Передавальний пристрій для передачі інформації про стан шини і система контролю стану шини

 

Область техніки, до якої належить винахід

Даний винахід відноситься до пристрою передачі інформації, що встановлюється в порожнині шини і призначеному для передачі інформації про шині, і до системи контролю стану шини, призначеної для виявлення відхилень від нормального стану шини.

Рівень техніки

Відомі засоби перевірки і контролю тиску повітря в шинах, встановлених на транспортному засобі, зазвичай призначені для збільшення терміну служби шин, поліпшення зносостійкості, зменшення витрати палива або поліпшення плавності ходу і поліпшення керованості. Для реалізації цих цілей пропонувалися різні системи контролю тиску в шинах. Як правило, в подібних системах збирається інформація про тиск повітря в шині, встановленої на колесі. При цьому для контролю тиску повітря в порожнині шини кожного колеса встановлюється передавальний пристрій, призначений для передачі інформації про тиск повітря в кожній шині.

При спусканні шини часто застосовується введення ремонтного складу для усунення проколів в порожнину між шиною та ободом колеса. Зважаючи на те, що ремонтний склад для усунення проколів є жидкоолости шини, і внутрішньою поверхнею шини, зверненої усередину порожнини шини. У деяких випадках складу затвердне, блокує вхідний отвір, пророблений у передавальному пристрої, і впливає на результати вимірювання тиску повітря.

Відомо пристрій контролю стану колеса, призначене для розв'язання даної проблеми і підтримання нормальних умов вимірювання шляхом запобігання потрапляння сторонніх речовин через блок передачі даних вимірювання (японська викладена патентна заявка №2008-62730).

Зокрема, запропоновано клапан системи контролю тиску в шинах (TPMS, від англ. Tire Pressure Monitoring System) пристрої аналізу стану колеса з механізмом відкриття і закриття блоку передачі даних для відкриття і закриття отвору для передачі даних, зробленого в корпусі. При проведенні ремонтних робіт по ліквідації проколу запобігається потрапляння складу для усунення проколів в зону вимірювання через отвір для передачі даних. Механізм відкриття та закриття блоку передачі даних виготовлений з механічних частин і містить кришку з тороїдальної гвинтовою пружиною, що забезпечує відкриття і закриття отвори для передачі даних під дією відцентрової сили, воздейс�я забезпечення водія інформацією про можливе падіння тиску в шині після ліквідації проколу шини із застосуванням ремонтного складу для усунення проколів (японська викладена патентна заявка №2007-196834).

Зокрема, в кожну шину транспортного засобу встановлена система контролю тиску в шині, обладнана блоком датчика у складі датчика тиску в шині і передавача, пристроєм для отримання радіохвиль від блоку датчика і блоку управління двигуном (ECU, від англ. Engine Control Unit) для видачі попереджувального сигналу при падінні рівня тиску повітря до порогової величини або нижче її. Система обладнана засобами виявлення проколу, призначеними для виявлення проколу кожної з шин, і засобами розпізнавання застосування ремонтного складу для усунення проколів з метою встановлення факту ремонту проколеної шини з використанням ремонтного складу для усунення проколів після визначення факту проколу шини. За встановленим фактом застосування ремонтного складу для усунення проколів шини блок управління двигуном не відключає попереджувальний сигнал навіть при нормальному рівні тиску в шині по датчику тиску повітря.

Зважаючи на те, що механізм відкриття та закриття блоку передачі даних пристрою, описаного в японській викладеної патентній заявці №2008-62730, містить механічні частини, що включають кришку і тороїдальні гвинтову пружину, ясною заявки №2007-196834 не слід, що інформація про тиск в шині, виміряний після ремонту шини із застосуванням ремонтного складу для усунення проколів, є коректною. Отже, виявити відхилення стану шини від норми після усунення проколу не представляється можливим

Розкриття винаходу

Технічне завдання

Таким чином, метою цього винаходу є пропозиція передавального пристрою, призначеного, відповідно, для отримання та передачі інформації про шині, такий як інформація про тиск повітря в шині, навіть після ліквідації проколу шини із застосуванням ремонтного складу для усунення проколів, і системи контролю стану шини, призначеної для виявлення відхилень від нормального стану шини.

Один аспект винаходу полягає в тому, що пропонується передавальний пристрій, що встановлюється в порожнині шини для передачі інформації про стан шини.

Пристрій містить датчик, отримує інформацію про шини, є даними про стан газу, яким наповнена порожнину шини, обмежена шиною і ободом; передавач, що забезпечує бездротову передачу отриманої інформації про шині; і корпус, який містить стінку, навколишнє датчик і передавач, внутревнутреннее простір корпусу з порожниною шини.

На поверхні корпусу, зверненої в порожнину шини, виконано зовнішнє (вхідна) отвір повітряного каналу, площа якого не перевищує 0,4 мм2.

На поверхні корпусу, зверненої у внутрішній простір, виконано внутрішній отвір повітряного каналу, площа якого більше площі зовнішнього отвору.

Площа внутрішнього отвору щонайменше в чотири рази більше площі зовнішнього отвору. Площа перетину отвору повітряного каналу ступенево або неперервно збільшується при русі від зовнішнього отвору до внутрішнього отвору. Висота опуклості на поверхні корпусу, яка виступає від поверхні корпусу в порожнину шини, становить не менше 1 мм, причому зовнішній отвір виконано на верхній частині опуклості.

У розрізі опуклості вздовж площини, що містить центральну вісь повітряного каналу, видно, що похила поверхня опуклості, обернена в порожнину шини, виступає, наприклад, всередину порожнини шини і має вигнуту форму.

Кромка внутрішнього отвору повітряного каналу закруглений або має фаску.

У внутрішньому просторі знаходиться простір датчика, розташоване щонайменше між повітряним каналом і датчиком, рішнього компонента, знаходиться в корпусі, і стінкою корпусу, вже внутрішньої області, оточеної стінкою корпусу, і в перерізі розширюється від внутрішнього отвору повітряного каналу.

У стінки корпусу і внутрішньої стінки внутрішнього компонента, зверненої у внутрішній простір, є відвідний канал, що відходить від внутрішнього отвору повітряного каналу.

Всі відвідні канали, що відходять від внутрішнього отвори в різних напрямках, перебувають у поверхні стінки корпусу і звернені у внутрішній простір.

Внутрішній простір містить, наприклад, простір резервуара для збору і зберігання рідини, що потрапляє в нього через повітряний канал, при цьому відвідний канал проходить до простору резервуара.

В іншому варіанті внутрішній простір містить простір резервуара для збору і зберігання рідини, що потрапляє в нього через повітряний канал, при цьому внутрішній отвір повітряного каналу знаходиться біля поверхні стінки, утворює простір резервуара, а внутрішній простір, крім простору резервуара, містить простір датчика, яка відгалужується від поверхні стінки, утворює простір резервуара, і яка звернена поверхню датчиЈний канал.

Інший аспект винаходу полягає в тому, що пропонується система контролю стану шини.

Система містить передавальний пристрій, пристрій і блок контролю.

Передавальний пристрій містить датчик, отримує інформацію про шини, є даними про стан газу, яким наповнена порожнину шини, обмежена шиною і ободом, передавач, що забезпечує бездротову передачу отриманої інформації про шині, і корпус, який містить стінку, навколишнє датчик і передавач, внутрішній простір, відокремлене стінкою від порожнини шини, і повітряний канал, що проходить у корпусі і з'єднує внутрішній простір корпусу з порожниною шини.

На поверхні корпусу, зверненої в порожнину шини, виконано зовнішнє отвір повітряного каналу, площа якого не перевищує 0,4 мм2, а на поверхні корпусу, зверненої у внутрішній простір, виконано внутрішній отвір повітряного каналу, площа якого більше площі вхідного отвору.

Пристрій отримує інформацію, що надходить від передавача.

Блок контролю виявляє, на основі інформації про шині, відхилення від нормального стану шини та інформує про отриманому результаті.

Перения інформації про шині, такий як тиск повітря в шині, навіть після ліквідації проколу шини із застосуванням ремонтного складу для усунення проколів.

Короткий опис креслень

Фіг.1 показує загальний вигляд системи контролю тиску в шинах, яка є одним варіантом здійснення системи контролю тиску в шинах.

Фіг.2 ілюструє варіант реалізації способу кріплення в порожнині шини передавального пристрою, приведеного на фіг.1.

Фіг.3 показує перспективний вид всього пристрою, в якій передавальний пристрій, приведений на фіг.2, з'єднане з вентилем шини.

Фіг.4 показує передавальний пристрій в розрізі по лінії перерізу А-А, наведеною на фіг.3.

Фіг.5 показує структурну електричну схему передавального пристрою, приведеного на фіг.1.

Фіг.6 показує електричну структурну схему системи контролю, наведеною на фіг.1.

Фіг.7 ілюструє внутрішній простір передавального пристрою, приведеного на фіг.4.

Фиг.8А і 8В ілюструють варіант внутрішнього простору, відмінного від внутрішнього простору, наведеного на фіг.7.

Фиг.9А і 9В ілюструють інші варіанти повітряного каналу передавального пристрою, приведеного на фіг.4.

Фіг.10 иллюс.11А і 11В ілюструють варіанти внутрішнього простору, відмінного від внутрішнього простору, наведеного на фіг.7.

Здійснення винаходу

Нижче наведено детальний опис передавального пристрою і системи контролю стану шини цього винаходу.

Загальні відомості про систему контролю тиску в шині

На фіг.1 показаний загальний оглядовий вид системи 10 контролю тиску в шинах, яка є варіантом здійснення системи контролю стану шини.

Система 10 контролю тиску в шині (тут і далі звана «система») встановлюється на транспортному засобі 12. Система 10 містить пристрої 16а, 16b, 16с і 16d передачі інформації про тиск повітря (тут і далі звані «передавальні пристрої»), вбудовані у відповідні порожнини шин 14а, 14b, 14с і 14d відповідних коліс транспортного засобу 12, а також пристрій 18 контролю.

Всі передавальні пристрої 16а, 16b, 16с і 16d фіксують інформацію про шині, тобто про тиск повітря, яким наповнені порожнини, обмежені шинами та ободами, і забезпечують бездротову передачу інформації про шині пристрій 18 контролю. Тут і далі для одночасного опису всіх передавальних пристроїв 16а, 16b, 16с і 16d передавальні пристрої 16а, 16b, 16с і 16d об'єднані в єдине поняття - п�ації способу кріплення передавального пристрою 16 в порожнині шини. На фіг.3, відповідно, показаний перспективний вид всього пристрою, причому передавальний пристрій 16, наведене на фіг.2, з'єднане з вентилем 20 шини.

Передавальний пристрій 16 встановлено на кінці вентиля 20 шини, що проходить збоку порожнини шини. Як показано на фіг.2, передавальний пристрій 16 розміщено і закріплено в порожнині шини шляхом механічного кріплення вентиля 20 шини на ободі 19.

На фіг.4 показано передавальний пристрій 16 в розрізі по лінії перерізу А-А, наведеною на фіг.3. Як показано на фіг.4, передавальний пристрій 16 містить корпус 22 і електричну схему 24, встановлену в корпусі 22. Електрична схема містить 24 підкладку 26, а також блок 28 датчика, передавач 30, блок 32 обробки, секцію 34 харчування і антену 40 (фіг.5), встановлені на підкладці 26. В корпусі 22 відособлене внутрішній простір 38, причому у внутрішньому просторі 38 знаходиться простір 38а датчика і простір 38b резервуара для збору і зберігання потрапляє у внутрішній простір 38 рідини, наприклад ремонтного складу для усунення проколів.

В корпусі 22 є повітряний канал 36, проходить через корпус 22 і з'єднує внутрішній простір 38 корпусу 22 з порожниною шини. На поверхні корпуие 37а повітряного каналу 36. З іншого боку, на внутрішній поверхні корпусу 22, зроблено внутрішній отвір 37b повітряного каналу 36, причому даними отвором повітряний канал 36 виходить у внутрішній простір 38 (простір 38а датчика).

Простір 38а датчика знаходиться між повітряним каналом 36 і блоком 28 датчика, причому поверхня блоку датчика 28 датчика звернена в простір 38а датчика.

Внутрішня область, обмежена стінкою корпусу 22, заповнена герметизуючої смолою 39, є внутрішнім компонентом, що знаходяться у внутрішньому просторі 38. Іншими словами, внутрішній простір 38 обмежена поверхнею внутрішніх стінок корпусу 22 і внутрішніми стінками внутрішнього компонента, що знаходиться в корпусі 22. Таким чином, внутрішній простір 38 менше внутрішнього простору, обмеженого стінкою корпусу 22. Більш того, як показано на фіг.4, частина простору 38а датчика збільшується за рахунок частини внутрішнього отвору 37b повітряного каналу 36.

Повітряний канал 36, що знаходиться в корпусі 22, є єдиним проходом, що з'єднує внутрішній простір 38 з порожниною шини, тому що при наявності безлічі повітряних каналів 36 значно збільшується ймовірність п�ла 36 як єдиного проходу, з'єднує внутрішній простір 38 з порожниною шини, зменшує вірогідність попадання у внутрішній простір 38 рідини, наприклад ремонтного складу для усунення проколів, так як при закритті зовнішнього отвору 37а рідиною, наприклад ремонтним складом для усунення проколів, рідини потрібно подолати тиск в замкнутому внутрішньому просторі 38.

Незважаючи на те, що одна або кілька поверхонь стінок, що примикають до внутрішнього простору 38, утворені герметизуючої смолою 39, внутрішній компонент не обмежується тільки герметизуючої смолою 39. В якості внутрішнього компонента може використовуватися смола попередньо заданої форми.

На фіг.5 показана структурна електрична схема передавального пристрою 16.

Блок 28 датчика містить датчик 28а тиску повітря і АЦП 28b. Датчик 28а тиску повітря вимірює тиск повітря у внутрішньому просторі 38 корпусу 22 і видає сигнал тиску. Внутрішній простір 38 в корпусі 22 з'єднується з простором порожнини шини через повітряний канал 36 (див. фіг.4), що проходить через корпус 22.

АЦП 28b оцифровує вихідний сигнал тиску, що надходить від датчика 28а тиску повітря, та видає дані про дія 32а обробки функціонує за програмою, збереженої в напівпровідниковому запам'ятовуючому пристрої секції 32b пам'яті. При забезпеченні засобами живлення і керування центральна секція 32а обробки функціонує таким чином, що дані про тиск, що представляють собою інформацію про тиск повітря, що надходить від блоку 28 датчика, через певні проміжки часу, наприклад, кожні п'ять хвилин, передаються в пристрій 18 контролю допомогою передавача 30. Ідентифікаційна інформація, специфічна для передавального пристрою 16, попередньо зберігається в секції 32b пам'яті, при цьому центральна секція 32а обробки забезпечує управління таким чином, що ідентифікаційна інформація та дані про тиск спільно передаються в пристрій 18 контролю.

Секція 32b пам'яті містить ПЗУ для зберігання програми, призначеної для управління роботою центральної секції 32а обробки, і перезаписувану енергонезалежну пам'ять, наприклад, ЭСППЗУ. Ідентифікаційна інформація, специфічна для передавального пристрою 16, міститься в не перезаписуваної області секції 32b пам'яті.

Передавач 30 містить коливальний контур 30а, схему 30b модуляції і схему 30с посилення.

У коливальному контурі 30а формується сигнал ла в схемі 30b модуляції виробляється модуляція сигналу несучої частоти з накладенням даних про тиск, надходять від центральної секції 32а обробки, та ідентифікаційної інформації, специфічної для передавального пристрою 16. В якості способів модуляції можуть застосовуватися наступні: амплітудна маніпуляція (ASK, від англ. Amplitude Shift Keying), частотна модуляція (FM, від англ. Frequency Modulation), частотна маніпуляція (FSK, від англ. Frequency Shift Keying), фазова модуляція (РМ, від англ. Phase Modulation) і фазова маніпуляція (PSK, від англ. Phase Shift Keying).

Схема 30с посилення здійснює посилення сигналу, сформованого схемою 30b модуляції. Посилений сигнал бездротовим способом передається в пристрій 18 контролю допомогою антени 40.

В якості секції 34 харчування для електропостачання блоку 28 датчика, передавача 30 і блоку 32 обробки застосовується, наприклад, акумуляторна батарея.

Конструкція пристрою контролю

На фіг.6 показана структурна електрична схема системи 18 контролю.

Пристрій 18 контролю встановлюється, наприклад, перед водійським сидінням транспортного засобу 12 та інформує водія про тиск повітря в шинах. Пристрій 18 контролю містить антену 52, секцію 54 прийому, приймальний буфер 56, центральну секцію 58 обробки, секцію 60 пам'яті, секцію 62 виконання, вимикач 64, �тоту передачі передавального пристрою 16, антена 52 з'єднана з секцією 54 прийому.

Секція 54 прийому отримує сигнал, попередньо заданої частоти, що надходить від передавального пристрою 16, і шляхом демодуляції витягує дані про тиск і дані про ідентифікаційної інформації. Ця частина даних передається на приймальний буфер 56.

В приймальному буфері 56 тимчасово зберігаються дані про тиск і дані про ідентифікаційної інформації, що надходять від секції 54 прийому. Зберігаються дані про тиск і дані про ідентифікаційної інформації передаються в центральну секцію 58 обробки у відповідності з напрямком передачі даних центральної секції 58 обробки.

Центральна секція 58 обробки містить ЦП і працює за програмою, записаною в секції 60 пам'яті. Центральна секція 58 обробки контролює тиск повітря в кожній з шин 14а-14d по кожній частині ідентифікаційної інформації, заснованої на отриманих даних про тиск і даних про ідентифікаційної інформації. Зокрема, центральна секція 58 обробки встановлює наявність відхилення від нормального стану шини і на основі інформації про тиск оповіщає водія про отриманому результаті. Відхилення від нормального стану шини встановлюється, н�ї проміжок часу, що відповідає спускання шини.

Центральна секція 58 обробки видає результат аналізу в секцію 66 управління зображенням, за допомогою якої результат аналізу передається в секцію 68 зображення.

Крім того, на основі інформації від секції 62 виконання і стану вимикача 64 центральна секція 58 обробки ініціалізує процес передачі даних та інші процеси, здійснювані передавальним пристроєм 16. Більш того, на базі інформації, що надходить від секції 62 виконання, центральна секція 58 обробки може ставити умови, що визначають відхилення стану шини від норми.

Секція 60 пам'яті містить ПЗУ для зберігання програми, призначеної для роботи центральної секції 58 обробки, і перезаписувану енергонезалежну пам'ять, наприклад ЭСППЗУ. Таблиця процесу передачі даних передавальним пристроєм 16 заноситься в секцію 60 пам'яті при виготовленні. Передавальний пристрій 16 і пристрій 18 контролю на ранній стадії обмінюються даними один з одним за заздалегідь визначеним протоколом передачі даних. Таблиця процесу передачі даних містить наступну інформацію: протокол передачі даних, швидкість передачі даних в бітах і формат даних, відповідний иации можуть довільно змінюватися шляхом введення даних з секції 62 виконання.

Секція 62 виконання містить пристрій введення, наприклад, клавіатуру, і призначене для введення різної інформації і різних умов. Вимикач 64 призначений для керування запуском ініціалізації центральної секції 58 обробки.

На основі результату аналізу, що надходить від центральної секції 58 обробки, секція 66 управління зображенням керує секцією 68 зображення, що виводить на дисплей величину тиску в шині, відповідного точці монтажу кожної шини 14а-14d. При цьому секція 66 управління зображенням управляє виводом на дисплей інформації за допомогою секції 68 зображення, в тому числі, наприклад, інформації про проколі шини.

Секція 70 харчування керує електричним живленням, що надходить від акумуляторної батареї, встановленої у транспортному засобі 12, і забезпечує підведення живлення необхідних рівнів напруги до відповідних компонентів пристрою 18 контролю допомогою лінії живлення (не показана).

Передавальний пристрій 16 і пристрій 18 контролю формуються згідно вищенаведеного опису.

Як описано вище, площа перерізу повітряного каналу 36, з'єднує внутрішній простір 38 корпусу 22 передавального пристрою 16 з порожниною шини, одно�е 37а повітряного каналу 36 зроблено у верхній частині опуклості 37, виступаючої не менш ніж на 1 мм від поверхні корпусу 22 в порожнину шини. Розташування зовнішнього отвору 37а у верхній частині опуклості 37 дозволяє запобігти прилипання ремонтного складу для усунення проколів до зовнішнього отвору 37а навіть при введенні ремонтного складу для усунення проколів в порожнину шини для ліквідації проколу. Зокрема, так як опуклість 37 на корпусі 22 звернена назовні, у радіальному напрямку щодо шини, є можливість скидання ремонтного складу для усунення проколів, прилиплого до опуклості 37, під дією відцентрової сили при обертанні шини. Таким чином, є можливість ефективного запобігання прилипання ремонтного складу для усунення проколів до зовнішнього отвору 37а.

Більш того, завдяки не постійного, а змінному перетину повітряного каналу 36 поверхневий натяг поблизу внутрішнього отвору 37b менше, ніж поблизу зовнішнього отвору 37а, при цьому виникнення капілярних явищ малоймовірно, що ускладнює потрапляння ремонтного складу для усунення проколів в повітряний канал 36. Так як площа внутрішнього отвору 37b більше площі зовнішнього отвору 37а, при попаданні ремонтного складу для вуст� 36, а швидко переміщується у внутрішній простір 38.

Переважно, що площа внутрішнього отвору 37b як мінімум у чотири рази більше площі зовнішнього отвору 37а, що запобігає потраплянню ремонтного складу для усунення проколів в повітряний канал 36 і блокування повітряного каналу 36.

Внутрішній отвір 37b повітряного каналу 36 має фаску 36а, призначену для запобігання скупчування ремонтного складу для усунення проколів і сприяння його швидкому витіканню з повітряного каналу 36. Кромка внутрішнього отвору 37b замість фаски 36а може мати округлу форму.

На фіг.7 показано внутрішній простір 38 передавального пристрою 16, зображеного на фіг.4.

У внутрішньому просторі 38 між повітряним каналом 36 і блоком 28 датчика внутрішніми стінками герметизуючої смоли 39, що міститься в корпусі 22, і внутрішніми стінками корпусу 22 утворено простір 38а датчика, який звернений датчик блоку 28 датчика. Простір 38а датчика займає менший об'єм, ніж внутрішня область, обмежена внутрішніми стінками корпусу 22, причому площа перерізу простору 38а датчика збільшується порівняно з площею перерізу внутрішнього отверст� повідомляється з простором 38а датчика сполучною трубкою 38с.

Простір 38а датчика має циліндричну форму поверхні стінки (верхній поверхні), що примикає до простору 38а датчика, здійсненим з внутрішнім отвором 37b є відвідні канали 38d, що відходять від внутрішнього отвору 37b. Внутрішній отвір 37b, показане на фіг.7, проробляється, як правило, в центрі кругового поверхні стінки (верхній поверхні), причому від внутрішнього отвору 37b в різних напрямках відходять два відвідних каналу. Як показано на кресленні, на бічній поверхні, що примикає до циліндричного простору 38а датчика, є два відвідних каналу 38d, що проходять до поверхні стінки, є поверхнею нижньої стінки. Відвідні канали 38d проходять по бічній поверхні до кромки кругової поверхні, що є поверхнею нижньої стінки, причому далі два відвідних каналу 38d проходять по краю нижньої поверхні і об'єднуються в сполучну трубку 38с. Таким чином, рідина, наприклад ремонтний склад для усунення проколів, що потрапила в простір 38а датчика з внутрішнього отвору 37b, відводиться по відвідних каналах 38d через сполучну трубку 38с в простір 38d резервуара для збору і зберігання рідини. Іншими словами, отводнивнешнего отвори 37а до внутрішнього отвору 37b площа перерізу повітряного каналу 36 збільшується, як було описано вище, виникнення капілярних явищ малоймовірно, при цьому, у порівнянні з відомим рівнем техніки, в якому площа перерізу повітряного каналу не змінюється, ймовірність попадання рідини, наприклад ремонтного складу для усунення проколів, в повітряний канал 36 через зовнішній отвір 37а знижується. Навіть при попаданні рідини, наприклад ремонтного складу для усунення проколів, у внутрішній простір 38 рідина не затримується в повітряному каналі 36, а стікає по внутрішній простір 38 (простір 38а датчика) по відвідних каналах 38d і, в кінцевому підсумку, накопичується в просторі 38b резервуара. В результаті, є можливість не допустити потрапляння рідини, наприклад ремонтного складу для усунення проколів, на поверхню датчика і запобігти погіршенню роботи датчика в просторі 38а датчика.

Незважаючи на те, що у варіанті, показаному на фіг.7, від внутрішнього отвору 37b відходять тільки два відвідних каналу 38d, кількість відвідних каналів 38d може бути будь-яким. Однак для ефективного відводу рідини, наприклад ремонтного складу для усунення проколів, у простір 38b резервуара використовується, як правило, не менше трьох відвідних каналорезервуара, відмінного від простору 38с резервуара, наведеного на фіг.7. На фиг.8А наведений вид зверху, а на фиг.8В представлений профільний розріз.

Внутрішній простір 38 включає простір 38а датчика і простір 38є резервуара. Простір 38є резервуара знаходиться ближче до підкладці 26, ніж простір 38а датчика. Простір 38а датчика розташовується між повітряним каналом 36 і блоком 28 датчика. Простір 38є резервуара оточує блок 28 датчика. У бічній поверхні, що примикає до простору 38а датчика, проведено внутрішній отвір 37b і відвідні канали 38d, що проходять від внутрішнього отвору 37b до простору 38є резервуара.

Таким чином, на фиг.8А і 8В показана перша модифікація, аналогічна варіанту, наведеним на фіг.7, в якому площа перерізу повітряного каналу 36 збільшується при русі від зовнішнього отвору 37а до внутрішнього отвору 37b, отже, навіть при прилипання рідини, наприклад ремонтного складу для усунення проколів, до зовнішнього отвору 37а, ймовірність попадання рідини, наприклад ремонтного складу для усунення проколів, порівняно з відомим рівнем техніки, в якому площа перерізу повітряного каналу не змінюється, знижується. Навіть па не залишається в повітряному каналі 36, а в кінцевому підсумку, витікає через внутрішній простір 38 в простір 38є резервуара по відвідних каналах 38d. В результаті, є можливість не допустити потрапляння рідини, наприклад ремонтного складу для усунення проколів, на поверхню датчика і запобігти погіршенню роботи датчика в просторі 38а датчика.

Друга модифікація

На фиг.9А показаний креслення іншої модифікації повітряного каналу 36 передавального пристрою 16, наведеного на фіг.4. Незважаючи на те, що площа перерізу повітряного каналу 36 рівномірно збільшується при русі від зовнішнього отвору 37а до внутрішнього отвору 37b, в даному варіанті повітряний канал 36 відрізняється від повітряного каналу 36, зображеного на фіг.4. У модифікації, показаної на фиг.9А, на корпусі 22 відсутня опуклість 37, а зовнішній отвір 37а повітряного каналу 36 зроблено в зовнішній поверхні стінки корпусу 22. Кромка внутрішнього отвору 37b повітряного каналу 36 має фаску.

В даному повітряному каналі 36 при русі від зовнішнього отвору 37а до внутрішнього отвору 37b площа перерізу повітряного каналу 36 збільшується, отже, виникнення капілярних явищ малоймовірно навіть при прилипання рідини, наприклад рем�ки, в якому площа перерізу повітряного каналу не змінюється, зменшує ймовірність попадання рідини, наприклад ремонтного складу для усунення проколів, в повітряний канал 36 і внутрішній простір 38.

Третя модифікація

На фиг.9В показаний креслення іншої модифікації повітряного каналу 36 передавального пристрою 16, наведеного на фіг.4. Повітряний канал 36, зображений на фиг.9В, відрізняється від повітряного каналу 36, зображеного на фіг.9, тим, що площа перерізу при русі від зовнішнього отвору 37b до внутрішнього отвору 37а збільшується ступінчасто. Кромка внутрішнього отвору 37b повітряного каналу 36 має фаску.

В даному повітряному каналі 36 при русі від зовнішнього отвору 37а до внутрішнього отвору 37b площа перерізу повітряного каналу 36 поступово збільшується, отже, виникнення капілярних явищ малоймовірно навіть при прилипання рідини, наприклад ремонтного складу для усунення проколів, до зовнішнього отвору 37а, що у порівнянні з відомим рівнем техніки, в якому площа перерізу повітряного каналу не змінюється, зменшує ймовірність попадання рідини, наприклад ремонтного складу для усунення проколів, в повітряний канал 36 і внутрішнє простр пристрою 16, зображеного на фіг.4. Опуклість 37, показана на фіг.11, розрізана вздовж площини, що містить центральну вісь повітряного каналу 36, при цьому похила утворює опуклості 37, обернена в порожнину шини, має перегин, після якого при русі у напрямку до верхньої частини опуклості 37 кут нахилу зменшується. В результаті, похила утворює має вигнуту форму, обернену в порожнину шини.

Крім того, в модифікації, показаної на фіг.10, похила утворює опуклості 37 має криволінійну форму, вигнуту у порожнину шини.

Криволінійна форма похилій утворює опуклості 37, вигнута таким чином в порожнину шини, дає можливість сформувати повітряний канал 36, площа перерізу якого збільшується від зовнішнього отвору 37а до внутрішнього отвору 37b. Якщо похила утворює опуклості 37 має увігнуту форму, обернену в порожнину шини, стінка, сформована похилій утворює і внутрішньою поверхнею повітряного каналу, площа перерізу якого збільшується від зовнішнього отвору до внутрішнього отвору, може бути тонкою. При цьому опуклість 37 може деформуватися під дією невеликий зовнішньої сили (наприклад, сили, що впливає на опуклість при ус�ості 37 має форму, вигнуту в порожнину шини.

П'ята модифікація

На фиг.11А і 11В показано креслення модифікацій внутрішнього простору, відмінного від внутрішнього простору 38, зображеного на фіг.7.

В корпусі 22 є простір 38b резервуара для накопичення рідини, наприклад ремонтного складу для усунення проколів, що потрапила у внутрішній простір 38 через повітряний канал 36. Простір 38b резервуара прилягає до повітряного каналу 36, причому внутрішній отвір 37b повітряного каналу 36 зроблено в поверхні стінки, що примикає до простору 38b резервуара. Крім того, від поверхні стінки, що примикає до простору 38b резервуара, відгалужується простір 38f датчика. Поверхня 28с датчика (наприклад, діафрагма) 28 блоку датчика звернена в простір 38f датчика. Простір 38f датчика може представляти собою вузьке відгалуження, що відповідає ширині поверхні 28с датчика, як показано на фиг.11А, або може являти собою відгалуження досить широке, з запасом охоплює поверхню 28с датчика, як показано на фиг.11В.

Дане простір 38b резервуара описаної конфігурації дозволяє накопичувати рідина, наприклад ремонтний склад для усунення проколів, �ожность не допустити потрапляння рідини, наприклад, ремонтного складу для усунення проколів, на поверхню датчика і запобігти погіршенню роботи датчика.

Незважаючи на наведене вище опис передавального пристрою і системи контролю стану шини цього винаходу, передавальний пристрій і система контролю стану шини, відповідно до цього винаходу, не обмежуються вищеописаних варіантів здійснення винаходу, і можуть бути різними способами удосконалено та модифіковані без відхилення від суті винаходу.

Опис позиційних позначень

10 - система контролю тиску в шині.

12 - транспортний засіб.

14, 14а, 14b, 14с, 14d - шина.

16, 16а, 16b, 16с, 16d - пристрій передачі інформації про тиск повітря.

18 - пристрій контролю.

19 - обід.

20 - вентиль шини.

22 - корпус.

24 - електрична схема.

26 - підкладка.

28 - блок датчика.

28а - датчик тиску повітря.

28b - АЦП.

28с - поверхню датчика.

30 - передавач.

32 - блок обробки.

34 - секція харчування.

36 - повітряний канал.

36а - фаска.

37 - опуклість.

37а - зовнішній отвір.

37b - внутрішній отвір.

38 - внутрішній простір.

38а, 38f - простір датчика.

38b, �молу.

40 - антена.

42 - вхідний отвір.

52 - антена.

54 - секція прийому.

56 - приймальний буфер.

58 - центральна секція обробки.

60 - секція пам'яті.

62 - секція виконання.

64 - вимикач.

66 - секція управління зображенням.

68 - секція зображення.

70 - секція харчування.

1. Передавальний пристрій, що встановлюється в порожнині шини для передачі інформації про стан шини, що містить датчик, отримує інформацію про шину, що представляє собою дані про стан газу, яким наповнена порожнину шини, обмежена шиною і прикріпленим до неї ободом; передавач, що забезпечує бездротову передачу отриманої інформації про шині; і корпус, який містить стінку, навколишнє датчик і передавач, внутрішній простір, відокремлене стінкою від порожнини шини, і повітряний канал, що проходить у корпусі і з'єднує внутрішній простір корпусу з порожниною шини, причому на поверхні корпусу, зверненої в порожнину шини, виконано зовнішнє отвір повітряного каналу, площа якого не перевищує 0,4 мм2на поверхні корпусу, зверненої у внутрішній простір корпусу, виконано внутрішній отвір повітряного каналу, площа якого більше площі зовнішнього �нді від зовнішнього отвору до внутрішнього отвору.

2. Передавальний пристрій за п.1, що відрізняється тим, що площа внутрішнього отвору щонайменше в чотири рази більше площі зовнішнього отвору.

3. Передавальний пристрій за п.1, що відрізняється тим, що на поверхні корпусу є опуклість, яка виступає від поверхні корпусу в порожнину шини на відстань не менше 1 мм, причому зовнішній отвір виконано на верхній частині опуклості.

4. Передавальний пристрій по п.3, відмінне тим, що в розрізі опуклості вздовж площини, що містить центральну вісь повітряного каналу, похила поверхня опуклості, обернена в порожнину шини, виступає всередину порожнини шини і має вигнуту форму.

5. Передавальний пристрій за п.1, що відрізняється тим, що крайка внутрішнього отвору повітряного каналу закруглений або має фаску.

6. Передавальний пристрій по одному з пп.1-5, що відрізняється тим, що внутрішній простір містить простір резервуара для збору і зберігання рідини, що потрапляє в нього через повітряний канал, внутрішній отвір повітряного каналу знаходиться біля поверхні стінки, утворює простір резервуара, а внутрішній простір, крім простору резервуара, містить простір датчика, що відповідь�

7. Передавальний пристрій, що встановлюється в порожнині шини для передачі інформації про стан шини, що містить датчик, отримує інформацію про шину, що представляє собою дані про стан газу, яким наповнена порожнину шини, обмежена шиною і прикріпленим до неї ободом; передавач, що забезпечує бездротову передачу отриманої інформації про шині; і корпус, який містить стінку, навколишнє датчик і передавач, внутрішній простір, відокремлене стінкою від порожнини шини, і повітряний канал, що проходить у корпусі і з'єднує внутрішній простір корпусу з порожниною шини, причому на поверхні корпусу, зверненої в порожнину шини, виконано зовнішнє отвір повітряного каналу, площа якого не перевищує 0,4 мм2на поверхні корпусу, зверненої у внутрішній простір корпусу, виконано внутрішній отвір повітряного каналу, площа якого більше площі зовнішнього отвору, у внутрішньому просторі передбачено простір датчика, розташоване щонайменше між повітряним каналом і датчиком, що звернена поверхню датчика, при цьому простір датчика, що утворене внутрішньою стінкою внутрішнього компонента, що знаходиться в корпусі, і з�верстия повітряного каналу.

8. Передавальний пристрій по п.7, відмінне тим, що в стінки корпусу і внутрішньої стінки внутрішнього компонента, зверненої у внутрішній простір, є відвідний канал, що відходить від внутрішнього отвору повітряного каналу.

9. Передавальний пристрій за п.8, відмінне тим, що всі відвідні канали, що відходять від внутрішнього отвори в різних напрямках, перебувають у поверхні стінки корпусу і звернені у внутрішній простір.

10. Передавальний пристрій за п. 8 або 9, що відрізняється тим, що внутрішній простір містить простір резервуара для збору і зберігання рідини, що потрапляє в нього через повітряний канал, а відвідний канал проходить до простору резервуара.

11. Передавальний пристрій за п.8, відмінне тим, що відвідний канал утворює шлях протікання рідини, що потрапляє у внутрішній простір через повітряний канал.

12. Система контролю стану шини, що містить передавальний пристрій, пристрій і блок контролю, причому передавальний пристрій містить датчик, отримує інформацію про шину, що представляє собою дані про стан газу, яким наповнена порожнину шини, обмежена шиною і прикріпленим до неї ободом, передавач,датчик передавач внутрішній простір, відокремлене стінкою від порожнини шини, і повітряний канал, що проходить у корпусі і з'єднує внутрішній простір корпусу з порожниною шини, при цьому на поверхні корпусу, зверненої в порожнину шини, виконано зовнішнє отвір повітряного каналу, площа якого не перевищує 0,4 мм2, а на поверхні корпусу, зверненої у внутрішній простір корпусу, виконано внутрішній отвір повітряного каналу, площа якого більше площі зовнішнього отвору, причому пристрій виконано з можливістю отримання інформації, що надходить від передавача, блок контролю виконаний з можливістю виявлення, на основі інформації про шині, відхилення від нормального стану шини та інформування про результат, а площа перетину отвору повітряного каналу ступенево або неперервно зростає у напрямку від зовнішнього отвору до внутрішнього отвору. 

Схожі патенти:

Пристрій для управління тиском у шинах транспортного засобу

Пристрій призначений для доведення фактичних тиску в шинах транспортного засобу до задаються тисків. Пристрій, розташоване на шасі, направляє у співвіднесені з різними осями транспортного засобу осьові пневмоконтури шин (а, b) відповідно задається в шинах тиск у сполучені з внутрішніми просторами шин (8а, 8b, 8c) колісні клапанні пристрої (6а, 6b) і яке включає в себе, щонайменше, перемикаючий клапанне пристрій, що управляє клапанне пристрій, що приводиться в дію оператором за допомогою принаймні одного приводиться в дію вручну виконавчого органу (9) установче засіб (9а', 9b) для установки керуючих тисків. Винахід передбачає, що за допомогою принаймні одного приводиться вручну в дію установчого органу (9) із заданого числа різних грунтів вибирається грунт, по якому проїжджає чи буде проїжджати транспортний засіб. Через настановні кошти (9а', 9b') з заданим числом різних грунтів співвідноситься відповідне число заданих керуючих тисків, щонайменше для двох осьових пневмоконтуров (а, b) шин. Установчі кошти (9а', 9b') в залежності від обраного посѻельно, щонайменше, для двох осьових пневмоконтуров (а, b) шин. Технічний результат - підвищення надійності пристрою і оптимізація управління тиском у шинах транспортного засобу. 20 з.п. ф-ли, 4 іл.

Передавальний пристрій для передачі інформації про стан шини і система контролю стану шини

Винахід відноситься до пристрою передачі інформації, що встановлюється в порожнині шини і призначеному для передачі інформації про шині. Система контролю стану шини містить передавальний пристрій, пристрій і блок контролю. Передавальний пристрій містить датчик, отримує інформацію про шину, що представляє дані про стан газу, яким заповнена порожнину шини, обмежена шиною і ободом, передавач і корпус. Передавач забезпечує бездротову передачу отриманої інформації про шині. У корпусі укладені датчик і передавач. На поверхні корпусу виконано вхідний отвір повітряного каналу, що з'єднує внутрішній простір корпусу з порожниною шини, причому це вхідний отвір утворено у верхній частині опуклості, яка виступає в одному напрямку відносно поверхні корпусу. Площа вхідного отвору повітряного каналу не перевищує 0,4 мм2. Висота опуклості становить не менше 1 мм. При наявності контактної площини, що знаходиться в контакті з верхньою частиною і перпендикулярної напрямку, в якому виступає опуклість, площа контакту між контактної площиною і верхньою частиною не перевищує 30% площі вхідного отвору. Забезпечується �

Інтегровані поворотний блок і ковпак маточини

Винахід відноситься до області систем накачування шин для транспортних засобів великої вантажопідйомності

Пристрій виявлення впливу сили на шину

Винахід відноситься до випробувальних засобів для автомобільного транспорту

Система автоматичного регулювання тиску повітря в шинах по заданим параметрам

Винахід відноситься до галузі військової техніки, оснащеної системою регулювання тиску повітря в шинах

Система автоматичного підтримання тиску повітря в безкамерних пневматичних шинах

Винахід відноситься до галузі військової техніки, оснащеної системою регулювання тиску повітря в шинах

Колесо з компенсацією температури і регулюванням тиску

Винахід відноситься до транспортних засобів

Система регулювання тиску повітря в шинах транспортного засобу

Винахід відноситься до машинобудування, зокрема до пристроїв для підведення та регулювання тиску повітря в шинах коліс транспортних засобів з незалежною підвіскою

Система регулювання тиску повітря в шинах транспортного засобу (варіанти)

Винахід відноситься до машинобудування, зокрема до пристроїв для підведення та регулювання тиску повітря в шинах коліс транспортних засобів з незалежною підвіскою

Колесо з регульованим тиском, має ємність тиску

Винахід відноситься до колеса з регульованим тиском, містить обід, пов'язаний з ємністю, виконаної з можливістю заповнення текучої середовищем до першого тиску, шину, встановлену на ободі і має внутрішній об'єм, накачується до робочого тиску при температурі еталонної
Up!