Спосіб контактного зварювання виробів з дроту, арматури, труб, довгомірного металопрокату (варіанти) і машина контактної точкової зварки з фігурним ходом верхнього електрода (варіанти)

 

Винахід відноситься до контактної точкової та рельєфного зварювання металів і може використовуватися для зварювання сіток, каркасів та інших виробів з дроту, арматури, стрижнів, труб, смуг металу і різного довгомірного металопрокату, наприклад, при виробництві залізобетонних виробів у будівництві.

Відомий спосіб контактного точкового зварювання, в якому використовують зварювальні кліщі.

Відомі підвісні машини контактного точкового зварювання, в яких використовують зварювальні кліщі, до яких зварювальний струм підводиться від зовнішнього джерела живлення. Підвісні машини застосовують для ручного зварювання, а також їх використовують в якості елементів промислових зварювальних роботів, які працюють автоматично і з високою продуктивністю. При ручному зварюванні підвісну машину і зварювальні кліщі підвішують на спеціальних системах підвіски поруч зі зварюваним виробом або над ним, якщо виріб великогабаритне. У зварювальних кліщів деталі в місці зварювання затискають між двома електродами, через які подають зварювальний струм. Рухливий електрод в лещатах рухається по прямій лінії або по дузі. Для підведення електродів до місця зварювання пересувають самі зварювальні кліщі.

Перевагою таких машин і таколос металу та іншого довгомірного металопрокату без обмежень за габаритами зварюваних виробів. Також перевагою підвісних машин є можливість виготовлення машин досить великої потужності, т. к. при зварюванні працюють зварювальними кліщами, а машина знаходиться поруч, тому вона може мати великі габарити і вагу.

Недоліками є відносно невисока продуктивність при ручному способі зварювання або висока вартість і складність устаткування для автоматичного зварювання, що робить таке рішення недоступним для малих підприємств. Також недоліком таких машин є підвищена споживана потужність у порівнянні зі стаціонарними машинами, т. к. для компенсації втрат струму в довгому зварювальному кабелі доводиться підвищувати вихідна напруга зварювального трансформатора.

Відомі зварювальні кліщі з вбудованим трансформатором, у яких зварювальний контур має невеликі розміри, тому споживана потужність таких кліщів значно менше, ніж у підвісних машин контактного зварювання з тим же зварювальним струмом. Такими зварювальними кліщами, так само як і з допомогою підвісних машин, можна зварювати вироби з довгомірних матеріалів без обмеження за розмірами зварюваного виробу.

Але якщо зробити такі зварювальні кліщі великої потужності, то ними буде важко або невательно, і самі кліщі будуть мати великі розміри і вага.

Зварювальні кліщі є загальновідомим пристроєм і описані в різній технічній літературі та підручниках, у тому числі в книзі М. Д. Банів «Технологія та устаткування контактного зварювання», 3-е видання, видавничий центр «Академія», 2008 р., стор 46-47.

Відомий спосіб односторонньої контактної точкової та рельєфного зварювання, при якому електроди підводять до зварюваного виробу з одного боку, а з іншого притискають струмопровідну підкладку. Зварювані деталі затискають між електродами і струмопровідної підкладкою і пропускають струм, який проходить шлях: «електрод - зварювані деталі - струмопровідна підкладка - зварювані деталі - електрод» (наприклад, патент UA 2226143 С2, 27.03.2004).

Відомі машини односторонньої контактної точкової зварювання, призначені для зварювання листового металу, а також для зварювання виробів з дроту, стрижнів, арматури та інших довгомірних деталей.

Машини, у яких зварювальний струм підводять до нижніх електродів, а в якості верхніх використовується струмопровідна підкладка, володіють малим опором зварювального контуру, т. к. зварювальний трансформатор розташований в безпосередній близькості до електродів, у резульи мають одну або кілька пар електродів і часто використовуються як багатоелектродних машини у виробництві арматурних сіток для залізобетонних виробів.

Переваги: ці машини володіють високою продуктивністю, економічні, їх можна робити великої потужності, можна вбудовувати в автоматичні зварювальні лінії.

Недоліками таких машин є обмеження щодо розмірів зварюваних виробів, які обмежуються розмірами самої машини. Для зварювання великих виробів доводиться робити машину великих розмірів, така машина має велику вагу і високу вартість. Також є недолік у односторонньої зварювання - втрати при проході зварювального струму від одного електрода до іншого деталі, до якої притискаються зварювальні електроди, при цьому йде небажаний нагрів самої деталі.

Відомий спосіб контактного точкового зварювання, в якому зварювані деталі стискають в місці зварювання між зварювальними електродами і подають зварювальний струм на верхній і нижній електроди (книга "Контактне зварювання" / Під ред. П. Л. Чулошникова - М., Машинобудування, 1987, стор 5), при якому застосовують машини контактного точкового зварювання з лінійним або радіальним ходом верхнього електрода.

Відомий спосіб рельєфного зварювання, в якому зварювані деталі стискають в місці зварювання між зварювальними електродами і подають зварювальний струм, при цьому на зварюваних деталях роблять висѵфной зварювання невеликих або вузьких деталей, наприклад, за способами рельєфного зварювання, описаним у книзі "Контактне зварювання" / Під ред. П. Л. Чулошникова - М., Машинобудування, 1987, стор 6, рис.2а-2в, можливе застосування машини контактного точкового зварювання з лінійним ходом верхнього електрода, з електродами з плоскою поверхнею, наприклад, циліндричними. Такі електроди застосовують для зварювання перетинів деталей з дроту і арматури.

Відомі машини контактного точкового зварювання з лінійним і радіальним ходом верхнього електрода, призначені для зварювання виробів з листового металу, а також виробів з дроту, стрижнів арматури, смуг металу і різного металопрокату.

У таких машинах деталі затискають між двома електродами, через які пропускають зварювальний струм. Електроди рухаються по прямій лінії в машинах з лінійним ходом верхнього електроду і дузі в машинах з радіальним ходом. Кількість пар електродів може бути різний, але в основному в таких машинах використовується одна пара електродів.

Достоїнствами цих машин є висока продуктивність, можливість виготовлення машин великої потужності, можливість вбудовування цих машин в автоматичні лінії.

Недолік - обмеження розмірів зварюваних издеЂи. Чим більше виліт електродів, тим більше індуктивний і активний опір зварювального контуру. Щоб дати необхідний зварювальний струм, потрібно підвищувати вихідна напруга і, відповідно, споживану потужність. Підвищення потужності машини призводить до збільшення розмірів, ваги і вартості машини.

Машини контактного точкового зварювання з лінійним і радіальним ходом верхнього електрода є загальновідомими пристроями і описані в різній технічній літературі та підручниках, у тому числі в книзі «Пристрій і експлуатація контактних машин» / Л. В. Глєбов, Ю. І. Філіппов, П. Л. Чулошников. - Л.: Вища Школа. Ленингр. отд-ня, 1987, стор 23-25.

Прототипом пропонованої машини контактного точкового зварювання вважаю винахід, авторське свідоцтво СРСР №100484, 01.01.1955 р.

Недоліки прототипу: зварювати гратчасті конструкції можливо тільки при використанні декількох машин контактного зварювання, оскільки при такому виконанні неможливо переміщення машини або зварюваної конструкції вздовж поперечного стрижня; більш складна і громіздка конструкцію у зв'язку з тим, що привід електрода знаходиться над зварюваними деталями; мінімальна відстань між поздовжніми стрижнями обмежена розмірами пр�ки, арматури, труб, смуг металу, різного довгомірного металопрокату, щоб об'єднати в одній машині контактного зварювання переваги зварювальних кліщів і різних типів машин контактного зварювання і при цьому знизити споживану потужність, розміри, вага і собівартість машини.

Тобто зробити досить компактну, економічну і недорогу машину з широкими можливостями, що представляє інтерес як для великих, так і малих підприємств.

Пропоновані спосіб контактного точкового і рельєфного зварювання виробів з дроту, арматури, труб, смуг металу, різного довгомірного металопрокату і пристрій для його здійснення - машина контактної точкової зварки з фігурним ходом верхнього електрода дозволяють досягти зазначеної мети і забезпечують технічний результат:

1. Знято обмеження по розмірам зварюваного виробу. Є можливість зварювати вироби з дроту, арматури та інших довгомірних деталей без обмежень за розмірами деталей і зварюваного виробу.

2. Відсутність виступаючих елементів машини по краях зварювального столу дозволяє повертати свариваемое виріб або саму машину контактного зварювання, що може знадобитися для приварки діагональних або фиполос металу і інших довгомірних виробів.

4. Є можливість виготовлення машин великої потужності.

5. Є можливість вбудовувати машину в автоматичні лінії.

6. Забезпечується досить висока продуктивність, властива стаціонарних машин контактного зварювання.

7. Знижується споживана потужність машини.

8. Знижуються розміри, вага і собівартість машини контактного точкового зварювання, призначеної для зварювання сіток і інших виробів з дроту, арматури, смуг металу і т. д.

9. Відсутність деталей і механізмів машини над зварювальним столом дозволяє встановлювати різні додаткові механізми і пристосування над будь-яким місцем зварювального столу, в т. ч. над зварювальним електродом.

Для досягнення зазначеного технічного результату пропонується використовувати машину контактної точкової зварювання, у якій електроди висуваються з зварювального столу, виконані з можливістю переміщення у двох і більше напрямках і можуть забиратися всередину зварювального столу.

Зварювальний стіл може бути виконаний суцільним, наприклад, із сталевого листа з вирізом, який прибираються електроди, або гратчастої конструкції, з куточків, швелерів, смуг та іншого металопрокату. Куточки і інший металопрокат можуть сл�єднання деталей верхній електрод висувають з зварювального столу, заводять на майбутнє з'єднання деталей, стискають деталі між верхнім і нижнім електродами з певним зусиллям стиснення, потім подають один або кілька імпульсів зварювального струму. Після цього витримують деталі в стислому стані певний час, необхідний для застигання металу і охолодження його до температури, при якій метал буде мати достатню міцність. Потім електроди розтискають і прибирають верхній електрод зварювальний стіл, в результаті чого електроди не перешкоджають переміщенню зварюваного виробу. Після цього можна пересувати свариваемое виріб в будь-якому напрямку.

Верхній електрод здійснює рух по складній траєкторії. Він забирається в зварювальний стіл повністю або частково, але в будь-якому випадку він не перешкоджає пересуванню зварюваного виробу вздовж зварювального столу. Наприклад, верхній електрод можна прибирати в стіл частково, якщо на столі змонтовані напрямні, які піднімають свариваемое виріб над столом.

Нижній електрод може бути закріплений нерухомо або виконаний з можливістю переміщення.

На малюнку 1 зображено перший варіант машини контактного точкового зварювання з фігурним ходом верхнього електрода. Машина складається з корпусу 1, �іка, електроніка, а також інші, необхідні для роботи машини елементи. Верхня частина корпусу машини контактного зварювання являє собою зварювальний стіл 2, на якому укладають зварювані деталі. У столі зроблений виріз 3, в якому встановлені електроди.

Нижній електрод 4 закріплений нерухомо або може бути виконаний з можливістю переміщення, наприклад, для його підйому і опускання.

Нерухомий варіант нижнього електрода краще використовувати при зварюванні невеликих і легких, а також гнучких конструкцій. Для зварювання гнучких конструкцій, наприклад, з смуг тонкого металу, нерухомий нижній електрод можна встановити так, щоб його верхня частина була трохи нижче рівня стола. Тоді при пересуванні зварюваного виробу по столу електрод не буде сточуються. При стисненні верхній електрод прогне зварювані деталі і притисне їх до нижнього електроду. Для зварювання жорстких конструкцій нерухомий нижній електрод можна встановити так, щоб його верхня частина була врівень зі столом або трохи виступала над зварювальним столом. Нерухомий нижній електрод може бути виконаний з можливістю регулювання по висоті.

Якщо зварювані вироби великі, важкі і жорсткі, то краще використовувати подвижн�трод у виріз столу під час пересування по столу зварюваних виробів, особливо, якщо це вироби з ребристою арматури, тоді деталі не будуть ковзати по електроду і електрод не буде сточуються.

Можливий варіант виготовлення машини з нерухомим нижнім електродом, поряд з яким встановлено пристосування, піднімаючу зварювані деталі при його пересуванні по зварювального столу. У цьому випадку зварювані деталі пройдуть над електродом і не будуть сточувати при його переміщенні. У разі, коли свариваемое виріб рухається по напрямних, можна піднімати напрямні.

Верхній електрод 5 жорстко пов'язаний зі штоком 6 електрода. Електрод зі штоком електрода утворюють Г-подібну конструкцію. Електрод може кріпитися впритул до штоку - для зварювання дрібних деталей, або віддалений від штока на якусь відстань, наприклад, для зварювання перетину стрижнів, діаметр хоча б одного з яких наближається до діаметра електрода. У цьому випадку між електродом і штоком електрода утворюється додаткове плече 7 (Фіг.2). З допомогою штока можна переміщати електрод 5 у вертикальному і горизонтальному напрямках. Також можливі варіанти виконання машини з можливістю повороту електрода навколо вертикальної і горизонтальної осей.

У вихідному положенні верѰ фіг.2 зображена машина, у якій верхній електрод 5 з допомогою штока 6 електрода висунутий вгору і зміщений вздовж вирізу 3 таким чином, що виявився точно над нижнім електродом 4. Це робоче положення для зварювання.

На фігурах 3-7 зображені деякі варіанти переміщення верхнього електрода з вихідного в робоче положення. На фіг.3 електрод виконує лінійні переміщення. На фіг.4 електрод піднімають лінійно, потім переміщують у бік зварюваного перетину радіально разом з пристроєм вертикального переміщення електрода, наприклад, разом з пневмоцилиндром, потім лінійно опускають і стискають деталі. На фіг.5 електрод піднімають уздовж нижнього електрода, потім повертають навколо горизонтальної осі шарніра, з допомогою якого електрод з'єднаний з механізмом вертикального переміщення, після чого опускають і стискають деталі. На фіг.6 електрод піднімають, повертають навколо вертикальної осі штока електрода, потім опускають і стискають деталі. На фіг.7 електрод рухають по криволінійній траєкторії.

Для забезпечення високої продуктивності зварювання шток верхнього електрода, плече, верхній і нижній електроди можуть мати рідинне охолодження, наприклад одним з відомих способів, що застосовуються для охолодження сва�м ожливість розташувати зварювальний трансформатор в безпосередній близькості від верхнього і нижнього електродів. В цьому випадку всі провідники зварювального струму мають мінімальні розміри і розташовані близько один до одного, що забезпечує мінімальний опір зварювального контуру. Це дозволяє знизити вихідна напруга трансформатора, що знижує споживану потужність, значно зменшує матеріаломісткість всієї силової електрики, включаючи зварювальний трансформатор. Машина виходить більш компактною порівняно з класичними машинами контактної точкової зварки з лінійним і радіальним ходом верхнього електрода. Мінімальні розміри і вага силовий електрики, відсутність вильоту електродів, а значить і відсутність різних великих елементів машини, що виступають за межі корпусу, знижують розміри, вага і собівартість пропонованої машини.

У той же час, як і будь-яку стаціонарну машину контактної точкової зварювання, цю машину можна робити великої потужності, можна вбудовувати в автоматичні лінії. Також машина може мати досить високу продуктивність, властиву стаціонарних машин контактного зварювання, адже швидкість її роботи залежить від швидкості спрацьовування механізмів, а не від фізичних можливостей людини, як у випадку зі зварювальними кліщами.

У такій конструкції немає �ів машини над зварювальним столом дозволяє зварювати просторові конструкції і встановлювати різні додаткові пристосування. Для зварювання великогабаритних конструкцій навколо машини можна ставити різні столи та інші пристосування, а пульт управління в такому разі може бути виконаний з дистанційним управлінням (дротовими, радіоуправлінням і т. д.) загальновідомою конструкції і встановлений на окремій стійці в зручному для управління місці. У цьому випадку з пульта управління можуть виходити кабелі на педалі управління.

Спосіб зварювання сітки з допомогою варіанта машини з нерухомим нижнім електродом.

На фіг.8 зображена машина контактної точкової зварки, на зварювальному столі якій розташовані поздовжні стрижні 8 зварюваної сітки. На них зверху кладуть і приварюють поперечні стрижні 9. У вихідному положенні верхній електрод прибраний у виріз зварювального столу, нижній трохи виступає над поверхнею столу. На правому електроді лежить перетин зварюваних стрижнів.

Для зварювання перехрестя сітки верхній електрод 5 висувають за допомогою штока 6 електрода зварювального столу (фіг.9) і зрушують вздовж вирізу столу таким чином, щоб електрод 5 опинився над перетином зварюваних деталей (фіг.10). Електрод рухається по діагоналі по відношенню до стержнів сітки. Вертикальне і горизонтальне переміщення элняться одночасно, тоді електрод рухається по більш складної криволінійної траєкторії.

Потім верхній електрод притискає зварювані деталі до нижнього електрода (фіг.11) з певним зусиллям стиснення, після чого подають зварювальний струм, потім деталі витримують в стислому стані певний час. Після цього верхній електрод піднімають, зрушують тому і прибирають у виріз столу. При цьому також можливі різні варіанти траєкторій руху верхнього електрода.

Після того, як електрод прибраний у виріз столу, свариваемое виріб пересувають уздовж поперечного стрижня, і цикл зварювання повторюють. Коли поперечний стрижень приварений у всіх точках, виріб пересувають уздовж поздовжніх стрижнів, зверху кладуть наступний поперечний стрижень і приварюють його. І т. д.

Мінімальна відстань між поздовжніми стрижнями має бути таке, щоб електрод міг пройти між стрижнями. Мінімальна відстань між поперечними стрижнями не має обмежень. Максимальна відстань між поздовжніми і поперечними стрижнями не має обмежень.

Якщо крок поперечних стержнів дозволяє пройти верхнього електроду між ними, то зварювати сітку можна в будь-якій послідовності, т. к. прибрані в стіл электродѸ, йдуть по діагоналі, і приварювати фігурні, криволінійні деталі.

Спосіб зварювання сітки з допомогою варіанта машини з рухомим нижнім електродом.

Вихідне положення: нижній і верхній електроди заховані в виріз столу. Для зварювання верхній електрод висувають з столу і пересувають на перетин зварюваних деталей, при цьому можливі різні траєкторії руху електрода. Нижній електрод піднімають вгору по прямолінійній траєкторії або по кривій і впирають у перетин зварюваних деталей. Нижній і верхній електроди можуть рухатися одночасно або по черзі. Потім виробляють стиснення деталей, що зварюються між цими електродами і подають зварювальний струм, після чого деталі витримують у стиснутому стані. Потім деталі розтискають, верхній і нижній електроди прибирають у виріз столу. Руху верхнього і нижнього електрода можуть виконуватися одночасно або по черзі, також електроди можуть мати різні траєкторії руху.

Після того, як електроди прибрані в виріз столу, можна пересувати свариваемое виріб на столі в будь-якому напрямку.

На фіг.12 зображена многоэлектродная машина контактної точкової зварки з фігурним ходом верхнього електрода. У столі виконаний один біль�ать машину на різний крок сітки. Кожна пара електродів, що складається з верхнього і нижнього електродів, працює аналогічно першому варіанту машини. Таким чином стискають відразу кілька перетинів стрижнів (фіг.13). Зварювальний струм подають відразу на всі електроди, якщо електрична мережа підприємства достатньо потужна, або по черзі, тоді навантаження на мережу буде значно менше.

Якщо поздовжні стрижні зварюваного виробу розташовані попарно, а мінімальна відстань між ними менше мінімально допустимого для варіанту машини, показаного на фіг.13, то можливо розташування електродів, як показано на фіг.14.

На фіг.15 показаний варіант виконання многоэлектродной машини, коли нижній електрод 4 зроблений суцільним, замість окремих нижніх електродів. Для наочності сітка не показана, а електроди підняті. У цьому варіанті для налаштування на потрібний крок сітки потрібно регулювати відстань між верхніми електродами 5.

Таку машину можна використовувати і для односторонньої зварювання. В цьому випадку струм подають на кожну пару сусідніх верхніх електродів 5, а нижній електрод 4 служить струмопровідної підкладкою. Тоді струм з верхнього електрода йде через перетин зварюваних деталей на нижній електрод 4, службовець тоерхний електрод.

Тут є недолік, що струм йде також і по верхньому стрижня, який замикає електроди між собою. Чим товще стрижень, тим більше струм шунтування.

Для того щоб зменшити струм шунтування можна застосувати й іншу технологію зварювання. Нижні електроди окремі, як у варіанті на фіг.12 і 13. Струм подають на нижні електроди, а верхні електрично з'єднують між собою. Тоді нижні електроди працюють як струмопровідні електроди, а верхні працюють як струмопровідна підкладка.

Можливе виконання всіх варіантів многоэлектродной машини з рухомими і нерухомими нижніми електродами.

На фіг.16 зображено варіант машини контактного точкового зварювання, призначеної для зварювання більш великих конструкцій. Верхня частина машини вже не є зварювальним столом, машина встановлена під зварювальним столом. Зварювальний стіл 2 має розміри, більше ніж корпус 1 машини. На столі 2 зроблений виріз 3, в який входять електроди 4 і 5. У цьому варіанті електродів немає необхідності повністю забиратися в корпус машини, вони прибрані в виріз 3 зварювального столу. Машина може бути виконана в пересувному варіанті, наприклад, вона встановлена на колеса і вона має можливість пересуватися вздовж вирізу столу пт наступне перетин і т. д. Коли машина приварили поперечний стрижень 9 цілком або пройшла весь виріз, свариваемое виріб пересувають уздовж поздовжніх 8 або поперечних 9 стрижнів. Можливо для зварювання кожної точки переміщення машини і зварюваного виробу, наприклад, для приварки діагональних або фігурних стрижнів.

Аналогічним чином можна розмістити під зварювальним столом многоэлектродную машину. Також її можна зробити з можливістю переміщення вздовж вирізу столу.

На фіг.17 зварювальний стіл 2 виконаний гратчастої конструкції, а під столом знаходиться многоэлектродная машина. Поздовжні стрижні 8 зварюваного виробу лежать на куточках-напрямних 11. Напрямні виконані з можливістю переміщення поперек столу для налаштування кроку зварюваної сітки. Також можлива установка напрямних на суцільний зварювальний стіл.

На фіг.18 зображено варіант машини, в якому використовуються два зварювальних столу, а електроди розташовані в проміжку між столами. Тут також можливе виконання машини з можливістю її пересування уздовж проміжку між столами, а також можливе застосування многоэлектродной машини.

Можливе виготовлення більш складних комплексів з переміщенням машини в двох напрямках. В �толов.

Якщо немає потреби пересувати сітку вздовж поперечних стержнів, а вона рухається лише вздовж поздовжніх, наприклад, якщо машина многоэлектродная і кількість пар електродів збігається з кількістю поздовжніх стрижнів, то верхні електроди можна не прибирати в зварювальний стіл.

Тоді виходять такі способи зварювання.

Спосіб зварювання з нерухомим нижнім електродом.

На зварювальний стіл 2 кладуть поздовжні стрижні 8 і поперечний стрижень 9. Кожен перетин стрижнів лежить на правому електроді. У вихідному положенні кожен верхній електрод піднято трохи вище верхнього стержня і зміщений назад по діагоналі відносно нижнього електрода (фіг.19).

Для зварювання верхні електроди пересувають на перетин стрижнів і притискають перетин до нижнього електрода з певним зусиллям стиснення. Потім проводять зварювання, після чого верхні електроди підводять і відводять на вихідну позицію. Після цього пересувають виріб уздовж поздовжніх стрижнів 8, потім кладуть наступний поперечний стрижень 9.

Тут рух верхнього електрода більш просте і застосовується в цьому окремому випадку. Конструкція машини виходить простіше. У той же час відведення електродів тому дозволяє подавати поздовжні і по�ний стіл кладуть поздовжні і поперечні стрижні, верхні електроди знаходяться у вихідному положенні (фіг.19). Нижній електрод прибраний в стіл.

Для зварювання верхній електрод пересувають на перетин стрижнів. Нижній електрод піднімають по прямолінійній траєкторії або по кривій і впирають у перетин зварюваних деталей. Нижній і верхній електроди можуть рухатися послідовно або одночасно. Потім виробляють стиснення деталей, що зварюються між цими електродами і виробляють зварювання. Потім деталі розтискають. Верхній електрод відводять у вихідне положення, а нижній прибирають у виріз столу. Руху верхнього і нижнього електрода можуть виконуватися послідовно або одночасно, також електроди можуть мати різні траєкторії руху.

Можливе подальше спрощення конструкції машини, якщо немає поперечного пересування сітки. У цьому варіанті верхні електроди у вихідному положенні знаходяться прямо над нижніми електродами або з невеликим зміщенням - залежить від траєкторії руху електродів (фіг.20).

Рух верхнього електрода в цьому випадку виходить лінійне або радіальне, а привід має найпростішу конструкцію. Виходить машина контактного зварювання з лінійним або радіальним ходом верхнього електрода, але тут немає огѽо допустима відстань між поздовжніми стрижнями зварюваної сітки з-за відсутності поперечного руху верхнього електрода, також така машина має найбільшу швидкодію.

Тут також можливе виконання нижнього електрода нерухомим і рухомим, з лінійними або радіальним рухом нижнього електрода. Можливо рух обох електродів по іншій траєкторії, це залежить від особливостей механізму стиснення електродів.

Подавати поперечні стрижні прямо зверху в цьому випадку не вийде, в такому випадку потрібно подавати поздовжні і поперечні стрижні під верхній електрод.

Подавати поперечні стрижні можна вручну або автоматично - під кутом, щоб вони скочувалися, як з гірки. Можна подавати у 2 прийоми: поперечний стрижень кладуть на поздовжні, потім його засовують під електроди. Можливий варіант, коли поперечний стрижень кладуть на поздовжні, після чого пересувають всю сітку, в результаті чого поперечний стрижень виявляється на місці зварювання. Або стрижень подають збоку, і він рухається уздовж своєї поздовжньої осі, проходячи між верхнім і нижнім електродами.

Можливий комбінований спосіб зварювання: коли потрібно, щоб електроди прибиралися в зварювальний стіл і не заважали пересуванню зварюваної сітки - електроди прибирають у стіл, а коли можна вести зварювання, не прибираючи електроди, електроди не убираюѳо кільця, їх немає необхідності прибирати в стіл при переміщенні вироби. У цьому випадку машина працює як лінійна або радіальна. При зварюванні зовнішнього кільця електроди прибирають у стіл, а при зварюванні деталей по зовнішньому контуру виробу електроди не прибирають.

Такий комбінований спосіб забезпечує найбільшу продуктивність і зменшує знос механізмів машини.

При зварюванні виробів із смуг металу та іншого різного металопрокату можлива рельєфна зварювання зазначеними способами за допомогою описаних тут машин контактного точкового зварювання, якщо на зварюваних деталях зробити виступи-рельєфи, згідно технології рельєфного зварювання.

Короткий опис креслень

Фіг.1-2. Перший варіант машини контактного точкового зварювання з фігурним ходом верхнього електрода. Фіг.1: верхній електрод прибраний у виріз в корпусі машини, фіг.2: верхній електрод висунутий в положення для зварювання.

Фіг.3-7: варіанти руху верхнього електрода.

Фіг.8-11. Технологія зварювання. Фіг.8: на зварювальний стіл машини покладена зварювана сітка, електрод у вихідному положенні. Фіг.9: електрод висунувся з зварювального столу. Фіг.10: електрод пересунувся і знаходиться над перетином зварюваних деталей. Фіг.11: стиснення зварюваних �ого столу.

Фіг.13. Многоэлектродная машина зі зварюваної сіткою, положення електродів під час зварювання.

Фіг.14. Зварювання сітки з попарно близкорасположенними поздовжніми стрижнями.

Фіг.15. Многоэлектродная машина з одним суцільним нижнім електродом.

Фіг.16. Машина встановлена на напрямних під зварювальним столом і виконана з можливістю переміщення.

Фіг.17. Многоэлектродная машина під зварювальним столом гратчастої конструкції, поздовжні стрижні зварюваного виробу лежать на напрямних.

Фіг.18. Варіант з двома зварювальними столами, електроди знаходяться в проміжку між столами.

Фіг.19. Машина, у якій електроди не прибираються в зварювальний стіл, але здатні пересуватися в горизонтальному і вертикальному напрямку. Електроди знаходяться у вихідному положенні.

Фіг.20. Машина з лінійним або радіальним ходом верхніх електродів. Електроди у вихідному положенні.

Фіг.21. Зварювання фігурної конструкції.

Фіг.22-23. Варіант конструкції механізму переміщення верхнього електрода, нижній електрод нерухомий. Фіг.22: вихідне положення, фіг.23: положення для стискування деталей.

Фіг.24-25. Варіант конструкції механізму переміщення електродів, нижній електрод рухливий. Фіг.24: початкове полів можна здійснити наступним чином.

На фіг.22. зображена схема механізму переміщення верхнього електрода в двох напрямках, також цей механізм забезпечує необхідне зусилля стиснення. До складу механізму входять два пневмоцилиндраТ.до. зусилля переміщення електрода 5 вгору невелике і зусилля переміщення по горизонталі теж невелика, то тут можливе застосування пневмоциліндрів як двосторонньої дії, так і односторонньої дії з пружиною. Для прикладу пневмоциліндр 12 вертикального переміщення виконаний двосторонньої дії, а пневмоциліндр 15 горизонтального переміщення - односторонньої дії з пружиною, втягує шток. Застосування пневмоциліндрів односторонньої дії спрощує систему управління і пневмосистему.

Переміщення електрода відбувається по траєкторії, позначеної на фіг.4. Переміщення верхнього електрода 5 по вертикалі і стиснення електродів забезпечує силовий пневмоциліндр 12, шток якого жорстко пов'язаний зі штоком 6 електрода. Пневмоциліндр встановлений на шарнірі, який дозволяє нахиляти пневмоциліндр вправо-вліво. Зліва встановлений упор 13, який не дає пневмоциліндру 12 піти вліво далі положення, в якому електроди 4 і 5 виявляються навпроти один одного. Праворуч встановлений у�т бути виконані регульованими. Збоку до пневмоциліндру 12 через шарнір приєднаний шток невеликого допоміжного пневмоциліндра 15, забезпечує горизонтальне переміщення верхнього електрода 5. Допоміжний пневмоциліндр має відносно малу тягу і мале переміщення.

Нижній електрод 4 в роботі залишається нерухомим, але він має можливість регулювання положення по вертикалі, наприклад, за допомогою гвинтового механізму 16. Це дає можливість підлаштовуватися під зварювані вироби, а також висувати нижній електрод у міру його зносу.

Вихідне положення: штоки обох пневмоциліндрів втягнуті, електрод 5 прибраний у виріз зварювального столу.

Для проведення зварювання, за допомогою пневмоклапана подають стиснене повітря в нижню порожнину пневмоциліндра 12, його шток висувається і верхній електрод 5 піднімається. Потім подають повітря в праву порожнину пневмоциліндра 15, його шток висувається і електрод 5 переміщується вліво, поки пневмоциліндр 12 не встане на упор 13 (фіг.23). Електроди 4 і 5 опинилися навпроти один одного. Далі з допомогою пневмоклапана стравлюють повітря з нижньої порожнини пневмоциліндра 12 і подають повітря у верхню порожнину. Шток пневмоциліндра 12 втягується і тягне за собою вниз шток 6 електрода 5. Електрод 5 пр�ие стиснення наполягають регулюванням тиску повітря, подається в пневмоциліндр 12.

Потім подають один або кілька імпульсів зварювального струму. При цьому, якщо тиск в пневмоцилиндрі 12 залишають постійним, то зварювання йде з постійним зусиллям стиснення, якщо тиск міняють, то проводять зварювання із змінним зусиллям стиснення. Також можна змінювати зварювальний струм в процесі зварювання. Потім витримують деталі в стислому стані певний час, після чого піднімають шток пневмоциліндра 12, а разом з ним електрод 5. Потім стравлюють повітря з пневмоциліндра 15, в результаті чого його шток втягується під дією пружини, і електрод 5 переміщується вправо, поки пневмоциліндр 12 не встане на упор 14. Потім опускають шток пневмоциліндра 12 і електрод займає своє вихідне положення.

Хід верхнього електрода може бути обмежений регульованими упорами.

На фіг.24 зображений аналогічний механізм, але у ньому нижній електрод 4 виконаний рухомим. Для прикладу допоміжний пневмоциліндр 15 - двосторонньої дії. Силовий пневмоциліндр 12 закріплений внизу з можливістю нахилу вправо-вліво і з можливістю підйому-опускання циліндра.

У вихідному положенні штоки обох пневмоциліндрів втягнуті, верхній електрод 5 прибраний у виріз столу. На нижньому елек�іну опускання нижнього електрода. Нижній електрод знаходиться під перетином зварюваних деталей 8 і 9 (показано їх перетину), деталі лежать на зварювальному столі і не стосуються електрода 4. На пневмоцилиндрі 12 закріплений штовхач 17, який при горизонтально-радіальному переміщенні разом з пневмоцилиндром 12 не зачіпає нижній електрод 4.

Для проведення зварювання висувають шток пневмоциліндра 12, піднімаються шток 6 електрода і електрод 5, потім висувають шток пневмоциліндра 15, пневмоциліндр 12 пересувається вліво від упору 14 до упору 13, в результаті чого верхній електрод 5 пересувається вліво і виявляється над перетином зварюваних деталей і над нижнім електродом 4. При цьому штовхач 17 виявляється під нижнім електродом (фіг.25). Потім втягують шток пневмоциліндра 12, верхній електрод опускається на зварювані деталі 8 і 9. Подальше втягування штока пневмоциліндра 12 призводить до підйому самого пневмоциліндра разом з штовхачем 17, який впирається в нижній електрод 4 і піднімає його до зварюваних деталей. Далі відбувається стиснення деталей, що зварюються між електродами, після чого виробляють зварювання. Прибирають електроди у вихідне положення в зворотній послідовності.

Замість пневмоциліндрів можливе використання гі�а відомої конструкції, використовується в машинах контактного зварювання. Нижній електрод 4 має дуже маленьке переміщення, тому для приєднання його до трансформатора можна використовувати більш жорсткий гнучкий провідник. Якщо нижній електрод нерухомий, то можливо його з'єднання зі зварювальним трансформатором з допомогою жорсткого провідника.

1. Спосіб контактного зварювання виробів з довгомірних деталей, що включає розміщення зварюваних деталей на зварювальному столі, підведення до деталей зварювальних електродів, стискування деталей між верхнім і нижнім електродами і подачу до них зварювального струму, який відрізняється тим, що підведення зварювальних електродів до деталей здійснюють шляхом висунення щонайменше одного верхнього електрода зварювального столу і його переміщення над зварюваними деталями з установкою на їх перетині, при цьому нижній електрод закріплений нерухомо або виконаний з можливістю його переміщення, а після закінчення зварювання здійснюють зворотне переміщення верхнього електрода в зварювальний стіл.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після висунення верхнього електрода зварювального столу виробляють серію зварок, при цьому зворотне переміщення верхнього електрода в зварювальний стіл осуществляюта і більше верхніх електрода.

4. Спосіб контактного зварювання виробів з довгомірних деталей, що включає розміщення зварюваних деталей на зварювальному столі, підведення до деталей зварювальних електродів, стискування деталей між верхнім і нижнім електродами і подачу до них зварювального струму, який відрізняється тим, що підведення зварювальних електродів до деталей здійснюють шляхом висунення двох і більше верхніх електродів з зварювального столу та їх переміщення над зварюваними деталями з установкою на перетині цих деталей, при цьому зварювальний струм подають до верхніх електродів, а в якості нижніх електродів використовують струмопровідну підкладку, яка закріплена нерухомо або виконана з можливістю її переміщення, а після закінчення зварювання здійснюють зворотне переміщення верхніх електродів в зварювальний стіл.

5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що після висунення верхніх електродів з зварювального столу виробляють серію зварок, при цьому зворотне переміщення верхніх електродів в зварювальний стіл здійснюють після закінчення серії зварювання.

6. Спосіб за п. 4 або 5, який відрізняється тим, що з зварювального столу висувають дві і більше пар верхніх електродів.

7. Спосіб контактного зварювання виробів з довгомірних деталей, включа�талів між верхнім і нижнім електродами і подачу до них зварювального струму, відрізняється тим, що підведення зварювальних електродів до деталей здійснюють шляхом висунення двох або більше верхніх електродів з зварювального столу і переміщення електродів над зварюваними деталями з установкою на їх перетині, при цьому зварювальний струм подають до нижніх електродів, які закріплені нерухомо або виконані з можливістю їх переміщення, а верхні електроди електрично пов'язують між собою з утворенням струмопровідної підкладки, а після закінчення зварювання здійснюють зворотне переміщення верхніх електродів в зварювальний стіл.

8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що після висунення верхніх електродів з зварювального столу виробляють серію зварок, при цьому зворотне переміщення верхніх електродів в зварювальний стіл здійснюють після закінчення серії зварювання.

9. Спосіб за п. 7 або 8, відрізняється тим, що з зварювального столу висувають дві і більше групи електрично пов'язаних між собою верхніх електродів.

10. Спосіб контактного зварювання виробів з довгомірних деталей, що включає розміщення зварюваних деталей на зварювальному столі, підведення до деталей зварювальних електродів машини для контактного зварювання, стискування деталей між верхнім і нижнім електродами і подм висунення щонайменше одного верхнього електрода зварювального столу і переміщення його над зварюваними деталями з установкою на їх перетині, а після закінчення зварювання здійснюють зворотне переміщення верхнього електрода в зварювальний стіл, при цьому зварювальним столом служить верхня частина корпусу машини для контактного зварювання.

11. Спосіб контактного зварювання виробів з довгомірних деталей, що включає розміщення зварюваних деталей на щонайменше одному зварювальному столі, підведення до деталей зварювальних електродів машини для контактного зварювання, стискування деталей між верхнім і нижнім електродами і подачу до них зварювального струму, який відрізняється тим, що підведення зварювальних електродів до деталей здійснюють шляхом висунення щонайменше одного верхнього електрода зварювального столу і переміщення його над зварюваними деталями з установкою на їх перетин, а після закінчення зварювання здійснюють зворотне переміщення верхнього електрода в зварювальний стіл, при цьому машину для контактного зварювання розташовують під зварювальним столом, а стіл виконаний суцільним з вирізами для проходу електродів або виконаний у вигляді каркаса, що не має суцільний стільниці.

12. Спосіб за п. 11, відрізняється тим, що зварювані деталі розміщують на зварювальному столі за допомогою направляючих.

13. Спосіб за п. 11 або 12, відрізняється тим, що після виконання сваричающийся тим, що деталі розміщують на двох і більше зварювальних столах, а машину для контактного зварювання розташовують під зварювальними столами, при цьому висунення щонайменше одного верхнього електрода здійснюють через простір між зварювальними столами.

15. Спосіб за п. 14, відрізняється тим, що зварювані деталі мають на зварювальних столах з допомогою направляючих.

16. Спосіб з п. 14 або 15, відрізняється тим, що після виконання зварювання або серії зварок машину для контактного зварювання пересувають.

17. Машина для контактного зварювання виробів з довгомірних деталей, що містить корпус, щонайменше один верхній і нижній зварювальні електроди, що відрізняється тим, що у верхній частині корпусу машини виконаний виріз, в якому встановлені згадані зварювальні електроди, при цьому верхній електрод змонтований з можливістю його висунення через виріз з корпусу машини, переміщення у двох і більше напрямках до установки на перетині зварюваних деталей.

18. Машина по п. 17, відрізняється тим, що вона забезпечена двома верхніми електродами.

19. Машина по п. 18, відрізняється тим, що нижній електрод є єдиним для двох і більше верхніх електродів.

20. Машина по кожному з пп.17-19, отличающалий з довгомірних деталей, містить корпус, щонайменше один верхній і нижній зварювальні електроди, що відрізняється тим, що у верхній частині корпусу машини виконаний виріз, в якому встановлені згадані зварювальні електроди, верхній електрод забезпечений елементом кріплення з утворенням Г-подібної конструкції, яка виступає зі згаданого вирізу, при цьому верхній електрод виконаний з можливістю переміщення і встановлення його на перетині зварюваних деталей.

22. Машина по п. 21, відрізняється тим, що вона забезпечена двома верхніми електродами. 

Схожі патенти:

Спосіб складання виробів коробчатої форми для автоматичного дугового зварювання плавким електродом

Винахід відноситься до способів складання під зварювання виробів коробчатої форми на спеціалізованих пристроях

Спосіб нанесення покриття на поверхню деталей з допомогою електроконтактного зварювання з використанням порошкового присадочного матеріалу, що містить залізний порошок, і присадочний матеріал для його здійснення

Винахід відноситься до галузі металургії, зокрема до нанесення порошкових покриттів за допомогою електроконтактного зварювання, і може бути використано для відновлення і зміцнення робочих поверхонь

Зварювальні кліщі

Винахід відноситься до машинобудівної галузі, зокрема до станкостроению, і може бути використане на автоматичних лініях для контактної точкової зварювання кузовних деталей автомобіля

Пристосування для брикетування заготовок гнучкого дроту

Винахід відноситься до області машинобудування, а саме до пристроїв установки для контактного зварювання

Многоэлектродное пристрій для контактного зварювання арматурної сітки

Винахід відноситься до многоэлектродному пристрою для контактного зварювання арматурної сітки

Спосіб охолодження електрода контактної точкової зварки (ктс) і пристрій для його реалізації

Винахід відноситься до зварювального виробництва та придатне в електродах КТС

Зварювальний інструмент

Винахід відноситься до зварювального пристрою точкового зварювання, зокрема до зварювальних кліщів

Робототехнічний комплекс для контактного точкового зварювання

Винахід відноситься до робототехническому комплексу для контактної точкової зварювання каркаса тепловиділяючої збірки, що складається з нижньої решітки і дистанціонуючих решіток, сполучених між собою каналами

Універсальний пристрій для шовного і точкової електроконтактного зварювання

Винахід відноситься до зварювальної техніки, зокрема до пристроїв для роликових і точкової електроконтактного зварювання, і може бути використано при відновленні і зміцненні деталей машин методом електроконтактного зварювання в різних галузях машинобудування, а також при зварюванні плоских поверхонь і швів спіральних

Флюс, утворює нерозчинний залишок паяльний

Група винаходів може бути використана при здійсненні твердої пайки алюмінієвих деталей, наприклад теплообмінників. Використовується при пайці флюс алюмінію містить основний флюс, що використовується для твердої пайки, який включає K2AlF5 або прекурсор, утворює K2AlF5, під час пайки, і Li-сіль у кількості, що відповідає значенням від 80% до 120% кількості, яка стехіометрично необхідно для перетворення всього K2AlF5 в K2LiAlF6 під час пайки. Вельми придатні фториди літію і в особливості фторалюминати літію. Флюс і Li-сіль можуть бути дисперговані у воді або в водної композиції окремо. Додавання Li-з'єднань в конкретних кількостях до основного флюсові дозволяє підвищити стійкість до корозії, зумовленої контакту з нерухомою водою чи водними композиціями, такими як охолоджуюча вода. 6 н. і 12 з.п.ф-ли, 11 пр.

Спосіб індукційного наплавлення

Винахід відноситься до машинобудування і може бути використано для підвищення зносостійкості внутрішніх циліндричних поверхонь виробів. Винаходом вирішується задача оптимізації процесу наплавлення внутрішніх циліндричних поверхонь. Спосіб індукційного наплавлення включає нагрівання індуктором наплавляемого матеріалу у вигляді шихти і наплавлюваного поверхні до їх спільного розплавлення. З шихти попередньо формують склеюванням або спіканням порожнистий циліндр. Довжина твірної полого циліндра дорівнює довжині утворюючої наплавлюваного циліндричної поверхні, а зовнішній діаметр дорівнює діаметру внутрішньої циліндричної поверхні. Потім всередину виробу встановлюють індуктор і сформований з шихти циліндр. Здійснюють обертання виробу в вертикальній площині навколо поздовжньої осі симетрії внутрішньої циліндричної поверхні. Включають індуктор і здійснюють спільне розплавлення шихти і наплавлюваного поверхні. Вимикають індуктор і продовжують обертання до затвердіння розплаву. В процесі наплавлення виріб обертають зі швидкістю, обраної з умови запобігання стікання розплаву, а величину внутрішнього діаметра сформованого з наплавл
Винахід відноситься до дуговому зварюванні і може бути використане в різних галузях промисловості при зварюванні переважно неповоротних кільцевих швів трубопроводів. Технічним результатом є підвищення якості зварних з'єднань при зварюванні неповоротних кільцевих швів трубопроводів. Спосіб електродугового зварювання неповоротних кільцевих швів трубопроводів включає поступальне переміщення і поперечні коливання зварювального пальника з електродом із затримкою її на крайках і корекцію базових режимів зварювання у відповідній точці оброблення в залежності від зміни геометрії стику. При цьому одночасно виконують затримку зварювального пальника з електродом на зварюваних кромках і на базові зварювальні струм і напруга накладають додаткові імпульси напруги і струму. Величина імпульсів напруги і струму більше 10-12% від встановлених базових значень напруги і струму і тривалість імпульсів дорівнює часу затримки електрода на кромці в положенні 0-5 год протягом 0,1-0,15с, в положенні 5-6 год протягом 0,4-0,5 с.
Винаходи можуть бути використані при пайку алюмінієвих деталей, наприклад теплообмінників. До базового флюсові, що включає фторалюминат калію, в якому вміст K3AlF6 дорівнює або менше 5 вагу.%, додають літій або сполуки у вигляді фторалюмината літію, зокрема LiF або Li3AlF6, що містять катіони Li. Модифікований катіонами літію флюс забезпечує стійкість паяних з'єднань відносно корозії, спричиненої контактом зі стоячою водою чи водними складами, наприклад, при зберіганні паяних деталей на відкритому воздухе.5 н. і 13 з.п. ф-ли, 2 табл., 11 пр.

Спосіб формування стику деталей великої товщини з титанових сплавів, що з'єднуються електронно-променевої зварюванням

Винахід відноситься до області корпусного суднобудування і може бути застосоване при з'єднанні деталей зварюванням великої товщини. Спосіб формування стику великої товщини з'єднуваних деталей з титанових сплавів при електронно-променевої зварюванні включає освіту підкладки з припуску однієї з деталей. Підкладку видаляють при механічній обробці після зварювання стику при вертикальному положенні променя. Товщину і ширину підкладки виконують рівній відповідно 0,25-0,35 і 0,10-0,15 від товщини стику. Із зворотного боку підкладки навпаки стику виконують ризику глибиною 0,004-0,006 від товщини стику, по якій візуально оцінюють відсутність непровара по виходу проплава. Запропонована технологія забезпечує отримання високоякісного зварного соединения.2 іл.

Спосіб отримання композиційних виробів з внутрішніми порожнинами зварюванням вибухом

Винахід може бути використаний при виготовленні з допомогою енергії вибуху виробів з внутрішніми порожнинами, наприклад деталей термічного та хімічного обладнання, теплорегуляторов і т.п. Складають два тришарових пакета з розміщенням в кожному з них нікелевої пластини між пластинами з алюмінію і міді і зварюють їх вибухом. Розміщують полостеобразующие елементи у вигляді труб з корозійно-стійкого теплопровідного металу співвісно всередині трубчастих оболонок з міді. Складають з отриманих збірок плоский пакет, розміщують його симетрично зі зварювальними зазорами між звареними тришаровими заготовками і здійснюють зварювання вибухом отриманого багатошарового пакету шляхом одночасного ініціювання вибуху зарядів вибухової речовини. Проводять відпал звареної заготовки з утворенням суцільних интерметаллидних прошарків і мимовільним поділом алюмінієвих і нікелевих шарів в процесі охолодження на повітрі. На поверхнях нікелевих пластин утворюються жаростійке покриття у вигляді шарів з інтерметалідів системи алюміній - нікель. Отримане заявленим способом виріб володіє високою робочою температурою в окислювальних газових середовищах і низьким термич�

Спосіб отримання композиційних виробів з внутрішніми порожнинами зварюванням вибухом

Винахід може бути використаний при виготовленні з допомогою енергії вибуху виробів з внутрішніми порожнинами, наприклад деталей термічного та хімічного обладнання, теплорегуляторов і т.п. Плоский пакет з мідних труб з товщиною стінок 1,5-2 мм розміщують на плоскому сталевому підставі з попередньо нанесеним на його поверхню противосварочним покриттям. Складають тришаровий пакет з розміщенням нікелевої пластини між пластинами з алюмінію і міді з регламентованим співвідношення товщин шарів нікелю, алюмінію і міді. Встановлюють його зі зварювальним зазором над пакетом з мідних труб і здійснюють зварювання вибухом отриманої збірки при заданих швидкості детонації заряду вибухової речовини, швидкості співудару верхній алюмінієвої пластини з нікелевої, нікелевої пластини з нижньої мідної мідної пластини з пакетом з мідних труб. Проводять відпал звареної заготовки для утворення суцільної интерметаллидной прошарку між алюмінієм і нікелем з самовільним поділом алюмінію й нікелю за интерметаллидной прошарку в процесі охолодження на повітрі. На поверхні нікелевої пластини утворюється суцільне жаростійке покриття у вигляді шару з інтерметалідів з�х і знижений термічний опір теплопередаючих шарів при теплообміні з навколишнім середовищем. 4 іл., 1 табл., 4 пр.

Спосіб отримання композиційних виробів з внутрішніми порожнинами зварюванням вибухом

Винахід може бути використаний для виготовлення з допомогою енергії вибуху виробів з внутрішніми порожнинами, наприклад деталей термічного та хімічного обладнання, теплорегуляторов і т.п. Складають два тришарових пакета з розміщенням в кожному з них між пластинами з алюмінію і міді нікелевої пластини. Розміщують між ними симетрично зі зварювальними зазорами плоский пакет з мідних труб. Розташовують на поверхнях алюмінієвих пластин захисні металеві прошарку з зарядами вибухової речовини і здійснюють зварювання вибухом отриманої складання шляхом одночасного ініціювання вибуху зарядів вибухової речовини із заданими швидкістю детонації і швидкостями співудару алюмінієвих пластин з нікелевими, нікелевих з мідними і мідних пластин з пакетом з труб. Здійснюють відпал звареної заготовки з формуванням суцільних интерметаллидних прошарків і подальше охолодження на повітрі. Відбувається самовільний поділ шарів по интерметаллидним прошаркам з утворенням при цьому на поверхнях нікелевих пластин суцільних жаростійких покриттів у вигляді шарів з інтерметалідів системи алюміній-нікель. Отримують виріб з високою робочою температурою в ок�ружающей середовищем. 4 іл.,1 табл., 4 пр.

Спосіб зварювання виведення в напівпровідниковому приладі

Винахід може бути використаний для зварювання металевих виводів при виробництві силових напівпровідникових приладів. На V-подібний електрод подають імпульс струму з додатком початкового тиску і подачею ультразвукових коливань вздовж осі привариваемого виводу. Прикладають додатковий тиск із зменшенням амплітуди ультразвукових коливань до нуля. У момент програми додаткового тиску на V-подібний електрод подають підвищений імпульс струму, що забезпечує ініціювання пластичної деформації з'єднуються матеріалів за рахунок стрибкоподібного збільшення температури в зоні з'єднання. Винахід забезпечує спрощення конструкції зварювального вузла, підвищення міцності зварних з'єднань, скорочення часу зварювання і підвищення надійності силових напівпровідникових приладів. 1 іл.

Спосіб термічної обробки зварних стиків рейок

Винахід відноситься до області термомеханічної обробки зварних з'єднань, наприклад зварних стиків рейок, і може бути використане на залізничному транспорті. Технічним результатом є підвищення твердості і корозійної стійкості зварних стиків рейок за рахунок його зміцнення. Технічний результат досягається тим, що здійснюють нагрів всього перерізу рейки в зоні зварного шва до 850-900°С, потім примусово охолоджують потоком повітря головку рейки в зоні зварного стику, а шийку і підошву рейки - природним шляхом на повітрі, при цьому голівку рейки в зоні зварного стику охолоджують до температури початку мартенситного перетворення Мн°С, а в діапазоні температур Мн-Ткомн°С виробляють зміцнення шротом діаметром 0,8-1,5 мм. 1 табл., 1 іл.
Up!