Заготівля-злиток електрошлакового переплаву під прошивку і подальшу розкочування її на двухвалковом стані поперечно - гвинтової прокатки в передельние гільзи-заготовки для виробництва механічно оброблених труб розміром 610×36,53×3200-3550 мм зі сталі марки 08х18н10т для об'єктів атомної енергетики

 

Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва, а саме, до виробництва передільних гільз-заготовок поперечно-гвинтової прошивкою розміром 650×вн.500×3310-3700 мм для подальшого переділу їх механічно оброблені труби розміром 610×36,53×3200-3550 мм зі сталі марки 08Х18Н10Т за ТУ 14-3Р-197-2001 для об'єктів атомної енергетики, і може бути використане при виробництві передільних гільз-заготовок на трубопрокатної установці 8-16" з пилигримовими станами ВАТ "ЧТПЗ", що має в своєму складі стан поперечно-гвинтової прошивки.

У практиці трубного виробництва відомі відцентрово-литі заготовки і спосіб виготовлення з них труб великого й середнього діаметрів на трубопрокатних установках з пилигримовими станами з сталей марок 08Х18Н12Т, 08Х10Н20Т2, що включає нагрівання порожнистих відцентрово-литих заготовок до температури пластичності і прокатку їх на пилигримовом стані в передельние труби з подальшою механічною обробкою - обточуванням та розточенням (ТИ 158-Тр.ТБ 1-63-98. «Виготовлення безшовних гарячекатаних труб зі сталі марки 08Х18Н12Т для хімічного машинобудування за ТУ 14-3-743-78», ТИ 158 Тр.ТБ1-6-94 «Виготовлення труб зі сталі марок 08Х10Н20Т2 і 08Х10Н16Т2 для висувних систем за ТУ 14-3-1564-88»).

Недоліком д�тури по перерізу передільних труб при прокатці їх в круглих калібрах з тангенціальними випусками з витяжками на пилигримовом стані µ<3,5. Порожнистої відцентрово-литу заготовку використовували через відсутність технології прошивки в станах косою прокатки заготовок діаметром понад 580 мм з високим вмістом Cr і Ni, а також з-за малої потужності приводу прошивного стана.

Прошивка заготовок діаметром понад 500 мм з корозійно-стійких труднодеформіруємих марок сталі та сплавів із-за підвищених деформацій під впливом розтягуючих напружень призводить до утворення тріщин і розривів на гільзах, що призводить до браку і не дає можливості подальшого їх перерозподілу, а також до зупинки двигуна прошивного стана і припинення процесу із-за підвищених навантажень.

В трубопрокатному виробництві відомий спосіб прокатки передільних труб на установках з пилигримовими станами з корозійно-стійких труднодеформіруємих марок сталі і сплавів типу 20Х25Н25ТЮ-Ш розміром 325×40 мм для виготовлення водоохолоджуваних пічних роликів розміром 295×22×2750 мм і жаростійких труб розміром 325x12 мм по ГОСТ із сталі марки 06ХН28МДТ (ЕІ-943), що включає свердління та розточування злитків ЕШП розміром 460×1600 мм на діаметр і 275 325+5/-0 мм, нагріваючи їх до температури пластичності, прокатку в пилигримовом стані в труби розміром 325×40 і 325×25 мм з подальшою обточуванням та расточей марок 06ХН28МДТ і 20Х25Н25ТЮ-Ш від 14.12.2000 р. і лист-вказівку на дослідно-промислові прокатки передільних труб розміром 325×40 і 335×25 мм).

Недоліком даного способу є використання расточенних злитків-гільз з внутрішнім діаметром більше діаметра дорна на 25-35 мм, тому що при меншому зазорі на внутрішній поверхні труб утворюються дефекти у вигляді рванин, затягування дорнов, навіть з підвищеною конусністю, а це в свою чергу призводить до підвищеного витраті дорогого металу.

У трубній промисловості відомий також спосіб виробництва гарячедеформованих і передільних труб великого й середнього діаметрів (273-465 мм з відношенням D/S=8-12,5) з корозійно-стійких труднодеформіруємих марок сталі і сплавів на ТПУ з пилигримовими станами (патент РФ №2247612 від 06.05.2003 р.), що включає сверловку злитків ЕШП або заготовок діаметром 380-500 мм, витримку на колосниках при температурі 500-550°C протягом 70-95 хвилин, залежно від діаметра, нагрівання до температури пластичності 1120-1140°C зі швидкістю 1,4-1,5 град/хв, прошивку заготовок в розмір гільзи у розмір по діаметру при швидкості обертання валків 25-40 обертів в хвилину на оправці діаметром, що забезпечує редукування на пилигримовом стані не менш 25 мм, першу прошивання зливків ЕШП (заготовок) ді�уту, а другу і наступні (при необхідності) прошивки (розкочування) з підйомом або посадом по діаметру не більше 5,0% і витяжкою 1,5-1,75 при швидкості обертання валків 25-50 оборотів в хвилину, холодні гільзи після першої прошивки діаметром 460-600 мм з відношенням D/S=3,0-4,5 витримують на колосниках при температурі 400-500°C протягом 50-70 хвилин в залежності від діаметра і товщини стінки, потім нагрівають до температури пластичності 1100-1260°C зі швидкістю 1,6-1,8 градуса у хвилину в залежності від марки сталі, а гільзи після прошивного стана з температурою 600-800°C рівномірно нагрівають до температури пластичності 1100-1260°C зі швидкістю 1,7-2,0 градуси в хвилину, перед видачею з печі гільзи витримують протягом 45-60 хвилин при температурі пластичності з кантовкой через 10-15 хвилин на кут ~180°, процес прошивки, від захоплення злитків ЕШП (заготівок) до повного знаходження на оправку, ведуть із зменшенням числа обертів робочих валків з 25 до 15, сталий процес прошивки ведуть при 15-20 оборотах в хвилину, а на виході гільзи з валків число обертів збільшують до 35-40, процес прошивки (розкочування), від захоплення гільзи до повного знаходження на оправку, ведуть із зменшенням числа обертів робочих валків з 50 до 20, сталий процес раскаткилигримовом стані ведуть з витяжкою µ=3,0-5,0.

Недоліками даного способу є неможливість виробництва товарних і передільних гарячекатаних труб діаметром не більше 465 мм з відношенням D/S більше 12,5 на ТПУ 8-16" з пилигримовими станами і неможливість завдання заготовок-злитків ЕШП і гільз після першої прошивки в стан косою прокатки довжиною понад 2400 мм і видачі зі стану передільних гільз-заготовок довжиною понад 3700 мм

Найбільш близькими технічними рішеннями є способи гвинтовий прошивки (авт. свід. СРСР №371993. / Відкриття. Винаходи. Товарні зразки. Товарні знаки. 1974. №31 і А.В. Саф'янову, І.М. Потапов, Б.П. Картушов і ін. / Вдосконалення прошивки трубної заготовки в несталих режимах // Сталь. 1976. №12. с.1115-1117) із заготовок з профільованими кінцями.

Недоліком цих рішень є те, що перше говорить про те, що у валки гвинтової прокатки задають заготівлю, торці якої мають опуклу сферичну поверхню, не конкретизуючи її геометричні розміри, а в другому наведена формула для визначення радіуса кривизни сферичної опуклої поверхні заготовок, виходячи тільки з осередку деформації, тобто без врахування геометричних розмірів і марки сталі прошиваемих заготовок, і не дано розмежування геомет�днодеформируемих марок сталі і сплавів, особливо при прошивці заготовок діаметром понад 500 мм

Завданням запропонованої заготовки-зливка електрошлакового переплаву під прошивку і подальшу розкочування її на двухвалковом стані поперечно-гвинтової прокатки в передельние гільзи-заготовки для виробництва механічно оброблених труб розміром 610×36,53×3200-3550 мм зі сталі марки 08Х18Н10Т для об'єктів атомної енергетики є отримання передільних гільз-заготовок підвищеної довжини за рахунок зниження кінцевої обрізі з-за утяжин і з однаковими механічними властивостями по довжині передільних гільз-заготовок, а отже, і товарних труб розміром 610×36,53×3200-3550 мм із сталі 08Х18Н10Т для об'єктів атомної енергетики з підвищеними геометричними розмірами і якістю поверхні з відміткою «для АЕС» і прийманням інспекцією Держатомнагляду РФ. Труби даного розміру зі сталі марки 08Х18Н10Т-Ш способом гарячої прокатки і тим більше на ТПУ з пилигримовими станами ніде в світі не проводяться.

Технічний результат досягається тим, що заготівля-злиток електрошлакового переплаву під прошивку і подальшу розкочування її на двухвалковом стані поперечно-гвинтової прокатки в передельние гільзи-заготовки для виробництва механічно обро�, �то вона має форму циліндра розміром 610±10×1750±50 з осьовим свердлінням розміром 100±5,0 мм, профільованими кінцями у вигляді сферичних опуклих поверхонь і механічно обробленими поверхнями з чистотою не більше 80 мкм у вигляді сферичних опуклих поверхонь, розміри яких визначають з виразів:

Lд.с.п.=0,11Lзаг.±15,

Dд.с.п.=0,91Dзаг.±5,0,

Rп.д.к.=0,98Rзаг.±5,0,

Lу.с.п.=0,07Lзаг.±15,

Dу.с.п.=0,92Dзаг.±5,0,

Rп.у.к.=0,81Rзаг.±5,0,

де Lзаг.=1750±50 - довжина заготовки-зливка електрошлакового переплаву, мм; Dзаг.=610±10 - діаметр заготовки-зливка електрошлакового переплаву, мм; Rзаг.=310±5 - радіус заготовки-зливка електрошлакового переплаву, мм; Lд.с.п.- довжина сферичної опуклої поверхні заготовки-зливка електрошлакового переплаву з донного кінця, мм; Dд.с.п.- діаметр основи спрофилированного донного кінця заготовки-зливка електрошлакового переплаву, мм; Rп.д.к.- радіус сферичної опуклої поверхні донного кінця заготовки-зливка електрошлакового переплаву, мм; Lусп.- довжина сферичної опуклої поверхні заготовки-зливка електрошлакового переплаву �електрошлакового переплаву, мм; Rп.у.к.- радіус сферичної опуклої поверхні усадочного кінця заготовки-зливка електрошлакового переплаву, мм

Таке рішення дозволить значно знизити або повністю виключити утяжку передніх і задніх кінців на гільзах-заготовках, а геометричні розміри профільованих решт злитків ЕШП розміром 610±10×100±5×1750±50 мм зі сталі марки 08Х18Н10Т дозволять вести процес прошивки їх в передельние гільзи-заготовки розміром 620×340×2150-2450 мм з навантаженням на привід прошивного стана не більше 7,5 кА, тобто без зупинки привода і закачування оправок в гільзах-заготовках, значно знизити величину утяжки передніх і задніх кінців на передільних гільзах-заготовках, за рахунок чого збільшити довжину товарних труб розміром 610×36,53 мм на 200-250 мм, тобто виробляти товарні труби з гарантованою довжиною L>3000 мм, необхідної замовнику.

Перерозподіл деформаційних параметрів за рахунок подвійної прошивання зливків ЕШП сталі марки 08Х18Н10Т-Ш у поєднанні з геометричними параметрами профілювання та технологічними параметрами прошивки дозволили знизити навантаження на привід прошивного стана і отримати передельние гільзи-заготовки під механічну обробку - точіння та розточування - для отримання етрических розмірів зливків ЕШП під першу прошивку, геометричних розмірів спрофільовані решт і технологічних параметрів прошивання зливків і розкочування гільз-заготовок в передельние гільзи-заготовки дозволило вперше у світовій практиці на ТПУ 8-16" з пилигримовими станами отримати якісні передельние гільзи-заготовки необхідного розміру для подальшої переробки їх у товарні труби розміром 610×36,53×3200-3550 мм.

Порівняльний аналіз заявляється з прототипом показує, що заявляється заготівля-злиток електрошлакового переплаву під прошивку і подальшу розкочування її на двухвалковом стані поперечно-гвинтової прокатки в передельние гільзи-заготовки для виробництва механічно оброблених труб розміром 610×36,53×3200-3550 мм зі сталі марки 08Х18Н10Т для об'єктів атомної енергетики характеризується тим, що вона має форму циліндра розміром 610±10×1750±50 з осьовим свердлінням розміром 100±5,0 мм, профільованими кінцями у вигляді сферичних опуклих поверхонь і механічно обробленими поверхнями з чистотою не більше 80 мкм у вигляді сферичних опуклих поверхонь, розміри яких визначають з виразів:

Lд.с.п.=0,11Lзаг.±15,

Dд.с.п.=0,91Dзаг.±5,0,

Rп.д.к.=0,98Rзаг.±5,0,

sub>заг.=1750±50 - довжина заготовки-зливка електрошлакового переплаву, мм; Dзаг.=610±10 - діаметр заготовки-зливка електрошлакового переплаву, мм; Rзаг.=310±5 - радіус заготовки-зливка електрошлакового переплаву, мм; Lд.с.п.- довжина сферичної опуклої поверхні заготовки-зливка електрошлакового переплаву з донного кінця, мм; Dд.с.п.- діаметр основи спрофилированного донного кінця заготовки-зливка електрошлакового переплаву, мм; Rп.д.к.- радіус сферичної опуклої поверхні донного кінця заготовки-зливка електрошлакового переплаву, мм; Lу.с.п.- довжина сферичної опуклої поверхні заготовки-зливка електрошлакового переплаву з усадочного кінця, мм; Dу.с.п.- діаметр основи спрофилированного усадочного кінця заготовки-зливка електрошлакового переплаву, мм; Rп.у.к.- радіус сферичної опуклої поверхні усадочного кінця заготовки-зливка електрошлакового переплаву, мм

Таким чином, заявляється спосіб відповідає критерію «винахідницький рівень».

Порівняння заявляється не тільки з прототипом, але і з іншими технічними рішеннями в даній області техніки не дозволило виявити в них ознаки, що відрізняють �бретательский рівень».

Досвідчені заготовки-злитки ЕШП, форма і геометричні розміри яких наведені на кресленні, були спрофільовані із злитків ЕШП розміром 610±10×100±5×1750±50 мм і задані у виробництво на трубопрокатної установці з пилигримовими станами 8-16"' ВАТ "ЧТПЗ" при прокатці передільних гільз-заготовок розміром 650×вн.500×3310-3700 мм зі сталі марки 08Х18Н10Т-Ш під механічну обробку для отримання труб розміром 610×36,53×3200-3550 мм по ТУ 14-ЗР-197-2001 для об'єктів атомної енергетики.

Дані щодо виробництва дослідно-промислової партії гарячедеформованих механічно оброблених труб розміром 610×36,53 мм зі сталі марки 08Х18Н10Т-Ш для об'єктів атомної енергетики із заготовок-злитків ЕШП розміром 610±10×100±5×1750±50 мм з профільованими і не профільованими кінцями наведені в таблиці.

З таблиці видно, що виробництво було задано 10 заготовок-злитків ЕШП: п'ять заготовок-злитків ЕШП мали форму і геометричні розміри згідно з формулою винаходу, а 5 заготовок-злитків ЕШП були задані у виробництво з прямими циліндричними кінцями. Дані за геометричними розмірами заготовок-злитків ЕШП і профільованих решт наведені в таблиці. Заготовки-злитки ЕШП були нагріті в методичній печі до ттане гвинтової прокатки в гільзи-заготовки розміром 620×вн.340×2230-2450 мм з підйомом по діаметру від 0 до 3,3%. Гільзи-заготовки з холодного посаду були нагріті в методичній печі до температури 1250-1260°C і прошиті - розкатані - на оправці діаметром 485 мм в передельние гільзи-заготовки розміром 650×вн.500×3400-3700 мм з підйомом по діаметру 4,8%. За рахунок профілювання решт заготовок-злитків ЕШП на передільних гільзах-заготовках утяжка практично відсутня, що дозволило знизити кінцеву обрізь і збільшити довжину товарних труб на 200-300 мм

В заготовках-злитках ЕШП розміром 610±10×1750±50 мм були просвердлені наскрізні отвори діаметром 100±5,0 мм П'ять заготовок-злитків ЕШП були спрофільовані у відповідності з формулою винаходу, нагріті до температури 1265-1270°C і прошиті в стані гвинтової прокатки в гільзи-заготовки розміром 620×вн.340×2230-2450 мм на оправці діаметром 325 мм з відношенням D/S=4,4 і підйомом по діаметру від 0 до 1,6%. Навантаження на двигун прошивного стана не перевищувала 7,0 кА, при допустимому не більше 8,0 кА. Після охолодження гільзи-заготовки були оглянуті. Дефекти на зовнішній і внутрішній площинах гільз були відсутні, а отже, ремонту вони не піддавалися. Торці гільз-заготовок були рівними, тобто не мали утяжин. Гільзи-заготовки були посаджені в один ряд у методичну піч та нагріті до температ�ки розміром 650хвн.500×3400-3700 мм на оправці діаметром 485 мм з підйомом по діаметру 4,8% і з відношенням D/S=8,67. Навантаження на двигун прошивного стана перебувала на верхній межі, тобто 8,0 кА. Передельние гільзи-заготовки розміром 650×вн.500×3400-3700 мм після охолодження були оглянуті. Дефекти на передільних гільзах-заготовках були відсутні. Утяжини на торцях передільних гільз-заготовок не перевищували 35-40 мм. Після огляду і приймання передельние гільзи-заготовки були termoobrabotany в шахтної печі. Після термічної обробки передельние гільзи-заготовки були передані на дільницю з обробки злитків, заготовок труб спецпризначення, де вони були обточени і расточени в товарні труби розміром 610±3,2×35,53±2,75×3200-3550 мм. Від труб з кінцевих ділянок були відібрані темплетах і передані в випробувальний центр для проведення контрольних випробувань. Випробування показали, що метал труб за всіма параметрами відповідає вимогам ТУ 14-3Р-197-2001. Труби пройшли УЗК у відповідності з вимогами ТУ 14-3Р-197-2001. При УЗК дефектів на трубах виявлено не було. Потім труби були отторцовани, знята двостороння фаска під кутом 35-40° з притупленням по центру товщини стінки 8±2,0 мм, пред'явлені представнику ГАН РФ, прийняті відповідно до ТУ та відправлені замовнику. Витратний коефіцієнт металу на даних трубах склав від 2,231 до 2илирования решт, які були нагріті до температури 1265-1275°C і прошиті в стані гвинтової прокатки в гільзи-заготовки розміром 620×вн.340×2230-2450 мм на оправці діаметром 325 мм з відношенням D/S=4,4 і підйомом по діаметру від 0 до 1,6%. Навантаження на двигун прошивного стана не перевищувала 7,3 кА, при допустимому не більше 8,0 кА. Після охолодження гільзи-заготовки були оглянуті. Дефекти на зовнішній і внутрішній площинах гільз були відсутні, а отже, ремонту вони не піддавалися. Торці гільз-заготовок мали утяжини, довжина яких з передніх кінців була 175-200 мм, а задніх - 125-150 мм Гільзи заготовки були посаджені в один ряд у методичну піч та нагріті до температури 1265-1270°C. Гільзи-заготовки були прошиті - розкатані - у стані гвинтової прокатки в передельние гільзи-заготовки розміром 650×вн.500×3400-3700 мм на оправці діаметром 485 мм з підйомом по діаметру 4,8% і з відношенням D/S=8,67. Навантаження на двигун прошивного стана перебувала на верхній межі, тобто 8,0 кА. Передельние гільзи-заготовки розміром 650×вн.500×3400-3700 мм після охолодження були оглянуті. Дефекти на передільних гільзах-заготовках були відсутні. Утяжини на торцях передніх кінців передільних гільз-заготовок не перевищували 175 мм, а задніх - 140 мм. Після огляду і приймання перед�-заготовки були передані на дільницю з обробки злитків, заготовок і труб спецпризначення, де вони були обточени і расточени в товарні труби розміром 610±3,2×35,53±2,75×2900-3300 мм. Від труб з кінцевих ділянок були відібрані темплетах і передані в випробувальний центр для проведення контрольних випробувань. Випробування показали, що метал труб за всіма параметрами відповідає вимогам ТУ 14-3Р-197-2001. Труби пройшли УЗК у відповідності з вимогами ТУ 14-3Р-197-2001. При УЗК дефектів на трубах виявлено не було. Потім труби були отторцовани, знята двостороння фаска під кутом 35-40° з притупленням по центру товщини стінки 8±2,0 мм, пред'явлені представнику ГАН РФ, прийняті відповідно до ТУ та відправлені замовнику. Витратний коефіцієнт металу на даних трубах склав від 2,383 до 2,494, а середній по партії - 2,420.

Таким чином, використання технічних рішень - геометричних розмірів заготовок-злитків ЕШП для виробництва труб розміром 610×36,53 мм для об'єктів атомної енергетики, наведених у формулі винаходу, дозволило збільшити довжину товарних труб на 200-300 мм Середній витратний коефіцієнт металу по трубах, прокатанним із заготовок-злитків ЕШП з геометричними розмірами згідно з формулою винаходу, склав 2,246 проти 2,420, заготовок, прокат�не труб.

Заготівля-злиток електрошлакового переплаву під прошивку і подальшу розкочування її на двухвалковом стані поперечно-гвинтової прокатки в передельние гільзи-заготовки для виробництва механічно оброблених труб розміром 610×36,53×3200-3550 мм зі сталі марки 08Х18Н10Т для об'єктів атомної енергетики, що характеризується тим, що вона має форму циліндра розміром 610±10×1750±50 з осьовим свердлінням розміром 100±5,0 мм, профільованими кінцями у вигляді сферичних опуклих поверхонь і механічно обробленими поверхнями з чистотою не більше 80 мкм у вигляді сферичних опуклих поверхонь, розміри яких визначають з виразів:
Lд.с.п.=0,11Lзаг.±15,
Dд.с.п.=0,91Dзаг.±5,0,
Rп.д.к.=0,98Rзаг.±5,0,
Lу.с.п.=0,07Lзаг.±15,
Dу.с.п.=0,92Dзаг.±5,0,
Rп.у.к.=0,81Rзаг.±5,0,
де Lзаг.=1750±50 - довжина заготовки-зливка електрошлакового переплаву, мм;
Dзаг.=610±10 - діаметр заготовки-зливка електрошлакового переплаву, мм;
Rзаг.=310±5 - радіус заготовки-зливка електрошлакового переплаву, мм;
Lд.с.п.- довжина сферичної опуклої поверхні заготовки-зливка електрошлакового переплаву з �рошлакового переплаву, мм;
Rп.д.к.- радіус сферичної опуклої поверхні донного кінця заготовки-зливка електрошлакового переплаву, мм;
Lу.с.п.- довжина сферичної опуклої поверхні заготовки-зливка електрошлакового переплаву з усадочного кінця, мм;
Dу.с.п.- діаметр основи спрофилированного усадочного кінця заготовки-зливка електрошлакового переплаву, мм;
Rп.у.к.- радіус сферичної опуклої поверхні усадочного кінця заготовки-зливка електрошлакового переплаву, мм. 

Схожі патенти:

Спосіб виробництва безшовних гарячекатаних труб розміром 610×28-32 мм із сталей марок 15х1м1ф і 10х9мфб-ш на тпу 8-16

Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва, а саме до виробництва безшовних гарячекатаних труб розміром 610x28-32 мм зі сталей марок 15Х1М1Ф і 10Х9МФБ-Ш для трубопроводів проміжного перегріву пари котельних установок. Зливки-заготовки ЕШП розміром 620х100х1250±50 мм нагрівають до температури 1270-1290 і 1190-1210°C відповідно марку, і прошивають в стані поперечно-гвинтової прокатки в гільзи-заготовки розміром 650 хвн. 390х1610-1740 мм. Після охолодження і ремонту гільзи-заготовки повторно нагрівають з холодного посаду до температури 1270-1290 і 1200 -1210°С відповідно і прошивають-розкочують в стані поперечно-гвинтової прокатки в гільзи. Гільзи прокочують на ТПУ 8-16" з пилигримовими станами в товарні труби розміром 610×28-32×4500-5500 мм, відрізають технологічні відходи пилою гарячого різання, правлять, термообробці, труять, ремонтують, правлять, проводять УЗ контроль і приймають. Забезпечується зниження витрати металу при збільшеній довжині труб. 1 з.п.ф-ли, 2 табл. .

Спосіб виробництва безшовних товарних труб розміром 325×13-15 мм для парових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари із сталі марки 10х9мфб-ш

Винахід відноситься до металургії. Спосіб включає виплавку порожнистих зливків електрошлаковим переплавом, які розточують і обточують у злитки-заготовки розміром 540×вн.360×3200±50 мм. Злитки-заготовки нагрівають до температури 1170-1190°C і прокочують на ТПУ 8-16" з пилигримовими станами в передельние труби розміром 377×20×15500-16000 мм з витяжкою µ=5,56, обтисненням по діаметру 29,6% і з подачами злитків, заготовок в осередок деформації m=17-20 мм. Відрізають затравочние кінці і пилигримовие головки і здійснюють різання труб на дві труби рівної довжини. Після правки і термічної обробки передельние труби розміром 377×20×7750-7900 мм прокочують на стані ХПТ 450 в товарні холоднокатані труби розміром 325×13×12300-12600, 325×14×11700-12200 і 325×15×11-11400 мм з витяжками відповідно µ=1,76, µ=1,64 і µ=1,54. Досягається зниження витрати металу, підвищення механічних властивостей труб. 1 табл.

Спосіб виробництва безшовних труб розмірів 550×25-60 мм для парових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари із злитків електрошлакового переплаву сталі марки 10х9мфб-ш

Винахід призначений для зниження енерговитрат на виробництво та підвищення якості безшовних труб розміром 550×25-60 мм. Спосіб включає виплавку злитків, заготовок електрошлакового переплаву 620×100×1750±50 мм, нагрівання злитків, заготовок до температури 1190-1210°C, прошивку їх у станах поперечно-гвинтової прокатки в гільзи, прокатку гільз на пилигримових станах в товарні труби, відрізку пилою гарячого різання технологічних відходів - затравочного решт і пилигримових головок, термічну обробку труб, травлення, ремонт, ультразвуковий контроль, приймання труб розміром 550×25-30 мм з допуском по діаметру ±1,0% і по товщині стінки +15/-5,0%, а труб розміром 550×31-60 мм з допуском по діаметру +1,25/-1,0% і по товщині стінки +20/-5,0%. Можливість використання для виробництва труб з різною товщиною стінки злитків ЕШП одного розміру, зниження навантажень на обладнання при прошивці злитків, заготовок в гільзи-заготовки і при прошивці - розкочуванні гільз-заготовок в гільзи, а також при прокатці на ТПУ 8-16" з пилигримовими станами забезпечується за рахунок того, що при виробництві труб з товщиною стінок від 25 до 30 мм, від 31 до 45 мм і від 46 до 60 мм режими прошивки злитків, заготовок, нагріву і термообробки, розкочування, проимих труб. 4 з.п. ф-ли, 1 табл.

Спосіб виробництва безшовних труб розміром 377х14-60 мм для парових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари із сталі марки 10х9мфб-ш

Спосіб включає виплавку злитків електрошлаковим переплавом, точіння та розточування злитків в злитки-заготовки розміром 600×вн.240×2100±50 мм, нагрівання злитків, заготовок до температури пластичності, прошивку-розкочування їх у стані поперечно-гвинтової прокатки в гільзи-заготовки. Після охолодження гільзи-заготовки повторно нагрівають до температури пластичності, прошивають і розкачують у стані поперечно-гвинтової прокатки в гільзи 620×вн.415×2860-3000 мм і прокочують у передельние труби розміром 426×21×15300-16200 і 426×23×13800-14700 мм з витяжками µ=6,24 і µ=5,72, обтисненням по діаметру 30,6% і з подачами гільз в осередок деформації m=16-19 мм Розрізають передельние труби на дві труби-картки і здійснюють плющення труб-кратов в товарні труби розміром 377×14-19 мм. Забезпечується виробництво труб з геометричними розмірами, механічними властивостями і якістю поверхні, що перевищують вимоги існуючих технічних умов. 4 з.п. ф-ли, 1 табл.

Направляючий інструмент стану гвинтової прокатки

Винахід відноситься до обладнання станів гвинтової прокатки, що використовуються для виробництва труб, трубчастих виробів, деформування суцільної заготовки тощо
Винахід відноситься до області обробки металів тиском і стосується отримання гарячекатаних труб на трубопрокатних агрегатах з раскатним станом поздовжньої прокатки, наприклад з безперервним станом

Технологічний інструмент трехвалкового стану поперечно-гвинтової прокатки

Винахід відноситься до технологічного інструменту трехвалкового стану поперечно-гвинтової прокатки

Спосіб прошивки і бічній видачі гільзи на стані поперечно-гвинтової прокатки

Винахід відноситься до області трубопрокатного виробництва, а точніше до способу прошивки і бічній видачі товстостінних гільз на стані поперечно-гвинтової прокатки

Спосіб деформації труб

Винахід відноситься до способу деформації труб і може бути використане при розкочуванні гільз переважно на одноклетьевих розкатних станах

Спосіб асиметричної прокатки металу

Винахід відноситься до обробки металів тиском, зокрема до виробництва сортового прокату в многовалкових калібрах. Спосіб включає прокатку з неузгодженістю швидкостей валків в многовалковом калібрі, утвореному, щонайменше, трьома валками. Більш повна опрацювання металу за рахунок великих зсувних деформацій, що дозволяє отримати більш дрібний бал зерна, забезпечується за рахунок того, що окружні швидкості v1...vn всіх валків відповідно 1...n в калібрі встановлюють з їх збільшенням у напрямку руху годинникової стрілки в відповідності із співвідношенням: v1<v2<...<vi<...<vn. При прокатці ділянки поверхні металу, що контактують з валками, мають меншу швидкість, пригальмовуються, за рахунок чого метал отримує меншу витяжку. Ділянки, що контактують з валками, що мають великі окружні швидкості, прискорюючись, отримують більшу витяжку. В калібрі кліті відбувається нерівномірний перерозподіл витяжок по перерізу деформованої заготовки. 4 іл.

Прокатна установка для отримання трубчастого продукту та спосіб отримання трубчастого продукту (варіанти)

Винахід відноситься до прокатної установки і способу одержання трубчастого продукту, що містить першу піч для підготовки вихідного продукту з вихідною температурою, пристрій прокатки, з допомогою якого отримують проміжний продукт, заднє пристрій прокатки, на яке подають проміжний продукт, з допомогою якого з проміжного продукту отримують трубчастий готовий продукт, причому після влаштування прокатки передбачена лінія охолодження, на якій можна цілеспрямовано впливати на температуру проміжного продукту, при цьому між пристроєм прокатки і заднім пристроєм прокатки передбачена індукційна установка, за допомогою якої можна цілеспрямовано впливати на температуру проміжного продукту, перед тим як оброблений в індукційній установці проміжний продукт буде поданий на заднє пристрій прокатки, причому після заднього пристрою прокатки передбачена лінія охолодження, на якій можна цілеспрямовано впливати на температуру готового продукту, що забезпечує одержання готового продукту більш високої якості. 4 н. і 16 з.п. ф-ли, 2 іл.

Спосіб виробництва броньових аркушів

Винахід відноситься до галузі металургії і може бути використане при виробництві сталевих листів бронезащитного призначення для легкоброньованих бойових машин, літальних апаратів, засобів індивідуального захисту. Спосіб включає виплавку сталі мартенситного класу, розливання у виливниці, охолодження розплаву, нагрівання зливків, їх обтиснення по товщині шляхом багатопрохідним прокатки в поперечному і поздовжньому напрямках листи, гарт і відпустку. Розплав охолоджують у виливниці і одночасно прикладають до нього изостатическое тиск величиною 30-90 МН/м2, сприяє формуванню дрібнокристалічної ізотропного структури сталі. Многопроходная прокатка з співвідношенням сумарних обтиснень при проходах в поперечному і поздовжньому напрямках в діапазоні 0,8-1,2 сприяє механічному подрібненню і виключенню освіти витягнутості зерен, збереженню ізотропності мікроструктури і механічних властивостей, за рахунок чого сталь після гарту і відпустки зберігає підвищені в'язкі та пластичні властивості. Забезпечується підвищення бронєвой стійкості сталевого листа. 1 табл., 1 пр.

Прокатний стан з пристроєм охолодження і спосіб прокатки

Винахід відноситься до прокатного стану з пристроєм охолодження, який може застосовуватися для гарячої прокатки металевих виробів, наприклад сталевих листів, але не обмежений даними застосуванням

Промислова установка з зоною, релевантної для забезпечення безпеки

Винахід відноситься до галузі забезпечення безпеки на металургійному виробництві

Спосіб механічної обробки тиском металів і напівпровідників з застосуванням ефекту электропластического

Винахід відноситься до способів обробки тиском твердих матеріалів - металів та напівпровідників, зокрема прокатці, штампування, волочіння та плющенню

Спосіб виготовлення спеціального взаємозамінного профілю

Винахід відноситься до галузі чорної металургії
Up!