Спосіб електронного нотаріального засвідчення (варіанти)

 

Винахід відноситься до області електронного обігу документів, а саме до області електронного запевнення змісту і часу фіксації електронних документів і сайтів.

Сервіс «Електронний нотаріус» - це система автоматичної фіксації і зберігання знімків з екрану, електронних документів і файлів будь-яких типів.

Надалі в рамках характеристики розробленого способу буде використаний термін «контрагент». В рамках даного технічного рішення зазначений термін означає фізична або юридична особа, яка погодилася з умовами угоди (публічної оферти) при реєстрації на сайті «Електронний нотаріус».

Відома (UA, патент 117198) система довіреної юридично значимого електронного документообігу, що включає безліч пристроїв керування учасників системи, сполучені за допомогою каналу зв'язку з пристроєм управління і пристроєм зберігання та перевірки сертифікатів, сполученим з пристроєм централізованого управління, до складу якого входять пристрій реєстрації учасників системи, пристрій формування і зберігання бази даних за операціями, що здійснюються між учасниками системи, пристрій формування та зберігання баз�лектронного повіреного (ЕП), зв'язаних з пристроєм управління контентом, з базою даних сертифікатів, базою даних документів і універсальним робочим місцем учасника системи, що включає пристрій управління, пов'язане з пристроєм вводу інформації, пристроєм відображення інформації, модулем друку, пристроєм кодування/декодування, модулем зв'язку, при цьому пристрій керування ЕП забезпечено сховищами у вигляді баз даних ідентифікаторів і шаблонів, що визначаються вимогами організаторів мережі передачі інформації та одержувачів юридично значимої інформації, і через пристрій кодування/декодування, модуль зв'язку, за допомогою каналів зв'язку пов'язане з пристроєм керування, системою керування вчиненням правочинів, включає пристрій зберігання та перевірки сертифікатів і пристрій централізованого управління, фінансовою системою, системою податкових органів, системою органів державної влади, відомчою системою і з електронними торговими майданчиками, при цьому пристрій керування додатково забезпечений пристроєм зчитування/запису, що включає носій даних і носій ідентифікаторів, і додатковими сховищами у вигляді баз даних ідентифікаторів, сертифікатів, ш�мації, причому база даних документів, з'єднана з пристроєм керування, додатково пов'язана з пристроєм кодування/декодування.

Недоліком відомої системи слід визнати відсутність можливості запевнення дати створення документів, а також їх змісту.

Відома також (UA, патент 2334273) автоматизована система електронного документообігу, що містить блок прийому нових документів, інформаційні входи якого є першим і другим інформаційними входами системи, а синхронізуючі входи блоку прийому нових документів є першим і другим синхронізуючими входами системи, при цьому перший інформаційний вихід блоку прийому нових документів є першим інформаційним виходом системи, перший блок формування поточного адреси запису і зчитування документів, керуючі входи якого з'єднані з відповідними керуючими виходами блоку прийому нових документів, адресний вихід першого блоку формування поточного адреси запису і зчитування документів є одним адресним виходом системи, а синхронізуючі виходи першого блоку формування поточного адреси запису і зчитування документів є першим і другим синхронізуючими вих� інформаційним входом системи, а синхронізуючий вхід є третім синхронизирующим входом системи, блок прийому документів з інших об'єктів системи, інформаційні входи якого є четвертим та п'ятим інформаційними входами системи, а синхронізуючі входи блоку прийому документів з інших об'єктів системи є четвертим та п'ятим синхронізуючими входами системи, при цьому перший інформаційний вихід блоку прийому документів з інших об'єктів системи є другим інформаційним виходом системи, другий блок формування поточного адреси запису і зчитування документів, керуючі входи якого з'єднані з відповідними керуючими виходами блоку прийому документів з інших об'єктів системи, адресний вихід другого блоку формування поточного адреси запису і зчитування документів є іншим адресним виходом системи, а синхронізуючі виходи другого блоку формування поточного адреси запису і зчитування документів є третім і четвертим синхронізуючими виходами системи, другий блок прийому записів бази даних сервера, інформаційний вхід якого є шостим інформаційним входом системи, а синхронізуючий вхід є шостим синхронизирующим входом сис�оединени з другим інформаційним виходом блоку прийому нових документів і з одним виходом першого блоку прийому записів бази даних сервера відповідно, а виходи блоку комутації каналів передачі документів іншим об'єктам системи є групою інформаційних виходів системи, при цьому один вихід першого блоку прийому записів бази даних сервера є третім інформаційним виходом системи, а інформаційний вихід другого блоку формування поточного адреси запису і зчитування документів є четвертим інформаційним виходом системи. Також система містить перший блок селекції базової адреси документа адреси в базі даних сервера, інформаційний вхід якого з'єднаний з третім виходом блоку прийому нових документів, а синхронізуючі входи першого блоку селекції базової адреси документа в базі даних сервера підключені до відповідних синхронизирующим виходів блоку прийому нових документів, при цьому інформаційний вихід першого блоку селекції базової адреси документа в базі даних сервера з'єднаний з одним інформаційним входом першого блоку формування поточного адреси запису і зчитування документів, а синхронізуючий вихід першого блоку селекції базової адреси документа в базі даних сервера підключений до одного синхронизирующему входу першого блоку формування поточного адреси запису і зчитування оответствующими керуючими виходами групи першого блоку селекції базової адреси документа в базі даних сервера, а рахункові входи групи першого блоку фіксації кількості документів у системі підключені до відповідних тактирующим виходів першого блоку селекції базової адреси документа в базі даних сервера, при цьому вихід першого блоку фіксації кількості документів у системі з'єднаний з іншим інформаційним входом першого блоку формування поточного адреси запису і зчитування документів, перший блок визначення послідовності вибірки документів з бази даних сервера, інформаційний вхід якого з'єднаний з виходом першого блоку фіксації кількості документів у системі, один вихід першого блоку визначення послідовності вибірки документів з бази даних сервера підключений до іншого синхронизирующему входу першого блоку формування поточного адреси запису і зчитування документів, а інший вихід є першим сигнальним виходом системи, перший блок ідентифікації документа, один інформаційний вхід якого з'єднаний з четвертим інформаційним виходом блоку прийому нових документів, інший інформаційний вхід першого блоку ідентифікації документа підключений до іншого виходу першого блоку прийому записів бази даних сервера, а синхронізуючий вхід першого блоку ідентифікації док�окумента підключений до рахункового входу першого блоку визначення послідовності вибірки документів з бази даних сервера, а інший вихід першого блоку ідентифікації документа з'єднаний з синхронизирующим входом блоку комутації каналів передачі документів іншим об'єктам системи і з настановним входом першого блоку формування поточного адреси запису і зчитування документів, другий блок селекції базової адреси документа адреси в базі даних сервера, інформаційний вхід якого з'єднаний з другим виходом блоку прийому документів з інших об'єктів системи, а синхронізуючі входи другого блоку селекції базової адреси документа в базі даних сервера підключені до відповідних синхронизирующим виходів блоку прийому документів з інших об'єктів системи, при цьому інформаційний вихід другого блоку селекції базової адреси документа в базі даних сервера з'єднаний з одним інформаційним входом другого блоку формування поточного адреси запису і зчитування документів, а синхронізуючий вихід другого блоку селекції базової адреси документа в базі даних сервера підключений до одного синхронизирующему входу другого блоку формування поточного адреси запису і зчитування документів, другий блок фіксації кількості документів у системі, керуючі входи групи якого з'єднані з соответствующЇетние входи групи другого блоку фіксації кількості документів у системі підключені до відповідних тактирующим виходів другого блоку селекції базової адреси документа в базі даних сервера, при цьому вихід другого блоку фіксації кількості документів у системі з'єднаний з іншим інформаційним входом другого блоку формування поточного адреси запису і зчитування документів, другий блок визначення послідовності вибірки документів з бази даних сервера, інформаційний вхід якого з'єднаний з виходом другого блоку фіксації кількості документів у системі, один вихід другого блоку визначення послідовності вибірки документів з бази даних сервера підключений до іншого синхронизирующему входу другого блоку формування поточного адреси запису і зчитування документів, а інший вихід з'єднаний з настановним входом другого блоку формування поточного адреси запису і зчитування документів і є другим сигнальним виходом системи, і другий блок ідентифікації документа, один інформаційний вхід якого з'єднаний з третім інформаційним виходом блоку прийому документів з інших об'єктів системи, інший інформаційний вхід другого блоку ідентифікації документа підключений до виходу другого блоку прийому записів бази даних сервера, а синхронізуючий вхід другого блоку ідентифікації документа з'єднаний з шостим синхронизирующим входом системи, при цьому один вихоности вибірки документів з бази даних сервера, а інший є третім сигнальним виходом системи, при цьому інший вихід першого блоку ідентифікації документа є четвертим сигнальним виходом системи.

Недоліком відомої системи слід визнати відсутність можливості запевнення дати створення документів, а також їх змісту.

Найбільш близьким аналогом розробленого способу можна визнати (http://www.top-cross.ru/Pki/E-Notary/index.html.) службу "Завірення електронних повідомлень", що представляє собою додатковий сервіс в автоматизованій системі, що виконує функції Посвідчує Центру (УЦ) сертифікатів ключів підпису в якості стандартизованого (RFC 3029 Internet X. 509 PublicKeyInfrastructureDataValidationandcertificationserverprotocols (РСКВ). RFC 2560 OnlineCertificateStatusProtocol - OCSP. RFC 3161 Time-StampProtocol (TSP)) технічного рішення Статті 9 пункту 1 ФЗ «Про електронний цифровий підпис» (ФЗ «Про ЕЦП»), а також самостійний програмний комплекс. Відома Служба може реалізовувати разову або абонентську послугу щодо перевірки та сертифікації інформації, перевірку сертифікатів та вироблення квитанції, що містять «штамп» часу. В сервіс зведені служби, технічна реалізація яких стандартизована міжнародними рекомендаціями, за фактами всіляких перевірок, підтверджень і �тронних повідомлень" інформаційної системи виконана як сервіс на Unix-систем (FreeBSD, Linux) і призначена для виконання наступних функцій:

1. Посвідчення володіння інформацією з або без її подання сервісу.

2. Перевірка дійсності ЕЦП на конкретний момент часу.

3. Перевірка дійсності сертифіката відкритого ключа (для компонент РСКВ або OCSP).

4. Вироблення квитанції, що містить «штамп» часу.

Результатом виконання тієї чи іншої функції служить утворена Сервером квитанція.

Недоліком відомої Служби слід визнати необхідність установки сертифікатів, спеціального програмного забезпечення на робоче місце, створення окремої бази сертифікатів. Крім того, при використанні відомої Служби немає можливості зберігання копії оригінальної інформації, що дає можливість підробки копій документів шляхом введення довільних даних в деякі службові поля, не змінивши вид документа для користувача. Також при використанні Служби немає можливості одержання документів через електронну пошту.

Технічна задача, розв'язувана за допомогою розробленого способу, що полягає в розробці способу автоматичної фіксації і зберігання знімків з екрану, електронних документів і файлів будь-яких типів, удосконаленні электаботанного способу, полягає в оптимізації часу та коштів при укладанні угод різного характеру, обмін офіційною інформацією, появі свідка (третьої сторони) в будь-якій електронній правочином, вчиненим з використанням розробленого способу, у підтвердженні факту надсилання документа або файлу з зазначенням дати та часу відправлення по електронній пошті, фіксації зображень з екрану з зазначенням дати і часу фіксації, забезпечення можливості формування та надання за запитом користувачів документів, які зафіксували і підтверджують факти здійснення ними через службу «Електронний нотаріус» угод, обміну інформацією із зазначенням дати публікації електронних адрес. Також використання розробленого способу дозволяє здійснити формування та надання для судових, правоохоронних органів за їх офіційним запитом документів, які фіксують та підтверджують факти здійснення через службу «Електронний нотаріус» їх цікавлять угод або обміну інформацією між відповідними сторонами, з зазначенням дати публікації електронних адрес. Крім того, використання розробленого способу дозволяє забезпечити можливість участі в електронному обміні цифровий і�формації, завірені за розробленим способом документи і матеріали можуть бути спрямовані і підлягають прийняттю як докази будь-якими організаціями, державними органами, органами місцевого самоврядування, правоохоронними та судовими органами.

Розроблений спосіб застосовується в двох варіантах:

- за першим варіантом для здійснення дій щодо фіксації і засвідчення факту відправлення електронного листа (E-mail) з одночасною фіксацією його вмісту. Попередньо проводять реєстрацію контрагента в системі «електронний нотаріус». Для фіксації пошти необхідно при відправці в полі «Копія» вставити адресу електронної пошти сервісу "Електронний нотаріус", вказавши e-mail: reg@elnotarius.ru. Копія листа буде отримана службою «Електронний нотаріус» і буде доступна в персональному кабінеті контрагента. Одержувачу одночасно з надходженням спрямованого електронного листа прийде повідомлення від служби "Електронний нотаріус" про факт фіксації спрямованого електронного листа та існування незмінною завіреної копії в системі, що зберігається на сайті у вашому особистому кабінеті. При необхідності можна отримати посилання на збережену копію листа або замовити завірену роздруковану паперову коЕя на сайтах інтернет-сторінках у мережі Інтернет. Другий варіант переважно застосовується для:

- фіксації умов договорів-оферт, умов надання послуг та їх вартості, а також продажу товарів через Інтернет;

- фіксації фактів надання послуг та їх якості, коли змістом цих послуг є створення, підтримка та наповнення Інтернет-ресурсів;

- фіксації умов тендерів і торгів на поставку продукції та надання послуг, умов держзакупівель та іншої інформації;

- фіксації неправомірного або незаконного розміщення матеріалів на Інтернет-сторінках:

- незаконне використання товарних знаків, знаків обслуговування, фото - і відеоматеріалів,

- порушення авторських, суміжних та патентних прав,

- наклеп, публікація відомостей, що ганьблять честь і гідність,

- плагіат,

- недостовірна інформація.

При реалізації другого варіанту попередньо проводять реєстрацію контрагента в системі «електронний нотаріус», контрагент вказує фіксовану адресу сторінки сайту, система «електронний нотаріус» здійснює фіксацію графічного відображення вказаної сторінки сайту на екрані монітора, отримане графічне зображення поміщають в особистий кабінет контрагента з зазначенням часу фотографування і �ії у особистому кабінеті контрагента.

У сучасних умовах часто спілкування та обмін актами надання послуг, претензіями і т. п. документами за договорами здійснюється через електронну пошту, що забезпечує оперативність у вирішенні проблем. Однак коли сторони «виходять» в суд, то факт відправлення документів з використанням електронної пошти довести складно. Тому, якщо організація користується службою «Електронний нотаріус», то вона без праці представляє в суд свідоцтво, що підтверджує факт фіксації листа, що є належним доказом.

Часто для підтвердження своєї правоти необхідно представити скріншот сайту, що підтверджує, що в такий-то час на ньому знаходилася суперечлива інформація. Роздрукований скріншот сайту не завірений і у випадку судових спорів не буде належним доказом. Однак якщо його фіксує незалежна сторона, програма, про що видається свідоцтво, то правдивість скріншота складно спростувати.

У сучасних умовах часто спілкування та обмін актами надання послуг, претензіями і т. п. документами за договорами здійснюється через електронну пошту, що забезпечує оперативність у вирішенні проблем. Однак не секрет, що деякі користувачі мережі інтернет при обмпочти, стикалися з ситуацією, де недобросовісна сторона навмисне заперечує факт отримання спрямованої їй інформації та/або документів.

У свою чергу ці обставини приводили до порушення прав та інтересів відправника, який у разі виникнення конфлікту або судового спору не могла посилатися на подібну листування і обмін документами по ряду причин, в тому числі через відсутність гарантій достовірності та підтвердження факту відправки документів. Тому, якщо організація користується службою «Електронний нотаріус», то вона без праці представляє в суд свідоцтво, що підтверджує факт фіксації листа, що є належним доказом.

В даний час досить часто виникають ситуації, пов'язані з тим, що в мережі Інтернет розміщуються недостовірні відомості про товари, послуги і т. д., публікуються відомості, що порочать честь і гідність громадян, незаконно використовуються чужі товарні знаки, викладаються на сайтах фотографії, без згоди їх власника на публікацію і демонстрацію і т. д. Часом, для того, щоб громадянину відновити свої права, своє добре ім'я, потрібно тривалий час, за який ті відомості, які були опубліковані, можуть бути удаленѹ скріншот сайту не завірений і у випадку судових спорів не буде належним доказом. За допомогою служби "Електронний нотаріус" можна зафіксувати інформацію, що міститься на сайтах інтернет-сторінках у мережі Інтернет. Збережені веб-сторінки будуть доступні в будь-який момент в «Особистому кабінеті» на сайті www.elnotarius.ru і, в разі необхідності, завірену сервісом «Електронний нотаріус» Інтернет-сторінку можна використовувати як докази в будь-якій спірній ситуації, у тому числі в суді, у разі якщо в подальшому доступ на інтернет-сайт недоступний.

Служба "електронний нотаріус" дозволяє віддалено фіксувати, зберігати у власній базі даних і підтверджувати факт достовірності та незмінності зберігається на сервері системи інформації: знімки з екрану, поштову переписку, файли будь-яких типів.

Служба "електронний нотаріус" дозволяє за допомогою програми віддаленого доступу та через оператора заходити на сервер системи і з нього заходити на ресурси, що вимагають авторизації, і фіксувати будь-яку інформацію.

Служба "електронний нотаріус" використовує для підтвердження незмінності документа систему алгоритму отримання хеш-суми - цілісності даних.

Служба "електронний нотаріус" дозволяє зберігати на сервері під персональної облікової записом корис�е.

Служба "електронний нотаріус" запевняє фірмовою печаткою запитувану користувачем інформацію, що зберігається на сервері системи, і підтверджує її цілісність і незмінність.

Служба "електронний нотаріус" дозволяє робити знімки з екрану, звертаючись за вказаною адресою в Інтернет за створеним користувачем розкладом.

Служба "електронний нотаріус" дозволяє зберігати на сервері копії надсилаються користувачем електронних листів і зберігати їх у незмінному вигляді.

Служба "електронний нотаріус" дозволяє фіксувати і підтверджувати факт наявності на різних сайтах: відео, флеш, графіку.

1. Спосіб електронного нотаріального засвідчення текстової інформації, що характеризується тим, що попередньо проводять реєстрацію контрагента в системі «електронний нотаріус», при відправленні інформації по електронній пошті в полі «копія» вказують адресу автоматичної системи «електронний нотаріус», за отримання копії відправленої інформації автоматична пошта поміщає її в особисті кабінети відправника і одержувача з зазначенням часу відправлення, відправника, адресата, якому направлена інформація, і всіх вкладень, складових інформацію, при цьому автоматична пошта дой інформації на сайті у вашому особистому кабінеті контрагента.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що відповідь адресата надходить в особистий кабінет.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, особистий кабінет виконаний з можливістю видачі контрагенту збереженої копії інформації, відомостей про дату фіксації у системі «електронний нотаріус» інформації, а також з можливістю замовлення паперової копії зафіксованої і засвідченої інформації.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що інформація являє собою текстовий документ. 

Схожі патенти:

Спосіб контролю власником банківської картки можливості здійснення авторизаційних транзакцій в платіжній системі з використанням банківської картки, що обмежує можливість проведення шахрайських операцій у разі компрометації картки

Винахід відноситься до забезпечення безпеки проведення операцій в платіжних системах з використанням банківських карт. Технічний результат полягає в зменшенні ризику здійснення несанкціонованих власником карти операцій по карті в разі її компрометації. У способі для проведення авторизованих операцій по карті власник картки попередньо змінює зазначені вище параметри карти на вирішують, шляхом подачі аутентифицированного запиту в процесинговий центр емітент, дозволяючи таким чином проведення однієї або ряду авторизованих операцій, авторизуемая операція може бути схвалена процесинговим центром емітента тільки у випадку, якщо держателем картки були попередньо аутентифікованим запитом встановлені параметри карти, що дозволяють її проведення. Представлене рішення дозволяє мінімізувати ризик проведення несанкціонованих власником карти операцій у будь-яких середовищах використання карт і відрізняється можливістю використання в вже існуючих системах контролю проведення авторизованих операцій. 2 з.п. ф-ли, 5 іл.

Спосіб формування та експлуатації бази даних

Винахід відноситься до формування та експлуатації бази даних інформації про вакансії та кадрових ресурсах. Технічним результатом є підвищення швидкодії пошуку при ранжируванні даних про кадри або вакансії. Пошукова система для кожного обраного інформаційного елемента визначає його рейтинг, обробка інформації, в БД включає структурування в реляційній формі даних про структурі, термінах і взаємозв'язках, що стосуються посадових характеристик, з урахуванням таксономії і онтології предметної області, а також складання рейтингу показників, що складають матрицю, і їх ранжування, клієнти-фізичні особи самі визначають пріоритети критеріїв для виконуваної роботи і вибору компанії, а також проставляють обов'язкові значення критеріїв і варіює ранжируемие показники для відбору вакансій, які система автоматично обробляє в режимі скорингу, для чого їх ранжує, попередньо визначивши їх середнє арифметичне, клієнт-юридична особа визначає обов'язкові значення критеріїв і варіює ранжируемие показники для відбору персоналу, які система обробляє в режимі скорингу, для чого автоматично ранжує, попередньо опрЂериев, отримують рейтинг у списку резюме відібраних кандидатур, щодо яких клієнт-юридична особа приймає рішення. 7 з.п. ф-ли, 1 іл.

Система та методологія реалізується комп'ютером мережної оптимізації

Винахід відноситься до області оптимізації вибору і доставки продуктів в мережі. Технічний результат - оптимізація вибору продукту або послуги щодо вимог клієнтів і забезпечення динамічної інтеграції цих вимог. Система для реалізується комп'ютером мережної оптимізації містить: перший процесор для обробки даних для отримання та зберігання даних у сховищі даних; другий процесор для обробки даних для отримання щонайменше одних вхідних даних для умовних динамічних опцій в мережі; третій процесор для обробки даних для отримання щонайменше одних вхідних даних, заданих для зазначеної мережі, з тим щоб визначити зазначені вибрані продукти з використанням щонайменше одного оптимізованого фільтра; четвертий процесор для обробки даних для доставки принаймні одного із зазначених продуктів принаймні одній із зазначених беруть участь у мережі організацій і п'ятий процесор для обробки даних для запису даних, що відносяться до вказаних доставлених продуктів, в сховище даних. 3 н. і 13 з.п. ф-ли, 5 іл.

Торговельне пристрій управління зміненим кліматом

Винахід відноситься до комп'ютерної техніки. Технічний результат - автоматизоване управління кліматом на обмеженій території. Пристрій керування кліматом, що містить мережевий інтерфейс, виконаний з можливістю приймати запит на використання пристрою керування кліматом; передавати запит авторизації до системи розрахунків у відповідь на прийом згаданого запиту; приймати повідомлення активації, що містить інформацію, асоційовану з системою розрахунків, у відповідь на запит авторизації; передавати платіжне повідомлення до системи розрахунків на основі безлічі параметрів використання, причому платіжне повідомлення призводить до стягування коштів з рахунку користувача; користувальницький інтерфейс, виконаний з можливістю приймати користувальницький введення, ідентифікує програму управління кліматом, що містить параметр температури, параметр вологості, параметр іонізації, параметр осушувача, параметр очищення повітря, звуковий параметр параметр аромату, причому кожен зі згаданих параметрів асоційований з відповідним одним з безлічі часів, безлічі тривалостей і безлічі встановлених значень; і підсистему управління кліматом, виконану �.

Спосіб забезпечення безпеки переливання компонентів консервованої донорської крові

Винахід відноситься до трансфузіології і призначається для використання в лікувальних установах при плануванні і переливанні пацієнту компонентів консервованої донорської крові. Технічним результатом винаходу є забезпечення безпеки переливання компонентів донорської крові. Спосіб здійснюється з використанням технології штрих-кодування, з формуванням єдиної інформаційно-технологічної системи, де ведуть банк даних пацієнтів, що мають в анамнезі переливання компонентів донорської крові, відповідно до операційного плану автоматично складають трансфузійний план, щодо якого оцінюють наявні компоненти донорської крові та відправляють запит в центр крові на відсутній обсяг компонентів донорської крові, дані про отримані компонентах крові потрапляють автоматично в медичну інформаційну систему. 6 з.п. ф-ли, 18 іл.

Активація послуги з використанням алгоритмічно заданого ключа

Винахід відноситься до області активації послуг з використанням алгоритмічно заданих ключів. Технічний результат - запобігання порушення безпеки системи обробки даних. Спосіб підписки користувача на послугу містить: ідентифікацію в комп'ютері емітента користувача, який авторизований для підписки на послугу на основі визначених емітентом критеріїв; витяг допомогою комп'ютера емітента даних, асоційованих з користувачем, і спільно використовуваного елемента даних, який спільно використовується комп'ютером емітента та комп'ютером постачальника послуг; формування першого коду активації за допомогою комп'ютера емітента та відправку першого коду активації користувачеві; причому користувач надсилає перший код активації і дані, асоційовані з користувачем комп'ютера постачальника послуг; причому комп'ютер постачальника послуг формує другий код активації і авторизує користувача для підписки на послугу, якщо перший і другий коди активації однакові. 7 н. і 13 з.п. ф-ли, 9 іл.

Робочий процес зі зворотним зв'язком

Винахід відноситься до медичного робочого процесу візуалізації. Технічним результатом є підвищення достовірності постановки діагнозу пацієнту. Система містить: блок (114) управління, містить процесор (116); і безліч оброблювальних виконавців (102), пов'язаних з ним, причому процесор (116) здійснює управління реалізацією зі зворотним зв'язком плану робочого процесу медичної візуалізації за допомогою безлічі оброблювальних виконавців (102), причому процесор (116) виконаний з можливістю запитував в одного або більше оброблювальних виконавців (102) електронної медичної інформації, що стосується та/або не стосується візуалізації; формування плану робочого процесу процедури візуалізації за допомогою процедури візуалізації, заснованої на запитаної інформації; планування процедури візуалізації; прийому сигналу, що вказує настання дати запланованої процедури візуалізації; завантаження протоколу візуалізації, відповідного процедури візуалізації, систему візуалізації, що використовується для процедури візуалізації; здійснення сканування за допомогою системи візуалізації; і оновлення плану робочого процесу процедури візуалізації. 2 н і 13 з.п.

Системи і способи для проведення транзакції покупки допустимих товарів або послуг з використанням збережених коштів

Винахід відноситься до систем і способів проведення транзакції покупки допустимих товарів або послуг з використанням збережених коштів, пов'язаних з позначенням. Технічним результатом є підвищення точності та надійності проведення транзакції, що включає додаткове альтернативне джерело. У способах: беруть в торговій точці ідентифікатори товарів або послуг, обраних для покупки, і позначення; визначають, містять товари або послуги допустимі товари або послуги; підраховують загальну суму, необхідну для покупки допустимих товарів або послуг; визначають, чи достатньо збережених коштів для покупки допустимих товарів або послуг; використовують збережені кошти на купівлю допустимих товарів або послуг; і використовують додаткове джерело фінансування, що забезпечується покупцем, для покупки будь-яких товарів або послуг, які не є допустимими товарами або послугами. Система реалізує зазначені способи. 3 н. і 15 з.п. ф-ли, 9 іл.

Система веб-конфігурації для установки зварювальних систем

Винахід відноситься до машиночитаемому носія інформації системи веб-конфігурації, способу установки зварювального системи та системи веб-конфігурації для налаштування зварювальної системи. Система веб-конфігурації включає в себе щонайменше один процесор і один або більше матеріальних машиночитаних носіїв, щонайменше, колективно включають в себе або зберігають інструкції, виконувані по меншій мірі одним процесором. Інструкції включають в себе інструкції для обмеження опції конфігурації для зварювального системи на підставі вибору користувачем джерела живлення зварювальної системи, інструкції для обчислення розміру зварювального кабелю для зварювального системи на підставі вибору користувачем джерела живлення і вибору користувачем вхідної напруги, інструкції для присвоювання характеристики зварювального кабелю на підставі розміру зварювального кабелю і обраної користувачем довжини кабелю та інструкції для формування замовлення на зварювальну систему на підставі, щонайменше, вибору користувачем джерела живлення та характеристик зварювального кабелю. 3 н. і 17 з.п. ф-ли, 10ил.

Спосіб випробування аналіту і система оповіщення про тенденції показань у бік підвищення і пониження рівня глюкози в крові

Винахід відноситься до контролю рівня цукру в крові. Технічним результатом є підвищення точності визначення стану користувача для керування перебігом діабету. Спосіб містить етапи: виконують за допомогою мікропроцесора безліч вимірювань рівня глюкози в крові користувача; зберігають у запам'ятовуючому пристрої безліч вимірювань рівня глюкози в крові; визначають, чи є останнім вимірювання рівня глюкози в крові, проведене в заданий момент часу протягом дня, нижче першого порога, який становить близько 70 мг глюкози на децилітр крові, або вище другого порога, який становить близько 150 мг глюкози на децилітр крові; оцінюють за допомогою мікропроцесора, було, щонайменше, один вимір рівня глюкози з безлічі вимірів, проведені в інтервалі часу тривалістю приблизно 3 години відносно заданого часу, у якому було здійснено останнє вимірювання рівня глюкози в крові за попередні дні, нижче першого порогу або вище другого порога; і сповіщають про те, що в той же період часу за попередні дні безліч вимірювань рівня глюкози в крові вказує на тенденцію до зниження рівня глюкози в крові щодо пе�

Браузер складається з двох частин машиною обробки сценаріїв для захисту конфіденційності

Винахід відноситься до області обробки даних. Технічним результатом є забезпечення захисту конфіденційних даних користувача. Система обробки даних має браузер з засобом машини обробки сценаріїв для виконання сценарію. Засіб машини обробки сценаріїв здійснює відкриту машину обробки сценаріїв і приватну машину обробки сценаріїв. Браузер налаштований для виконання сценарію загальнодоступній машиною обробки сценаріїв, якщо сценарій не вимагає доступу до заздалегідь певного ресурсу в системі. Браузер налаштований для виконання сценарію приватною машиною обробки сценаріїв, якщо сценарій вимагає доступу до заздалегідь певного ресурсу. Тільки приватна машина обробки сценаріїв має інтерфейс для забезпечення можливості сценарієм здійснити доступ до заздалегідь певного ресурсу. Засіб машини обробки сценаріїв конфігурований для запобігання передачі даних приватною машиною обробки сценаріїв у відкриту машину обробки сценаріїв або сервер, зовнішній до системи обробки даних, якщо така передача інформації не була підтверджена. 2 н. і 3 з.п. ф-ли, 1 іл.

Спосіб і пристрій для безпечної передачі даних

Винахід відноситься до способу пам'яті даних для зберігання комп'ютерного програмного продукту і пристрою для безпечної передачі даних. Технічний результат полягає в підвищенні безпеки передачі даних. Пристрій містить блок (2) надання для надання сполук (DV) даних від різних початкових компонентів (SK) через, відповідно, щонайменше, один проміжний компонент (ZK) до загального цільового компоненту (ZK'), блок (3) об'єднання для об'єднання проміжних компонентів (ZK) в залежності від криптографічного захисту інформації (KI) в один проміжний компонент (ZK) через, щонайменше, одного обміну повідомленнями, причому обмін повідомленнями виконується згідно способу з спільно використовуваних ключем, способу http-Дайджест Автентифікації способом запиту-відповіді, ключового хеш-способу, хеш-функції, способу Діффі-Хеллмана і/або способу цифрового підпису та блок (4) передачі для передачі даних (D) від початкових компонентів (SK) через об'єднаний проміжний компонент (ZK) до цільового компоненту (ZK). 3 н. і 11 з.п. ф-ли, 12 іл.

Активація послуги з використанням алгоритмічно заданого ключа

Винахід відноситься до області активації послуг з використанням алгоритмічно заданих ключів. Технічний результат - запобігання порушення безпеки системи обробки даних. Спосіб підписки користувача на послугу містить: ідентифікацію в комп'ютері емітента користувача, який авторизований для підписки на послугу на основі визначених емітентом критеріїв; витяг допомогою комп'ютера емітента даних, асоційованих з користувачем, і спільно використовуваного елемента даних, який спільно використовується комп'ютером емітента та комп'ютером постачальника послуг; формування першого коду активації за допомогою комп'ютера емітента та відправку першого коду активації користувачеві; причому користувач надсилає перший код активації і дані, асоційовані з користувачем комп'ютера постачальника послуг; причому комп'ютер постачальника послуг формує другий код активації і авторизує користувача для підписки на послугу, якщо перший і другий коди активації однакові. 7 н. і 13 з.п. ф-ли, 9 іл.

Управління доступом користувача до мультимедійного контенту

Винахід відноситься до мультимедійного пристрою і системі для управління доступом користувача до мультимедійного контенту. Технічним результатом є управління доступом користувача до мультимедійного контенту, причому доступ дозволяється саме на обраному мультимедійному обладнанні. Запропоновано мультимедійний пристрій (100, 200) для управління доступом користувача до мультимедійного контенту, що містить: засіб виведення (102, 103, 202) ідентифікуючого коду для забезпечення ідентифікуючого коду користувачеві, причому ідентифікуючий код ідентифікує мультимедійний пристрій; генератор (104, 204) керуючого коду для генерації керуючого коду в залежності від згаданого ідентифікуючого коду і права доступу; засіб вводу (106, 107, 206) коду доступу для приймання коду доступу від користувача. Код доступу згенерований в залежності від ідентифікуючого коду і права доступу деяким пристроєм коду доступу, а контролер (108, 208) доступу забезпечує порівняння коду доступу з керуючим кодом і, коли код доступу збігається з керуючим кодом, що дозволяє доступ користувача до мультимедійного контенту у відповідності з правом доступу. 4 н. і 10 з.п. ф-ли, 6 іл.

Зв'язок між пристроями

Винахід відноситься до засобів надання можливості одного пристрою зв'язку одержувати доступ до даних, таким як набір мультимедійних об'єктів, доступних за допомогою іншого пристрою зв'язку. Технічний результат полягає в забезпеченні можливості отримувати доступ до набору мультимедійних об'єктів, доступних за допомогою другового пристрої зв'язку. Передають інформацію розпізнавального коду між першим пристроєм зв'язку, другим пристроєм зв'язку і сервером. Асоціюють, першим пристроєм зв'язку, розпізнавальний код або подання цього розпізнавального коду з набором мультимедійних об'єктів, доступних за допомогою першого пристрої зв'язку, при цьому набір мультимедійних об'єктів асоційований з правами доступу. Відправляють першим пристроєм зв'язку інформацію, що стосується згаданого набору мультимедійних об'єктів, сервера, при цьому інформація включає права доступу. Приймають сервером інформацію, що стосується згаданого набору мультимедійних об'єктів. Генерують сервером облікові дані, що стосуються згаданого набору мультимедійних об'єктів та прав доступу, пов'язаних з ними. Відправляють сервером облікові дані другого пристрою зв'язку. Приймають другим вус�мультимедійних об'єктів. 11 м. та 28 з.п. ф-ли, 9 іл.

Система і спосіб збереження стану емулятора і його подальшого відновлення

Винахід відноситься до антивірусним рішенням, а більш конкретно до способів збереження стану емулятора і його подальшого відновлення. Технічний результат полягає в скороченні часу на емуляцію файлу шляхом завантаження необхідних образів стану емулятора і обході антиэмуляционних прийомів при емуляції файлу. Отримують файл на емуляцію. Перевіряють, чи виконується емуляція в перший раз. Визначають спосіб стану емулятора, що включає, щонайменше, образ емуліруемой системи, який завантажується в емулятор для подальшої емуляції файлу. Виробляють емуляцію файлу. Створюють образи стану емулятора, при цьому кожен образ стану емулятора включає, щонайменше, образ емуліруемой системи. Перевіряють некоректне завершення емуляції файлу. Вибирають необхідний образ стану емулятора для продовження емуляції у випадку некоректного завершення емуляції файлу. Завантажують обраний образ стану емулятора для продовження емуляції файлу. 2 н. і 12 з.п. ф-ли, 6 іл.

Система моніторингу

Винахід відноситься до засобів моніторингу системного статусу даних. Технічний результат полягає в спрощенні доступу до несекретной інформації. Емулюють та/або використовують сервіс модифікованого присутності для отримання інформації про спостережуваних, що підлягають моніторингу з метою визначення системного статусу статусу модифікованого присутності в сервісі модифікованого присутності. Добувають, щонайменше з однієї бази даних, з допомогою вихідного значення щонайменше однієї динамічної спостережуваної, дані/інформацію про спостережуваних з метою визначення їх системного статусу для динамічної спостерігається. Поєднують зазначене вихідне значення з розподілом системного статусу для подання системного статусу зазначеної динамічної спостерігається. Звертаються до системного статусу для принаймні однієї динамічної спостерігається. Зчитують в якості вхідних даних порцію інформації щодо здоров'я приватної особи або іншу конфіденційну інформацію. Розпізнають поле індивідуальних даних щодо розподілу інформації для вказаного приватного особи на основі збору критеріїв. Записують в базу даних вказану порцію інформації онних зазначеного приватного особи. 6 н. і 7. з.п. ф-ли, 27 іл., 7 пр.
Винахід відноситься до обчислювальної техніки, а саме до систем ретрансляції даних друку, які управляють інформацією, щодо пристрою формування зображень. Технічним результатом є запобігання витоку інформації за рахунок налаштувань служби друку для кожної групи користувачів. Запропонована система ретрансляції даних друку, допускає обмін даними з системою служб друку, керованої виробником, який випускає специфікації для обміну даними з пристроєм формування зображень. Система включає в себе засіб визначення, яке визначає запити на реєстрацію пристрої формування зображення, яке використовується користувачами. Система містить засіб інструктування, яке за допомогою засобу визначення визначає, що друга обліковий запис та інформація не зареєстровані в асоціації один з одним. Далі, здійснюють інструктаж реєстрації другий облікового запису і інформації щодо функції друку в асоціації один з одним. 5 н. і 3 з.п. ф-ли, 24 іл.
Винахід відноситься до способу прихованої передачі конфіденційної інформації відкритими каналами зв'язку. Технічним результатом є підвищення скритності передачі конфіденційної інформації. Присвоюють флаговое значення «одиниця» при збігу частини бітів байта сигналу цифрового зображення і бітів сигналу повідомлення або флаговое значення «нуль» при розбіжності. Формують масив {F} для запам'ятовування прапорцевих значень, записують отримані флаговие значення в масив {F} після порівняння частині бітів байта сигналу цифрового зображення і бітів сигналу повідомлення. Зчитують флаговие значення масиву {F}. Формують маркерний пакет повідомлення, для чого записують в інформаційне поле пакету флаговие значення масиву {F}. Передають маркерний пакет і пакет з цифровим зображенням по різних каналах зв'язку. 3 іл.
Винахід відноситься до галузі забезпечення інформаційної безпеки. Технічним результатом є підвищення ефективності захисту від атак для мережевих систем. Пристрій захисту від атак для мережевих систем містить плату з шиною, на якій змонтований процесор. Плата являє собою формфактор micro ATX, виконаний з можливістю установки в настільні корпусу до корпусу, монтовані в шафи. Процесор являє собою систему на кристалі, виконану з набором засобів захисту інформації, що включає в себе засоби криптографічного контролю цілісності/автентичності завантаження програмного забезпечення, захищену пам'ять для зберігання інформації, включаючи криптографічні ключі, фізичний датчик випадкових чисел, що реалізує функцію механізму генерації ключів і підсистему моніторингу режиму роботи процесора і реакції на спроби його порушити. На платі розташовані змонтовані по периметру плати зовнішні інтерфейси, що включають в себе мережеві інтерфейси, послідовний інтерфейс тип 232C для підключення консолі управління, USB інтерфейси, і змонтовані всередині периметра плати внутрішні роз'єми, що включають в себе інтерфейси для підключення плат расшире�рткарт, роз'єм для підключення блоку живлення і слот для установки модуля оперативної пам'яті. 1 з.п. ф-ли, 2 іл.
Up!