Пристрій для створення і відображення алфавітно-цифрової і графічної інформації

 

Винахід відноситься до області техніки індикації, зокрема до програмованим пристроїв відображення інформації, призначеним для передачі інформаційних, рекламних та інших повідомлень у вигляді алфавітно-цифрової і графічної інформації.

Відомо пристрій для формування наочного сприйняття інформації за допомогою світлодіодів, в якому використовується ефект «залишкового зображення», яке сприймається людським оком (US 6069595, 30.05.2000).

Недоліком даного пристрою є відсутність конструктивної оптимізації елементів видеополя, що не дозволяє підвищити дозвіл відображуваної інформації, а отже, не забезпечується необхідна якість сприйняття інформації. Крім того, використовуються світлодіоди відображають інформацію тільки в одному кольорі.

Цей недолік усунуто в іншому відомому пристрої, в якому джерела управління світловим потоком розміщені більш раціонально, а саме оптимізована конструкція і розташування світлових кластерів в інформаційних стовпцях, визначено необхідні розміри інформаційних стовпців і відстань між ними при формуванні видеополя зображення (UA 2288511, 27.11.2006). За рахунок можливості зображення инство приймається в якості найближчого аналога (прототипу).

Недоліком вказаного пристрою є зниження ефективності її використання для відображення алфавітно-цифрової і графічної інформації із-за вузького діапазону використовуваних довжин хвиль для відображення інформації, так як світловий потік формується тільки в світловому спектрі, видимим людським оком, що обмежує обсяг переданої інформації.

Технічний результат заявленого пристрою полягає у підвищенні обсягу переданої інформації за рахунок розширення діапазону її відображуваності шляхом створення пристрою, що забезпечує формування та відображення алфавітно-цифрової і графічної інформації в діапазоні довжин хвиль, які безпосередньо не сприймаються людським оком (формуванні світлового потоку, наприклад, в режимі інфрачервоного або ультрафіолетового діапазону довжин хвиль в першому випадку 760 нм і більше, у другому - 380 нм і менш), а також забезпечення або зчитування інформації в обмеженому просторі, або її трансляції на масову цільову аудиторію.

Зазначений технічний результат досягається тим, що пристрій для формування та відображення в невидимому діапазоні довжин хвиль алфавітно-цифрової і графічної інформації містить джерело пиѴинен з задає блоком, містить мікроконтролер або мікропроцесор, кнопки введення інформації, регулювальні резистори і підсилюють струм транзистори, через які задає блок підключений до светоизлучающим елементів, виконаним у вигляді матриці, світловий потік якої сформовано в режимі інфрачервоних або ультрафіолетових довжин хвиль в невидимому діапазоні, при цьому мікроконтролер або мікропроцесор оснащені запам'ятовуючими пристроями, що дозволяють формувати за допомогою кнопок введення інформації потрібне зображення шляхом режиму включено/вимкнено для кожного світло випромінюючого елемента як у вигляді постійного висвічування сформованого зображення на матриці світловипромінюючих елементів, так і на їх послідовне включення/вимикання, створюючи ефект «біжучого рядка».

Крім того, задає блок пристрою пов'язаний із зовнішнім пристроєм зберігання і відображення інформації про зображення у вигляді персональної електронної обчислювальної машини (ПЕОМ).

Причому зв'язок задаючого блоку з зовнішнім пристроєм зберігання і обробки інформації про зображення є дротової або бездротової.

Бездротовий зв'язок задаючого блоку з зовнішнім пристроєм зберігання і обробки інформації про зображе�їм пристроєм зберігання і обробки інформації про зображення здійснюється по радіоканалу.

Пристрій також може бути вбудовано в електричну схему лептопа, при цьому матриця світловипромінюючих елементів у вигляді дисплея монтується в кришку лептопа з боку, протилежного стандартним розташуванням дисплея лептопа.

Пристрій може бути вбудовано і в електричну схему iPada, причому матриця світлових елементів вбудовується в корпус iPada з боку, протилежного користувачеві iPada.

Матриця світлових елементів являє собою дисплей на основі світлодіодів або є дисплей на основі рідких кристалів з підсвічуванням світлодіодами інфрачервоного або ультрафіолетового діапазону довжин хвиль.

Пристрій для створення і відображення алфавітно-цифрової і графічної інформації пояснюється кресленнями.

На фіг. 1 - загальний вигляд пристрою, в якому компактно в єдиному корпусі розміщені всі конструктивні елементи.

На фіг. 2 - пристрій, вбудоване в лептоп - вид збоку.

На А показана можлива форма матриці світлових елементів на основі світлодіодів або рідких кристалів у вигляді дисплея вмонтована в лептоп - вид спереду.

В одному з кращих варіантів (фіг. 1) пристрій складається з корпусу 1, в який вмонтовані джерело живлення 2, предполненних у вигляді матриці в М рядків на стовпці світлодіодів 4.

При цьому джерело живлення 2 електрично з'єднаний з задає блоком 3, що містить мікроконтролер 5, кнопки введення інформації 6, регулювальні резистори 7 і підсилюють струм транзистори 8, через які задає блок 3 підключений до матриці світловипромінюючих елементів 4.

Задає блок 3 - (General subject: set unit) це функціональний блок автоматичного керуючого пристрою, який фіксує приписи, відповідні заданим алгоритмом управління, і значення задають величин.

Задає блок 3 і матриця світловипромінюючих елементів 4, формує світловий потік в режимі інфрачервоного в діапазоні довжин хвиль від 760 нм і більш або ультрафіолетового випромінювання в діапазоні довжин хвиль від 380 нм і менш, скріплені з корпусом 1 за допомогою чотирьох кронштейнів, що проходять через отвори, виконані в дні корпуса 1 і отвори по краях плати задаючого блоку 3. Становище плати задаючого блоку 3 відносно корпуса 1 і матриці світловипромінюючих елементів 4 фіксують втулками. Мікроконтролер 5 служить для відстеження зовнішніх вхідних сигналів та формування керуючих вихідних сигналів в залежності від заздалегідь визначеного алгоритму, до одного з портів якого підключені рядка М світловипромінюючий матриці, а до �і ATMEL (наприклад, ATtiny13). Причому він оснащений постійним запам'ятовуючим пристроєм (ПЗП) (на фігурах не показано) і оперативним запам'ятовуючим пристроям (ОЗП) (на фігурах не показано), що дозволяють формувати за допомогою кнопок введення інформації 6 потрібне зображення шляхом режиму включено/вимкнено для кожного світло випромінюючого елемента як у вигляді постійного висвічування сформованого зображення на матриці світловипромінюючих елементів, так і на їх послідовне включення/вимикання, створюючи ефект «біжучого рядка».

У дні корпуса 1 виконані отвори, через які виведені кнопки введення інформації 6 задаючого блоку 3, а також тумблер включення/вимикання 9 джерела живлення 2. У випадку компактного розміщення всіх конструктивних елементів в єдиному корпусі 1 пристрій забезпечений кришкою 10, виконаної з світлопрозорого матеріалу.

Пристрій може бути вбудовано в електричну схему лептопа 11 (фіг. 2, вид А), або будь-якого іншого типового мобільного пристрою, що містить мікропроцесор, при цьому матриця світловипромінюючих елементів 4 буде вмонтована в кришку лептопа 12 і фіксуватися за допомогою рамки 13 з боку, протилежного стандартним розташуванням дисплея 14 лептопа 11. Дисплей 14 обі електронним способом. У цьому випадку дисплей 14 лептопа 11 фіксують за допомогою рамки 15. Для підключення матриці світловипромінюючих елементів 4 в електричну схему материнської плати лептопа 11 передбачений перемикач (на фігурах не показано) послідовності режиму роботи матриці світловипромінюючих елементів 4 і дисплея 14. А з материнської плати виводять два паралельних кабелю для підключення матриці світловипромінюючих елементів 4 і дисплея 14 допомогою роз'ємів. Пристрій також може бути розташоване на рекламному щиті, робота якого забезпечується з допомогою керуючого сигналу з персонального комп'ютера.

У разі коли пристрій вбудовано в електричну схему iPada, матриця світловипромінюючих елементів 4 розташовується в корпусі iPada або чохлі таким чином, щоб можна було читати інформацію з боку, протилежного користувачеві iPada. При розташуванні матриці світловипромінюючих елементів 4 в чохлі сигнал з материнської плати iPada передається за допомогою коннектора.

Випромінюють світлові елементи 4 світлодіоди являють собою або являють собою панель на основі рідких кристалів з підсвічуванням світлодіодами інфрачервоного або ультрафіолетового діапазонів довжин хвиль.

Пристрій для формированительном варіанті наступним чином.

Включають тумблер включення/вимикання 9 джерела живлення 2, що представляє собою джерело постійної напруги і живиться плату задаючого блоку 3, в який вмонтований мікроконтролер 5, на вхід якого через регулювальні резистори 7, підсилюють струм транзистори 8 і кнопки вводу інформації 6 подають запитивающие і керуючі сигнали. Мікроконтролер 5 формує допомогою кнопок введення інформації 6 з допомогою ПЗП і ОЗП потрібне зображення шляхом встановлення режиму включено/вимкнено для кожного світло випромінюючого елемента, наприклад, світлодіоди у відповідності з необхідним зображенням. А командні сигнали даються як на постійне висвічування сформованого зображення на матриці світловипромінюючих елементів 4, так і на послідовне включення/вимикання наступних стовпців До матриці світловипромінюючих елементів 4 і виключення/включення попередніх стовпців, тим самим створюючи ефект «біжучого рядка» і забезпечуючи повторюваність і швидкість відображення зображення, виведеного на матрицю світловипромінюючих елементів 4.

Керуючі сигнали з частини вихідних контактів мікроконтролера 5, за кількістю відповідних кількістю стовпців До матриці світловипромінюючих е�араллельно сполучає аноди світловипромінюючих елементів, наприклад світлодіодів відповідного стовпця. Інша частина вихідних контактів мікроконтролера 5 через регулювальні резистори 7 пов'язана з шинами, паралельно з'єднують катоди світловипромінюючих елементів (світлодіодів) відповідних М-рядків (на малюнку не показано). Сформований з допомогою заявлених конструктивних елементів пристрою і його роботи світловий потік в режимі інфрачервоного в діапазоні довжин хвиль від 760 нм і більш або ультрафіолетового випромінювання в діапазоні довжин хвиль від 380 нм і менш дозволяє збільшити обсяг переданої та відображуваної інформації.

У разі коли пристрій вбудовується в лептоп або інший мобільний пристрій, формування і відображення інформації здійснюється аналогічно роботі описаного кращий варіант.

Таким чином, завдяки використанню заявленого пристрою, що забезпечує можливість формування та відображення алфавітно-цифрової і графічної інформації з його допомогою, в невидимому діапазоні хвиль значно збільшується обсяг переданої інформації в спектрі невидимого випромінювання і забезпечується як зчитування інформації в обмеженому просторі, так і її трансляцію на масову цільову аудиторію.

2. Пристрій п. 1, яке відрізняється тим, що задає блок пов'язаний із зовнішнім пристроєм зберігання і відображення інформації про зображення у вигляді персональної електронної обчислювальної машини (ПЕОМ).

3. Пристрій п. 1, яке відрізняється тим, що зв'язок задаючого блоку з зовнішнім пристроєм зберігання і обрабм, що бездротовий зв'язок задаючого блоку з зовнішнім пристроєм зберігання і обробки інформації про зображення здійснюється по інфрачервоному каналу.

5. Пристрій п. 1, яке відрізняється тим, що бездротовий зв'язок задаючого блоку з зовнішнім пристроєм зберігання і обробки інформації про зображення здійснюється по радіоканалу.

6. Пристрій за пп. 1-5, відрізняється тим, що воно вбудовано в електричну схему лептопа, при цьому матриця світловипромінюючих елементів у вигляді дисплея вмонтована в кришку лептопа з боку, протилежного стандартним розташуванням дисплея лептопа.

7. Пристрій за пп. 1-5, відрізняється тим, що воно вбудовано в електричну схему iPada, причому матриця світловипромінюючих елементів вбудована в корпус iPada з боку, протилежного користувачеві iPada.

8. Пристрій за пп. 1-5, відмінне тим, що матриця світловипромінюючих елементів являє собою дисплей на основі світлодіодів.

9. Пристрій за пп. 1-5, відмінне тим, що матриця світловипромінюючих елементів являє собою дисплей на основі рідких кристалів з підсвічуванням світлодіодами інфрачервоного в діапазоні довжин хвиль від 760 нм і більш або ультрафіолетового діапазону довжин хвиль в діапазоні довжин хвиль

 

Схожі патенти:

Осід з вбудованою структурою затримки

Винахід відноситься до органічного світлодіода (ОСІД), що містить світловипромінювальну структуру, яка призначена для випромінювання світла при подачі живлення. Технічним результатом є зменшення падіння яскравості випромінюваного світла від кутового або крайового ділянки до центральної ділянки планарною світловипромінюючий поверхні ОСІД. Результат досягається тим, що органічний світлодіод містить структуру затримки, призначену затримувати поширення щонайменше двох імпульсів сигналу потужності, що мають тимчасове співвідношення один з одним і таку інтенсивність сигналу, при якій частина світловипромінюючий структури порушується залежно від збігу імпульсів сигналу потужності на частини світловипромінюючий структури, і структуру висновків, призначену для прийому щонайменше двох імпульсів сигналу потужності і для подачі на структуру затримки в її різних позиціях щонайменше двох імпульсів сигналу потужності. 3 н. і 11 з.п. ф-ли, 22 іл.

Багаторівневе стохастичне псевдосмешение з придушенням шуму шляхом послідовного осереднення з використанням шаблонів

Винахід відноситься до обчислювальної техніки, і більш конкретно до дисплеїв, які мають квантовані характеристики відображення для кожного пікселя. Технічним результатом є поліпшення якості зображення для бістабільних дисплеїв. Спосіб відображення першого зображення на дисплеї включає в себе етап створення першого варіанту першого зображення у відповідності з першим шаблоном просторового псевдосмешения. Далі створюють другий варіант першого зображення у відповідності з другим шаблоном просторового псевдосмешения, відмінним від зазначеного першого шаблону. А також відображають перше зображення шляхом послідовного відображення першого і другого варіантів першого зображення на дисплеї за допомогою осереднення за часом послідовності першого і другого варіантів зображення. 5 н. і 32 з.п. ф-ли, 6 іл.

Підкладка активної матриці і пристрій відображення

Винахід відноситься до підкладці активної матриці і до пристрою відображення. Технічний результат - підвищення виходу придатної продукції за рахунок звуження обрамлення екрану і збільшення проміжку між сусідніми сполуками. Даний винахід є основою активної матриці, в якій периферійна область забезпечена поза області відображення. На підкладці активної матриці перший, другий і третій транзистори, плаваюче з'єднання, переключательное з'єднання, основне з'єднання і ответвленное з'єднання, електрично поєднане з основним з'єднанням, розташовані в периферійній області. Кожні з плаваючого з'єднання і ответвленного з'єднання електрично з'єднують перший і другий транзистори і містять ділянка перетину, перетинається з переключательним з'єднанням, причому в ділянці перетину забезпечений третій транзистор. Електрод затвора третього транзистора включає в себе переключательное з'єднання, один з його електродів витоку і стоку включає в себе ответвленное з'єднання, а інший з цих електродів витоку і стоку включає в себе плаваюче з'єднання. 2 н. і 4 з.п. ф-ли, 12 іл.

Тригер, регістр зсуву, схема збудження пристрою відображення, пристрій відображення і панель пристрою відображення

Винаходи належать до обчислювальної техніки і можуть бути використані в пристроях відображення. Технічним результатом є зменшення розмірів пристрою. Тригер містить перший (p-типу), другої (n-типу), третій (p-типу) і четвертий (p-типу) транзистори; вхідні клеми; першу і другу вихідні клеми, перший і другий транзистори складають першу КМОП-схему, затвори транзисторів з'єднані один з іншим і стоки транзисторів з'єднані один з іншим, третій і четвертий транзистори складають другу КМОП-схему, затвори транзисторів з'єднані один з іншим і стоки транзисторів з'єднані один з іншим, перша вихідна клема з'єднана з затворної стороною першої КМОП-схеми і стокового стороною другій КМОП-схеми, друга вихідна клема з'єднана з затворної стороною другій КМОП-схеми і стокової стороною першої КМОП-схеми, щонайменше, один вхідний транзистор, включений в групу зазначених транзисторів з першого по четвертий, джерело вхідного транзистора з'єднаний з однієї з вхідних клем. 9 н. і 30 з.п. ф-ли, 75 іл.

Спосіб відображення інформації про вертикальному переміщенні корабельної злітно-посадочної площадки при посадці вертольота на корабель

Винахід відноситься до авіаційної техніки, а саме до морської авіації для забезпечення візуальної посадки вертольота на корабельну злітно-посадкову площадку (ВППл) вдень і вночі. Технічним результатом є підвищення безпеки посадки вертольота на корабель в складних метеоумовах вдень і вночі. Спосіб відображення інформації про вертикальному переміщенні корабельної злітно-посадочної площадки при посадці вертольота на корабель, який полягає в тому, що на ангарі або інший надбудови корабля в положенні, близькому до вертикального, лицьовою стороною, спрямованої в бік заходу вертольота на посадку, встановлюють багатофункціональний індикатор, на якому є, принаймні, два інформаційних поля зі світловими елементами, наприклад, на основі світлодіодів різних кольорів, на першому з яких паралельно довгій стороні індикатора забезпечується відображення шкали висоти переміщення центру ВППл, а на другому інформаційному полі - відображення поточного стану ВППл, відрізняється тим, що на другому інформаційному полі відображення інформації про стан ВППл здійснюється у вигляді кольорового стовпчастої діаграми, що складається з лінійки світлодіодів, початком якої є лін�уемое положення ВППл при її русі знизу нагору або зверху вниз. 7 іл.

Схема управління відображенням, пристрій відображення і спосіб управління відображенням

Винахід відноситься до засобів управління рідкокристалічними пристроями відображення. Технічним результатом є підвищення якості відображення за рахунок усунення чергуються світлих і темних поперечних смуг, що виникають при подачі на пристрій відеосигналу з перетвореною роздільною здатністю. В способі, коли роздільна здатність відеосигналу перетворена з коефіцієнтом n (де n - ціле число, рівне двом або більше), вздовж стовпців на електроди пікселів, відповідних n суміжних шин сигналу розгортки і є суміжними один з одним вздовж стовпців, подають потенціали сигналів однакової полярності і однакового рівня сірого, змінюють напрямки зміни потенціалів сигналів, записаних у електроди пікселів з шин сигналу передачі даних кожні n суміжних рядків, у відповідності з полярностями потенціалів сигналів. 3 н. і 8 з.п. ф-ли, 64 іл.

Пристрій відображення

Винахід відноситься до пристроїв відображення. Технічним результатом є зменшення неоднорідності в кольорі, що є результатом прояву властивості кута спостереження зігнутої частини цілісної лінзи. Результат досягається тим, що пристрій відображення забезпечене цілісної лінзою на передній стороні поверхні відображення включає в себе: частину введення відеосигналу для введення відеосигналу; і частина перетворення зображення для подвергания, для кожної горизонтальної лінії, які відображаються зображень, отриманих з відеосигналів, введених за допомогою частині введення відеосигналу, тих, які відповідають зігнутої частини цілісної лінзи, перетворення зображення. 2 н. і 4 з.п. ф-ли, 14 іл.

Підкладка пристрої

Винахід відноситься до підкладки пристроїв і може бути використане в рідкокристалічних пристроях відображення. Технічним результатом є виключення перешкод, скорочення відстані між інтегральною схемою та схемою перемикання RGB сигналів, зменшення області рамки. Пристрій містить область матриці елементів, схему перемикання RGB сигналів і інтегральну схему драйвера витоків. Положення центру (f1) групи висновків, сполучених з шинами відеосигналів інтегральної схеми драйвера витоків, зміщений на відстань (g) вліво від положення центру (f2) схеми перемикання RGB сигналів, що збільшує довжину тягнеться вертикально ділянки кривої вліво шин відеосигналів і скорочує довжину тягнеться вертикально ділянки кривої вправо шин відеосигналів. 6 з.п. ф-ли, 5 іл.

Дисплей

Дисплей // 2467403

Схема компаратора і пристрій, забезпечене нею

Винахід відноситься до схемою компаратора, яка порівнює два вхідних напруги, і до пристрою відображення, постаченому схемою компаратора
Up!