації параметрів функціонального стану індивіда для його інформування про поточний стан і наявних функціональних проблеми. Робота системи побудована на використанні параметрів функціонального стану індивіда, аналітичної та експертної обробці всіх введених параметрів, подальше створення приватної параметричної моделі і формуванні персоналізованої графічної моделі для відображення поточного стану та наявних функціональних проблем. За допомогою системи індивід може здійснювати моніторинг власного опції�ий та інших функціональних проблем. 2 н. і 22 з.п. ф-ли, 7 іл.

Спосіб формування зображення об'ємних об'єктів або глибоких сцен і пристрій для його здійснення

Винахід відноситься до засобів обробки цифрових зображень. Технічним результатом є отримання різкого зображення об'ємного об'єкта з необмеженою глибиною різкості. У способі отримують серію зображень об'ємного об'єкта з заданим кроком по глибині сцени і перетворять їх у просторовий спектр за допомогою двовимірного перетворення Фур'є-перетворення, обробляють отримані просторові спектри зображень у серії шляхом просторово-частотної фільтрації, здійснюють взаємне узгодження масштабів зображень у серії, підсумовують відфільтровані і отмасштабированние просторові спектри зображень, проводять реконструкцію різкого зображення об'єкта з допомогою зворотного двовимірного перетворення Фур'є-перетворення сумарного просторового спектру зображення. 2 н. і 2 з.п. ф-ли, 4 іл.

Телевізійний многоракурсний спосіб отримання, передачі і прийому стереоинформации про спостережуваний просторі з його автоматичним вимірюванням. система

Винахід відноситься до стереоскопічного телебачення. Технічним результатом є підвищення точності керування передачею стереоскопічного зображення за рахунок автоматичного вимірювання предметного простору зйомки в реальному часі. У способі здійснюють стереосъемку симетрично центрованої многоракурсной стереосистемою з синхронізованими відеокамерами, запам'ятовують і порівнюють відеосигнали парних рядків, розпізнають у них зв'язані з центральним сигналом ракурсние сигнали, вимірюють їх тимчасові паралакс в єдиній часовій системі відліку, синхронізують параллаксние сигнали з відеосигналом центральної відеокамери, що передають на приймальну сторону і запам'ятовують потік сигналів, відновлюють відеосигнали ракурсних стереокадров зсувом елементів сигналів центральної камери на зв'язані тимчасові паралакс і відтворюють зображення. 1 іл.
Up!