Пристрій для догляду за порожниною рота

 

ПОПЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ ТЕХНІКИ

Даний винахід відноситься до пристрою для догляду за порожниною рота, такого як зубна щітка з удосконаленою чистячу головку. Пристрій для догляду за порожниною рота, таке як зубна щітка, використовується для чищення зубів шляхом видалення зубного нальоту і чужорідних речовин з поверхонь зубів, а також для чищення тканин ясен, що оточують зуби. Традиційні зубні щітки зазвичай мають головку, з пучками щетинок, і можуть також мати інші типи конструкцій чистячих елементів. Традиційні зубні щітки мають обмежену здатність утримування засоби для чищення зубів на голівці для чищення зубів. В процесі чищення засіб для чищення зубів зазвичай прослизає через пучки щетинок і віддаляється від місця контакту з зубами. В результаті засіб для чищення зубів часто поширюється порожнини рота замість того, щоб накопичуватися в місці контакту щетинок з зубами. У результаті знижується ефективність очищення.

Даний винахід є спробою подолати деякі з цих недоліків і інші недоліки попереднього рівня техніки і створити нові, недоступні раніше властивості.

СУТНІСТЬ ВИНАХОДУ

Винахід відноси�вающей поліпшену очищення зубів і ясен шляхом покращеного утримання і подачі засоби для чищення зубів.

Згідно винаходу створено пристрій для догляду за порожниною рота, що містить головку; елемент для масажу ясен, відходить від периферичної боку головки, і безліч чистячих зуби елементів, розташованих на голівці, що включають в себе бічній чистить зуби елемент, розташований всередину елемента для масажу ясен і що примикає до нього, причому елемент для масажу ясен забезпечує поперечну опору для бічного чистить зуби елемента під час чищення.

Переважно, елемент для масажу ясен відходить від периферичної бічної кромки головки.

Переважно, елемент для масажу ясен має кілька віддалених зубців.

Переважно, висота дистальних кінців зубців менше висоти дистальних кінців багатьох чистячих зуби елементів.

Переважно, елемент для масажу ясен являє собою безліч елементів для масажу ясен, розташованих на протилежних периферичних сторонах головки.

Переважно, кожен елемент для масажу ясен має кілька віддалених зубців.

Переважно, пристрій містить безліч бічних чистячих зуби елементів і безліч елементів для масажу ясен, причому кожен бічний чистить зуби елемент розташ�ент для масажу ясен містить пару віддалених зубців, і в якому бічні чистять зуби елементи мають перше положення і пружно відгинаються, причому бічні чистять зуби елементи відгинаються з допомогою пари зубців відповідної пари зубців тому в перше положення.

Переважно, елемент для масажу ясен виконаний напівжорстким.

Переважно, безліч чистячих зуби елементів включає в себе щонайменше один перший чистить зуби елемент, який утворює дистальний кінець, що має в цілому опуклу поверхню і таку увігнуту поверхню, яка утримує засіб для чищення зубів, нанесене на голівку.

КОРОТКИЙ ОПИС КРЕСЛЕНЬ

Інші особливості та переваги винаходу стануть зрозумілі з наступного опису з посиланням на додані креслення, на яких:

Фіг.1 - вигляд у перспективі пристрої для догляду за порожниною рота згідно з одним або більше аспектів ілюстративної конструкції;

Фіг.2 - частковий вид пристрою для догляду за порожниною рота, представленого на фіг.1;

Фіг.3 - частковий вид зверху пристрої для догляду за порожниною рота, представленого на фіг.1;

Фіг.4 - вигляд зліва пристрої для догляду за порожниною рота, представленого на фіг.1;

Фіг.5 - частковий вид праворуч пристрої для догляду за едставленного на фіг.1;

Фіг.7 - вигляд у перспективі іншого пристрою для догляду за порожниною рота згідно з одним або більше аспектів ілюстративного варіанту здійснення цього винаходу;

Фіг.8 - частковий вид пристрою для догляду за порожниною рота, представленого на фіг.7;

Фіг.9 - частковий вид зверху пристрої для догляду за порожниною рота, представленого на фіг.7;

Фіг.10 - вигляд зліва пристрої для догляду за порожниною рота, представленого на фіг.7;

Фіг.11 - частковий вид праворуч пристрої для догляду за порожниною рота, представленого на фіг.7;

Фіг.12 - частковий вид знизу пристрої для догляду за порожниною рота, представленого на фіг.7;

Фіг.13 - вигляд у перспективі іншого пристрою для догляду за порожниною рота згідно з одним або більше аспектів ілюстративного варіанту здійснення цього винаходу;

Фіг.14 - частковий вид пристрою для догляду за порожниною рота, представленого на фіг.13;

Фіг.15 - частковий вид зверху пристрої для догляду за порожниною рота, представленого на фіг.13;

Фіг.16 - вигляд зліва пристрої для догляду за порожниною рота, представленого на фіг.13;

Фиг.17 - частковий вид праворуч пристрої для догляду за порожниною рота, представленого на фіг.13;

Фиг.18 - частичн�ематического зображення чистить зуби елемента і конструкції головки згідно з одним або більше аспектів ілюстративного варіанту здійснення цього винаходу; і

Фиг.20 - вид праворуч у розрізі схематичного зображення альтернативного чистить зуби елемента і конструкції головки згідно з одним або більше аспектів ілюстративного варіанту здійснення цього винаходу.

ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ВИНАХОДУ

У цьому описі винахід розглянуто по відношенню до зубної щітки, але воно може існувати у вигляді інших пристроїв для догляду за порожниною рота, в тому числі пристрої для чищення тканини. Крім того, мається на увазі, що можуть бути використані інші варіанти здійснення і можуть бути зроблені конструкційні та функціональні модифікації без відступу від обсягу цього винаходу.

На фіг.1-6 представлено пристрій для догляду за порожниною рота, таке як зубна щітка, в цілому позначене посилальної позицією 100. Зубна щітка 100 в цілому включає в себе ручку 102 і головку 104. Зубна щітка 100 в цілому має поздовжню вісь L, яку також можна вважати поздовжньою віссю L головки 104.

Ручка 102 є в цілому подовженим елементом, що мають розміри, що дозволяють користувачеві легко захоплювати і управляти зубною щіткою 100. Ручка 102 може мати багато різних форм, довжин і безліч конструкцій. Ручка 102 може мати су з головкою 104, хоча можливі інші конфігурації прикріплення.

Головка 104 в цілому включає в себе опорний елемент 106 і безліч різних чистячих зуби елементів 108, розташованих в різних місцях на голівці 104. Кожен чистячий елемент 108 буде більш докладно описаний нижче. Опорний елемент 106 зазвичай виконаний єдиним цілим з ручкою 102 і служить опорою для різних чистячих зуби елементів 108. Як показано далі на фіг.3, головка 104 має першу периферичну бік 110 і в цілому протилежну другу периферичну бік 112. Головка 104 має центральну область 114 в цілому між периферичними сторонами 110, 112. Крім того, головка 104 має дистальний кінець 116 і проксимальний кінець 118. Нарешті, головка 104 має дистальну очищувальну поверхню 120 (фіг.1-2), в цілому утворену дистальними кінцями різних чистячих зуби елементів 108, спираються на головку 104.

Як далі показано на фіг.1-5, пристрій 100 для догляду за порожниною рота має перший чистить зуби елемент 122, який є в цілому віялоподібним. Перший чистить зуби елемент 122 має опуклу торцеву поверхню 124, вигнутий назовні. Перший чистить зуби елемент 122 має першу сторону 126, розташовану поблизу першої сторони 110 головки 1�хности 124 розташована поблизу центральної області 114 головки 104. Крім того, центральна область 130 торцевої поверхні 124 бере участь в утворенні дистальної чистячої поверхні 120 головки. Центральна область 130 в цілому являє собою найвищий ділянку дистальної чистячої поверхні 120 головки 104. Торцева поверхня опукла 124 розташована в цілому перпендикулярно до поздовжньої осі L. Перший чистить зуби елемент 122 має підставу 125, поєднане з головкою 104, причому основа 125 може розширюватися, як показано на фіг.3, для забезпечення додаткової опори. Підстава 125 має менший поперечний розмір (від першої сторони 110 до другої сторони 112), ніж поперечний розмір першого чистить зуби елемента 122 на дистальному кінці. Як показано в одному примірному варіанті здійснення, перший чистить зуби елемент 122 включає в себе безліч чистячих зуби елементів 122, причому кожен чистячий елемент 122 має опуклу торцеву поверхню 124 таким чином, щоб засіб для чищення зубів, нанесене на головку 104, могло направлятися до дистальної чистячої поверхні 120 головки 104. Одна конструкція має три перших чистячих зуби елемента 122, розташованих уздовж головки 104 і вздовж поздовжньої осі L. Як далі показано на фіг.1-3, центральні облас�щей поверхні 120 головки 104.

Крім того, на фіг.1-3 представлені додаткові чистять зуби елементи 108. У ще одній конструкції головка 104 є опорою для другого чистить зуби елемента 140 у вигляді центрального чистить зуби елемента 140. Центральний чистить зуби елемент 140 має безліч функціональних одиниць 142, розташованих навпроти і на відстані один від одного. В одній конструкції функціональні одиниці 142 нахилені для утворення зовнішнього контуру елемента 140. Також можливі інші конфігурації. Чистить зуби елемент 140 являє собою безліч чистячих зуби елементів 140 в зразковому варіанті здійснення. Кожен чистить зуби елемент 140 розташований у цілому в центральній області 114 головки 104 між першими чистять зуби елементами 122. Конструкція центральних чистячих зуби елементів 140 сприяє утриманню засоби для чищення зубів і збереженню засоби для чищення зубів на дистальній чистячої поверхні 120 головки 104.

Головка 104, крім того, є опорою для третього чистить зуби елемента 146 у вигляді бічних чистячих зуби елементів 146. У примірному варіанті здійснення бічні чистячі елементи 146 являють собою безліч бічних чистячих елементів 146. Бічні чистячі елемен�і 104. Бічні чистять зуби елементи 146, крім того, розташовані між першими чистять зуби елементами 122, і деякі бічні чистячі елементи 146 розташовані навпроти центральних чистячих зуби елементів 140. Як показано далі, дистальні кінці бічних чистячих зуби елементів 146 можуть мати клиноподібну конфігурацію. Як показано на фіг.4 і 5, кінці 126, 128 перших чистячих зуби елементів 122 виступають за межі бічних чистячих елементів 146.

Як далі показано на фіг.1-3, голівка 104 є опорою для конструкції 150 типу prophy cup. Конструкція 150 типу prophy cup розташовується в цілому на дистальному кінці 116 головки 104. Конструкція 150 типу prophy cup в цілому має безліч дугоподібних функціональних одиниць 152, розташованих з проміжками і утворюють в цілому круглу конфігурацію. Конструкція 150 типу prophy cup додатково має безліч радіальних функціональних одиниць 154, які проходять через проміжки, наявні між дугоподібними функціональними одиницями. Радіальні функціональні одиниці 154 можуть бути у вигляді суцільних еластомерних стінок, а дугоподібні функціональні одиниці 152 можуть бути у вигляді похилих пучків щетинок. Також можливі інші конфігурації. Конструкція типу prophy cup способстоловка 104, крім того, є опорою для викривленого чистить зуби елемента 160 на проксимальному кінці 118 головки. Викривлений чистить зуби елемент 160 має U-подібну конфігурацію, звернену до дистальному кінця 116 головки 104. В одній конструкції викривлений чистить зуби елемент 160 має пару чистячих зуби елементів 160, розташованих на відстані один від одного. Викривлений чистить зуби елемент 160 може мати вигляд суцільної еластомірної стінки або пучка щетинок.

Мається на увазі, що конструкція різних чистячих зуби елементів 108 може мати вигляд суцільних еластомерних функціональних одиниць або вид пучків щетинок. Наприклад, перший чистить зуби елемент 122, має веерообразную форму, може бути у вигляді пучків щетинок, причому дистальні кінці щетинок мають таку довжину, щоб утворювати в цілому опуклу торцеву поверхню 124. Центральні чистять зуби елементи 140, бічні чистять зуби елементи 146, конструкція 150 типу prophy cup і вигнуті чистять зуби елементи 160 можуть також мати вигляд щетинок. У разі конфігурації у вигляді щетинок мається на увазі, що щетинки можуть бути у вигляді пучків щетинок, причому такі щетинки мають істотно менший діаметр. Пучки щетинок можуть бути пло�ие зуби елементи 108, можуть прикріплятися до опорного елемента 106 відомими способами, такими як щільна вставити в поглиблення, утворені в опорному елементі 106.

Мається на увазі, що щетинки переважно виконані з нейлону, хоча можуть використовуватися інші матеріали. Щетинки також переважно мають у цілому круглий перетин, але можуть також мати інші форми перерізу. Діаметр щетинок може змінюватися в залежності від бажаного очищаючого дії щетинок.

Конструкції чистячих зуби елементів 108, окремо і при взаємодії, полегшують утримання і напрям засоби для чищення зубів до дистальної чистячої поверхні 120 головки 104. Це сприяє збереженню контакту засоби для чищення зубів з зубами і яснами під час чищення, замість спрямування засоби для чищення зубів у напрямку від зубів і ясен. Наприклад, віялоподібні чистять зуби елементи 122 через опуклі торцеві поверхні 124 сприяють направленню засоби для чищення зубів до дистальної чистячої поверхні 120 головки 104. Ці чистять зуби елементи 122, крім того, покращують очищення міжзубних проміжків. Конфігурація опуклих торцевих поверхонь 124, розташованих перпендикулярно поздовжньої осі L головки 104 та з пі зуба і ясен може бути покрита при чищенні.

Ці конструкції додатково забезпечують перекативающееся рух по зубам і ясен під час чищення. Крім того, центральні чистячі елементи 140, так само як і бічні чистять зуби елементи 146 і конструкція 150 типу prophy cup сприяють утриманню та напрямку засоби для чищення зубів до дистальної чистячої поверхні 120 головки 104. Крім того, клиновидні дистальні кінці бічних чистячих зуби елементів 146 покращують очищення міжзубних областей і ділянок уздовж лінії ясен користувача. Викривлений чистить зуби елемент 160 сприяє недопущенню переміщення засоби для чищення зубів до ручки 102 і в напрямку від дистальної чистячої поверхні головки 104. Таким чином, можна взяти до уваги, що при конфігурації з різними миючими зуби елементами 108 один рух щітки забезпечує більший охоплення і зчеплення з зубами і яснами. Оскільки чистять зуби елементи 108 сприяють збереженню та утриманню засоби для чищення зубів на голівці 104, а також напрямку засоби для чищення зубів до дистальної чистячої поверхні 120 головки 104, очищення зубів і ясен і відбілювання зубів поліпшуються.

На фіг.7-12 представлений інший варіант здійснення пристрої для догляду за пів�ю рота має конструкцію, подібну пристрою 100 для догляду за порожниною рота, представленому на фіг.1-6, і подібні конструкції можуть бути позначені подібними ссилочними позиціями.

Як показано на фіг.7-9, пристрій 200 для догляду за порожниною рота має ручку 202, з'єднану з головкою 204. Головка 204 є опорою для різних чистячих зуби елементів 208. Подібно до варіанту здійснення, представленому на фіг.1-6, головка 204 пристрою 200 для догляду за порожниною рота є опорою для першого чистить зуби елемента 222, має опуклу торцеву поверхню 224, другий, або центральний чистить зуби елемент 240, бічній чистить зуби елемент 246, конструкцію 250 типу prophy cup і викривлений чистить зуби елемент 260. Конструкційні зміни, а також додаткові конструкції будуть більш детально описані нижче.

У варіанті здійснення, представленому на фіг.7-12, пара перших чистячих зуби елементів 222, мають опуклі торцеві поверхні 224, підтримується головкою 204. Перші чистять зуби елементи 222 розташовуються з проміжками уздовж головки 204. Три центральних чистячих зуби елемента 240 підтримуються головкою 204 і примикають до перших чистячих зуби елементами 222 або розташовані між ними. У цьому варіанті осуществлее чистячі елементи 246. Центральні чистять зуби елементи 240 мають безліч функціональних одиниць 242, розташованих навпроти і на відстані один від одного. Кожна з функціональних одиниць 242 має один кінець, сходиться до центральної точки 244, причому функціональні одиниці в цілому утворюють центральний чистить зуби елемент X-подібної форми (див., наприклад, фіг.9). Кутове положення відповідних функціональних одиниць може за бажанням змінюватися, як і на фіг.9, причому центральний чистить зуби елемент 240 має менш виражену X-подібну форму, ніж розташовані поруч центральні чистять зуби елементи 240.

Подібно до попереднього варіанту здійснення, до голівці 204 прикріплено безліч бічних чистячих зуби елементів 246. Бічні чистять зуби елементи 246 розташовані вздовж першої периферичної боку 210 головки 204 і другий периферичної боку 212 головки 204. Бічні чистять зуби елементи 246 в цілому розташовані навпроти центральних чистячих зуби елементів 240. Бічні чистять зуби елементи 246 коротше по довжині, ніж бічні чистять зуби елементи 146, зображені на фіг.1-6. Бічні чистять зуби елементи 246 звужуються на дистальному кінці до вершини 248 (фіг.8). Бічні чистять зуби елементи 246 є, крім тог�ції елемент 270 для масажу ясен включає в себе безліч елементів 270 для масажу ясен, розташованих в цілому вздовж сторін 210, 212 головки 204. Зокрема, три елемента 270 для масажу ясен підтримуються першої лицьовою поверхнею, або першої периферичної бічній кромкою 211 головки 204, а три елементи 270 для масажу ясен підтримуються другий лицьовою поверхнею, або другий периферичної бічній кромкою 213 другої сторони головки 204. У цьому примірному варіанті здійснення елементи 270 для масажу ясен відходять від периферичних бічних крайок 211, 213 головки 204. Однак, мається на увазі, що елементи для масажу ясен можуть відходити в цілому від сторони 210, 212 головки 204. Кожен елемент 270 для масажу ясен має стрижень 272, який підтримує кілька віддалених зубців 274, які відходять від стрижня 272. Між зубцями 274 забезпечується проміжок 276. Таким чином, елементи 270 для масажу ясен, як передбачається, мають розгалужену конфігурацію. В цілому, в проміжку 276 між зубцями 274 не стягується жодної конструкція. Дистальні кінці зубців 274 відповідно закруглені для достатнього зчеплення з тканиною ясен під час чищення, що збільшує стимулюючу дію на тканини ясен. Елементи 270 для масажу ясен також є напівжорсткими, але для зручності мають деяку ст�чинні в себе інша кількість зубців 274.

Під час чищення, оскільки з зубами користувача зчіплюються різні чистячі зуби елементи 208, елементи для масажу ясен масажують ясна користувача. Як показано на фіг.7, 9 та 10, під час чищення елементи 270 для масажу ясен додатково взаємодіють з бічними чистять зуби елементами 246. Як показано, бічні чистять зуби елементи 246 розташовані досередини від елементів 270 для масажу ясен. Як позначено стрілкою A, бічні чистять зуби елементи 246 можуть пружно згинатися з першого положення, представленого на фіг.7, 9 і 10, у друге положення в цілому через проміжок 276 між зубцями 274. Елементи 270 для масажу ясен перешкоджають повному відхилення бічних чистячих зуби елементів 246 за краю головки 204, або надмірного вигину в поперечному (наприклад, від краю до краю) напрямку. Це конструкційне взаємодія сприяє збереженню кращого зчеплення бічних чистячих зуби елементів 246 із зубами і яснами під час чищення. Бічні чистять зуби елементи 246 є пружно отклоняемими і можуть згинатися з другого положення назад через розгалужену конфігурацію елементів 270 для масажу ясен у перше положення, показане на фіг.7, 9 і 10.

Подібно пристрою 100 для догляду забствуют утримання засоби для чищення зубів на голівці 204. Ці конструкції, крім того, сприяють направленню засоби для чищення зубів до дистальної чистячої поверхні 220 головки 204. Елементи 270 для масажу ясен забезпечують додаткове стимулювання тканини, водночас взаємодіючи з бічними чистять зуби елементами 246, щоб сприяти збереженню кращого зчеплення з зубами і яснами. Подібні переваги, обговорені вище, в тій же мірі застосовні до пристрою 200 для догляду за порожниною рота, розкритого на фіг.7-12.

На фіг.13-18 представлений інший варіант здійснення пристрої для догляду за порожниною рота, позначуваного посилальної позицією 300. Цей варіант здійснення пристрої для догляду за порожниною рота має конструкції, подібні таким у грі 100, 200 для догляду за порожниною рота, представленим на фіг.1-12, і подібні конструкції можуть мати подібні номери посилальних позицій.

Як показано на фіг.13-15, пристрій 300 для догляду за порожниною рота має ручку 302, з'єднану з головкою 304. Головка 304 є опорою для різних чистячих зуби елементів 308. Подібно до варіанту здійснення, представленому на фіг.1-12, головка 304 пристрою 300 для догляду за порожниною рота є опорою для першого чистить зуби елемента 322, ма� зуби елемента 346, конструкції 350 типу prophy cup і викривленого чистить зуби елемента 360. Нижче будуть докладно описані конструктивні особливості.

У варіанті здійснення, показаному на фіг.13-18, перший чистить зуби елемент 322, центральний чистить зуби елемент 340, конструкція 350 типу prophy cup і викривлений чистить зуби елемент 360 мають конструкції, в цілому подібні конструкцій, розглянутих вище стосовно пристроїв 100, 200 для догляду за порожниною рота, представлених на фіг.1-12. Так, наприклад, засіб для чищення зубів, нанесене на головку 304, буде направлятися на дистальну очищувальну поверхню 320 головки 304. Більш докладний опис цих конструкцій, наведене вище, відноситься до відповідних конструкціях, представленим на фіг.13-18.

Як далі показано на фіг.13-15, бічні чистять зуби елементи 346 мають конструкцію, що відрізняється від попередніх варіантів здійснення. Бічний чистить зуби елемент 346 в цілому має підставу 380 і пару віддалених зубців 382, відокремлених проміжком 384. Підстава 380 спирається на головку 304. Дистальні кінці 386 зубців 382 звужуються і можуть мати різну довжину. В одному варіанті здійснення висота зубців 382 менше висоти дистальних кінців перших чистячих зуби елементів 32�.13 і 15, бічний чистить зуби елемент 346 нахилений назовні до периферичним бічних кромках головки 304. У примірному варіанті здійснення головка 304 включає в себе безліч елементів, розташованих на кожній стороні голівки 304. У ще одному примірному варіанті здійснення є три бічних чистячих зуби елемента 346 на одній стороні голівки 304 і три бічні чистячих зуби елемента 346 на протилежній стороні голівки 304. Мається на увазі, що число зубців 382 може за бажанням змінюватися, так само як і загальна кількість бічних чистячих зуби елементів 346. Бічні чистять зуби елементи 346 є досить гнучкими. Бічні чистять зуби елементи 346 з віддаленими зубцями 382 ідеальні для очищення міжзубних проміжків. Крім того, між віддаленими зубцями 382 зазвичай не розташовується ніяка конструкція.

На фиг.19-20 представлені інші конструкції першого чистить зуби елемента 422 і 522 для пристрої для догляду за порожниною рота. Ці конструкції пристрою для догляду за порожниною рота подібні конструкцій пристрою 100, 200, 300 для догляду за порожниною рота, представленим на фіг.1-18, і подібні конструкції можуть мати подібні номери посилальних позицій. Конструктивні особливості будуть докладно описані ниже.ервий чистить зуби елемент 422 має в цілому складову дугоподібну торцеву поверхню 424, яка вигнута назовні і всередину по відношенню до голівці 404. Внутрішній вигнутий ділянку або увігнута область утворюють увігнуту поверхню або увігнутий ділянку 421. Перший чистить зуби елемент 422 має першу сторону 426, розташовану поблизу першої сторони 410 головки 404, і другу сторону 428, розташовану поблизу другої сторони 412 головки 404. Центральна область 430 торцевої поверхні 424 бере участь в утворенні дистальної чистячої поверхні 420 головки. Центральна область 430 в цілому являє собою найвищий ділянку дистальної чистячої поверхні 420 головки 404. Перетин увігнутого ділянки 421 і опуклих ділянок 424 визначає вершину, міжзубну очищувальну поверхню 426, яка проникає в міжзубні проміжки і видаляє зубну бляшку і зубний наліт. У цій конструкції увігнутість дистальної чистячої поверхні 420 чистячих елементів направляє засіб для чищення зубів для утримання при хитних або коливальних рухах головки. При наявності увігнутого ділянки 421 засіб для чищення зубів утримується більш тривалий час для концентрації контакту засоби для чищення зубів з зубами під час чищення для ефективного очищення. Торцева поверхня 424 розташована в целомих чистячих зуби елемента 422 розташовані з проміжками уздовж головки 404 і вздовж поздовжньої осі L, так само як в зубних щітках 100, 200 і 300.

В конструкції, представленої на фиг.20, перший чистить зуби елемент 522 є в цілому віялоподібним. Перший чистить зуби елемент 522 має в цілому складову дугоподібну торцеву поверхню 524, має розщеплений вид, яка вигинається назовні і має прорізні ділянки або увігнуті ділянки 521. Ділянка 521 має ширину W і глибину D. В одній конструкції відношення D/W становить більше 1,0. Ця конструкція забезпечує велику увігнутість для утримання засоби для чистки зубів при збільшенні ефективності очищення міжзубних проміжків торцевою поверхнею 524. Проте, відношення D/W може бути менше 1,0 для забезпечення більшої ширини для прийому додаткової кількості засоби для чищення зубів. Перший чистить зуби елемент 522 має першу сторону 526, розташовану поблизу першої сторони 510 головки 504, і другу сторону 528, розташовану поблизу другої сторони 512 головки 504. Центральна область 530 торцевої поверхні 524 бере участь в утворенні дистальної чистячої поверхні 520 головки. Центральна область 530 в цілому являє собою найвищий ділянку дистальної чистячої поверхні 520 головки 504. У цій конструкції характер розрізу дистальноательного або коливального руху головки. З допомогою конструкції увігнутого ділянки 521 засіб для чищення зубів утримується більш тривалий час для концентрації контакту засоби для чищення зубів з зубами під час чищення для ефективного очищення. При цьому прорізні ділянки 521 працюють цілодобово увігнутість для засобу для чищення зубів. Торцева поверхня 524 розташована в цілому перпендикулярно до поздовжньої осі L, як, наприклад, показано на фіг.2. В одній конструкції зубної щітки три перших чистячих зуби елемента 522 розташовані з проміжками уздовж головки 504 і вздовж поздовжньої осі L, так само як в зубних щітках 100, 200 і 300.

Зубні щітки 100, 200, 300 можуть бути виконані за допомогою безлічі виробничих процесів. Компоненти зубних щіток 100, 200, 300 можуть виготовлятися індивідуально і згодом з'єднуватися. Зубні щітки 100, 200, 300, зокрема, є придатними для елементів для чищення зубів у формі пучків волокон або щетинок, прикріплених за допомогою способу безъякорной прошивки (AFT). В процесі виготовлення зубної щітки з використанням способу AFT, детально описаного в патенті США №6779851, нейлон подається в попередньо сформованную пластину, яка може бути виконана з будь-якого термопластичного або еластомер�м. Проксимальний кінець нейлону нагрівається і розплавляється для утримання нейлону в голівці щітки. Пластина головки може в подальшому бути зварена ультразвуковим способом з попередньо сформованої ручкою, що має периферичну стінку або конструкцію, на яку пластина головки буде покладена і приплавлена до ручки. При використанні інших способів головка може виконуватися з отвором, в якому елементи для чищення зубів формуються литим пресуванням через отвір в головці на наступному етапі процесу. Другий чистить зуби елемент може також бути попередньо сформований і потім приварений ультразвуковим способом до ручки. Також можуть бути використані інші відповідні виробничі процеси.

Аспекти винаходу можуть бути здійснені в ручній зубної щітки або електричної зубної щітки. При роботі вищеописані ознаки, окремо та/або в будь-якому поєднанні, покращують роботу елементів для чищення тканин. Такі переваги досягаються також за рахунок чистячих елементів і взаємопідсилювати ефектів. Незважаючи на те, що різні ознаки зубної щітки використовуються спільно для досягнення вищевикладених переваг, зрозуміло, що окремі властивості і поєднання �ості використання всіх цих ознак. Таке унікальне поєднання елементів збільшує і покращує чистячий і відбілюючий дію зубних щіток. Мається на увазі, що позначення, такі як "перший", "другий", "третій" і "четвертий" використовуються в ілюстративних цілях і можуть взаємозамінюватися.

Незважаючи на те, що винахід було описано у відношенні конкретних прикладів, що включають в себе наявні в даний час кращі способи виконання винаходу, фахівцям в даній області техніки буде зрозуміло, що існують численні варіанти і зміни вищезазначених описаних систем і способів. Таким чином, зміст і обсяг винаходу слід розглядати настільки широко, наскільки це сформульовано в прикладеній формулою.

1. Пристрій для догляду за порожниною рота, що містить:
головку;
елемент для масажу ясен, відходить від периферичної боку головки, і
безліч чистячих зуби елементів, розташованих на голівці, що включають в себе бічній чистить зуби елемент, розташований всередину елемента для масажу ясен і що примикає до нього, причому елемент для масажу ясен забезпечує поперечну опору для бічного чистить зуби елемента під час чищення.

2. Пристрій за п.1, в якому � елемент для масажу ясен має кілька віддалених зубців.

4. Пристрій по п.3, в якому висота дистальних кінців зубців менше висоти дистальних кінців багатьох чистячих зуби елементів.

5. Пристрій за п.1, в якому елемент для масажу ясен являє собою безліч елементів для масажу ясен, розташованих на протилежних периферичних сторонах головки.

6. Пристрій за п. 5, в якому кожен елемент для масажу ясен має кілька віддалених зубців.

7. Пристрій за п.1, що містить безліч бічних чистячих зуби елементів і безліч елементів для масажу ясен, причому кожен бічний чистить зуби елемент розташований на територію відповідного елемента для масажу ясен і примикає до нього.

8. Пристрій за п. 7, в якому кожен елемент для масажу ясен містить пару віддалених зубців і в якому бічні чистять зуби елементи мають перше положення і пружно відгинаються, причому бічні чистять зуби елементи відгинаються з допомогою пари зубців відповідної пари зубців тому в перше положення.

9. Пристрій за п.1, в якому елемент для масажу ясен виконаний напівжорстким.

10. Пристрій за п.1, в якому безліч чистячих зуби елементів включає в себе щонайменше один перший чистить зуби елемент, образующиедство для чищення зубів, нанесене на голівку. 

Схожі патенти:

Пристосування для догляду за порожниною рота

Запропоновано пристосування для догляду за порожниною рота, що містить ручку, прикріплену до неї голівку, яка має платформу, перший нерухомий перехідний елемент, який проходить з першої поверхні платформи головки, щонайменше, один рухливий несучий елемент, що утримується над першою поверхнею платформи головки допомогою першого нерухомого перехідного елемента і першого підтримує елемента. Причому перший підтримуючий елемент містить перший підсилює з'єднувач, з'єднаний з першим нерухомим перехідним елементом в першій точці з'єднання і з одним рухомим несучим елементом у другій точці з'єднання; а перша і друга точки з'єднання розташовані на протилежних сторонах поздовжньої осі головки. 4 з.п. ф-ли, 45 іл.

Пристосування для догляду за ротовою порожниною

Запропоновано пристосування для догляду за ротовою порожниною, зокрема, зубна щітка, яка містить голівку і безліч елементів для чищення зубів, підтримуваних головкою зубної щітки. Елементи для чищення зубів, переважно, містять еластомерний полірувальний елемент, що містить піднесений поглиблення для утримування засоби для чищення зубів, розташоване на відстані над головкою зубної щітки, при цьому полірувальний елемент складається з безлічі Y-образних полірувальних ланок. В іншому варіанті здійснення пристосування зубна щітка містить також щетинковий елемент, розташований, щонайменше, всередині еластомерного елемента. Наступний варіант здійснення пристосування описує зубну щітку, яка містить безліч щетинкових елементів, прикріплених до передньої чистячої. Кращі варіанти здійснення поглиблення включають повністю або частково закриту нижню частину для утримання та мінімізації втрати засоби для чистки зубів в процесі чищення. 3 н. і 19 з.п. ф-ли, 15 іл.

Зубна щітка (варіанти) та спосіб виготовлення зубної щітки (варіанти)

Зубна щітка містить рукоятку, голівку і з'єднану з нею, щонайменше, одну колодку. Колодка містить верхню і нижню поверхні і безліч отворів, розташованих між цими поверхнями. Пучки волокон щетини пропущені через вирізи, а нижні кінці волокон расплавлени для освіти щетинного покриття, покриває, щонайменше, частково нижню поверхню. При цьому, щонайменше, одна колодка забезпечена граничної частиною, що виступає з нижньої поверхні, або сходинкою на нижній поверхні колодки, які обмежують дискретні області фіксації щетинного розплаву. Передбачено чотири варіанти виконання зубної щітки. Винахід забезпечує високу якість і продуктивність чищення зубів. 6 н. і 32 з.п. ф-ли, 17 іл.

Пристосування для догляду за порожниною рота, що має очищувальний засіб для тканин

Пристосування (10) для догляду за порожниною рота включає в себе ручку (12) та головку (14), з'єднану з ручкою (12). Засіб (20) для очищення тканин розташоване на голівці (14) і має текстуровану поверхню (24) і безліч отворів (25), що проходять крізь нього. Кожен з безлічі елементів (26) для очищення тканин проходить через один з отворів і виступає назовні від головки (14). 14 з.п. ф-ли, 6 іл.

Зубна щітка

Група винаходів, що включає засіб догляду за порожниною рота і систему догляду за порожниною рота для зубної щітки, відноситься до області гігієни і призначена для догляду за порожниною рота. Засіб догляду за порожниною рота містить голівку, рукоятку і еластичний кожух. Еластичний кожух виконаний так, щоб покривати, щонайменше, частина рукоятки. Еластичний кожух виконаний як єдине ціле з підставкою, яка може міняти положення між першим положенням, спрямованим на голівці, і другим положенням, спрямованим від головки. Система догляду за порожниною рота для зубної щітки містить безліч взаємозамінних еластичних елементів, що містять різні об'ємні декоративні зображення в рамках певної тематики. Еластичні елементи мають форму, що дозволяє їм охоплювати, принаймні, частина ручки зубної щітки. Змінні еластичні елементи додатково покривають, щонайменше, частина головки зубної щітки в них. Технічний результат - розширення арсеналу технічних засобів зазначеного призначення. 2 н. і 6 з.п. ф-ли, 12 іл.

Зубна щітка

Винахід відноситься до зубної щітки з конфігурацією очищувальних елементів для забезпечення чудовою очищення м'яких тканин порожнини рота і зубів
Up!