Пристрій для управління тиском у шинах транспортного засобу

 

Рівень техніки, до якої належить винахід

Винахід відноситься до пристрою для доведення фактичних тиску в шинах транспортного засобу до задаються тиску в шинах, з розташованим на стороні шасі центральним пристроєм, який співвіднесених з різними осями транспортного засобу осьових пневмоконтурах шин направляє відповідно задається тиск в шинах сполучені з внутрішніми просторами шин колісні клапанні пристрої згідно з обмежувальної частини пункту 1.

Під осьовим пневмоконтуром шин далі слід розуміти пневмоконтур, який служить для прямого або непрямого забезпечення шин осі стисненим повітрям.

Рівень техніки

Транспортні засоби, зокрема сільськогосподарські транспортні засоби, такі як трактори, які використовуються в різних дорожніх умовах і на різних грунтах, таких як дороги з покриттям, бездоріжжя, пісок, драговина або рілля вимагають установки тиску в шинах у залежності відповідно від грунту, по якому проїзд здійснюється або належить. При цьому внаслідок наявності різних шин на передній і задній осі можуть бути необхідні і різні задаються тиску в шинах на передній і задній �ія фактичного тиску в шинах до необхідного в конкретний час заданого тиску в шинах.

З DE 102006021712 A1 відомо рішення, в якому тиск в шинах регулюється електронним способом поосно або індивідуально. Недоліком при цьому є те, що таке електронне регулювання, у тому числі внаслідок необхідного тоді електронного електричного датчика тиску, є відносно дорогим і в екстремальних умовах працює ненадійно. Тому може бути прагнення до того, щоб у вище згаданому управлінні тиском в шинах або в регулюванні тиску в шинах не застосовувати ніякого електронного урядування та, зокрема, також ніякого генерує електричні сигнали датчика тиску.

Первинна DE 2929894 A1 пропонує пристрій управління тиском у шинах з перемикаючим клапанним пристроєм і керуючим клапанним пристроєм, який пневматично управляє перемикаючим клапанним пристроєм, причому не використовується ніякого електронного управління, а також ніякого електричного датчика тиску. Керуючий клапанне пристрій має керований вручну керуючий перемикач, що має положення впуску повітря, випуску повітря, нейтральне положення і положення контролю, щоб навантажувати шини на всіх осях транспортного средстваинах, причому ці поосні задаються тиску в шинах можуть бути і різними. Оператор при цьому повинен проте неодноразово перемикати керуючий перемикач з положення впускання повітря або положення випуску повітря в положення контролю, а також оцінювати показуються тоді фактичні тиску в шинах. З одного боку, це призводить до не дуже зручному обслуговування, з іншого боку, при цьому не можна виключити помилок при встановленні тиску в шинах. Не в останню чергу немає впевненості, що оператор знає чи правильно встановлює передбачені для конкретного ґрунту задається тиск в шинах.

На противагу цьому В основі винаходу лежить завдання удосконалити пристрій для транспортного засобу, що відноситься до згаданого спочатку типу, таким чином, щоб предотвращались вище названі недоліки.

Ця задача згідно винаходу вирішується ознаками пункту 1 формули винаходу.

Розкриття винаходу

Відповідно до винаходу пропонується, щоб за допомогою, щонайменше, одного приводиться в дію вручну установчого органу вибирається грунт, по якому проїжджає чи буде проїжджати транспортний засіб, із заданого числа різних грунтів �ующее число заданих керуючих тисків, щонайменше, для двох осьових пневмоконтуров шин, причому установчі кошти залежно від обраного допомогою інсталяційного органу грунту одночасно і паралельно встановлюють задані керуючі тиску, щонайменше для двох осьових пневмоконтуров ліній шин.

Тим самим, по-перше, стає зайвим вимагає великих витрат електронне управління/регулювання тиску в шинах, яке необхідно відповідно до вище згаданого рівня техніки DE 102006021712 A1. По-друге, виключається те, що як в DE 2929894 A1 оператор встановить задаються тиску в шинах або для всіх осей на однаковому неправильному рівні або поосно один за одним на неправильному за абсолютним значенням або відносно один одного рівні.

Навпаки, досягається те, що в залежності від обраного оператором на установчому органі ґрунту, як наприклад дорога з покриттям, бездоріжжя, пісок, драговина або рілля, постійно спрямовується передбачене для нього відповідно для кожного осьового пневмоконтура шин передбачене або задається певний тиск для шин в співвіднесені з відповідними осями колісні клапанні пристрої, щоб створити в співвіднесених шинах задається тиск�т символи. Зокрема, при цьому у відповідності з обраним грунтом в осьових пневмоконтурах шин (наприклад, колісному пневмоконтуре передній осі і колісному пневмоконтуре задньої осі) автоматично встановлюється точне і визначене задається тиск в шинах без можливості зміни оператором заданого відношення задаються тиску в шинах між осьовими пневмоконтурами шин.

В неопублікованої патентній заявці DE 102011017118.5 описується колісний клапанне пристрій, що змінює наявний усередині шини фактичний тиск на нове задається тиск в шині, якщо це задається тиск мається на приєднаному до колісного клапанного пристрою трубопроводі. Якщо ж рівень тиску в приєднаному трубопроводі дуже низький або дорівнює нулю (щодо атмосферного тиску), то зміни фактичного тиску не відбувається. Такі колісні клапанні пристрої застосовуються і у зв'язку з відповідним винаходу пристроєм.

Центральний пристрій направляє, тому в рамках фази зміни тиску в шинах приєднаний до колісного клапанного пристрою трубопровід нове, по відношенню до фактичного тиску в шинах підвищений або знижений, що задається тиск, коединенний до колісного клапанного пристрою трубопровід звільняється центральним пристроєм від повітря, фаза зміни тиску в шині закінчується. Тоді падіння тиску в колісному клапанному пристрої стає управляючим сигналом для переривання або закінчення фази зміни тиску в шині.

Джерелом стисненого повітря для осьового пневмоконтура шин може бути компресор і/або ємність зі стисненим повітрям.

Особливо переважні для вибраного грунту мають різну величину задані керуючі тиску для різних осьових пневмоконтуров шин, наприклад тоді, коли передбачені пневмоконтур шин передньої осі і пневмоконтур шин задньої осі. Це обумовлено тим, що у сільськогосподарських транспортних засобів, таких як трактори, шини на передній осі і на задній осі часто мають великі відмінності за своїм обсягом і тому повинні навантажуватися задаються різними тисками для них.

Крім того, у деяких транспортних засобів на задній осі передбачені здвоєні колеса, причому одна з шин здвоєного колеса повинна навантажуватися меншим заданим тиском для неї, ніж інша шина. Тому, наприклад, у пневмоконтуре шин задньої осі, принаймні, для однієї шини здвоєного колеса передбачений безпосередньо передує пропорційний клапан для зменшення давши� шини здвоєного колеса.

Особливо переважно установчий орган приводить в дію установче засіб допомогою механічного зв'язку, наприклад, таким чином, що установчий орган є поворотною кнопкою, вісь обертання якої механічно з'єднана з настановним засобом.

Згідно одному з вдосконалених варіантів настановним засобом можна в залежності від обраного установчим органом ґрунту для кожного осьового пневмопровода шин встановлювати для протікає через керуючу клапанне пристрій керуючого повітря певний напрям течії з заданого числа напрямків течії, причому кожне з встановлюваних шляхів течії має відповідне йому дросельний пристрій для керуючого повітря. Крім того, установчі кошти для кожного осьового пневмоконтура шин можуть мати інше, поєднане зі скидачем тиску дросельний пристрій, яке в напірному з'єднанні з скидачем тиску слід за встановленим шляхом течії, причому перемикаючий клапанне пристрій з боку управління приєднано до того місця напірного з'єднання, яке знаходиться між встановленим шляхом течії та іншим дросельним устройсти від установки інсталяційного кошти точно встановлювалося відповідно інше конкретне керуючий тиск.

Керуючий клапанне пристрій переважно включає в себе з'єднаний з джерелом стисненого повітря клапан для впуску повітря, причому клапан для впуску повітря направляє надходить з джерела стисненого повітря керуючий повітря у встановлений настановним засобом шлях потоку. Крім того, керуючий клапанне пристрій може включати в себе для кожного осьового пневмоконтура шин один клапан для випуску повітря, через який може виходити повітря з перемикаючого клапанного пристрою з боку управління. Крім того, перемикаючий пристрій переважно має в якості опції для кожного осьового пневмоконтура шин керований керуючим клапанним пристроєм клапан для випуску повітря пневмотрубопровода трубопроводу для шин, для випуску повітря з соподчиненного пневмотрубопровода для шин.

Згідно одному з вдосконалених варіантів клапан для впуску повітря, клапани для випуску повітря, а також клапани для випуску повітря пневмотрубопровода для шин управляються пневматично 3/2-ходовим магнітним клапаном, причому 3/2-ходовий магнітний клапан залежно від управління за допомогою електричної ланцюга при першому комутаційному поло�пану для впуску повітря, клапанам для випуску повітря, а також опціонним клапанів для випуску повітря пневмотрубопровода для шин або при другому комутаційному положенні перемикача з'єднує з боку управління клапан для впуску повітря, клапани для випуску повітря і клапани для випуску повітря пневмотрубопровода для шин зі скидачем тиску.

Керований електричної ланцюгом 3/2-ходовий магнітний клапан в знеструмленому стані, наприклад, включений свого навантажене пружиною становище випуску повітря, а при дії струму - свого положення впуску повітря. Клапани для випуску повітря або клапани для випуску повітря пневмотрубопровода шин навантажені пружиною в їх не обдуваемое повітрям положення пропускання, а при обдуванні повітрям їх боку управління перемикаються в положення закриття. На відміну від цього, клапан для впуску повітря в своє, не обдуваемое повітрям положення закриття навантажений пружиною і при подачі повітря на його бік управління переключається в положення пропускання.

Опціонні клапани для випуску повітря з пневмотрубопровода шин забезпечують тоді швидкий випуск повітря із забезпечують колісний клапанне пристрій пневмотрубопроводов шин. Як вже відзначено�анного рівня тиску є для колісних клапанних пристроїв керуючим сигналом на завершення процесу зміни тиску в шинах. Внаслідок швидкого випуску повітря з пневтрубомопроводов шин або приєднаних керуючих колісних керуючих клапанних пристроїв процес зміни тиску в шинах може бути, отже, кращим швидким способом, чітко завершено, і тим самим запобігає небажаному продовження надходження стисненого повітря, що приводить до перевищення заданого тиску в шинах. Ця дія сприяє максимально точної установки заданого тиску в шинах.

На відміну від цього, клапани для випуску повітря випускають повітря з перемикаючого клапанного пристрою з боку управління. При цьому клапани для випуску повітря і клапани для випуску повітря з пневмотрубопровода шин приводяться в дію пневматично переважно паралельно і одночасно 3/2-ходовим магнітним клапаном.

Для перемикання 3/2-ходового магнітного клапана переважно передбачено, щонайменше, один електричний перемикач для розмикання або замикання електричного ланцюга, причому в залежності від приводу електричного перемикача 3/2 - магнітний клапан перемикається в своє перше або друге комутаційне становище і в результаті цього для кожного осьового ко� засобом керує тиск в перемикаючий клапанне пристрій або з перемикаючого клапанного пристрою випускається повітря через співвіднесений з ним клапан для випуску повітря з боку управління або через співвіднесений з ним клапан для випуску повітря пневмотрубопровода шин з робочої сторони.

Особливо бажано, якщо перемикаючий клапанне пристрій має для кожного осьового пневмоконтура шин відповідно, щонайменше, по одному релейного клапану, керуючий з'єднувальний елемент якого управляється пневматично які направляються відповідним керуючим клапанним пристроєм, керуючим тиском, а робочий з'єднувальний елемент якого приєднаний до соотнесенному пневмотрубопроводу шин.

Такий релейний клапан має, щонайменше, один приводить в дію двосідельні диференціальний клапан поршень, у якого, щонайменше, дві робочі поверхні, з яких на одну робочу поверхню діє керуючий тиск, а на іншу робочу поверхню - наявне у робочого з'єднувального елемента тиск, причому робочі поверхні диференціального поршня мають різні розміри або однакові розміри.

Внаслідок цього, по-перше, у робочого з'єднувального елемента релейного клапана стосовно керуючого тиску у керуючого з'єднувального елемента створюється пропорційно більший робочий тиск в капіталі колісні клапанні пристрої пневмотрубопроводе шин і, тим самим, співвіднесених колотсоотношения діаметрів робочих площ на диференціальному поршні співвіднесеного релейного клапана можуть задаватися різні передавальні відносини тиску, щоб, наприклад, в різних осьових пневмоконтурах шин створювати різні задані тиску в шинах на основі відповідно іншого передавального відносини на диференціальному поршні співвіднесеного релейного клапана.

В осьових пневмоконтурах шин відповідний клапан для випуску повітря керуючого клапанного пристрою знаходиться тоді в поєднанні з керуючим з'єднувальним елементом релейного клапана. Якщо, тому, керуючий з'єднувальний елемент релейного клапана звільняється від повітря через клапан для випуску повітря, тоді звільняється від повітря і робочий з'єднувальний елемент, а тим самим і забезпечує колісний клапанне пристрій пневмотрубопровод шин, що є чітким сигналом для завершення процесу зміни тиску в шинах. Отже, клапан для випуску повітря керуючого клапанного пристрою з боку управління і клапан для випуску повітря пневмотрубопровода шин перемикаючого клапанного пристрою з робочої сторони сприяють швидкому звільненню від повітря пневмотрубопровода, забезпечує колісні клапанні пристрої відповідної осі, що позитивно позначається на точності встановлення заданого тиску втельним елементом релейного клапана і пневмотрубопроводом шин знаходиться, щонайменше, один сигнальний датчик течії, за допомогою якого виявляється відбувається в пневмотрубопроводе шин протягом стислого повітря і в залежності від результатів виявлення замикається або розмикається електричне коло, причому при виявленому протягом стисненого повітря для пристрою відтворення сигналу генерується оптичний та/або акустичний сигнал, який вказує на зміну тиску в шинах з фактичного тиску на задаваемое тиск, а при не виявлене протягом стислого повітря генерування такого сигналу блокується. Оператор може тоді на підставі відтворювального оптичного та/або акустичного сигналу бути впевненим, що в осьових пневмоконтурах шин відбувається зміна тиску з фактичного тиску на заданий тиск. Якщо цей сигнал припиняється, то це є свідченням того, що процес зміни тиску закінчений.

Для контролю в кожному осьовому пневмоконтуре коліс в частині пневмотрубопровода шин, що не має можливості повороту, комбінованим пневматичним пристроєм для вимірювання та індикації тиску можна виражати і наступне фактичне тиск.

Короткий опис креслень

фіг.1 - схематична приндавления в шинах, щонайменше, в одній шині колеса транспортного засобу до необхідного в поточний час заданого тиску в шинах;

фіг.2 - схематична принципова схема центрального пристрою, представленого на фіг.1 пристрою згідно одного з кращих варіантів здійснення;

фіг.3 - схематична принципова схема центрального пристрою, представленого на фіг.1 пристрою згідно ще одному варіанту здійснення;

фіг.4 - схематичне зображення релейного клапана центрального пристрою, представленого на фіг.2 або фіг.3.

Здійснення винаходу

Схематично показане на фіг.1 пристрій для поосного доведення фактичних тиску в шині 8а передньої осі VA, а також в шинах 8b, 8 з задньої осі, наприклад, сільськогосподарського транспортного засобу, такого як трактор, до необхідних в поточний час тисків включає в себе одну або декілька знаходяться на транспортному засобі ємностей 1 для стисненого повітря, блок 3 управління для оператора, що знаходиться на стороні шасі центральне пристрій 2, а також належні до коліс колісні клапанні пристрої 6а, 6b. На задній осі b трактор має, наприклад, здвоєні колеса з двумйством 6b.

З розташованих на осі VA або НА зазвичай двох коліс з відносяться до них шинами на фіг.1 за обумовленим масштабом причин показана відповідно лише одна шина 8а або 8b, 8c. Однак ясно, що з допомогою показаного на фіг.1 пристрою задається тиск може встановлюватися і в інших шинах 8а або 8b, 8 з однієї і тієї ж осі VA, або також задається тиск в шинах інших осей.

Центральний пристрій 2 з'єднане трубопроводами 18, 19, зображеними на фіг.1 одним трубопроводом, з ємністю 1 для стисненого повітря або ємностями 1 для стисненого повітря і направляє або через блок управління 3 опосередковано задані задаються тиску в шинах осьові пневмоконтури шин, причому пневмоконтур а шин співвіднесений з передньою віссю VA, а пневмоконтур b-із задньою віссю. При цьому пневмоконтур шин передньої осі з'єднаний з центральним пристроєм через пневмотрубопровод 4а шин, а пневмоконтур шин задньої осі з'єднаний з центральним пристроєм через пневмотрубопровод 4b шин відповідними колісними клапанними пристроями 6а, 6b.

Співвідносні тут з колесами або здвоєними колесами колісні клапанні пристрої 6а, 6b служать для доведення фактичних тиску в шинах 8а, 8b, 8 до спрямованих центральним �анавливает наявне в його впускного з'єднувального елемента задається тиск в шинах співвіднесеної шині 8а або шинах 8b, 8с і детально описується у згаданій спочатку патентній заявці з номером DE 102011017118.5, відповідне утримання розкриття якої спеціально включається у розглянуту тут патентну заявку.

Пневмотрубопроводи 4а, 4b шин мають відповідно проходить, наприклад, всередині корпусу осі не має можливості повороту частина 4а', 4b' трубопроводу, а також обертається разом шиною 8а або 8b, 8c частина 4а, 4b" трубопроводу. Поворотне з'єднання 5 між частинами трубопроводів 4а', 4b' і відповідно 4а, 4b" на фігурах позначено відповідно дуговидной стрілкою.

Крім того, центральний пристрій 2 виконано так, що воно випускає повітря з пневмотрубопроводов 4а, 4b шин, якщо фактичні тиску в шинах доведені до задаються тиску в шинах. При цьому стиснене повітря передається від не має можливості повороту частини 4а', 4b' трубопроводу на спільно обертову частину 4а, 4b" трубопроводу або у зворотному напрямку через поворотні сполуки 5, які мають відповідні ущільнення, щоб ущільнювати відносно один одного частині 4а', 4b' трубопроводу і відповідно 4а, 4b".

На фігурах 2 і 3 центральне з'єднання 2 згідно фіг.1, а також блок управління 3 �дін або кілька ручних органів управління, наприклад, у формі установчої поворотної головки 9, яка служить для вибору грунту з заданого числа наданих для вибору і позначених відповідними символами грунтів, як наприклад дороги, бездоріжжя, пісок, драговина або рілля. Настановна поворотна головка 9 з'єднана, наприклад, механічно з пневматичними розподільниками тиску 9а', 9b', про яких далі ще буде йти мова, щоб приводити ці розподільники тиску 9а', 9b' в дію.

Блок управління 3 включає в себе, крім того, натискну кнопку 10 для активації і деактивації процесу зміни тиску в шинах, причому натискна копка 10 механічно впливає на електричний перемикач 10', а це значить, що електричний перемикач 10' в результаті натискання натискної кнопки 10 перемикається з свого відповідно до цього встановленого комутаційного положення, внаслідок чого забезпечується від електричного джерела 37 енергії, як наприклад електричної батареї, електричною енергією електрична ланцюг 10" розмикається або замикається. Шляхом натискання натискної кнопки 10 активується переважно інтегрована в блок управління 3 індикаторна лампа 11, яка з міркувань наг�, 12b течії в пневмотрубопроводах 4а, 4b шин або їх, не мають можливості повороту, частинах 4а', 4b' активується електрично.

Крім того, розташоване на стороні шасі центральне пристрій 2 має перемикаючий клапанне пристрій 2", яким пневмотрубопроводи 4а, 4b шин або не мають можливості повороту їх частини 4а', 4b' з'єднуються за вибором з ємністю для стисненого повітря 1 або зі скидачем тиску 35 (фіг.4) і 17а, 17b. Перемикаючий клапанне пристрій 2" включено, тому, пневмоконтур 19 шин, який направляє основний потік стисненого повітря до шин 8а, b, c і від них.

Центральний пристрій 2 включає в себе, крім того, керуючий допомогою представляють задаються тиску в шинах керуючих тисків перемикаючим клапанним пристроєм 2" керуючий клапанне пристрій 2'. Іншими словами, керуючий клапанне пристрій 2' управляє перемикаючим клапанним пристроєм 2" за допомогою представляють необхідні дані в момент задаються тиску в шинах керуючих тисків, щоб перемикаючий клапанне пристрій 2" шляхом впуску або випуску повітря з пневмотрубопроводов шин 4а, 4b направляло задаються тиску в шинах колісні клапан�а, 8b, 8c.

Поряд із забезпечує керуюче клапанне пристрій 2' стисненим повітрям пневмотрубопроводом 18 передбачений інший розташований окремо від цього пневмотрубопровод 19, щоб на основі наявного в ємності 1 для стисненого повітря рівня тиску створювати представляють задаються тиску в шинах керуючі тиску для перемикаючого клапанного пристрою 2" і постачати необхідний стиснене повітря для забезпечення шин 8а, 8b, 8c.

Центральний пристрій 2 включає в себе тому два клапанних пристрою 2', 2", які переважно можуть забезпечуватися стисненим повітрям з різним або однаковим рівнем тиску також за допомогою двох окремих пневмотрубопроводов 18, 19. При цьому пневмотрубопровод 18 забезпечує керуючий пневмоконтур 18 для шин, який створює керуючий тиск для пневмотрубопровода 19 для шин, який забезпечується стисненим повітрям від пневмотрубопровода 19. В подальшому, тому, ототожнюються керуючий пневмоконтур 18 для шин або пневмоконтур 19 для шин і відповідно забезпечує його пневмотрубопровод 18, 19.

Згідно варіанту здійснення за фіг.2 керуючий пневмоконтур 18 шин забезпечується стисненим повітрям управляючерез блок 52 підготовки повітря, включає в себе, щонайменше, один регулятор тиску і також влагоотделитель або повітряний фільтр, забезпечує стисненим повітрям ємність 1 для стисненого повітря. Після блоку 52 підготовки повітря відгалужується пневмотрубопровод 19 або керуючий пневмоконтур 19 шин, який через перепускний клапан 53 з'єднаний з блоком 52 підготовки повітря. Тиск відкриття перепускного клапана 53 встановлюється таким, щоб забезпечувався пріоритет гальмівної системи щодо забезпечення її стисненим повітрям.

Як вже описано, керуючий клапанне пристрій 2' служить для вироблення заданих значень або керуючих тисків для задаються тиску шин. При цьому обмежує тиск клапан 25 керуючого пневмоконтуре 18 шин або в пневмотрубопроводе 18 обмежує тиск щодо тиску в ємності 1 для стисненого повітря показником тиску, який нижче показника тиску в ємності 1 для стисненого повітря, але може бути також рівним йому, щоб управляти рівнем тиску, що можна здійснювати при різних умовах роботи.

Перемикаючий клапанне пристрій 2" містить в собі для кожного осьового пневмоконтура a, b по одному релейного клапану 30а, 30b, з яких на фіг.4 в клемент 33 якого з'єднаний з співвіднесеними пневмотрубопровод ом для шин 4а або 4b і чий живить з'єднувальний елемент 32 - з пневмоконтуром 19 шин або пневмотрубопроводом 19. Керуючий з'єднувальний елемент 34 пневматично управляється спрямованих на керуючим клапанним пристроєм 2' для відповідного пневмоконтура шин керуючим тиском через пневмосоединение 29а' або 29b'. Крім того, є первинною випускний елемент 35, а також вторинний випускний елемент 36. Навантажене пружиною тіло 37 двухседельного клапана 39 приводиться в дію диференціальних поршнем 38 релейного клапана 30. Приводить в дію тіло 37 двухседельного клапана 39 диференціальний поршень 38 має тут, наприклад, дві мають різні діаметри D, d робочі поверхні, з яких, наприклад, одна робоча поверхня більшого діаметра D навантажена які подаються керуючим клапанним пристроєм 2' до керуючого сполучного елементу 34 керуючим тиском, а інша робоча поверхня меншого діаметру d - наявними у робочого з'єднувального елемента 33 ів відповідному пневмотрубопроводе 4а, 4b для шин робочим тиском. В альтернативному варіанті відношення величин d, D робочих поверхонь може бути зворотним, або ж обидві робочі поверхні мають однакову величину.

Обидва діаметра D і d дифференциалтвующие пневмотрубопроводи 4а або 4b шин і внаслідок цього відповідні шини 8а, 8b, 8 с відповідно потреби однакове (D=d), пропорційно більшу (D>d) або пропорційно меншу (D<d) тиск у порівнянні з заданим керуючим тиском, який створюється в керуючому клапанному пристрої 2', зокрема, за допомогою його керуючих настановних коштів 9'. Підвищення тиску (D>d) може, наприклад, компенсувати втрату тиску в керуючому клапанному пристрої 2' обмежує тиск клапаном 25, навпаки, за допомогою зменшення тиску (D<d), що є звичайним у сільськогосподарських тракторах, можуть реалізовуватися у порівнянні з системним тиском більш низькі тиску в шинах. Крім того, по-друге, в кожному з осьових пневмоконтуров a, b шин в залежності від співвідношення діаметрів робочих площ диференціальних поршнях 38 можуть задаватися відповідно різні передаточні відношення тисків, щоб, наприклад, в осьових пневмоконтурах шин a, b створювати різні задаються тиску в шинах на основі відповідно іншого передавального відношення диференціальних поршнях 38 співвіднесених релейних клапанів 30а, 30b.

Пневмотрубопроводи 4а або 4b для шин пневмоконтуров a, b шин звільняються від повітря в кінці процесу зміни дключающее клапанне пристрій 2" переважно та опційно включає в себе для кожного осьового пневмоконтура a, b шин керований керуючим клапанним пристроєм 2" клапан 17а, 17b для випуску повітря для швидкого випуску повітря з пневмотрубопроводов для шин 4а, 4b або не мають можливості повороту їх частин 4а', 4b'.

У пневмоконтуре 19 шин, а точніше в пневмотрубопроводах 4а, 4b шин встановлені в якості компонентів перемикаючого клапанного пристрою 2"сигнальні датчики 12а, 12b течії, за допомогою яких виявляється відбувається відповідно до пневмоконтуре 19 шин або в пневмотрубопроводах 4а, 4b для шин протягом стислого повітря. В залежності від результатів виявлення течії стислого повітря з допомогою сигнальних датчиків 12а, 12b в пневмоконтуре 19 замикається або розмикається електричне коло 11", причому при виявленому в пневмоконтуре 19 шин течії стислого повітря пристроєм 11 відтворення сигналу генерується позначає доведення фактичного тиску в шинах до заданого тиску в шинах на передній осі VA та/або на задній осі, наприклад, у формі світиться тоді LED 11'. Навпаки, при виявленому в пневмоконтуре 19 з допомогою сигнального датчика 12а, 12b протягом стислого повітря такий оптичний сигнал не генерується.

Крім того, фактичний тиск реєструється иящих між робочими з'єднувальними елементами 33 релейних клапанів 30а, 30b і колісними клапанними пристроями 6а, 6b для кожного осьового пневмоконтура а, b шин комбінованим вимірює і индицирующим тиск пристроєм 13а, 13b блоку 3 управління.

Як вже описано вище, задається тиск в шинах задається оператором за допомогою приводиться в дію настановної кнопки 9, причому установча кнопка 9 впливає на розподільники тиску 9а', 9b' осьових пневмоконтуров a, b шин переважно через механічне з'єднання паралельно і одночасно. Іншими словами, одна установка настановної кнопки 9 викликає одну і одночасну паралельну установку обох розподільників тиску 9а', 9b'.

Розподільники тиску 9а', 9b' направляють тоді в залежності від обраного допомогою установочної кнопки 9 ґрунту представляють відповідні задаються тиску в шинах з ряду попередньо заданих і вибраних величин керуючих тисків в перемикаючий клапанне пристрій 2". При цьому кожен з розподільників тиску 9а', 9b' включає в себе відповідно, щонайменше, два встановлюються шляху течії з дроселями 26а, 26b різних діаметрів потоку, причому за допомогою установочної кнопки 9 встановлюється певний шлях ті� механічно з'єднаний з поворотними валами розподільників тисків 9а', 9b'. Вплив настановної кнопки 9 на розподільники тиску 9', 9' відбувається, тому, наприклад, через механічне з'єднання настановної кнопки 9 з розподільниками тиску 9а', 9b" таким чином, що шляхом установки на настановної кнопці 9 певного ґрунту для кожного осьового пневмоконтура a, b шин певний шлях течії певним дроселем 26а, 26b фізично з'єднується з включає в себе дросель 27а, 27b пневмосоединением 29а', 29b'. Пневмосоединение 29а', 29b' має в якості інших компонентів керуючого клапанного пристрою 2' для кожного осьового пневмоконтура a, b шин по одному сбрасивателю тиску 28а, 28b. При цьому перемикаючий клапанне пристрій 2" поєднано на боці управління, тобто з керуючим з'єднувальним елементом 34 відповідного релейного клапана 30а, 30b у вузловій точці 29а, 29b пневмосоединения 29а', 29b', яке розташоване між встановленим шляхом течії з відповідними дроселями 26а, 26b і дроселями 27а, 27b.

Починаючи від ємності 1 для стисненого повітря в якості інших компонентів керуючого клапанного пристрою 2' передбачені клапан 25 для обмеження рівня тиску в ємності 1 для стисненого повітря до зменшеного по сравненмоконтуров шин, причому клапан 15 для впуску повітря направляє зменшений рівень тиску на встановлений у даний момент настановної кнопкою 9 шлях течії з соотнесенними дроселями 26а, 26b розподільників тиску 9а', 9b".

В якості інших компонентів керуючого клапанного пристрою 2' для кожного осьового пневмоконтура шин а, b передбачено відповідно по одному пневматично керованого клапану 16а, 16b для випуску повітря, через які випускається повітря з перемикаючого клапанного пристрою 2" на боці управління. Клапан 15 для впуску повітря, а також клапани 16а, 16b для випуску повітря пневматично управляються за допомогою 3/2-ходового магнітного клапана 14, причому 3/2-ходовий магнітний клапан 14 залежно від керуючої дії електричного ланцюга 10" згідно з першим комутаційним положенням направляє керуючий тиск на основі рівня тиску в ємності 1 для стисненого повітря для клапана 15 для впуску повітря і клапанів 16а, 16b для випуску повітря або у відповідності з другим комутаційним положенням сполучає клапан 15 для впуску повітря і клапани 16а, 16b для випуску повітря на боці управління з скидачем тиску, роль якого переважно �ий клапан 14 перемикає паралельно клапанів 16а, 16b для випуску повітря також пневматичні керовані клапани 17а, 17b для випуску повітря.

Для розмикання або замикання електричного ланцюга 10" передбачено приводить в дію електричний перемикач 10' або приводить в дію цього приводить в дію перемикач 10' натискна кнопка 10, причому в залежності від розмикання замикання електричного ланцюга 10" або від обраного настановної кнопкою 9 або представляє задається певний тиск для осьових пневмоконтуров a, b шин керуючий тиск направляється в перемикаючий клапанне пристрій 2" на боці управління або з перемикаючого клапанного пристрою 2" через клапани 16а' 16b для випуску повітря на боці управління, тобто у керуючих з'єднувальних елементів 34 релейних клапанів 30а, 30b або також через клапани 17а, 17b для випуску повітря випускається повітря.

Переважно натискна кнопка 10 співвіднесеними приводить у дію перемикачем 10', установча кнопка 9, об'єднані пневматичні вимірюють тиск і индикационние пристрою 13а, 13b і передає сигнали пристрій 11 об'єднані в блок управління 3. З допомогою вимірюють тиск і індикаційних пристроїв 13а, 13b опележивать доведення фактичного тиску в шинах до задається для кожного осьового пневмоконтура a, b шин тиску.

Керований електричної ланцюгом 10" 3/2-ходовий магнітний клапан 14 в знеструмленому стані, наприклад, включений свого навантажене пружиною становище випуску повітря, а при протіканні струму - свого положення впуску повітря. Клапани для випуску повітря 16а, 16b або 17а, 17b свого, не обдуваемое повітрям положення пропускання, навантажені пружиною і переключені при обдуванні повітрям свого боку управління в положення закриття. Навпаки, клапан 15 для впуску повітря в своє, не обдуваемое повітрям положення закриття, навантажений пружиною і переключений при обдуванні повітрям свого боку управління в положення пропускання.

У розглянутому тут в якості прикладу тракторі на задній осі НА передбачені здвоєні колеса, причому відповідно одна з шин 8с здвоєних коліс повинна навантажуватися меншим заданим тиском, ніж інша шина 8b. Тому, наприклад, у пневмоконтуре b шин задньої осі передбачений співвіднесені безпосередньо з шиною 8с здвоєних коліс пропорційний клапан 49 для зменшення тиску, для зниження заданого тиску цієї шини 8с здвоєного колеса відносно заданого тиску інший шини 8b здвоєного колеса.

В обов'язковому порядку,лементами 32 релейних клапанів 30а, 30b, встановлені відповідно зворотні клапани 59а і 59b, які можуть відкриватися тільки у бік релейного клапана 30а, 30b. Внаслідок цього уникнути небажаного зворотна течія або вирівнювання тиску між шинами 8а, 8b, 8c різних осей.

З урахуванням вище викладеного, принцип дії пристрою полягає в наступному: Для зміни фактичного тиску в шинах в рамках процесу зміни тиску в них водій настановної кнопкою 9 встановлює певний ґрунт і активує потім процес зміни тиску в шинах шляхом натискання натискної кнопки 10. В результаті цього електрична ланцюг 10" замикається і внаслідок цього через перемикаючий магніт 3/2-ходового магнітного клапана 14 проходить струм, внаслідок чого знаходився до цього в своєму навантаженому положенні пружиною випуску повітря 3/2-ходовий магнітний клапан 14 перемикається в своє положення впуску повітря. В результаті цього тиск з ємності 1 для стисненого повітря, знижений клапаном 25 для обмеження тиску, направляється в якості керуючого тиску до пневматичним керуючих входів пневматичних 2/2-ходових клапанів 15, 16а, 16b, 17а, 17b.

В результаті цього навантажений пружиною в положення закритиля випуску повітря, навантажені пружинами в положення відкриття, перемикаються своє становище закриття. Клапан 15 для впуску повітря перемикає понижений тиск на вибраний настановної кнопкою 9 шлях течії розподільників тиску 9а', 9b', тут, наприклад, на шляху течії з першими дроселями 26а, 26b, з яких стиснене повітря подається відповідно через інший дросель 27а, 27b і частина його через випускний отвір 28а, 28b в атмосферу. Між першим дроселем 26а, 26b та іншими дроселями 27а, 27b падіння тиску, тому, відбувається таким чином, що у вузлових точках 29а, 29b в пневмосоединениях 29а', 29b' створюється відповідно знижений тиск для управління релейними клапанами 30а, 30b перемикаючого клапанного пристрою 2". Керуючі тиску для осьових пневмоконтуров a, b шин (пневмоконтур шин передньої осі, пневмоконтур шин задньої осі), як правило, різні, але можуть бути й однаковими, в залежності від виконання дроселів 26а, 26b або 27а, 27b і включеного шляху потоку.

Релейні клапани 30а, 30b направляють тоді в залежності від наявних у пневмосоединениях 29а', 29b' і тим самим у їх керуючих з'єднувальних елементів 34 керуючих тисків, а також залежно від відповідного, заданног�адаваемое тиск в шинах на основі стисненого повітря, доставленого з ємності 1 для стисненого повітря забезпечує сполучного елементу 32 стисненого повітря, пневмотрубопроводи для шин 4а, 4b. Відповідно перевищує тиск відкриття колісних клапанних пристроїв 6а, 6b задається тиск в шинах пневтотрубопроводах 4а, 4b для шин відкриває колісні клапанні пристрої 6а, 6b, внаслідок чого ініціюється впуск або випуск повітря з шин 8а, 8b, 8c. При цьому клапан 49 для зменшення тиску відповідальний за те, щоб задається тиск в шинах 8 із здвоєних коліс задньої осі було дещо менше, ніж задається тиск в інших шинах відповідно 8b здвоєних коліс.

Під час процесу зміни тиску в шинах стиснене повітря через пневмопровод 19 або пневмоконтур 19 шин тече як основний потік повітря безпосередньо з блоку 52 підготовки повітря до релейних клапанів 30а, 30b і звідти в пневмотрубопроводи 4а, 4b для шин. Цей основний потік повітря реєструється сигнальними датчиками 12а, 12b течії, які у відповідь на нього замикають електричну ланцюг 11" і внаслідок цього викликають світіння контрольних лампочок 11, 11' і саме до тих пір, поки не зникне різниця тисків між фактичним тиском в шинах і задається тиск�проводах 4а, 4b в результаті вирівнювання тиску зменшується або припиняється, а сигнальні датчики 12а, 12b доводять до водія свідчить про це сигнал, або водій приводить в дію натискну кнопку 10 або паралельно увімкнені сигнальні датчики 12а, 12b течії розмикають автоматично електричну ланцюг 10", тому процес зміни тиску закінчується. Таким чином, фактичний тиск у шинах 8а передньої осі VA і відповідно в шинах 8b, 8c задньої осі НА стає відповідним диктується грунтом, по якому відбувається або відбуватиметься проїзд, заданій величині тиску для передньої осі VA і відповідно для задньої осі.

В результаті автоматичного або ініційованого водієм розмикання електричного контуру 10" 3/2-ходовий магнітний клапан перемикається в своє становище випуску повітря, в якому з керуючих з'єднувальних елементів клапана 15 для впуску повітря і клапанів 16а, 16b, 17а, 17b для випуску повітря виходить повітря. У відповідь на це клапан 15 для впуску повітря перемикається в своє навантажене пружиною положення закриття, а клапани 16а, 16b, 17а, 17b для випуску повітря у свої навантажені пружиною положення пропускання. Наслідком цього є те, ч�ез клапани пропускають 16а, 16b для випуску повітря керуючого клапанного пристрою 2' через інтегровані у клапани 16а, 16b для випуску повітря елементи для випуску повітря. Вже тільки це призводить до того, що релейні клапани 30а, 30b звільняють від повітря пневмотрубопроводи 4а, 4b шин. Крім того, одночасно пневмотрубопроводи 4а, 4b шин підключаються також тоді вже пропускають клапанами 17а, 17b і до їх інтегрованим елементів для випуску повітря.

І те і інше забезпечує те, що пневмотрубопроводи 4а, 4b для шин дуже швидко звільняються від повітря, що служить сигналом для колісних клапанних пристроїв 6а, 6b закінчувати процес зміни тиску в шинах. Щоб забезпечити більш швидке спорожнення пневмотрубопроводов 4 для шин, що можуть, отже, бути передбачені додаткові клапани 17а, 17b для випуску повітря, що пневматично управляються перемикаючим клапанним пристроєм 2'.

В альтернативному варіанті зняття тиску в пневмотрубопроводах 4 шин може здійснюватися також автоматично звільненням натискної кнопки 10 внаслідок виявленого тоді сигнальними датчиками 2а, 12b на основі припинилася течії в пневмотрубопроводах 4а, 4b шин вирівнювання тиску.

У отображеЋй включає в себе, щонайменше, один регулятор тиску, а також один осушувач повітря або повітряний фільтр, і через перепускний клапан 53 в якості запобіжного клапана в ємність 1 для стисненого повітря. Трактор даного варіанту здійснення має, наприклад, не зображену тут гідравлічну гальмівну систему. Замість неї може бути передбачена і пневматична гальмівна система.

Завданням ємності 1 для стисненого повітря є поряд із забезпеченням стисненим повітрям або приведенням у відповідність тиску в шинах 8а, 8b, 8c трактора, наприклад, забезпечувати стисненим повітрям через трубопровід 55 і через з'єднувальну головку 56 всіх споживачів тиску в тракторі, включаючи споживачів тиску в причіпної машини, як наприклад, пневматична гальмівна система причіпної машини. Причіпна машина, наприклад, обладнана пневматичною гальмівною системою. Забезпечення стисненим повітрям пневматичної гальмівної системи причіпної машини повинна при цьому мати пріоритет перед забезпеченням стисненим повітрям пристрої для забезпечення стисненим повітрям шин 8а, 8b, 8c трактора і регулюванням тиску в них.

Керуючий клапанне пристрій 2' центрального пристрою 2 пристрої або керую�оздуха. Опційно може при цьому в керуючому клапанному пристрої 2' передбачатися також додаткова, розташована після перепускного клапана 57 ємність 58 для стисненого повітря, щоб підстраховувати рівень тиску в керуючому пневмоконтуре 18 шин. Керуючий клапанне пристрій 2' при цьому, як показано на фіг.2, виконано двоконтурним з пневмоконтуром а шин передньої осі і пневмоконтуром b шин задньої осі або керуючим пневмоконтуром 18 шин для створення керуючих тисків всередині керуючого клапанного пристрою 2' для пневмоконтура 19 шин, який включає в себе перемикаючий клапанне пристрій 2".

Перемикаючий клапанне пристрій 2" або пневмоконтур 19 шин переважно забезпечується стисненим повітрям через клапан 60 для обмеження тиску та/або через перепускний клапан (не зображений) безпосередньо від компресора 51 і блоку 52 підготовки повітря. Тиск відкриття клапана 60 для зниження тиску встановлено на більш високому рівні, ніж тиск для відкриття перепускного клапана 53, однак нижче, ніж тиск відключення регулятора тиску 52. Перемикаючий клапанне пристрій 2" має також сигнальні датчики течії 2а, 12b в пневмотрубопровода�браженном на фіг.2 варіанті здійснення.

Оскільки забезпечення стисненим повітрям за допомогою ємності 1 для стисненого повітря або за допомогою додаткової ємності 58 для стисненого повітря може мати лише незначний потенціал постачання та запасів у порівнянні з орієнтованою на обсяг шин 8а, 8b, 8c потребою, може складатися така ситуація, що управляє клапанне пристрій 2' направляє до перемикається пристрою 2" занадто низькі керуючі тиску порівняно з тими, які були б необхідні для того, щоб забезпечити витребувані через установчу пункт 9 в залежності від вибраного грунту поширені тиску в шинах 8а, 8b, 8c. В цьому випадку виникло б протягом між робочими з'єднувальними елементами 33 і випускними елементами 35 релейних клапанів 30а, 30b, що призвело б до небажаних втрат тиску в шинах. Щоб запобігти це, в пневмотрубопроводи 4а, 4b для шин вбудовані пневматичні керовані переважно за допомогою тиску в іншій ємності 58 запобіжні клапани 62а, 62b, які виконуються переважно в якості 2/2-ходових клапанів або 3/2-ходових клапанів і закривають пневмотрубопроводи 4а та 4b для шин при тиску в іншій ємності 58 для стисненого повітря нижче заданого нижнолнительного надходження повітря з компресора 51, знову досягло нижнього заданого рівня тиску або перевищує його, обидва запобіжних клапана знову поринають у свої положення пропускання, щоб знову зробити пневмотрубопроводи 4а, 4b прохідними. В іншому пристрій або центральне пристрій виконано, як і на фіг.2, і функціонує так само, як описано вище.

В цілому з вище описаних прийомів та з урахуванням обох варіантів здійснення відповідно фіг.2 і фіг.3 випливають наступні переваги:

- задаються тиску в шинах різних осей, маються на увазі передня вісь VA задня вісь, можуть встановлюватися паралельно і одночасно на різних рівнях, які не повинні бути пропорційними відносно один одного;

- задаються тиску в шинах здвоєних коліс, є, наприклад, у вигляді на задній осі, можуть з допомогою клапанів 49 для зменшення тиску встановлюватися на різних, але пропорційних рівнях;

- керуючий клапанне пристрій 2', хоча і є двоконтурним, для створення керуючих тисків для пневмоконтура а шин передньої осі і пневмоконтура b шин задньої осі, однак його клапани 14, 15, 16а, 16b, 17а, 17b і настановні кошти 9а', 9b', 26а, 26b, 27а, 27b, 28а, 28b, 29а, 29b, 29а', 29b', а опційно також і 25 віддайте перевагу�ля пневмоконтура а шин передньої осі і пневмоконтура b шин задньої осі, причому задають тиску для пневмоконтура а шин передньої осі і пневмоконтура b шин задньої осі можуть додатково бути змінені на основі спрямованих керуючим пристроєм 2', переважно різних керуючих тисків і, крім того, допомогою, наприклад, різного передавального відношення релейних клапанів 30а, 30b перемикаючого пристрою 2". Наслідком цього є переважно великий діапазон тисків для задаються тисків для шин, завдяки чому задаються тиску для шин в пневмоконтуре а шин передньої осі і в пневмоконтуре b шин задньої осі можуть значно відрізнятися один від одного;

- завдяки зворотних клапанів 59а і 59b уникнути небажаного зворотна течія або вирівнювання тиск між шинами 8а, 8b, 8c різних осей;

- завдяки запобіжним клапанів 62а і 62b запобігається втрата тиску в шинах і при недостатньому забезпеченні стисненим повітрям компресором 51.

Список позицій

a, b - осьовий пневмоконтур шин

1 - ємність для стисненого повітря

2 - центральний пристрій

2' - керуючий клапанне пристрій

2" - перемикаючий клапанне пристрій

3 - блок управління

4а, b - пневмотрубопровод для шин

�убопровода

5 - поворотне з'єднання

6а, b - колісний клапанне пристрій

7 - трубопровід

8 - шина

9 - настановна кнопка

9а', b' - розподільник тиску

10 - натискна кнопка

10' - електричний перемикач

10" - електрична ланцюг

11, 11' - контрольна лампочка

11" - електрична ланцюг

12а, b - сигнальний датчик течії

13а, b - вимірює тиск та індикаційний пристрій

14 - 3/2-ходовий магнітний клапан

15 - клапан для впуску

16а, b - клапан для випуску повітря

17a, b - клапан для випуску повітря

18 - керуючий пневмоконтур шин (пневмотрубопровод)

19 - пневмоконтур шин (пневмотрубопровод)

25 - клапан для зниження тиску

26а, b - дросель

27а, b - дросель

28а, b - елемент для випуску повітря

29а, b - вузлова точка

29а', b' - пневмосоединение

30a, b - релейний клапан

31 - корпус

32 - живить з'єднувальний елемент

33 - робочий з'єднувальний елемент

34 - керуючий з'єднувальний елемент

35 - елемент для випуску повітря

36 - елемент для випуску повітря

37 - електричний джерело енергії

38 - диференціальний поршень

39 - двосідельні клапан

49 - клапан для зниження тиску

51 - комполовка

57 - перепускний клапан

58 - ємність для стисненого повітря

60 - клапан для зниження тиску

62а, b - запобіжний клапан.

1. Пристрій для доведення фактичних тиску в шинах (8) транспортного засобу до задаються тиску в шинах з розташованим на стороні шасі центральним пристроєм (2), яке направляє у співвіднесені з різними осями транспортного засобу осьові пневмоконтури шин (а, b) відповідно задається в шинах тиск у сполучені з внутрішніми просторами шин (8а, 8b, 8c) колісні клапанні пристрої (6а, 6b) і яке включає в себе, принаймні, наступне:
a) перемикаючий клапанне пристрій (2"; 17а, 17b, 30а, 30b), з допомогою якого проходять між ним і колісними клапанними пристроями (6а, 6b) пневмотрубопроводи для шин з'єднуються за вибором ємністю (1) для стиснутого повітря або з скидачем тиску (35),
b) керуючий клапанне пристрій (2'; 14, 15, 16а, 16b), яке пневматично управляє перемикаючим клапанним пристроєм за допомогою відповідно представляє задається тиск для шин відповідного осьового пневмоконтура шин керуючого тиску,
c) приводиться в дію оператором за допомогою щонайменше Ѓправляющих тисків, відрізняється тим, що
d) через, щонайменше, одного приводиться вручну в дію установчого органу (9) із заданого числа різних грунтів вибирається грунт, по якому проїжджає чи буде проїжджати транспортний засіб та
e) через настановні кошти (9а', 9b') з заданим числом різних грунтів співвідноситься відповідне число заданих керуючих тисків, щонайменше для двох осьових пневмоконтуров (а, b) шин, причому
f) установчі кошти (9а', 9b') в залежності від обраного допомогою інсталяційного органу (9) грунту задані керуючі тиску встановлюють одночасно і паралельно, щонайменше для двох осьових пневмоконтуров (а, b) шин.

2. Пристрій за п.1, що відрізняється тим, що для вибраного грунту задані керуючі тиску для різних осьових пневмоконтуров (а, b) шин не однакові за величиною.

3. Пристрій за п.1 або 2, який відрізняється тим, що передбачений пневмоконтур (а) шин передньої осі і пневмоконтур (b) шин задньої осі.

4. Пристрій за п.1 або 2, який відрізняється тим, що в пневмоконтуре (b) шин задньої осі передбачено, принаймні, для однієї шини (8с) здвоєного колеса безпосередньо співвіднесені клапан (49) для зменшення тиску, для з�.

5. Пристрій за п.1, що відрізняється тим, що установчий орган (9) механічно приводить в дію установче засіб (9а', 9b').

6. Пристрій за п.1 або 5, що відрізняється тим, що з допомогою інсталяційного кошти (9а', 9b', 26а, 26b, 27а, 27b) в залежності від обраного допомогою інсталяційного органу (9) ґрунту для кожного осьового пневмоконтура (а, b) шин встановлюється певний шлях течії для протікає через керуючу клапанне пристрій стисненого повітря із заданого числа шляхів течії, причому кожен встановлюється шлях течії включає в себе не одне і те ж дросельний пристрій (26а, 26b) для стиснутого повітря.

7. Пристрій за п.6, який відрізняється тим, що установчі кошти (9а', 9b', 26а, 26b, 27а, 27b) містять для кожного осьового пневмоконтура (а, b) шин інше, поєднане зі скидачем тиску (28а, 28b) дросельний пристрій (27а, 27b), яке в пневмосоединении (29а', 29b') зі скидачем тиску (28а, 28b) встановлено за встановленим шляхом течії, причому перемикаючий клапанне пристрій з боку управління підключено до того місця (29а, 29b) пневмосоединения (29а', 29b'), яке розташоване між встановленим шляхом течії та іншим дросельним пристроєм (27а, 27b).

8. Уст(1) стисненого повітря клапан (15) для впуску повітря, причому клапан (15) для впуску повітря надходить з джерела (1) стисненого повітря керуючий повітря направляє за встановленим допомогою інсталяційного кошти (9а', 9b') шляху течії.

9. Пристрій за п. 8, відмінне тим, що між джерелом (1) стисненого повітря та клапаном (15) для впуску повітря передбачений клапан (25) для зниження тиску для зниження наявного в джерелі (1) стисненого повітря рівня тиску до зниженого щодо нього рівня тиску.

10. Пристрій за п. 8, відмінне тим, що керуючий клапанне пристрій (2') містить для кожного осьового пневмоконтура (а, b) шин клапан (16а, 16b) для випуску повітря, за допомогою якого перемикаючий клапанне пристрій звільняється від повітря зі сторони управління.

11. Пристрій за п.1, що відрізняється тим, що перемикаючий клапанне пристрій (2") має для кожного осьового пневмоконтура (а, b) шин керований керуючим клапанним пристроєм клапан (17а, 17b) для випуску повітря з пневмотрубопровода для шин, для випуску повітря з співвіднесеного пневмотрубопровода (4а, 4b) для шин.

12. Пристрій за п. 8 або 9, що відрізняється тим, що клапан (15) для впуску повітря, клапани (16а, 16b) для випуску повітря, а також клапани гнитного клапана (14), причому 3/2-ходовий магнітний клапан (14) залежно від управління за допомогою електричного ланцюга згідно першого комутаційного стану направляє керуючий тиск на основі рівня тиску в джерелі (1) стисненого повітря клапану (15) для впуску повітря, клапанів (16а, 16b) для випуску повітря, а також клапанів (17а, 17b) для випуску повітря пневмотрубопроводов для шин або згідно з другим комутаційному положення з'єднує з боку управління клапан (15) для впуску повітря, клапани (16а, 16b) для випуску повітря і клапани (17а, 17b) для повітря пневмотрубопроводов для шин зі скидачем тиску.

13. Пристрій з п.12, відмінне тим, що передбачений, щонайменше, один електричний перемикач (10') для розмикання або замикання електричного ланцюга, причому в залежності від приведення в дію електричного перемикача (10') 3/2-ходовий магнітний клапан (14) перемикається в своє перше або друге комутаційне положення і внаслідок цього для кожного осьового пневмоконтура (а, b) шин в перемикаючий клапанне пристрій з боку управління спрямовується встановлене за допомогою настановних коштів (9а', 9b', 26а, 26b, 27а, 27b) керуючий тиск чи звільняється від воЂнесенний клапан (17а, 17b) пневмотрубопровода для шин з робочої сторони.

14. Пристрій за п.1, що відрізняється тим, що перемикаючий клапанне пристрій (2) для кожного осьового пневмоконтура (а, b) шин містить відповідно, щонайменше, один релейний клапан (30а, 30b), керуючий з'єднувальний елемент (34) якого пневматично керується відповідним спрямованим від керуючого клапанного пристрою керуючим тиском і робочий з'єднувальний елемент (33) якого приєднаний до соотнесенному пневмотрубопроводу (4а, 4b) для шин.

15. Пристрій з п.14, відмінне тим, що релейний клапан (30а, 30b) має, щонайменше, один приводить в дію двосідельні клапан (37) диференціальний поршень (38), щонайменше, з двома робочими поверхнями, з яких одна робоча поверхня навантажена керуючим тиском, а інша робоча поверхня - наявними у робочого з'єднувального елемента (33) тиском, причому робочі поверхні диференціального поршня мають різні розміри (D, d) або однакові розміри.

16. Пристрій з п.14 або 15, відмінне тим, що між робочим з'єднувальним елементом (33) релейного клапана (30а, 30b) і пневмотрубопроводом (4а, 4b) для шин розташований, щонайменше, про(4а, 4b) для шин течії стислого повітря і в залежності від результатів виявлення замикається або розмикається електричне коло, причому при виявленому протягом стислого повітря генерується представляє доведення фактичного тиску в шинах до заданого тиску в шинах оптичний та/або акустичний сигнал для відтворює сигнали пристрою (11), а при не виявлене протягом стислого повітря генерування такого сигналу блокується.

17. Пристрій за п.1, що відрізняється тим, що колісні клапанні пристрої (6а, 6b) виконані з можливістю встановлення наявного в пневмотрубопроводах (4а, 4b) для шин заданого тиску шин в співвіднесених шинах (8а, 8b, 8c).

18. Пристрій за п.1 або 2, який відрізняється тим, що для кожного осьового колісного пневмоконтура (а, b) фактичний тиск в шинах не має можливості повороту частини пневмотрубопровода (4а, 4b) для шин реєструється і відображається комбінованим пневматичним вимірює тиск та индицирующим пристроєм (13а, 13b).

19. Пристрій за п.1 або 2, який відрізняється тим, що перемикаючий клапанне пристрій (2) для кожного пневмоконтура (а, b) шин має, щонайменше, один керований забезпечує тиском керуючого до�х тиску в шинах до задаються тиску в шинах, якщо забезпечує тиск керуючого клапанного пристрою (2'; 14, 15, 16а, 16b) нижче нижньої величини заданого забезпечує тиску або, навпаки, для забезпечення можливості доведення фактичного тиску в шинах до заданого тиску в шинах.

20. Пристрій з п.19, відмінне тим, що запобіжний клапан (62а, 62b) виконаний у вигляді пневматично керованого забезпечує тиском керуючого клапанного пристрою (2'; 14, 15, 16а, 16b) 2/2-ходового клапана і встановлений у відповідний пневмотрубопровод (4а, 4b) шин.

21. Пристрій за п.1, що відрізняється тим, що воно виконано з можливістю забезпечення стисненим повітрям компресором пневматичної гальмівної системи транспортного засобу, причому забезпечення стисненим повітрям пневматичної гальмівної системи має пріоритет по відношенню до забезпечення пристрою стисненим повітрям. 

Схожі патенти:

Передавальний пристрій для передачі інформації про стан шини і система контролю стану шини

Винахід відноситься до пристрою передачі інформації, що встановлюється в порожнині шини і призначеному для передачі інформації про шині. Система контролю стану шини містить передавальний пристрій, пристрій і блок контролю. Передавальний пристрій містить датчик, отримує інформацію про шину, що представляє дані про стан газу, яким заповнена порожнину шини, обмежена шиною і ободом, передавач і корпус. Передавач забезпечує бездротову передачу отриманої інформації про шині. У корпусі укладені датчик і передавач. На поверхні корпусу виконано вхідний отвір повітряного каналу, що з'єднує внутрішній простір корпусу з порожниною шини, причому це вхідний отвір утворено у верхній частині опуклості, яка виступає в одному напрямку відносно поверхні корпусу. Площа вхідного отвору повітряного каналу не перевищує 0,4 мм2. Висота опуклості становить не менше 1 мм. При наявності контактної площини, що знаходиться в контакті з верхньою частиною і перпендикулярної напрямку, в якому виступає опуклість, площа контакту між контактної площиною і верхньою частиною не перевищує 30% площі вхідного отвору. Забезпечується �

Інтегровані поворотний блок і ковпак маточини

Винахід відноситься до області систем накачування шин для транспортних засобів великої вантажопідйомності

Пристрій виявлення впливу сили на шину

Винахід відноситься до випробувальних засобів для автомобільного транспорту

Система автоматичного регулювання тиску повітря в шинах по заданим параметрам

Винахід відноситься до галузі військової техніки, оснащеної системою регулювання тиску повітря в шинах

Система автоматичного підтримання тиску повітря в безкамерних пневматичних шинах

Винахід відноситься до галузі військової техніки, оснащеної системою регулювання тиску повітря в шинах

Колесо з компенсацією температури і регулюванням тиску

Винахід відноситься до транспортних засобів

Система регулювання тиску повітря в шинах транспортного засобу

Винахід відноситься до машинобудування, зокрема до пристроїв для підведення та регулювання тиску повітря в шинах коліс транспортних засобів з незалежною підвіскою

Система регулювання тиску повітря в шинах транспортного засобу (варіанти)

Винахід відноситься до машинобудування, зокрема до пристроїв для підведення та регулювання тиску повітря в шинах коліс транспортних засобів з незалежною підвіскою

Колесо з регульованим тиском, має ємність тиску

Винахід відноситься до колеса з регульованим тиском, містить обід, пов'язаний з ємністю, виконаної з можливістю заповнення текучої середовищем до першого тиску, шину, встановлену на ободі і має внутрішній об'єм, накачується до робочого тиску при температурі еталонної
Up!