Спосіб виробництва безшовних труб розміром 273×9-60 мм для парових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари із злитків електрошлакового переплаву сталі марки 10х9мфб-ш

 

Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва, а саме до способу виробництва безшовних труб розміром 273×9-13 мм для парових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари з злитків, заготовок електрошлакового переплаву сталі марки 10Х9МФБ-Ш, і може бути використане на трубопрокатних установках з пилигримовими станами при виробництві передільних труб розміром 377×22 і 325×20 мм для подальшого перекату їх у товарні труби розміром 273×9-11 і 273×12-13 мм на стані ХПТ 450.

У практиці трубопрокатного виробництва існує спосіб виготовлення котельних труб великого й середнього діаметрів з кованих заготовок сталей марок 20, 15ГС, 15ХМ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 12Х2МФСР, 10Х9МФБ, 12Х11В2МФ, 08Х16Н9М2, 12Х18Н12Т і 10Х13Г12БС2Н2Д2 з заданими вимогами по механічним властивостям, що включає виливок злитків, ковку їх в поковки (ущільнення структури) з уковом ≥2,5, механічну обробку поковок в заготовки (обточування зі зніманням металу 10-15 мм на сторону), свердління в заготовках центрального отвору діаметром 100±5 мм для видалення центральної ликвационной пористості і неметалічних включень, нагрівання заготовок до температури пластичності, прошивку заготовок в ста�-16" з допуском по діаметру +1,25/-1,0 і товщині стінки +20/-5% (ТУ 14-1-2560-78 "Заготівка трубна кована для котельних труб", ТУ 14-3-460-2003 і ТУ 14-3Р-55-2001 "Труби сталеві безшовні для парових котлів і трубопроводів" і ТУ 14-3-420-75 "Труби для парових котлів і трубопроводів із сталі 15ГС і 15Х1М1Ф").

Недоліком зазначеного способу є висока енергоємність процесу, пов'язана з нагріванням і деформацією (куванням) злитків в поковки з подальшою обточуванням і свердлінням центрального отвору, нагріванням заготовок до температури пластичності, прошивкою і прокаткою їх у труби на пилигримових станах з допуском по стінці +20/-5%, підвищений витратний коефіцієнт металу при переділі злиток - поковка - заготівля - труба і, як наслідок, висока вартість труб, а також те, що дана марка сталі хоча і включена в ТУ14-3Р-55-2001, але труби до останнього моменту з неї не проводилися.

У трубному виробництві відомий спосіб виготовлення газлифтних труб великого діаметру із зливків сталі 09Г2С виплавки ЕШП і ВДП (Патент UA №2119395, кл. B21B 19/04), де деформацію злитків в прошивном стані ведуть уздовж розташування кристалів, задаючи злитки стан поперечно-гвинтової прокатки головною частиною, і прошивають з посадом по діаметру на величину

D=2SР(1-sinα)/SC,

де SР- товщина стінки гільзи, мм;

SЗ- товщина стінки анного способу виготовлення труб великого діаметру із злитків ЕШП і ВДП сталі марки 09Г2С є необхідність виготовлення макротемплетов для визначення кута нахилу фронту кристалізації до осі зливка, а прошивання зливків усадкової (головною) частиною вперед призводить до утворення дефектів у вигляді внутрішніх полон на передніх кінцях гільз.

У трубному виробництві відомий також спосіб виробництва котельних труб великого діаметру із злитків ЕШП (Патент UA №2180874, кл. B21B 19/04), що забезпечує зменшення енерговитрат, зниження витрати металу і, як наслідок, зниження вартості котельних труб за рахунок використання зливків великого діаметру і ведення процесу прошивки з посадом за діаметром, рівним 8-16%.

Недоліками даного способу є те, що із-за малої потужності приводу стану поперечно-гвинтової прошивки ВАТ "ЧТПЗ" зливків ЕШП з даної марки сталі прошити з посадом по діаметру 8-16% не представляється можливим.

Найбільш близьким технічним рішенням є спосіб виробництва безшовних гарячедеформованих труб великого й середнього діаметрів на трубопрокатних установках з пилигримовими станами для парових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари із злитків електрошлакового переплаву і безперервно-литих заготовок (Патент UA №2322314, кл. В21В 19/04), що передбачає прошивання зливків ЕШП і БЛЗ в станах поперечно-гвинтової лакового переплаву - труба або безперервно-лита заготівля - труба, при цьому значення величин посада по діаметру злитків електрошлакового переплаву при прошивці в станах поперечно-гвинтової прокатки визначають з виразу

Δя ешп=kя ешпµiΣ,

де Δя ешп- значення величин посада по діаметру при прошивці в станах поперечно-гвинтової прокатки зливків ЕШП і-тої марки сталі, %;

µiΣ=µпрµn- сумарний коефіцієнт витяжки при прокатці труб i-го розміру;

kя ешп- коефіцієнт, що враховує величину посада по діаметру при прошивці гільз із злитків ЕШП і-тої марки сталі, %;

µпр- коефіцієнт витяжки при прошивці гільз під прокатку труб i-го розміру;

µn- коефіцієнт витяжки при прокатці труб j-го розміру на пилигримовом стані, при цьому коефіцієнти kя ешпдля різних марок варіюються від 24 до 40.

Недоліком даного способу є те, що він дуже складний для виробництва, так як під кожен розмір труб необхідні свої розміри злитків ЕШП, поширюється даний спосіб на виробництво безшовних гарячедеформованих труб великого й середнього діаметрів на трубопрокатних установках з пилигримовими станами і не предусматривно, ВАТ "ЗМЗ" і ВАТ "Мечел", освоєно виробництво злитків ЕШП розміром 430×1750±50, 470×1750±50, 490×1750±50, 565×1750±50 і 620×1750±50 мм. Для виробництва інших діаметрів потрібні кристалізатори, виробництво яких вимагає великих інвестицій, так і немає доцільності, т. к. геометричні розміри кристалізаторів можна уніфікувати.

Даний розмір труб можна виробляти на ТПУ 350 з автоматичним станом, але дані установки в Росії відсутні.

Прокатка труб розміром 273×9-13 мм на середніх трубопрокатних установках з пилигримовими станами проблематична з-за низької температури стали 10Х9МФБ-Ш під деформацію 1180-1200°C. злитків ЕШП розміром 490×100×1750±50 мм на пилигримовом стані отримують трубу 273×9 мм завдовжки до 36 метрів. Час прокатки такої труби становить понад 4,5 хвилин. За даний проміжок часу гільза-труба охолоджується до 800°C (при рекомендованій не нижче 850°C в кінці прокатки). Прокатка труб і докатка пилигримових головок із сталі марки 10Х9МФБ-Ш при температурі нижче 850°C призводить до підвищених навантажень на привід пилигримового стану і затяжки дорнов, що, в свою чергу, може призвести до поломок запобіжних болтів і шпинделів пилигримового стану і зниження продуктивності за рахунок извлеченис допуском по товщині стінки +20/-5% призводить до додаткової витрати металу.

Завданням запропонованого способу (винаходи) є освоєння виробництва безшовних труб розміром 273×9-13 мм для парових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари із злитків електрошлакового переплаву розміром 470×100×1750±50 мм сталі марки 10Х9МФБ-Ш замість кованої заготовки в умовах ВАТ "ЧТПЗ", а саме виробництво передільних труб розміром 325×16 і 377×22 мм на ТПУ 8-16" з пилигримовими країнами та подальшого переділу (перекату) передільних труб на стані ХПТ 450 в товарні труби розміром 273×9-13 мм з підвищеними вимогами по механічним властивостям, геометричними розмірами і якістю поверхні труб, зниження витрати металу при переділі злиток ЕШП - котельня труба за рахунок зниження плюсового допуску по товщині стінки і підвищення механічних властивостей металу труб, за рахунок дробности деформації при прокатці на ТПУ з пилигримовими станами і прокатки (перекатке) передільних труб на станах ХПТ.

Технічний результат досягається тим, що у відомому способі виробництва безшовних труб розміром 273×9-13 мм для парових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари із злитків электрошлакоЀом 470×100×1750±50 мм, нагрівання злитків, заготовок до температури 1200-1210°C, прошивку в станах поперечно-гвинтової прокатки в гільзи розміром 500×вн.365×2980-3150 мм на оправці діаметром 350 мм з витяжкою µ=1,75 і підйомом по діаметру 6,3-6,5%, прокатку гільз на ТПУ з пилигримовими станами в передельние труби розміром 377×22×8000-8500 мм з витяжкою µ=3,74 і обтисненням по діаметру 24,6%, термообробку і прокатку передільних труб розміром 377×22×8000-8500 мм на стані ХПТ 450 в передельние труби розміром 325×15×13200-14000, 325×16×12400-13200, 325×17×117000-12400 і 325×18×11000-11800 мм з витяжками відповідно µ=1,68, µ=1,58, µ=1,49 і µ=1,41, термообробку передільних холоднокатаних труб, різання на труби-картки рівної довжини, прокатку передільних труб розміром 325×15×6600-7000 мм на стані ХПТ 450 в товарні труби розміром 273×9×12600-13300 мм, прокатку передільних труб розміром 325×16×6200-6600 мм в товарні труби розміром 273×10×11300-12000 мм, прокатку передільних труб розміром 325×17×5850-6200 мм в товарні труби розміром 273×11×10300-11000 мм і прокатку передільних труб розміром 325×18×5500-5900 мм в товарні труби розміром 273×12×9400-10100 мм і 273×13×8600-9300 мм з витяжками відповідно µ=1,96, µ=1,88, µ=1,82, µ=1,76 і µ=1,64, термічну обробку, травлення, виправлення, ультразвуковий контроль і приймання труб з допуском по діаметру ±1,0% і товщиною стінки +15/-5%.

�ром 273×9-13 мм для парових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари із злитків електрошлакового переплаву сталі марки 10Х9МФБ-Ш відрізняється тим, що виробляють виплавку злитків, заготовок електрошлаковим переплавом розміром 470×100×1750±50 мм, нагрівання злитків, заготовок до температури 1200-1210°С, прошивку в станах поперечно-гвинтової прокатки в гільзи розміром 500×вн.365×2980-3150 мм на оправці діаметром 350 мм з витяжкою µ=1,75 і підйомом по діаметру 6,3-6,5%, прокатку гільз на ТПУ з пилигримовими станами в передельние труби розміром 377×22×8000-8500 мм з витяжкою µ=3,74 і обтисненням по діаметру 24,6%, термообробку і прокатку передільних труб розміром 377×22×8000-8500 мм на стані ХПТ 450 в передельние труби розміром 325×15×13200-14000, 325×16×12400-13200, 325×17×117000-12400 і 325×18×11000-11800 мм з витяжками відповідно µ=1,68, µ=1,58, µ=1,49 і µ=1,41, термообробку передільних холоднокатаних труб, різання на труби-картки рівної довжини, прокатку передільних труб розміром 325×15×6600-7000 мм на стані ХПТ 450 в товарні труби розміром 273×9×12600-13300 мм, прокатку передільних труб розміром 325×16×6200-6600 мм в товарні труби розміром 273×10×11300-12000 мм, прокатку передільних труб розміром 325×17×5850-6200 мм в товарні труби розміром 273×11×10300-11000 мм і прокатку передільних труб розм� μ=1,82, µ=1,76 і µ=1,64, термічну обробку, травлення, виправлення, ультразвуковий контроль і приймання труб з допуском по діаметру ±1,0% і товщиною стінки +15/-5%. Таким чином, ці відмінності дозволяють зробити висновок про відповідність критерію "винахідницький рівень".

Порівняння заявляється способу не тільки з прототипом, але і з іншими технічними рішеннями в даній області техніки не дозволило виявити в них ознаки, що відрізняють заявляється спосіб від прототипу, що відповідає патентоспроможності "винахідницький рівень".

Прокатка передільних труб розміром 377×22 мм із сталі 10Х9МФБ-Ш проводилася на ТПУ 8-16" з пилигримовими станами злитків ЕШП розміром 470×100×1750±50 мм, а прокатка передільних труб розміром 377×22 мм в передельние розміром 325×16 мм і подальший перекат їх у товарні розміром 273×10 мм проводилися на стані ХПТ 450 ВАТ "ЧТПЗ". Дані по прокатці передільних труб розміром 377×22 мм із сталі марки 10Х9МФБ-Ш на ТПУ 8-16" з пилигримовими станами і прокатці передільних труб розміром 377×22 мм в товарні труби розміром 273×10 мм на стані ХПТ 250 ВАТ "ЧТПЗ", результатами здачі, механічними властивостями та геометричними розмірами труб наведені в таблицях 1 і 2. У виробництво було задано 5 злитків ЕШП рам 377×22×8100-8400 мм. Зливки для прокатки передільних труб були посаджені в методичну піч та нагріті до температури 1200-1210°C. Злитки загальною масою 11,174 т були прошиті в стані поперечно-гвинтової прокатки на оправці діаметром 350 мм гільзи розміром 460×вн.365×2980-3060 мм з витяжкою µ=1,75 і посадом по діаметру 2,1%. Потім гільзи були прокатати на ТПУ 8-16" з пилигримовими станами в передельние труби розміром 377×22×8100-8400 мм з витяжкою µ=3,74 і обтисненням по діаметру Δ=24,6%. Передельние гарячекатані труби були відправлені в цех №5 на холодний переділ. В цеху №5 передельние гарячекатані труби розміром 377×22 мм були перекатани на стані ХПТ 450 в передельние холоднокатані розміром 325×16×12900-13500 мм. Труби були перерізані на дві рівні частини і перекатани в товарні труби розміром 273×10×10900-11400 мм. В результаті було прокатано і прийнято у відповідності з ТУ 14-ЗР-55-2001 десять труб розміром 273×10×10900-11400 мм загальною масою 7,559 тн. Середній витратний коефіцієнт металу по даній партії труб склав 1,478. Порівняння з даної прокатці не виробляли, т. к. труби даного сортаменту з сталі марки 10Х9МФБ-Ш в Росії не проводилися через відсутність технології та обладнання для їх виробництва.

У таблиці 2 наведені дані за механічними властивостями металери труб, прокатаних із злитків ЕШП за пропонованою технологією, вище, ніж за ТУ 14-3Р-55-2001, що в свою чергу дає гарантовану можливість знизити плюсове поле допуску по товщині стінки і встановити допуск +15/-10 замість існуючого +20/-5,0%. А так як якість металу зливків ЕШП значно краще, то основний критерій котельних труб, тривала міцність, буде значно вище.

Таким чином, використання запропонованого способу дозволить вперше в Росії здійснити виробництво безшовних труб розміром 273×9-13 мм безпосередньо із злитків ЕШП для парових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари з механічними властивостями металу і геометричними розмірами, що перевищують значення даних показників, наведених в ТУ 14-3Р-55-2001, що дозволить значно знизити енерговитрати за рахунок виключення нагрівання злитків під ковку і кування злитків в поковки, знизити навантаження при прошивці злитків, заготовок ЕШП з диференційованими обжатиями по діаметру і виробляти якісні передельние труби на ТПУ8-16" з пилигримовими станами ВАТ "ЧТПЗ" для подальшого переділу передільних труб в товарні на станах ХПТ 450 згідно з замовленнями поѴовательно, знизити вартість котельних труб з даної марки сталі.

Спосіб виробництва безшовних труб розміром 273×9-13 мм для парових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари із злитків електрошлакового переплаву сталі марки 10Х9МФБ-Ш, що включає виплавку злитків, заготовок електрошлаковим переплавом розміром 470×100×1750±50 мм, нагрівання злитків, заготовок до температури 1200-1210°C, прошивку в станах поперечно-гвинтової прокатки в гільзи розміром 500×вн.365×2980-3150 мм на оправці діаметром 350 мм з витяжкою µ=1,75 і підйомом по діаметру 6,3-6,5%, прокатку гільз на ТПУ з пилигримовими станами в передельние труби розміром 377×22×8000-8500 мм з витяжкою µ=3,74 і обтисненням по діаметру 24,6%, термообробку і прокатку передільних труб розміром 377×22×8000-8500 мм на стані ХПТ 450 в передельние труби розміром 325×15×13200-14000, 325×16×12400-13200, 325×17×11700-12400 і 325×18×1100-11800 мм з витяжками відповідно µ=1,68, µ=1,58, µ=1,49 і µ=1,41, термообробку передільних холоднокатаних труб, різання на труби-картки рівної довжини, прокатку передільних труб розміром 325×15×6600-7000 мм на стані ХПТ 450 в товарні труби розміром 273×9×12600-13300 мм, прокатку передільних труб размерЀние труби розміром 273×11×10300-1100 і прокатку передільних труб розміром 325×18×5500-5900 мм в товарні труби розміром 273×12×9400-10100 і 273×13×8600-9300 мм з витяжками відповідно µ=1,96, µ=1,88, µ=1,82, µ=1,76, і µ=1,64, термічну обробку, травлення, виправлення, ультразвуковий контроль і приймання труб з допуском по діаметру +1,0% і товщиною стінки +15/-5%. 

Схожі патенти:

Заготівля-злиток електрошлакового переплаву під прошивку і подальшу розкочування її на двухвалковом стані поперечно - гвинтової прокатки в передельние гільзи-заготовки для виробництва механічно оброблених труб розміром 610×36,53×3200-3550 мм зі сталі марки 08х18н10т для об'єктів атомної енергетики

Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва. Заготівля-злиток має форму циліндра розміром 610±10×1750±50 з осьовим свердлінням розміром 100±5,0 мм, профільованими кінцями у вигляді сферичних опуклих поверхонь і механічно обробленими сферичними опуклими поверхнями з чистотою не більше 80 мкм. Розміри сферичних опуклих поверхонь визначають з виразів: Lд.с.п.=0,11Lзаг.±15, Dд.с.п.=0,91Dзаг.±5,0, Rп.д.к.=0,98Rзаг.±5,0, Lу.с.п.=0,07Lзаг.±15, Dу.с.п.=0,92Dзаг.±5,0, Rп.у.к.=0,81Rзаг.±5,0, де Lзаг.=1750±50 - довжина заготовки-злитка, мм; Dзаг.=610±10 - діаметр заготовки-злитка, мм; Rзаг.=310±5 - радіус заготовки-злитка, мм; Lд.с.п. - довжина сферичної опуклої поверхні заготовки-зливка з донного кінця, мм; Dд.с.п. - діаметр основи спрофилированного донного кінця заготовки-злитка, мм; Rп.д.к. - радіус сферичної опуклої поверхні донного кінця заготовки-злитка, мм; Lу.с.п. - довжина сферичної опуклої поверхні заготовки-зливка з усадочного кінця, мм; Dу.с.п. - діаметр основи спрофилированного усадочного кінця заготовки-злитка, мм; Rп.у.к. - радіус сферичної опуклої поверхні усадочного кінця заготовки-злитка, мм. Забезпечується зниження витратного коефіцієнта металу. 1 іл., 1 табл.

Спосіб виробництва безшовних гарячекатаних труб розміром 610×28-32 мм із сталей марок 15х1м1ф і 10х9мфб-ш на тпу 8-16

Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва, а саме до виробництва безшовних гарячекатаних труб розміром 610x28-32 мм зі сталей марок 15Х1М1Ф і 10Х9МФБ-Ш для трубопроводів проміжного перегріву пари котельних установок. Зливки-заготовки ЕШП розміром 620х100х1250±50 мм нагрівають до температури 1270-1290 і 1190-1210°C відповідно марку, і прошивають в стані поперечно-гвинтової прокатки в гільзи-заготовки розміром 650 хвн. 390х1610-1740 мм. Після охолодження і ремонту гільзи-заготовки повторно нагрівають з холодного посаду до температури 1270-1290 і 1200 -1210°С відповідно і прошивають-розкочують в стані поперечно-гвинтової прокатки в гільзи. Гільзи прокочують на ТПУ 8-16" з пилигримовими станами в товарні труби розміром 610×28-32×4500-5500 мм, відрізають технологічні відходи пилою гарячого різання, правлять, термообробці, труять, ремонтують, правлять, проводять УЗ контроль і приймають. Забезпечується зниження витрати металу при збільшеній довжині труб. 1 з.п.ф-ли, 2 табл. .

Спосіб виробництва безшовних товарних труб розміром 325×13-15 мм для парових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари із сталі марки 10х9мфб-ш

Винахід відноситься до металургії. Спосіб включає виплавку порожнистих зливків електрошлаковим переплавом, які розточують і обточують у злитки-заготовки розміром 540×вн.360×3200±50 мм. Злитки-заготовки нагрівають до температури 1170-1190°C і прокочують на ТПУ 8-16" з пилигримовими станами в передельние труби розміром 377×20×15500-16000 мм з витяжкою µ=5,56, обтисненням по діаметру 29,6% і з подачами злитків, заготовок в осередок деформації m=17-20 мм. Відрізають затравочние кінці і пилигримовие головки і здійснюють різання труб на дві труби рівної довжини. Після правки і термічної обробки передельние труби розміром 377×20×7750-7900 мм прокочують на стані ХПТ 450 в товарні холоднокатані труби розміром 325×13×12300-12600, 325×14×11700-12200 і 325×15×11-11400 мм з витяжками відповідно µ=1,76, µ=1,64 і µ=1,54. Досягається зниження витрати металу, підвищення механічних властивостей труб. 1 табл.

Спосіб виробництва безшовних труб розмірів 550×25-60 мм для парових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари із злитків електрошлакового переплаву сталі марки 10х9мфб-ш

Винахід призначений для зниження енерговитрат на виробництво та підвищення якості безшовних труб розміром 550×25-60 мм. Спосіб включає виплавку злитків, заготовок електрошлакового переплаву 620×100×1750±50 мм, нагрівання злитків, заготовок до температури 1190-1210°C, прошивку їх у станах поперечно-гвинтової прокатки в гільзи, прокатку гільз на пилигримових станах в товарні труби, відрізку пилою гарячого різання технологічних відходів - затравочного решт і пилигримових головок, термічну обробку труб, травлення, ремонт, ультразвуковий контроль, приймання труб розміром 550×25-30 мм з допуском по діаметру ±1,0% і по товщині стінки +15/-5,0%, а труб розміром 550×31-60 мм з допуском по діаметру +1,25/-1,0% і по товщині стінки +20/-5,0%. Можливість використання для виробництва труб з різною товщиною стінки злитків ЕШП одного розміру, зниження навантажень на обладнання при прошивці злитків, заготовок в гільзи-заготовки і при прошивці - розкочуванні гільз-заготовок в гільзи, а також при прокатці на ТПУ 8-16" з пилигримовими станами забезпечується за рахунок того, що при виробництві труб з товщиною стінок від 25 до 30 мм, від 31 до 45 мм і від 46 до 60 мм режими прошивки злитків, заготовок, нагріву і термообробки, розкочування, проимих труб. 4 з.п. ф-ли, 1 табл.

Спосіб виробництва безшовних труб розміром 377х14-60 мм для парових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари із сталі марки 10х9мфб-ш

Спосіб включає виплавку злитків електрошлаковим переплавом, точіння та розточування злитків в злитки-заготовки розміром 600×вн.240×2100±50 мм, нагрівання злитків, заготовок до температури пластичності, прошивку-розкочування їх у стані поперечно-гвинтової прокатки в гільзи-заготовки. Після охолодження гільзи-заготовки повторно нагрівають до температури пластичності, прошивають і розкачують у стані поперечно-гвинтової прокатки в гільзи 620×вн.415×2860-3000 мм і прокочують у передельние труби розміром 426×21×15300-16200 і 426×23×13800-14700 мм з витяжками µ=6,24 і µ=5,72, обтисненням по діаметру 30,6% і з подачами гільз в осередок деформації m=16-19 мм Розрізають передельние труби на дві труби-картки і здійснюють плющення труб-кратов в товарні труби розміром 377×14-19 мм. Забезпечується виробництво труб з геометричними розмірами, механічними властивостями і якістю поверхні, що перевищують вимоги існуючих технічних умов. 4 з.п. ф-ли, 1 табл.

Направляючий інструмент стану гвинтової прокатки

Винахід відноситься до обладнання станів гвинтової прокатки, що використовуються для виробництва труб, трубчастих виробів, деформування суцільної заготовки тощо
Винахід відноситься до області обробки металів тиском і стосується отримання гарячекатаних труб на трубопрокатних агрегатах з раскатним станом поздовжньої прокатки, наприклад з безперервним станом

Технологічний інструмент трехвалкового стану поперечно-гвинтової прокатки

Винахід відноситься до технологічного інструменту трехвалкового стану поперечно-гвинтової прокатки

Спосіб прошивки і бічній видачі гільзи на стані поперечно-гвинтової прокатки

Винахід відноситься до області трубопрокатного виробництва, а точніше до способу прошивки і бічній видачі товстостінних гільз на стані поперечно-гвинтової прокатки
Up!