Спосіб формування жаростійких покриттів на основі алюминида нікелю (nia1)

 

Винахід відноситься до галузі металургії, а саме до нанесення покриттів з нікель-алюмінієвих сплавів сталі, і може бути використане при отриманні жаростійких, антифрикційних покриттів на деталях, що працюють при температурах до 1600°C і в умовах сухого тертя.

Відомий спосіб отримання покриття на основі NiAl з регульованою товщиною на поверхнях сплавів на основі нікелю (Спосіб отримання покриття на основі NiAl з об'ємно-центрованого кубічного (В2) алюминида нікелю (NiAl) з регульованою товщиною на поверхні сплаву на основі нікелю. Заявка на винахід UA 2010121170/02. Дата публікації 26.10.2007.), полягає в термораспилении технічно чистого алюмінію на призначених для нанесення покриття поверхнях до певної заданої товщини в межах від 100 до 200 мкм з наступним дифузійної термообробкою у вакуумній атмосфері при температурах 950-1100°C протягом 1,0-1,5 годин, при якій напилений алюміній взаємодіє з підкладкою з утворенням бажаного нікель-алюминидного покриття з контрольованою товщиною і твердістю. Недоліком даного способу є висока трудомісткість процесу і необхідність термообробки у вакуумі з метою запобігання про�ь-алюміній на сталі (Спосіб отримання паиоструктурированних покриттів иаикель-алюмипий з ефектом пам'яті форми на сталі. RU 2398027.Опубл. 27.08.2010), який прийнятий за прототип. За цього способу на сталь наносять покриття за допомогою плазмового наплавлення порошку NiAl з ефектом пам'яті форми і загартування проводять при температурі 1000-1200°с з охолодженням в рідкому азоті з подальшим проведенням пластичної деформації в три етапи. Після кожного етапу проводитися відпал при температурі 500-600°C. Недоліком даного способу є його висока вартість і низька продуктивність.

Технічним результатом запропонованого способу є підвищення продуктивності процесу нанесення покриття та зниження пористості покриття.

Сутність способу полягає в нанесення на сталеві деталі алюмінієвого шару рідиннофазної способом і проведення дифузійного відпалу. На відміну від прототипу сталеву деталь перед нанесенням алюмінієвого шару нікелюють, після чого наносять алюмінієвий шар з розплаву технічно чистого алюмінію при температурі 800-850°C протягом 3-4 с, і проводять дифузійний відпал при температурі 950-1100°C протягом 6-10 годин.

Така сукупність нових ознак з відомими, дозволяє підвищити продуктивність процесу нанесення покриття та знизити пористості покриття.

Спосіб полягає в тому, що алюмінію при температурі 800-850°C протягом 3-4 с і потім проводять дифузійний відпал протягом 6-10 годин при температурі 950-1100°C.

Температура і час рідкофазного нанесення алюмінію обрана з умови якісного формування шару технічно чистого алюмінію на поверхні сталевої нікельованої деталі і не розчинення нікелевого шару в алюмінієвому розплаві.

Температурно-часові параметри дифузійного відпалу вибираються виходячи з умови формування шару фази NiAl максимальної товщини і відсутність пористості в покритті.

Прикладом застосування запропонованого способу є виготовлення пластин з покриттям із сплаву на основі иитерметаллида NiAl товщиною 200 мкм. Сталеві листи товщиною 1 мм попередньо покривають нікелем H1 гальванічним способом і алюминируют в розплаві з технічно чистого алюмінію А7 при температурі 850°C протягом 4 с. Потім поміщають у піч і витримують там при температурі 1100°C протягом 6 годин.

Так само прикладом застосування даного способу є виготовлення пластин з покриттям із сплаву на основі иитерметаллида NiAl товщиною 150 мкм. Сталеві листи товщиною 1 мм попередньо покривають нікелем H1 гальванічним способом і алюминируют в розплаві з технічно чистого алюмінію А7 при температурі 850°C протягом 4 с.Затем поміщають у піч і витримують там при температс допомогою відомих в техніці засобів. Отже, він має промислову придатність.

Спосіб формування жаростійких покриттів на основі алюминида нікелю NiAl на сталевих деталях, що включає нікелювання, нанесення алюмінієвого шару рідиннофазної способом і проведення дифузійного відпалу, який відрізняється тим, що алюмінієвий шар наносять з розплаву технічно чистого алюмінію при температурі 800-850°C протягом 3-4 с, і проводять дифузійний відпал при температурі 950-1100°C протягом 6-10 ч. 

Схожі патенти:
Винахід відноситься до технології металізації поверхні, а саме до способу нанесення нікель-боридного покриття на вироби з металів методом автокаталитического осадження з лужного розчину. Розчин містить такі компоненти, мас.%: хлорид нікелю 0,35-0,63, борогидрид натрію 0,025-0,105, вольфрамат свинцю 0,0018-0,0054, етилендіамін 20,0-28,0, гідроксид натрію до отримання величини рН від 10,0 до 14,0, демінералізована вода інше. Перед осадженням покриття на оброблювану деталь подають струм з щільністю 0,027±0,005 А/см2. В окремих випадках здійснення винаходу струм подають протягом 5-60 сек, а концентрацію розчину і його температуру підбирають із забезпеченням швидкості осадження покриття від 10 до 12 мкм/год. Виходить механічно міцне, з хорошою адгезією, а також стійке до стирання блискуче покриття на основі нікелю. 2 з.п. ф-ли.

Спосіб нанесення нікелевого покриття на сталеві і мідні деталі в електроліті нікелювання

Винахід відноситься до електротехнічної промисловості і може бути використане при виробництві лужних нікель-кадмієвих акумуляторів

Спосіб електролітичного нікелювання

Винахід відноситься до області гальваностегії, а саме: до процесів нанесення нікелевого покриття на поверхню металевого виробу

Спосіб нанесення гальванічних покриттів нікелем

Винахід відноситься до області гальваностегії
Винахід відноситься до гальваностегії і може бути використано для отримання кобальту електролітичним способом, а також може знайти застосування в галузях техніки, в яких пред'являються вимоги високої корозійної стійкості, твердості і магнітних властивостей
Винахід відноситься до області гальванотехніки і може бути використане в радіотехнічної промисловості, приладобудуванні, авіаційної промисловості і в інших галузях народного господарства для антикорозійного захисту алюмінію і його сплавів та надання їм спеціальних властивостей
Винахід відноситься до галузі металургії, а саме до способів нанесення зносостійких карбидохромових покриттів, і може бути використане для захисту поверхні виробів з титану і його сплавів від впливу агресивних середовищ, абразивного зносу і високих температур
Винахід відноситься до галузі електрохімії, зокрема до електрохімічного нанесення блискучих нікелевих покриттів
Винахід відноситься до електротехніки, зокрема до області виготовлення світильників

Спосіб антифрикционно-зміцнюючої обробки внутрішніх циліндричних поверхонь

Винахід відноситься до галузі технології машинобудування, зокрема до способів антифрикционно-зміцнюючої обробки внутрішніх циліндричних поверхонь

Спосіб отримання наноструктурованого металевого листа

Винахід відноситься до хіміко-термічної обробки металевих виробів, а саме до створення наноструктурованих матеріалів конструкційного призначення

Спосіб формування наноструктурованого металевого шару на поверхні сталевого листа

Винахід відноситься до хіміко-термічної обробки металевих виробів, а також до створення наноструктурованих матеріалів конструкційного призначення

Спосіб виготовлення функціональної поверхні

Винахід відноситься до способу виготовлення функціональної поверхні і може бути використане в машинобудуванні, наприклад, для формування відображають та інших металовмісних покриттів

Спосіб виготовлення тонкостінних художніх виробів методом електродугової металізації

Винахід відноситься до ливарного виробництва та може бути використане в техніці, образотворчому мистецтві та архітектурі
Винахід відноситься до методів створення виробів з регламентованими властивостями поверхневого шару і може бути використане в машинобудуванні, зокрема, для підвищення стійкості пресового інструменту при пресуванні профілів з титанових сплавів

Спосіб нанесення покриття на поверхню металевого матеріалу, пристрій для його здійснення і отримане виріб

Винахід відноситься до нанесення покриттів на металеві поверхні
Up!