Навантажувальна платформа для транспортування транспортних засобів

 

Даний винахід відноситься до вантажної платформи для транспортування транспортних засобів, зокрема для модернізації причепа або напівпричепа.

Різні типи вантажівок, причепів та напівпричепів відомі в області техніки, і їх модернізують у відповідності з різними конструкціями допомогою конструкцій транспортних засобів, що дозволяють транспортувати транспортні засоби на вантажних платформах, як, наприклад, у разі вантажних автомобілів для транспортування автомобільних транспортних засобів. Очевидно, що такі конструкції повинні мати достатні розміри, що дозволяють забезпечити максимальну вантажопідйомність, відповідаючи при цьому граничним розмірам, передбаченим законодавством.

В цілому, такі платформи складаються з однієї або більше майданчиків, якими, можливо, можна управляти за допомогою найбільш підходящих приводних коштів, що спираються на опорну конструкцію, яка утворює раму вантажного автомобіля, причепа або напівпричепа. В таких обставинах обмеження по висоті стають критично важливими і зазвичай дозволяють завантажувати транспортні засоби в ряд на одну і ту ж платформу, внаслідок чого обмежується грузоподъемно�забезпечити більш ефективне розташування транспортних засобів на зазначених платформах, головним чином у випадку транспортних засобів великого розміру, таких як «позашляховики» або автомобілі підвищеної прохідності.

Отже, технічної завданням цього винаходу є вирішення вищевказаних проблем рівня техніки допомогою надання вантажної платформи для транспортування транспортних засобів, забезпеченою щонайменше двома рухомими майданчиками, які забезпечують можливість більш ефективного розташування транспортних засобів і збільшення вантажопідйомності щодо платформ попереднього рівня техніки, що мають схожу довжину і ширину.

Перераховані вище та інші завдання та переваги винаходу, як буде ясно з подальшого опису, вирішені за допомогою навантажувальної платформи для транспортування транспортних засобів, як заявлено в пункті 1 формули винаходу. Кращі варіанти здійснення і нетривіальні варіанти цього винаходу являють собою предмет залежних пунктів формули винаходу.

Слід розуміти, що різні зміни і модифікації (наприклад, що стосується форми, розмірів, компоновок і деталей з еквівалентною функціональністю) можуть бути виконані у відношенні опис�е винахід буде краще описано за допомогою деяких кращих варіантів його здійснення, забезпечених в якості прикладу, не має обмежувального характеру, з посиланнями на що додаються креслення, на яких:

на фіг. 1 показаний вид збоку напівпричепа, забезпеченого платформою для транспортування транспортних засобів, згідно з цим винаходу, з зануреними на нього автомобілями;

на фіг. 2 показаний загальний вигляд зверху кращий варіант здійснення вантажної платформи для транспортування транспортних засобів по справжньому винаходу, має першу експлуатаційну компонування;

на фіг. 3 - вигляд збоку вантажної платформи для транспортування транспортних засобів по справжньому винаходу в експлуатаційній компонуванні, представленої на фіг. 2;

на фіг. 4 показаний загальний вигляд зверху кращий варіант здійснення вантажної платформи для транспортування транспортних засобів по справжньому винаходу, що має другу експлуатаційну компонування;

фіг. 5 - вигляд збоку вантажної платформи для транспортування транспортних засобів по справжньому винаходу в експлуатаційній компонуванні, представленої на фіг. 4;

на фіг. 6 показаний загальний вигляд зверху кращий варіант здійснення вантажної платформи для транспортуван�. 7 - вид збоку вантажної платформи для транспортування транспортних засобів по справжньому винаходу в експлуатаційній компонуванні, представленої на фіг. 6.

Як показано на кресленнях, необхідно відзначити, що вантажна платформа 1 по справжньому винаходу для транспортування в ряд транспортних засобів 2 містить щонайменше одну периферійну раму, що складається з щонайменше двох бічних поздовжніх елементів 3a, 3b, причому дані поздовжні елементи 3a, 3b розділені за допомогою розташування між ними щонайменше однієї першої вантажної площадки 10 і щонайменше однією другий навантажувальної площадки 30, при цьому зазначена перша навантажувальна майданчик 10 і зазначена друга навантажувальна майданчик 30 виконані з можливістю підйому, опускання і нахилу один щодо одного допомогою відповідних приводних коштів, причому зазначені приводні кошти виконані з можливістю переміщення зазначеної першої площадки 10 щонайменше між нахиленим назад положенням (фіг. 2 і 3), опущеним і плоским положенням (фіг. 4 і 5) і опущеним і нахиленим вперед положенням (фіг. 1, 6 та 7), і навпаки, а також для переміщення між нахиленим назад положенням (Фіг. 2 і 3) і наклоненн�риводние засоби містять щонайменше передні приводні кошти 11 і 31, відповідно, і щонайменше задні приводні кошти 13 і 33, відповідно, при цьому зазначені передні кошти 11 і задні кошти 13 взаємодіють для переміщення зазначеної першої площадки 10 щонайменше з зазначеного першого нахиленого тому положення, зазначеного опущеного і плоского положення зазначеного опущеного і нахиленої вперед положення, і навпаки, а зазначені передні засоби 31 і задні кошти 33 взаємодіють для переміщення зазначеної другий майданчики 30 щонайменше між зазначеним нахиленим назад зазначеним положенням та нахиленим вперед положенням, і навпаки.

Переважно, зазначені передні приводні кошти 11, 31 складаються з важелів управління та/або поршнів, відомих, по суті, у даній області техніки, і зазначені задні приводні кошти 13, 33 складаються з важелів управління та/або поршнів, також відомих, по суті, в даній області техніки.

Відповідно до одного з варіантів вантажної платформи 1 по справжньому винаходу, не показаному повністю на кресленнях, можна виконати щонайменше другу майданчик 30 так, щоб та була вільна від передніх приводних засобів, зокрема від важелів управління, що робить погру� задню частина 15 першої площадки 10 і щонайменше одну передню частину 35 другої майданчики 30 засобами взаємного з'єднання, виконаними з можливістю розчеплення: з'єднуючи таким чином першу площадку 10 з другої майданчиком 30 допомогою таких засобів з'єднання, також можна нахилити назад зазначену другу майданчик 30 під дією тільки приводних коштів 11, 13 зазначеної першої площадки 10. Щоб потім забезпечити можливість нахилу вперед другий майданчики 30, досить роз'єднати частини 15, 35 шляхом розчеплення засобів взаємного з'єднання.

Щоб забезпечити відповідність вимогам по висоті, передбачених правилами дорожнього руху, головним чином якщо вантажна платформа 1 згідно з цим винаходу розташована, як зазвичай відбувається у відомих транспортувальних вантажних автомобілях щонайменше під однією другий навантажувальної платформою 39, подібної, по суті, відомим в даній області техніки, підтримуваної відповідними бічними підйомниками 40, зазначеними навантажувальними майданчиками 10, 30 переважно керують за допомогою зазначених приводних коштів 11, 13, 31, 33, щоб опуститися щонайменше частково, нижче верхнього загального профілю зазначених бічних поздовжніх елементів 3a, 3b (як показано, наприклад, на фіг. 4 і 6), отримуючи в результаті значне зменшення загальних размерму винаходу щонайменше на зазначені першу і другу майданчики 10, 30.

У разі особливо високих транспортних засобів, таких як, наприклад, позашляховиків, можна також забезпечити переміщення другий майданчики 30 допомогою відповідних засобів взаємодії принаймні одне опущене і плоске положення: таким чином, переміщаючи і першу площадку 10, і другий майданчик 30 в їх відповідні положення - опущене і плоске, і в кінцевому результаті у взаємно копланарное положення, можна забезпечити на вантажній платформі 1 по справжньому винаходу вантажний площину з можливим істотним зменшенням загальних розмірів транспортних засобів по висоті.

Переважно, перша навантажувальна майданчик 10 і друга навантажувальна майданчик 30 є поздовжньо суміжними. Крім того, навантажувальна платформа 1 може містити принаймні одну третю вантажний майданчик 50, розташовану перед першою вантажним майданчиком 10, і щонайменше одну четверту вантажний майданчик 70, розташовану позаду другий навантажувальної площадки 30.

Як показано на фіг. 2-7, можна помітити послідовність деяких відносних положень першої та другої навантажувальних майданчиків 10, 30, а можливо і третьої 50 і четвертої 70 навантажувальних майданчиків, необхідну длпоказано розташування майданчиків 10, 30, необхідний для завантаження транспортного засобу на зазначену третю майданчик 50: в таких умовах і перша майданчик 10, і друга майданчик 30 нахилені назад і є взаємно копланарними. Як тільки щонайменше один транспортний засіб розташоване на третій майданчику 50, на фіг. 4 і 5 показано розташування майданчиків 10, 30, необхідний для завантаження транспортного засобу на зазначену першу площадку 10: в таких умовах перша майданчик 10 знаходиться у своєму опущеному і плоскому положенні, при цьому другий майданчик 30 знаходиться у своєму становищі, нахиленому вперед; слід зазначити, що опущене положення першої площадки 10 дозволяє розмістити при необхідності щонайменше одну передню частину транспортного засобу, зануреного на дану площадку 10 під задньою частиною, що виступає з зануреного раніше транспортного засобу на третю майданчик 50.

Як тільки щонайменше один транспортний засіб поміщено на першу площадку 10, на фіг. 6 і 7 показано положення майданчиків 10, 30, необхідний для завантаження транспортного засобу на зазначену другу майданчик 30: в таких умовах перша майданчик 10 знаходиться у своєму опущеному і нахиленому вперед положенні, в той час як майданчик 30 ос� майданчики 10 дозволяє розмістити, якщо необхідно щонайменше одну передню частину транспортного засобу, зануреного на другу майданчик 30, нижче можливо виступає задній частині раніше зануреного на першу площадку 10 транспортного засобу.

Після того, як щонайменше один транспортний засіб занурене на другу майданчик 30, якщо необхідно, можна продовжувати навантаження щонайменше одного транспортного засобу на зазначену четверту майданчик 70 без необхідності в додаткових переміщеннях першої вантажної площадки 10 і другий навантажувальної площадки 30. Очевидно, що для того, щоб здійснити вивантаження транспортних засобів з вантажної платформи по справжньому винаходу, достатньо виконати процедуру, протилежну описаної вище.

1. Вантажна платформа (1) для транспортування в ряд транспортних засобів (2), що містить щонайменше одну периферійну раму (3), що складається з щонайменше двох бічних поздовжніх елементів (3a, 3b), відокремлених допомогою розташування між ними щонайменше однієї першої вантажної площадки (10) і щонайменше однією другий навантажувальної площадки (30), розташованої далі від зазначеної першої вантажної площадки (10) щодо направлення до местя майданчик (10) та зазначена друга навантажувальна майданчик (30) виконані з можливістю підйому, опускання і нахилу один щодо одного допомогою відповідних приводних коштів, при цьому зазначена вантажна платформа (1) додатково містить щонайменше одну третю вантажний майданчик (50), розташовану ближче від зазначеної першої вантажної площадки (10) і щонайменше одну четверту вантажний майданчик (70), розташовану далі від зазначеної другий навантажувальної площадки (30) щодо направлення до місця навантаження транспортних засобів (2) на зазначену вантажну платформу (1), відрізняється тим, що зазначені приводні кошти виконані з можливістю переміщення зазначеної першого майданчика (10) між нахиленим назад положенням, опущеним і плоским положенням і опущеним і нахиленим вперед положенням, і навпаки, відносно напрямку до місця вантаження транспортних засобів (2) на зазначену вантажну платформу (1), причому зазначені приводні кошти додатково виконані з можливістю переміщення зазначеної другий майданчика (30) між нахиленим назад положенням, копланарно з нахиленим назад положенням зазначеної першої платформи (10) і нахиленим вперед положенням, і навпаки, відносно напрямку до місця вантаження транспортних засобів (�рвая майданчик (10) і друга майданчик (30) перебувають у своїх нахилених тому положеннях і взаємно копланарно для навантаження/розвантаження транспортних засобів (2) на зазначену третю майданчик (50);
- перша майданчик (10) знаходиться в опущеному і плоскому положенні, а другий майданчик (30) знаходиться в нахиленому вперед положенні для завантаження/розвантаження транспортних засобів (2) на зазначену першу майданчик (10);
- перша майданчик (10) знаходиться в опущеному і нахиленому вперед положенні, а другий майданчик (30) знаходиться в нахиленому вперед положенні для завантаження/розвантаження транспортних засобів (2) на зазначену другу майданчик (30);
- перша майданчик (10) знаходиться в опущеному і нахиленому вперед положенні, і друга майданчик (30) знаходиться в нахиленому вперед положенні для можливої завантаження/розвантаження транспортних засобів (2) на зазначену четверту майданчик (70), при цьому вказані навантажувальні майданчики (10, 30) керуються зазначеними приводними засобами для опускання щонайменше частково нижче верхнього загального профілю зазначених бічних поздовжніх елементів (3a, 3b), причому що зазначена перша навантажувальна майданчик (10) та зазначена друга навантажувальна майданчик (30) є суміжними в поздовжньому напрямку.

2. Вантажна платформа (1) п. 1, яка відрізняється тим, що зазначені приводні кошти виконані з можливістю переміщення зазначеної другий майданчика (30), також в опущене і плоске, пре.

3. Вантажна платформа (1) п. 1, яка відрізняється тим, що для кожної з зазначених майданчиків (10, 30) зазначені приводні засоби містять, щонайменше, передні приводні засобу (11, 31) і, щонайменше, задні приводні кошти (13, 33), причому зазначені передні засобу (11) і зазначені задні кошти (13) взаємодіють для переміщення зазначеної першого майданчика (10), щонайменше, між зазначеним нахиленим назад положенням, зазначеним опущеним і плоским зазначеним положенням та опущеним і нахиленим вперед положенням, і навпаки, а зазначені передні кошти (31) і зазначені задні кошти (33) взаємодіють для переміщення зазначеної другий майданчика (30), по меншій мірі, між зазначеним нахиленим назад зазначеним положенням та нахиленим вперед положенням, і навпаки.

4. Вантажна платформа (1) п. 2, яка відрізняється тим, що зазначені передні кошти (31) і зазначені задні кошти (33) взаємодіють для переміщення зазначеної другий майданчика (30) також у вказане опущене і плоске положення.

5. Вантажна платформа (1) п. 3, яка відрізняється тим, що зазначені передні приводні засобу (11, 31) складаються з важелів управління та/або поршнів, і зазначені задні приводні ср�м, що щонайменше одна задня частина (15) зазначеної першого майданчика (10) і щонайменше одна передня частина (35) зазначеної другий майданчика (30) забезпечені засобами взаємного з'єднання, виконаними з можливістю розчеплення. 

Схожі патенти:

Убирающаяся бічна надставка, що примикає принаймні одній грузонесущей поверхні вантажного транспортного засобу

Винахід відноситься до вантажного дорожнього та залізничного транспорту. Вантажонесучі бічна надставка (1) складається з великої кількості опорних елементів (5), переважно прямолінійних, які змонтовані з можливість вільного повороту на кожному зі своїх кінців, на частині своєї довжини спираються на плоску опорну поверхню (13), нерухому щодо вантажної платформи, і виступають у вигляді консолей по напрямку до зовнішньої сторони протягом решти частини своєї довжини. Надставка включає в себе огорожу і може переміщатися між розгорнутою становищем, в якому вона являє собою опорну поверхню (14), забезпечує прохід для людей, і меншим по ширині прибраним положенням. Переведення з одного до іншого з цих положень здійснюється загальним поворотом в горизонтальній площині. Винахід стосується виробників дорожніх і залізничних транспортних засобів. Винахід підвищує зручність і безпеку надставки. 2 н. і 23 з.п. ф-ли, 13 іл.

Стійкий до корозії напівпричіп для перевезення дорожніх автомобілів з вузлами на болтовом кріпленні

Винахід відноситься до транспортних засобів для перевезення автомобілів

Пристрій для перевезення колісних транспортних засобів

Винахід відноситься до транспорту

Універсальний транспортний засіб для перевезення автомобілів

Винахід відноситься до транспортних засобів, зокрема для перевезення автомобілів

Транспортний засіб для перевезення легкових автомобілів

Винахід відноситься до транспортних засобів для перевезення легкових автомобілів

Пристрій для завантаження, фіксації і транспортування автомобілів в літальних апаратах типу важкого транспортного літака ан-124

Винахід відноситься до пристроїв для транспортування автомобілів літальними апаратами і їх перевантаження

Блок подачі з гайкою з керованою передачею зусилля в системі гвинтового підйомника

Винахід відноситься до конструкцій вузлів гвинтових підйомників
Up!