Колесо шасі

 

Винахід відноситься до транспортного машинобудування, а саме до нескоростним колісних рушіїв, виконаним за схемою шарикопідшипника і використовується переважно на місцевості зі складним рельєфом і пухко-сипучим грунтом.

Відомо колесо шасі /див. пат. №2465149 (кл. В60В 3/02) від 05.05.2011/, що містить обід у вигляді двох співвісних конічних дисків з упругогибкой шиною між ними.

При всіх перевагах конструкції відомого колеса використовувати його в колісному шасі, виконаному за схемою шарикопідшипника, важко.

З метою розширення функціональних можливостей в колесі шасі, що містить обід у вигляді двох співвісних конічних дисків з упругогибкой шиною між ними, упругогибкая шина являє собою варіаторний ремінь нескінченного виконання з подвійним формованим зубом, що охоплює систему роликів, рівновіддалених від осі симетрії дисків, щонайменше, один з роликів має зуби і привід, що забезпечує кругове переміщення ременя на роликах щодо нерухомих співвісних конічних дисків.

Пропоноване винаходом колесо шасі ілюструється кресленням (загальний вигляд збоку).

Пропоноване винаходом колесо шасі містить обід у вигляді двох співвісних кон� являє собою варіаторний ремінь нескінченного виконання з подвійним формованим зубом, охоплює систему роликів 3 (показані умовно прозорими три з можливих), рівновіддалених від осі симетрії дисків 1. Щонайменше, один з роликів 3 (наприклад, верхній з представлених на кресленні) має зуби і привід (не показаний), що забезпечує кругове переміщення шини-2 ременя на роликах 3 щодо нерухомих співвісних конічних дисків 1.

Альтернативою упругогибкой шині - вариаторному ременю 2 - в пропонованому колесі шасі може слугувати авторська розробка / див. пат. № 2345904 (кл. В60В 19/00) від 19.02.2007/.

Колеса шасі пропонованої конструкції, виконані за схемою шарикопідшипника, можуть використовуватися в транспортних засобах, що експлуатуються на місцевості зі складним рельєфом і пухко-сипучим грунтом, зокрема в агромостах авторської розробки /див., наприклад, пат. № 2298304 (кл. А01В 49/00) від 04.04.2005/.

Таким чином, на думку заявника, пропоноване технічне рішення є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Колесо шасі, що містить обід у вигляді двох співвісних конічних дисків з упругогибкой шиною між ними, що відрізняється тим, що упругогибкая шина являє собою варіаторний ремінь нескінченного виконання з подвійним формованим зубом, зуби і привід, забезпечує кругове переміщення ременя на роликах щодо нерухомих співвісних конічних дисків. 

Схожі патенти:

Колесо транспортного засобу

Винахід відноситься до транспортного машинобудування і може бути використано, зокрема, в колісно-гусеничних шасі, виконаних за схемою шарикопідшипника. У колесі транспортного засобу, що містить роз'ємний обід у вигляді двох конічних дисків з упругогибкой шиною, на конусних частинах дисків рівномірно по колу змонтовані вільно обертаються опорні ролики. Між дисками на внутрішньому діаметрі обода змонтовано зубчасте колесо або змонтована система зубчастих шківів під охоплює варіаторний ремінь з подвійним формованим зубом, що виконує функцію приводний упругогибкой шини. Технічний результат - розширення функціональних можливостей колеса. 1 іл.

Залізничне колесо

Винахід відноситься до транспортного машинобудування, зокрема до коліс залізничних транспортних засобів

Колесо транспортного засобу

Винахід відноситься до транспортного машинобудування, а саме до нескоростним колісних рушіїв, що використовуються переважно на місцевості зі складним рельєфом і пухко-сипучим грунтом

Залізничне колесо

Винахід відноситься до транспортного машинобудування, зокрема до коліс залізничних транспортних засобів

Цельнокатаное залізничне колесо

Винахід відноситься до галузі виробництва дискових коліс залізничних транспортних засобів з диском, виконаним як одне ціле з ободом, і мають елементи рельсозацепляющие

Цельнокатаное залізничне колесо

Винахід відноситься до галузі виробництва дискових коліс залізничних транспортних засобів з диском, виконаним як одне ціле з ободом, і мають елементи рельсозацепляющие

Цельнокатаное залізничне колесо

Винахід відноситься до галузі виробництва дискових коліс залізничних транспортних засобів з диском, виконаним як одне ціле з ободом, і мають елементи рельсозацепляющие

Цельнокатаное залізничне колесо

Винахід відноситься до коліс для залізничного рухомого складу

Цельнокатаное залізничне колесо

Винахід відноситься до галузі виробництва дискових коліс залізничних транспортних засобів з диском, виконаним як одне ціле з ободом, і мають елементи рельсозацепляющие

Колесо транспортного засобу

Винахід відноситься до транспортних засобів, переважно до конструкції кованих легко сплавних коліс автомобілів

Колесо транспортного засобу

Винахід відноситься до транспортного машинобудування і може бути використано, зокрема, в колісно-гусеничних шасі, виконаних за схемою шарикопідшипника. У колесі транспортного засобу, що містить роз'ємний обід у вигляді двох конічних дисків з упругогибкой шиною, на конусних частинах дисків рівномірно по колу змонтовані вільно обертаються опорні ролики. Між дисками на внутрішньому діаметрі обода змонтовано зубчасте колесо або змонтована система зубчастих шківів під охоплює варіаторний ремінь з подвійним формованим зубом, що виконує функцію приводний упругогибкой шини. Технічний результат - розширення функціональних можливостей колеса. 1 іл.

Колесо шасі

Винахід відноситься до галузі транспортного машинобудування, зокрема до колісних шасі крісел-колясок. У колесі шасі, що містить обід на валу і безліч грунтозацепов на периферії обода, ободная частина колеса, що не є одним цілим з маточиною і асиметрична маточині, але обертається синхронно з маточиною, на якій змонтована пневмокамера атмосферного тиску, виконана у формі циліндричного барабана, має реборди, з наскрізними отворами по твірної під еластичні грунтозацепи, що формуються в отворах барабана з пневмокамери атмосферного тиску. Привід обідний частини колеса виконано за допомогою трьох обертових роликів - для верхнього внутрішнього зачеплення з ребордою і двох нижніх, симетричних відносно верхнього, для зовнішнього зачеплення з ребордою. Технічний результат - поліпшення прохідності транспортного засобу. 2 іл.

Комбіноване колесо

Винахід відноситься до комбінованих коліс транспортних засобів. У комбінованому колесі, що складається з двох рядів однакових малих коліс, закріплених у шаховому порядку на ободі, малі колеса виконані у вигляді змінних трубчастих пружних елементів, змонтованих в розрізних в периферійній частині циліндричних кільцях обода, внутрішній діаметр яких щонайменше в 1,5 рази менше зовнішнього діаметра трубчастих елементів, армованих при фінішній збірці коліс трубками, впроваджуваними в трубчасті елементи зсередини і мають пружність, співмірну з середньоарифметичної пружністю трубчастих елементів і циліндричних кілець. Технічний результат - спрощення технології виготовлення, монтажу та експлуатації комбінованого колеса у складі транспортного засобу. 1 іл.

Комбіноване колесо

Винахід відноситься до комбінованих коліс транспортних засобів, що використовуються переважно на слабонесущих грунтах. Комбіноване колесо складається з двох рядів малих коліс, розташованих у шаховому порядку на ободі. Малі колеса виконані з ребордами-шківами під нескінченні ремені, що охоплюють відповідний ряду блок шківів, змонтованих на ободі комбінованого колеса-диску співвісно останньому. Технічний результат - спрощення виготовлення, монтажу та експлуатації комбінованих коліс. 1 іл.

Комбіноване колесо

Винахід відноситься до комбінованих коліс транспортних засобів, що використовуються переважно за схемою шарикопідшипника. Комбіноване колесо складається з двох рядів малих коліс, розташованих у шаховому порядку на ободі. Малі колеса змонтовані на ободі-кільці, що має втулки для закріплення в них півосей малих коліс. Обід-кільце приводиться в обертання за допомогою цевочного зачеплення втулок обода-кільця з зубчастими колесами спряженого профілю, змонтованими на півосях внутрішніх коліс, катящихся внутрішнім ребром обода-кільця. Технічний результат - спрощення виготовлення, монтажу та експлуатації комбінованих коліс. 1 іл.

Пристрій колісного рушія амфібії

Колісний рушій амфібії включає ротор з лопатками і кожух з вхідним і вихідним отворами. Ротор виконаний всередині ведучого колеса, яке приєднане до кузова амфібії за допомогою підвіски. Спиці колеса, виконують роль (функцію) лопаток ротора, виконані у вигляді лопатей гребного гвинта. Кожух встановлений і закріплений на підвісці колеса в положенні, при якому його вхідний отвір, виконане з розміром, близьким розміром діаметру обода колеса, наближене до обода колеса з мінімально допустимим зазором, а направляючий канал вихідного отвору повернутий у бік кормового, кильватерного напрямки амфібії. Технічний результат - спрощення конструкції і підвищення експлуатаційної живучості колісної амфібії. 5 іл.

Комбіноване колесо

Винахід відноситься до комбінованих коліс транспортних засобів. Комбіноване колесо складається з двох рядів малих коліс, розташованих у шаховому порядку на ободі. Малі колеса виконані у вигляді конічних шківів, об'єднаних гусеницею упругоподатливого виконання. При цьому осі обертання шківів з двох рядів можуть лежати необов'язково на загальній колу. Технічний результат - спрощення виготовлення, монтажу та експлуатації комбінованих коліс. 1 з.п. ф-ли, 1 іл.

Рушій транспортного засобу

Винахід відноситься до конструкції засобів високої прохідності і може бути використане в транспортному машинобудуванні. Рушій транспортного засобу включає приводну маточину з встановленими на ній і пов'язаними між собою бічними і опорним ободами. Маточина виконана за типом планетарного ступеневої редуктора, де сателіти, об'єднані в збірку, яка складається з двох жорстких пластин, між якими затиснуті осі сателітів, служать приводом обода з внутрішніми шліцами, а сусідні складання з'єднані стяжними гвинтами, що проходять через зв'язки жорстких пластин окремих збірок, і закріплені на корпусі транспортного засобу. Передача крутного моменту від валу приводу до сателітів збірок забезпечується за допомогою співвісних сонячних шестерень окремих збірок. В результаті підвищується експлуатаційна надійність рушія транспортного засобу. 1 іл.

Колесо торообразное бесступичное

Винахід відноситься до торообразним бесступичним коліс транспортних засобів, переважно металевим. На периферійній частині ободного кільця колеса є грунтозацепи, які можуть бути виконані у вигляді замкнутої гофрованої стрічки на зовнішній утворює торообразного ободного кільця і/або у вигляді замкнутої циліндричної пружини. При цьому опорна і бічні поверхні торообразного ободного кільця можуть бути гуммировани до і/або заодно зі змонтованими грунтозацепами на торообразном ободном кільці і/або навколо нього. Технічний результат - поліпшення зчіпних властивостей торообразного бесступичного колеса при спрощення процесу монтажу грунтозацепов. 1 з.п. ф-ли. 2 іл.
Винахід відноситься до транспортного машинобудування, зокрема до конструкції привода ведучих коліс транспортних засобів, у тому числі крісел-колясок. Колесо транспортного засобу містить центральне колесо зовнішнього зачеплення і кінематично пов'язаний з ним за допомогою сателітів колесо-обід внутрішнього зачеплення. Пристрої зачеплення центрального колеса і колеса обода виконані у вигляді кільцевого ложемента з закріпленим в ньому зубчастим ременем конструктивно і технологічно виправданого типорозміру, а сателітами є шківи конструктивно і технологічно виправданого типорозміру. Використання пропонованого винаходу спрощує конструкцію і технологію виготовлення різного типорозміру коліс транспортного засобу, що експлуатується в тому числі на грунтах зі слабкою несучою здатністю.
Up!