Спосіб автоматичного поливу рослин

 

Спосіб автоматичного поливу рослин відноситься до рослинництва і призначений для організації автоматичного виборчого поливу рослин.

Відомий спосіб автоматичного поливу рослин, реалізований в пристрої для автоматичного поливу рослин [1]. Пристрій містить ємність з середовищем для вирощування як мінімум двох рослин, в якій встановлені приймальні патрубки з отворами для підведення поливальної рідини до рослин, ємність для поливальної рідини з пристроєм подачі поливальної рідини, мають вихідну трубку з наконечником, пристрій переміщення наконечника і програмне пристрій з можливістю автоматичного керування пристроєм подачі поливальної рідини і пристроєм переміщення наконечника за заданими програмами. Привід для переміщення наконечника служить для його переміщення від одного приймального патрубка до іншого на відстань, рівну відстані між прийомними патрубками. Спосіб поливу, реалізований в конструкції установки, дозволяє виробляти індивідуальний полив кожної рослини з необхідним витратою поливальної рідини.

Недолік зазначеного способу поливу полягає у відсутності можливості гнучкого вимірювання�технічної сутності і досягається результату є спосіб автоматичного поливу рослин, реалізований в пристрої для автоматичного поливу рослин [2]. Пристрій для автоматичного поливу рослин містить ємність з середовищем для вирощування рослин, ємність для поливальної рідини з пристроєм подачі поливальної рідини, мають вихідну трубку з наконечником, пристрій переміщення наконечника, що має настановні ніжки, і програмне пристрій з можливістю автоматичного керування пристроєм подачі поливальної рідини і пристроєм переміщення наконечника за заданими програмами. Наконечник встановлений під кутом до ємності з середовищем для вирощування рослин і має можливість переміщення вздовж своєї осі, а установчі ніжки пристрої переміщення наконечника мають L-подібну форму, причому одне з колін ніжки розташоване під ємністю з середовищем для вирощування рослин. Спосіб поливу, реалізований в конструкції установки, дозволяє виробляти індивідуальний полив кожної рослини з необхідним витратою поливальної рідини і змінювати вручну розташування пристрою переміщення наконечника щодо ємності з середовищем для вирощування рослин і самого наконечника і, таким чином, коригувати розташування місць поливу всіх трав'янистою низькорослою рослиною, батьк�дусмотрена можливість незалежного зміни місць поливу для кожної рослини індивідуально.

Завдання, розв'язувана винаходом, полягає в забезпеченні можливості незалежного зміни місць поливу для кожної рослини індивідуально. Поставлена задача досягається тим, що в способі автоматичного поливу рослин, що включає подачу регульованого об'єму поливальної рідини до рослин за допомогою насоса і поливальної головки, що переміщається від рослини до рослини з допомогою керованого від програмного пристрою привода, до початку здійснення циклу автоматичного поливу поливальна головка, що знаходиться у вихідному положенні, підводиться з допомогою приводу, в ручному режимі управління, на кожному рослині по черзі і зупиняється. У пам'яті програмного пристрою фіксуються координати місць зупинки, після чого вона повертається з допомогою приводу у вихідне положення, при досягненні якого програмне пристрій переводиться в автоматичний режим відтворення місць зупинки.

У пропонованому способі стає можливим гнучке, незалежна зміна місць поливу для кожної рослини індивідуально за рахунок налаштування програмного пристрою в налагоджувальному режимі з урахуванням необхідних місць поливу і подальшого автоматичного відтворення заданног�ва, потрібно провести переналагодження програмного пристрою.

На фіг.1 наведена схема реалізації способу.

Спосіб здійснюється наступним чином. Подача поливальної рідини до рослин 1 здійснюється з бака 2 за допомогою насоса 3, шланга 4 і поливальної головки 5. Переміщення поливальної головки 5 від рослини до рослини здійснюється за допомогою приводу. Він складається з каретки 6, напрямних 7, пасової передачі 8 і крокового двигуна 9. Роботою крокового двигуна 9 насоса і 3 управляє програмне пристрій 10. До початку здійснення циклу автоматичного поливу поливальна головка 5, що знаходиться у вихідному положенні, підводиться, в ручному режимі управління, на кожному рослині 1 почергово і зупиняється. У пам'яті програмного пристрою 10 фіксуються координати місць зупинки поливальної головки і задається тривалість поливу. Після чого поливальна головка 5 повертається у вихідне положення, при досягненні якого програмне пристрій 10 переводиться в автоматичний режим відтворення місць зупинки. При досягненні встановленого часу початку поливу поливальна головка 5 в автоматичному режимі здійснює переміщення з вихідного стану до кожного рослині 1 поочер�тенією тривалості поливу, і поливальна рідина з бака 2 через шланг 4 і поливочною головку 5 подається до 1 рослині. Після останнього поливу рослини поливальна головка 5 переміщається в початкове положення.

Працездатність способу перевіряли при автоматичному виборчому поливі десяти рослин, посаджених на різній відстані один від одного в ящик розміром в плані 200*700 мм. Програмне пристрій містив мікроконтролер ATmega 328, який керував роботою крокового двигуна і насоса з керуючою програмою допомогою двох електромагнітних реле. До початку здійснення циклу автоматичного поливу поливальна головка, що знаходиться у вихідному положенні, подводилась, в ручному режимі управління, на кожному з десяти рослин по черзі і зупинялася. У пам'яті програмного пристрою фіксувалися координати місць зупинки поливальної головки і задавалася за допомогою клавіатури програмного пристрою, тривалість кожного поливу рослини в секундах. Вона становила для різних рослин величину від 5 до 15 секунд. Після чого поливальна головка поверталася в початкове положення, при досягненні якого програмне пристрій переводилося в автоматичний режим відтворення місць зупинки поливів автоматичному режимі справила переміщення з вихідного стану до кожного рослині по черзі. При досягненні рослини вона зупинялася, включався насос на час встановленої для даної рослини тривалості поливу, і поливальна рідина з бака через шланг і поливальну головку подавалася до рослині. Після поливу десятого рослини поливальна головка перемістилася у вихідне положення.

Джерела, прийняті до уваги

1. Патент на корисну модель UA 131279 U1.

2. Патент на корисну модель UA 134002 U1.

Спосіб автоматичного поливу рослин, що включає подачу регульованого об'єму поливальної рідини до рослин за допомогою насоса і поливальної головки, що переміщається від рослини до рослини з допомогою керованого від програмного пристрою привода, при цьому до початку здійснення циклу автоматичного поливу поливальна головка, що знаходиться у вихідному положенні, підводиться в ручному режимі управління до кожного рослині по черзі і зупиняється, в пам'яті програмного пристрою фіксуються координати місць зупинки, після чого вона повертається у вихідне положення, при досягненні якого програмне пристрій переводиться в автоматичний режим відтворення місць зупинки. 

Схожі патенти:

Пристрій для підйому води

Пристрій містить повітряну камеру (1), герметичний посудину (3), встановлений нижче рівня водної поверхні джерела водопостачання, додатковий герметичний посудину (8), повітряний трубопровід (4), що з'єднує камеру (1) з верхньої частини посудини (3), два змішувача-дозатора, перший (5(I)), з яких встановлений на водній поверхні джерела водопостачання, а другий (5(II)) і сполучений з ним кінець нагнітального трубопроводу (7) розміщені в посудині (3), і підвідний (6) і підйомний (9) трубопроводи. Перший змішувач-дозатор (5(I)) і нижня частина посудини (3) з'єднані трубопроводом (6). Другий змішувач-дозатор (5(II)) і нижня частина посудини (8) з'єднані трубопроводом (7). Нижній кінець підйомного трубопроводу (9) введено в посудину (8) з установкою зрізу вище зрізу трубопроводу (7). Трубопровід (7) оснащений стрімких ділянкою (10), розміщеним над посудиною (8). В якості камери (1) використовується пустотіле жорстке або повітряопорні (надувне) виріб з малої повітропроникністю. Завданням винаходу є прихований полив декоративних рослин за рахунок підсосу в нічний час у заглиблений у воду чи в землю посудину (3) потоку чергуються порцій води і повітря низької щільності, де вода і повітря поділяються, витрати однієї частия в денний час доби іншій частині повітря і накопиченої в посудині (3) води в потік чергуються порцій води і повітря підвищеної щільності, який подається в точку поливу, і випуску в атмосферу невикористаної частини повітря після завершення зливу накопиченої води, а камера (1) має форму, що виконує декоративну функцію (статуя, надувна фігура, декоративний камінь). 5 з.п. ф-ли, 1 іл.

Пристрій для автоматичного поливу

Винахід стосується пристрою поливу, що приводиться в дію сонячною енергією. Пристрій містить сполучені допомогою трубопроводу повітряну камеру і накопичувач води, який з'єднаний з грузилом в одне ціле. В джерелі водопостачання розміщені накопичувач води, стрімкий ділянку всмоктувального трубопроводу і U-образні прогини ряду зливних трубопроводів. В накопичувач води введені випускний кінець всмоктувального трубопроводу і впускні кінці зливних трубопроводів з установкою вхідних отворів зливних трубопроводів нижче вихідного отвору всмоктувального трубопроводу. Досягнутий технічний результат полягає в прикореневому поливі рослин, вирощуваних на малих земельних ділянках, розташованих на штучному плавучому засобі (плавучому острові) або в контейнерах, встановлених на одному або декількох рівнях над поверхнею водоймища, при цьому в пропонованому пристрої відсутні труться, воно не схильне засмічення, пов'язаній з відкладеннями солей і бактеріальної слизу при заборі води з водойми, має нескладну конструкцію і просто в експлуатації. 4 з.п. ф-ли, 1 іл.

Пристрій для автоматичного поливу

Винахід відноситься до пристроїв для автоматичного поливу рослин. Пристрій для автоматичного поливу містить повітряну камеру (1) і накопичувач води (2) з введеними в нього впускним кінцем зливного трубопроводу (5) і випускним кінцем всмоктувального трубопроводу (4), зливний кінець зливного трубопроводу встановлений вище рівня вільної поверхні джерела водопостачання (12), всмоктуючий кінець всмоктувального трубопроводу опущений на джерело водопостачання. Повітряна камера і накопичувач води рознесені в просторі, повітряна камера сполучається з верхньою частиною накопичувача води з допомогою трубопроводу, накопичувачі води отвір (6) впускного кінця зливного трубопроводу розташоване нижче отвори (7) випускного кінця всмоктувального трубопроводу, зовнішня частина всмоктувального трубопроводу забезпечена водо-повітряним затвором, що представляють собою стрімкий ділянка (8), зовнішня частина зливного трубопроводу забезпечена водо-повітряним затвором, що представляє собою U-подібний прогин (9). Повітряна камера може бути виконана у вигляді елемента декору, вона також може містити тонкостінну оболонку. Нижня частина стрімкого ділянки всмоктувального трубопроводу може бути розміщена нижче нижньої частини U-і роботи і зниження матеріаломісткості пристрою. 3 з.п. ф-ли, 1 іл.

Крапельниця

Винахід відноситься до техніки поливу сільськогосподарських культур і призначений для використання при краплинному зрошенні

Пристрій для поливу кімнатних рослин

Винахід відноситься до сільського господарства

Пристрій для поливу рослин (варіанти)

Винахід відноситься до галузі сільського господарства

Спосіб підгрунтового поливу рослин при вирощуванні їх у закритому грунті в лотках

Винахід відноситься до сільського господарства, зокрема для вирощування рослин у закритому грунті

Пристрій для поливу

Винахід відноситься до сільського господарства, зокрема до механізації поливу, і може бути використане для зрошення сільськогосподарських культур шляхом дискретної подачі води у вогнища зволоження

Установка для багаторазового автоматичного поливу рослин

Винахід відноситься до галузі рослинництва, а саме до устаткування для вирощування рослин у закритому грунті і може бути використане для поливу теплиць

Установка для імпульсного зрошення

Винахід відноситься до сільськогосподарської меліорації, зокрема до імпульсного зрошенню, і може бути використане при зрошенні садів і виноградників
Система підгрунтового зрошення включає джерело води, накопичувальний резервуар (32) з поплавковим регулятором, польової (1) і секційний розподільники (2), зволожувачі (3) і пристрій для автоматичної подачі води (4). У поплавковий регулятор введений вертикальний розподільник (20), усередині якого встановлений золотник (27). Золотник (27) з'єднаний з поплавковою камерою (32), гідравлічно пов'язаної допомогою трубки (36) з перфорованими трубками-накопичувачами (37). Розподільник (20) забезпечений вхідним і вихідним отворами, перекриваемими заслінкою золотника (27). Механізм зміни положення золотника (27) виконаний у вигляді жорстко встановленого у верхній частині штока, що має вільно переміщаються фіксатори (34, 35). У режимі ручного зміни положення золотника (27) підйомник (39) з фіксатором (40) переміщають на необхідну висоту. Підйомник (39) взаємодіє зі штоком з переміщаються фіксаторами (34, 35). Технічним результатом винаходу є спрощення конструкції системи, зниження матеріаломісткості, виключення перезволоження грунту, економія води. 2 з.п. ф-ли, 2 іл.
Винахід відноситься до сільського господарства і призначений для використання при водораспределении в напірних зрошувальних системах. Розподільник води містить розподільчий корпус, який послідовно перемикається відносно гладкої поверхні корпусу і який пристроєм ущільнення прилягає до сполученої поверхні корпусу. Для розподілу води зміщують кошти і пристрій ущільнення на ділянках переміщення при ступінчастому переміщенні сприяють відведенню розподільного корпусу від сполученої поверхні корпусу. Винахід спрямовано на зменшення зносу в області пристрою ущільнення і сполученої поверхні корпусу розподільника води. 15 з. п. ф-ли, 5 іл.

Водораспределительное пристрій

Винахід відноситься до водораспределительному пристрою і може бути використане для постачання садових зрошувальних установок, таких як дощувальні установки. У водораспределительном пристрої є гідравлічно яка активується шляхом зміни тиску пристрій поетапного перемикання. За допомогою пристрою поетапного перемикання забезпечується поетапне перемикання на кілька кутових збільшень (IW) і, отже, пропуск неактивних виходів (А5, А6) водораспределительного пристрою. Виходи (А3-А6) можуть бути помічені користувачем змінно як активні чи неактивні. Пристрій поетапного перемикання виконано для поетапного перемикання корпусу розподільника на різні задаються крокові величини, відповідно на інший водовипускной вихід. Різні крокові величини задаються змінно регульованою довжиною ходу (D1-D5) поршня (КО) пристрої крокового перемикання. Технічним результатом винаходу є усунення проблематики зниження тиску на неактивних виходах і спрощення обслуговування. 10 з.п. ф-ли, 6 іл.

Пристрій для автоматичного поливу рослин

Пристрій для автоматичного поливу рослин містить ємність для поливальної рідини (1) з пристроєм подачі поливальної рідини (2) до кількох рядів рослин, мають вихідний шланг (3) з подаючим наконечником (4), керований від програмного пристрою (7) привід (5) для переміщення наконечника (4) від одного приймального патрубка (6) до іншого. До прийомних патрубків (6), розташованим у кожного ряду рослин, приєднані розподільні трубопроводи (8) з поливальними наконечниками (9). Програмне пристрій (7) автоматично керує процесом поливу рослин за заданими програмами. Технічним результатом винаходу є підвищення ефективності автоматичного поливу декількох рядів рослин з необхідним витратою поливальної рідини. 2 іл.

Спосіб забезпечення рослин водним і мінеральним живленням в умовах невагомості та система для його здійснення

Група винаходів відноситься до космічної біології і може бути використана для культивування рослин в умовах космічного польоту. Спосіб включає подачу поливної питної води в кореневій модуль з иононасищенним ионитним волокнистим почвозаменителем і забезпечення автокорекції величини pH одержуваного субстратного розчину, а також насичення його нутрієнтами, що містять елементи N, P, K, S, Ca, Mg і Fe. Для забезпечення нутрієнтами в необхідній кількості здійснюють постійний моніторинг сумарної концентрації елементів в поливної воді перед подачею в кореневій модуль. Поливну питну воду перед тим, як подати до кореневої модуль, попередньо пропускають через шар гранульованого иононасищенного іоніту-почвозаменителя, кількість якого вибирають так, щоб до кінця розрахункового терміну роботи сумарна концентрація елементів S, Ca, Mg і Fe в поливної воді була в межах, адекватних для вирощування рослин. При цьому, у випадку зниження в поливної воді після проходження шару гранульованого иононасищенного іоніту-почвозаменителя сумарного вмісту елементів N, P і K до нижньої межі допустимого діапазону концентрацій, в неї додають концентрат, одержуваний пропус�одержащихся в ньому елементів N, P і K вистачило до кінця розрахункового терміну роботи. Система включає кореневої модуль з ионитним волокнистим почвозаменителем для висаджування насіння або розсади і подальшого вирощування рослин, до якого підключений вихід трубопроводу подачі поливної води з встановленими на вході перистальтичним насосом. Додатково до трубопроводу подачі поливної води після перистальтичного насоса послідовно приєднані збагачувальний патрон, заповнений гранульованим иононасищенним ионитом-почвозаменителем, і проточна змішувальна камера з розміщеними в ній датчиком електропровідності води і мішалкою, змішувальна камера обладнана власним замкнутим водяним контуром, в якому послідовно встановлені насос і збагачувальний патрон з гранульованим МДУ. При цьому система забезпечена контроллером, електрично з'єднаний з насосами, мішалкою і датчиком електропровідності води, причому датчик електропровідності води включений у ланцюг негативного зворотного зв'язку контролера. Винаходи дозволяють підвищити технологічність та виробництво рослинної продукції в космічній оранжереї в умовах мікрогравітації. 2 н. і 2 з.п. ф-ли, 1 іл., 1 пр.

Пристрій автоматизованого управління багато опорної дощувальної машиною фронтального дії для точного поливу

Пристрій автоматизованого управління багато опорної дощувальної машиною фронтального дії для точного поливу включає встановлені на візках з електроприводом трубопроводи правого і лівого крил машини, блок синхронізації руху за курсом з напрямних тросом і блок керування швидкістю руху машини. Вздовж зрошувального каналу встановлена на стійках контактна мережа, взаємодіюча з струмознімачем, який через телескопічний механізм закріплений на візку, що пересувається по протилежній стороні зрошувального каналу. Вихід струмознімачів з'єднаний з входом щита управління, вихід якого з'єднаний з входом лічильника електричної енергії, виходи якого з'єднані з входами мікропроцесорного блоку управління і частотного перетворювача. Входи мікропроцесорного блоку управління з'єднані з таймером, системою стабілізації курсу, системою синхронізації візків у лінію, датчиками шляху, задатчиком норми поливу, задатчиком довжини ділянки поливу, витратоміром і манометром, встановленим на трубопроводі, а виходи мікропроцесорного блоку управління з'єднані з электрогидрозадвижкой, частотним перетворювачем, контактором, приладами синхронізації �од якого через электрогидрозадвижку і витратомір з'єднаний з трубопроводом. Мікропроцесорний блок керування з'єднаний з входом-виходом інтерфейсного пристрою. Сигнал з виходу частотного перетворювача подається на електропривод лівого і правого крила машини, а вихід контактора з'єднаний через електродвигун з входом насоса. Сигнал, отриманий з вимірників вологості, встановлених на зрошуваній ділянці поля, надходить на систему управління поливом через GLONASS-супутник, сигнал з системи управління поливом через GLONASS-супутник передається на вхід-вихід GLONASS-приймача, вихід якого через блок аналізу сигналів з'єднаний з мікропроцесорним блоком керування, вихід якого з'єднаний з GLONASS-приймачем. Вхід-вихід мікропроцесорного блоку управління електрично з'єднаний з сенсорним екраном, а вихід частотного перетворювача з'єднаний з входом контактора. Вихід блоку аналізу сигналів з'єднаний з входами блоку управління поливом, виходи яких на крайніх провідних опорних візках з'єднані з входом приладу стабілізації курсу, а на проміжних опорних візках з'єднані з входом синхронізації приладу візків у лінію, як правого, так і лівого крил машини. Технічним результатом винаходу є зниження витрат зрошувальної води, добрив, еле�

Спосіб підживлення сільськогосподарських культур

Винахід відноситься до галузі сільського господарства. Спосіб включає обприскування сільськогосподарських культур з початковим дробленням струменя розчину мікроелементних добрив потоком повітря і подальшим электрозарядом крапель в коронирующем електростатичному полі. Рідинно-повітряну суміш готують на відстані від гідравлічних розпилювачів обприскувача, потім подають під тиском до гідравлічним распилителям, при виході з яких вона дробиться і у вигляді факела з бульбашками повітря проходить через електростатичне поле, де суміш у вигляді рідинно-повітряних крапель отримує електричний заряд, додатково подрібнюється, збільшуючи монодисперсность, зволоження поверхні подкармливаемих рослин, кількість вільних іонів поживних речовин мікроелементних добрив, які, осідаючи на поверхні сільськогосподарських культур, проникають всередину рослини, покращують його харчування. Розмір крапель, їх дроблення, монодисперсность крапель і кількість вільних іонів регулюють тиском розчину мікроелементних добрив від 0,2 до 0,3 МПа, тиском повітря від 0,4 до 0,5 МПа, инъектируемого в розчин добрив в нагнітальній магістралі, витратою розчину мікроелементних ктростатическом напрузі на електродах від 3 до 5 кV і силі струму до 10 мА. Спосіб дозволяє збільшити насичення суміші розчину добрив повітрям і підвищити монодисперсность розпиленого розчину мікроелементних добрив. 2 іл.

Пристрій для регулювання внесення рідких добрив на зрошувальній системі

Винахід відноситься до сільського господарства і може бути використане при меліорації в зрошувально-зволожувальних системах, у водоохоронних заходах, розподілу стічних вод тваринницьких стоків в системі дощування з розподільних трубопроводів. Пристрій включає водозабірних споруд, розподільний трубопровід, водорозподільні пристрою в місцях відведення з розподільчого трубопроводу, поливні трубопроводи і перепад між відводить і підвідної частинами трубопроводу. Поливні трубопроводи послідовно розташовані по довжині розподільного трубопроводу. Секції розподільного трубопроводу оснащені коректором витрати відкритого типу з входом і виходом у вигляді закріпленого відвідного колінчастого патрубка. Колінчастий патрубок встановлений співвісно випускного отвору підвідного колінчастого патрубка з можливістю горизонтального обертання і взаємодії одночасно з відвідним і поливними трубопроводами. Колінчастий патрубок виконаний з можливістю роз'ємного з'єднання. Звід відвідного патрубка має додатковий дощувальний апарат. Винахід забезпечує підвищення надійності роботи системи і використання�жнения. 1 з.п. ф-ли, 2 іл.

Спосіб управління агрегатом захисту рослин при супутникової навігації на сільськогосподарських полях

Винахід відноситься до галузі сільського господарства. У способі керують агрегатом захисту рослин, що складається з транспортного засобу і обприскувача з форсунками для розпилювання засоби захисту. Управління рухом агрегату захисту рослин здійснюють за допомогою бортового комп'ютера з навігаційною системою у відповідності з введеними в бортовий комп'ютер координатами траси. Управління обприскуванням здійснюють включенням форсунок обприскувача у необроблених ділянках поля. При цьому управління обприскуванням здійснюють включенням форсунки обприскувача у необроблених заражених ділянках поля, що підлягають обприскуванню - зони зараження. Управління агрегатом захисту рослин, рухом і вибором геометрії траси руху, точністю позиціонування агрегату на трасі, довжиною штанги, кількістю форсунок на штанзі, радіусом факела розпилу форсунки, критерієм включення форсунок і управління обприскуванням здійснюють з мінімальним значенням екологічної шкоди і енергоресурсних витрат агрегату захисту рослин, з урахуванням просторового положення зон зараження і конфігурації поля при заданій точності навігації та системи визначення географічних ко�та захисту рослин шляхом зменшення довжини траси руху агрегату по дільницях, включає зони зараження. 4 іл.

Автоматизований чековий водовипуск для дискретного регулювання рівня нижнього б'єфа

Винахід відноситься до іригаційних систем і може бути використано для регулювання рівня води в рисових чеках в дискретному режимі, тобто
Up!