Спосіб контролю підводного шуму плавзасоби з допомогою забортного гідроакустичного засоби вимірювань (варіанти)

 

Винаходу відносяться до галузі гідроакустики та можуть бути використані для оперативного контролю підводного шуму плавзасоби в натурних умовах.

Відомий спосіб того ж призначення, прийнятий за прототип, що полягає в попередньому викиданні робочого засобу вимірювань (РСІ) на кабель-тросу за борт плавзасобу і подальшому вимірюванні з його допомогою параметрів підводного шуму /Патент РФ №2191399, кл. G01S 3/02, 2002/.

Недоліком прототипу є обмеженість його застосування випадком вимірювання параметрів підводного шуму в кормовому напрямку на ходу плавзасоби.

З допомогою прототипу неможливо проконтролювати параметри шумовипромінювання в режимі стабілізації плавзасоби без його ходу. Також неможливо проконтролювати за допомогою забортного РСІ параметри іншого плавзасобу.

Технічним результатом, отриманим від впровадження винаходів, є отримання можливості контролю з допомогою викидається забортного гідроакустичного РСІ параметрів шуму в режимі стабілізації плавзасоби без його ходу.

Даний технічний результат за першим варіантом способу досягають за рахунок того, що у відомому способі контролю підводного шуму плавзасоби з дроакустического засоби вимірювань на кабель-тросу за борт плавзасобу і подальшому вимірюванні з його допомогою параметрів підводного шуму, викидання гідроакустичного засоби вимірювань на кабель-тросу за борт плавзасобу проводиться в режимі стабілізації плавзасоби без його ходу, при цьому гідроакустичне засіб вимірювань виконують з позитивною плавучістю.

Викидання гідроакустичного засоби вимірювань на кабель-тросу проводять з рубки плавзасоби.

Позитивну плавучість гідроакустичного засоби вимірювань задають у діапазоні (10... 15) кг.

Гідроакустичне засіб вимірювань виконують на основі двох гидрофонов: широкосмугового і низькочастотного.

Гідроакустичне засіб вимірювань виконують з діаграмою спрямованості, орієнтованої вниз.

Гідроакустичне засіб вимірювань виконують з діаграмою спрямованості, орієнтованої вгору.

Гідроакустичне засіб вимірювань виконують з діаграмою спрямованості, орієнтованої паралельно поздовжньої або поперечної осей плавзасоби.

Гідроакустичне засіб вимірювань виконують з рівномірною характеристикою спрямованості.

Технічний результат по другому варіанту способу досягають за рахунок того, що у відомому способі контролю підводного шуму плавзасоби з допомогою забортного гидроа� вимірювань на кабель-тросу за борт плавзасобу і подальшому вимірюванні з його допомогою параметрів підводного шуму, викидання гідроакустичного засоби вимірювань на кабель-тросу за борт плавзасобу проводиться в режимі стабілізації плавзасоби без його ходу, при цьому гідроакустичне засіб вимірювань виконують з негативною плавучістю.

Викидання гідроакустичного засоби вимірювань на кабель-тросу проводять з рубки плавзасоби.

Негативну плавучість гідроакустичного засоби вимірювань задають у діапазоні (10... 15) кг.

Гідроакустичне засіб вимірювань виконують на основі двох гидрофонов: широкосмугового і низькочастотного.

Гідроакустичне засіб вимірювань виконують з діаграмою спрямованості, орієнтованої вниз.

Гідроакустичне засіб вимірювань виконують з діаграмою спрямованості, орієнтованої вгору.

Гідроакустичне засіб вимірювань виконують з діаграмою спрямованості, орієнтованої паралельно поздовжньої або поперечної осі плавзасоби.

Гідроакустичне засіб вимірювань виконують з рівномірною характеристикою спрямованості.

Винаходи пояснюються кресленням, на якому представлена схема для реалізації обох варіантів способу.

В обох варіантах система містить пристрій, що буксується � варіанті буксується пристрій виконано у вигляді гідроакустичного РСІ 1 позитивної плавучості, кабельна траса - у вигляді кабель-троса 2.

Буксується пристрій встановлюється в межбортном просторі плавзасоби 3 в зоні огорожі рубки 4 і забезпечує переміщення РСІ 1 по глибині.

У другому варіанті РСІ 5 виконано з негативною плавучістю і підвішене на кабель-тросу 6.

У похідному стані РСІ 1 і РСІ 5 утримуються в ложементі забортного пристрою за допомогою захоплень (на кресленні не показано).

При проведенні вимірювань командами з пульта управління (на кресленні не показаний) попередньо відкриваються захоплення, а потім проводиться витравлювання РСІ 1 і (або) РСІ 5 на задану відстань від корпусу плавзасоби 3 з допомогою лебідки забортного пристрою (на кресленні не показано).

Гідроакустичні РСІ 1 і РСІ 5 включають в себе два гідрофона:

широкосмуговий і низькочастотний. Це дозволяє контролювати параметри шумовипромінювання плавзасоби у всьому інформативному спектрі.

При виконанні РСІ 1 і РСІ 5 з діаграмами спрямованості 7 і 8 (ДН7 і ДН8), орієнтованими відповідно вниз і вгору, контролюються параметри шумовипромінювання самого плавзасоби 3. Якщо ДН5 орієнтована вгору або вбік, то можливий контроль параметрів шумовипромінювання іншого плавсрЇения іншого плавзасобу, знаходиться відповідно під плавзасобом 3 і праворуч або ліворуч від нього.

Позитивна або негативна плавучість, рівна (10... 15) кг, забезпечує стійкість гідроакустичного РСІ 1 у режимі стабілізації плавзасоби 3 без його ходу.

Цим досягається поставлене вище технічний результат.

1. Спосіб контролю підводного шуму плавзасоби з допомогою забортного гідроакустичного засоби вимірювань, що полягає в попередньому викиданні гідроакустичного засоби вимірювань на кабель-тросу за борт плавзасобу і подальшому вимірюванні з його допомогою параметрів підводного шуму, який відрізняється тим, що викидання гідроакустичного засоби вимірювань на кабель-тросу за борт плавзасобу проводиться в режимі стабілізації плавзасоби без його ходу, при цьому гідроакустичне засіб вимірювань виконують з позитивною плавучістю (10...15) кг.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що викидання гідроакустичного засоби вимірювань на кабель-тросу проводять з рубки плавзасоби.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гідроакустичне засіб вимірювань виконують на основі двох гидрофонов: широкосмугового і низькочастотного.

4. Спосіб за п. 1, отлиѽой вниз.

5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гідроакустичне засіб вимірювань виконують з діаграмою спрямованості, орієнтованої вгору.

6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гідроакустичне засіб вимірювань виконують з діаграмою спрямованості, орієнтованої паралельно поздовжньої або поперечної осей плавзасоби.

7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гідроакустичне засіб вимірювань виконують з рівномірною характеристикою спрямованості.

8. Спосіб контролю підводного шуму плавзасоби з допомогою забортного гідроакустичного засоби вимірювань, що полягає в попередньому викиданні засоби вимірювань на кабель-тросу за борт плавзасобу і подальшому вимірюванні з його допомогою параметрів підводного шуму, який відрізняється тим, що викидання гідроакустичного засоби вимірювань на кабель-тросу за борт плавзасобу проводиться в режимі стабілізації плавзасоби без його ходу, при цьому гідроакустичне засіб вимірювань виконують з негативною плавучістю (10...15) кг.

9. Спосіб за п. 8, відрізняється тим, що викидання гідроакустичного засоби вимірювань на кабель-тросу проводять з рубки плавзасоби.

10. Спосіб за п. 8, отличающийс�частотного.

11. Спосіб за п. 8, відрізняється тим, що гідроакустичне засіб вимірювань виконують з діаграмою спрямованості, орієнтованої вниз.

12. Спосіб за п. 8, відрізняється тим, що гідроакустичне засіб вимірювань виконують з діаграмою спрямованості, орієнтованої вгору.

13. Спосіб за п. 8, відрізняється тим, що гідроакустичне засіб вимірювань виконують з діаграмою спрямованості, орієнтованої паралельно поздовжньої або поперечної осей плавзасоби.

14. Спосіб за п. 8, відрізняється тим, що гідроакустичне засіб вимірювань виконують з рівномірною характеристикою спрямованості. 

Схожі патенти:

Спосіб вимірювання кута тангажа літального апарату та радіонавігаційна система для його реалізації

Винахід призначений для використання в пілотажно-навігаційних системах орієнтації літального апарату при заході на посадку за приладами. Спосіб вимірювання кута тангажа та радіонавігаційна система для його реалізації полягає в тому, що з точки з відомими координатами випромінюють горизонтально лінійно-поляризовані електромагнітні хвилі, вектор напруженості електричного поля яких знаходиться в горизонтальній площині. На борту літального апарату здійснюють бічній, по відношенню до напрямку руху літального апарату, прийом електромагнітних хвиль в круговому поляризационном базисі, вимірюють різницю фаз між ортогонально-поляризованими по колу складовими лівого і правого напрямків обертання вектора електричного поля і за вимірюваної різниці фаз визначають кут тангажа між поздовжньою віссю літального апарату і горизонтальною площиною. Досягається технічним результатом є виключення постійного накопичення з часом помилки вимірювання і нечутливість до перевантажень, що виникають у випадку нестаціонарного режиму польоту. 2 н.п. ф-ли, 2 іл.

Спосіб визначення пеленга і пристрій для його здійснення

Група винаходів відноситься до радіопеленгації і може використовуватися для визначення пеленга джерела (джерел) радіовипромінювання (ІРІ). Досягнутий технічний результат - підвищення точності визначення пеленга за рахунок зменшення впливу імпульсних перешкод і моментів перемикання абонентів. Зазначений результат досягається за рахунок того, що значення поодиноких пеленгів групують за напрямами джерела радіовипромінювання (ІРІ), в кожному з яких виконують накопичення ознак виявлення і визначають максимальні значення в кожній групі, яким відповідають усереднені напрямки ІРІ в кожній групі. Пристрій для визначення пеленга містить послідовно з'єднані антену, яка складається з L вібраторів, розташованих по колу, і центрального вібратора, комутатор та блок визначення одиночних пеленгів, а також містить блок управління, блок роздільного накопичення ознак виявлення (БРНПО) і формувач кутових координат, певним чином з'єднані між собою. 2 н. і 2 з.п. ф-ли, 5 іл.

Спосіб пеленгації джерела радіовипромінювання

Винахід може бути використано в комплексах визначення місцезнаходження джерел радіовипромінювання. Досягнутий технічний результат - забезпечення можливості пеленгування слабких сигналів. Спосіб пеленгування включає когерентний прийом прямих радіосигналів пеленгаційної антеною ґратами, а також прийом ретранслированного сигналу джерела додатковою антеною. Висока чутливість при виявленні сигналу досягається за рахунок знаходження взаємної кореляційної функції прямого і ретранслированного сигналу, а пеленгація проводиться на основі аналізу відносних фазових характеристик взаємних кореляційних функцій ретранслированного сигналу і сигналів, прийнятих кожною із пеленгационних антен. 1 іл.

Радіонавігаційна система для вимірювання пеленга рухомого об'єкта

Винахід відноситься до радіонавігації і може використовуватися в радіонавігаційних системах для вимірювання кутових координат рухомих об'єктів в азимутальній або угломестной площинах відносно заданого наземним радіомаяком напрямку. Суть винаходу полягає в тому, що радіомаяк одночасно з двох просторово рознесених у площині вимірів точок з відомими координатами випромінює ортогонально лінійно поляризованих електромагнітні хвилі з рівними амплітудами, фазами і довжинами хвиль. При цьому інформація про кутовому положенні рухомого об'єкта міститься в різниці фаз між прийнятими на борту рухомого об'єкта ортогонально лінійно поляризованими електромагнітними хвилями і вимірюється щодо равносигнального напрямку, що збігається з нормаллю до середини бази, утвореної передавальними антенами. Досягнутий технічний результат винаходу - швидкодія і точність вимірювань при наявності жорстких обмежень на габарити приймальної антени рухомого об'єкта, більш висока точність вимірювань на равносигнальном напрямку і на напрямках, близьких до равносигнальному, за рахунок більшої крутизни пеленгаційної характеристикою камуфляжу ріп

Радиопеленгатор

Винахід може бути використано в системах спостереження за радіотехнічної обстановкою в складі комплексу або як самостійний пристрій. Заявлений радиопеленгатор містить п'ять антен, підсилювач високої частоти, два перебудовуються гетеродина, спрямований відгалужувач, контрольний генератор, п'ять змішувачів високої частоти, п'ять попередніх підсилювачів проміжної частоти, шість полосно-пропускають фільтрів проміжної частоти, чотири змішувача проміжної частоти, чотири смугові фільтри другої проміжної частоти, чотири підсилювача проміжної частоти з обмеженням по радиовходу і з логарифмічною характеристикою за відеовиходу, два квадратурних фазових детектора, частотний дискримінатор, цифрову схему управління, електрично програмована постійне запам'ятовуючий пристрій, аналоговий суматор, блок аналого-цифрових перетворювачів, порогове пристрій і обчислювач пеленгів, визначеним чином з'єднані між собою. Досягнутий технічний результат - підвищення завадостійкості і точність пеленгації в широкому частотному діапазоні вхідних сигналів, а також забезпечення повної глибини вбудованого контролю радиопеленг

Триангуляционно-гіперболічний спосіб визначення координат радіовипромінювальних повітряних об'єктів у просторі

Триангуляционно-гіперболічний спосіб визначення координат радіовипромінювальних повітряних об'єктів (РПО) у просторі відноситься до області пасивної локації і може бути використаний для розв'язання задач визначення координат РВО і траєкторій їх руху в просторі при використанні базово-кореляційного методу. Досягнутий технічний результат - підвищення пропускної спроможності багатопозиційної системи пасивної локації. Спосіб полягає у вимірюванні на всіх приймальних пунктах: на одному центральному та кількох периферійних пунктах, кутових координат РВО і різниць дальності між центральним та периферійними приймальними пунктами. Визначення координат здійснюють у два етапи: на першому етапі визначають строб розташування РВО, одержуваного на підставі кутових координат цього джерела, виміряних центральним і всіма периферійними приймальними пунктами (триангуляционний спосіб). На другому етапі в отриманому стробе обчислюють різницю дальностей між центральним і всіма периферійними приймальними пунктами, визначають точне місце знаходження РВО в просторі. На кожному периферійному приймальному пункті для вимірювання різниці часу запізнювання сигналу по команді з центемними пунктами (використання гіперболічного способу). 4 іл.

Пристрій для визначення напрямку на джерело сигналу

Винахід відноситься до вимірювальної техніки, зокрема до пеленгаторам, і призначене для забезпечення можливості сканування діапазону частот, селекції заважають джерел сигналів за амплітудою і ширині випромінюваного спектру, режекции заважаючих сигналів та визначення напряму на корисний сигнал в діапазоні частот з віддаленими частотами заважаючих сигналів

Пристрій для визначення напрямку на джерело сигналу

Винахід відноситься до вимірювальної техніки, зокрема до пеленгаторам

Спосіб прив'язки координат небесних радіоджерел до оптичної астрометрической системі координат липівка-костко-липівка (лкл, англ. lkl)

Винахід відноситься до галузі наукових і технічних проблем, досліджуваних в радіоастрономії, астрофізиці, астрометрії, геодезії та навігації, для прив'язки радионеба до оптичного неба для створення фундаментального каталогу опорних радіоджерел високої щільності, які мають оптичні ототожнення, для цілей космічної навігації, для дослідження природи небесних об'єктів у широкому діапазоні довжин хвиль, для вивчення радиорефракции в космічному просторі та уточнення раніше одержаних відомостей про космічних об'єктах в радіодіапазоні для дослідження характеристик Міжзоряному та Міжгалактичному середовищ (МЗС, МДР)

Спосіб пеленгування джерела радіосигналу і пристрій для його реалізації

Винахід відноситься до радіотехніки і може бути використане в комплексах визначення місцезнаходження джерел радіовипромінювання (ІРІ)
Up!