Управління доставкою реклами на мобільні клієнти

 

ПЕРЕДУМОВИ ВИНАХОДУ

Рекламодавці бажають таргетувати рекламну кампанію на користувачів, які з найбільшою ймовірністю сприймуть рекламну кампанію. У той же час, одержувачі реклами зазвичай бажають захисту приватного життя. В результаті, завдання полягає в тому, щоб створити рекламну систему, що дозволяє досягти балансу між прагненням рекламодавця до таргетованої реклами та прагненням до захисту приватного життя. Ці суперечливі бажання формують конкретну потребу в забезпеченні локалізованої реклами на мобільних обчислювальних пристроях.

СУТНІСТЬ ВИНАХОДУ

Тут представлені системи і способи для управління доставкою реклами на мобільні клієнти. Один ілюстративний спосіб передбачає управління доставкою реклами від сервісу доставки реклами на мобільний клієнт з використанням сервісу брокера розташування. Спосіб може включати в себе прийом жетона використання місця розташування від мобільного клієнта, і відправку жетона використання місця розташування на сервіс брокера розташування для верифікації на сервісі брокера розташування. Спосіб може додатково включати в себе прийом місця розташування мобільного клиб може додатково включати в себе доставку реклами, таргетованої по місцю розташування, на мобільний клієнт місцеположення мобільного клієнта. Описаний спосіб може виконуватися на сервісі доставки реклами.

Цей розділ «Суть винаходу» покликаний представляти у спрощеній формі обрані концепції, які додатково описані нижче в розділі «Докладний опис». Цей розділ «Суть винаходу» не покликаний виявляти ключові або особливо важливі ознаки заявленого винаходу, а також не покликаний обмежувати обсяг заявленого винаходу. Крім того, заявлений винахід не обмежується реалізаціями, які виправляють деякі або всі недоліки, зазначені в якій-небудь частині цього розкриття.

КОРОТКИЙ ОПИС КРЕСЛЕНЬ

Фіг.1 - блок-схема ілюстративної рекламної системи для управління доставкою реклами від сервісу доставки реклами на мобільний клієнт.

Фіг.2A і 2B - логічна блок-схема ілюстративного способу управління доставкою реклами від сервісу доставки реклами на мобільний клієнт з використанням сервісу брокера місцезнаходження.

ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС

На фіг.1 показана ілюстративна рекламна система 100 для управління доставкою реклами від сервісу 102 доставки реклами, виконуваного на сислительном пристрої 108. Рекламна система 100 включає в себе сервіс 112 брокера розташування, що виконується на сервері 110 брокера розташування, для взаємодії, в якості надійного брокера, з мобільним клієнтом 106 і сервісом 102 доставки реклами. Сервіс 112 брокера місцезнаходження це програма, яка виконується на сервері 110 брокера розташування та відповідає на запити місця розташування мобільних клієнтів 106 від сервісу 102 доставки реклами. В деяких прикладах, сервіс 112 брокера розташування може верифікувати розташування мобільного клієнта для сервісу 102 доставки реклами, не розкриваючи точного місця розташування мобільного клієнта сервісу 102 доставки реклами. Таким чином, використання сервісу 112 брокера розташування дозволяє забезпечувати захист приватного життя користувача мобільного клієнта 106, в той же час, дозволяючи доставляти рекламу, таргетовану по місцю розташування, від сервісу 102 доставки реклами на мобільний клієнт 106. Очевидно, що реклама, таргетована по місцю розташування, це реклама, запитувана рекламодавцем для доставки на мобільний клієнт 106, виявлений у зазначеному місцезнаходження.

В системі 100, користувач мобільного клієнта 106 може спільно користуватися інформ� брокера розташування. Сервіс 112 брокера розташування може верифікувати інформацію та надавати сервісу 102 доставки реклами обмежений доступ до інформації. В іншому прикладі, сервіс 112 брокера розташування може узагальнювати інформацію і надавати сервісу 102 доставки реклами узагальнену інформацію. Таким чином, рекламодавець 114 може надавати один або кілька рекламних матеріалів 116 сервісу 102 доставки реклами, який заміт може доставляти рекламу, таргетовану по місцю розташування, на мобільні клієнти, наприклад, мобільний клієнт 106, що знаходиться в місці розташування 138 мобільного клієнта, залишаючи рекламодавця 114 в невіданні або частковому невіданні щодо користувача мобільного клієнта (наприклад, його місцезнаходження, демографічних даних). Таким чином, користувач мобільного клієнта 106 може бути більше зацікавлений у забезпеченні вичерпної персональної інформації, що дає змогу забезпечувати цілеспрямовану рекламу. Приклади таких методів узагальнення розглянуті нижче.

В іншому прикладі, сервіс 112 брокера розташування може пов'язувати інформацію з іншим джерелом інформації для додаткового уточнення інформації та надання уточненої інформації � числі, бортовий комп'ютер, мобільний клієнт і портативний комп'ютер, кожна з яких може здійснювати зв'язок з сервісом 112 брокера розташування. У цьому випадку, сервіс 112 брокера розташування може приймати від бортового комп'ютера інформацію, що стосується місця розташування транспортного засобу (наприклад, визначеного бортовим GPS) і пов'язувати місце розташування транспортного засобу з усіма пристроями, що дозволяє пов'язувати "віртуальну особистість" користувача з місцем розташування транспортного засобу. Віртуальна особистість користувача являє собою збережені дані, що представляють користувача, створені і керовані сервісом 112 брокера розташування на підставі виявлення місця розташування сукупності мобільних клієнтів, пов'язаних з користувачем. Таким чином, за місцем розташування транспортного засобу можна пов'язувати докладно розглянуті нижче жетони одноразового використання для бортового комп'ютера, мобільного клієнта і портативного комп'ютера. Крім того, жетон одноразового використання мобільного клієнта дозволяє доставляти рекламу на будь-який з пристроїв, що включають в себе бортовий комп'ютер і портативний комп'ютер. В одному прикладі, це допу�е засіб знаходиться в даному місцезнаходження транспортного засобу.

Завдяки таргетування доставки реклами на користувачів мобільних клієнтів, які, з великим ступенем ймовірності, відреагують на рекламу, рекламодавець може уникнути повторної передачі рекламних матеріалів одній і тій же групі користувачів, реакція яких малоймовірна і, таким чином, уникнути стомлення цієї частини користувачів мобільних клієнтів і зниження ефективності реклами.

Доставка реклами системою 100 може починатися з запиту рекламодавця 114 розмістити рекламу. Рекламодавець 114 може відправляти на сервіс 102 доставки реклами заявку 118 придбати доставку реклами, таргетованої по місцю розташування, через сервіс 102 доставки реклами. Реклама, таргетована по місцю розташування, може являти собою будь-яку рекламу, призначену для доставки на мобільні клієнти в верифицируемом місцезнаходження мобільного клієнта. Реклама,

таргетована по місцю розташування, може додатково призначатися для доставки на мобільні клієнти, що мають конкретний демографічний профіль користувачів, та/або в зазначений час, а не тільки в конкретне місце розташування мобільного клієнта, що докладно розглянуто нижче. Очевидно, що заявка 118 може включати в Відповідно, сервіс 102 доставки реклами може включати в себе інструкції, що виконуються процесором 120 доставки реклами з використанням ділянок відповідної пам'яті 178, для прийому заявки 118 від рекламодавця 114 на доставку реклами, таргетованої по місцю розташування, сукупність мобільних клієнтів (наприклад, мобільний клієнт 106 і мобільний клієнт 154 через мобільний клієнт 156). Заявка може включати в себе місце розташування 138 мобільного клієнта, на який потрібно доставляти один або кілька рекламних матеріалів 116, і заздалегідь визначений час 124 доставки одного чи декількох рекламних матеріалів 116. Таким чином, реклама 116 може прийматися на сервісі 102 доставки реклами і визначатися як реклама 116, таргетована по місцю розташування, на підставі розташування 138 мобільного клієнта, включеного в заявку 118.

Заявка 118 також може включати в себе демографічні дані 126 цільових користувачів, що включають в себе один або кілька вік (наприклад, конкретний вік, віковий діапазон і т. д.), підлога (наприклад, чоловічий, жіночий, не вказаний, обидва тощо), мову (наприклад, англійська, іспанська, французька

і т. д.), поведінку (наприклад, пошуковий запит, частоту публікації повідомлень у б�ств, цінностей, позицій, інтересів, способу життя і т. д. користувача мобільного клієнта) мобільних клієнтів, на яких рекламодавець 114 бажає націлитися. Наприклад, заявка на рекламу гамбургера на англійській мові може включати в себе демографічні дані цільових користувачів, що вказують віковий діапазон 40-50 років, стать - чоловіча, мова - англійська, поведінка - інтерес до ігрових видів спорту і/або психографическую характеристику користувача мобільного клієнта, відповідно до якої користувач з великим ступенем імовірності відгукується на рекламу їжі при відвідуванні спортивних заходів. Завдяки прийому заявок на доставку реклами в зазначені місця розташування мобільного клієнта в заздалегідь визначений час та/або користувачам мобільних клієнтів з демографічними даними цільових користувачів, рекламодавці, швидше за все, скористаються системою 100. Крім того, завдяки забезпеченню різноманітних демографічних даних цільових користувачів, на яких може бути спрямована реклама, рекламодавці, швидше за все, візьмуть участь у системі, оскільки система дозволяє більш вузько таргетувати рекламу на користувачів з високою ймовірністю відгуку на рекламу.

Заявка 118 може включають в себе даний мобільний клієнт. Таким чином, заявка 118 може вказувати, що реклама,

таргетована по місцю розташування, підлягає доставці, коли географічна щільність сукупності мобільних клієнтів, для яких демографічні дані цільових користувачів в конкретному місцезнаходження мобільного клієнта перевищують поріг географічної щільності. Географічну щільність можна визначити як кількість користувачів мобільних клієнтів в заданій географічній області, наприклад, щільність завсідників торгового центру в торговому центрі. Географічну щільність можна визначити як кількість користувачів мобільних клієнтів, що знаходяться в межах заданої відстані один від одного, так що щільність визначається не фактичної географічною областю, а відносної ступенем близькості один до одного. Таким чином, щільність користувачів все ж можна розглядати як щільність, навіть якщо щільність користувачів мобільних клієнтів рухається.

Наприклад, порогова географічна щільність може становити п'ятдесят користувачів мобільних клієнтів, що цікавляться автомобілями, на площі 50000 квадратних футів. Таким чином, якщо, щонайменше, п'ятдесят користувачів мобільних кліє квадратних футів в будівлі, то поріг географічної щільності досягнутий, і реклама, таргетована по місцю розташування, може бути доставлена сукупності користувачів мобільних клієнтів. Якщо ця група, або скупчення, користувачів переміщається в область за межами цих первинних 50000 квадратних футів (наприклад, виходять з будівлі на територію гоночного треку), але при цьому як і раніше займають загальну площу в 50000 квадратних футів, поріг географічної щільності залишається досягнутим, і реклама, таргетована по місцю розташування, може доставлятися. Якщо географічна щільність перевищує поріг географічної щільності, користувачі мобільних клієнтів зберігають право на надання конкретної реклами рекламодавця, розмістила заявку для цієї щільності користувачів мобільних клієнтів, які цікавляться автомобілями.

Завдяки розміщенню рекламодавцями заявок на густинах користувачів мобільних клієнтів, рекламна система 100 допускає інноваційне ціноутворення. Наприклад, сукупність рекламодавців може динамічно конкурувати за встановлення цін на доставку реклами мобільним клієнтам в конкретних місці та в конкретний час спільно з іншого демографическо�иапазоне, присутніх на автомобільній гонці). Крім того, рекламодавці конкурувати за встановлення цін для певних густин користувачів мобільних клієнтів (наприклад, для розміщення реклами на концертах, де збирається певний демографічний контингент).

Рекламодавці можуть бути зацікавлені в конкуренції за щільність користувачів мобільних клієнтів, у зв'язку з чим, рекламодавці можуть пропонувати "групові знижки користувачам мобільних клієнтів, утворюючим щільність користувачів мобільних клієнтів. Таким чином, рекламодавець може пропонувати знижену ціну за продукт чи послугу, якщо щільність

користувачів мобільних клієнтів містить граничне кількість потенційних покупців, що дозволяє рекламодавцеві все ж отримати прибуток, якщо користувачі мобільних клієнтів придбають продукт або послугу за зниженою ціною. Рекламодавець може проявляти гнучкість, пропонуючи такі групові знижки, якщо в щільності користувачів мобільних клієнтів присутній граничне кількість потенційних покупців і не пропонуючи групові знижки, якщо кількість потенційних покупців в щільності користувачів мобільних клієнтів виявляється ні�нтів, приймають рекламу. Наприклад, якщо щільність скупчення користувачів мобільних клієнтів, що цікавляться автомобілями, збільшується, ціна за надання реклами може бути збільшена. Крім того, реклама може бути інтерактивною, тобто користувачі мобільних клієнтів, що приймають рекламу, можуть взаємодіяти для прийому заявки по спортивних товарів, що отримуються музичних записів і т. д. В іншому прикладі, реклама може бути "під замком", що дозволяє двом користувачам мобільних клієнтів, що знаходяться в безпосередній близькості один до одного і прийняли рекламу, взаємодіяти для прийому заявки.

Після того, як рекламодавець 114 розмістить заявку 118 на доставку реклами, сервер 104 доставки реклами може відправити на мобільний клієнт 106 запит 130 розташування мобільного клієнта. Мобільний клієнт може виконуватися процесором 182 з використанням ділянок відповідної пам'яті 184.

У відповідь на прийом запиту 130 розташування мобільного клієнта, мобільний клієнт 106 може відображати на відповідному дисплеї (не показаний) запит згоди користувача. Таким чином, сервіс 112 брокера розташування може приймати згоду 132 користувача мобільного клієнта від мо�ьзователя мобільного клієнта може бути одноразовим згодою користувача, у відповідь на прийом запиту 130 розташування мобільного клієнта від сервісу 102 доставки реклами. В інших прикладах, згода 132 користувача мобільного клієнта може включати в себе узагальнене згоду, згідно з яким користувач мобільного клієнта погоджується приймати рекламу, таргетована по місцю розташування, в майбутньому без надання додаткового згоди. В інших прикладах, користувач мобільного клієнта анулювати згоду, тим самим, відмовляючись приймати рекламу, таргетовану по місцю розташування, через рекламну систему 100. Якщо користувач мобільного клієнта 106 анулює згоду, рекламодавець 114 може не відправляти рекламу, таргетовану по місцю розташування, на мобільний клієнт 106. Завдяки прийому згоди користувача, система 100 фактично дозволяє користувачам мобільних клієнтів вибирати, ділитися чи ні, а якщо ділитися, то в якому обсязі, персональною інформацією з сервісом брокера місцезнаходження.

У відповідь на відправку запиту 130 розташування мобільного клієнта від сервісу 102 доставки реклами і в разі отримання згоди 132 користувача мобільного клієнта, мобільний клієнт

106 може відправляти сигнал 134 розташування тел�тоположения може виконуватися процесором 136 брокера місця розташування з використанням ділянок відповідної пам'яті 180 на сервері 110 брокера розташування. Сервіс 112 брокера розташування може включати в себе інструкції, що виконуються процесором 136 брокера місця для прийому сигналу 134 місця розташування мобільного клієнта від мобільного клієнта 106 і для визначення місця розташування 138 мобільного клієнта на підставі сигналу 134 місця розташування мобільного клієнта. У ряді випадків, сервіс 112 брокера розташування може визначати точне місце розташування (наприклад, широту, довготу, орієнтацію і т. д.) мобільного клієнта 106, тоді як в інших випадках, може визначати діапазон місцезнаходження або узагальнене розташування, тобто може визначати область (наприклад, поштовий індекс, місто і т. д.).

Сервіс 112 брокера розташування також може зберігати розташування 138 мобільного клієнта спільно з демографічними даними 142 користувачів, прийнятими від мобільного клієнта 106. Крім того, сервіс 112 брокера розташування може зберігати місця 14 4 мобільного клієнта для решти із сукупності мобільних клієнтів (наприклад, мобільний клієнт 154 через мобільний клієнт 156) та демографічні дані 14 6 користувачів для сукупності мобільних клієнтів. Таким чином, сервіс 112 брокера розташування може забезпечувати предсказательножениях в заздалегідь певний час.

У відповідь на прийом сигналу 134 місця розташування мобільного клієнта, сервіс 112 брокера розташування може виконувати інструкції, з використанням процесора 136 брокера розташування, для відправки жетона 150 використання місцезнаходження, пов'язаного з місцем розташування 138 мобільного клієнта, на мобільний клієнт 106. У ряді випадків, на мобільний клієнт також можна надсилати розташування 138 мобільного клієнта. Жетон 150 використання місця розташування є одиницею даних, наприклад, рядком, цілим числом або іншим типом даних, яку сервіс брокера розташування може пов'язувати з місцем розташування 138 мобільного клієнта, у якому виявлено використання мобільного клієнта 106. Жетон 150 використання місцезнаходження сам по собі не містить дані, безпосередньо вказують розташування 138 мобільного клієнта, але містить дані, які можуть використовуватися сервісом 112 брокера розташування для визначення місця розташування 138 мобільного клієнта для конкретного мобільного клієнта 106. У ряді випадків, жетон 150 використання місця розташування передається на мобільний клієнт 106 у відповідь на прийом запиту 130 розташування мобільного клієнта на мобільному клієнті 106 від сервісу 102 доставки рекл� 102 доставки реклами дозволяє уникнути відправки конфіденційних даних розташування

безпосередньо з мобільного клієнта на сервіс доставки реклами, і забезпечувати захист приватного життя користувача мобільного клієнта, що буде пояснено в наступному описі. Крім того, використання жетона 150 використання місця розташування дозволяє сервісу 112 брокера розташування верифікувати розташування мобільного пристрою 106, і, після верифікації, що дозволяє сервісу 102 доставки реклами доставляти надану рекламу в верифицированное розташування і виставляти за це рахунок, що докладно розглянуто нижче.

Таким чином, після цього мобільний клієнт 106 може відправляти жетон 150 використання місця розташування на сервіс 102 доставки реклами, у відповідь на запит 130 розташування мобільного клієнта. Сервіс 102 доставки реклами включає в себе інструкції, що виконуються процесором 120 доставки реклами для прийому жетона 150 використання місця розташування від мобільного клієнта 106. Сервіс 102 доставки реклами може додатково включати в себе інструкції, що виконуються процесором 120 доставки реклами, для відправки жетона 150 використання місця розташування на сервіс 112 брокера розташування для верифікації.

Верифікація жетона 150 використання місця розташування може вкл включати в себе визначення того факту, що жетон 150 використання місця розташування відправлений сервісом 112 брокера розташування, і/або що він не є підробкою або дублікатом жетона використання місця розташування.

Верифікація жетона 150 використання місця розташування,

прийнятого від сервісу 102 доставки реклами, також може включати в себе визначення того факту, що мобільний клієнт 106, пов'язаний з жетоном використання місця розташування, входить в географічну щільність 148 мобільних клієнтів, що перевищує поріг географічної щільності (наприклад, поріг 128 географічної щільності, зазначений у заявці 118). Наприклад, сервіс 112 брокера розташування може включати в себе інструкції, що виконуються процесором 136 брокера розташування, для виявлення сукупності мобільних клієнтів, демографічні дані цільових користувачів яких включають в себе даний мобільний клієнт, і для обчислення географічної щільності 148 на підставі кількості з сукупності мобільних клієнтів (що включає в себе даний мобільний клієнт 106) в заздалегідь певній області. Таким чином, верифікація може включати в себе перевірку того факту, що жетон використання місця розташування відправлений з мобільного клієнта, що входить в географичесности мобільних клієнтів, реклама може надаватися сукупності мобільних клієнтів з використанням жетонів використання місця розташування, як описано нижче. Таким чином, рекламу можна відправляти на скупчення користувачів мобільних клієнтів, коли користувачі мобільних клієнтів із загальною демографічною характеристикою користувача зосереджені в області (наприклад, коли маса підлітків присутня в торговому центрі, коли маса спортивних фанатів присутній на баскетбольному матчі і т. д.).

Верифікація також може включати в себе визначення того факту, що користувач мобільного клієнта має конкретний користувальницький сукупний атрибут (наприклад, входить в конкретну щільність користувачів в конкретному місцезнаходження, переміщається разом зі скупченням користувачів, коли скупчення має заздалегідь визначену щільність, тощо). Жетон 150 використання місця розташування також можна верифікувати, визначаючи, що користувач мобільного клієнта відповідає демографічного профілю цільового користувача.

Після верифікації жетона 150 використання місця розташування, сервіс 102 доставки реклами може приймати розташування 138 мобільного клієнта від сервісу 112 брокера розташування.�ента 106, які можна до деякої міри розмивати, перетворюючи в узагальнене розташування, тобто район, наприклад, залежно від вказівок щодо захисту приватного життя або користувацьких переваг щодо захисту приватного життя. Наприклад, точне місце розташування мобільного клієнта 106 може 47,674 північної широти, -122,12 західної довготи, тоді як узагальнене розташування може бути місто Редмонд, штат Вашингтон, США. Таким чином, розташування 138 мобільного клієнта можна зробити більш загальним порівняно з даними місцезнаходження, відомими сервісу 112 брокера розташування. Завдяки забезпеченню узагальненого розташування розташування 138 мобільного клієнта, система 100 може забезпечувати захист приватного життя користувача мобільного клієнта. В інших

прикладах, користувач мобільного клієнта може забезпечуватися графічним користувальницьким інтерфейсом, який дозволяє користувачеві мобільного клієнта змінювати і/або видаляти історію місця розташування мобільного клієнта. Оскільки розташування 138 мобільного клієнта надходить на сервіс 102 доставки реклами від сервісу брокера розташування, а не від індивідуальних мобільних клієнтів 106, політики, визначають, як об�

Після того, як сервіс 102 доставки реклами приймає розташування 138 мобільного клієнта, сервер 104 доставки реклами може виконувати інструкції для доставки реклами 160, таргетованої за місцем розташування, з сукупності рекламних матеріалів, націлених за місцем розташування 162, на мобільний клієнт 106 місцеположення 138 мобільного клієнта з використанням процесора 120 доставки реклами.

Жетон 150 використання місця розташування, прийнятий на сервері 104 доставки реклами від мобільного клієнта 106, може бути жетоном одноразового використання, який припиняє подальші спроби сервісу 102 доставки реклами використовувати жетон 150 використання місця розташування (наприклад, відправляючи його на сервіс 112 брокера розташування). Жетоном одноразового використання можна скористатися тільки один раз. Перший раз, коли сервіс 102 доставки реклами намагається верифікувати жетон одноразового використання з допомогою сервісу 112 брокера розташування, верифікація може надходити від сервісу 112 брокера розташування на сервіс 102 доставки реклами. Однак

подальші спроби верифікувати той же жетон одноразового використання будуть припинені сервісом 112 брокера розташування. Таким про�ента і приймає від мобільного клієнта 106 новий жетон використання місця розташування всякий раз, коли сервіс 102 доставки реклами бажає відправити на мобільний клієнт 106 рекламу, таргетовану за місцем розташування.

У ряді випадків, сервіс 112 брокера розташування також може відправляти фактичне місцезнаходження 138 мобільного клієнта на мобільний клієнт 106 у відповідь на відправку сигналу 134 місця розташування мобільного клієнта на сервіс 112 брокера розташування від мобільного клієнта 106. Це може відбуватися, наприклад, якщо користувач мобільного клієнта неодноразово, або часто використовує мобільний клієнт 106 в одному і тому ж розташування (наприклад, вдома, на роботі тощо). Таким чином, сервіс 112 брокера розташування також може відправляти інструкції 140 на мобільний клієнт 106 для збереження місця розташування 138 мобільного клієнта в кеш-пам'яті на мобільному обчислювальному пристрої 108, і для відмови від подальшої оправки сигналу місця розташування мобільного клієнта на сервіс 112 брокера розташування після того, як місце розташування 138 мобільного клієнта надіслано на мобільний клієнт 106. В такому випадку, можна відправляти сукупність жетонів використання місця розташування з сервісу брокера розташування на мобільний клієнт. Даний приклад більш докладно розглянутий з посиланням на фіг. 2�та реклами, для відправки рахунку за розміщення реклами 158 рекламодавцеві 114 на підставі доставки реклами 160, таргетованої за місцем розташування, у відповідь на верифікацію жетона 150 використання місця розташування на сервісі 112 брокера розташування. Іншими словами, рекламодавцеві 114 може виставлятися рахунок на підставі використання жетонів розташування, відправлених сервісом 102 доставки реклами на сервіс 112 брокера розташування від імені рекламодавця 114. Рекламодавцю 114 можна періодично виставляти рахунок з частотою таргетованого рекламування, наприклад, на підставі обсягу або частоти використання жетонів використання місця розташування. Таким чином, виставлення рахунків припускає незалежний аудит, і рекламодавець 114 може бути впевнений у таргетування реклами по місцю розташування і/або демографії, і, одночасно, в забезпеченні захисту приватного життя користувачів мобільних клієнтів. Таким чином, можна уникнути обману при рекламуванні, оскільки сервіс 112 брокера розташування може, при необхідності перевірити дійсність жетона 150 використання місця розташування до того, як сервіс 102 доставки реклами виставить рекламодавцеві 114 рахунок за використання жетона 150 використання местопо�щедрого клієнта, а також загальної щільності користувачів мобільних клієнтів, в результаті чого, рекламодавцеві 114 виставляється більш великий рахунок за більш цінні місця або більш високі щільності. Рахунок за

розміщення реклами 158 також може відображати поведінку користувача мобільного клієнта (наприклад, рекламодавцю може виставлятися більш великий рахунок за рекламу, надсилається користувачам мобільних клієнтів, які часто роблять покупки в торговому центрі).

Сервіс 112 брокера розташування і сервіс 102 доставки реклами можуть бути незалежними серверами, як показано на фіг.1, і можуть діяти в різних серверних фермах або на загальній серверної ферми. Альтернативно, сервіс 112 брокера розташування і сервіс 102 доставки реклами можуть бути об'єднані в один сервер, або можуть експлуатуватися однією сутністю.

Очевидно, що процесор 136 брокера місцезнаходження та/або процесор 120 доставки реклами може бути забезпечений на одному сервері. В іншому прикладі, процесор 136 брокера розташування і процесор 120 доставки реклами можуть являти собою єдиний процесор.

Очевидно також, що сервіс 112 брокера розташування може являти собою програму, локально виконувану на сервері брокеклами може являти собою програму, локально виконувану на сервері доставки реклами, або сервіс 102 доставки реклами може виконуватися дистанційно на додатковому сервері. Крім того, сервіс 112 брокера розташування і сервіс 102 доставки реклами можуть виконуватися на одному і тому ж сервері з використанням одного і того ж процесора. Як показано, сервіс 112 брокера

розташування може зберігатися у сховищі великої ємності 170, сервіс 102 доставки реклами може зберігатися у сховищі великої ємності 172, і мобільний клієнт 106 може зберігатися у сховищі великої ємності 174, хоча можливі й інші конфігурації. Крім того, процесор, призначений для виконання сервісу 112 брокера місцезнаходження та/або сервісу 102 доставки реклами, може розташовуватися поза сервера, на якому зберігаються сервіс 112 брокера місцезнаходження та/або сервіс 102 доставки реклами.

Хоча на фіг. 1 показано, що сервіс 112 брокера розташування взаємодіє як з мобільним клієнтом 106, так і з сервісом 102 доставки реклами, сервіс 112 брокера розташування може бути одним з багатьох сервісів, або серверів, в ієрархії ланцюжків довіри, або в ланцюжку довіри сертифікатів. Ієрархія ланцюжків довіри-це ієрархія довірених центрів сертифікації, используе�необхідні для сертифікації суб'єкта, идентифицируемого кінцевим сертифікатом. На практиці, вона включає в себе кінцевий сертифікат, сертифікати проміжних центрів сертифікації і кореневий сертифікат центру сертифікації, якому довіряють всі центри сертифікації в ланцюжку. В порядку одного прикладу освіти ланцюжка сервісів брокера розташування в такій ієрархії ланцюжків довіри, користувач мобільного клієнта може спочатку зв'язатися з сервісом брокера розташування корпоративної локальної мережі в разі керованого корпоративного сценарію, перш ніж намагатися встановити зв'язок із зовнішнім сервісом брокера місцезнаходження.

Зв'язок між сервісом брокера розташування в ієрархії ланцюжків довіри і мобільним клієнтом, а також зв'язок між сервісом брокера розташування і сервісом доставки реклами може бути захищена з використанням протоколу безпечної зв'язку (наприклад, https і т. д.), стійкого до перехоплення.

На фіг. 2А і фіг. 2В зображена логічна блок-схема, що демонструє ілюстративний спосіб 200 управління доставкою реклами від сервісу доставки реклами на мобільний клієнт з використанням сервісу брокера розташування. Спосіб 200 і/або описані тут інші процеси можна реалізувати шляхом�про 200 і/або описані тут інші процеси можна реалізувати за допомогою інших відповідних систем.

На етапі 202, спосіб 200 включає в себе прийом, на сервісі доставки реклами, заявки на доставку реклами на сукупність мобільних клієнтів місцеположення мобільного клієнта, що включають в себе даний мобільний клієнт. Заявка може включати в себе заздалегідь визначений час для доставки реклами. Рекламодавці можуть бути більше зацікавлені брати участь у системі, яка приймає заявки на доставку реклами на мобільний клієнт місцеположення мобільного клієнта в заздалегідь певний час, оскільки така система дозволяє рекламодавцям точніше таргетувати рекламу на потенційних споживачів.

Спосіб 200 також може включати в себе відправлення, сервісом доставки реклами, запиту місця розташування мобільного клієнта на

мобільний клієнт на етапі 204. Відправка на етапі 204 може відбуватися, наприклад, коли користувач мобільного клієнта відвідує Web-сайт, і сервіс доставки реклами запитує розташування мобільного клієнта.

В деяких прикладах, згода користувача мобільного клієнта може запитуватися на мобільному клієнті допомогою графічного користувальницького інтерфейсу, що дозволяє користувачеві прописуватися в системі або виписуватися з неї, про� анулює згоду, сервіс доставки реклами позбавляється можливості відправляти рекламу, таргетовану по місцю розташування, на відповідний мобільний клієнт. Однак на етапі 206, спосіб 200 може включати в себе відправлення згоди користувача мобільного клієнта з мобільного клієнта на сервіс брокера розташування. Таким чином, спосіб 200 може включати в себе прийом згоди користувача мобільного клієнта на сервісі брокера розташування від мобільного клієнта на етапі 208 і перехід до етапу 210. Завдяки прийому згоди користувача мобільного клієнта на сервісі брокера розташування до прийому сигналу місця розташування мобільного клієнта, можна, наприклад, забезпечувати захист приватного життя користувачів мобільних клієнтів, поки користувач не пропишеться.

В інших прикладах, сервіс брокера розташування може використовувати базу даних попередньої згоди користувача для приховування подання запиту місця розташування мобільного клієнта на етапі 204 з використанням збереженого згоди користувача. В

цьому останньому прикладі, спосіб 200 може переходити від етапу 204 відразу до етапу 210.

На етапі 210, спосіб 200 може включати в себе відправлення, з мобільного клієнта, сигналу розташування мобільно�рокера місцезнаходження, сигналу місця розташування мобільного клієнта від мобільного клієнта на етапі 212. У ряді випадків, прийом сигналу місця розташування мобільного клієнта на сервісі брокера розташування від мобільного клієнта може відбуватися у відповідь на прийом згоди користувача мобільного клієнта від мобільного клієнта на етапі 208. Прийом сигналу місця розташування мобільного клієнта на сервісі брокера розташування може включати в себе прийом інформації, що стосується різних фіксованих маяків (наприклад, базових станцій стільникового зв'язку, точок доступу Wi-Fi, FM радіостанцій тощо), видимих для мобільного обчислювального пристрою на мобільному клієнті, від мобільного клієнта. Прийом сигналу місця розташування мобільного клієнта також може включати в себе прийом інформації, що стосується нефіксованих маяків, наприклад, сигналів BLUETOOTH між рівноправними пристроями, або іншої інформації, що стосується оточення мобільного обчислювального пристрою 108. Відповідно до розглянутого нижче, використання нефіксованих маяків може сприяти обчислення щільності користувачів мобільних клієнтів. На мобільному клієнті, на етапі 210, або на сервісі брокера розташування, на етапі 212 або етапі 218, сигнал місцезнаходження м�бобщать на більш велику область, у випадках, коли бажана захист приватного життя користувача мобільного клієнта.

Спосіб 200 може додатково включати в себе відправлення демографічних даних користувачів з мобільного клієнта на етапі 214, і, таким чином, прийом демографічних даних користувачів на сервісі брокера розташування на етапі 216.

На етапі 218, спосіб 200 може включати в себе визначення, на сервісі брокера місцезнаходження, місця розташування мобільного клієнта на підставі сигналу мобільного клієнта. На етапі 220, спосіб 200 може включати в себе збереження місця розташування мобільного клієнта, спільно з демографічними даними користувачів, на сервісі брокера розташування у відповідь на визначення місця розташування мобільного клієнта на етапі 218 та/або у відповідь на прийом демографічних даних користувачів. Таким чином, збережені розташування мобільного клієнта і демографічні дані користувачів в подальшому можна використовувати для забезпечення предсказательная послуги таргетування реклами для таргетування реклами на мобільні клієнти в конкретних місцях розташування в заздалегідь певний час.

Спосіб 200 може включати в себе відправлення жетона використання місця розташування, свя�222. Відповідно, спосіб 200 може включати в себе прийом жетона використання місця розташування від сервісу брокера розташування на етапі 224. Використання

сервісу брокера місця для прийому сигналу місця розташування мобільного клієнта, визначення місця розташування мобільного клієнта і відправки жетона використання місцезнаходження, пов'язаного з місцем розташування мобільного клієнта, дозволяє забезпечувати захист приватного життя користувача мобільного клієнта в той же час, дозволяючи доставляти рекламу, таргетовану по місцю розташування, від сервісу доставки реклами на мобільний клієнт, таким чином.

Розташування мобільного клієнта і демографічними даними користувачів можна не ділитися з сервісом доставки реклами, оскільки інформація, що передається на сервіс доставки реклами, являє собою жетон використання місця розташування для конкретного запиту місця розташування мобільного клієнта. Іншими словами, історія місцезнаходжень і поведінку користувача можуть використовуватися сервісом брокера розташування для прогнозування поточного місця розташування для рекламодавців, і користувач мобільного клієнта може централізовано очищати, редактирова�кера розташування може реагувати на заявку рекламодавця, вирішуючи сервісу доставки реклами відправляти рекламу на ті мобільні клієнти, які відповідають розташуванню і/або демографічними даними цільових користувачів, вказаним в заявці, і, в той же час, користувач може забезпечувати захист свого приватного життя.

В деяких прикладах, спосіб 200 може включати в себе відправлення фактичного місця розташування мобільного клієнта на

мобільний клієнт від сервісу брокера розташування у відповідь на відправку сигналу місця розташування мобільного клієнта на сервіс брокера розташування з мобільного клієнта, наприклад, на етапі 226. Це може відбуватися, наприклад, якщо користувач мобільного клієнта неодноразово, або часто використовує мобільний клієнт в одному і тому ж розташування (наприклад, вдома, на роботі тощо). Таким чином, сервіс брокера розташування також може відправляти інструкції, на етапі 22 6 мобільний клієнт для збереження місця розташування мобільного клієнта в кеш-пам'ять на мобільному обчислювальному пристрої, і для відмови від подальшої оправки сигналу місця розташування мобільного клієнта на сервіс брокера розташування після того, як місце розташування мобільного клієнта надіслано на мобільний клієнт. В такому випадку, можна про�вання згідно з запитом мобільного клієнта, поки у мобільного клієнта не закінчаться жетони використання місця розташування. В інших прикладах, мобільний клієнт може відправляти необмежену кількість жетонів використання місця розташування. Завдяки кешування місця розташування мобільного клієнта та/або жетонів використання місця розташування на своєму мобільному пристрої, наприклад, для мобільного клієнта, який неодноразово використовується в одному і тому ж місці розташування, система скорочує обсяг повторних передач між компонентами системи. Розташування мобільного клієнта та інструкції можуть прийматися на мобільному клієнті на етапі 228.

Згідно фіг. 2В, спосіб 200 включає в себе відправлення жетона

використання місця розташування з мобільного клієнта на сервіс доставки реклами на етапі 230. Таким чином, спосіб включає в себе прийом, на сервісі доставки реклами, жетона використання місця розташування від мобільного клієнта на етапі 232. У ряді випадків, прийом жетона використання місця розташування може відбуватися у відповідь на відправку запиту місця розташування мобільного клієнта на мобільний клієнт на етапі 204. Таким чином, це полегшує сервісу доставки реклами використання жетона використання місця розташування, як описано нижче. Спосіб 2�окера розташування на етапі 234 для верифікації на сервісі брокера розташування. Спосіб 200 включає в себе прийом жетона розташування від сервісу доставки реклами на етапі 236.

На етапі 238, спосіб 200 може включати в себе ідентифікацію, на сервісі брокера розташування сукупності мобільних клієнтів, демографічні дані цільових користувачів яких включають в себе даний мобільний клієнт. Таким чином, на етапі 240, спосіб 200 може включати в себе обчислення, на сервісі брокера розташування, географічної щільності на підставі розміру сукупності мобільних клієнтів (що включає в себе даний мобільний клієнт) в заздалегідь певній області. Обчислення можна реалізувати з використанням інформації, що стосується нефіксованих маяків. Іншими словами, географічну щільність можна обчислювати на підставі радіосигналів, що реєструються в цьому оточенні. Наприклад, бездротовий оточення може бути дуже щільним в міських умовах, що

призводить до обчислення високої географічної щільності, тоді як бездротовий оточення може бути менш щільним в лісистій місцевості, що призводить до обчислення низькою географічної щільності. Для визначення щільності радіочастот для географічного розташування, можна здійснювати сканування �истрировать кількість зареєстрованих сигналів. Кількість зареєстрованих сигналів можна порівнювати з заздалегідь певним порогом для визначення, чи відповідає географічне розташування, наприклад, місту. Крім того, інформацію, що стосується такого сканування радіочастот, можна поєднувати з сукупності мобільних клієнтів у географічному розташуванні, і використовувати для обчислення щільності радіочастот на підставі сигналів, прийнятих на кожному мобільному клієнті. Це може забезпечувати більш точні результати, оскільки на радіоприйом на будь-якому даному мобільному клієнті може чинити негативний вплив його фізичне оточення, наприклад, навколишні будівлі і т. д.

Таким чином, на етапі 242, спосіб 200 включає в себе визначення, на сервісі брокера розташування, того факту, що географічна щільність сукупності мобільних клієнтів перевищує поріг географічної щільності (наприклад, цільової поріг географічної щільності, що задається заявкою рекламодавця). У разі, коли визначено, що географічна щільність перевищує поріг географічної щільності, спосіб 200 може включати в себе верифікацію жетона використання

розташування на етапі 244. Згідно способу 200, очевидно, що верифікація �ня від сервісу доставки реклами на етапі 236. Таким чином, жетон використання місця розташування можна верифікувати як пов'язаний з місцем розташування мобільного клієнта, який становить частину цільового скупчення мобільних клієнтів, і рекламу можна доставляти на цей мобільний клієнт місцеположення мобільного клієнта.

Таким чином, спосіб 200 може включати в себе відправлення, на етапі 24 6, місця розташування мобільного клієнта на сервіс доставки реклами у відповідь на верифікацію жетона використання місця розташування. Таким чином, сервіс доставки реклами може отримувати дозвіл доставляти рекламу, таргетовану по місцю розташування, на мобільний клієнт місцеположення мобільного клієнта. Зокрема, спосіб 200 включає в себе прийом місця розташування мобільного клієнта на сервісі доставки реклами на етапі 24 8 і доставку, від сервісу доставки реклами, реклами, таргетованої по місцю розташування, на мобільний клієнт місцеположення мобільного клієнта на етапі 250. Реклама, таргетована по місцю розташування, може прийматися на мобільному клієнті для відображення на етапі 252.

Потім, спосіб 200 може включати в себе відправлення рекламодавцеві, на етапі 254, рахунки за розміщення реклами від сервісу доставки реклами на підставі доставки сервісі брокера

місцезнаходження, відповідно до розглянутого вище. Таким чином, рекламодавець може приймати рахунок, який є функцією використання системи самим рекламодавцем. Таким чином, рекламодавцям простіше використовувати таку систему.

Очевидно, що описані тут обчислювальні пристрої і сервери можуть являти собою будь-який зручний обчислювальний пристрій, призначений для виконання описаних тут програм. Наприклад, обчислювальні пристрої можуть представляти собою універсальний комп'ютер, персональний комп'ютер, портативний комп'ютер, кишеньковий персональний комп'ютер (КПК), комп'ютеризований бездротовий телефон, мережеве обчислювальний пристрій або інше обчислювальне пристрій, і можуть бути з'єднані один з одним комп'ютерними мережами, наприклад, інтернетом. Ці обчислювальні пристрої зазвичай включають в себе процесор і пов'язану з ним енергозалежну і енергонезалежну пам'ять і призначені для виконання програм, що зберігаються в енергонезалежній пам'яті, з використанням ділянок енергозалежною пам'яті і процесора.

Очевидно, що уживаний тут термін "сервіс" може бути прикладною програмою, виконуваної н�ної системи. Сервіс може виконуватися на сервері у відповідь на запит від клієнта.

Крім того, вживається тут термін "програма" відноситься до програмних і програмно-апаратних компонентів, які можуть виконуватися або використовуватися, одним або декількома описаними тут обчислювальними пристроями, і

охоплює окремі здійснимі файли, файли даних, бібліотеки, драйвера, скрипти, баз даних, і т. д. або їх групи. Очевидно, що можна забезпечити комп'ютерно-прочитувані носії, на яких зберігаються програмні інструкції, які при виконанні на обчислювальному пристрої, наказують обчислювальному пристрою виконувати вищеописані способи і керують роботою вищеописаних систем. Комп'ютерно-прочитувані носії може включати в себе запам'ятовуючий пристрій, наприклад оперативну пам'ять (ОЗП), постійну пам'ять (ПЗУ), жорсткий диск, компакт-диск (CD), цифровий універсальний диск (DVD) і т. д. деякі або всі з описаних тут модулів можуть бути програмними модулями або апаратними компонентами, наприклад запам'ятовуючими пристроями.

Описані тут конфігурації та/або підходи є ілюстративними, і ці конкретні варіанти здійснення або приклади не сл�онкретние процедури або засоби можуть представляти одну або кілька з ряду стратегій обробки. Таким чином, різні проілюстровані тут дії можна здійснювати в описаній послідовності, в інших послідовностях, паралельно або, у ряді випадків, можна не виконувати. Аналогічно, порядок виконання вищеописаних процесів може бути змінений.

Слід розуміти, що описані тут варіанти здійснення служать для ілюстрації, але не обмеження, оскільки обсяг винаходу визначається формулою винаходу, а не попереднім описом, і формула винаходу покликана

охоплювати всі зміни, які укладаються у межі і межі формули винаходу, область еквівалентності таких кордонів і меж.

1. Спосіб, що виконується на сервері доставки реклами, який сполучається з мобільним клієнтом, исполняющимся на мобільному обчислювальному пристрої, і сервісом брокера розташування, исполняющимся на сервері брокера розташування, і призначений для управління доставкою реклами від сервісу доставки реклами на мобільний клієнт з використанням сервісу брокера місця розташування, при цьому спосіб містить етапи, на яких:
приймають на сервісі доставки реклами від рекламодавця заявку придбати доставку реклами, таргетованої за поточ.;
приймають на сервісі доставки реклами жетон використання місця розташування від мобільного клієнта у відповідь на відправку запиту місця розташування мобільного клієнта на мобільний клієнт, при цьому жетон використання місця розташування являє собою дані, які зв'язані з фактичним місцем розташування мобільного клієнта, але прямо не вказують фактичне місце розташування мобільного клієнта, причому жетон використання місцезнаходження був раніше прийнятий мобільним клієнтом від сервера брокера місця розташування, при цьому фактичне місце розташування мобільного клієнта визначено сервером брокера розташування;
відправляють з сервісу доставки реклами жетон використання місця розташування на сервер брокера розташування, на якому сервіс брокера розташування веріфіцірует жетон використання місця розташування;
приймають на сервісі доставки реклами фактичне місце розташування мобільного клієнта від сервісу брокера розташування на основі згаданої верифікації жетона використання місця розташування;
у відповідь на прийом заявки придбати доставку реклами, таргетованої по місцю розташування, доставляють з сервісу доставки реклами рекламу, таргетовану по місцю розташування, на мобилтапи, на яких до прийому жетона використання місця розташування на сервісі доставки реклами:
приймають на сервісі брокера розташування сигнал місця розташування мобільного клієнта від мобільного клієнта;
визначають на сервісі брокера місцезнаходження фактичне місце розташування мобільного клієнта на основі сигналу місця розташування мобільного клієнта;
відправляють з сервісу брокера розташування жетон використання місця розташування на мобільний клієнт.

3. Спосіб за п. 2, в якому прийом сигналу місця розташування мобільного клієнта, визначення фактичного місця розташування мобільного клієнта і відправка жетона використання місця розташування та фактичного місця розташування мобільного клієнта на мобільний клієнт реалізуються на сервісі брокера розташування процесором брокера розташування зі складу сервера брокера розташування, і прийом жетона використання місця розташування від мобільного клієнта, відправка жетона використання місця розташування на сервіс брокера розташування, прийом фактичного місця розташування мобільного клієнта від сервісу брокера розташування і доставка реклами, таргетованої по місцю розташування, реалізуються на сервісі доставки реклами процесором дост�х:
приймають демографічні дані користувачів на сервісі брокера розташування від мобільного клієнта;
зберігають фактичне місце розташування мобільного клієнта і демографічні дані користувачів на сервісі брокера розташування у відповідь на прийом демографічних даних користувачів.

5. Спосіб за п. 4, додатково містить етапи, на яких:
ідентифікують на сервісі брокера розташування сукупність мобільних клієнтів, які мають цільові демографічні дані користувачів, зазначена сукупність включає в себе згаданий мобільний клієнт;
обчислюють на сервісі брокера розташування географічну щільність на основі кількості мобільних клієнтів зі згаданої їх сукупності у межах заздалегідь визначеної області;
визначають на сервісі брокера розташування, що географічна щільність сукупності мобільних клієнтів перевищує поріг географічної щільності, причому згадана верифікація жетона використання місця розташування на сервісі брокера місцезнаходження відбувається у відповідь на це визначення.

6. Спосіб за п. 5, в якому згадана заявка на доставку реклами на згадану сукупність мобільних клієнтів, і ця заявка вк�ические дані користувачів являють собою один або віку, статі, мови, поведінки та психографічною характеристики.

8. Спосіб за п. 1, додатково містить етап, на якому приймають згоду користувача мобільного клієнта на сервісі брокера розташування від мобільного клієнта, причому прийом сигналу місця розташування мобільного клієнта на сервісі брокера розташування від мобільного клієнта здійснюється у відповідь на прийом згоди користувача мобільного клієнта.

9. Спосіб за п. 1, в якому фактичним місцем розташування мобільного клієнта є район.

10. Спосіб за п. 6, додатково містить етап, на якому відправляють за рахунок розміщення реклами з сервісу доставки реклами рекламодавцю на основі доставки реклами, таргетованої за місцем розташування, у відповідь на верифікацію жетона використання місця розташування на сервісі брокера місцезнаходження.

11. Спосіб за п. 1, додатково містить етапи, на яких:
відправляють з сервісу брокера розташування на мобільний клієнт фактичне місце розташування мобільного клієнта у відповідь на відправку запиту місця розташування мобільного клієнта на мобільний клієнт;
відправляють з сервісу брокера розташування на мобільний клієнт інструкції зберегти фактичне местоположениента на сервіс брокера розташування у відповідь на відправку фактичного місця розташування мобільного клієнта на мобільний клієнт.

12. Рекламна система для управління доставкою реклами від сервісу доставки реклами на мобільний клієнт, містить сервіс доставки реклами, що включає в себе інструкції, що виконуються процесором доставки реклами зі складу сервера доставки реклами, щоб:
відправляти запит місця розташування мобільного клієнта на мобільний клієнт;
приймати жетон використання місця розташування від мобільного клієнта у відповідь на відправку запиту місця розташування мобільного клієнта на мобільний клієнт, при цьому жетон використання місця розташування являє собою дані, які зв'язані з фактичним місцем розташування мобільного клієнта, але прямо не вказують фактичне місце розташування мобільного клієнта, причому жетон використання місцезнаходження був раніше прийнятий мобільним клієнтом від сервісу брокера місця розташування, при цьому фактичне місце розташування мобільного клієнта визначено сервісом брокера розташування;
відправляти жетон використання місця розташування на сервіс брокера розташування для верифікації;
приймати фактичне місце розташування мобільного клієнта від сервісу брокера розташування на основі верифікації жетона використання місця розташування;
доставляти ре�та.

13. Рекламна система п. 12, при цьому сервіс брокера місцезнаходження включає в себе інструкції, що виконуються процесором брокера розташування зі складу сервера брокера розташування, щоб приймати сигнал місця розташування мобільного клієнта від мобільного клієнта, визначати фактичне місце розташування мобільного клієнта на основі сигналу місця розташування мобільного клієнта і відправляти жетон використання місця розташування на мобільний клієнт.

14. Рекламна система п. 13, при цьому сервіс брокера розташування додатково включає в себе інструкції для збереження місць розташування мобільних клієнтів для сукупності мобільних клієнтів, включаючи фактичне місце розташування згаданого мобільного клієнта, та демографічних даних користувачів цієї сукупності мобільних клієнтів, включаючи демографічні дані користувача згаданого мобільного клієнта.

15. Рекламна система п. 14, при цьому сервіс брокера розташування додатково включає в себе інструкції, що виконуються процесором брокера розташування, щоб ідентифікувати сукупність мобільних клієнтів, які мають цільові демографічні дані користувачів, яка сукупність включає в себе� згаданої їх сукупності у межах заздалегідь визначеної області та верифікувати жетон використання місцезнаходження, прийнятий від сервісу доставки реклами, шляхом визначення того, що згадана географічна щільність перевищує поріг географічної щільності.

16. Рекламна система п. 13, в якій сервіс доставки реклами додатково включає в себе інструкції, що виконуються процесором доставки реклами, для прийому від рекламодавця заявки на доставку реклами на сукупність мобільних клієнтів у фактичне місцезнаходження згаданого мобільного клієнта, причому дана заявка включає в себе заздалегідь визначений час для доставки реклами, і цільові демографічні дані користувачів являють собою одне або більше з віку, статі, мови, поведінки та психографічною характеристики.

17. Рекламна система п. 16, в якій сервіс доставки реклами додатково включає в себе інструкції, що виконуються процесором доставки реклами, для відправки рекламодавцеві рахунки за розміщення реклами на основі доставки реклами, таргетованої за місцем розташування, у відповідь на верифікацію жетона використання місця розташування на сервісі брокера місцезнаходження.

18. Спосіб, що виконується на сервері брокера розташування, що сполучається з мобільним клієнтом, исполняющимся на мобільному обч�ий для відправки реклами, таргетованої по місцю розташування, на мобільний клієнт з використанням сервісу брокера розташування, виконуваного на сервері брокера місця розташування, при цьому спосіб містить етапи, на яких:
приймають сигнал місця розташування мобільного клієнта від мобільного клієнта;
визначають фактичне місце розташування мобільного клієнта на основі сигналу місця розташування мобільного клієнта;
відправляють на мобільний клієнт жетон використання місця розташування, пов'язаний з фактичним місцем розташування мобільного клієнта, при цьому жетон використання місця розташування являє собою дані, які зв'язані з фактичним місцем розташування мобільного клієнта, але прямо не вказують фактичне місце розташування мобільного клієнта;
приймають жетон використання місця розташування від сервісу доставки реклами, який прийняв жетон використання місця розташування від мобільного клієнта, при цьому жетон використання місця розташування приймається сервісом доставки реклами від мобільного клієнта у відповідь на відправку від сервісу доставки реклами запиту місця розташування мобільного клієнта на мобільний клієнт;
веріфіціруют жетон використання місця розташування у відповідь на прийом жетона вико�ента на сервіс доставки реклами у відповідь на згадану верифікацію жетона використання місцезнаходження, щоб тим самим забезпечити сервісу доставки реклами можливість доставки реклами, таргетованої по місцю розташування, на мобільний клієнт фактичне місцезнаходження мобільного клієнта.

19. Спосіб за п. 18, в якому прийом сигналу місця розташування мобільного клієнта, визначення фактичного місця розташування мобільного клієнта, відправка жетона використання місця розташування, прийом жетона використання місця розташування, верифікація жетона використання місця розташування і відправка фактичного місця розташування мобільного клієнта реалізуються на сервісі брокера розташування процесором брокера розташування зі складу сервера брокера розташування. 

Схожі патенти:

Способи і пристрій для заснованого на конкуренції надання в мережі бездротового зв'язку

Винахід відноситься до бездротового зв'язку. Технічний результат полягає в зменшенні імовірності колізії з кількома користувачами в комірці. Для цього асоціація безлічі заснованих на конкуренції надання висхідної лінії зв'язку з діапазоном блоків ресурсів висхідної лінії зв'язку дозволяє одному повідомленню заснованого на конкуренції надання висхідної лінії зв'язку сигналізувати всі безліч надання. Навантаження сигналізації по PDCCH зменшується допомогою використання єдиного повідомлення заснованого на конкуренції надання висхідної лінії зв'язку, щоб сигналізувати безліч заснованих на конкуренції надання висхідної лінії зв'язку. Повідомлення вказує розподілений набір блоків ресурсів висхідної лінії зв'язку і кількість окремих надання ресурсів висхідної лінії зв'язку, представлених набором, і сигналізується таким чином, щоб термінали користувача розпізнали, що окремі поднабори блоків ресурсів висхідної лінії зв'язку в наборі відповідають окремим заснованому на конкуренції надання висхідної лінії зв'язку. Інформація, включена в повідомлення заснованого на конкуренції предоставпредпринимают спробу заснованих на конкуренції передач висхідної лінії зв'язку, та/або управління схемою модуляції і кодування, що використовується для таких передач. 4 н. і 32 з.п. ф-ли, 8 іл.

Способи та пристрої, що забезпечують можливість вказівки відкату потужності в phr в телекомунікаційній системі

Винахід відноситься до області бездротового зв'язку і призначене для вказівки відкату потужності, щонайменше, у звіті про запас потужності в системі зв'язку. Кероване обладнання (700) конфігурований для прийняття рішення щодо того, застосовувати чи ні зниження потужності, і для зазначення цього рішення у звіті про запас потужності, який призначений для передачі в базову станцію (600). Базова радіостанція (600) налаштована для прийому звіту про запас потужності, і на підставі зазначеної інформації у прийнятому звіті про запас потужності базова станція дізнається про додатковий або спеціальному відкаті потужності (наприклад, для виконання вимог питомого ПОГЛИНАННЯ), який застосовувався і, таким чином, може відрізнити його від нормального відкату потужності або зниження потужності. 4 н. і 26 з.п. ф-ли, 18 іл.

Спосіб і пристрій для вимірювання позиціонування в системах передачі з множинними антенами

Винахід відноситься до галузі радіозв'язку. Технічним результатом є підвищення якості вимірювання позиціонування. Розкрито рішення для використання комбінації типів опорних сигналів у мережі бездротового зв'язку при виконанні вимірювань, що відносяться до позиціювання. В одному прикладі UE використовує «комбінацію» CRS і PRS. В якості зразкового випадку UE приймає PRS і, можливо, CRS з однієї або більш сот, тоді як воно з однієї або більше інших сот приймає тільки CRS. В даному випадку UE визначає, наприклад, значення часової прив'язки прийнятого сигналу для CRS як прийнятих з деяких сот для кожної соти і для PRS як прийнятих від інших сот для кожної соти. UE може виконувати вимірювання і повідомляти для кожного сигналу/для кожної соти і може виконувати обчислення, в яких бере участь комбінація вимірювань тимчасової прив'язки, виконаних як для CRS, так і PRS. У додатковому аспекті управління або координація передачами опорних сигналів виконуються для кожного порту в сотах, які використовують численні порти антени для здійснення передачі в кожній такій соте. 7 н. і 23 н. п. ф-ли, 14 іл.

Спосіб мобільного зв'язку, сервер управління абонентами і вузол керування мобільністю

Винахід відноситься до мобільного зв'язку. Технічний результат полягає в забезпеченні можливості виконання мобільною станцією UE процесу вимірювання МВТ (Мінімізація виїзного тестування) у тому випадку, якщо отримано дозвіл від абонента мобільної станції. Спосіб містить: крок сервером передачі ЇМ експлуатації і технічного обслуговування елемента «МВТ config» сервер HSS управління абонентами, і крок передачі сервером HSS управління абонентами в цільову мобільну станцію UE через вузол ММО управління мобільністю і базову станцію eNB команди здійснити процес вимірювання МВТ в тому випадку, коли визначено, що процес вимірювання МВТ цільової мобільною станцією UE дозволено. 4 н. і 4 з.п. ф-ли, 7 іл.

Система зв'язку і спосіб управління нею

Винахід відноситься до системи зв'язку і способу управління нею. Система зв'язку включає в себе: рівень приємопередачі радіосигналу, що включає в себе комбінацію вузлів приємопередачі радіосигналу; локальний обчислювальний рівень, що включає в себе локальний обчислювальний вузол, сполучений із вузлом приємопередачі радіосигналу в одній або декількох комбінаціях сусідніх вузлів приємопередачі радіосигналу і виконує всю обробку зв'язку або першу частину обробки зв'язку; централізований обчислювальний рівень, що включає в себе централізований обчислювальний вузол, з'єднаний з локальним обчислювальним вузлом та виконує другу частину обробки зв'язку, причому вся обробка зв'язку включає в себе першу частину обробки зв'язку і другу частину обробки зв'язку. Локальний обчислювальний рівень відповідає за всю або частину обробки зв'язку. Технічний результат полягає в економії смуги пропускання мережі і поліпшення використання системних ресурсів. 2 н. і 19 з.п. ф-ли, 7 іл.

Способи та пристрої для поширення тимчасової синхронізації каналу між абонентськими пристроями в прямому режимі tdma

Винахід відноситься до області бездротового зв'язку і призначене для поширення тимчасової синхронізації каналу між абонентськими пристроями, що працюють в прямому режимі множинного доступу з поділом часу (TDMA). Спосіб включає в себе: прийом з другого з абонентських пристроїв, працюючих в прямому режимі TDMA, першого повідомлення, визначення першої тимчасової синхронізації каналу з отриманого повідомлення, визначення, є прийнята перша тимчасова синхронізація каналу правильною, причому визначення засноване, щонайменше, на порівнянні версії першого абонентського пристрою з версією другого абонентського пристрою, коли прийнята перша тимчасова синхронізація каналу є правильною, запуск випадкової затримки, після закінчення випадкової затримки, передачу першого повідомлення примусового розповсюдження, щоб поширювати першу тимчасову синхронізацію каналу, щонайменше, в третє з абонентських пристроїв, що працює в прямому режимі TDMA і має більш високу версію, ніж версії першого і другого абонентських пристроїв. 2 н. і 10 з.п. ф-ли, 15 іл.

Пристрій зв'язку та спосіб управління ним

Винахід відноситься до мобільного зв'язку. Технічний результат полягає в підвищенні ефективності вибору точки доступу при виконанні автоматичного конфігурування параметрів зв'язку. Пристрій зв'язку вибирає базову станцію, з якої має бути з'єднане пристрій зв'язку для прийому параметра зв'язку, і приймає параметр зв'язку з приєднаною базової станції або з зовнішнього пристрою, яке здійснює зв'язок з приєднаною базовою станцією, при цьому в разі, коли обробка по установці параметра зв'язку завершилася невдало, пристрій зв'язку здійснює пошук іншого пристрою зв'язку. 3 н. і 8 з.п. ф-ли, 9 іл.

Система і спосіб для управління ресурсами у гетерогенній мережі

Винахід відноситься до області передачі даних, і більш конкретно, до системи і способу для управління ресурсами у гетерогенній мережі радіодоступу. Технічним результатом є забезпечення поліпшення ефективності використання ресурсів, таких як ресурси радиоспектра у гетерогенній мережі радіодоступу. Запропонована система і спосіб для управління ресурсами у гетерогенній мережі, яка включає в себе первинну систему і вторинну систему, і діапазон охоплення зв'язком, який розділений на безліч областей, система, що включає в себе: модуль управління ресурсом гетерогенної мережі виконаний з можливістю збору та управління статусом використання ресурсів в керованій області; модуль управління ресурсом вторинної системи, виконаний з можливістю отримання статусу використання ресурсів кожної області з модуля керування ресурсом гетерогенної мережі, і для виділення ресурсів у вторинну систему, використовуючи отриманий статус використання ресурсів кожної області, згідно з пріоритетом, визначеним на основі ефективності мультиплексування ресурсу між кожною областю та вторинної системою. 6 н. і 35 з.п. ф-ли, 4 табл., 11 іл.

Спосіб реконфігурування, контролер радіомережі і термінал

Винахід відноситься до галузі зв'язку. Варіанти здійснення цього винаходу надають спосіб реконфігурування, контролер радіомережі (RNC) і термінал. Спосіб містить етапи, на яких: приймають звіт про вимірювання, запущений на основі переходу стану і відправлений з терміналу, при цьому звіт про вимірах переносить інформацію вказівки для запуску переходу стану управління радиоресурсами (RRC); і відправляють повідомлення реконфігурування в термінал, при цьому повідомлення реконфігурування містить: цільове стан переходу стану RRC, призначене для терміналу; та/або відповідну інформацію однонаправленої радіоканалу, та/або інформацію транспортного каналу, та/або інформацію фізичного каналу, коли термінал знаходиться в цільовому стані RRC. За рахунок цього затримка, що вноситься в конфігурацію вибраного транспортного каналу, зменшується, а ефективність переходу стану, виконуваного RNC на терміналі, поліпшується. 4 н. і 29 з.п. ф-ли, 7 іл.

Пристрій, спосіб і система для вставки сповіщень

Винахід відноситься до галузі зв'язку і, зокрема, до способу, устрою та системи для вставки сповіщень (реклами) в мережі проекту довгострокової еволюції (LTE). Технічним результатом є поліпшення для користувача «дуже поважна персона» (VIP) подання послуги і підвищення гнучкості стратегії визначення відповідного сповіщення. Запропонований спосіб вставки оповіщення включає в себе: прийом запиту послуги, відправленого користувальницьким терміналом і перенаправленного мережевим елементом мережі радіодоступу (RAN), одержання послуги, відповідної запитом послуги; отримання інформації користувальницького терміналу від мережевого елемента RAN; визначення відповідного оповіщення згідно інформації користувальницького терміналу і абонированной ширини смуги користувальницького терміналу; і відправку отриманої послуги і певного оповіщення користувача терміналу через мережевий елемент RAN. Варіанти здійснення цього винаходу застосовуються для точної вставки сповіщень. 3 н. і 10 з.п. ф-ли, 8 іл.
Up!