Спосіб отримання білкового інгредієнта з властивостями сорбенту мікотоксинів

 

Винахід відноситься до харчової промисловості і може бути використано в якості добавки до м'ясних, плодово-ягідні, рослинні начинки, а також хліб і хлібобулочні вироби.

Відомий спосіб отримання харчового біологічно активного продукту дріжджів, що включає автолиз попередньо суспензійованих у питній воді дріжджів при рН = 5 і температурі 50°C протягом 60-90 хв, обробку ферментним препаратом амилоризин П10х в кількості 0,2% до маси вихідного кількості дріжджів при 50°С протягом 5-6 год і сушку. Обезгоречивание проводять бікарбонатом натрію (Патент РФ №2224438, опубл. 20.01.2005).

Відомий також спосіб отримання харчової добавки, що включає автолиз дріжджової біомаси, яка є чистою культурою дріжджів, в присутності індукторів: затравочного автолизата, етанолу та хлориду натрію; автолиз проводять у чотири стадії, причому першу при підвищеному тиску, а другу, третю і четверту - при зниженому; стадії відрізняються температурою проведення і тривалістю; після завершення автолізу в тому ж реакторі проводять теплову стерилізацію протягом 20-30 хв. Обробку готового продукту проводять різними способами: в одному випадку, не перериваючи процесу, проводять сгществ, в іншому випадку отриманий рідкий готовий продукт висушують; крім того, в рідкий і згущений готові продукти додають лимонну кислоту, згущений продукт також додають етанол (Патент РФ № 2105503, МПК7А23J 1/18, опубл.27.02.1998 р.).

Недоліком вищевказаних способів є тривалість, енергоємність і складність для практичного застосування. При цьому готовий продукт має недостатньо високу якість, внаслідок низького ступеня перетравності отриманих білкових добавок, пов'язаної з високою міцністю стінки дріжджової клітини і наявності нуклеїнових кислот в кінцевому продукті. Крім того, отримані за даними технологіями продукти не мають властивості сорбенту мікотоксинів, за збереження цілісності клітин дріжджів.

Завданням цього винаходу є отримання білкового інгредієнта з властивостями сорбенту мікотоксинів на основі залишкових пивних дріжджів, за рахунок дезінтеграції дріжджової клітини і відділення клітинної оболонки, а також підвищення біологічної цінності добавки за рахунок збільшення перетравності дріжджових білків і видалення нуклеїнових кислот. Отриманий у вигляді порошку готовий продукт може піддаватися тривалим термінами зберігання за�ожжи розбавляють водою у співвідношенні 1:1 і концентрують центрифугуванням при 3000 об/хв протягом 7-10 хв, отриманий осад обробляють гідроксидом натрію при рН 9,0-10,0 і температурі 50-60°С протягом 8-10 хвилин, далі продукт повторно розбавляють водою у співвідношенні 1:2 і концентрують центрифугуванням при 3000 об/хв протягом 7-10 хв, після чого нейтралізують соляною кислотою до рН 6,5-7,0, отриманий осад заморожують в льодогенераторі безперервної дії. Після розморожування отриману суспензію гомогенізують при перепаді тисків 200-220 атм, знову розбавляють водою у співвідношенні 1:2 і концентрують центрифугуванням при 3000 об/хв протягом 7-10 хв і сушать. Сушку суспензії проводять при температурі теплоносія на вході в сушильний агрегат 150-160°С. У разі, коли готовий білковий компонент використовується на кормові потреби, обробка гідроксидом натрію може бути виключена. Попереднє розведення і центрифугування дріжджів необхідно для видалення молодого пива і залишків хмелю з залишкових пивних дріжджів.

Вільна клітинна оболонка є сорбентом мікотоксинів, які чинять імунодепресивну дію на організм людини. Встановлено, що при використанні обробки гідроксидом натрію кількість відокремлених клітин зростає на 4,9% по відношенню до їх соді�кількість відокремлених клітинних оболонок дріжджових клітин з 31,8% (у вихідних залишкових пивних дріжджах) до 60,9%. Внаслідок подальшої гомогенізації при перепаді тисків 200-220 атм отриманої суспензії відсоток, відокремлених клітинних оболонок дріжджових клітин збільшується до 93,2%, за рахунок обробки залишкових пивних дріжджів гідроксидом натрію кількість відокремлених клітинних оболонок доходить до 98,1%.

Розведення водою суспензії у співвідношенні 1:2 з подальшим центрифугуванням після процесу гомогенізації необхідно для видалення низькомолекулярної фракції білків, що дозволяє збільшити сорбційну ємність отриманого білкового інгредієнта. У разі відсутності процесу розведення водою та центрифугування після гомогенізації, сорбційна ємність білкового інгредієнта за афлатоксину В1 складає 46%, за охратоксину - 0% і токсину ДОН - 0%, у той час як білковий компонент, отриманий за технологією, з використанням промивання після гомогенізації, має сорбційну ємність по афлатоксину В1 - 50%, по охратоксину - 70% і за токсину ДОН - 11,4%.

Експериментально встановлено, що перетравність протеїну залишкових сухих пивних дріжджів становить 40-45%.

Використання процесу гомогенізації в запропонованій нами технології отримання білкового інгредієнта з властивостями сорбенту поода внутрішньоклітинного протеїну в рідку фазу. А при використанні обробки гідроксидом натрію відсоток перетравності підвищується до 90-92%. Крім того, при проведенні обробки гідроксидом натрію відбувається деградація молекулярної структури нуклеїнових кислот до нуклеотидів і далі нуклеозидів і нуклеїнових підстав, які не чинять негативного впливу на організм людини. Отриманий інгредієнт залишкових пивних дріжджів містить залишкові кількості РНК, вміст ДНК у зразках менше 0,1%. Таке зниження вмісту нуклеїнових кислот в отриманому інгредієнти зменшує ризик накопичення сечової кислоти, що утворюється в організмі з пуринів, що входять до складу РНК і ДНК. Також проведення обробки гідроксидом натрію дозволяє знизити гіркоту з 85,7 BU (у вихідних дріжджах) до 0 BU (в готовому інгредієнти), внаслідок взаємодії іонів Na+і з-альфакислот, що обумовлюють гіркоту залишкових пивних дріжджів, з утворенням водорозчинних солей, які видаляються при наступних промивках водою.

Нейтралізація соляної кислотою до рН 6,5-7,0 необхідна для отримання нейтрального кінцевого продукту. Утворилася в результаті нейтралізації гідроксиду натрію соляною кислотою сіль також вимивається при промивці.

ого носія при температурі теплоносія на вході до 150-160°C, а на виході 65-70°С, що дозволяє отримати продукт з високими органолептичними показниками. Кінцевий вологовміст продукту 5-7%.

Винахід ілюструється на прикладах.

Приклад 1. Залишкові пивні дріжджі в кількості 100 кг розбавляють водою з температурою 20°C у співвідношенні 1:1, безперервно перемішуючи, після цього центрифугують протягом 7 хвилин при 3000 об/хв. При зменшенні часу центрифугування не відбувається необхідного поділу на фракції. Отриманий осад заморожують в льодогенераторі безперервної дії у вигляді лускатого льоду при температурі кипіння холодоагенту -35oC. Після розморожування отриману суспензію сушать. Сушку суспензії здійснюють в агрегаті з зустрічно-закрученими струменями інертного носія, виконаного у вигляді кубиків фторопласту з розміром ребра 6-7 мм, при температурі теплоносія на вході в сушильний агрегат 150°C. При цьому інгредієнт досягає температури 65°C.

Отриманий білковий компонент являє собою порошок світло-бежевого кольору з сорбційною ємністю по афлатоксину В1 - 25%, за охратоксину -35% і токсину ДОН - 6,5%.

Приклад 2. Залишкові пивні дріжджі в кількості 100 кг розбавляють водою з температурою 25°C її збільшення часу центрифугування не збільшує ступінь поділу на фракції. Отриманий осад заморожують в льодогенераторі безперервної дії у вигляді лускатого льоду при температурі кипіння холодоагенту -35oC. Після розморожування отриману суспензію сушать. Сушку суспензії здійснюють в агрегаті з зустрічно-закрученими струменями інертного носія, виконаного у вигляді кубиків фторопласту з розміром ребра 6-7 мм, при температурі теплоносія на вході в сушильний агрегат 150°C. При цьому інгредієнт досягає температури 65°C. Вихід готового інгредієнта підвищується на 5%.

Отриманий білковий компонент являє собою порошок світло-бежевого кольору з сорбційною ємністю по афлатоксину В1 - 25%, за охратоксину -35% і токсину ДОН - 6,5%.

Приклад 3. Залишкові пивні дріжджі в кількості 100 кг розбавляють водою з температурою 20°C у співвідношенні 1:1, безперервно перемішуючи, після цього центрифугують протягом 10 хвилин при 3000 об/хв, отриманий осад заморожують в льодогенераторі безперервної дії при температурі кипіння холодоагенту -35°C. Після розморожування отриману суспензію гомогенізують при перепаді тисків 200 атм. При тиску нижче 200 атм зменшується частка зруйнованих клітин. Далі суспензію розбавляють водою у співвідношенні 1:2 і концентрують закрученими струменями інертного носія, виконаного у вигляді кубиків фторопласту з розміром ребра 6-7 мм, при температурі теплоносія на вході в сушильний агрегат 150°C. При цьому інгредієнт досягає температури 65°C.

Отриманий білковий компонент являє собою порошок світло-бежевого кольору з сорбційною ємністю по афлатоксину В1 - 50%, по охратоксину - 70% і за токсину ДОН - 11,4%.

Приклад 4. Залишкові пивні дріжджі в кількості 100 кг розбавляють водою з температурою 20°C у співвідношенні 1:1, безперервно перемішуючи, після цього центрифугують протягом 10 хвилин при 3000 об/хв, отриманий осад заморожують в льодогенераторі безперервної дії при температурі кипіння холодоагенту -35°C. Після розморожування отриману суспензію гомогенізують при перепаді тисків 220 атм. Тиск вище 220 атм технічно є важкоздійсненним і не досяжно на стандартних гомогенізаторах. Далі суспензію розбавляють водою у співвідношенні 1:2 і концентрують центрифугуванням при 3000 об/хв протягом 10 хв, і сушать. Сушку суспензії здійснюють в агрегаті з зустрічно-закрученими струменями інертного носія, виконаного у вигляді кубиків фторопласту з розміром ребра 6-7 мм, при температурі теплоносія на вході в сушильний агрегат 150°C. При цьому інгредієнти�нт являє собою порошок світло-бежевого кольору з сорбційною ємністю по афлатоксину В1 - 50%, за охратоксину - 70% і за токсину ДОН - 11,4%.

Приклад 5. Залишкові пивні дріжджі в кількості 100 кг розбавляють водою з температурою 20°C у співвідношенні 1:1, безперервно перемішуючи, після цього центрифугують протягом 10 хвилин при 3000 об/хв, отриманий осад обробляють гідроксидом натрію при рН 9,0 і температурі 50°С протягом 10 хвилин. При зменшенні рН ступінь гідролізу білка зменшується, і, отже, зменшується перетравність. Далі осад повторно розбавляють водою у співвідношенні 1:2 і концентрують центрифугуванням при 3000 об/хв протягом 10 хв, після чого нейтралізують соляною кислотою до рН 6,5, заморожують в льодогенераторі безперервної дії при температурі кипіння холодоагенту -35°C. Після розморожування отриману суспензію гомогенізують при перепаді тисків 220 атм, далі суспензію розбавляють водою у співвідношенні 1:2 і концентрують центрифугуванням при 3000 об/хв протягом 10 хв, і сушать. Сушіння здійснюється в агрегаті з зустрічно-закрученими струменями інертного носія, виконаного у вигляді кубиків фторопласту з розміром ребра 6-7 мм, при температурі теплоносія на вході в сушильний агрегат 150°C. При цьому інгредієнт досягає температури 65°C.

Отриманий білковий ингроличества РНК, вміст ДНК у зразках менше 0,1%. Гіркота отриманого інгредієнта - 8,6 BU.

Приклад 6. Залишкові пивні дріжджі в кількості 100 кг розбавляють водою з температурою 20°C у співвідношенні 1:1, безперервно перемішуючи, після цього центрифугують протягом 10 хвилин при 3000 об/хв, отриманий осад обробляють гідроксидом натрію при рН 10,0 і температурі 60°С протягом 10 хвилин. Далі осад повторно розбавляють водою у співвідношенні 1:2 і концентрують центрифугуванням при 3000 об/хв протягом 10 хв, після чого нейтралізують соляною кислотою до рН 6,5, заморожують в льодогенераторі безперервної дії при температурі кипіння холодоагенту -35°C. Після розморожування отриману суспензію гомогенізують при перепаді тисків 220 атм, далі суспензію розбавляють водою у співвідношенні 1:2 і концентрують центрифугуванням при 3000 об/хв протягом 10 хв, і сушать. Сушку суспензії здійснюють в агрегаті з зустрічно-закрученими струменями інертного носія, виконаного у вигляді кубиків фторопласту з розміром ребра 6-7 мм, при температурі теплоносія на вході в сушильний агрегат 160°C. При цьому інгредієнт досягає температури 70°C. При збільшенні рН збільшується перетравність білка в отриманому інгредієнті.

Підлозі�іт слідові кількості РНК, вміст ДНК у зразках менше 0,1%. Гіркота отриманого інгредієнта - 0 BU.

Спосіб отримання білкового інгредієнта, з властивостями сорбенту мікотоксинів, що характеризується тим, що залишкові пивні дріжджі попередньо розбавляють водою у співвідношенні 1:1 і центрифугують протягом 7-10 хв, отриманий осад обробляють гідроксидом натрію при рН 9,0-10,0 і температурі 50-60°С протягом 8-10 хвилин, далі осад повторно розбавляють водою у співвідношенні 1:2 і концентрують центрифугуванням при 3000 об/хв протягом 7-10 хв, після чого осад нейтралізують соляною кислотою до рН 6,5-7 і заморожують в льодогенераторі безперервної дії при температурі кипіння холодоагенту -35°C, гомогенізують при перепаді тисків 200-220 атм, розбавляють водою у співвідношенні 1:2 концентрують центрифугуванням при 3000 об/хв протягом 10 хв і сушать в сушильному агрегаті з зустрічно-закрученими струменями інертного носія, виконаного у вигляді кубиків фторопласту з розміром ребра 6-7 мм, при температурі теплоносія на вході в сушильний агрегат 150-160°C. 

Схожі патенти:

Спосіб отримання настою чайного гриба

Винахід відноситься до способу отримання настою чайного гриба. Спосіб передбачає культивування мікроорганізму Medusomyces Gisevii Lindau в умовах аерації при 23-25°C углеводсодержащей середовищі, при цьому в якості джерела вуглеводів і стимулятора росту використовують висушений гомогенат підмору бджіл з розрахунку 8-10 г на 1 л поживного середовища. Винахід дозволяє прискорити дозрівання кінцевого продукту і накопичення біомаси мікроорганізму-продуцента, а також поліпшити смакові якості одержуваного продукту. 1 табл., 9 пр.

Штам дріжджів saccharomyces bayanus

Штам дріжджів Saccharomyces bayanus IMB Y-5022 для виробництва ігристих вин резервуарним способом відноситься до виробництва ігристих вин періодичним способом з білих, червоних і рожевих сортів винограду при вторинному бродінні в акратофорах. Результати, отримані при зброджуванні акратофорною суміші, свідчать про високої бродильної активності запропонованого штаму Saccharomyces bayanus IMB Y-5022 в умовах, несприятливих для вторинного бродіння: низький рН, висока ступінь сульфітації. В цих умовах тривалість вторинного бродіння скоротилася на 9-14 діб. Штам дріжджів відрізняється наступними цінними ознаками: високою конкурентоспроможністю; підвищеною стійкістю до діоксиду сірки (зброджування акратофорною суміші при вмісті вільного діоксиду сірки 35±5мг/дм3 в 4 добу); активно сбраживает акратофорную суміш при температурі 12±2°С; кислотостійкий (pH 2,7, оптимум 3,0-3,2).
Винахід відноситься до біотехнології, а саме до області культивування мікроорганізмів для одержання кормових продуктів, і може бути використано в промисловості для одержання біомаси каротинсинтезирующих дріжджів як джерела каротиноїдів. Спосіб передбачає культивування культури мікроорганізму, в якості якого використовують дріжджі Rhodotorula glutinis МКПМ Y-608 при концентрації пероксиду водню в ферментаційної середовищі 5,0 - 6,5 г/л, внесеного на 24-27 годину культивування, і витримку не менше 2 годин з одержанням цільового продукту. Винахід дозволяє підвищити вихід каротиноїдів. 3 табл.,29 пр.
Винахід відноситься до біотехнології. Спосіб отримання α-кетоглутаровой кислоти передбачає аеробне культивування на живильному середовищі штам дріжджів Yarrowia lipolytica BKM Y-2412. Середовище має наступний склад (г/л): ріпакова олія - 20; (NH4)2SO4 - 6, MgSO4×7H2O - 1,4, Ca(NO3)2 - 0,8, NaCl - 0,5, КН2РО4 - 2,0, K2HPO4 - 0,2, мікроелементи (мг/л): KJ - 0,1, В3+ - 0,01, Mn2+ - 0,01, Zn2+ - 0,01, Cu2+ - 0,01, Мо2+ - 0,01, Fe2+ - 1,2 мг/л, тіамін - 1,2 мкг/л, вода дистильована - до 1 л. При цьому додатково вводять сульфат амонію по 1,2 г/л через кожні 20-30 год культивування. Перший етап зростання біомаси проводять протягом 44-48 год, при рн 4,1-5,0, аерації на рівні 20-25% від насичення. На другому етапі культивування в період з 44-48 год до 70-72 год pH підтримують на рівні 4,1-5,0. На третьому етапі культивування в період з 70-72 год до 188-192 год знижують рівень pH до 3,0-4,0. Додатково на другому і третьому етапах контролюють рівень концентрації розчиненого у середовищі кисню pO2, додають ріпакова олія по 20 г/л при збільшенні концентрації розчиненого у середовищі кисню pO2 вище 10%, а також збільшують величину аерації до 50-55% від рівня насичення. Винахід дозволяє підвищити вихід α-кетоглутаровой кислоти до 102,5 г/л. 1 табл., 2 пр.
Група винаходів відноситься до галузі біотехнології. Запропоновано штами Cryptococcus flavescens 3C NRRL Y-50378 і Cryptococcus flavescens 4С NRRL Y-50379 для придушення і контролю фузаріозу злаків, що володіють стійкістю до протиоконазолу. Для придушення фузаріозу в колос злаку вносять штам Cryptococcus flavescens 3C NRRL Y-50378 або штам Cryptococcus flavescens 4С NRRL Y-50379, або комбінацію зазначених штамів в кількості, достатній для зниження рівня фузаріозу порівняно з рівнем, що спостерігаються для необробленого контролю. Також запропонована композиція для придушення фузаріозу злаків, що включає штам Cryptococcus flavescens 3C NRRL Y-50378 або штам Cryptococcus flavescens 4С NRRL Y-50379, або комбінацію зазначених штамів, і агрономічно прийнятний носій. Запропоновані штами Cryptococcus flavescens є ефективними антагоністами F. graminearum. 4 н. і 6 з.п. ф-ли, 3 табл., 1 пр.

Спосіб отримання порошкоподібної селенсодержащей кормової добавки з пивних дріжджів

Винахід відноситься до галузі біохімії. Запропоновано спосіб отримання порошкоподібної селенсодержащей кормової добавки з пивних дріжджів. Спосіб включає розведення пивних дріжджів водою у співвідношенні 1:3, відділення промивної води через сепаратор. Після відділення здійснюють процес обезгорчивания, для чого суспензію дріжджів змішують у співвідношенні 1:1 з 2,0%-ним розчином бікарбонату натрію. Після обезгорчивания здійснюють процес автолізу - суспензію дріжджів розводять водою у співвідношенні 1:1 при температурі 55-65°С і рН 5-7. В розрідженню дріжджову масу вносять розведений водою у співвідношенні 1:15 ферментний препарат Церемикс 6Х MG в кількості 0,3 кг на тонну дріжджів, перемішують і залишають на 20 хв. Далі вносять селеніт натрію в кількості 0,33 г/т, отриману суміш витримують при температурі 55-65°С протягом 4-5 ч. Отриманий гідролізат направляють на розпилювальну сушарку з температурою кондиційованого сушильного агента 80-85°С і вмістом вологи 0,06-0,065 кг/кг. Після сушіння отриманий порошок селенсодержащей добавки з вологістю 4-5% упаковують, залишають для зберігання і використовують в якості кормової добавки для сільськогосподарських тварин і птиці. Винахід дозволяє підвищити ів пивоварного виробництва, покращити екологічність, знизити втрати дріжджів з відходами виробництва, збільшити тривалість зберігання добавки, поліпшити однорідність розподілу селену в комбікормах. 2 табл.

Штам дріжджів saccharomyces cerevisiae мкпм y-3973 для отримання плодово-ягідних вин

Винахід відноситься до виноробної промисловості. Штам дріжджів Saccharomyces cerevisiae «Айвовий-Д» депоновано в Всеросійської Колекції Промислових Мікроорганізмів (ВКПМ), ФГУП Держндігенетика під реєстраційним номером Y-3973. Штам Y-3973 володіє здатністю до спорообразованию, сбраживает і засвоює глюкозу, сахарозу, мальтозу, галактозу, 1/3 раффинози. Штам дріжджів Saccharomyces cerevisiae МКПМ Y-3973 володіє високої бродильної активності, добре сбраживает айвове сусло з вмістом цукру 14,75 г/100 см3, при цьому накопичуючи 8,79% про. етанолу. Штам здатний більш повно засвоювати вуглеводи з великим утворенням етанолу на 0,79% об., чим відомий за однаковий період бродіння. Виноматеріал, отриманий з використанням штаму Saccharomyces cerevisiae Y-3973, відрізняється більш тонким ароматом і смаком. Винахід дозволяє отримувати при температурі бродіння 20ºС натуральні плодово-ягідні вина високої якості. 1 табл., 1 іл., 1 пр.

Рекомбінантна плазмидная днк pcpbh для біосинтезу поліпептиду з властивостями карбоксипептидази б людини, і рекомбінантний штам метилотрофних дріжджів pichia pastoris - продуцент поліпептиду з властивостями карбоксипептидази б людини

Винахід відноситься до галузі біотехнології. Представлена рекомбінантна плазміда рСНВН для експресії у Pichia pastoris послідовності, що кодує прокарбоксипептидазу Б, має розмір 10466 т.п.о і складається з XhoI/EcoRI - фрагмента ДНК вектора рР1С9К розміром 9246 т.п.о. і XhoI/EcoRI - фрагмента ДНК розміром 1220 т.п.о., що включає ділянку, що кодує сигнальний пептид α-фактора Saccharomyces cerevisiae, і синтетичний ген прокарбоксипептидази Б людину з нуклеотидної послідовністю, відповідній послідовності, представленої на фіг.2. Крім того, описаний рекомбінантний штам Pichia pastoris GS115СРВН - продуцент прокарбоксипептидази Б людини, який отримано в результаті трансформації батьківського штаму зазначеної плазміди. Винахід дозволяє отримати прокарбоксипептидазу Б людини і відповідну їй активну форму у збільшеній кількості, що становить не менше 9,0 од/мл, в порівнянні з прототипом. 2 н.п. ф-ли, 4 іл., 4 пр.

Пробіотичні мікроорганізми, збагачених органічним селеном на базі з'єднань гідроксикислот селену, та їх застосування в харчуванні, косметиці і фармації

Група винаходів відноситься до біотехнології. Запропоновано спосіб збагачення пробіотичних мікроорганізмів, виділених з дріжджів і бактерій, органічним селеном. При цьому мікроорганізм культивують на середовищі, що містить з'єднання загальної формули (Іа) або його сіль, стереоизомер або суміш стереоизомеров в будь-яких співвідношеннях або його ефірний похідне. Запропоновані також пробіотичні бактерії, збагачених органічним селеном, з вмістом органічного селену понад 50 мкгSe/р по сухій вазі, а зміст селенметионина становить більш ніж 50% від загального вмісту селену в бактерії. Запропоновано також застосування збагачених зазначеним чином пробіотичних бактерій в косметичному, фармацевтичному або харчовому продукті. Винахід забезпечує збагачення пробіотичних мікроорганізмів нетоксичним органічним селеном з підвищеним виходом. 5 н. і 7 з.п. ф-ли, 6 іл., 4 табл., 4 пр.
Винахід відноситься до штаму дріжджів Saccharomyces cerevisiae IMB Y-5031 і може бути використане при виробництві хересних виноматеріалів. Зазначений штам був отриманий вперше з дріжджового осаду спонтанно зброджуваного сусла винограду сорту Аліготе (ВАТ «Сонячна Долина»). Зазначений штам має високу бродильну активність, утворює щільний конгломератний осад, стимулює ріст і розвиток хересной плівки на виноматеріалі і покращує органолептичні властивості одержуваних хересних виноматеріалів. 1 табл.

Спосіб отримання порошкоподібної селенсодержащей кормової добавки з пивних дріжджів

Винахід відноситься до галузі біохімії. Запропоновано спосіб отримання порошкоподібної селенсодержащей кормової добавки з пивних дріжджів. Спосіб включає розведення пивних дріжджів водою у співвідношенні 1:3, відділення промивної води через сепаратор. Після відділення здійснюють процес обезгорчивания, для чого суспензію дріжджів змішують у співвідношенні 1:1 з 2,0%-ним розчином бікарбонату натрію. Після обезгорчивания здійснюють процес автолізу - суспензію дріжджів розводять водою у співвідношенні 1:1 при температурі 55-65°С і рН 5-7. В розрідженню дріжджову масу вносять розведений водою у співвідношенні 1:15 ферментний препарат Церемикс 6Х MG в кількості 0,3 кг на тонну дріжджів, перемішують і залишають на 20 хв. Далі вносять селеніт натрію в кількості 0,33 г/т, отриману суміш витримують при температурі 55-65°С протягом 4-5 ч. Отриманий гідролізат направляють на розпилювальну сушарку з температурою кондиційованого сушильного агента 80-85°С і вмістом вологи 0,06-0,065 кг/кг. Після сушіння отриманий порошок селенсодержащей добавки з вологістю 4-5% упаковують, залишають для зберігання і використовують в якості кормової добавки для сільськогосподарських тварин і птиці. Винахід дозволяє підвищити ів пивоварного виробництва, покращити екологічність, знизити втрати дріжджів з відходами виробництва, збільшити тривалість зберігання добавки, поліпшити однорідність розподілу селену в комбікормах. 2 табл.
Винахід відноситься до харчової промисловості. Залишкові пивні дріжджі попередньо розбавляють водою у співвідношенні 1:1 і центрифугують протягом 5-10 хв. Осад розбавляють водою у співвідношенні 1:1, нагрівають до температури 50-60°C і гідролізують лугом NaOH протягом 10-15 хв при рн=10,5-11,5 у присутності ПАР, що містять ненасичені жирні кислоти, наприклад рослинні олії в кількості 0,5-1,0% від маси залишкових пивних дріжджів. Суспензію розбавляють водою у співвідношенні 1:2 і повторно центрифугують протягом 10 хв з наступною деактивацією при температурі 60-70°с протягом 10 хв або при 100°C протягом 5 хв. Сушать при температурі теплоносія на вході в сушильний агрегат 150-160°C. Винахід спрямовано на підвищення якості готового продукту, повну деактивацію дріжджів, підвищення біологічної цінності, покращення органолептичних показників (смак, колір) і збільшення терміну зберігання готового продукту. 1 з.п. ф-ли, 1 пр.
Винахід відноситься до виноробної промисловості, зокрема до способів переробки відходів виноробного виробництва при отриманні харчового вітамінного концентрату типу «АММИВИТ»
Винахід відноситься до біотехнології, зокрема до отримання біологічно активної кормової білково-вуглеводної добавки, що володіє пробіотичними властивостями, на основі великотоннажного відходу пивоварного виробництва - зерновий дробини
Винахід відноситься до хіміко-фармацевтичної і харчової промисловості і стосується засобу, що містить дріжджі, яке може використовуватися в медицині, дієтичному і спортивному харчуванні
Винахід відноситься до медичної мікробіології і може бути використане при виробництві поживних середовищ для виділення і культивування мікроорганізмів
Винахід відноситься до харчової промисловості та біотехнології і може знайти застосування в виноробної, пивоварної, лікеро-горілчаної, мікробіологічної промисловості
Винахід відноситься до харчової промисловості, біотехнології і може бути використане при виробництві харчових білків, білкових збагачувачів їжі

Спосіб одержання біологічно активного концентрату з харчових дріжджів

Винахід відноситься до біотехнології та сільськогосподарської промисловості, зокрема до виробництва біологічно активних концентратів для сільськогосподарських тварин і птиці
Up!