Спосіб виробництва безшовних труб розміром 377х14-60 мм для парових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари із сталі марки 10х9мфб-ш

 

Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва, а саме, до способу виробництва безшовних труб розміром 377×14-19 мм для парових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари з порожнистих зливків-заготовок електрошлакового переплаву сталі марки 10Х9МФБ-Ш і може бути використане на трубопрокатної установці 8-16" з пилигримовими станами при виробництві передільних труб розміром 426×21 і 426×23 мм для подальшої перекочування їх на стані ХПТ450 в товарні труби розміром 377×14-19 мм з підвищеними вимогами за геометричними розмірами, механічним властивостями і якістю поверхні.

У практиці трубопрокатного виробництва існує спосіб виготовлення котельних труб великого й середнього діаметрів з кованих заготовок сталей марок 20, 15ГС, 15ХМ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 12Х2МФСР, 10Х9МФБ, 12Х11В2МФ, 08Х16Н9М2, 12Х18Н12Т і 10Х13Г12БС2Н2Д2 з заданими вимогами по механічним властивостям, що включає виливок злитків, ковку їх в поковки (ущільнення структури) з уковом ≥2,5, механічну обробку поковок в заготовки (обточування зі зніманням металу 10-15 мм на сторону), свердління в заготовках центрального отвору діаметром 100±5 мм для видалення центральної ликвационной поріс поперечно-гвинтової прокатки в гільзи, прокатку гільз труби діаметром 245-550 мм на пилигримовой установці 8-16" з допуском по діаметру +1,25/-1,0 і товщині стінки +25/-5% (ТУ 14-1-2560-78 "Заготівка трубна кована для котельних труб", ТУ 14-3-460-2003 і ТУ 14-3Р-55-2001 "Труби сталеві безшовні для парових котлів і трубопроводів" і ТУ 14-3-420-75 "Труби для парових котлів і трубопроводів із сталі 15ГС і 15Х1М1Ф").

Недоліком зазначеного способу є висока енергоємність процесу, пов'язана з нагріванням і деформацією (куванням) злитків в поковки з подальшою обточуванням і свердлінням центрального отвору, нагріванням заготовок до температури пластичності, прошивкою і прокаткою їх у труби на пилигримових станах з допуском по стінці +20/-5%, підвищений витратний коефіцієнт металу при переділі злиток - поковка - заготівля - труба і, як наслідок, висока вартість труб, а також те, що дана марка стали, хоча і включена в ТУ 14-3Р-55-2001, але труби з неї до цього часу не проводилися.

У трубному виробництві відомий спосіб виготовлення газлифтних труб великого діаметру із зливків сталі 09Г2С виплавки ЕШП і ВДП (Патент UA №2119395, Кл. B21B 19/04), де деформацію злитків в прошивном стані ведуть уздовж розташування кристалів, задаючи злитки стан головного част�ки гільзи, мм;

SC- товщина стінки сверленого злитка ЕШП, мм;

α - кут нахилу фронту кристалізації до осі зливка, град.

Недоліком зазначеного способу виготовлення труб великого діаметру із злитків ЕШП і ВДП сталі марки 09Г2С є необхідність виготовлення макротемплетов для визначення кута нахилу фронту кристалізації до осі зливка, а прошивання зливків усадкової (головною) частиною вперед призводить до утворення дефектів у вигляді внутрішніх полон на передніх кінцях гільз.

У трубному виробництві відомий також спосіб виробництва котельних труб великого діаметру із злитків ЕШП (патент UA №2180874, Кл. B21B 19/04), що забезпечує зменшення енерговитрат, зниження витрати металу і, як наслідок, зниження вартості котельних труб за рахунок використання зливків великого діаметру і ведення процесу прошивки з посадом за діаметром, рівним 8-16%.

Недоліками даного способу є те, що із-за малої потужності приводу прошивного стана ВАТ «ЧТПЗ» зливків ЕШП сталі марки 10Х9МФБ-Ш прошити з посадом по діаметру 8-16% не представляється можливим.

Відомий також спосіб виробництва безшовних гарячедеформованих труб великого й середнього діаметрів на трубопрокатних установках з пилпараметрами пара із злитків електрошлакового переплаву і безперервно-литих заготовок (патент UA №2322314, Кл. B21B 19/04), що передбачає прошивання зливків ЕШП і БЛЗ в станах поперечно-гвинтової прокатки з посадом по діаметру залежно від марки сталі та сумарної витяжки при переділі злиток електрошлакового переплаву-труба або безперервно-лита заготівля-труба, при цьому значення величин посада по діаметру злитків електрошлакового переплаву при прошивці в станах поперечно-гвинтової прокатки визначають з виразу

Δя ешп=kя ешпµiΣ,

де Δя ешп- значення величин посада по діаметру при прошивці в станах поперечно-гвинтової прокатки зливків ЕШП і-тої марки сталі, %;

µiΣ=µпр.µп.- сумарний коефіцієнт витяжки при прокатці труб i-го розміру;

kя ешп- коефіцієнт, що враховує величину посада по діаметру при прошивці гільз із злитків ЕШП і-тої марки сталі, %;

µпр.- коефіцієнт витяжки при прошивці гільз під прокатку труб i-го розміру;

µп.- коефіцієнт витяжки при прокатці труб j-го розміру на пилигримовом стані, при цьому коефіцієнти kя ешпдля різних марок сталі варіюються від 24 до 40.

Недоліком даного способу є те, що він дуже складний для виробництва, так як під кожен розмір труб необѰнних труб великого й середнього діаметрів на трубопрокатних установках з пилигримовими станами з вуглецевих марок сталі і не передбачає виробництво котельних труб із злитків ЕШП сталі марки 10Х9МФБ-Ш.

У трубному виробництві відомий також спосіб виробництва гарячекатаних передільних і товарних труб великого й середнього діаметрів з труднодеформіруємих марок сталі і сплавів на трубопрокатних установках з пилигримовими станами (Патент UA №2278750, Кл. B21B 21/00), що включає точіння злитків ЕШП і кованих заготовок, свердлення центрального отвору діаметром 100±5 мм, нагріваючи їх до температури пластичності, прошивку з подальшою розкочуванням в стані поперечно-гвинтової прокатки в гільзи і прокатку гільз на пилигримовом стані в гарячекатані передельние або товарні труби з відносно товстою стінкою, при цьому першу прошивання зливків ЕШП і кованих заготовок в стані поперечно-гвинтової прокатки виробляють донним кінцем вперед, а другу прошивку-розкочування усадкових кінцем вперед, плющення труб на пилигримовом стані виробляють з гільз з відношенням діаметра до товщини стінки D/S=6,5-8,0 з витяжкою µ≤4,5.

Недоліком даного способу є те, що він включає нагрівання зливків ЕШП і заготовок до температури пластичності, прошивку їх у стані поперечно-гвинтової прокатки в гільзи-заготовки, повторний гільз-заготовок з холодного або гарячого посаду до температури пластичності, прошивку-рание або передельние труби. Подвійний нагрівання призводить до подвійного угару металу, а прошивання зливків ЕШП і заготовок в гільзи-заготовки з подальшою розкочуванням їх у гільзи призводить до втрати продуктивності пилигримовой встановленні в 2 рази, а, отже, до підвищення вартості товарних і передільних труб. Поширюється даний спосіб на виробництво безшовних гарячедеформованих передільних і товарних труб великого й середнього діаметрів на трубопрокатних установках з пилигримовими станами з труднодеформіруємих марок сталі і сплавів і не передбачає виробництво котельних труб з суцільних і порожнистих зливків ЕШП сталі марки 10Х9МФБ-Ш.

Найбільш близьким технічним рішенням є спосіб підготовки заготовок для прокатки товарних і передільних труб великого й середнього діаметрів з труднодеформіруємих марок сталі і сплавів на трубопрокатних установках з пилигримовими станами (Патент UA №2340417, Кл. B21B 21/00), що включає форму порожнистих зливків-гільз електрошлаковим переплавом, точіння та розточування їх в порожнисті заготовки зі зніманням металу, величину якого визначають з виразів

Δ=K*D/S,

Δ1=K1*D/S,

де Δ - величина шару, що знімається металу при обточуванні порожнистих зливків-гільз ЕШП, мм; Δ11=0,4-0,5 - коефіцієнт для визначення величини шару, що знімається металу при розточці злитків-гільз, великі значення відносяться до сталей з великим вмістом легуючих елементів, а донну частину порожнистих зливків-гільз ЕШП видаляють анодно-механічної різкою, величину якої визначають з виразу

L=K2*D/S,

де K2=15-20 - коефіцієнт для визначення величини видаляється донної частини зливків-гільз, великі значення відносяться до сталей з великим вмістом легуючих елементів.

Недоліком даного способу є те, що він спрямований на технологію переділу порожнистих зливків ЕШП в порожнисті злитки-заготовки для виробництва труб з труднодеформіруємих марок сталі і сплавів і не вирішує технологічні питання виробництва безшовних труб для парових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари із сталі марки 10Х9МФБ-Ш діаметром 377 мм з товщиною стінок від 14 до 19 мм.

Котельн�вимі станами і на стані ХПТ450.

Прокатка труб розміром 377×14-19 мм на ТПУ 8-16" з пилигримовими станами зі сталі 10Х9МФБ-Ш з-за низької температури під деформацію 1180-1200°C проблематична. Для прокатки труб розміром 377×14-19 мм необхідні злитки-заготовки ЕШП розміром 540×100×1750±50 мм, з яких на стані поперечно-гвинтової прокатки за прошивку і розкочування отримуємо гільзи розміром 560×вн.390×3250-3440 і 560×вн.375×2850-3000 мм або порожні гільзи-заготовки розміром 600×вн.400×3200±50 мм Час прокатки труби розміром 377×14 мм з довжиною гільзи 2850 мм з товщиною стінки 72,5 мм на пилигримовом стані становить понад 4,5 хвилин. За даний проміжок часу гільза-труба охолоджується нижче 800°C (при рекомендованій не нижче 850°C в кінці прокатки). Прокатка труб розміром 377×14-19 мм і докатка пилигримових головок із сталі марки 10Х9МФБ-Ш при температурі нижче 850°C призводить до підвищених навантажень на привід пилигримового стану і затяжки дорнов, що в свою чергу призводить до поломок запобіжних болтів і шпинделів пилигримового стану, зниження продуктивності за рахунок вилучення дорнов з-за затяжок, заміни запобіжних болтів і шпинделів. Для виключення затяжок дорнов необхідно проводити плющення труб на дорнах з конусністю 5-6 мм замість існуючої конусно�атка труб зі сталі марки 10Х9МФБ-Ш з відношенням D/S>20 призводить до підвищених навантажень на привід пилигримового стану і утворення бугрів на зовнішній поверхні труб, тобто до підвищеної відбракування по зовнішньому діаметру і товщині стінки.

Завданням запропонованого способу (винаходи) є освоєння виробництва безшовних труб розміром 377×14-19 мм для парових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари з підвищеними вимогами по геометричних розмірах, механічних властивостей і якості поверхні з передільних гарячекатаних труб розміром 426×21 і 426×23 мм

Технічний результат досягається тим, що у відомому способі виробництва безшовних труб розміром 377×14-19 мм для парових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари із сталі марки 10Х9МФБ-Ш, що включає виплавку злитків електрошлаковим переплавом, механічну обробку-точіння злитків в злитки-заготовки, свердління в злитках-заготовках центрального отвору діаметром 100±5 мм, нагрівання злитків, заготовок до температури пластичності, прошивку їх у стані поперечно-гвинтової прокатки в гільзи-заготівлі, охолодження гільз-заготовок, ремонт гільз-заготовок, при необхідності, повторний гільз-заготовок з холодного посаду до температури пластичності, прошивку-розкочування гільз-заготовок м 377×20-60 мм, термічну обробку, травлення, виправлення, ультразвуковий контроль і приймання труб з допуском по діаметру +1,25/-1,0% і товщиною стінки +20/-5,0%, труби розміром 377×14-19 мм виробляють способом холодної прокатки на стані ХПТ450 з передільних гарячекатаних труб розміром 426×21 і 426×23 мм, передельние гарячекатані труби розміром 426×21 і 426×23 мм виробляють з порожнистих зливків електрошлакового переплаву, які обточують і розточують в порожнисті злитки-заготовки розміром 600×вн.240×2100±50 мм, порожнисті злитки-заготовки нагрівають до температури 1180-1200°C, прошивають-розкочують в стані поперечно-гвинтової прокатки на оправці діаметром 400 мм гільзи 620×вн.415×2860-3000 мм з витяжкою µ=1,4, підйомом по діаметру δ=3,3% і прокочують на ТПУ 8-16" з пилигримовими станами в труби розміром 426×21×15300-16200 і 426×23×13800-14700 мм з витяжками, відповідно, µ=6,24 і µ=5,72, обтисненням по діаметру Δ=30,6% і з подачами гільз в осередок деформації m=16-19 мм, виробляють відрізку технологічних відходів - затравочного решт і пилигримових головок пилою гарячого різання, правку на шестивалковой правильній машині, термічну обробку, ремонт при необхідності, розрізають на дві труби-крата рівної довжини і беруть з допуском по діаметру +1,25/-1,0 і товщині стінки ±12,5%, пе77×14×12550-13100, 377×15×11600-12300 і 377×16×10800-11500 мм з витяжками, відповідно, µ=1,67, µ=1,57 і µ=1,47, а передельние труби розміром 426×23×6900-7350 мм перекочують на стані ХПТ450 в товарні труби розміром 377×17×10100-10750, 377×18×9500-10100 і 377×19×9000-9600 мм з витяжками, відповідно µ=1,52, µ=1,43 і µ=1,36, проводять термічну обробку, правку, ультразвуковий контроль і приймання труб з допусками по діаметру ±1,0% і товщині стінки +15/-5%, передельние гарячекатані труби на пилигримовом стані виробляють з сумарними витяжками від µΣ=8,73 до µΣ=8,01, а товарні холоднокатані труби розміром 377×14-19 мм виробляють з сумарними витяжкамиμΣ1=14,58доμΣ1=10,89, менші значення яких відносяться до труб з меншими відносинами D/S, і визначаються з виразів µΣпр.µп,μΣ1=μΣμx, де µпр.- витяжка при прошивці-розкочуванні порожнистих зливків-заготовок в гильне; µх- витяжка при перекатке передільних труб в товарні на стані ХПТ450, порожнисті злитки електрошлакового переплаву для прокатки передільних труб відливають з відношенням діаметра до товщини стінки D/S=5,2-5,3, які обточують і розточують в порожнисті злитки-заготовки з відношенням діаметра до товщини стінки D/S=5,9-6,0, великі значення яких відносяться до порожнистим злитків і злитків-заготовок для прокатки передільних гарячекатаних труб з меншими товщинами стінок, порожнисті злитки-заготовки нагрівають в методичній печі з технології: посад злитків, заготовок виробляють на колосники печі партіями по 8-10 штук в один ряд з інтервалом через 1,25-1,5 години при температурі в третій зоні печі 1000-1050°C; витримка злитків, заготовок на колосниках без кантовки протягом 1,0-1,25 години; нагрівання злитків, заготовок діаметром 600 мм з відношенням D/S=5,9-6,0 зі швидкістю 2,5-2,9°C в хвилину протягом 4,5-5,0 години до температури 1180-1200°C з рівномірною кантовкой злитків, заготовок за подині печі з 22-го по 6-е вікно через 18-20 хвилину на кут 220-230°; кантування з 4-го вікна на яму печі і видача заготовок з печі з температурою центру злитків, заготовок 1180-1200°C, великі значення якої відносяться до передельним трубах з меншою товщиною стінки.

Сопоставительпарових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари із сталі марки 10Х9МФБ-Ш, відрізняється тим, що труби розміром 377×14-19 мм виробляють способом холодної прокатки на стані ХПТ450 з передільних гарячекатаних труб розміром 426×21 і 426×23 мм, передельние гарячекатані труби розміром 426×21 і 426×23 мм виробляють з порожнистих зливків електрошлакового переплаву, які обточують і розточують в порожнисті злитки-заготовки розміром 600×вн.240×2100±50 мм, порожнисті злитки-заготовки нагрівають до температури 1180-1200°C, прошивають-розкачують у стані поперечно-гвинтової прокатки на оправці діаметром 400 мм гільзи 620×вн.415×2860-3000 мм з витяжкою µ=1,4, підйомом по діаметру δ=3,3% і прокочують на ТПУ 8-16" з пилигримовими станами в труби розміром 426×21×15300-16200 і 426×23×13800-14700 мм з витяжками, відповідно, µ=6,24 і µ=5,72, обтисненням по діаметру Δ=30,6% і з подачами гільз в осередок деформації m=16-19 мм, виробляють відрізку технологічних відходів - затравочного решт і пилигримових головок пилкою гарячого різання, правку на шестивалковой правильній машині, термічну обробку, ремонт при необхідності, розрізають на дві труби-крата рівної довжини і беруть з допуском по діаметру +1,25/-1,0 і товщині стінки ±12,5%, передЗ12550-13100, 377×15×11600-12300 і 377×16×10800-11500 мм з витяжками, відповідно, µ=1,67, µ=1,57 і µ=1,47, а передельние труби розміром 426×23×6900-7350 мм перекочують на стані ХПТ450 в товарні труби розміром 377×17×10100-10750, 377×18×9500-10100 і 377×19×9000-9600 мм з витяжками, відповідно µ=1,52, µ=1,43 і µ=1,36, проводять термічну обробку, правку, ультразвуковий контроль і приймання труб з допусками по діаметру ±1,0% і товщині стінки +15/-5%, передельние гарячекатані труби на пилигримовом стані виробляють з сумарними витяжками від µΣ=8,73 до µΣ=8,01, а товарні холоднокатані труби розміром 377×14-19 мм виробляють з сумарними витяжкамиμΣ1=14,58доμΣ1=10,89, менші значення яких відносяться до труб з меншими відносинами D/S, і визначаються з виразів µΣпр.µп,μΣ1=μΣμx, де µпр.- витяжка при прошивці-розкочуванні порожнистих зливків-заготовок в гильне; µх- витяжка при перекатке передільних труб в товарні на стані ХПТ450, порожнисті злитки електрошлакового переплаву для прокатки передільних труб відливають з відношенням діаметра до товщини стінки D/S=5,2-5,3, які обточують і розточують в порожнисті злитки-заготовки з відношенням діаметра до товщини стінки D/S=5,9-6,0, великі значення яких відносяться до порожнистим злитків і злитків-заготовок для прокатки передільних гарячекатаних труб з меншими товщинами стінок, порожнисті злитки-заготовки нагрівають в методичній печі з технології: посад злитків, заготовок виробляють на колосники печі партіями по 8-10 штук в один ряд з інтервалом через 1,25-1,5 години при температурі в третій зоні печі 1000-1050°C; витримка злитків, заготовок на колосниках без кантовки протягом 1,0-1,25 години; нагрівання злитків, заготовок діаметром 600 мм з відношенням D/S=5,9-6,0 зі швидкістю 2,5-2,9°C в хвилину протягом 4,5-5,0 години до температури 1180-1200°C з рівномірною кантовкой злитків, заготовок за подині печі з 22-го по 6-е вікно через 18-20 хвилину на кут 220-230°; кантування з 4-го вікна на яму печі і видача заготовок з печі з температурою центру злитків, заготовок 1180-1200°C, великі значення якої відносяться до передельним трубах з меншою товщиною стінки. Таким чином, ці �ого способу не тільки з прототипом, але і з іншими технічними рішеннями в даній області техніки не дозволило виявити в них ознаки, що відрізняють заявляється спосіб від прототипу, що відповідає патентоспроможності «винахідницький рівень».

Прокатку передільних розміром 426×23 мм із сталі 10Х9МФБ-Ш виробляли на ТПУ 8-16" з пилигримовими станами з порожнистих зливків-заготовок ЕШП розміром 600×вн.240×2100±50 мм. Для порівняння дані розміри труб були прокатати за класичною схемою, тобто з злитків, заготовок розміром 565×100×1750±50 мм. Передельние труби розміром 426×23 мм були перекатани на стані ХПТ450 в товарні розміром 377×18 мм Дані по прокатці передільних труб розміром 426×23 мм із сталі марки 10Х9МФБ-Ш на ТПУ 8-16" з пилигримовими станами і перекату їх на стані ХПТ450 в товарні труби розміром 377×18 мм і результатами здачі наведені в таблиці 1. Для порівняння в таблиці 1 наведені дані по прокатці передільних труб розміром 426×23 мм із злитків, заготовок ЕШП. З таблиці 1 видно, що для виробництва передільних труб розміром 426×23 мм запропонованої технології було використано 5 порожнистих зливків-заготовок ЕШП розміром 600×вн.240×2100±50 мм постачання ВАТ «ЗМЗ». Порожнисті злитки-заготовки ЕШП розміром 600×вн.240×2100±50 мм були нагріті і прокатати на ТПУ 8-�ля прокатки передільних труб загальною масою 19,662 т були посаджені в методичну піч і нагріті відповідно до пп.2 і 6 формули винаходу до температури 1180-1200°C, прошиті-розкатані в стані поперечно-гвинтової прокатки в гільзи розміром 6200×вн.415×2870-3000 мм на оправці діаметром 400 мм з витяжкою µ=1,4 м підйомом по діаметру δ=3,33%. Гільзи були прокатати на пилигримовом стані в передельние труби розміром 426×23×13900-14650 мм з витяжкою µ=5,72, обтисненням по діаметру Δ=30,6% і подачами в осередок деформації 16-18 мм. Від труб на пилці гарячого різання були відрізані технологічні відходи - пилигримовие головки і затравочние кінці. Труби були виправлені на шестивалковой правильній машині, termoobrabotany, порізані на дві частини рівної довжини і відправлені на перекат на стан ХПТ450 в товарні розміром 377×18 мм (згідно з пп.1, 3 та 4 формули винаходу). В результаті перекату передільних труб в товарні було отримано 10 труб розміром 377×18×9100-9700 мм, які були прийняті з допуском по діаметру ±1,0% і по стінці +15/-5,0 загальною масою 15,746 т (відповідно до п.3 формули винаходу). Витратний коефіцієнт металу по трубах даної партії склав 1,249. Для порівняння даний розмір труб був прокатаний за класичною схемою з сверлених злитків, заготовок ЕШП розміром 565×100×1750±50 мм з подвійним нагріванням, прошивкою, прошивкою-розкочуванням, прокаткою на пилигримовом стані і подальшої перекаткой на стані ХПТ450. Рвпервие в Росії здійснити виробництво безшовних холоднокатаних труб розміром 377×14-19 мм з передільних гарячекатаних труб розміром 426×21 і 426×23 мм, прокатаних на ТПУ 8-16" з пилигримовими станами з порожнистих зливків ЕШП сталі марки 10Х9МФБ-Ш для парових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари з механічними властивостями металу і геометричними розмірами труб, що перевищують значення даних показників, наведених в ТУ 14-3Р-55-2001, що дозволить значно знизити енерговитрати за рахунок виключення нагрівання злитків, заготовок ЕШП під прошивку і прошивку-лід, виключення з технологічного процесу прошивання зливків-заготовок в гільзи-заготовки при виробництві передільних труб, виробляти якісні передельние труби на ТПУ 8-16" з пилигримовими станами ВАТ «ЧТПЗ» для подальшого переділу передільних труб в товарні перекаткой їх на стані ХПТ450, виключити з технологічного процесу механічну обробку - точіння та розточування передільних труб в товарні розміром 377×14-19 мм, підвищити механічні властивості металу труб за рахунок збільшення деформації при прошивці-розкочуванні порожнистих зливків-заготовок та подальшої перекочування на стані ХПТ450, а, отже, знизити витрати металу при переділі порожнистих зливків-заготовок ЕШП у передельние розміром 420×21 і 426×23 мм для подальшого пмовими станами і знизити вартість котельних труб.

1. Спосіб виробництва безшовних труб розміром 377×14-19 мм для парових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари із сталі марки 10Х9МФБ-III, що включає виплавку злитків електрошлаковим переплавом, точіння та розточування злитків в порожнисті злитки-заготовки розміром 600×вн.240×2100±50 мм, нагрівання злитків, заготовок до температури 1180-1200°C, прошивку-розкочування злитків, заготовок в стані поперечно-гвинтової прокатки на оправці діаметром 400 мм гільзи 620×вн.415×2860-3000 мм з витяжкою µ=1,4 і підйомом по діаметру δ=3,3% і прокатку на ТПУ 8-16" з пилигримовими станами в передельние гарячекатані труби розміром 426×21×15300-16200 і 426×23×13800-14700 мм з витяжками відповідно µ=6,24 і µ=5,72, обтисненням по діаметру 30,6% і з подачами гільз в осередок деформації m=16-19 мм, відрізку технологічних відходів - затравочного решт і пилигримових головок пилою гарячого різання, правку на шестивалковой правильній машині, термічну обробку, ремонт при необхідності, розрізання на дві труби-картки рівної довжини і приймання з допуском по діаметру +1,25/-1,0 і товщині стінки ±12,5%, холодну прокатку передільних труб-кратов в товарні труби розміром 377×14-19 мм.

2. Спосіб е холоднокатані труби розміром 377×14×12550-13100, 377×15×11600-12300 і 377×16×10800-11500 мм з витяжками відповідно µ=1,67, µ=1,57 і µ=1,47, а передельние труби-картки розміром 426×23×6900-7350 мм перекочують на стані ХПТ450 в товарні труби розміром 377×17×10100-10750, 377×18×9500-10100 і 377×19×9000-9600 мм з витяжками відповідно µ=1,52, µ=1,43 і µ=1,36, проводять термічну обробку, правку, ультразвуковий контроль і приймання труб з допусками по діаметру ±1,0% і товщині стінки +15/-5%.

3. Спосіб за п.1 або 2, який відрізняється тим, що передельние гарячекатані труби на пилигримовом стані виробляють з сумарними витяжками від µΣ=8,73 до µΣ=8,01, а товарні гарячекатані - з сумарними витяжками від µΣ=4,2 до µΣ=3,08, товарні холоднокатані труби розміром 377×14-19 мм виробляють з сумарними витяжками відμΣ1=14,58доμΣ1=10,89, менші значення яких відносяться до труб з меншими відносинами D/S і визначаються з виразів
µпр.µп,
μΣ1=μΣμµп- витяжка при прокатці передільних і товарних труб на пилигримовом стані;
µx- витяжка при перекатке передільних труб в товарні на стані ХПТ450.

4. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що порожнисті злитки електрошлакового переплаву для прокатки передільних труб відливають з відношенням діаметра до товщини стінки D/S=5,2-5,3, а для прокатки товарних труб - з відношенням діаметра до товщини стінки D/S=3,7-5,1, які обточують і розточують в порожнисті злитки-заготовки з відношенням діаметра до товщини стінки відповідно D/S=5,9-6,0 та D/S=3,7-5,1, великі значення яких відносяться до порожнистим злитків і злитків-заготовок для прокатки передільних і товарних гарячекатаних труб з меншими товщинами стінок.

5. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що порожнисті злитки-заготовки нагрівають в методичній печі з технології:
- посад зливків-заготовок на колосники печі виробляють партіями по 8-10 штук в один ряд з інтервалом через 1,25-1,5 години при температурі в третій зоні печі 1000-1050°C;
- витяг злитків, заготовок на колосниках без кантовки протягом 1,0-1,25 години;
- нагрівання злитків, заготовок діаметром 600 мм з відношенням D/S=5,9-6,0 зі швидкістю 2,5-2,9°C в хвилину протягом 4,5-5,0 години до температури 1180-1200°C з рівномірною кантовк�му печі і видача заготовок з печі з температурою центру злитків, заготовок 1160-1200°C, великі значення якої відносяться до передельним з меншою товщиною стінки. 

Схожі патенти:

Направляючий інструмент стану гвинтової прокатки

Винахід відноситься до обладнання станів гвинтової прокатки, що використовуються для виробництва труб, трубчастих виробів, деформування суцільної заготовки тощо
Винахід відноситься до області обробки металів тиском і стосується отримання гарячекатаних труб на трубопрокатних агрегатах з раскатним станом поздовжньої прокатки, наприклад з безперервним станом

Технологічний інструмент трехвалкового стану поперечно-гвинтової прокатки

Винахід відноситься до технологічного інструменту трехвалкового стану поперечно-гвинтової прокатки

Спосіб прошивки і бічній видачі гільзи на стані поперечно-гвинтової прокатки

Винахід відноситься до області трубопрокатного виробництва, а точніше до способу прошивки і бічній видачі товстостінних гільз на стані поперечно-гвинтової прокатки

Спосіб деформації труб

Винахід відноситься до способу деформації труб і може бути використане при розкочуванні гільз переважно на одноклетьевих розкатних станах

Спосіб гвинтової прокатки труб

Винахід відноситься до області обробки металів тиском і стосується технології отримання гарячекатаних труб гвинтовою прокаткою, переважно зі сталі та сплавів

Спосіб гвинтової прокатки

Винахід відноситься до області обробки металів тиском і стосується технології гвинтової прокатки прутків переважно з легованих металів і сплавів
Винахід відноситься до трубному виробництва, а саме до способу виробництва безшовних гарячекатаних котельних труб великого й середнього діаметрів з БЛЗ, і може бути використане на установках з пилигримовими станами
Up!