Колесо шасі

 

Винахід відноситься до галузі транспортного машинобудування, зокрема до колісних шасі крісел-колясок.

Відомо колесо шасі /див. авт. свід. №1750682 кл. A61G 5/04 від 29.11.1988/, що містить диск-обід на валу і безліч грунтозацепов на периферії обода.

Недолік колеса-прототипу полягає в невиправданою складністю конструкції і технології виготовлення колеса шасі.

Для усунення зазначеного недоліку в колесі шасі, що містить обід на валу і безліч грунтозацепов на периферії обіду, обід виконаний у формі циліндричного барабана з двома рядами наскрізних отворів за твірною під еластичні грунтозацепи, утворені нескінченної пружиною, кільця якої пропущені через отвори барабана і мають внутрішнє зубчасте зачеплення з шестірнею приводу колеса. При цьому відстань між рядами отворів вибрано так, що нескінченна пружина підноситься над барабаном не менше ніж на 50 і не більше ніж на 75% свого діаметра в кільці. При цьому височіє над барабаном нескінченна пружина-грунтозацеп може бути гуммирована та/або вкрита пружним еластомерним матеріалом.

На кресленні зображено колесо шасі, загальний вигляд збоку, коли нескінченна пружина підноситься над бар� циліндричного барабана з двома рядами наскрізних отворів по твірної 2 під еластичні грунтозацепи, утворені нескінченної пружиною 3, кільця якої пропущені через отвори барабана і мають внутрішню (по відношенню до барабану) зубчасте зачеплення з шестірнею 4 приводу колеса. При цьому відстань між рядами отворів вибрано так, що нескінченна пружина 3 підноситься над барабаном не менше ніж на 50 і не більше ніж на 75% свого діаметра в кільці. При цьому височіє над барабаном нескінченна пружина-грунтозацеп 3 може бути гуммирована та/або вкрита пружним еластомерним матеріалом.

Пропоноване технічне рішення спрощує конструкцію і технологію виготовлення колеса шасі в порівнянні з прототипом, а також підвищує експлуатаційні характеристики, щонайменше, в частині амортизації ривків і ударів колеса при контакті з шестірнею привода і/або дорогою.

Таким чином, на думку заявника, пропоноване технічне рішення є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

1. Колесо шасі, що містить обід на валу і безліч грунтозацепов на периферії обода, що відрізняється тим, що обід виконаний у формі циліндричного барабана з двома рядами наскрізних отворів за твірною під еластичні грунтозацепи, утворені нескінченної пружиною, до� колеса.

2. Колесо шасі по п.1, що відрізняється тим, що відстань між рядами отворів вибрано так, що нескінченна пружина підноситься над барабаном не менше ніж на 50 і не більше ніж на 75% свого діаметра в кільці.

3. Колесо шасі з п.1 або 2, який відрізняється тим, що височіє над барабаном нескінченна пружина-грунтозацеп може бути гуммирована та/або вкрита пружним еластомерним матеріалом. 

Схожі патенти:

Колесо

Колесо // 2523742
Винахід відноситься до транспортного машинобудування, зокрема до коліс транспортних засобів, включаючи крісла-коляски. В колесі, що містить обід і пневмопокришку, обід виконаний з металевого листа або пакета металевих листів з системою периферійних вузлів рівного кроку, в яких кріпляться осі коліс з пневматичними шинами щодо малого діаметра. Робочий тиск в них виключає контакт сусідніх шин поза плями контакту колеса з дорогою і гарантує контакт сусідніх шин в плямі контакту колеса з дорогою. При цьому осі коліс з пневматичними шинами можуть бути паралельними осі обертання основного колеса або тангенціально орієнтованими по відношенню до основного колесу. Використання запропонованого технічного рішення спрощує технологію виготовлення коліс, розширює функціональні можливості використання коліс, покращує експлуатаційні характеристики коліс. 1 з.п. ф-ли, 1 іл.

Спосіб переходу транспортних засобів з колісного ходу на колісно-зчіпний і назад і пристрій перетворення рушіїв

Винахід належить автомобільному транспорту. Спосіб характеризується введенням в зону контакту коліс з опорною поверхнею частини обводу шляхом створення перекосу між ними відповідним зміщенням направляючих коліс обводу щодо опорних коліс транспортного засобу. Після діагонального взаємодії це призводить до поєднання або поділу їх площин обертання з можливістю коригування положення обводу в зоні контакту зворотно-поступальним рухом направляючих коліс з його поверненням у вихідне положення при зворотному переході транспортного засобу з колісно-зчіпного режиму руху на колісний режим кочення його з'їздом з обводу і виключенням їх взаємодії. Пристрій перетворення рушіїв включає опорні колеса і обвід між напрямними колесами, осі яких з'єднані з віссю колеса транспортного засобу шарнірно з можливістю перетину частиною міжколісного обводу опорного колеса з подальшим спільним надходженням цієї зони перетину в опорну зону колеса. Технічний результат - автоматизація невпинного перетворення колісного рушія в гусенично-зчіпний і назад. 2 н.п. ф-ли, 28 іл.

Колесо транспортного засобу

Винахід відноситься до транспортного машинобудування, зокрема до конструкції коліс засобів пересування, включаючи крісла-коляски. У колесі транспортного засобу, що містить обід зі спицями на валу і безліч грунтозацепов на периферії, обід виконаний у формі циліндричного барабана з наскрізними отворами під грунтозацепи по твірної циліндричної і має з боку, зверненої до валу, змінний упругоподатливий елемент, що підтискає головки грунтозацепів, виконаних з тавровим профілем, до внутрішньої циліндричної частини барабана. При цьому упругоподатливий елемент може бути виконаний у вигляді замкнутої стрічки та/або оболонки. При цьому грунтозацепи можуть бути виконані заодно з упругоподатливим елементом зубчастого вінця, в тому числі шевронного типу. Технічний результат - спрощення технології виготовлення і підвищення ходових якостей коліс транспортних засобів. 2 з.п. ф-ли, 1 іл.

Колесо транспортного засобу

Винахід відноситься до транспортного машинобудування, зокрема до конструкції коліс транспортних засобів. У колесі транспортного засобу, що містить обід і шину, обід виконаний у вигляді обертальної пари, що складається з двох співвісних кілець - ⊥-образного щодо рухомого внутрішнього з поперечними пазами по внутрішній утворюючої, эквидистантними і паралельними до осі обертання обода, і П-подібного нерухомого зовнішнього із замкнутим пазом-направляючої для ⊥-образного кільця по внутрішній утворюючої. Шина виконана у вигляді пружно піддатливих кілець замкнутої в кільце пружини, віялоподібно охоплюють кільця обода по всій утворює і знаходяться в зачепленні з поперечними пазами рухомого кільця з боку осі обертання обода. При цьому зовнішня периферійна частина нескінченної пружини, яка виконує функцію грунтозацепів, може бути гуммирована або вкрита пружним еластомерним матеріалом. Технічний результат - спрощення технології виготовлення і підвищення ходових якостей коліс транспортних засобів. 1 з.п. ф-ли, 1 іл.

Колесо транспортного засобу

Винахід відноситься до транспортного машинобудування, а саме до коліс, переважно бесступичним, використовуваним в засобах пересування, включаючи одноколесние, і інвалідних кріслах-колясках. Колесо транспортного засобу містить обід з шиною, забезпечене елементами захоплення і утримання колеса, виконаними у вигляді роликів, що контактують з боковинами колеса. Дві реберні частини обода колеса виконані у вигляді черв'ячного колеса, кожна ребордная частина якого представляє вихідну частину повного вінця черв'ячного колеса в його уявному зачепленні з циліндричними роликами-черв'яками неортогональной черв'ячної передачі з послідовно перехресними трьома необов'язково суцільними осями, черв'яки на кінцях яких поєднують в собі функції утримуючого і провідного роликовоза. Технічний результат - розширення функціональних можливостей бесступичних коліс. 2 іл.

Колесо з віссю (варіанти)

Винахід відноситься до конструкції колеса, переважно для транспортних засобів

Колесо і його підвіска

Винахід відноситься до конструкції колеса, переважно для транспортних засобів

Шагающее колесо транспортного засобу підвищеної прохідності

Винахід відноситься до крокуючим колесам і може бути використане в транспортних засобах підвищеної прохідності, зокрема, для переміщення об'єктів по сходах

Система овальних коліс підвищеної прохідності із загальною віссю обертання

Винахід відноситься до пристроїв колісних рушіїв підвищеної прохідності, які використовують елементи колеса і колеса овального

Колесо

Колесо // 2441763

Колісно-гусеничне шасі крісла-коляски

Винахід відноситься до крісел-колясок, переважно з електроприводом і сервоуправлением для інвалідів, позбавлених нижніх кінцівок або їх рухливості. Колісно-гусеничне шасі крісла-коляски містить несучу платформу системи сервоприводів бортових коліс і пристрій стабілізації положення платформи, при цьому пристрій стабілізації положення платформи виконано у вигляді опори стоянкової колісно-гусеничного виконання на хитної балансирної підвіски, змонтованої в площині, рівновіддаленою від бортових коліс, так що заднє колесо опори стоянкової включається в роботу при русі крісла-коляски вперед, а переднє - при русі назад і гальмуванні крісла-коляски. Технічним результатом винаходу є підвищення зручності експлуатації крісла-коляски, в тому числі на сходовому марші загального користування. 2 з.п. ф-ли, 2 іл.

Виконавчий механізм приводу крісла-коляски

Винахід відноситься до спеціалізованим транспортним засобам

Скутер

Скутер // 2481999
Винахід відноситься до складним квадроциклів

Інвалідна крокуюча крісло-коляска

Винахід відноситься до медичної техніки, а саме до колясок для інвалідів, і може бути використане для пересування як по рівній поверхні, так і по сходах, і подолання інших профільних перешкод

Коляска інвалідна

Винахід відноситься до медичної техніки і може бути використане для переміщення інвалідів в домашніх і дорожніх умовах із застосуванням ручного і електромеханічного приводу

Спосіб оперативного зміни колії самохідного колісного транспортного засобу і самохідний колісний транспортний засіб для його здійснення

Винахід відноситься до електропривідним самохідним транспортним засобам із змінною колією (шириною колії) переважно в області медичної техніки для індивідуального використання особами з обмеженими фізичними можливостями (з обмеженою рухливістю) в різних експлуатаційних умовах, включаючи переміщення по салону авіалайнера

Інвалідний візок

Винахід відноситься до медичної техніки і може бути використане для транспортування інвалідів як по горизонтальній поверхні, так і по східцях

Персональне самохідний транспортний засіб (варіанти)

Винахід відноситься до високоманевренним транспортним засобам і може бути використане для переміщення людей з обмеженою рухливістю в приміщеннях і на вулиці

Засіб пересування

Винахід відноситься до безрейковими засобів пересування, в тому числі крісел-колясок, переважно з електроприводом і сервоуправлением для інвалідів, позбавлених нижніх кінцівок або їх рухливості

Засіб пересування

Винахід відноситься до самохідним безрейковими засобів пересування, в тому числі крісел-колясок, переважно з електроприводом і сервоуправлением для інвалідів, які позбавлені нижніх кінцівок або їх рухливості
Up!